www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

Billeder fra Boring by og omegn!  

 

 

Kong Chr. X´s 70 års fødselsdag, d. 26.09.1940.

 

Kongeegen plantes i Boring

med hjælp fra gartner Ejnar Andersen.

 

På billedet ses boringborgere, der var med til at plante KONGEEGEN i Boring, 1940.

 

 

Kildefoto: Marie Søndergaard og Gunnar Mikkelsens fotoalbum.

 

Personerne på billedet - er fra venstre:

1.

Anna Sørensen, "Anesminde", (dtr. af gdr. Niels Sørensen, Boring 29).

16. Kristian Anton Kristensen, Boring 52, sen. købte Johanne & Kr. Anton K. , huset Boring 17, Boring. by
2. Karen Dam, Skovby, (tjenestepige hos lærerfruen Fru Emilie Henriksen). 17. Rabech Berggren, Boring 22, (står bagved).
3. Søren Rasmussen, Boring 21, (boede i Sofie Jakobsens hus).  18. Marie Sørensen"Anesminde", (dtr. af gdr. Niels Sørensen & hustru Maren, Boring 29).
4. Svend Bech, "Boring Højgård", Boring 23, (barn, 4 år gl.). 19. Thorkild Pedersen, Raskvej 45, (søn af Peder Pedersen).
5. Karen Sørensen, "Anesminde", (dtr. af gdr. Niels Sørensen, Boring 29).   20. Aage Karlsen, Boring 30, (gdr. på "Solgården"); sen. blev gården kaldt "Boring Højskolegård".
6. Knud Bech, "Boring Højgård", Boring 23, (gdr. Karl Bechs søn, 6 år gl.; døde i 1941). 21. Hans Chr. Therkelsen, Boring 8, (står foran).
7. Gartner Ejnar Andersen, Rask Mølle; (anlægsgartner i Rask Mølle). 22. Aage Søndergaard, Boring 34, (søn af Marie Søndergaard & Gunnar Mikkelsen).
8.

Kristian Hansen, Boring 44, gartner-medhjælper & gdr. på "Humlegården",

Boring skov, (Ejvind Hansens far).

23. Laust Pedersen, Raskvej 33, (Kristen Pedersens bror).
9. Kresten Pedersen, Boring 32, (gdr. på Boring gl. Vestergård). 24. Jens Sørensen, Boring 29, (søn af gdr. Niels Tholstrup Sørensen, "Anesminde".
10. Agnes Falkenberg, Boring 9, datter fra  "Skytballegård". 25. Lærer Henrik Johannes Henriksen, Boring 14, (skolelærer på Boring st. skole).
11. Kristian Falkenberg, Boring 9, (gdr. på Skytballegård". 26. Børge Carlsen, Boring 30, (søn fra Solgården); gården blev senere kaldt "Boring Højskolegård".
12. Niels Munch Nielsen, Boring 26, tidl. ejer af ejendommen, Raskvej 39, i Egeballe.  27. Knud Laursen, Boring 16, (søn af købmand Laursen i Boring).
13, Gunnar Anton Kristensen, Boring 39, (søn af Johanne & Kr. Anton Kristensen).  28. Vagn Mortensen, Boring 19, (søn af Stinne & Kristian Mortensen, handelsmand i Boring).
14. Svend Erik Hansen, Boring 20, (søn af Margrethe & Elias Hansen). 29. Jens Jacob Falkenberg, Boring 9, fhv. gdr. på "Skytballegård; (Jens Jakob Falkenbergs farfar).
15. Tove Karlsen, Boring 30, dtr. fra Solgården; (gården blev senere kaldt " Højskolegården").

Kilde: Udredning af personerne på billedet:

Svend Erik Hansen, Dahliavej, Rask Mølle.

Kilde: Udredning af personerne på billedet:

Aage Søndergaard, Lupinvej 10, Rask Mølle.

 

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Gæstebog »

 

Kongeegen-side204»

Kongeegen plantes af boringborgere,1940.

Se side 204, denne side!

 

Grundlovssten-side138 »

Grundlovsstenen

transporteres til  Boring i 1949.

Se side 138,

 

Grundlovsdag-side139 »

Grundlovsdag

den 5.06.1949.

Se side 139,

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!