www.boringby.com

R M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Maxiregister 

(et oversigtsregister)

 der indeholder 95% af alle navne på ejere af matrikler i Boring by og omegn er med i dette register!  

 

 

På billedet ses børn der leger og cykler på Hovedgaden i Rask Mølle i slutningen af 1930´.

Jernbanebommene er oppe, dette ses forrest til højre i billedet.

Købmanden benzinstander ses yderst til venstre i billedet.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

Hushandler i tiden fra 2009 til i dag er ikke med - men der skal opdateres på matriklerne!

 

Maxiregister! Se 95% af alle ejere på de 105 matrikler!

 

Layout på siden er opdateret 26.09.2012.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register indeholder Links til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse, og gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du konstruktiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail !

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

 

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve om livet på landet: Læs om landsbysamfund, der har svære kår.

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit: Gade / husnr.: Navn på gård/hus: Matrikelnr.: punkt: Køb dato/år: Salg dato/år: Ejer 1: årstal: f-d Ejer 2: årstal:f-d
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b I. 9.07.1980
Palle Mortensen
Bente Møller Mortensen, f. Laursen
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b II. 02-11-70 09.07.1980 Magnus Laursen
Ebba Møller Laursen, f. Mogensen
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b III. 24-11-67 02-11-70 Jørgen Laursen Vig
Laila Laursen Vig
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b IV. forår 1957 24-11-67 Arne Ladefoged
Inger Ladefoged, f. Jørgensen
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b V. 05-06-40 01-03-57 Anders Jørgensen
Maren Jørgensen
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b VI. 02-08-27 05-06-40 Gunnar Mikkelsen
Marie Søndergaard Pedersen, f. Mikkelsen
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b VII. 10-11-94 02-08-27 Jens Pedersen
Ellen Due Pedersen, f. Andersen
Afsnit 1 Skanderborgvej 75 Boring Søndergaard 14b VIII. 30-11-58 10-11-94 Peder Jensen
Hansine Jensdatter Sommer
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b I. 15-02-05
Erik P. K. Eriksen
Annie H. Eriksen
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b II 15-06-88 15-02-05 Jan Rasmussen
Marianne Rasmussen, f. Laursen
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b III. 30-07-82 15-06-88 Hans Rasmussen


Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b IV. 11-03-81 30-07-82 Anders Friis Jørgensen
Kirsten Nørup Jørgensen
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b V. 06-07-78 08-01-81 Ib Sørensen


Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b VI. 17-12-76 06-07-78 Dorthe Paulus


Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b VII. 24-10-75 17.12.1976 Jens Jacob Falkenberg


Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b VIII. 24-11-37 24-10-75 Anker Laurits Pedersen
Asta Pedersen
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b IX. 28-12-09 24-11-37 Marius Madsen
Gertrud Sofie Madsen
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b X. 14-07-65 28.12.1909 Hans Jensen Sommer
Pauline Sommer, f. Laursen
Afsnit 2 Skanderborgvej 76 "Sofiesminde" 16b XI. 25-09-58 14-07-65 Jens Christensen Sommer
Gertrud Sofie Hansdatter.
Afsnit 3 Møllersmindevej 39 Tidl. ea. Ertmann 31g I.

Ivan Jensen
Lise Lund
Afsnit 3 Møllersmindevej 39 Tidl. ea. Ertmann 31g II. 30-09-76 o. 2003 Lennart Tinus Ertmann
Birthe Purkær Ertmann
Afsnit 4 Møllersmindevej 39 Tidl. ea. Ertmann 31g III. 25-03-75 30-09-76 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 4 Møllersmindevej 37 e.a. J Johansen 31i I.

Mogens Christian Enevoldsen
Tina Kirk
Afsnit 4 Møllersmindevej 37 e.a. J Johansen 31i II. 10-03-97 Sommer 2005 Johannes Børge Johansen
Tove Staun Olsen
Afsnit 4 Møllersmindevej 37 e.a. J Johansen 31i III. 15-11-88 10-03-97 Niels E. Larsen


Afsnit 4 Møllersmindevej 37 e.a. J Johansen 31i IV. 25.03.1975 15-11-88 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 5 Møllersmindevej 35 e.a. Bo Johansen 31k I.

Jørgen M. Nielsen
Jette Nielsen
Afsnit 5 Møllersmindevej 35 e.a. Bo Johansen 31k II. 04-01-00
Bo Johansen
Lene Juul Thomsen
Afsnit 5 Møllersmindevej 35 e.a. Bo Johansen 31k III. 25-03-75 04.01.2000 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m I.

Malene S. Beck


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m II. Sommer 2004
DK Kapital ApS


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m III. ca. 18.08.2001 Sommer 2004 Ejend.skabet 1950 Danmark ApS


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m IV. 09-09-97 ca. 18.08.2001 Hardy Enghøj Jensen
Inge Juul Jensen, f. Nielsen
Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m V. 05-11-86 09-09-97 Søren Mønster Sørensen


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m VI. 10-02-82 05-11-86 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m VII. 23-08-79 10-02-82 Tømrermester Bjarne Juul


Afsnit 6 Møllersmindevej 31 tidl. e.a. Enghøj 31m VIII. 25-03-75 23-08-79 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. I. 15.08.1980 07-10-81 Jens Egebjerg Benfeldt
Henny Solveig Skou
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. II. 10-06-76 15-08-80 Jens J. Skou
Henny Solveig Skou
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. III. 25.03.1975 10.06.1976 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. IV. 12-11-43 25.03.1975 Rasmus Jørgen Holgersen
Line Kathrine, f. Jørgensen
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. V. 06-02-91 12-11-43 Jørgen Christian Jørgensen
Sidsel Marie Jørgensen
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. VI.
06-02-91 Poul Nyborg


Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. VII. 0 0 ukendt


Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. VIII. 1860´
Jens Møller Madsen
Anne Elisabeth Jacobsdatter.
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. IX. o. 1850 1860´ Hans Møller Madsen
Ane Margrethe Marie K. Jacobsen
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. X. o. 1830 1850 Mads Møller Jacobsen
Johanne Jensdatter.
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. XI. 1808 o. 1830 Niels Nielsen Møller
Anne Andersdatter.
Afsnit 7 Møllersmindevej 30 "Møllersminde" 20b /31f /31b. XII. 1773-76 1808 Niels Nielsen Møller
Margrethe Hans / Jensdatter.
Afsnit 8 Møllersmindevej 29 Firmaet Langberg 31e I. 12.02.1976
Entreprenørfirmaet
Langberg A/S
Afsnit 8 Møllersmindevej 29 Firmaet Langberg 31e II. 25.03.1975 12-02-76 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 9 Møllersmindevej 28 Knap / Johansen 31n I. 03.05.1990 15-11-90 Hans Jørgen Johansen
Jørgen Marquard Knap
Afsnit 9 Møllersmindevej 28 Knap / Johansen 31n II. 25.03.1975 03-05-90 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. I. 02.07.1986
Ove Sommer
Vibeke Sommer
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. II. 26-06-86 02-07-86 Gudmund Nyborg


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. III. 19-12-84 26-06-86 Svend Olaf Sørensen
Grethe Kyndesen
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. IV. 03-12-77 19-12-84 Bent Daugaard Sørensen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. V. 12-08-75 03.12.1977 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. VI. 22-09-60 12.08.1975 Niels M. Pedersen
Sørine Helene Pedersen
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. VII. 02-02-49 22-09-60 Anna Margrethe Hansen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. VIII. 23-02-40 02-02-49 Svend Haakon Hammer


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. IX. 04-10-39 23-02-40 Anna Margrethe Hansen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. X. 21-07-34 04-10-39 Kristian Mortensen
Kirstine Mortensen
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XI. 29-07-20 21-07-34 Jens Julius Hansen
Anna Margrethe Hansen, f. Pedersen
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XII. 27-03-18 29-07-20 Daniel Nielsen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XIII. 11-01-18 27-03-18 Marius Johansen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XIV. 12-06-13 11-01-18 Rasmus Jensen Rasmussen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XV. 15-12-09 12-06-13 Hans Jensen


Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XVI 30-09-74 15-12-09 Andreas Nielsen
Maren Jensen
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XVII. 20-12-46 30-09-74 Jens Nielsen
Laurs Jacobsen
Afsnit 10 Møllersmindevej 17 "Stenkærhus" 30b m.fl. XVIII.
20-12-46 Proprietær Johannes P. Frich


Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. I. 23.07.1947
Svend Berggren
Ella Berggren, f. Andersen
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. II. 21-10-35 23-07-47 Aksel Rasmussen
Kathinka P. Rasmussen
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. III. 01-04-35 21-10-35 Chr. Nørgaard A. M. Kejlstrup


Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. IV. 29-05-15 01-04-35 Søren Christian Iversen
Else Marie Iversen
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. V. 30-12-10 29-05-15 Ernst Andersen


Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. VI. 12-06-71 30-12-10 Christian Thomsen
Hanne Thomsen, f. Nielsen
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. VII. 02-02-67 12-06-71 Jens Jacob Iversen
Nielsine Marie Iversen, f. Hansen
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. VIII. 15-07-65 02-02-67 Niels Laursen
Karen Laursdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. IX. 20.07.1847 15-07-65 Jacob Abrahamsen Korning
Sidsel M. Andersdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. X. 20.07.1847 15-07-65 Hans Christian Skjemtz
Jacob Abrahamsen
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XI. 23-05-36 15.07.1865 Jacob Abrahamsen


Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XII. 26-10-08 23-05-36 Niels Mikkelsen
Anne Jørgensdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XIII. 11-03-92 26-10-08 Jørgen Rasmussen Kudsk
Maren Mikkelsdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XIV. 08-02-61 11-03-92 Lauritz Frandsen
Anne Hansdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XV. ca. 1719 08-02-61 Hans Olesen Soldat
Anne Katrine Henriksdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XVI. 04-05-14 ca. 1719 Henrik Hansen Hesse


Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XVII. 1683 04-05-14 Laurids Clausen
Karen Thøgersdatter
Afsnit 11 Møllersmindevej 15 e.a. S. Berggren 26a m.fl. XVIII. 1645
Hans Gregersen
Anne Marie Jensdatter
Afsnit 12 Møllersmindevej 12 "Solstrålen" daginst. 31ø I. 01-04-96
Børnehaven "Solstrålen".


Afsnit 12 Møllersmindevej 12 "Solstrålen" daginst. 31ø II. 15-06-72 01-04-96 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 12 Møllersmindevej 12 "Solstrålen" daginst. 15b/31Ø III. 13-04-54 15-06-72 Svend Aage Hansen
Ella Møller Hansen, f. Mogensen.
Afsnit 13 Møllersmindevej 10 "Stenkærgaard", 15b /31b I. 15-06-72 19-03-86 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 13 Møllersmindevej 10 "Stenkærgaard", 15b /31b II. 13-04-54 15-06-72 Svend Aage Hansen
Ella Hansen, f. Møller Mogensen
Afsnit 13 Møllersmindevej 10 "Stenkærgaard", 15b /31b III. 18-08-36 13-04-54 Anna Margrethe Hansen


Afsnit 13 Møllersmindevej 10 "Stenkærgaard", 15b /31b IV. 16-01-79 18-08-36 Sejer Pedersen
Karen Marie Pedersen, f. Rasmussen
Afsnit 13 Møllersmindevej 10 "Stenkærgaard", 15b /31b V: 30-12-57 16-01-79 Niels Hansen
Maren Hansen, f. Jensen.
Afsnit 13 Møllersmindevej 10 "Stenkærgaard", 15b /31b VI. ca. 1840 30.12.1857 Jeppe Hansen
Laurine Christensdatter.
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b I. 01-05-02 01-01-03 ”Stenkærgård” 8A
Ninna Clausen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b II forår 2003
”Stenkærgård” 8A
Gunnar Nielsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b III. 01-05-02
”Stenkærgård” 8B
Birgit Lund
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b IV. 01-05-02
”Stenkærgård” 8C
Karen og Jens Vestergaard
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b V. 01-05-02
”Stenkærgård” 8D
Signe Trier Nielsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b VI. 01-05-02 2003 ”Stenkærgård” 8E
Karen Margrethe og Erik Nielsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b VIII. 2003
”Stenkærgård” 8E
Birthe og Knud Rosendahl
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b IX. 01-05-02
”Stenkærgård” 8F
Rigmor Martinsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b X. 01-05-02
”Stenkærgård” 8G
Nanna og Arne Møldrup
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XI. 01-05-02
”Stenkærgård” 8H
Karen og Gunnar Buch Jacobsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XII. 01-05-02 01-07-03 ”Stenkærgård” 8 I
Ingrid og Viggo Jensen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XIII. 01-07-03
”Stenkærgård” 8 I
Solveig Poulsen og Egon Thomsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XIV. 01-05-02
”Stenkærgård” 8J
Tove Mølgaard
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XV. 01-05-02
”Stenkærgård” 8K
Lilly og Hans Nielsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XVI. 01-05-02
”Stenkærgård” 8L
Birgit og Kaj Nielsen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XVII. 01-05-02
”Stenkærgård” 8M
Agnes og Sejer Jensen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XVIII: 01-05-02
”Stenkærgård” 8M
Johanne I. M. Jensen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XIX. 01-05-02
”Stenkærgård” 8N
Hanne Schlüter
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XX. 01-05-02 efterår 2008 ”Stenkærgård” 8O
Karen Sørensen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXI. efterår 2008
”Stenkærgård” 8O
Hanne og Kristian Højsgaard
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXII. 01-05-02
”Stenkærgård” 8P
Bodil Christensen
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXIII. c. 2006
”Stenkærgård” 8P
Nina Tækker og Benny Bjerg
Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXIV. 17.05.2000
Tørring-Uldum kommune


Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXV. 19-03-86 17-05-00 Jørgen Laursen Vig


Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXVI. 15.06.1972 19-03-86 Tørring-Uldum kommune


Afsnit 14 Møllersmindevej 8 Stenkærgård 31b XXVII. 13-04-54 15.06.1972 Svend Aage Hansen
Ella Hansen, f. Møller Mogensen.
Afsnit 15 Møllersmindevej 4 e.a. Irma Bech 15r I. 16-05-09
Irma Bech
Frede Koch.
Afsnit 15 Møllersmindevej 4 e.a. Irma Bech 15r II. 01.04.1986 01-11-05 Jørn Bech
Irma Bech
Afsnit 16 Møllersmindevej 2 e.a. Marie Korgaard 15n I. 05.12.1978
Oluf Korgaard
Marie Korgaard
Afsnit 16 Møllersmindevej 2 e.a. Marie Korgaard 15n II. 10-06-66 05-12-78 Vilhelm Sørensen
Minne Sørensen.
Afsnit 17 Møllersmindevej 2a e.a. Herluf Korgaard 15s I. 10.01.1997
Herluf Korgaard
Helle Lykkeberg Korgaard
Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c I. 11.03.1991
Michael Andersen
Sussie Væver Andersen
Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c II. 10-03-72 11-03-91 Ejnar Jensen
Else Marie Berggren Jensen
Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c III. 26-06-24 10.03.1972 Kristian Peter Jensen
Mette Sofie Jensen, f. Madsen
Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c IV. 13-06-19 26-06-24 Marius Georg Christensen Skibsted


Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c V. 29-08-11 13-06-19 Herman Bernt Selimann


Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c VI. 17-06-11 29-08-11 Anders Knudsen Andersen


Afsnit 18 Møllersmindevej 1 "Teglværksgården" 15c VII. 15-12-70 17-06-11 Detaillist Søren Christensen


Afsnit 19 Boringvej 14 "Boringhøj" 17b/2as I. 04.03.1974
Erik Midtgaard
Ellen Marie Midtgaard
Afsnit 19 Boringvej 14 "Boringhøj" 17b/2as II. 04-08-43 04-03-74 Kristian Sørensen
Karen Sørensen, f. Christiansen
Afsnit 19 Boringvej 14 "Boringhøj" 17b/2as III.
04-08-43 Anton Karl Christiansen
Kristine Christiansen, f. Sellimann
Afsnit 19 Boringvej 14 "Boringhøj" 17b/2as IV. 02.09.1919
Herman Bernt Selimann
Erika Bine Selimann, f. Madsen.
Afsnit 19 Boringvej 14 "Boringhøj" 17b/2as V. 20-11-11 02-09-19 Georg Chr. Skovsende
Ane Marie Pouline Skovsende, f. Jørgensen
Afsnit 19 Boringvej 14 "Boringhøj" 17b/2as VI. 17-03-10 20-11-11 Søren Jensen


Afsnit 20 Boring 1 e.a. Helle & Nicolai 15m I. 20-09-99
Nicolaj Revsbæk
Helle Lejel Jensen
Afsnit 20 Boring 1 e.a. Helle & Nicolai 15m II. 28.09.1965 20-09-99 Laust Thomsen
Edith Thomsen, f. Astrup
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d I. 08-12-98
John Løppenthin Larsen
Jette Malund Nielsen
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d II. 03-09-76 08-12-98 Agner Christiansen
Tove Christiansen, f. Jacobsen
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d III. 01.10.1973 03.09.1976 Karl Christiansen


Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d IV. 07-12-50 01.10.1973 Christian Henriksen
Elna Henriksen, f. Østergaard Sørensen
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d V. 25-05-50 07-12-50 Tage Jensen


Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d VI. 11-05-50 25-05-50 Egon Andersen


Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d VII. 18-03-38 11-05-50 Harry Egon Hansen


Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d VIII. 14-01-29 18-03-38 Sigurd Hansen
Ane Kirstine Hansen
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d IX. 23-04-87 14.01.1929 Zackarias Hansen
Maren Hansen, f. Pedersen
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d X. 03-06-58 23-04-87 Ole Madsen
Johanne Davidsdatter.
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XI. 1848 03-06-58 Axel Severin Bülow
Jacobine Bodil Margrethe Gylding
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XII. 1834 1848 Hans Mikkelsen
Maren Andersdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XIII. 1817 1834 Søren Jepsen
Maren Andersdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XIV. 1812 1817 Hans Jepsen
Maren Andersdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XV. 31.12.1763 1812 Jeppe Jensen
Anne Margrethe Jørgensdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XVI. 1753 31-12-63 Hans Jensen
Anne Margrethe Jørgensdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XVII. 1732 1753 Jørgen Pedersen
Maren Jensdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XVIII. 1722 1732 Christen Sørensen
Anne Rasmusdatter
Afsnit 21 Boring 2 "Gl. Præstegaard" 15a / 15d XIX. 1683 1722 Søren Sørensen


Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a I.

Birgit A.S. Lindhard


Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a II. 2005/06
Knud K. Leth
m. fl.
Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a III. 21-12-00
Claus Ulff Falkenberg
Jane Højmark Falkenberg, f. Villadsen
Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a IV. 21-02-94 21-12-00 Jens Henrik Therkelsen
Eva Therkelsen, f. Frandsen
Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a V. 09-05-58 21-02-94 Hans Christian Therkelsen
Mie Therkelsen, f. Overby Dyhr
Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a VI. 21-08-30 09-05-58 Henrik Therkelsen
Signe Edith Therkelsen, f. Pedersen
Afsnit 22 Boring 3 e.a. Claus Falkenberg 16a VII. 07-01-87 21-08-30 Hans Peter Therkelsen
Rasmine Jensine Therkelsen, f. Ullum
Afsnit 23 Boring 4 Sabrina & Lars 15o I. 25-02-00
Lars Christensen
Sabrina Christoffersen
Afsnit 23 Boring 4 Sabrina & Lars 15o II. 26.06.1973 25-02-00 Christian Henriksen
Elna Henriksen, f. Østergaard Sørensen
Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g I. 2006
Jesper H. Kristiansen
Mette H. Kristiansen
Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g II. 2005 2006 Thomas Sørensen


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g III. 10-03-61 2005 Grethe Andersen


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g IV. 03.05.1907 10.03.1961 Hvirring-Hornborg kommune


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g V. 1960 1961 Fru Friis / Rasmussen


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g VI. o. 1952 01-09-60 Anna Eriksen


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g VII. c. 1942
Frk Isager


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g VIII. 1940'
Lærer Therkelsen


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g IX. 1940'
Lærer Johnsen


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g X. 1920' 1940 Mette Jensen Panum


Afsnit 24 Boring 6 "Forskolen" 15g XI.
03.05.1907 Zacharias Hansen
Maren Hansen, f. Pedersen
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 I. 09-05-58 21.02.1994 Hans Christian Therkelsen
Mie Overby Therkelsen, f. Dyhr
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 II. 21-08-30 09-05-58 Henrik Therkelsen
Signe Edith Therkelsen, f. Pedersen
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 III. 07-01-87 21-08-30 Hans Peter Therkelsen


Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 IV: 27-12-64 07-01-87 Christen Mikkelsen Sommer
Ane Cathr. Pedersdatter
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 V. 07.10.1822 27.12.1864 Mikkel Christensen Sommer


Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 VI. 07.10.1822 25.09.1858 Jens Christensen Sommer
Gertrud Sofie Hansdatter
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 VII. 04-04-14 07-10-22 Søren Pedersen


Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 VIII. 16-11-92 04-04-14 Peder Jensen
Mette Sørensdatter
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 IX. 12.05.1757 16-11-92 Søren Knudsen
Karen Jensdatter
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 X. ca. 1722 12.05.1757 Frands Hansen
Karen Lauridsdatter
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 XII. 16-05-19 ca. 1722 Hans Jørgensen
Mette Pedersdatter
Afsnit 25 Boring 8 "Boringgaard"/ bygn. Boring æl. Præstegrd 16a /16i matr. 15 XIII. ca. 1683 16-05-19 Jørgen Rasmussen
Kirstine Hansdatter
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a I. 08-10-65
Jens Jacob Falkenberg
Kirsten Falkenberg, f. Jensen
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a II. 30-05-39 08-10-65 Kristian Falkenberg
Marie Barbara Falkenberg, f. Hansen
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a III. 26-07-99 30-05-39 Jens Jacob Falkenberg Kristensen
Anne Falkenberg, f. Therkelsen
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a IV. 1866 10-11-99 Hans Christensen
Edele Cathrine Christensen, f. Falkenberg
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a V. 1866 1866 Therkild Christensen
Kirsten Sørensdatter
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a VI. 1808-15 1866 Christen Therkelsen
Mette Marie Thomasdatter
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a VII. 16.04.1782 31.10.1808 Terkel Laursen
Johanne Michelsdatter
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a VIII. 25.11.1760 16.04.1782 Christen Christensen Degn
Johanne Michelsdatter
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a IX.
25-11-60 Kristen Jørgensen
Anne Elisabeth Christensdatter Hjerrild
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a X. 1689
Søren Jensen
Anne Hansdatter
Afsnit 26 Boring 9 "Skytballegaard" 13a XI. 1689
Oluf Andersen
Anne Jørgensdatter
Afsnit 27 Boring 10 "Forsamlingshuset" 16f I. 29-03-00
Benny Wandborg
Kirsten Kathrine Wandborg
Afsnit 27 Boring 10 "Forsamlingshuset" 16f II. 01-10-66 29-03-00 Frede Pedersen
Gerda Pedersen
Afsnit 27 Boring 10 "Forsamlingshuset" 16f III. 25-05-93 01-10-66 A/S Boring Forsamlingshus


Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a I. 2009/10
Til salg: lejere i huset


Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a II. 29-07-87
Hans Erik Tærsbøl Nielsen
Karla Nielsen, f. Nielsen
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a III. 14-09-72 29-07-87 Agner Christiansen
Tove Helene Christiansen, f. Jacobsen
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a IV. 26-02-60 14-09-72 Johanne Møller Pedersen


Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a V. 04-06-46 26-02-60 Jens Peter Møller Pedersen


Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a VI. 19-07-40 04-06-46 Thomas Rasmus Pedersen


Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a VII. 22-10-02 19-07-40 Jens Jørgen Mikkelsen
Andrea Kristine Rasmussen
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a VIII. 12.06.1862 22-10-02 Niels Peter Nielsen
Karen Pedersdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a IX. 28-12-55 27.03.1862 Dan Pedersen, smed
Karen Pedersdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a X. 1837
Jens Nielsen
Dorthea Catrine Frederiksdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a XI. 1833 1837 Sejer Jensen
Dorthea Catrine Frederiksdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a XII. 1830 1833 Anders Jensen Skoubøl
Anne Hansdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a XIII. 1792 1830 Hans Jensen Kudsk
Anne Sørensdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a XIV. 1765 1792 Jens Pedersen Richter
Maren Christensdatter
Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a XV.

Erik Smed


Afsnit 28 Boring 11 e.a. Karla & Hans 30a XVI. ca. 1971 ca. 1979 Kaj Christensen
Karna Kristensen
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e I. 01-03-00
Henrik Sørensen


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e II. 14-12-98 01-03-00 Heine Lang


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e III. 08-04-86 14-12-98 Hans Vilhelm Lauritsen


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e IV. 07-08-85 08-04-86Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e V, 24.08.1977 07-08-85 Per Arp
Ragnhild Arp
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e VI. 08-10-75 24-08-77 Preben Berggren
Kirsten Berggren
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e VII. 14-06-74 08-10-75 Charles Einshøj


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e VIII. 09-02-72 14-06-74 Bjarne Gylling


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e IX. 06-03-68 09-02-72 Kristian Højsgaard
Hanne Højsgaard, f. Therkelsen
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e X. 05-01-51 06-03-68 Carl Clausen


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e XI. 21-08-44 03-01-51 Kristian Falkenberg


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e XII. 16.05.1916 21-08-44 Kirstine Marie Jørgensen


Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e XIII. 11-12-03 16-05-16 Bendt Kristian Jørgensen
Maren Jørgensen, f. Christensen
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e XIV. 08-06-96 11-12-03 Jørgen Madsen
Mette Sofie Tønnesen
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e XV. 20-06-85 08-06-96 Mads Andersen
Karen Andersen, f. Hansen
Afsnit 29 Boring 12 "Carl Clausens Hus" 16e XVI. 18-10-80 20-06-85 Søren Sørensen
Mette Marie Sørensen, f. Andersen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d I. 21-07-00
Lennart Ertmann
Birthe Ertmann
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d ii. 23-09-91 21-07-00 Dorthe Wichmann


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d iii. 15-07-85 02-05-91 Asger Buus Olsen


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d IV. 06-01-61 15-07-85 Kristen Pedersen
Mildred Elise Pedersen, f. Madsen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d V. 19-03-79 06-01-61 Hvirring-Hornborg kommune


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d VI. 1958 1960 Lærer Agger


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d VII.

Lærer Madsen


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d VIII. 1950 1951 Gunnar Jensen


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d IX. 1913 1950 Henrik Johannes Henriksen
Christine M. A. Henriksen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d X.

Henrik Johannes Henriksen
Emilie Henriksen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XI. 1906/07 1913 Mogens Peder Larsen


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XII. 1894 1906/07 Bernhard Henriksen
Hansine Henriksen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XIII. 1890 1894 Poul Marius Jensen
Vilhelmine Kathrine Elisabeth Kristensen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XIV. 1884 1890 Lars Johan Kristensen
Marie Sørensen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XV. 1882 1884 Kristen Helligsø Madsen
Thyra Editte Eriksen
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XVI. 1878/79 1882 Jens Hansen
Birthe Kirstine Petrine Danielsen Winther
Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XVII. 19-03-79
Hvirring-Hornborg kommune


Afsnit 30 Boring 14 "Boring st. skole" 16d XVIII.
19-03-79 Christen Mikkelsen


Afsnit 31 Boring (13-15) "Mildreds have" 30e I. forår 2007
Lennart Tinus Ertmann


Afsnit 31 Boring (13-15) "Mildreds have" 30e II. 03-05-88 forår 2007 Jørn Ove Jensen


Afsnit 31 Boring (13-15) "Mildreds have" 30e III. 15-07-85 03.05.1988 Asger Buus Olsen


Afsnit 31 Boring (13-15) "Mildreds have" 30e IV. 06-01-61 15-07-85 Kristen Pedersen
Mildred Elise Pedersen, f. Madsen
Afsnit 31 Boring (13-15) "Mildreds have" 30e V. 22.08.1902 06-01-61 Hvirring-Hornborg kommune


Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c I. 08-05-80
Steen Møller Pedersen
Kirsten Bagge Pedersen
Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c II. 29-07-70 08-05-80 Ove Berggreen
Ketty Berggren
Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c III. 13-02-34 29-07-70 Chr. Johannes Sørensen Berggren
Johanne Berggren
Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c IV. 1925 13-02-34 Thomas P. Rasmussen


Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c V. O 1905 1925 Herman Bernt Selimann
Erika Bine Selimann
Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c VI. o. 1893 o. 1905 Bernhard Henriksen
Hansine Nielsen
Afsnit 32 Boring 16 "Høkerens hus" 16c VII. o.1870 o.1893 Søren Kristensen
Katrine Marie Kristensen, f. Hansen
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b I. 2004
Per Vindfeldt Jensen
Marianne Rasmussen
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b II. 14-04-98 2004 Ole Hansen
Karina Hansen
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b III. 11-06-93 14-04-98 Jens Jacob Falkenberg


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b IV. 12-05-66 11-06-93 Kristian Falkenberg
Marie Barbara Falkenberg, f. Hansen
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b V. 18-09-51 12-05-66 Kresten Anton Kristensen
Johanne Kristensen
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b VI. 16-09-44 18-09-51 Peter Petersen


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b VII. 13-10-42 16-09-44 Søren Madsen


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b VIII. 04-10-39 13-10-42 Kristian Mortensen
Stinne Mortensen
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b IX. 11-08-34 04-10-39 Anna Margrethe Hansen


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b X. 17-12-20 11-08-34 Ane Nielsen


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XI. 16-12-20 17-12-20 Bodil Jensen Sommer


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XII. før 1901 16-12-20 Karen Pedersen


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XIII. 23-12-71 før 1901 Lars Nielsen Glusted


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XIV.
23-12-71Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XV. 1792
Gregers Thomsen Smed
Anne Margrethe Pedersdatter
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XVI. 1776 1792Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XVII. 1770 1776 Jørgen Rasmussen Kudsk
Maren Mikkelsdatter
Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XVIII. 1734 1770 Rasmus Jensen


Afsnit 33 Boring 17 "Falkenberg´s hus" 27b XIX. 1716 1734 Niels Christiansen Træskomand


Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c I. 23-06-99
Ulrik Larsen
Henny Larsen
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c II. 01.05.1997 23-06-99 Ellen Holmgaard


Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c III. 20-05-87 01.05.1997 Tove Annelise Nielsen
Børge Nielsen
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c IV. 11-02-66 20-05-87 Bjarne Michelsen
Kirstine Michelsen, f. Rudolph
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c V. 26-10-62 11-02-66 Verner Vig Østergaard
Ninna Østergaard
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c VI. 07-12-60 26-10-62 Bent Hansen
Karen Hansen
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c VII. 19-04-52 07-12-60 Bøge Leon Jensen
Hilda Jensen
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c VIII. 24-08-46 19-04-52 Aage Chr. Nielsen


Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c IX. 20-05-44 24-08-46 R. Hermansen


Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c X. 11-08-30 20-05-44 Jacob Herman Laursen


Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c XI. før 1925 11-08-30 Chr. Ejner Jepsen


Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." Afsnit 34 XII. før 1916 Før 1925 Marius Laursen Lund
Marie Lund
Afsnit 34 Boring 18 "Gl. købmandsfor." 15b / 27c XIII. o. 1895 før 1916 Søren Kristensen


Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b I. 03-02-00
Gert Stokholm
Anne Sofie Middelbo
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b II. 15-09-93 03-02-00 Lars Bech Christensen
Sabrina Christoffersen
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b III. 14-02-90 13-05-93 Bent Thomsen


Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b IV. 23-06-89 14-02-90Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b V. 19-08-88 23-06-89 Volmer Mathiassen


Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b VI. 26-02-85 19-08-88 Bo Larsen


Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b VII. 21-10-42 26-02-85 Kristian Mortensen
Kirstine Mortensen
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b VIII. 14-11-36 21-10-42 Albert Konrad Andersen
Else Andersen
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b IX. 03-02-98 14-11-36 Karl Peter Petersen
Jørgine Jørgensen
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b X, 14-01-98 03-02-98 Jens Therkelsen


Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XI. 15-01-97 14-01-98 Smed Lars Peder Larsen


Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XII. 26-07-74 15-01-97 Søren Hansen
Johanne Laursen
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XIII. 19-06-39 26-07-74 Niels Sørensen Lund
Kirsten Maria Jacobsdatter
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XIV. 1819 19-06-39 Anders Frandsen
Kirsten Christensdatter
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XV. 1784 1819 Frands Sørensen
Mette Marie Andersdatter
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XVI. 1765 1784 Hans Frandsen
Anne Margrethe Jensdatter
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XVII. 1761 1765 Jens Eriksen
Anne Margrethe Jensdatter
Afsnit 35 Boring 19 "Boring gl. smedie" 31a / 32b XVIII. c. 1709 1761 Erik Jensen


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a I. efterår 2008
Jan Pedersen
Ellen Pedersen
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a II. 2006 efterår 2008 Lars Ajer


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a III. 12-03-85 2006 Leif Egon Andersen


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a IV. 26-08-29 12-03-85 Elias Ditlev Hansen
Margrethe Hansen
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a V. 26-01-17 26-08-29 Jens Jørgensen


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a VI. 25-03-11 26-01-17 Lars Chr. Nielsen


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a VII. 09-05-05 25-03-11 Anders Knudsen Andersen


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a VIII. 07-03-88 09-05-05 Jacob Olesen
Sisse Olesen
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a IX. 08-12-83 07-03-88 Niels Rasmussen
Kristine Rasmussen, f. Kristoffersen
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a X. 24-03-79 08-12-83 Lars Christian Johan Mortensen


Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XI. 17-06-75 24-03-79 Mads Hansen
Peder Nielsen
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XII. 12-01-60 17-06-75 Rasmus Jacobsen
Anne Mette Jacobsen, f. Sørensen
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XIII. 12.01.1860 12-01-60 Hans Nielsen Bak
Niels Sommer
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XIV. o. 1851 12.01.1860 Christian Peter Eskildsen Lÿch
Maren Jensdatter
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XV. efter 1840 o. 1851Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XVI. 1837 efter 1840 Niels Nielsen Smed
Kirsten Christensdatter
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XVII. 1779 1837 Peder Jensen Kræmmer
Karen Christensdatter
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XVIII. 1756 1779 Jens Sørensen Kræmmer
Maren Andersdatter
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XIX. 1719 1756 Palle Nielsen Smed
Anne Jensdatter
Afsnit 36 Boring 20 "Elias Hansens hus" 28a XX.
1719 Søren
Anne Jensdatter
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 I. 11-08-95
Boligselskabet Therkeline ApS.


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 II. 30-11-93 11-08-95 Hans Madsen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 III. 10-11-93 30-11-93 Realkredit Danmark A/S.


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 IV. 25-04-88 10-11-93 Bent Thomsen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 V. 05-04-88 25-04-88 Niels Erik Larsen ApS.


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 VI. 14-08-85 05-04-88 Poul Erik Eriksen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 VII. 11-10-81 14-08-85 Troels Christiansen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 VIII. 27-02-53 11-10-81 Agner Christiansen .
Tove Christiansen, f. Jacobsen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 IX. 28-10-39 27-02-53 Søren Rasmussen
Marie Rasmussen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 X. 24-06-25 28-10-39 Hans Peter Hansen
Anne Marie Hansen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XI. 07-02-22 24-06-25 Hans Karl Rasmussen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XII. 19-02-10 07-02-22 Jens Sørensen Nielsen
Ane Elisabeth Nielsen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XIII. 24-06-05 19-02-10 Peter Sørensen
Annette Marie Rasmussen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XIV, 30-04-00 24-06-05 Jens Peter Møller Pedersen
Jensine Jacobsen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XV. 23-02-98 30-04-00 Jørgen Peter Pedersen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XVI. 05-09-95 23-02-98 Maren Jørgensen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XVII. 23-07-90 05-09-95 Peder Madsen


Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XVIII. 21-07-81 23-07-90 Hans Christian Skjemt
Kirstine Pedersen
Afsnit 37 Boring 21 "Boring gl. skole" 12 XIX. 1807 21-07-81 Hvirring-Hornborg Kommune


Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a I. 2004
Michael Kristian Wichmann Laursen
Heidi Eriksen
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a II. 27-04-00 2004 Kristjan Birgisson
Thora Gudrun Thorsdottir
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a III. 01-05-99 27-04-00 Kim Jul Lauritsen


Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a IV. 1993 01-05-99 Susanne Ritto


Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a V. 21-08-84 1993 Karl Kristian Andersen Husballe
Dorthe Andersen Husballe
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a VI. 14-03-47 21-08-84 Rabech Berggren
Else Marie Berggren
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a VII. 11-12-36 14-03-47 Jens Rabech Sørensen


Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a VIII. 10-01-80 11-12-36 Jokum Jensen
Marie Kirstine Hansen, f. Jensen
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a IX. 31-12-73 10-01-80 Hans Christensen


Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a X. 25-03-73 31-12-73 Niels Chr. Jørgensen
Anne Jørgensen, f. Michelsdatter
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a XI. 16-06-46 25-03-73 Niels Sørensen Lund
Marie Kirstine Hansen, f. Jensen
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a XII.
16-06-46 Jørgen Hansen
Ane Marie Nielsdatter
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a XIII. 1819
Jeppe Jørgensen
Bodil Marie Mikkelsdatter
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a XIV, 1765 1819 Mikkel Nielsen
Mette Sørensdatter
Afsnit 38 Boring 22 "Berggrens hus" 29a XV.
1765 Søren Mikkelsen Smed
Bodil Jensdatter
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. I. 21-06-96
Karsten Bech
Gitte Bech, f. Bank
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. II. 12-11-64 21-06-96 Svend Due Bech
Rosa Bech, f. Rasmussen
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. III. 07-07-33 12-11-64 Karl Pedersen Bech
Ragnhild Bech, f. Due
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. IV. 19-07-94 07-07-33 Jens Therkelsen
Anne Therkelsen
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. V. 01.11.1853 19-07-94 Terkel Hansen
Kirsten Marie Hansen, f. Jensen
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. VI. 07-11-12 01-11-53 Peder Jensen Ravn
Bodil Jensdatter
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. VII. ca. 1786 07-11-12 Jens Mikkelsen
Anne Marie Knudsdatter
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. VIII. 1761 1786 Peder Olufsen Ravn
Anne Marie Knudsdatter
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. IX. ca. 1727 1761 Peder Johansen Ravn
Kirsten Nielsdatter
Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. X. ca. 1703 ca. 1727 Johan Ravn


Afsnit 39 Boring 23 "Boring Højgaard" 20a m. fl. XI. ca. 1683 ca. 1703 Mads Lassen


Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. I. 03-09-76
Karl Christiansen
Grete Christiansen, f. Trier Nielsen
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. II. 22-12-45 03-09-76 Agner Christiansen
Tove Christiansen, f. Jacobsen
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. III. 25-04-35 22-12-45 Anton Karl Christiansen
Kristine Christiansen, f. Selimann
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. IV. 21-01-15 25-04-35 Jens Jacob Hansen
Kristiane Nielsine Hansen
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. V. 02-04-86 21-01-15 Jørgen Hansen
Johanne Marie Hansen, f. Jensen
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. VI. 21-11-62 02-04-86 Bertel Thomas Jørgensen
Birthe Kirstine Kristensen
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. VII. 10.11.1825 21-11-62 Jørgen Thomsen
Kirstine Olesen Svane
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. VIII. 04-06-07 10.11.1825 Søren Hansen
Kirstine Olesen
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. IX. 1763 04-06-07 Niels Knudsen
Anne Marie Pedersdatter
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. X. ca. 1755 1763 Jørgen Sørensen
Anne Marie Pedersdatter
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. XI. 1725 ca. 1755 Søren Jørgensen
Anne Hansdatter
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. XII. 1719 1725 Peder Eskildsen
Anne Hansdatter
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. XIII. 1683 1719 Peder Eskildsen
Margrethe Lasdatter
Afsnit 40 Boring 24 "Boring Nedergaard" 17a m. fl. XIV. ca. 1664 1683 Jens Sørensen
Margrethe Lasdatter
Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c I. 2008
Max


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c II. 16-03-79 2008 Ove Flemming Andersen


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c III. 29-06-61 16-03-79 Hans Johan Andersen
Jenny Andersen, f. Nikolaisen
Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c IV. 29-06-61 29-06-61 H. Skov


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c V. 26-04-53 29-06-61 Oluf Munch Nielsen


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c VI. 26-04-53 26-04-53 Johannes Munch Nielsen


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c VII. 13-01-53 26-04-53 Metha Nielsine Munch Nielsen


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c VIII. 01-02-38 13-01-53 Niels Rasmussen Munch Nielsen


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c iX. 29-03-06 01-02-38 Valborg Kathrine Madsen


Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c X, 21-10-94 29-03-06 Hans Peter Hansen
Anne Marie Hansen, Thomsen
Afsnit 41 Boring 26 Tidl. Ove Andersen 13c XI.
21-10-94 Edle Cathrine Falkenberg


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f I. 24-01-86
Jette Kyndesen
Oluf Guldberg Hedegaard
Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f II. 25.09.1979 24-01-86 Erling Kammersgaard
Kate Kammersgaard, f. Hartvigsen
Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f III. 04-04-79 25-09-79 Lars S. Ajer


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f IV. 22-02-62 04-04-79 Jonas Peter Jonassen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f V. 19-08-60 22-02-62 Andrea Theodora Salomonsen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f VI. 01-07-60 19-08-60 Søren Peter Kristensen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f VII. 08-07-41 01-07-60 Ane Dorthe Jørgensen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f VIII. 23-09-10 08.07.1941 Anders Andersen
Maren Andersen
Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f IX. 09-03-04 23-09-10 Jens Jensen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f X. 27-06-02 09-03-04 Søren Tønnesen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f XII. 21-10-94 27-06-02 Mette Sofie Christensen


Afsnit 42 Boring 28 e.a. Jette Kyndesen 13f XIII. 1894 21-10-94 Maren "Høker"


Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a I. 16-07-65
Jens Kristian Sørensen
Elly Foght Rasmussen
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a II. 21.12.1923 16-07-65 Niels Tholstrup Sørensen
Maren Sørensen, f. Jørgensen
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a III. 30-03-07 21-12-23 Ane Pedersdatter Nielsen


Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a IV. 30-11-58 30-03-07 Peder Nielsen
Karen Nielsen, f. Jensen
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a V. 21.03.1798 30.11.1858 Jens Christensen
Karen Jensdatter
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a VI. 10-09-71 21-03-98 Jens Nielsen
Kirsten Terkelsdatter
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a VII. 20-12-47 10-09-71 Hans Jensen Friis
Maren Pedersdatter
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a VIII. 13-03-26 20-12-47 Jens Sørensen
Kirsten Hansdatter
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a IX. 1720 13.03.1726 Niels Olufsen
Anne Christensdatter
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a X. 16-05-19 1720 Laurids Jørgensen
Anne Christensdatter
Afsnit 43 Boring 29 "Anesminde" 14a XI. 03-10-85 16-05-19 Hans Jørgensen


Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a I. 15.06.1999
Lars Peter J. Christensen
Tine Wennerberg Christensen.
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a II. 02.02.1967 2.11.2004 Jørgen Laursen Vig
Laila Laursen Vig, f. Jensen.
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a III. 01-11-40 02-02-67 Johannes Laursen Vig
Edith Laursen Vig.
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a IV. 19-08-29 01-11-40 Aage Carlsen
Thora Carlsen
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a V. 14-08-12 19-08-29 Mikkel Chr. Christensen Sommer
Charlotte C. Sommer, f. Kristensen
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a VI. 22-06-86 14-08-12 Simon Olesen
Kirstine Kristensen
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a VII. 19-06-53 22-06-86 Christen Laursen
Mette Marie Laursen, f. Christensen.
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a VIII. Efter 1850 19-06-53Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a IX. 1829 efter 1850 Jens Hansen Brønde Nim
Anne Marie Jørgensdatter
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a X. 1805 1829 Jørgen Nielsen
Anne Kirstine Christensdatter
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a XI. 1777 1805 Christen Nielsen
Kirsten Pedersdatter
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a XII. 1756 1777 Rasmus Thomsen
Maren Jensdatter
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a XIII. 1731 1756 Mikkel Pedersen Ladefoged
Maren Pedersdatter.
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a XIV. 1707 1731 Peder Nielsen Kørup
Kirsten Madsdatter
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a XV. 1676 1707 Rasmus Jensen
Karen Terkelsdatter
Afsnit 44 Boring 30 "Højskolegaarden" 18a XVI.
1676 Jens Hansen Kirkemand
Karen Terkelsdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. I. 15.06.1999
Lars Peter J. Christensen
Tine Wennerberg Christensen
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. II. 06.09.1984 2.11.2004 Jørgen Laursen Vig
Laila Laursen Vig, f. Jensen
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. III. 13-10-60 06-09-84 Gunnar Pedersen
Edith Pedersen, f. Jensen
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. IV. 07-09-26 13-10-60 Kristen Pedersen
Mildred Pedersen, f. Madsen
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. V. 15-04-89 07-09-26 Hans Madsen
Ane Kathrine Marie Madsen, f. Madsen
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. VI. 25-02-59 15-04-89 Mads Hansen
Cathrine Marie Hansen, f. Christensen
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. VII. 1825 25-02-59 Christen Jensen
Ellen Marie Andersdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. VIII. 1792 1825 Jens Pedersen
Mette Sophie Christensdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. IX. 1776 1792 Hans Sørensen
Anne Nielsdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. X. 1767 1776 Peder Mikkelsen
Anne Nielsdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. XI. 1760 1767 Jens Pedersen
Anne Nielsdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. XII. 1723 1760 Niels Nielsen Møller
Kirsten Hansdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. XIII. 1714 1723 Jens Jørgensen
Kirsten Hansdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. XIV. 1702 1714 Jens Jørgensen
Eriksdatter
Afsnit 45 Boring 32 "Gl. Vestergaard" 19a m. fl. XV.
1702 Jørgen Jensen
Maren Lauridsdatter
Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. I. 15.06.1999
Lars Peter J. Christensen
Tine Wennerberg Christensen
Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. II. 27.05.1992 2.11.2004 Jørgen Laursen Vig


Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. III. 05-11-87 27.05.1992 Mogens Hede Nielsen


Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. IV. 17-04-78 05-11-87 Niels Peter Knudsen
Bente Knudsen, f. Henriksen
Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. V. 12-01-48 17-04-78 Søren Knudsen
Gerda Sommer Knudsen, f. Mikkelsen
Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. VI. 12.06.1906 12-01-48 Kristen Kristensen
Sine Kristensen
Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. VII. 16-12-53 12-06-06 Mads Pedersen
Else Margrethe Pedersen, f. Høy
Afsnit 46 Boring 33 "Frydenslyst" 18b m. fl. VIII. 01-05-46 16-12-53 Peder Hansen
Valborg Kathrine Hansen, f. Madsdatter
Afsnit 47 Boring 34 "Birkeholm" 21d I. 2005-06
Magnus Gram-Hansen
Lene Ulrich Gram-Hansen
Afsnit 47 Boring 34 "Birkeholm" 21d II. 2004 2005-06 John Hans Christian Romlund
Hanne Samson Hansen
Afsnit 47 Boring 34 "Birkeholm" 21d III. 01-04-03 2004 Knud Erik Mikkelsen


Afsnit 47 Boring 34 "Birkeholm" 21d IV. 11-02-59 01-04-03 Aage Søndergaard Mikkelsen
Milrid Schønemann Søndergaard Mikkelsen
Afsnit 47 Boring 34 "Birkeholm" 21d V. 08-06-38 11-02-59 Gunnar Mikkelsen
Marie Søndergaard Mikkelsen, f. Pedersen.
Afsnit 47 Boring 34 "Birkeholm" 21d VI. 1922 08-06-38 Rasmus Mikkelsen
Ane Kathrine Mikkelsen, f. Mortensdatter
Afsnit 48 Boring 35 "Anebjerg" 19b m. fl. I. 27-10-77
Holger Madsen
Karen Madsen, f. Hilmer
Afsnit 48 Boring 35 "Anebjerg" 19b m. fl. II. 01-06-33 27-10-77 Henry Madsen
Gudrun Madsen
Afsnit 48 Boring 35 "Anebjerg" 19b m. fl. III, 02-04-92 01-06-33 Erik Madsen
Anne Pedersdatter
Afsnit 48 Boring 35 "Anebjerg" 19b m. fl. IV, 23-02-59 02-04-92 Jens Christensen
Anne Christensen
Afsnit 48 Boring 35 "Anebjerg" 19b m. fl. V. 1825 23.02.1859 Christen Jensen
Ellen Marie Andersdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. I. 10-02-84
Knud Erik Mikkelsen
Nanni Mikkelsen, f. Holm Jensen
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. II. 24-08-64 10-02-84 Tage Sommer Mikkelsen
Inger Dencker Mikkelsen, f. Hansen
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. III. 16-12-22 24-08-64 Aage Mikkelsen
Kristine Sommer
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. IV. 21-06-94 16-12-22 Rasmus Mikkelsen
Ane Kathrine Mortensdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. V. 25-10-53 21-06-94 Jens Hansen
Mette Sofie Christensdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. VI. 15-11-17 25-10-53 Hans Madsen
Anne Kathrine Nielsdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. VII. 12.11.1793 1817 Jens Hansen
Birthe Kirstine Nielsdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. VIII. 10.01.1762 12-11-93 Hans Mortensen
Bodil Andersdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. IX. 26.06.1756 10-01-62 Jens Sørensen
Maren Mortensdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. X. 16.05.1719 26-06-56 Morten Hansen
Karen Pedersdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. XI. 1688 16-05-19 Hans Sørensen Friis
Maren Mortensdatter
Afsnit 49 Boring 36 "Boring Vestergaard" 21a m. fl. XII. 1683 1688 Søren Hansen Friis


Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a I. 22-09-93
Søren Kudsk
Ulla Juul Kudsk, f. Kristensen
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a II. 29-12-86 22-09-93 Jens Henrik Bastrup
Jytte Commerou
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a III. 06-10-81 29-12-86 Karl Christiansen
Grethe Christiansen, f. Trier Nielsen
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a IV. 01-08-66 06-10-81 Agner Christiansen
Tove Christiansen, f. Jacobsen
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a V. 10-12-58 01-08-66 Karl Klausen


Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a VI. 19-12-57 29-07-58 Kristian Klausen


Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a VII. 17.11.1932 19-12-57 Kristen Klausen
Karl Klausen
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a VIII. 23-09-97 17-11-32 Knud Anton Klausen
Kirstine Klausen, f. Jensen
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a IX. 20-03-54 23-09-97 Claus Anton Knudsen
Kirsten Marie Thomsen
Afsnit 50 Boring 37 e.a. Søren Kudsk 23a X, 1801 20-03-54 Knud Nielsen
Anne Kirstine Pedersdatter
Afsnit 51 Boring 38 "Boringsøgaard" 13b /+21c I. 01-12-01
Rasmus Mønster Sørensen


Afsnit 51 Boring 38 "Boringsøgaard" 13b /+21c II. 28-04-71 1. Dec. 2001 Søren Mønster Sørensen


Afsnit 51 Boring 38 "Boringsøgaard" 13b /+21c III. 28.04.1971 28-04-71 Frode Møller
Marie Møller, f. Hansen
Afsnit 51 Boring 38 "Boringsøgaard" 13b /+21c IV. 1916 28.04.1971 Niels Hansen
Olga Marie Hansen, f. Olesen
Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b I. 2004-2005
Boring Hundekennel


Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b II. 2004-2005 2004-2005 Knud Erik Sommer Mikkelsen


Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b III. 2004-2005 2004-2005 Boet efter Mogens Madsen


Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b IV. 26-09-51 2004-2005 Egon Hansen
Erna Hansen, f. Poulsen
Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b V: 16-03-23 26-09-51 Kristen Anton Kristensen
Johanne Kristensen, f. Nielsen
Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b VI. 1911 16-03-23 Kristensen
Juliane Johanne Kristensen
Afsnit 52 Boring 39 Tidl. Egon Hansen 4e / 21b VII. 1907 1911 Rasmus Jensen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b I. 14-04-97
Henrik Ellehus Petersen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b II. 07-11-95 14.04.1997 Bent Frederiksen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b III. 18-05-87 07-11-95 Torben Sander Jørgensen
Dorit Just
Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b IV. 12-07-84 18-05-87 Johnny Lybkær Andreasen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b V. 04-05-64 12-07-84 Henning Hartvigsen
Grethe Hartvigsen
Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b VI. 23-12-63 04-05-64 Regnar Hansen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b VII. 24-06-63 23-12-63 Christen Christensen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b VIII. 14-10-19 24-06-63 Jens Nicolaisen
Ane Marie Nicolaisen, f. Hansen
Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b IX, 20-09-19 14-10-19 Therkel Peter Frandsen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b XI. 30-03-18 20-09-19 Marius Johansen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b XII. 1911 1913 Rasmus Jensen


Afsnit 53 Boring 40 "Søhuset" 4b XIII. 13-02-88 30-03-18 Søren Enighed Nielsen
Maren Nielsen, f. Lavrsen
Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ I. 06-11-95
Carsten F. Nielsen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ II. 06-11-95
Søren Mønster Sørensen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ III. 20-10-93 06-11-95 Margit Madsen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ IV. 06-03-84 20-10-93 Tena Lybkær Nielsen, f. Andreassen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ V. ca. 1943 06-03-84 Arno Dalby Danielsen
Thyra Margrethe Ringtved Danielsen
Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ VI.
ca. 1943 Svend Munch Nielsen
Ester Munch Nielsen
Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ VII. 06-02-29
Mads Hedensted


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ VIII. 02-10-22 06-02-29 Hans Nielsen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ IX. 02-02-21 02-10-22 Peter Pedersen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ X. 28-02-19 02-02-21 Niels Marius Nielsen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ XI. 11-10-00 28-02-19 Jens Jørgensen


Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ XII. 22-11-92 11.10.1900 Søren Nielsen
Else Kathrine Nielsen.
Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ XIII. 11-01-74 22-11-92 Eskild Christiansen
Anne Christiansen, f. Sørensen
Afsnit 54 Boring 42 "Danielsens hus" 7c/ XIV. 03-02-58 11-01-74 Mads Eriksen
Maren Nielsdatter
Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c I. 01.09.2001 2005 Leif Hardy Jacobsen


Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c II. 01-09-01 01.09.2001 Søren Mønster Sørensen


Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c III. 19-08-58 01-09-01 Ejvind Hansen
Bodil Hansen, f. Nielsen
Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c IV. 17.06.1923 19-08-58 Lars Kristian Hansen
Alma Margrethe Hansen, f. Pedersen
Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c V. 04-10-88 17.06.1923 Jacob Pedersen
Maren Pedersen, f. Nielsen
Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c VI. 13.09.1852 04-10-88 Peder Christensen
Maren Christensen, f. Jacobsen
Afsnit 55 Boring 44 "Humlegaarden" 7a/ 25,25c VII. 1823 13-09-52 Jacob Jacobsen
Anne Lisbeth Jensdatter
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a I. 01-06-06
Torben Kragh
Heidi Lindberg Jensen
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a II. 05-05-52 01-06-06 Anders Johannes Kragh
Karen Kragh, f. Olesen
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a III. 24-06-25 05-05-52 Maren Nielsen, f. Olesen
Thomas Peter Nielsen
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a IV. 13-06-06 03-07-25 Hans Peter Hansen


Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a V. 31-08-03 13-06-06 Jens Bendtsen Christensen


Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a VI. 08-01-96 31-08-03 Sofus Pedersen
Ane Pedersen
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a VII. 09-04-72 08-01-96 Jørgen Christian Pedersen
Maren Pedersen, f. Henriksen
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a VIII. 20-07-39 09-04-72 Peder Mikkelsen
Anne Jørgensdatter
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a IX. 31-07-34 20-07-39 Jørgen Nielsen
Anne Kirstine Christensdatter
Afsnit 56 Boring 45 "Pederslyst" 9a X. 1801 31-07-34 Niels Nielsen
Else Pedersdatter
Afsnit 57 Boring 47 e.a. Eli & Peter Brun 3b I. 08-09-86
Peter Bruun
Eli Dorit Bruun, f. Højberg
Afsnit 57 Boring 47 e.a. Eli & Peter Brun 3b II. 06.06.1951 08-09-86 Ove Petersen Østergaard
Grethe Østergaard
Afsnit 57 Boring 47 e.a. Eli & Peter Brun 3b III. 29-08-19 06-06-51 Rasmus Madsen Sørensen


Afsnit 57 Boring 47 e.a. Eli & Peter Brun 3b IV. 07-11-01 02-05-19 Niels Andreas Clausen


Afsnit 57 Boring 47 e.a. Eli & Peter Brun 3b V. 27-04-61 07-11-01 Lars Andreas Larsen
Johanne Kirstine Larsen, f. Jørgensen
Afsnit 57 Boring 47 e.a. Eli & Peter Brun 3b VI. 04-12-20 27.04.1861 Jørgen Jeppesen
Anne Jeppesen, f. Madsdatter
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. I. 23-05-58
Frode Vagn Olesen


Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. II. 13-12-15 23-05-58 Ole Johan Olesen
Ebba Olesen, f. Plügg
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. III. 07-05-81 13-12-15 Frederik Christian Olesen
Karen Olesen, f. Jensen
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. IV. 30-06-53 07-05-81 Jens Jensen
Maren Jørgensen
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. V. 1828 30-06-53 Jens Jørgensen
Gertrud Marie Mortensdatter
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. VI. 1818 1828 Niels Hansen
Karen Nielsdatter
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. VII. c. 1805 1818 Morten Hansen
Karen Nielsdatter
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. VIII. 21.07.1879 15-05-07 Niels Peter Rasmussen


Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. IX.
21-07-79 Rasmus Nielsen


Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. X. 1823
Niels Jørgensen
Anne Mikkelsdatter
Afsnit 58 Boring 49 "Hansgaard" 22 m. fl. XI. c. 1815 1823 Niels Pedersen
Anne Mikkelsdatter
Afsnit 59 Boring 50 "Duelykke" 31b I. 1975
Tørring-Uldum Kommune
Duelykke, Hvirring-Hornborg Jagtforening
Afsnit 60 Boring 51 "Hanballegaard" 24a m. fl. I.

Afsnit 60 Boring 51 "Hanballegaard" 24a m. fl. II. 31-07-58
Gunnar Therkeldsen
Anne Marie Grønfeldt Therkelsen
Afsnit 60 Boring 51 "Hanballegaard" 24a m. fl. III. 04-09-13 31-07-58 Karl Kristian Therkeldsen
Kathrine Therkeldsen, f. Christensen
Afsnit 60 Boring 51 "Hanballegaard" 24a m. fl. IV. 19-11-75 04.09.1913 Mikkel Therkelsen
Karen Marie Therkelsen, f. Nielsen
Afsnit 60 Boring 51 "Hanballegaard" 24a m. fl. V. 22-06-44 19-11-75 Therkild Mikkelsen
Karen Mikkelsdatter
Afsnit 60 Boring 51 "Hanballegaard" 24a m. fl. VI. 1803 22-06-44 Mikkel Pedersen Hanballe
Anne Lisbeth Christensdatter
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a I. 2006/07
Tonny Thyregaard Lyngbak
Kiri Krogh Sørensen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a II. 29-04-99
Brian Stenmann Jensen
Lisbeth Poulsen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a III. 09-08-90 29-04-99 Ejnar Karl Jønsson
Karen Jønsson, f. Bank
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a IV. 19-05-88 09-08-90 Ole Nielsen
Tina Frost
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a V. 10-11-84 19-05-88 Kjeld Pedersen
Clara Marie Pedersen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a VI. 29-06-76 10-11-84 Ole Christensen
Aase Christensen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a VII. 05-09-75 29-06-76 Steen Valø


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a VIII. 24-10-52 05-09-75 Julius Rasmussen
Karen Rasmussen, f. Henriksen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a IX. 19-09-51 24-10-52 Magnus Ulriksen


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a X. 16-07-51 19-09-51 A. Lybek


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XI. 04-11-50 16-07-51 Jens Henningsen


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XII. 22-09-48 04-11-50 Arne Sørensen


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XIII. 16-11-39 22-09-48 Waldemar Beirholm


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XIV. 06-10-27 16-11-39 Sigurd Johansen
Karen Johansen, f. Nielsen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XV. 18-10-26 06-10-27 Christen Jensen


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XVI. 21-03-06 18-10-26 Bertel Peter Pedersen
Anne Margrethe Jørgensen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XVII. 19-01-94 21-03-06 Søren Christensen
Kathrine Marie Kristensen, f. Hansen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XVIII. 17.01.1880 19-01-94 Niels Jørgensen
Ingeborg Jørgensen, f. Schjøtt
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XIX. 26-02-67 17-01-80 Mads Peter Jørgensen


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XX. 24-01-66 26-02-67 Mads Pedersen
Anne Margrethe Jørgensen
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XXI. 24-06-66 24.01.1866 Bertel Peter Pedersen
Themine Madsen, f. Høy
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XXII. 20-10-58 24-06-66 Mads Christian Madsen
Ane Cathrine Themsdatter
Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XXIII. 1842-44 20-10-58 Hans Høj


Afsnit 61 Boring 53 J. Rasmussens ejd." 8a XXIV.
1842-44 Chr. Nielsen Mønster


Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 I. 26-11-85
Tage Therkelsen


Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 II. 06-10-53 26-11-85 Ernst Therkelsen
Helga Therkelsen
Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 III. 07-05-49 06-10-53 Christian Jepsen


Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 IV. 28-05-47 07-05-49 Martin Nielsen Porr


Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 V. 06-07-21 28-05-47 Niels Sørensen
Tinna Sørensen
Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 VI. 13-12-10 06-07-21 Søren Sørensen


Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 VII. 15-12-99 13-12-10 Anders Andersen
Maren Jørgensen
Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 VIII. 21-03-75 15-12-99 Hans Peter Jørgensen
Maren Jørgensen
Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 IX. 05.08.1869 21.03.1875 Hans Peter Jørgensen
Jens Jørgensen
Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 X. 04-12-20 05-08-69 Jørgen Jeppesen
Ane Jeppesen, f. Madsdatter
Afsnit 62 Boring 55 e.a. Tage Therkelsen 3a /10 XI. 1811 04.12.1820 H. C. Bechmann


Afsnit 63 Raskvej 31 e.a. Gert J. Padetzski 1e I. 03-09-84
Gert J. Padetzski
Margit Padetzski
Afsnit 63 Raskvej 31 e.a. Gert J. Padetzski 1e II. 15-04-47 03-09-84 Alfred Møller Pedersen
Marie Møller Pedersen, f. Jensen
Afsnit 63 Raskvej 31 e.a. Gert J. Padetzski 1e III. 19-10-06 15-04-47 Jens Peter Møller Pedersen
Jensine Marie Jacobsen
Afsnit 63 Raskvej 31 e.a. Gert J. Padetzski 1e IV.
19-10-06 E. S. Høllund


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. I. 06-02-91
Jesper Andersen


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. II. 14.09.1966 06-02-91 Peder Lindhardt Pedersen
Pedersen
Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. III. 21-04-25 14-09-66 Laust Pedersen
Anne Margrethe Kirstine, f. Kristensen
Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. IV. 24-10-23 21-04-25 Jens Peter Andersen


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. V. 17-06-18 24-10-23 Laust Pedersen


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. VI. 27-03-12 17-06-18 Jørgen Christian Sørensen


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. VII. 15-05-07 27-03-12 Jens Pedersen


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. VIII. 14-11-05 15-05-07 Thomas Nielsen


Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. IX. 11.08.1905 14-11-05 Christen Nielsen Christensen
Helene Kathrine, f. Olesdatter Jensen.
Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. X. 25-11-61 11-08-05 Anders Nielsen
Helene Kathrine, f. Olesdatter Jensen
Afsnit 64 Raskvej 33 P. Skovfogeds ejd. 1f m. fl. XI. 29-12-55 25-11-61 Nicolaj Christophersen
Kirsten Marie Nielsdatter
Afsnit 65 Raskvej 35 Blaabjergs ejendom 1d I. 29-11-90
Aksel Mikkelsen
Birgit Therkildsen
Afsnit 65 Raskvej 35 Blaabjergs ejendom 1d II. 01-11-37 29-11-90 Jens Blaabjerg
Martha Blaabjerg
Afsnit 65 Raskvej 35 Blaabjergs ejendom 1d III. 09-05-24 01-11-37 Karl Mortensen


Afsnit 65 Raskvej 35 Blaabjergs ejendom 1d IV.
09-05-24 Jacob Kristian Jensen


Afsnit 66 Raskvej 37 e.a. E. Søndergaard 1c m. fl. I. 20-06-83
Ejvind Søndergaard
Inger B. Søndergaard, f. Mogensen
Afsnit 66 Raskvej 37 e.a. E. Søndergaard 1c m. fl. II. 26-10-73 20-06-83 Knud Fjord Hansen
Hanne Fjord Hansen, f. Schüter
Afsnit 66 Raskvej 37 e.a. E. Søndergaard 1c m. fl. III. 28-05-47 26-10-73 Niels Sørensen
Tine Sørensen
Afsnit 66 Raskvej 37 e.a. E. Søndergaard 1c m. fl. IV. 16-07-43 28-05-47 Martin Nielsen Porr


Afsnit 66 Raskvej 37 e.a. E. Søndergaard 1c m. fl. V. 02-03-34 16-07-43 Martinus Larsen


Afsnit 66 Raskvej 37 e.a. E. Søndergaard 1c m. fl. VI.
02-03-34 Metha A. Henriksen


Afsnit 67 Raskvej 39 M. Munks ejendom" 1b m. fl. I. 22-11-91
Jørgen Ronald Hjort Pedersen
Birthe Hjort Pedersen
Afsnit 67 Raskvej 39 M. Munks ejendom" 1b m. fl. II. 25-01-39 22-11-91 Morten Vincent Munch Nielsen
Helga Munch, f. Frederiksen
Afsnit 67 Raskvej 39 M. Munks ejendom" 1b m. fl. III. 27.04.1906 25-01-39 Niels Rasmussen Munch Nielsen
Anne Marie Munch, f. Nielsen
Afsnit 67 Raskvej 39 M. Munks ejendom" 1b m. fl. IV.
27-04-06 E. S. Høllund


Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a I. 2005
Rasmus Møldrup Rasmussen
Majken Heesche
Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a II. 2004 2005 Knud Erik Sommer Mikkelsen


Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a III. 13-08-62 2004 Eigil Hansen
Kirsten Juul Hansen
Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a IV. 13-11-39 13-08-62 Sigurd Johansen
Karen Johansen
Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a V. 04-03-99 13-11-39 Michael Nielsen


Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a VI. 14-12-56 04-03-99 Niels Nielsen
Karen Nielsen, f. Pedersdatter
Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a VII. 06-02-28 14-12-56 Niels Jørgensen


Afsnit 68 Raskvej 40 Eigil Hansen 6a VIII.
06.02.1828 Søren Pedersen


Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. I. 28-12-99
Erling Duborg Jensen
Conny Laurberg Duborg Jensen
Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. II. 25.03.1986 28.12.1999 Erik Poulsen
Ellen Mertens Poulsen, f. Pallesen
Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. III. 22-12-81 25-03-86 Tonny Fleron
Tove Fleron
Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. IV. 01-03-38 22-12-81 Thomas Mertens Pallesen
Karen E. M. Pallesem, f. Jensen
Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. V. 16-10-31 01-03-38 Lauritz Fr. Pallesen


Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. VI. før 1916 16-10-31 Jørgen Poulsen
Oline Rasmine Kristensen
Afsnit 69 Raskvej 41 Pallesens ejendom 1h, 1i, m. fl. VII.
før 1916 Mathiassen
Mathiassen
Afsnit 70 Raskvej43 e.a.Jan Grotkær 1k m.fl. I. 13-11-78
Jan Grotkjær Sørensen
Ragnhild Marie Sørensen
Afsnit 70 Raskvej43 e.a.Jan Grotkær 1k m.fl. II. 25-06-66 13.11.1978 Møller Laursen


Afsnit 70 Raskvej43 e.a.Jan Grotkær 1k m.fl. III. 08-09-39 25-06-66 Karl Bøjsen Nikolaj Hansen


Afsnit 70 Raskvej43 e.a.Jan Grotkær 1k m.fl. IV. 15-12-11 08-09-39 Peter Hansen Friis Petersen
Johanne Marie Nielsen
Afsnit 70 Raskvej43 e.a.Jan Grotkær 1k m.fl. V.
15.12.1911 E. S. Høllund


Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b I. 18-05-81
Egon Frydensbjerg
Ingerlise Frydensbjerg
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b II. 15-08-64 18-05-81 Aage Mikkelsen
Kirstine Sommer Mikkelsen
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b III. 13-08-56 15-08-64 Robert Therkelsen
Lisbeth Therkelsen
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b IV. 18-05-42 13-08-56 Marinus Hansen Søndergaard


Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b V. sommer 1940 18.05.1942 Kristian Sørensen
Karen Sørensen, f. Christiansen
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b VI. 02.11.1922 1940 Peder Pedersen
Anne Pedersen, f. Selimann
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b VII. 18-08-85 02-11-22 Peter Pedersen
Katrine Marie Pedersen, f. Lindhartsen
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b VIII. 21-10-48 18-08-85 Peder Pedersen
Kirsten Laursdatter
Afsnit 71 Raskvej 45 e.a. E. Frydensbjerg 5b IX.
21-10-48 Jens Jørgensen
Gjertrud Marie Mortensdatter
Afsnit 72 Raskvej 47 e.a. E. Martinussen 5a I. 09-03-71
Bent Erling Martinussen
Birgit Martinussen, f. Klitgaard
Afsnit 72 Raskvej 47 e.a. E. Martinussen 5a II. 28-09-48 09-03-71 Gunnar Møller Rasmussen
Marie Rasmussen
Afsnit 72 Raskvej 47 e.a. E. Martinussen 5a III. 25-11-12 28-09-48 Karl Christian Jensen
Kathrine Marie Sofie Jensen
Afsnit 72 Raskvej 47 e.a. E. Martinussen 5a IV. 24-09-69 25-11-12 Peter Pedersen, senior
Anne Johanne, f. Jensen
Afsnit 72 Raskvej 47 e.a. E. Martinussen 5a V. 13-06-29 24-09-69 Jens Jørgensen
Gertrud Marie Jørgensen, f. Mortensen
Afsnit 72 Raskvej 47 e.a. E. Martinussen 5a VI.
13-06-29 Niels Hansen
Karen Hansen, f. Nielsdatter
Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b I. f 2008
Karin B. Petersen


Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b II. 02-11-77 f 2008 Harry Larsen
Henny Johansen
Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b III. 19-12-74 02-11-77 Tage Pedersen


Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b IV. 13-11-19 19-12-74 Poul Alfred Elias Poulsen
Bodil Helene Poulsen, f. Sommer
Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b V. e 1916 13-11-19 Christian Frederik Andersen
Kirstine Marie Andersen
Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b VI. 13-12-89 e 1916 Anton Johan Pedersen
Karen Pedersen, f. Knudsen
Afsnit 73 Raskvej 48 e.a. Harry Larsen 4c, 10b, 9b VII. 28-01-75 13-12-89 Hans Christian Jørgensen
Ane Mette Jørgensen, f. Nielsen
Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f I. 16-10-00
Emmert Emmertsen
Birthe Blom Emmertsen
Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f II. 19.08.1999 16-10-00 Jørgen Sunny Lund
Kirsten Maanson Lund
Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f III. 12-10-92 19.08.1999 Zenia Christensen


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f IV. 23-04-86 12-10-92 Benny Holm


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f V. 02-12-74 23-04-86 Carl Hitting


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f VI. 07-07-67 02-12-74 Kaj Myrfeld


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f VII. 27-05-66 07-07-67 Daniel Pedersen


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f VIII. 04-01-65 27-05-66 Aksel Johansen


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f IX. 24-05-63 04-01-65 Erik Klausen Kristensen


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f X. 22-09-61 24-05-63 Bjarne Sørensen


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f XI. 26-10-60 22-09-61 Otto Jensenius Post


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f XII. 08-05-30 26-10-60 Christen Peter Rasmussen
Kommunekontor
Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f XIII.
08-05-30 Niels Hansen


Afsnit 74 Raskvej 50 "Lille Dallas" 1f XIV.

Jørgen Kristian Sørensen
Bodil Katrine Madsen
Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s I. 1995/1996
Hanne M. Nielsen A/S


Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s II. c 1990 1995/96 Jørgen Bernt Nielsen
Hanne M. Nielsen
Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s III. 1988-90 ca. 1990 Virksomhed fra Aarhus


Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s IV. 02-06-88
X


Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s V. 04-12-85 02-06-88 Bjørn Waldmann


Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s VI. 1960 04-12-85 Hans Kristensen
Helga Kristensen
Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s VII. 1912 1960 Martin Snedker Pedersen


Afsnit 75 Raskvej 52 Skæftemagerens hus 1a /1s VIII.

Fru Banner


Afsnit 76 Raskvej 54 PE Porte ApS. 1df 1a I. 15-08-00
P.E. Porte ApS.


Afsnit 76 Raskvej 54 PE Porte ApS. 1df 1a II.

Daisy Furn


Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S I. 24-02-00
S & L Produktion A/S


Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S II. ca. 1990
Jørgen Bernt Nielsen
Hanne M. Nielsen
Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S III. 1988-90 c. 1990 Virksomhed fra Aarhus


Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S IV. 02-06-88
X


Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S V. 4.12.1985 02-06-88 Bjørn Waldmand
Waldmand
Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S VI. 1960 1981-85 Hans Kristensen
Helga Kristensen
Afsnit 77 Raskvej 58 ”Savværkshuset” 1A/1S VII. 1914-15 1960 Martin ”Snedker” Pedersen


Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
I.
ca. 1930 Hans
Andrea
Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
II. c. 1910
Ostehandler Plügg
Plügg
Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
III. 1906, lejl. 1.
Ane Dorthe Nielsen


Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
IV. 1906, lej. 2
Niels Jensen
Bentine Jokum Jensen
Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
V. 1901, lejl. 1.
Jens Winther Rasmussen
Laurine Kirstine Pedersen
Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
VI. 1901, lejl. 2.
Peter Jensen
Dorthea Pedersen
Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
VII. Omkr. 1900
Jens Peter Jokumsen
Mette Kirstine Hansdatter
Afsnit 78 Raskvej, gl. tid. "Teglværkshuset"
VIII.

Christian Frederik Kruse


Afsnit 79 Rask skov Fr.Banner/Rask Skov 1c m.fl. I. 25.03.1975
Den danske Stat


Afsnit 79 Rask skov Fr.Banner/Rask Skov 1c m.fl. II. 02-09-33 25-03-75 Fru Eva Banner


Afsnit 79 Rask skov Fr.Banner/Rask Skov 1c m.fl. III. 12-12-23 02-09-33 Niels Hansen
Olga Hansen
Afsnit 79 Rask skov Fr.Banner/Rask Skov 1c m.fl. IV. 24-06-04 12-12-23 Ebbe S. Høllund


Afsnit 79 Rask skov Fr.Banner/Rask Skov 1c m.fl. V. 19-12-65 24-06-04 Hermann Christiansen
Vilhelmine Marie Cathrine, f. Schytte
Afsnit 79 Rask skov Fr.Banner/Rask Skov 1c m.fl. VI.
19.12.1865 Aksel Severin Bülow
Jacobine Bodil Margrethe Büllow
Afsnit 80 Nationalmuseet ”Boringholm” 1c m.fl. I. 16-09-88
"Den danske Stat. Skov og Naturstyrelsen".


Afsnit 80 Nationalmuseet ”Boringholm” 1c m.fl. II. 23.10.1908 16-09-88 Nationalmuseets 2. Afdeling


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b I. 01-12-89
Mogens Skov Reenberg
Henny Simone Reenberg
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b II. 1977 01-12-89 X


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b III. 1977 1977 Tørring-Uldum Kommune


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b IV.
1977 Hanne Grøndahl, f. Andreasen


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b V. 1951 19 Henry Andreasen
Anna Andreasen
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b VI. 1949 1951 Lærer Jensen


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b VII. 1945 1949 X


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b VIII. 1938 1945 Landsretssagfører Bryll


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b IX. 1922 1938 Fru læge Broager


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b X. 1918 1922 A/S Kjeldahl


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XI. 24-06-04 1918 Ebbe S. Høllund


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XII. 19-12-65 24-06-04 Hermann Christiansen
Vilhelmine Marie Cathrine, f. Schytte
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XIII. 1842 19-12-65 Anton Julius August Nielsen


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XIV. 1839 1842 Peter Fjelderup Abell


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XV. 1837 1839 Johannes P. Frick


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XVI. 1820 1837 Mikkel Rosted


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XVII. 1811 1820 Enke Charlotte Nicoline Bjørn, f. Qvottrup


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XVIII. 1791 1811 Andreas Emanuel Bjørn
Charlotte Nicoline Bjørn, f. Qvottrup
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XIX. 1776 1791 Mathias Bjørn


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XX. 1760 1776 Laurits Ammitsbøll


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXI. 1731 1760 Hans Markussen


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXII. 1723 1731 Henrik Lasson
Christiane Dorthea v. Reden
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXIII. 1686 1723 Mourits Hansen Høyer


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXIV. 1650 1686 Mette Grubbe


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXV. 1640 1650 Kristoffer Pax
Hildeborg Bille
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXVI. 1603 1640 Sofia Rosenkrantz
Mogens Pax
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXVII. 1591 1603 Birgitte Rosenkrantz


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXVIII. 1570 1591 Claus Glambeck
Birgitte Rosenkrantz
Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXIX. 1540 1570 Erik Gjødesen


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXX. 1498 1540 Søren Gjødesen


Afsnit 81 Fruens Vej 15-17 "Rask Hovedgaard" 1a og 1b XXXI. 1493 1498 Lars Grøn


Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. I. Forår 2007
Peter B. Steinbrenner
Lotte I. F. Steinbrenner
Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. II.

Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. III. 1987-90
Finn Milo Geertsen
Bodil Strange Geertsen.
Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. IV. 13.07.1950 1987-90 Hvirring-Hornborg kommune
Kommunekontor
Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. V. 27-07-48 13-07-50 L. Christian Larsen


Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. VI. 04-02-38 27-07-48 Sofus Christensen


Afsnit 82 Kildespring Tidl. Kæmnerkontor 17g m.fl. VII.
04-02-38 Vigilius Toft
Frederikke Toft
Afsnit 83 Honumskovvej 31 Skov/ Fugleskydning 11d I.

X Juul Thomsen


Afsnit 83 Honumskovvej 31 Skov/ Fugleskydning 11d II. 11-01-00
Hans Peter Juul Thomsen


Afsnit 83 Honumskovvej 31 Skov/ Fugleskydning 11d III. 18-04-80 11-01-00 Jens Juul Thomsen
Linna Juul Thomsen
Afsnit 83 Honumskovvej 31 Skov/ Fugleskydning 11d IV. 18-04-80 18-04-80 Hans Peter Therkelsen


Afsnit 83 Honumskovvej 31 Skov/ Fugleskydning 11d V. 02-08-37 18-04-80 Therkel Therkelsen


Afsnit 83 Honumskovvej 31 Skov/ Fugleskydning 11d VI.
02-08-37 Marius Madsen
Gertrud Madsen
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f I. 23-10-73
Frode Møller
Marie Møller
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f II. 01.05.1929 23-10-73 Niels Marius Hansen
Olga Marie Hansen, f. Olesen
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f III. 11.12.1909 01-05-29 Jørgen Hansen
Johanne Marie Hansen, f. Jensen
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f IV. 14-12-06 11-12-09 Jens Chr. Nielsen


Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f V. 07-08-39 14-12-06 Mikkel Christensen Sommer
Jens Sommer; H. Madsen; J. Jeppesen
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f VI. 1819 07-08-39 Hans Madsen
Madsen
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f VII. 1811 1819 Charlotte Nicoline Qvotrup
H. C. Bechmann
Afsnit 84 Hovedgaden 52 ”Skovhuset” 11a / 2f VIII.
02-03-10 Andreas Emanuel Biørn


Afsnit 85 Hovedgaden 48 ’Langes Hus’ 11n I. 02-04-85
Aage Møller Lange
Ulla Juel Lange, f. Therkelsen
Afsnit 85 Hovedgaden 48 ’Langes Hus’ 11n II. 06-11-73 02-04-85 Villy Møller Lange
Ketty Lange, f. Andersen
Afsnit 85 Hovedgaden 48 ’Langes Hus’ 11n III. 26-03-26 06-11-73 Theodor Møller Lange
Helga Marie Lange, f. Knudsen
Afsnit 85 Hovedgaden 48 ’Langes Hus’ 11n IV.
26.03.1926 Chr. Schytt


Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. I. 05-12-95
Ayoe Nybo Madsen


Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. II. 15-08-88 05-12-95 Vagn Merried Jensen


Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. III. 15-08-88 15.08.1988 Kristian Mortensen
Jean Mortensen
Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. IV. 10-12-46 15-08-88 Svend Alfred Mortensen
Laura Mortensen
Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. V. 19-10-45 10-12-46 Jens Chr. Andersen


Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. VI. 26-08-21 19-10-45 Niels Christian Nielsen


Afsnit 86 Kalhavevej 3. Laura Mortens´ hus 11h m.fl. VII.
26-08-21 Jens Chr. Andersen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di I. 13-07-82
Rolf Rolsted
Lis Bonde Rolsted
Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di II.
13-07-82 Aage Jepsen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di III.

Broch


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di IV. 23.02.1923
Niels Peter Nielsen (Samsø).


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di V. 20-09-19 23.02.1923 Marius Johansen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di VI. 25-05-15 20-09-19 Therkel Peter Frandsen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di VII. 09-09-14 25-05-15 Peter Hansen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di VIII. 24.02.191(0) 09-09-14 Jens Chr. Nielsen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di IX. 19-01-09 24.02.191(0) Axel Marius Rasmussen
Katinka Katrine Rasmussen
Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di X. 31-05-07 19-01-09 Peder Mortensen Bonde


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XI. 10-09-00 31-05-07 Jens Nielsen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XII. 29.07.1884 10-09-00 Jens Andersen


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XIII. 29-07-84 29-07-84 Lars Ammittzbøll


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XIV. 05-12-67 29-07-84 Niels Jensen Kock


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XV. 20-12-54 05-12-67 Lars Ammitzbøl


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XVI. 10-03-53 20-12-54 Chr. Nielsen Mønster


Afsnit 87 Kalhavevej 4 e.a. Rolf Rolsted 11i / 2di XVII.
10-03-53 Mikkel Chr. Sommer, Hans Madsen, og
Jørgen Jeppesen
Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p I. ca. 2010
Ulrik Jørgensen
Dorthe Bech
Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p II. ca. 2008 ca. 2010 Tina Ør


Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p III. ca. 2007 ca. 2008 Kirsten Kjærgaard


Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p IV.
ca. 2007 X


Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p V. 15-03-00
Michael Smidstrup


Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p VI. 13-04-83
Bente Jespersen


Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p VII. 06-04-65 13-04-83 Martin Jensen
Marie Rasmine Jensen
Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p VIII. 07-08-41 06-04-65 Niels Thomsen
Lucia Thomsen
Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p IX. 31-01-19 07-08-41 Christian Thomsen
Charlotte Thomsen, f. Nielsen
Afsnit 88 Kalhavevej 5 e.a. M. Smidstrup 11p X.
31-01-19 Peter Hansen
Karen Nyborg Hansen
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h I. 02-06-95
Claus Strange
Lene Strange
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h II. 24-02-84 02-06-95 Michael Steen Pedersen
Pedersen
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h III. 03-02-82 24-02-84 Johnny Lykke Nielsen
Nielsen
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h IV. 22-01-69 03-02-82 Valdemar Jensen
Jensen
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h V. 24-02-60 22-01-69 Edvard Frede Poulsen
Dagmar Poulsen
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h VI. 09-07-35 24-02-60 Peter Poulsen
Anna Poulsen
Afsnit 89 Kalhavevej 6 e.a. Claus Strange 27h VII.
09-07-35 Ane K. Jensen
Jensen
Afsnit 90 Kalhavevej 7 e.a. Anna Kyed 11i I. ca. jan. 2001 efterår 2001 Niels Erik Larsen
Erna Marie Larsen
Afsnit 90 Kalhavevej 7 e.a. Anna Kyed 11i II. 09-04-64 ca. Jan. 2001 Jens Kyed
Anna Kyed
Afsnit 90 Kalhavevej 7 e.a. Anna Kyed 11i III. 28-04-54 09-04-64 Knud Thomsen
Inger Thomsen, f. Mogensen
Afsnit 90 Kalhavevej 7 e.a. Anna Kyed 11i IV. 18-11-21 28-04-54 Magnus Madsen


Afsnit 90 Kalhavevej 7 e.a. Anna Kyed 11i V.
18-11-21 Rasmus Jensen Rasmussen


Afsnit 91 Kalhavevej 9. C. & Chalotte J. 11k I. 19-07-94
Jack Jensen
Charlotte Buch Jacobsen
Afsnit 91 Kalhavevej 9. C. & Chalotte J. 11k II. 18-01-79 19-07-94 Sofus Holm Frederiksen
Margrethe Frederiksen
Afsnit 91 Kalhavevej 9. C. & Chalotte J. 11k III. 03-08-50 18-01-79 Hans Peter Andersen


Afsnit 91 Kalhavevej 9. C. & Chalotte J. 11k IV. 08-04-21 03-08-50 Marius Pedersen
Larsine Karoline Pedersen, f. Sørensen
Afsnit 91 Kalhavevej 9. C. & Chalotte J. 11k V.
08.04.1921 Peter Hansen


Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L I. 19-08-98
Anker Andersen
Inge Møller Andersen
Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L II. 10-08-89 19-08-98 Preben Hovedskov Andersen
Andersen
Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L III. 05-05-60 10-08-89 Christian Rasmussen
Ingrid Kristine Rasmussen
Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L IV. 24-07-52 05-05-60 Ejnar Jensen
Jensen
Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L V. 19-12-35 24-07-52 Niels Peter Nielsen
Kirstine Nielsen, f. Nielsen
Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L VI.
19-12-35 Chr. Andersen
Andersen
Afsnit 92 Kalhavevej 10 e.a. I. & A. Andersen 27L VII. før 1925
Axel Marius Rasmussen
Katinka Katrine Rasmussen
Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y I. 13-10-78
Walther Adrianus H. Hocks
Maja Olivia Hocks
Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y II. 14-10-69 13-10-78 Holger Georg Gregersen


Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y III. 10-02-58 14-10-69 Jens Jørgen Jensen


Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y IV. 19-12-13 10-02-58 Murer Dalsgård Pedersen Buch
Karen Buch, f. Laursen
Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y V. 13-03-99 19.12.1913 Jørgen Winther Christensen
Maren Christensen, f. Hansen
Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y VI. 06-12-96 13-03-99 Peder Mikael Pedersen


Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y VII.
06-12-96 Peter Hansen


Afsnit 93 Kalhavevej 11 Maja & W. Hoeks 11y VIII.
05.04.1927 Jørgen Hansen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a I. 08-07-91
Torben Germansen
Linda Germansen
Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a II. 29.07.1960 08-07-91 Gartner Persson
Ib Persson
Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a III. 23-05-56 29-07-60 Niels Pedersen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a IV. 17.09.1953 23-05-56 Viggo Andersen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a V. 07.01.1945 17-09-53 Anton Karl Christiansen
Kirstine Christiansen, f. Selimann
Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a VI. 30.08.1918 07.01.1945 Søren Jørgensen
Anna Jørgensen
Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a VII. 30-08-18 30-08-18 Peter Hansen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a VIII. 09-02-17 30-08-18 Magnus Madsen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a IX. 27-02-06 09-02-17 Brygger P. Petersen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a X. 07-12-98 27-02-06 Købmand Peter Hansen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XI. 20-08-98 07-12-98 Anders Chr. Hansen Andersen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XII. 27-06-93 20-08-98 Købmand Peter Hansen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XIII. 30-12-76 27-06-93 Knud Peter Troelsen
Karen Troelsen, f. Eriksen
Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XIV. 27-08-75 30-12-76 Peder Larsen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XV. 30-06-72 27-08-75 Christian Høy


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XVI. 23-12-71 30-06-72 Lars Nielsen Glusted


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XVII. 08-05-39 23-12-71 Proprietær Johannes P. Frich


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XVIII. ca. 1919
Kristian Thomsen


Afsnit 94 Kalhavevej 13 ”Solbakken" 27a XIX. før 1901 ca. 1919 Kristian Thomsen
Ane Charlotte Sofie Nielsen
Afsnit 95 Kalhavevej 14 Tidl. E. T. Mikkelsen 28e I. sept. 2005
Grethe M. Davidsen


Afsnit 95 Kalhavevej 14 Tidl. E. T. Mikkelsen 28e II. 06.07.1983 sept. 2005 Tage Sommer Mikkelsen
Inger Dencker Mikkelsen, f. Hansen
Afsnit 95 Kalhavevej 14 Tidl. E. T. Mikkelsen 28e III.
06.07.1983 Johannes Jensen
Helga Jensen
Afsnit 96 Kalhavevej 15 J. & Ib Persson 27m I. 04-01-73
Ib Helje Persson
Jette Kusk Persson
Afsnit 96 Kalhavevej 15 J. & Ib Persson 27m II. 29.07.1960 04.01.1973 Mette E. Persson


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. I. vinter 2003-04
Thomas Nybo Jensen
Mette Bording Nybo Jensen
Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. II. 09-06-41 vinter 2003-04 Johannes Jensen
Helga Jensen
Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. III. 02-09-33 09-06-41 Jens Chr. Andersen


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. IV. 01-08-18 02-09-33 Niels Chr. Nielsen Olesen
Mary Kristine Olesen
Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. V. 14-07-16 : 01.08.1918 Carl Johansen


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. VI. 04-04-16 14-07-16 Marius A. Pedersen
Larsine Karoline Pedersen, f. Sørensen
Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. VII. 24.08.1913/15 04-04-16 Daniel Nielsen


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. VIII. 07-03-12 24.08.1913/15 Kristian Juhl Jacobsen


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. IX. 17-06-97 07-03-12 Anders Jensen


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. X. 03-12-96 17-06-97 Rasmus Jensen Rasmussen


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. XI.
03-12-96 Mads Peter Møller Lange


Afsnit 97 Kalhavevej 16 H. & J. Jensen 28c m. fl. XII. før 1916
Axel Marius Rasmussen
Katinka Katrine Rasmussen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b I.

Brian Hinrichsen
Laila Hinrichsen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b II. 23-02-81
Jørgen Holst Skøtt
Doris Karoline Jensen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b III. 22-06-79 23-02-81 Jens Jacob Falkenberg
Kirsten Falkenberg, f. Jensen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b IV. 05-04-54 22-06-79 Aage Balle
Ane Kirstine Balle
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b V. 17-05-47 05-04-54 Thorvald Andersen
Ane Kirstine Andersen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b VI. 04-11-46 17-05-47 Kresten Jørgensen Rasmussen


Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b VII. 18-10-44 04-11-46 Niels Ejnar Pedersen


Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b VIII. 02-06-08 18-10-44 Peter Clemmensen
Nielsine Marie Jensen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b IX. 27-11-00 02-06-08 Rasmus Jensen Rasmussen


Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b X. 18.04.1896 27-11-00 Slagter Niels Peter Hansen


Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b XI. 12-07-83 18-04-96 Jens Pedersen Engemann
Sørine Oline Pedersen, f. Sørensen
Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b XII. 24-06-79 12-07-83 Mikkel Peter Knudsen Svane


Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b XIII. 14.06.1847 24-06-79 Jens Hansen


Afsnit 98 Kalhavevej 17 e.a. Doris & Jørgen 28b XIV. 26-12-45 14.06.1847 Niels Nielsen Smed


Afsnit 99 Kalhavevej 18 Tove & Henning N 29i I. 11-09-79
Henning Nielsen
Tove Margit Nielsen, f. Andersen
Afsnit 99 Kalhavevej 18 Tove & Henning N 29i II. 15-02-78 11-09-79 John Søby Jensen


Afsnit 99 Kalhavevej 18 Tove & Henning N 29i III. 21-05-71 15-02-78 Hans Erik Hansen
Kirsten Hansen, f. Frandsen
Afsnit 99 Kalhavevej 18 Tove & Henning N 29i IV. 24.05.1967 21-05-71 Peter Frandsen
Anna Frandsen
Afsnit 99 Kalhavevej 18 Tove & Henning N 29i V.
24.05.1967 Ib H. Persson
Mette E. Persson
Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b I. 23-09-98
Rene Milo Strange Geertsen
Rikke Thyregod Christensen
Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b II. 11.10.1983 23-09-98 Anna Margrethe Johnsson
Knud E. Johnsson
Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b III. 18-09-81 11-10-83 Niels Otto Petersen


Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b IV. 12-03-26 18-09-81 Jørgen Peter Jensen


Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b V. 16-08-24 12-03-26 Johan Jakobsen Baths


Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b VI. 06-09-88 16-08-24 Mads Peter Møller Lange
Dorthea Lange
Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b VII. 17-07-47 06-09-88 Wolff Christoffer Møller Lange


Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b VIII.
07-07-47 Jørgen Hansen


Afsnit 100 Kalhavevej 19 e.a. Rikke & Rene G. 29b IX. før 1906
Anders Jensen
Andersine Karoline Jensen
Afsnit 101 Kalhavevej 20 Ivan Ole Nielsen 29f I. 12-02-86
Ivan Ole Nielsen
Anette Ebbesen
Afsnit 101 Kalhavevej 20 Ivan Ole Nielsen 29f II. 11-12-81 12-02-86 Niels Peter Jensen


Afsnit 101 Kalhavevej 20 Ivan Ole Nielsen 29f III. 03-09-30 11-12-81 Niels Thorning Christensen
May Christensen, f. Olesen
Afsnit 101 Kalhavevej 20 Ivan Ole Nielsen 29f IV.
03-09-30 Sigvald Sørensen
Erna Sørensen
Afsnit 101 Kalhavevej 20 Ivan Ole Nielsen 29f V. 1923-25.
Niels Kristian Nielsen
Marie Nielsen
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a I. 17-06-94
Henrik Friis Knudsen
Inger Lindegaard Knudsen, f. Nordvig
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a II. 16-11-43 17-06-94 Aage Sørensen
Marie Sørensen
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a III. 03-05-40 16-11-43 Ane Kirstine Hansen


Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a IV. 23-06-31 03-05-40 Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted


Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a V.
23-06-31Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a VI. efter 1916
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a VII. før 1900 efter 1916 Marius Pedersen
Larsine Karoline Sørensen
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a VIII. før 1855 før 1900Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a IX. før 1834 før 1855 Niels Andersen
Kirsten Hansdatter
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a X. 1785 før 1834 Hans Jørgensen
Anne Rasmusdatter
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a XI. 1763 1785 Jørgen Jensen
Mette Hansdatter
Afsnit 102 Kalhavevej 22 Cykelforretning 32a XII.
1763 Jørgen Christensen Skrædder
Mette Hansdatter
Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c I. 21-11-94
Hans Jørgen Johansen


Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c II. 07-08-46 21-11-94 Charles Pedersen
Thora Pedersen, f. Madsen
Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c III. 15-05-41 07-08-46 Jens Pedersen


Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c IV. 15-10-40 15-05-41 Thorvald Kristensen


Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c V, 27-05-31 15-10-40 Niels Peter Schyth


Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c VI. 14-03-03 27-05-31 Jens Peter Madsen
Karoline Amalie Madsen
Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c VII. 14-09-84 14-03-03 Søren Mortensen
Anne Marie Andersen
Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c VIII. 02-03-78 14-09-84 Hans Peter Thomsen Eibye
Marie Jeanne Blond
Afsnit 103 Kalhavevej 24 ”Xiested” 26c IX. 15.07.1865 02-03-78 Hans Christian Skjemtz
Kirsten Skjemtz, f. Pedersdatter
Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c I. 01-11-01
Kim R. Jensen
Marianne K. Jensen
Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c II. 11-04-58 01-11-01 Jens Juul Thomsen
Linna Thomsen, f. Juul
Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c III. 28-04-54 11-04-58 Rasmus Madsen Sørensen
Maren Jensen
Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c IV. 08-07-40 28-04-54 Lars Nielsen


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c V. 10-11-28 08-07-40 Peter Jensen
Maren Jensen
Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c VI. 17-09-19 10-11-28 Markus Nielsen Overby


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c VII. 10-12-17 17-09-19 Martin Jørgensen


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c VIII. 23-03-08 10-12-17 Laurs Peter Johansen


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c IX. 06-02-07 23-03-08 Morten Jensen


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c X. 15-01-97 06-02-07 Søren Hansen


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c XI. 26-11-82 15-01-97 Laurs Hansen


Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c XII. 18.10.1857 26-11-82 Hans Christensen
Mette Marie Christensdatter
Afsnit 104 Kalhavevej 25 Tidl. L.&.Thomsen 30c XIII. 1846 18-10-57 Laurids Jacobsen
Mette Marie Christensdatter
Afsnit 105 Møllersmindevej 14B e.a. Claus Falkenberg 31 aq /31ar I. 2005/06
Claus Falkenberg
Jane Højmark Falkenberg
Afsnit 105 Møllersmindevej 14B e.a. Claus Falkenberg 31 aq /31ar II.
2005/06 Tørring-Uldum Kommune