www.boringby.com

M

 Forsiden

  Til Billeder afsnit 25 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 25 -  Boring 8  - Boring.

 

Stuehuset på Boringgård får nyt tag ca. 1980.

Boringgård ejes af Mie & Hans Chr. Therkelsen fra 1958- .

 

 

Stuehuset på Boringgård er det ældste hus i Boring, der er opført i 1750 - med tilhørende stald- og ladebygninger. Boringgård, matr. 16a, blev bygget som en tvillinggård sammen med Boring Præstegård, matr. 15a. (Præstegården nedbrændte i 1839, og gården blev ved genopførelsen flyttet ca. 100 meter mod sydøst, til adressen Boring 2). Boringgårds staldbygninger har været i brug indtil 1960´, og det gamle  bindingsværkstuehus er stadig i brug, nu som udlejningsbolig til familier.

 

Kildefoto: avisbillede fra Horsens Folkeblad, juli 1009.

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer er gården, Boring 8

 

Afsnit 25

Boring 8

Boring

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

 Opdat.  10.07.2010

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her: Ønskes udprintning - uden den sorte streg midt i afsnit 25! Send en mail til Milrid! Du får afsnittet tilsendt på en vedhæftet fil!

Afsnit 25

Boring 8

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 16a / 16i; Hvirring sogn). (+ matr. 15: fra 1683 til 1839)

Boring

by.
 
"Boringgaard"

Byggeår, nuværende gård: ca. 1750 Ældste gård:


Boringgaard er sognets ældste gård! Det gl. kampestenshus fra 1500-tallet, det såkaldte 'kalvehus' står stadig på gården som et minde om fortiden.


Stuehuset er restaureret og vedligeholdt i den gl. stil fra 1700-tallet, nu med rød og sort facademaling på murværket, bindingsværksstolper og sokkel. Der er stadig stråtag på den gl. hovedbygning, som angiveligt er opført i 1750.

Man har fundet en egeplanke med inskriptionen "Anno 1750" på en overligger i stuehuset, det er formentlig bygningshåndværkerne, der har efterladt dette minde fra byggeåret. Et uddrag af Boringgårds ældre historie – se bagsiden.

Nuværende ejere:

Kristian Nielsen Hedegaard & Vibeke Nielsen Hedegaard

Købt: 23.06.2014 (bygninger, matr. 16i).

Solgt:


Ejere:

Kristian Nielsen Hedegaard

Søn af:

Født:

Gift m.:

Hustru:

Vibeke Nielsen Hedegaard

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Kristian Nielsen Hedegaard & Vibeke Nielsen Hedegaard købte /fik skøde på Boringgård, bygninger, matr. 16i. Kilde: OIS Ejendomsoplysninger.

Hans Christian Therkelsen og Mie Overby Therkelsen, f. Dyhr

Købt: 09.05.1958

Solgt: 21.02.1994 (landbrugsjorden, matr. 16a)


Solgt: 23.06.2014 (gårdens bygninger, matr. 16i).

Ejere:

Hans Christian Therkelsen, buschauffør; gdr. på Boringgaard + Boring 3.

Søn af: Henrik Therkelsen, gdr. s.st., & hustru Signe, f. Pedersen.

Født: den 23.1.1935 i Them sogn.

Viet i Linaa kirke den 29.3.1958 til: Marie Overby Dyhr,

Hustru:

Mie Overby Dyhr; medhjælpende hustru på gården.

Dtr. af: Carlo Dyhr, gdr. i Mollerup, & hustru Kristine Overby.

Født: den 15.5.1934 i Mollerup, Linaa sogn.


Skøde:

Hans Christian Therkelsen købte /fik skøde på "Boringgaard", Boring 8, matr. 16i, af sin far, Henrik Chr. Therkelsen, den 09.05.1958. (Skøde: H 214).Børn:

Jens Henrik Therkelsen, chauffør, f. den 22.11.1960. Gift med Eva Frandsen. Jens Henrik overtog forældrenes gård, matr. 16a, Boring 3. Eva og Jens Henriks plejebørn: Thomas Sørensen; og Rasmus Sørensen.Fra slægtsbogen:

Hans Chr. Therkelsen er født i 1935. Han gik i skole i Boring, og uddannedes senere ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt 1955-56 i Odense og Fredericia. Vinteren 1956-57 havde han et ophold på Malling Landbrugsskole. Hans Chr. Therkelsen overtog fødegården "Boringgaard" i 1958. Han har været medlem af bestyrelsen for mejeriet, brugsforeningen, samt idrætsforeningen i Rask Mølle m.m..

Mie Overby Dyhr er født i 1934. Hun gik i skole i Mollerup og var desuden elev på Levring efterskole vinteren 1948-49. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftemålet, afbrudt af et ophold på Vejle husholdningsskole 1954-55.

Kilde:

Slægtsbog for H. C. Therkelsens farmor, Rasmine J. Ullums aner & efterslægt.Gården skifter adresse:

Mie og Hans Chr. Therkelsen boede på "Boringgaard" efter brylluppet i 1958. I 1960 byggede Hans Chr. Therkelsen en moderne svine- og malkekvægsstald i tilslutning til familiens hus på Boring Bygade; for derefter at flytte med alt indbo; besætning og maskiner m.m. til familiens nye gård på adressen Boring 3.Landmand og buschauffør:

Hans Chr. Therkelsen drev i mange år gården, Boring 3; samtidigt med at han arbejdede som buschauffør ved "Hærvejens Buslinier"; senere ved busselskabet "Bent Thykærs Busser" i Dortheasminde.

Mie og Hans Chr. Therkelsen, samt Jens Henrik Therkelsen var i nogle år fælles om gårdens drift, indtil sønnen overtog gården, den 21.02.1994.


Mie og Hans Chr. Therkelsen flyttede til Rask Mølle i 1994, hvor de nu bor i parcelhuset, Bellisvej 8.

Nogle år senere fattede Hans Chr. Therkelsen stor interesse for det lokale Vindmøllelaug; han indmeldte sig og blev ved den stiftende generalforsamling indvalgt i bestyrelsen for Kalhave Vindmøllelaug i 1999.


Hans Chr. Therkelsen er stadig ejer af "Boringgaard", matr. 16i. Stuehuset anvendes som lejebolig til private. Landbrugsjorden er solgt fra gården i 1994, undtagen mindre jordareal, der anvendes til urte- og prydhave m.m..

Kilde: M. Søndergaard.

Henrik Therkelsen og Signe Edith Therkelsen, f. Pedersen

Købt: 21.08.1930

Solgt: 09.05.1958


Ejere:

Henrik Therkelsen, handelsmand; gårdejer på "Boringgaard".

Søn af: Hans Peter Therkelsen, gmd. s.st., & hustru Rasmine Jensine, f. Ullum, fra Stougaards mark i Tørring.

Født: den 6.2.1890 i Boring. (Død: den 6.1.1975 i Moselund).

Viet i Them kirke den 10.2.1935 til: Signe Edith Pedersen,


Hustru:

Signe Edith Therkelsen; medhjælpende hustru.

Dtr. af: Peder Pedersen, gdr. i Them, & hustru Anne Olesen.

Født: den 2.10.1912 i Them. (Død: den 19.1.1999 i Them).Skøde:

Henrik Therkelsen købte /fik skøde på "Boringgaard", Boring 8, matr. 16a, af sin far Hans Peter Therkelsen, den 21.08.1930. (Skøde: N 634).
Signe & Henrik Therkelsens børn:

Hans Chr. Therkelsen, buschauffør; gdr. i Boring, f. den 23.1.1935 i Them. Gift med Mie Overgård Dyhr. Børn: Jens Henrik, f. 1960; g.m. Eva Frandsen.Karl Therkelsen, grossist i kagefirma, f. den 17.3.1938 i Boring. Gift m. Birgit. Bosat i Brædstrup. Børn:


Ellen Therkelsen, f. den 28.1.1946 i Boring.Fra slægtsbogen:

Henrik Kristian Therkelsen er født i 1890. Han gik i skole i Boring og var desuden 2 vintre elev på Flemming Efterskole. Mellem 1912-18 var han indkaldt til militærtjeneste 3 gange. Han var med i 1. Verdenskrig. Henrik Kr. Therkelsen købte fødehjemmet "Boringgaard" i 1929, som han drev til 1958, da det overtoges af sønnen Hans Christian Therkelsen.

Signe Edith Pedersen er født i 1912. Hun gik i skole i Løgager. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftemålet i 1935, afbrudt af et ophold på Uldum højskole sommer 1933.

Kilde:

Slægtsbog for H. C. Therkelsens farmor, Rasmine J. Ullums aner & efterslægt.Kildevæld i Boring:

Signe og Henrik Therkelsen drev "Boringgaard" på traditionel vis. Vor tids moderne maskiner og moderne bekvemmeligheder var endnu ikke kommet til gården i 1950´erne. Signe Therkelsen hentede vand ved et kildevæld bag gården, når der skulle bruges vand i husholdningen, samt til storvask m.m..

Nb.: Der blev først indlagt vand i stuehuset ca. 1959; indtil dette tidspunkt hentede man vand ved kildevældet til alle de daglige gøremål på gården.
Arkæologi i Boring:

Henrik Therkelsen fandt en dag under sit markarbejde, et stort bronzesværd fra ældre tid. Det var værdifuldt danefæ, så det gamle sværd skulle afleveres til Nationalmuseet i København.

Hans Chr. Therkelsen har forsøgt at få faderens arkæologiske fund at se på Museet, men på dette tidspunkt var broncesværdet i arkiv' uden for København i Brede. Personalet lovede, at man fremover ville opbevare dette gamle fortidsminde fra Boring kær på Nationalmuseet!

(Kilde: Hans Christian Therkelsen).Aftægtshuset i Boring:

Signe og Henrik Therkelsen flyttede ind i familiens aftægtshus i 1951. De underskrev en forpagtningskontrakt med gmd. Kristian Sørensen, "Boringhøj", og flyttede i 1953 fra Boring. "Boringgaard" var i en periode lejet ud til forskellige lejere, bl.a. skomager Hans Andersen og hustruen Jenny i Boring. Samtidigt boede en medhjælper på gården; indtil sønnen Hans Christian Therkelsen købte Boringgaard og aftægtshusst Boring 3, i 1958.


Otium:

Signe & Henrik Therkelsen flyttede i 1953 til Moselund ved Engesvang, hvor de boede i en årrække, indtil Henrik blev syg og døde i 1975. Signe Therkelsen flyttede senere til Them, der var hendes fødeegn, og hvor hun døde i 1999.

Hans Peter Therkelsen og Rasmine Jensine Therkelsen, f. Ullum

Købt: 07.01.1887, læst 18.02.1887.

Solgt: 21.08.1930


Ejere:

Hans Peter Therkelsen, gdr. på "Boringgaard".

Søn af: Terkel Hansen, gdr. "Boring Højgaard", & Kirstine M. Christensdatter.

Født: den 18.2.1852. (Død: den 4.2.1939 i Boring; 87 år gl.).

Viet den 27.5.1887 i Tørring kirke til: Rasmine Jensine Ullum, Boring.


Hustru:

Rasmine Jensine Therkelsen, f. Ullum.

Dtr. af: Henrik Kr. Ullum, Stougårds mark, Tørring, & hustru Marie Pedersdtr.

Født: den 22.1.1863 på Stougårds mark, Tørring. (Død: den 1.7.1949 i Boring).


Skøde:

Hans Peder Therkelsen købte /fik aktionsskøde på "Boringgaard", Boring 8, matr. 16a, af gdr. Chr. Mikkelsen Sommer, den 07.01.1887. (Skøde: E: 471).


Skøde:

Hans Peder Therkelsen fik skøde på jordareal i Boring, matr. 15e, af Maren Pedersdatter, enke eft. gmd. Zacharias Hansen, Boring Præstegaard, (Boring 2), den 15.03.1897; samt matr. 15i, af samme, den 22.06.1914. (Skøde: E 471).


Skøde:

Hans Peder Therkelsen købte /fik skøde på jordareal i Boring by, matr. 27k, af Hermann Bernt Selimann, den 12.10.1912. (Skøde: E 471).Rasmine Jensine Ullum & Hans Peder Therkelsens børn:

Therkel Hansen Therkelsen, født den 5.3.1888 i Boring. Bosat i Vordingborg.


Henrik Kristian Therkelsen, født den 6.2.1890 i Boring. Gift m. Signe Edith Pedersen.

Kirsten Marie Therkelsen, født den 24.4.1892 i Boring. Bosat i Hesselager.Marie Therkelsen, født den 25.9.1895 i Boring. (Død: den 11.12.1973 i sit hus i Flemming; 78 år gl.). Ugift.

Anne Kirstine Therkelsen, f. d. 25.9.1898 i Boring. Bosat i Vester Ørum ved Uldum.


Slægtsbogen:

Hans Peter Terkelsen kom tidligt ud at tjene ved landbruget og var bl.a. på "Rodstenseje" ved Odder. Han var elev på Grejsdal og Uldum højskoler.

Hans Peter Terkelsen aftjente sin værnepligt i Fredericia i 1873.

Inden giftermålet med Rasmine Jensine Ullum købte han gården "Boringgaard", der var én af de ældste gårde i byen.

Rasmine Jensine Ullum kom som 3-årig i pleje ved en moster på den gård, hvor hun senere som nygift flyttede ind. Ved mosterens død kom hun tilbage til fødehjemmet og havde derpå forskellige pladser ved husgerning, bl.a. i Ølholm og på Hammergaard ved Tørring. Inden giftermålet var hun en tid husbestyrerinde ved sin tilkommende mand i Boring.Rasminesaner:

Rasmine Jensine Ullum (født 1863 - 1949).

Mor: Marie Pedersdatter (Wemmelund), f. 2.5.1831 i Vemmelund; død 1920.

Rasmine´s far: Henrik Kristian Ullum, f. 1824 - død 1889.

Rasmine´s mormor: Inger K. Christensdatter, f. 1791-92 - død 1873.

Rasmine´s morfar: Peder Madsen (Wemmelund), f. 1789 - død 1854.Rasmine i Boring:

Rasmine kommer i pleje hos mormoderens søster i Boring:

Rasmine´s mor, Marie Pedersdatter (Wemmelund), havde en moster, der var gårdmandskone på "Boring Højgaard". Her kom Rasmine i pleje som 3-årig, på gården, hvor hun senere, som nygift flyttede ind. (Slægtsbogsforfatterens ord!)


Gårdmandskonen i Boring er: Kirstine Marie Christensdatter, gift med gårdejer Terkel Hansen på "Boring Højgaard". Senere erhvervede deres søn, Hans Peter Therkelsen, "Boringgaard", matr. 16a.

Rasmine Jensine Ullum blev først husbestyrerinde på hos gmd. Hans Peter Therkelsen, derefter gift med gårdejeren den 27. maj 1887 i Tørring kirke.


Det er mærkværdigt, at gårdejer Christen Mikkelsen på "Boringgaard" har skrevet testamente til den 6-årige Rasmine Jensine Ullum!

I følge udskrift, af Skifteretsprotokollen af 27. Juni 1869. (E 471): "Der gives pigen, Rasmine Jensine Ullum, pant i matr. 16a i Boring, på 1.800 Rigsdaler, samt at Testamente er tillagt hende; pengene udbetales, når hun bliver 18 år"!
Otium:

Mine & Hans Peter Therkelsen byggede huset 'Boring 3' på Bygaden i Boring i 1928. Ægteparret afhændede "Boringgaard" til sønnen Henrik Kr. Therkelsen i 1929 og flyttede kort tid senere ind i det nyopførte 'aftægtshus' i Boring by.


Kilde til slægtberetningerne::

Slægtsbog for H. C. Therkelsens farmor, Rasmine J. Ullums aner & efterslægt.

Christen Mikkelsen Sommer og 1. hustru, Ane Cathr. Pedersdatter

Købt: 27.12.1864 (skifteretsatt. som adkomst for Christen M. Sommer).

Solgt: 07.01.1887


Ejere:

Christen Mikkelsen Sommer, gårdejer på "Boringgaard".

Søn af: Mikkel Christensen Sommer, gmd. s.st., & hustru Mette M. Therkelsdtr.

Født: ca. 1818. (Død: den 18.05.1885 i Boring; 67 år gl.).

Viet i (1. ægteskab) til: Ane Cathrine Pedersen.

Viet i (2. ægteskab) til: Helene Johanne Kristensen.


1. hustru:

Ane Cathrine Pedersdatter.

Dtr. af: Peder , & hustru

Født: ca. 1835. (Død: den 1.5.1869 i Boring;34 år gl.).


2. hustru:

Helene Johanne Kristensdatter.

Dtr. af: Kristen , & hustru

Født: ca. 1838. (Død: den 4.08.1873 i Boring; 35 år gl.).


Skøde:

Christen Mikkelsen Sommer købte /fik skøde på "Boringgaard", matr. 16a, af sin far, Mikkel Christensen Sommer, den 27.12.1864. (Skøde: E 471).
Helene J. Kristensen & Mikkel Chr. Sommer (senior)´s børn (fra 2. ægteskab):

Mikkel Christensen Sommer, f. den 27.07.1873 på "Boringgaard", blev gift med Cesilie Charlotte Kristensen, (hun var født den 6.04.1877 i Åle af forældre: Niels Peter Kristensen, slagter på Åle mark, & hustru Bodil Nielsen). Gmd. Mikkel Christensen Sommer & hustru Charlotte købte/ drev en gård i Ølholm by i en årrække, indtil de i 1912 købte ”Solgaarden”, Boring 30, de boede i Boring s. m. deres familie indtil 1929. (Parrets datter, Kristine Sommer blev gift i 1922 med gårdejer Aage Mikkelsen på "Boring Vestergaard", Boring 36).


)

Plejedatter: Rasmine Jensine Ullum, f. den 22.1.1863 i Tørring, datter af Marie Pedersdatter (Wemmelund). Rasmine får pant i "Boringgaard"!Rasmines arv:


Christen Mikkelsen, gmd. på "Boringgaard".

Udskrift af Skifteprotokollen af 27.06.1869, hvormed han giver pigen Rasmine Jensine Ullum, pant i "Boringgaard", matr. 16a., for sum 1.800 rd., hører med.

Testamente er tillagt hende, at udbetale, når hun bliver 18 år.Christen Mikkelsen Sommer og hustrus Dødsbo:

Ifølge Skøde- og Panteprotokollen er tinglyst Obligation af 22.12.1886 til Dødsboet med 1. prioritet i gården, matr. 16a og 34b, med kongekvægtiende, besætning m.m., for 8.000 Rigsdaler.

Nb.: om at Christen Mikkelsen Sommer mangler Tinglæst Adkomst til konge-kvægtiende den 13.05.1887, læst påtegning om ------ under Overformynderiet.Kilde til slægtsberetningerne:

Slægtsbog for H. C. Therkelsens farmor, Rasmine J. Ullums aner & efterslægt.

(sameje)

matr. 16.

Mikkel Christensen Sommer og Mette Marie Therkelsdatter

Købt: 07.10.1822

Fælles fæstebrev: 19.08.1837 (Fredsskoven, matr. 11a i Bandbjerg).

Udskiftningstilladelse: 25.09.1858: til udmarksgården "Sofiesminde".

Solgt: 27.12.1864 ("Boringaard", matr. 16a).


Ejere:

Mikkel Christensen Sommer, gårdmand på ½ gården "Boringgaard".

Søn af: Christen Jensen Sommer, gmd. i Hornborg, & hustru Anne Mikkelsdtr.

Født: ca. 1794. (Død: den 22.3.1863 i Boring; 69 år gl.).

Viet i 1817 til: Mette Marie Therkelsdatter. (Ft.liste 1834; af h.h.).

Hustru:

Mette Marie Therkelsdatter, husmoder.

Dtr. af: Terkel , & hustru

Født: ca. 1797 i Langskov sogn. (Død: den 16.3.1862 i Boring; 65 år gl.).

(Ft.liste 1834; af h.h.).


Skøde:

Mikkel Christensen Sommer og Jens Christensen Sommer køber /får skøde på "Boringgaard", m. hartkorn: 5, 4, 0, 2 album, af Søren Pedersen, Boring, den 7. oktober 1822. (Skøde: E 471).

Ligeledes skal køberen udrede en aftægt på 300 Rigsdaler, til M. Pedersen.


Mette Marie Therkelsdatter & Mikkel Christensen Sommers børn:

Christen Mikkelsen Sommer, gmd. på "Boringgaard", f. 1818 i Hornborg. (Død den 28.05.1885 i Boring).


Anne Mikkelsdatter, f. 1820; viet i 1840 i Hvirring kirke til: Eskild Clausen fra Brørup ved Ribe. (Kilde: Ft. 1834 og Hanne Henriksen).


Therkild Michelsen Sommer, f. 1822. Død den 18.2.1854. (31½ år gl.).

(Kilde: Ft. 1834 og Hanne Henriksen).

Mikkel Mikkelsen, f. 1824. (Kilde: Ft. 1834 og Hanne Henriksen).


Dødfødt barn, 1825.

Anne Kirstine Mikkelsdatter, f. 1827 i Boring (Kilde: Ft. 1834 og Hanne H.).


Jens Mikkelsen, f. 1830. (Død: 1835 i Boring). (Kilde: Ft. 1834 og Hanne H.).


Jacob Mikkelsen, f. 1833. (Død: 1836 i Boring). (Kilde: Ft. 1834 og Hanne Henriksen).

Marie Kirstine Michelsen, f. den 1.09.1838 i Boring.


Ane Kirstine Mikkelsen Sommer, f. ca. 1839; viet den 24.10.1863 i Hvirring kirke til: ungkarl Ole Nielsen af Kalhave mark, 26½ år.


Maren Mikkelsen Sommer, f. den 14.09.1841 i Boring. Viet den 11.4.1873 i

Hvirring kirke til: ungkarl Kristen Pedersen, Sindbjerg sogn, 32 år gl..

Mette Michelsdatter, f. 1844 i Boring.Aftægtskontrakt:

Mikkel og Jens Christensen Sommer. I følge skøde af 07.10.1822; fra Søren Pedersen til Mikkel Christensen og Jens Christensen på en gård med hartkorn: 5, 4, 2 album. Køberen udreder aftægt efter derom også kontrakt påtegning om, at sælgeren har pantført det solgte til Lånefondet for 800 Rigsdaler med 1. prioritet, og til M. Pedersen for 300 Rigsdaler; hvorfor aftægt hefter.Aftægtskontrakt:

Aftægt til Peder Jensen og kone: Mikkel og Jens Christensen Sommer i forening, har fået et ekstra lån på gården: Obligation af 16.02.1831, til den extraordinære Lånefond med 1. prior. i gården med alt hartkorn: 3, 4, 0, 1 album m. sæd, besætning, inventar, samt kakkelovn for sum 800 Rigsdaler.

(Skøde- og Panteprotokollen, skøde E 471).Udskiftning:

Dokument af 25.09.1858 på ovenstående skøde, lånet til ovenanførte ejendom er delt mellem køberne således:

Mikkel Christensen erholder hovedparcel: "Boringgaard", matr. 16a.: 2, 2, 3, 1½ album. Matr. 34b: 2, 2, 3, 1 1/4 album.

Jens Christensen erholder: "Sofiesminde", matr. 16b: 2, 2, 1, 1 1/4 album. Matr. 34b: 2, 2, 1, 1 1/4 album. (Skøde- og Panteprotokollen, skøde E 471).Udskiftning fra Boringgaard:

"Boringgaard" blev delt mellem brødrene Mikkel Christensen Sommer og Jens Christensen Sommer, den 25.09.1858.

Mikkel Christensen Sommer beholder hovedparcellen i Boring by.

Jens Christensen Sommer grundlagde "Sofiesminde", matr. 16b på Boring mark i 1858.To nye gårde på Boring mark:

Udmarksgården "Sofiesminde", matr. 16b. blev udskiftet fra Boringgaard i midten af 1800-tallet, ligesom Boring Søndergaard, matr. 14b. på Boring mark blev udskiftet fra gården Anesminde i Boring by i 1858.

Der kom til at eksistere stærke familiebånd mellem disse to gårde, da gårdmand Jens Christensen Sommers datter, Hansine Sommer blev gift med gmd. Peder Jensen på Søndergaarden i 1857.


Nb.: Det er ikke vished for, hvornår de ældste bygninger til Sofiesminde blev opført; men Jens Christensen Sommer + familie er med i folketællingen i 1834 på Boring mark. Det er meget mærkværdigt, at gården først bliver udskiftet fra hovedparcellen Boringgaard i 1858!
Fæstekontrakt:

Mikkel Christensen Sommer. Fæstebrev af 19.08.1837 på Bandbjerg skoven i Boring skov, matr. 11a, og 11b, af Kancellieraad Mouritz Hansen Høyer til Rask; s.m. fæstemand Jørgen Jeppesen på (Parcel nr. 45 af Rask Hovedgaard).

Kilde: Rask Fæsteprotokol; side 166.

(sameje)

matr. 16.

Jens Christensen Sommer og Gertrud Sofie Hansdatter

Købt: 07.10.1822 ("Boringgaard" i sameje med broderen Mikkel).

Udskiftningstilladelse: 25.09.1858

Solgt: 25.09.1858 ½ part i "Boringgaard"; grundlagde "Sofiesminde".


Ejere:

Jens Christensen Sommer; gårdmand på "Boringgaard".

Søn af: Christen Jensen Sommer, gdr. i Hornborg, & 2. hustru Anne Michelsdtr.

Født: den 6.9.1788 i Hornborg; (Død: den 25.4.1867 på Boring mark).

Viet til: Gertrud Sofie Hansdatter, Hornstrup sogn, Vejle. (Hv.-Hornb. Kb.).


Hustru:

Gertrud Sofie Hansdatter.

Dtr. af: Hans i Hornstrup, & hustru

Født: f. ca. 1802 i Hornstrup sogn. (Død: den 19.6.1879 på Boring mark).


Skøde:

Jens Christensen Sommer fik skøde på "Sofiesminde", matr. 16b på Boring mark, fra Mikkel Christensen, "Boringgaard", den 25.09.1858. (Skøde: K 429).Gertrud Hansdatter & Jens Chr. Sommers børn:

Christen Jensen Sommer, f. den 18.8.1824. Ugift. (Død: den 3.4.1858 i Boring; 34 år gl.). (Ft. 1834; og HVH. kirkebog).

Apelone Jensdatter Sommer, f. den 15.1.1826 i Boring; viet i 1853 i Hvirring kirke til: Hans Andersen fra Hatting. (Ft. 1834; og HVH. kirkebog).

Anne Jensdatter Sommer, f. den 3.5.1828 i Boring. (Død: 1836 på Boring mark). (Ft. 1834; og HVH. kirkebog).

Mette Kirstine Jensdatter Sommer, f. den 26.2.1830 i Boring. (HVH. Kb.).

Mette Kirstine Jensen født ca. 1830 i Hvirring sogn

Hansine Jensdatter Sommer, f. 11.2.1832 i Boring; viet 29.01.1857 i Hvirring kirke til: gmd. Peder Jensen på "Søndergaarden". (Ft.liste 1834; og HVH. Kb.).

Bodil Jensdatter Sommer, f. den 2.6.1834 i Boring; viet i 1861 Hvirring kirke til: Niels Pedersen fra Aale. (Ft.liste 1834; og HVH. kirkebog).

Anne Jensdatter, f. 1840. (Død: den 24.9.1853 i Boring; 13 år gl.). (HVH. Kb.)


Maren Jensen, f. den 17.2.1842 i Boring. (HVH. Kirkebog).


Hans Jensen Sommer, f. (HVH. Kirkebog).Indsiddere på "Boringgaard" i 1815:

Mads Pedersen, f. 1788; fra Ørum.

Viet i 1815 til: Birthe Christensdatter.

Birthe Christensdatter, f. 1790.

Birthe & Mads Pedersens barn:

Peder Madsen, f. 1815 i Boring. (Død: 1815 s.st.).

Birthe og Mads Pedersen ejede på dette tidspunkt ikke et selvstændigt hus, men boede på gården. Det unge ægtepar havde fået fast tjeneste på "Boringgaard", hvor de boede i en stue hos gårdmanden. (Kirkebogen i HVH.: 1815; h.h.).


Skøde og Aftægtskontrakt:

Mikkel og Jens Christensen Sommer. I følge skøde af 07.10.1822; fra Søren Pedersen til Mikkel Christensen og Jens Christensen på en gård med hartkorn: 5, 4, 2 album. Køberen udreder aftægt efter derom også kontrakt påtegning om, at sælgeren har pantført det solgte til Lånefondet for 800 Rigsdaler med 1. prioritet, og til M. Pedersen for 300 Rigsdaler; hvorfor aftægt hefter.

Påtegning af 25.09.1858. Samme år mellem køberne således:


Mikkel Christensen erholder hovedparcel, Boringgaard, matr. 16a: 2, 2, 3, 1½ album; matr. 34b: 2, 2, 1, 1/4 album.

Jens Christensen erholder: Sofiesminde, matr. 16b: 2, 2, 1, 1 1/4 album; og matr. 34b: 2, 2, 1, 1 1/4 album.


Jens Christensen og Mikkel Christensen i forening. Boringgaard, matr. 16a.

Obligation af 16.02.1831, til den extraordinære Lånefond med 1. prior. i gård med alt hartkorn 3, 4, 0, 1 album med sæd, besætning, inventar, samt kakkelovnen for sum 800 Rigsdaler.

Påtegning over Lånefond samt aftægt til fhv. gårdmand Peder Jensen og kone.

(Skøde- og Panteprotokollen, skøde E 471).


matr. 16.


Søren Pedersen og Kirsten Christensdatter

Købt: 04.04.1814

Solgt: 07.10.1822


Ejere:

Søren Pedersen, gårdejer på "Boringgaard".

Søn af: Peder Jensen, gmd. i Boring, & hustru Margrethe Nielsdatter.

Født: 1789 i Boring. (Død: 1851 i Honum fattighus; 62 år gl.).

Viet i 1813 i Hvirring kirke til: Kirsten Christensdatter, Boring.

Hustru:

Kirsten Christensdatter.

Dtr. af: Christen Nielsen, gmd. i Solgaarden, matr. 18, & hustru Anne Laursdtr.

Født: 1793 i Boring. (Død: 1850 i Honum fattighus; 57 år gl.). (Ft.: 1801; h.h.).Skøde:

Søren Pedersen købte /fik skøde på "Boringgaard", matr. 16, med hartkorn: 3, 4, 0, 2 album, fra Peder Jensen, den 04.04.1814. (Skøde: E 471).

Ligeledes skal Køber svare aftægt til sine forældre, Peder Jensen og hustru.Skøde på hus i Hvirring:

Søren Pedersen, Boring. Skøde af 20.11.1829, fra sognefoged Hans Christensen på do huus i Hvirring by, 6 fag med ind hartkorn, som hustruen har arvet efter sine forældre Christen Jensen og kone Marie Laursdatter, til hvem de har overdraget ved skøde af 20.01.1800, fra sognefogeden og gårdmanden i Hvirring. Dette skøde er læst 20. november 1829 viser, at huset havde været "synshus" og er beliggende i Hvirring by. (Skøde: E 471).Kirsten Christensdatter & Søren Pedersens børn:

Mette Marie Sørensdatter, f. 1814 i Boring. (Død: 1814 s.st.).

Peder Sørensen, f. 1815 i Boring. (Død: 1816 s.st.).


Mette Marie Sørensdatter, f. 1816 i Boring, (Død: 1816 s.st.).


Mette Sørensdatter, f. 1817 i Boring.


Christen Sørensen, f. 1818 i Boring.


Anne Sørensdatter, f. 1819 i Boring. (Død: 1819 s.st.).


Peder Sørensen, f. 1821 i Boring.


Anne Marie Sørensdatter, f. 1822 i Boring. (Død: 1822 s.st.).


Anne Sørensdatter, f. 1824


Niels Sørensen, f. 1828. (Død: 1829).Indsiddere på "Boringgaard:

Søren Pedersen og Kirsten Christensdatter var indsiddere på gården i 1814; - ifølge Kirkebogen i Hvirring-Hornborg sogn (oplysning: Hanne Henriksen).

Søren Pedersen og hans hustru Kirsten Christensdatter blev viet i Hvirring kirke i 1813. Efter brylluppet boede det unge ægtepar i en stue på gården, indtil den 04.04.1814; hvor Søren Pedersen overtog gården efter faderen, samt underskrev en aftægtskontrakt, hvor han lovede at svare aftægt til sine forældre, gårdmand Peder Jensen og hustru Margrethe Nielsdatter.
Indsiddere:

 • Indsiddere er/var personer, som ikke boede i et selvstændigt hus, men i en stue hos en gårdmand.

 • Det var ofte unge ægtepar, der boede som indsiddere og som havde taget fast tjeneste hos en gårdmand og som nu boede i en stue hos ham.

 • De fleste indsiddere var dog gamle eller syge, der ikke havde anden bolig.


Kilde: Slægtsforskerens opslagsbog (2. Udgave, april 1992, Forlaget Rygaard).Aftægtskontrakt:

Søren Pedersen forpligter sig ifølge aftægtskontrakt af den 04.04.1814, til at svare aftægt af sin gård (m. alt hartkorn) til sine forældre, fhv. gårdmand, Peder Jensen og hustru Margrethe Nielsdatter. (Skøde- og Panteprotokollen: E 471).Hvad sker der i Søren Pedersens familie:

Mikkel og Jens Christensen Sommer fra Hornborg køber gården i 1822.


Hvorfor bliver Boringgaard solgt til fremmede?

Kirsten Christensdatter og Søren Pedersen var endnu unge (29 og 33 år gl.), da de sælger "Boringgaard". De har selv børn, der med tiden kunne overtage gården i Boring!

Var Søren Pedersens familie ramt af sygdom eller økonomiske problemer?
Aftæftskontrakt:

Ifølge Obligation af 16.02.1831 til den ektraordinære Lånefond med 1. prioritet i "Boringgaard" med alt hartkorn, m.m., forpligter Mikkel og Jens Christensen Sommer til at udrede aftægt til Peder Jensen og hustru, Margrethe Nielsdatter. (Skøde- og Panteprotokollen: E 471)."Honum Fattighus":

I Hvirring-Hornborg sogns kirkebog kan man læse: at Kirsten Christensdatter døde i 1850 i "Honum Fattighus", 57 år gl.; og Søren Pedersen døde i 1851 i "Honum Fattighus", 62 år gl.. (Kirkebogen i Hvirring-Hornborg sogn; h.h.).

matr. 16.

(½ gård)

Peder Jensen og 1. hustru, Mette Sørensdatter

Fæstekontrakt: 16.11.1792

Selvejerskøde: 1803

Solgt: 04.04.1814


Ejere:

Peder Jensen fæstegårdmand på "Boringgaard". Inderste i 1787. Skøde i 1803.

Søn af: Jens Pedersen, fæstegmd. på "Gl. Vestergaard", & hustru Anne Nielsdtr.

Født: 1764 i Boring. (Død: 1822, som aftægtsmand; 58 år gl.).

Viet i 1787 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: Mette Sørensdatter, Boring.

Viet i 1791 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Margrethe Nielsdatter, Honum.


1. hustru:

Mette Sørensdatter.

Dtr. af: Søren Knudsen, fæstegmd. på Boringgaard, & hustru Maren Frandsdtr.

Født: 1763 på Boringgaard. (Død: 1790 i Boring; 27 år gl.). (Ft.liste: 1787, h.h.)

Viet i 1787 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: Mette Sørensdatter, Boring.


2. hustru:

Margrethe Nielsdatter.

Dtr. af: Niels Pedersen & Sidsel Marie Pedersdatter i Honum.

Født: 1761 i Honum. (Ft.liste: 1787; og 1801; h.h.).Fæstekontrakt:

Peder Jensen fik fæsteskøde på ½ gården "Boringgaard", Matr. 16, hartkorn: 4, 2, 2, 0 album, af kancelliråd Andreas Emanuel Biørn til Rask, den 16.11.1792.

Kilde: Rask Fæsteprotokol; 133.Peder Jensen fik selvejerskøde på "Boringgaard" af Kancelliråd Andreas E. Biørn til Rask, i 1803. (Oplysninger om skøde: 1803; Ft.liste; h.h.).Mette Sørensdatter & Peder Jensens børn (1. ægteskab):

Maren Pedersdatter, f. 1787 i Boring. (Død: 1788 s.st.).


Søren Pedersen, gårdejer på Boringgaard, f. 1789. (Død: 1851).Margrethe Nielsdatter & Peder Jensens børn (2. ægteskab):

Niels Pedersen, f. 1792. (Død: 1823); viet i 1815 i Hvirring kirke til: Anne

Mikkelsdatter, bor i ejendommen Boring 49 i Boring skov.


Jens Pedersen, f. 1794. (Død: 1810).


Dødfødt pige, 1797. (Død: 1797).Aftægtskontrakt:

Peder Jensen og hustru: Ifølge aftægtskontrakt af 4.4.1814, forpligter sønnen, Søren Pedersen sig at svare aftægt af sin gård m. alt hartkorn til Peder Jensen og hustru, Margrethe Nielsdatter.

Ifølge Obligation af 16.2.1831 til den ektraordinære Lånefond med 1. prioritet i Boringgaard med alt hartkorn, m.m., forpligter Mikkel og Jens Christensen Sommer til udrede aftægt til Peder Jensen og hustru, Margrethe Nielsdatter.
Inderste:

Peder Jensen og hans 1. hustru, Mette Sørensdatter var Inderste i 1787.


 • Inderste var en betegnelse for den, der boede i et inderstehus d.v.s. et hus, der ikke tilhørte et gods men en bondegård. Inderster var foruden egentlige landarbejdere også tidligere gårdbrugere, som modtog aftægtsydelser.

 • Det var endvidere faste tjenestefolk, som regel gifte, der boede i et hus, som tilhørte den gård, hvor de tjente.

 • Endelig var der tale om såkaldte stakler, enlige kvinder, invalider og gamle, som levede i yderste fattigdom og ofte måtte ernære sig ved tiggeri.Hvordan blev inderster beskattet af deres arbejde på gårdene?

Indersteskat: var en ekstraordinær landskat som pålagdes inderster med det halve af fæstebønders skat. Den egentlige indersteskat hørte sammen med folkeskatten af 1671.


 • Det var en skat på 1 rigsdaler af alle, der boede på landet og var "dygtige til at antage gårde og huse", men ikke gjorde det og ikke stod i tjeneste hos nogen. Hertil kom fra 1672 en afgift på 3 mark af "ledige kvindfolk".

 • Bissekræmmere og landhåndværkere skulle som regel svare 1 rigsdaler.

 • 1791-1803 svarede militærfri inderster, husmænd og tjeneste karle en fast personskat til landsoldaternes lønning (douceurpenge).

Kilde: Slægtsforskerens opslagsbog. (udgivet april 1992) Forlaget Rygaard.

matr. 16.

(½ gård)

Søren Knudsen og Karen Jensdatter

Købt: 12.05.1757

Solgt: 16.11.1792


Ejere:

Søren Knudsen; fæstegårdmand på ½ gården "Boringgaard".

Søn af: Knud Jensen Dal, hus 1, & hustru Anne Sørensdatter.

Født: 1722 i Boring. (Død: 1790 s.st.). (Ft.liste: 1787, h.h).

Viet i 1747 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: enke Karen Jensdatter.

Viet i 1749 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Maren Frandsdatter, Boring.

(Ikke viet i Hvirring kirke) 3. ægteskab viet til: Maren Jensdatter


1 hustru:

Karen Jensdatter

Dtr. af: Jens Sørensen i Honum, & hustru Birthe Rasmusdatter.

Født: 1712 i Boring. (Død: 1749 s.st.)

Viet i 1742 (1. ægteskab) i Hvirring kirke til: Frands Hansen, Boring.

Viet i 1747 (2. ægteskab)i Hvirring kirke til: Søren Knudsen, Boring.


2. hustru:

Maren Frandsdatter

Dtr. af: Frands Hansen, gmd i Boringgaard, & Karen Lauridsdatter.

Født: 1723 i Boring. (Død: 1776 s.st.).

3. hustru:

Maren Jensdatter

Dtr. af: Jens , & hustru

Født: 1731. (Død: 1800).Fæstekontrakt:

Søren Knudsen fik fæsteskøde på ½ gården "Boringgaard", matr. 16, hartkorn: 4, 4, 3, 7/8 album, fra Kancellieraad Hans Marcussen til Rask, den 12.05.1757.
Hoveri på "Rask Hovedgaard":

Søren Knudsen, fæstegårdmand på "Boringgaard" var ifølge sin fæstekontrakt forpligtiget til at forrette dagligt hoveri på "Rasch Hovedgaard"; sammen med fæstegårdmand Jeppe Jensen på tvillinggården "Boring Præstegaard", matr. 15.

Kilde: Rask Fæsteprotokol; side 64; "Jordebog over Rasch Hovedgård og Underliggende Bøndergaarde". Tiender og alle Pertinenter. Indrettet 1776.Karen Jensdatter & Søren Knudsens børn (1. ægteskab):

Dødfødt barn 1748.Maren Frandsdatter & Søren Knudsens børn (2. ægteskab):

Barn, f. 1750 i Boring. (Død: 1750 s.st.).


Frands Sørensen, f. 1751 i Boring. (Død: 1751 s.st.).


Knud Sørensen, f. 1752 i Boring. (Død: 1770).


Frands Sørensen, f. 1754 i Boring; fæstemand i huset matr. 31; Boring 19. (Død: 1819 i Boring). Viet i 1782 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: Mette Marie Andersdatter; viet 1807 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Mette Jensdatter.

Niels Sørensen, f. 1756 i Boring. (Død: før 1776)


Karen Sørensdatter, f. 1758 i Boring. Viet 1785 i Hvirring kirke til: Niels Rasmussen Silleberg, Boring /el. Honum.


Anne Sørensdatter, f. 1761 i Boring. (Død: før 1776).


Søn, f. 1762 i Boring. (Død: 1770).


Mette Sørensdatter, f. 1763 i Boring. (Død: 1790 s.st.; 27 år gl.). Viet i 1787 i Hvirring kirke til: Peder Jensen, fæstegmd. på "Boringgaard". (Ft.: 1787; h.h.).Hoveri på Hovedgården:

Hoveri var en pligtydelse, hvor fæstebønderne skulle arbejde for herremanden.

I begyndelsen af 1700-årene var det til tider mere end 100 dage om året.

 • Først med Landboreformerne i sidste halvdel af 1700 årene blev hoveriet mere rimeligt og tidsbegrænset.

 • Af husmændene kunne der dog fortsat kræves ubegrænset hoveriarbejde, indtil loven af 1850, som forbød fremtidige kontrakter herom.

 • Først omkring år 1900 var hoveri i det væsentligste forsvundet.Hovlodder:

Hovedgårdens marker deltes i hovlodder, og hver hovbonde skulle pløje, harve, så og høste sine hovlodder.Hoveriforeninger:

Der blev lavet overenskomster mellem fæstebønder og godsejere, hvor hoveriet skulle fastsættes for den enkelte fæstebonde, bl.a. hvor mange pløjespanddage; gangdage uden hest og vogn; eller andre fastsatte arbejdsydelser for hver bonde.Arbejdspenge:

Fæstebondens hoveri-ydelse kunne erstattes af en såkaldt pengeafløsning. Dog skete det ofte, at arbejdspenges oprindelse blev glemt, så de blev en fast byrde, og fæsterne kom til at yde både arbejdspenge og hoveri til godsejeren på Hovedgaarden, eller en ny pengeafløsning blev pålagt. Husbonden /godsejeren fastsatte om hoveriet skulle afløses og bestemte alene arbejdspengenes beløb.

Kilde: Slægtsforskerens opslagsbog. (udgivet april 1992) Forlaget Rygaard.

matr. 16.

Frands Hansen og 1. hustru, Karen Lauridsdatter

Købt: ca. 1722

Solgt: 12.05.1757


Ejere:

Frands Hansen; gårdmand på "Boringgaard".

Søn af: Hans Jørgensen, fæstegårdmand s.st., & hustru Mette Pedersdatter.

Født: 1693 i Boring. (Død: 1746 s.st.).

Viet 1722 i Hvirring kirke. (1. ægteskab) til: Karen Lauridsdatter, Boring.

Viet 1742 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Karen Jensdatter, Honum.

1. hustru:

Karen Lauridsdatter.

Dtr. af: Laurids Clausen, husm. i ejendommen, matr. 26, Møllersmindevej 15, & hustru Anne Christensdatter.

Født: 1705 på Boring mark. (Død: 1741 i Boring).

2. hustru:

Karen Jensdatter.

Dtr. af: Jens Sørensen i Honum, & hustru Birthe Rasmusdatter.

Født: 1712 i Honum. (Død: 1749 i Boring).

Viet i 1742 (1. ægteskab) til: Frands Hansen, Boring.

Viet i 1747 (2. ægteskab), til: Søren Knudsen, Boring.


Skøde:

Frands Hansen fik skøde på ½ gården "Boringgaard", matr. 16, ca. 1722.


Karen Lauridsdatter & Frands Hansens børn (1. ægteskab):

Maren Frandsdatter, f. 1723 i Boring. (Død: 1776); viet i 1749 til: Søren Knudsen, fæstegårdmand på "Boringgaard", matr. 16.

Laurids Frandsen, f. 1724 i Boring. (Død: 1800); viet 1754 til: Anne Hansdtr; fæstemand i ejendommen, matr. 26, Møllersmindevej 15, Rask mark.

Hans Frandsen, f. 1728 i Boring. (Død: 1732).


Jørgen Frandsen, f. 1731 i Boring. (Død: 1807); viet i 1. ægteskab, i 1759 til: Karen Madsdatter; enke efter Christen Hansen i Hornborg. Viet i 2. ægteskab til: Mette Mortensdatter.

Barn begravet 1732.


Anne Frandsdatter, f. 1734 i Boring. (Død: 1763 i Hornborg).


Karen Frandsdatter, f. 1735 i Boring. (Død: 1818); viet i 1762 i Hvirring kirke til: Niels Berthelsen, foged på Rask, senere i Honum.

Hans Frandsen, f. 1738 i Boring; hyrde; fæstemand i "Smedens Hus", matr. 31, Boring 19; frarømt, (død i 1799 som almisselem). Viet i 1765 i Hvirring kirke til: enken Anne Margrethe Jensdatter (død i 1810 som almisselem, 90 år gl). slægtning til Frans Hansen.Karen Jensdatter & Frands Hansens børn (2. ægteskab):

Jens Frandsen, f. 1743. (Død: 1821); viet i 1775 i Hvirring kirke til: Anne Jørgensdatter, fra ejendommen matr 32, Kalhavevej 22. Parret flytter til Honum.

Karen Frandsdatter, f. 1745. (Død: 1749).


matr. 16.

(½ gård)

Hans Jørgensen og Mette Pedersdatter

Købt: 16.05.1719

Solgt: ca. 1722


Ejere:

Hans Jørgensen

Søn af: Jørgen Rasmussen, gmd. på "Boringgaard", & hustru Kirstine Hansdtr.

Født: 1661 i Boring. (Død: 1721).

Viet i 1682 i Hvirring kirke til: Mette Pedersdatter, Boring.

Hustru:

Mette Pedersdatter.

Dtr. af: Peder Mikkelsen i Boring, & hustru

Født: 1662 i Boring.Fæstekontrakt:

Hans Jørgensen fik fæsteskøde på ½ gården "Boringgaard", matr. 16, af Proprietær Mouritz Hansen Høyer til Rask, den 16.05.1719.

Kilde: Fæsteprotokollen, side 2; m.s..Mette Pedersdatter & Hans Jørgensens børn:

Hans Hansen, f. 1683 i Boring. (Død: 1725); viet i 1713 i Hvirring kirke til: Anne Pedersdatter fra Honum, bosat i Honum.

Anne Hansdatter, f. 1686; viet 1705 i Hv. til: Peder Pedersens bror i Lund.


Barn 1789. (Hans Jørgensens hustru introduceret i kirken).


Karen Hansdatter, f. 1691; viet i 1719 i Hvirring k. til: Knud Nielsen, Tørring.


Frands Hansen, f. 1693 i Boring. (Død: 1746 s.st.); gdr. på Boringgaard, matr. 16; viet i Hvirring kirke (1. ægteskab) i 1722 til: Karen Lauridsdatter, Boring.

Bodil Hansdatter, f. 1698 i Boring.


Søn 1701 i Boring. (Død: 1706).

matr. 16.

(½ gård)

Jørgen Rasmussen og Kirstine Hansdatter

Købt: ca. 1683

Solgt: 16.05.1719


Ejere:

Jørgen Rasmussen; fæstegårdmand på "Boringgaard".

Søn af: Rasmus , & hustru

Født: (Død: (?) 1706).

Viet i 1659 i Hvirring kirke til: Kirstine Hansdatter.

Hustru:

Kirstine Hansdatter.

Dtr. af: Hans , & hustru

Født:


Skøde:

Jørgen Rasmussen fik/havde skøde på "Boringgaard", matr. 16, i 1683.


Kirstine Hansdatter & Jørgen Rasmussens børn:

Hans Jørgensen, f. 1661 i Boring. (Død: 1721 s.st.); fæstegårdmand i gården; viet i 1682 i Hvirring kirke til: Mette Pedersdatter fra Boring.

Barn, f. 1666 i Boring.


Karen Jørgensdatter, f. ca. 1667. (Død: 1720); fik uægte datter, Maren (1689; død 1690)

Barn, f. 1669 i Boring.


Rasmus Jørgensen, f. ca. 1671 i Boring. (Død: 1702); viet 1699 i Hvirring kirke til: Maren Sørensdatter i Flemming.


Søren Jørgensen, f. 1674 i Boring.


Peder Jørgensen, f. 1729; viet 1694 i Hvirring kirke til: Gertrud Mikkelsdatter; enke efter Hans Christensen i Honum.


Christen Jørgensen, f. 1671 i Boring. (Død: 1761); f.gmd. Gl. Skytballegaard; viet 1689 i Hvirring kirke til: Maren Andersdatter, kokkepige på Rask.


Anne Jørgensdatter, f. 1676; viet 1688 i Hvirring kirke til: Hans Jensen fra Aale (en ældre Anne ?).


Birgitte Jørgensdatter, f. 1679 i Boring.


Maren Jørgensdatter, f. viet 1691 i Hvirring kirke til: Oluf Christensen i Honum.


Røverbande i Boring:

En sensommerdag i slutningen af 1600-tallet var gårdens folk på høstarbejde i Boring kær. På gården var aftægtsfolkene alene hjemme med de mindre børn, da en flok landsknægte invaderede landsbyen. De ubudne gæster var rå og brutale, de truede med at nedbrænde gårde og huse, hvis de ikke fik, hvad de forlangte. De forsøgte at røve sølvmønter og værdigenstande fra beboerne. På "Boringgaard" truede overfaldsmændene med at slå dørene ind og dræbe beboerne, hvis ikke man frivilligt åbnede gårdenes yderport.

En snarrådig dreng sneg sig ud af stuehuset, han løb bag om gårdene for at hente hjælp hos høstfolkene ude i kæret. Heldigvis kom mændene og karlene hjem i tide til at redde beboere fra mordbrand og ildsvåde. De ubudne gæster blev jaget på porten af de kraftige høstkarle som brugte deres høtyve til at jage og skræmme røverne bort fra landsbyen, således at de aldrig mere turde vise sig på denne egn igen!

Kilde: Boring i gl. tid", af gdr. Karl Christiansen, Boring (2001).


Læs videre her!

Læs også Afsnit 21 om Boring Præstegård, matr. 15a 15d, Boring 2.


"Boring ældre Præstegaard", matr. 15a; Boring 8.

fra 1839-1683.


 1. +1

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard


Hans Mikkelsen og Maren Andersdatter

Købt: ca. 1834.

udflyttet: 1839 ("Boring Præstegaard" nedbrændte til grunden i 1839).


Ejere:

Hans Mikkelsen, gårdm. på ½ gård, Præstegården, der lå s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Mikkel i Lundum, & hustru

Født: 1802 i Lundum, Sindbjerg sogn. (Død: 1848 i Boring).

Viet 1834 i Hvirring kirke til: Maren Andersdtr., enke efter gmd. Søren Jepsen.


Hustru:

Maren Andersdatter.

Dtr. af: Anders i Ildved, & hustru

Født: 1790 i Ildved, Hveisel sogn. (Død: 1879 i Boring).

 1. ægteskab, viet 1813 i Hauge kirke til: Hans Jepsen, Boring.

 2. ægteskab, viet 1817 til: Søren Jepsen, Boring.

 3. ægteskab, viet 1834 til: Hans Mikkelsen, fra Sindbjerg.


Skøde:

Hans Mikkelsen fik skøde på "Boring Præstegaard", matr. 15, ved sit bryllup med Maren Andersdatter, enke efter gårdmand Søren Jepsen, i 1834.Maren Andersdatter (3. ægteskab) & Hans Mikkelsens børn:

Kirsten Hansdatter, f. 1835 i Boring. (Død: 1836).


Kirsten Hansdatter, f. 1837 i Boring.
Gårdbrand i Boring:

"Boring Præstegaard", matr. 15, nedbrændte totalt i 1839, hvorved gårdmanden og hans hustru, Hans Mikkelsen og Maren Andersdatter på tragisk vis mistede to steddøtre/døtre under branden. De to unge piger, Anne Elisabeth Sørensdatter og Kirsten Sørensdatter (14 -16 år) blev flammernes bytte, da tagkonstruktionen styrtede ned over stuehuset. Alle redningsforsøg måtte opgives på grund af den voldsomme varmeudvikling i de brændende bygninger.

Alle beboere i Boring var opskræmte efter den voldsomme brand i landsbyen; man turde ikke genopføre præstegården på det samme sted som tidligere pga. den store brandfare i stråtækte bindingsværksbygninger.Byggestilen ændres efter branden:

Stuehusene på de to tvillinggårde var anlagt meget tæt på hinanden med fælles bryggers og baggang. Denne byggestil havde været anvendt mange steder i de danske landsbyer efter Svenskekrigene i 1600-tallet, for at man på gårdene i fællesskab kunne forsvare sig mod tyveknægte, svenske landsknægte eller natmænd.

Efter denne uhyggelige ildsvåde byggede man kun enkeltgårde i Boring.
Præstegården flyttes:

Den nye "Boring Præstegaard", matr. 15d, blev bygget 200 meter længere mod øst i forhold til gårdens tidligere beliggenhed. De gl. bygninger fra 1840´erne ligger endnu på stedet, - dog har endnu en ildebrand i 1960´erne udslettet én eller flere af udlængerne på Kristian Henriksens ejendom, 15d, Boring 2 i Boring By.


 1. +2

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Søren Jepsen og Maren Andersdatter

Købt: ca. 1817.

Solgt: ca. 1834


Ejere:

Søren Jepsen; gårdm. på ½ gård, Præstegården, der lå s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Jeppe Jensen, fæstegårdmand s.st., & 2. hustru, Kirsten Jensdatter.

Født: 1792 i Boring. (Død: 1833 i Boring).

Viet 1817 i Hvirring kirke til: Maren Andersdtr., enke efter gmd. Hans Jepsen.


Hustru:

Maren Andersdatter.

Dtr. af: Anders i Ildved, & hustru

Født: 1790 i Ildved, Hveisel sogn. (Død: 1879 i Boring).

Viet i 1813 i Hauge kirke, Langskov s. (1. ægteskab) til: Hans Jepsen, Boring.

Viet i 1817 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Søren Jepsen, Boring.

Viet i 1834 i Hvirring kirke (3. ægteskab) til: Hans Mikkelsen, Sindbjerg sogn.


Skøde:

Søren Jepsen fik skøde på "Boring Præstegaard", matr. 15, ved sit bryllup med Maren Andersdatter, enke efter gårdmand Hans Jepsen i Boring, i 1817.Maren Andersdatter (2. ægteskab) & Søren Jepsens børn:

Hans Sørensen, f. 2.10.1818 i Boring. (Død: 20.01.1899 i Boring); viet den 30.11.1849 i Hvirring kirke til: Anne Kirstine Christensdatter, "Gl. Vestergård"; Hans & Anne Kirstine bosætter sig på ejendommen, Kalhavevej 11, Hornborg sogn.

Anders Sørensen, f. 1822 i Boring.


Kirsten Sørensdatter, f. 1823 i Boring. (Død: 1839; indebrændte ved gårdens brand i 1839; 16 år gl.). (Ft.liste: 1834; h.h.).

Anne Elisabeth Sørensdatter, f. 1825 i Boring. (Død: 1839; indebrændte ved gårdens brand i 1839; 14 år gl.). (Ft.liste: 1834; h.h.).

Jens Peter Sørensen, f. 1827 i Boring. (Død: 1831).


Wilhelmine Sørensdatter, f. 1831 i Boring. (Død: 1831).


 1. +3

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Hans Jepsen og Maren Andersdatter

Købt: 1812.

Solgt: 1817


Ejere:

Hans Jepsen; gårdmand på Præstegaarden, der var ½ gård s.m. Boringgaard.

Søn af: Jeppe Jensen, fæstegårdmand s.st., & hustru Kirsten Jensdatter.

Født: 1784 i Boring. (Død: 1817 s.st.).

Viet i 1813 i Hauge kirke, Langskov sogn til: Maren Andersdatter fra Ildved.


Hustru:

Maren Andersdatter.

Dtr. af: Anders fra Ildved, & hustru

Født: 1790 i Ildved, Hvejsel sogn. (Død: 1879 i Boring).

Viet i 1813, i Hauge kirke (1. ægteskab) til: Hans Jepsen, Boring.

Viet i 1817, i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Søren Jepsen, Boring.

Viet i 1834 i Hvirring kirke (3. ægteskab) til: Hans Mikkelsen, Sindbjerg sogn.Skøde:

Hans Jepsen får skøde på Præstegaard", matr. 15, ½ gård, s.m. Boringgaard, fra sin far, gmd. Jeppe Jensen i Boring, i 1812. (Kilde: hanne henriksen).Maren Andersdatter (1. ægteskab) & Hans Jepsens børn:

Jeppe Hansen, f. 1814 i Boring; gmd. på udmarksgården "Stenkærgaard", matr. 15b. Han sælger gården til Niels Hansen den 30.12.1857. (skøde E 72).


Anders Hansen, f. 1815 i Boring. (Død: 1818).

Hans Hansen, f. 1817 i Boring. (Død: 1818).Aftægtskontrakt:

Maren Andersdatter skal ifølge aftægtskontrakten flytte på aftægt hos sønnen Jeppe Hansen på "Stenkærgaard". Niels Hansen overtager skødet på gården, den 30.12.1857, med denne klausul og påtegning:

Køberen overtager den på ejendommen frilavede aftægt til Maren Andersdatter.

(Skøde- og Panteprotokollen, E 72).

 1. +4

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Jeppe Jensen og 1. hustru, Anne Margrethe Jørgensdatter

Fæsteskøde: 31.12.1763.

Selvejerskøde: 1803

Solgt: 1812


Ejere:

Jeppe Jensen; fæstebonde; selvejergårdmand, på Boring Præstegård, matr. 15a.

Søn af: Jens Jørgensen, Honum, & hustru Anne Jeppesdatter.

Født: 1735 i Honum. (Død:1814 i Boring).

Viet i 1764 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: enke Anne Margrethe Jørgensdtr.

Viet i 1778 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Kirsten Jensdatter, Boring.


1. hustru:

Anne Margrethe Jørgensdatter.

Dtr. af: Jørgen Pedersen, fæstegårdmand s.st., & Maren Jensdatter.

Født: 1729 i Boring. (Død: 1778 i Boring).

Viet i 1753 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: Hans Jensen, Boring.

Viet i 1764 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Jeppe Jensen, Honum.


2. hustru:

Kirsten Jensdatter.

Dtr. af: Jens Pedersen, fæstegmd. i "Gl. Vestergaard", & hustru Anne Nielsdttr. Født: 1757 i Boring. (Død: 1835 s.st.). (Ft.liste: 1787; 1801; og 1834; h.h.).Fæstekontrakt:

Jeppe Jensen fik fæsteskøde på ½ gården "Boring Præstegaard", matr. 15a, m. hartkorn: 4, 4, 3, 7/8 album, af Proprietær Lauritz Ammitsbøll til Rask (Hans Marcussens stedsøn), den 31.12.1763. Kilde: Rask Fæsteprotokol; side 70.
Hoveri på "Rask Hovedgaard":

Jeppe Jensen, fæstegårdmand på "Boring Præstegaard" var ifølge sin fæste-kontrakt forpligtiget til at forrette dagligt hoveri på "Rash Hovedgaard"; s.m. fæstegårdmand Søren Knudsen på tvillinggården "Boringgaard", matr. 16.

Kilde: Rask Fæsteprotokol; side 64; samt "Jordebog over Rask Hovedgård og Underliggende Bøndergaarde". Indrettet 1776.Skøde:

Jeppe Jensen fik selvejerskøde på "Boring Præstegaard", matr. 15, af Kancellieraad Andreas Emanuel Biørn til Rask, i 1803. (Kilde: h.h., Skodborg).Anne Margrethe Jørgensdatter & Jeppe Jensens børn (1. ægteskab):

Anne Jepsdatter, f. 1764 i Boring. (Død: 1809); viet i 1803 i Hvirring kirke til: ladefoged på Rask, Anders Lauridsen fra Føvling, senere i Kodallund.

(Kilde: Ft.liste: 1787; og 1801; h. Henriksen).


Hans Jepsen, f. 1768 i Boring. (Død: 1776).


Margrethe Jepsdatter, f. 1770 i Boring. (Død: 1770 s.st.).

Anne Margrethe Jepsdatter, f. 1774 i Boring. (Død: 1816); gift m. Terkel Knudsen i Kalhave. (Ft.liste: 1787; h.h.)Kirsten Jensdatter & Jeppe Jensens børn (2. ægteskab):

Jens Jepsen, f. 1779 i Boring. (Død: 1807). (Ft.liste: 1801; h.h.).

Anne Kirstine Jepsdatter, f. 1781 i Boring. (Død: 1831); viet i 1809 i Hvirring kirke til: Anders Lauridsen i Kodallund; afdøde halvsøsters enkemand.

(Ft.liste: 1787; og 1801; h.h.).


Hans Jepsen, f. 1784 i Boring. (Død: 1817); gdr. på gården; viet i 1813 til: Maren Andersdatter. (Ft.liste: 1801; h.h.).

Peder Jepsen, f. 1787 i Boring. (Død: 1819); død som ugift tjenestekarl.

(Ft.liste: 1801; h.h.).

Niels Jepsen, f. 1790 i Boring. (Død: 1790).


Jørgen Jepsen, f. 1790 i Boring. (Død: 1867); viet i 1819 i Hvirring kirke til: Johanne Kirstine Jensdatter fra "Gl. Vestergaard"; parret bor i Tage Therkelsens ejendom, Boring 57, matr. 3+10 i Boring Skov. (Ft.liste: 1801; og 1834; h.h.).


Søren Jepsen, f. 1792 i Boring. (Død: 1833); gdr. i gården; viet 1817 til: Maren Andersdatter. (Ft.liste: 1801; h.h.).

Marie Kirstine Jepsdatter, f. 1792 i Boring. (Død: 1793).


Marie Kirstine Jepsdatter, f. 1797 i Boring. (Død: 1807). (Ft.liste: 1801; h.h.).


Søren Christian Jepsen, f. 1800 i Boring. (Død: 1801). (Ft.liste: 1801; h.h.).Familierelationer:

Jeppe Jensens moster, Anne Margrethe Jeppesdatter, boede i "Smedens Hus", Boring 19, matr. 31, i Boring By. (Ft.liste: 1787, og 1801; Hanne Henriksen).På aftægt:

Anne Jeppesdatter, fra Honum, f. 1693. (Død: 1765 i Boring; aftægtskone på "Boring Præstegaard"); hos sønnen Jeppe Jensen.På aftægt:

Søren Nielsen Kalhave, f. 1706 i Kalhave. (Død: 1774 i Kalhave).

 1. +5

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Hans Jensen og Anne Margrethe Jørgensdatter

Købt: ca. 1753

Solgt: 31.12.1763.


Ejere:

Hans Jensen; fæstebonde på Præstegaarden, matr. 15, ½ gård s.m. Boringgd.

Søn af: Jens Jørgensen, gmd. på "Gl. Vestergaard", & hustru Kirsten Hansdatter

Født: 1721 i Boring. (Død: 1761 s.st.).

Viet i 1753 i Hvirring kirke til: Anne Margrethe Jørgensdatter, Boring.


1. hustru:

Anne Margrethe Jørgensdatter.

Dtr. af: Jørgen Pedersen, fæstegårdmand s.st., & hustru Maren Jensdatter.

Født: 1729 i Honum. (Død: 1778 i Boring).

Viet i 1753 i Hvirring kirke (1. ægteskab) til: Hans Jensen, Boring.

Viet i 1764 i Hvirring kirke (2. ægteskab) til: Jeppe Jensen, fra Honum.


Fæstekontrakt:

Hans Jensen fik skøde på ½ gården "Boring Præstegaard", matr. 15, ca. 1753.Anne Margrethe Jørgensdatter (1. ægteskab), & Hans Jensens børn:

Jens Hansen, f. 1755 i Boring. (Død: før 1778).

Tvillinger, f. 1757 i Boring. (Død: 1757).


Maren Hansdatter, f. 1758 i Boring. (Ft.liste: 1787; h.h.).


Jens Hansen, f. 1761. (Ft.liste: 1787; h.h.).

 1. +6

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Jørgen Pedersen og Maren Jensdatter

Købt: 28.10.1732

Solgt: ca. 1753


Ejere:

Jørgen Pedersen; fæstebonde på Præstegaarden, ½ gård s.m. Boringgaard.

Søn af: Peder Jørgensen, fra "Boringgaard", ladefoged på Rask, & hustru Margrethe Pedersdatter, fra Honum.

Født: 1710. (Død: 1783 i Boring);

Viet i 1727 i Hvirring kirke (i 1. ægteskab) til: Maren Jensdatter, Honum.

Viet i 2. ægteskab til:


1. hustru:

Maren Jensdatter.

Dtr. af: Jens Sørensen, Honum, & hustru Birgitte Christensdatter.

Født: 1695 i Honum. (Død: 1734 i Boring).


2. hustru:

2. hustru

Dtr. af:

Født:Skøde:

Jørgen Pedersen fik fæsteskøde på "Boring Præstegaard", matr. 15, af Borgmester og Kancellieraad Hans Marcussen til Rask, den 28.10.1732. (Jørgen Pedersen bytter i 1732 gård med Christen Sørensen, "Boring Præstegaard").

Kilde: Rask Fæsteprotokol; side 43.Maren Jensdatter & Jørgen Pedersens børn (1. ægteskab):

Iver Jørgensen, f. 1727 i Honum. (Død: før 1756):

Anne Margrethe Jørgensdatter, f. 1729 i Honum. (Død: 1778 i Boring); viet i (1. ægteskab) i Hvirring kirke, 1753 til: Hans Jensen, født i "Gl. Vestergaard", fæstegmd. i "Boring Præstegaard"; viet i (2. ægteskab) i Hvirring kirke, 1764 til: Jeppe Jensen fra Honum, fæstegmd. i "Boring Præstegaard", matr. 15.

Peder Jørgensen, f. 1732 i Honum. (Død: 1756):


Jens Jørgensen, f. 1734 i Boring. (Død: før 1774).2. hustru & Jørgen Pedersens børn:

Maren Jørgensdatter, f. 1736 i Boring.

Maren Jørgensdatter, f. 1739 i Boring.


Niels Jørgensen, f. 1743 i Boring.


Iver Jørgensen, f. 1746 i Boring.


Barn begravet 1748.


 1. +7

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Christen Sørensen og Anne Rasmusdatter

Købt: ca. 1722

Solgt: 28.10.1732


Ejere:

Christen Sørensen; gårdmand på "Boring Præstegaard"; flytter til Honum.

Søn af: Søren Rasmussen, Honum, & hustru

Født: 1690. (Død: ca. 1737).

Viet i 1722 i Honum til: Anne Rasmusdatter.


Hustru:

Anne Rasmusdatter.

Dtr. af: Rasmus Jørgensen, gdr. i Flemming, *Boringgaard; & Maren Sørensdtr.

Født: 1701 i Flemming. (Død: ca. 1733 i Boring).Skøde:

Christen Sørensen får skøde på "Boring Præstegaard", matr. 15.Anne Rasmusdatter & Christen Sørensens børn:

Søren Christensen, f. 1723. (Død: 1747 i Honum).


Rasmus Christensen, f. 1725 i Boring. (Død: 1792); viet i 1763 i Hvirring kirke til: Else Pedersdatter fra Kodallund; fårehyrde på Rask; fæstemand; boede i Kokborg. (Ft.liste: 1787; h.h.).

Iver Christensen, f. 1727 i Boring. (Død: 1727).


Jørgen Christensen, f. 1728 i Borin. (Død: 1747 i Honum).


Barn f. 1730. (Død: 1730).


Anne Christensdatter, f. 1732 i Boring.(Død: 1778 i Kodallund).

 1. +8

Matr. 15

½ gård

sammen m.

Boringgaard

Søren Sørensen

Købt: ca. 1683

Solgt: ca. 1722


Ejere:

Søren Sørensen

Søn af: Søren , & hustru

Født:


Søren Sørensen fik fæsteskøde på "Boring Præstegaard", i 1683.


Læs Afsnit 2:

"Sofiesminde", matr. 16b. Gården er udskiftet fra Boringgaard i 1858, men er bygget tidligere. I Folketællingen 1834, Boring mark, bor familien Jens Christensen Sommer på en gård, som uden tvivl er Sofiesminde!

Læs Afsnit 14:

"Stenkærgaard", matr. 15b, på Boring mark, er udstykket fra "Borings ældre Præstegaard" o. 1840.


Læs Afsnit 21:

"Boring gl. Præstegaard", matr. 15a / 15d, er udflyttet og genopbygget o. 1840 efter en voldsom ildebrand på den ældre præstegaard.


Kildemateriale der ligger til grund for Boringbogen:

Skøde-Panteprotokol på Tinglysningskontoret i Brædstrup: fra 2001-1994.

Skøde-Panteprotokol på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg: 1994-1850.


Kirkebøger i Hvirring-Hornborg sogn: 1683-1825;

Folketællingslister: 1787; 1801; og 1834 m.fl.;

+ værdifulde oplysninger fra Hanne Henriksen, Skodborg.Boring 8.


Lejere på ’Boringgaard: Pernille og Finn Skau

tilflyttet: 2007

fraflyttet:Pernille og Finn Skau flyttede ind på den gl. gård i 2007.Børn:

Søn, født 2007 i Boring.Søn, født juni 2009 i Boring.Boring 8.


Lejere på ’Boringgaard:

tilflyttet:

fraflyttet:Boringgårds historie – fortsat fra forsiden:


1839:


"Boringgaard" var tidligere en ½ gård i tilslutning til "Boring Præstegaard". Denne gård, matr. 15, nedbrændte totalt i 1839, hvorved gårdmanden Hans Mikkelsen på tragisk vis mistede to steddøtre under branden.

Kort tid efter den voldsomme ildebrand i 1839 blev en ny præstegård bygget i Boring - ca. 200 meter mod øst i forhold til gårdens tidligere beliggenhed.

På dette tidspunkt i 1840´erne var gårdenes udflytning fra landsbyen til debat: (Præstegårdsjorden blev udstykket til bl.a. udmarksgården "Stenkærgaard", matr. 15b, der blev nyopført på Møllersmindevej 6 på Boring mark ca. 1840).


I 1858 blev "Boringgaard"s udmarksjord udskiftet. Gården "Sofiesminde", matr. 16b, blev grundlagt og nybygget på Boring mark før 1834.


 

Afsnit 25 slutter

Afsnit 25, Boring 8, er opdateret den 19.06.2016, ang. nyere skødedato: 23.06.2014. på side 1.