www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 48 -  Boring 35 - "Anebjerg" - Boring.

 

"Anebjerg" Boring 35. Luftfoto 1956.

 

I 1956 byggede gårdens daværende ejere: gdr. Henry Madsen & hustru Gudrun Madsen et nyt stuehus på Anebjerg. På luftfoto fra 1956 ser man i centrum af billedet gården Anebjerg med det nybyggede stuehus beliggende mod nord. 

 

På dette luftfoto fra 1956 kan man se gården Anebjerg i centrum af billedet, m. udbygningerne mod syd, øst og vest, maskinhus m.m. samt kyllinge/ hønsehus mod vest, og det nye stuehus mod nord. I baggrunden ses Boring sø, Rask Skov Savværk og Rask Skov.

 

Gdr. Henry Madsen er født den 9.08.1906 i Boring; han blev gift i Vinderup kirke ved Holstebro, den 26.05.1936 med Gudrun Kirkegaard Sørensen, f. den 22.12.1912. Parret har tre børn: Karen Margrethe Kirkegaard Madsen, f. 1937 i Boring. Erik Kirkegaard Madsen, f. 1942 i Boring; og Holger Kirkegaard Madsen, f. 1948 i Boring. Sønnen Holger overtog fødegården i 1977, s. m. sin hustru Karen Hilmer.

 

Kildefoto: Erik Madsen, Brædstrup; tidl. Grenå; søn af gdr. Henry Madsen og hustru Gudrun på Anebjerg.

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer eller gården, Boring 35.

 

Afsnit 48

Boring 35   

Boring  

 

 

 

Opdateret 2.08.2017

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring35.Anebjerg1956

Hovedsiden med navne på ejere af Anebjerg; 

+ foto af gården 1956.

Se side 48, denne side!

 

Boring35.1958.page18

Gdr. Henry Madsen & 

Gudrun, Anebjerg, 1958; + bryllupsgæster v. dtr. Karen Margrethe´s bryllup 1962; foto af Anebjerg.

Se page 18.

 

Boring35Dtr.AneK.1904

Dtr. fra Anebjerg: Ane K. Madsen, gift m. Therkel Bisgaard Therkelsen, han er søn fra Hanballegård.

Se side 231.   

 

Boring35ErikMadsenC.1924

Foto af Erik Madsen, gdr. på Anebjerg, & 2. hustru Anne Madsen, f. Pedersen. Erik Madsen fyldte 70 år i 1924.

Se side 233.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 48

Boring 35

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 19b; Hvirring sogn).

Boring


"Anebjerg"

-

Byggeår: 1858 Nuv. Stuehus bygget: 1958

Gården er nyopført i 1858, som en udmarksgård fra Gl. Vestergaard (matr.19a) i Boring. Parcellen bebygges af køberen Jens Christensen, der får skøde på "Anebjerg" den 23. febr. 1859, fra sin far Christen Jensen, Gl. Vestergaard. får købere skøde. Gården er oprindeligt bygget som en firlænget bondegård med bindingsværk og stråtag på alle bygninger. Gården nedbrændte i 1928 under et uhyggeligt tordenvejr, hvor det gl. stuehus var det eneste der blev reddet efter den voldsomme lynbrand på stedet. Kort tid senere blev gården genopført, nu i en mere tidssvarende stil og med fast tag på alle udbygninger. I 1956 byggede Gudrun og Henry Madsen et nyt stuehus på "Anebjerg".

2.08.2017.

Nuværende ejere:

Holger Kirkegaard Madsen og Karen Madsen, f. Hilmer

-

Købt: 27.10.1977

-

Solgt:

-

Ejere:

Holger Kirkegaard Madsen; gdr. ”Anebjerg”; statsaut. revisor; Sønderbrogade, Hs.

Søn af: Henry Madsen, gdr. Anebjerg, og hustru Gudrun Madsen, f. Kirkegaard Sørensen.

Født: den 29.10.1948 i Boring.

Viet til: Karen Hilmer, Tørring.

Hustru:

Karen Madsen, f. Hilmer, kontorass. i ægtemandens Revisionsfirma.

Str. af:   Hilmer, fhv. ejer af "Tørring Trælast", & hustru

Født:

Skøde:


Skøde:

Holger Kirkegaard Madsen købte /fik skøde på gården "Anebjerg", Boring 35, matr. 19b m.fl., af sin far Henry Madsen, 27.10.1977. (Skøde: N 674). Kbs. 900.000 Dkr.


Karen og Holger Madsens børn:

Rasmus Madsen, f.


Anders Madsen, f.Statsautoriseret revisor:

Holger Kirkegaard Madsen er født og opvokset på gården i Boring, og gik i Boring skole. Han uddannede sig indenfor regnskab /og revision. Holger Madsen fik ansættelse i Revisionsfirmaet C. Jespersen i Horsens. Holger Madsen blev statsautoriseret revisor, den 11. Marts 1981, og blev kort tid senere medejer af Revisionsfirmaet på Sønderbrogade i Horsens.

I dag er Holger Madsen selvstændig ejer af Revisionsfirmaet på Sønderbrogade i Horsens, hvor han har 10 ansatte. Hustruen Karen Madsen er med i det daglige arbejde som sekretær /kontorassistent.

 

Henry Madsen og Gudrun Madsen

-

Købt:: 01.06.1933(1/3 andel af matr. 19B).

-

Solgt: 27.10.1977

-

Ejere:

Henry Madsen, gårdejer på "Anebjerg".

Søn af: Erik Madsen, gdr. s.st., & hustru Ane Madsen, f. Pedersen.

Født: den 9.08.1906 i Boring. (Død: den 24.06.1978 i Boring; 72 år gl.).

Viet til: Gudrun Kirkegaard Sørensen.

Hustru:

Gudrun Madsen, f. Kirkegaard Sørensen, husmoder.

Dtr. af: Peter Sørensen, gdr. i Vinderup, & hustru

Født: den 22.12.1912. (Vinderup sogn v. Holstebro. Ringkøbing amt).

Skøde:


Skøde:

Henry Madsen fik skøde på (1/3) andel i gården "Anebjerg", Boring 35, matr. 19b og 34m, fra sin mor, enke Ane Madsen, den 01.06.1933. (Skøde: N 674).Skøde:

Den 31.12.1936. Henry Madsen købte /fik skøde på (2/3) andele i gården, matr. 19b, og 34m, fra Maren Madsen og Marie Madsen. Købesum 26.000 Kr.Gudrun & Henry Madsens børn:

Karen Margrethe Kirkegaard Madsen, f. den 31.05.1937 i Boring; (Faddere v. dåben: husbestyrerinde Marie Madsen, Jelling; og gdr. Ejnar Madsen, Hjortsvang). Karen Margr. Madsen er gift og bosat v. Tønder.

Erik Kirkegaard Madsen, f. den 10.07.1942 i Boring; politiassistent, gift og bosat v. Grenå; senere (2010) bosat i Brædstrup.

Holger Kirkegaard Madsen, f. den 29.10.1948 i Boring. Udd. statsaut. revisor, m. eget Revisionsfirma på Sønderbrogade i Horsens; gift m. Karen Hilmer, kontorass. fra Tørring. Parret børn: Rasmus Madsen, f. ; og Anders Madsen, f. .
Nyt stuehus på "Anebjerg":

Henry Madsen overtog gården i 1933. På dette tidspunkt var udbygningerne netop genopført efter en lynbrand på gården i 1928. Det gamle bindingsværksstuehus overlevede branden. Gudrun og Henry Madsen byggede i 1957 et nyt moderne stuehus på gården.
Otium i Rask Mølle:

Gudrun og Henry Madsen byggede i 1977 et nyt parcelhus på Cikorievej 10. Parret flyttede til Rask Mølle, da huset stod færdigt, og overdrog gården i Boring til sønnen Holger Madsen og svigerdatteren Karen. Henry Madsen kørte hver dag til Boring for at se til gården.

Gudrun og Henry havde ofte besøg af børnebørnene fra Boring. Henry Madsen havde lovet at passe dyrene på "Anebjerg", derfor kunne børnene Rasmus og Anders Madsen, som så ofte før, være med til at fodre dyrene i Boring en junidag i 1978. Denne dag blev de ikke færdige med arbejdet i stalden på "Anebjerg", for Henry Madsen faldt pludselig om, ramt af en blodprop i hjertet (den 24. juni 1978). Drengene ringede straks efter hjælp, men dette kunne ikke redde deres farfar, der var død ved ankomsten til sygehuset. Gudrun Madsen bor stadig i parcelhuset på Cikorievej i Rask Mølle, i skrivende stund.

 

Erik Madsen og 2. hustru, Ane Pedersdatter

-

Købt: 02.04.1892

-

Solgt: 01.06.1933

-

Ejere:

Erik Madsen, gårdmand på "Anebjerg".

Søn af: Mads Eriksen, husm. i Boring, & hustru Ellen Kirstine Jensen.

Født: d. 17.05.1854 i Klovborg. (Død: d. 25.01.1926 i Boring; 72 år gl.).

1. ægteskab, viet d. 12.07.1879 i Hvirring kirke til: Ellen Marie Christensen.

2. ægteskab, viet den 25.09.1903 til: enke i Boring, Ane Pedersen, Boring skov.

 

1.hustru:

Ellen Marie Christensen.

Dtr. af: Jens Christensen, gmd. på Gl. Vestergaard, & hustru Anne.

Født: den 6.04.1858 i Boring, Hvirring sogn. (Død: i 1902 i Boring).

2.hustru:

Ane Madsen, f. Pedersen.

Dtr. af: Jørgen Kristian Pedersen, Boring, og hustru Maren Henriksen.

Født: d. 22.07.1873 i Boring. (Død: den 30.05.1933 i Boring; 60 år gl.).


Skøde:

Erik Madsen købte /fik skøde på gården "Anebjerg", Boring 35, matr. 19b, fra Jens Christensen m. konge kvægtiende, den 02.04.1892. (Skøde: J 617).


Skøde:

Erik Madsen. Skøde af 17. dec. 1903, fra Hans Madsen på følg. matr. 34n.

Nb.: meddudb. pant for 6000 Kr. og Aftægt.


Aftægtskontrakt:

Erik Madsen. Aftægtskontrakt af 02.04.1892 til Jens Christensen, med prior. næst 5000 Kr., i følg. matr. nr. med kongekvægtiende, besætning m.v.
Behæftelser:

Erik Madsen. Oblig. af 02.04.1892 til fhv. gårdejer i Boring Jens Christensens datter, Ane Marie Caroline Christensen i Boring, med prior. næst 5000 Kr., og aftægt til Jens Christensen, samt lige med 1500 Kr. i følg. matr. 19b, med kongekvægtiende, besætning m.v. for 1500 Kr.Behæftelser:

Erik Madsen. Oblig. af 02.04 1892, til ungkarl Christen Christensen i Boring med oprykkende prior. næst 5000 Kr. og aftægt til Jens Christensen, samt lige med 1500 Kr. i følg. matr. nr. m. kongekvægtiende, bes. m.v. for 1500 Kr.


Skifte og behæftelser:

Erik Madsen. Extrakt af skiftet efter hans hustru Ellen Marie Christensen, læst 04.09.1902, med prior. efter aftægt til Jens Christensen og i alt 2000 Kr., med 1. prior. i det øvrige Bo til sikkerhed for en arvings midler 2000 Kr.


Skifte:

Den 26.03.1926. Skifteretsattest som adkomst på matr. 19b, og 34m, for Enke Anne Madsen, f. Pedersen, med tilladelse til at sidde i uskiftet Bo.


Aftægtskontrakt:

Frk. Maren Madsen, Henry Madsen, Frk Marie Madsen. Skøde af 01.06.1933 tillige som aftægtskontr. til Enke Anna Madsen, Boring af årlig værdi 400 Kr.


Ellen Marie Christensdatter & Erik Madsens børn (i hans 1 ægteskab):

Ane Karoline Madsen, f. 19.03.1880 i Klovborg. (Død: 21.08.1957, enke /rentrice i Vester Ørum,); gift den 19.10.1904 i Hvirring kirke med ungkarl og gdr. i Honum, Therkel Bisgaard Therkelsen fra "Hanballegaard", født 22.12.1878; sen. gårdejer på Østergaard i Vester Ørum (fr. 1907-39). Ane og Therkels børn: I. Ellen Bisgaard Therkelsen, f. 1905. II. Sigurd Bisgaard Therkelsen, født 1907, gmd. på fødegården Østergaard i Vester Ørum, gift m. Magda Knudsen fra Vinding, (én af Sigurd & Magdas sønner: Hans Erik Bisgaard, gdr. på Østergaard, driver i dag fødegården videre i Vester Ørum); III. Karen Marie Bisgaard Therkelsen, f. 1909 i Vester Ørum. IV. Gunnar Bisgaard, født 1911, gmd. i Grejs, gift m. Gerda Bisgaard; V. Arne Bisgaard, rutebilvognmand i Brande.

 

Ellen Kirstine Madsen, f. 14.10.1889 i Grædstrup.


Ane & Erik Madsens børn (i 2. ægteskab):

Ejnar Madsen, f. den 28.01.1904 i Boring; gårdmand i Hjortsvang.


Maren Madsen, f. den 5.01.1905 i Boring. Ejede og drev et brødudsalg i Skanderborg.

Henry Madsen, f. den 9.08.1906 i Boring; gdr. på Anebjerg i Boring; gift i 1936 i Vinderup kirke, m. Gudrun Madsen, f. Kirkegaard Sørensen. Parrets børn: Karen Margr., Erik, og Holger Madsen.

Marie Sørensen, f. Madsen, f. 22.12.1907. (Død: 22.5.1953 i Canada. Gift m.: Jens Sørensen, f. 1888 i Skød. (Død 7.1.1967 i Wiktoria, B.C., Canada).

 Ildebrand i Boring:

Sommeren 1928 blev "Anebjerg"hærget af en voldsom lynbrand som lagde gårdens udbygninger i ruiner. Det gamle bindingsværksstuehus overlevede branden. Udbygningerne blev genopført kort tid efter branden.

 

Jens Christensen og 1. hustru, Anne Christensen

-

Købt: 23.02.1859

-

Solgt: 02.04.1892

-

Ejere:

Jens Christensen, gårdmand på Anebjerg.

Søn af: Christen Jensen, gmd. på Gl. Vestergaard, & Ellen Marie Andersdatter

Født: 1828 i Boring.

1 ægteskab, viet den 20.10.1857 i Hvirring kirke til: Anne Christensen; 19 år gl.

2 ægteskab, viet den 23.10.1866 i Hvirring kirke til: Caroline Christensen.

3 ægteskab, viet til: Kirstine Hansen.

1.hustru:

Anne Christensen, husmoder.

Dtr. af: Christen Therkelsen, gmd. i Boring, og hustru

Født: ca. 1838

2.hustru:

Caroline Christensen, husmoder.

Dtr. af: Christen Therkelsen, gmd. i Boring, og hustru

Født: 1842. (Død: den 20.4.1881 i Boring; 39 år gl.).


3.hustru:

Kirstine Hansen.

Dtr. af:

Født:


Anebjerg nyopført:

1858

Skøde:

Jens Christensen købte /fik skøde på parcel, matr. 19b, hartkorn: 5, 1, 6, 2½ album, fra Christen Jensen, den 23.02.1859. (Skøde: J 617).

Nb.: Parcellen er bebygget af køberen.Skøde:

Jens Christensen. Skøde af 21.12.1866 fra Gran Friis på kongekvægtiende af matr. 19b. (Skøde: J 617).


Behæftelser:

Jens Christensen. Stk. fri vej som tidligere har gået over 19b, til engparcellen under matr. 13a, er med Deklaration af 07.09.1872 flyttet over på matr. 15b.Skifte:

Jens Christensen. Skifteudlæg af 28.04.1866, efter hans kone Ane Christensen, til sikkerhed for barnets arv; med prioritet og Faliats matr. næst. aftægt til Christen Jensen.Skifte:

Jens Christensen. Skifteudlæg af 14.03 1882, efter hans kone Caroline Christensen med 1. prior. for sønnen Christen Christensens arv, 5000 Kr.Anne & Jens Christensens børn (1. ægteskab):

Ellen Marie Christensen, f. 1858. Viet den 12.7.1879 i Hvirring kirke til: tjenestekarl i Boring, Erik Madsen; 25 år gl.

Kirsten Christensen, f. den 16.2.1862 i Boring. (Død: 27.12.1862; 10 md. gl.).Caroline & Jens Christensens børn (2. ægteskab):

Christen Christensen, f.Kirstine & Jens Christensens børn (3. ægteskab):

Ane Marie Karoline Kristensen, f. den 21.12.1885 i Boring.


 

Christen Jensen og Ellen Marie Andersdatter

-

Jordparcellen, matr. 19B er købt: den 23.02.1859.

-

Anebjerg, er bygget på Gl. Vestergaards udmarksjord.

-Gl. Vestergaard, matr. 19a i Boring. Købt: ca. 1825 -

Ejer:

Christen Jensen; gårdejer på Gl. Vestergaard.

Søn af: Jens Pedersen, fæstegårdmand s.st., & hustru Mette Sophie Christensdtr.

Født: ca. 1799. (Død: 13.1.1882, enkemand og aftægtsmand i Boring; 83 år gl.) eller 1865 ifølge Hanne Henriksen).

Viet i 1825 til: Ellen Marie Andersdatter, Haurum.


Hustru:

Ellen Marie Andersdatter

Dtr. af: Anders Madsen i Haurum, & hustru Anne Kirstine Nielsdatter.

Født: 1802 i Haurum. (Død: 1849 i Boring)Skøde: solgt

Christen Jensen solgte skøde på udmarksparcellen "Anebjerg", matr. 19b til sin søn Jens Christensen.Børn:

Anne Kirstine Christensdatter, f. 1826 i Boring. (Død: 1894 s.st.). Viet i 1849 til: Hans Sørensen fra Boring præstegård ½ gården matr. 15, s.m. Boringgaard.


Jens Christensen, gmd. på "Anebjerg", f. 1828 i Boring; ; viet i 1857 til(1.hustru): Anne Christensen fra Boring; viet i 1866 til (2. hustru): Caroline Christensen fra Boring; viet i 18 til (3. Hustru): Kirstine HansenMette Sophie Christensdatter, f. 1830 i Boring; viet i 1856 til: Jens Hansen, gmd. på Boring Vestergaard, matr. 21.


Cathrine Marie Christensen, f. 1827 /eller 1833. Viet den 28.3.1856 i Hvirring kirke til: ungkarl Mads Hansen af Boring; 29 år gl.


Anders Christensen, f. 1834. (Død: den 2.12.1855 i Boring; 21 år gl.).


Anne Christensen, f. den 27.6.1838 i Boring; viet den 3.4.1869 i Hvirring kirke til: ungkarl Søren Henriksen af Merring, Korning sogn, 34 år gl.


Hans Peter Christensen, f. den 19.12.1841 i Boring.


Niels Christensen, (tvilling) f. den 9.12.1846 i Boring.


Anne Elisabeth Christensen, (tvilling) f. den 9.12.1846 i Boring. 

48 slutter

Afsnit 48, Boring 35, er opdateret den 2.08.2017.