www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Afsnit 83 -  Fugleskydningspladsen Honumskovvej 31!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os hvis du har et fotobillede fra Fugleskydningspladsen.

 

Søg og find dit emne.

Tryk på Adresseregister!

Du kommer til det ønskede AFSNIT.

 

 

Afsnit 83

Fugleskydningsplads i skoven på Honumskovvej 31

Rask Mølle

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 83
Boring

mark

Honumskovvej 31

8763 Rask Mølle

Boring by, matr. 11D Fredsskov - fra 16B samme sted; Hvirring sogn.

-

Fugleskydningspladsen / Fredsskoven

-

Fugleskydning i Rask Mølle.

På festpladsen inde i Fredsskoven er der hvert år (siden 1920´erne) afholdt Fugleskydning for byens borgere. Traditionene tro samles skytterne (den første lørdag i juni måned) hos Fuglekongen kl. 12.00, Skytterne får en let forfriskning hos Fuglekongen, mens fanepladen bliver slået på den ene af Borgerforeningens faner.

Derefter går skytterne i samlet trop til festpladsen, - med fanebæreren og Fuglekongen, samt det lokale blæseorkester ”Rask Mølle Borgerband” i procession igennem byen til festpladsen på Honumskovvej.

 

'Hans Peter Juul Thomsens skov'

 

X Juul Thomsen

-

Købt:

-

Solgt:

-


Ejere:

X

Søn af:

Født:

Gift m.:

Børn:Hans Peter Juul Thomsen

-

Købt: 11.01.2000

-

Solgt:

-


Ejere:

Hans Peter Juul Thomsen

Søn af: Jens Juul Thomsen, snedker, og hustru Linna Juul Thomsen.

Født:

Gift m.:

Børn:

Skøde:

Hans Peter Juul Thomsen købte / fik arveskøde på fredsskoven, Honum Skovvej 31, matr. 11d, den 11.01.2000. (Skøde: N 614).

Købspris: 80.000 Dkr.

På-tegning:

Ifølge skøde af 2. Aug. 1937, hviler der på 11d. Fredsskovforpligtigelse.

Freds-skov:

Den 15.03.1907. Deklaration ang. fredsskovforpligtigelse på 11d, (dog at en 6½ tdr. land stor kultivering ikke omfattes af fredsskovforpligtigelse).

Jens Juul Thomsen og Linna Juul Thomsen

-

Købt: 18.04.1980

-

Solgt: 11.01.2000

-

Ejere:

Jens Juul Thomsen, snedker.

Søn af:

Født:

Gift m.: Linna Juul

Børn: Hans Peter Juul Thomsen.


Skøde:

Jens Juul Thomsen købte / fik arveskøde på Fredsskoven, Honum Skovvej 31, matr. 11d, af Hans Peter Therkelsen, den 18.04.1980. (Skøde: N 614). Købspris: 30.000 Dkr.IV.

Hans Peter Therkelsen

-

Købt: 18.04.1980

-

Solgt: 18.04.1980

-

Ejere:

Hans Peter Therkelsen

Søn af:

Født:

Gift m.:

Børn:

Skøde:

Hans Peter Therkelsen købte / fik arveskøde på Fredsskoven, Honum Skovvej, matr. 11d, af Therkel Therkelsen, den 18.04.1980. (Skøde: N 614).


Påtegning:

Fredsskovforpligtigelse på 11d, ifølge skøde af 02.08.1937.


V.

Therkel Therkelsen

-

Købt: 02.08.1937

-

Solgt: 18.04.1980

-

Ejere:

Therkel Therkelsen

Søn af:

Født:

Viet til:

Børn:

Skøde:

Therkel Therkelsen købte /fik arveskøde på fredsskoven, Honum Skovvej 31, matr. 11d, den 02.08.1937; af de privat skiftende arvinger efter Gertrud Sofie Madsen, enke efter gårdejer Marius Madsen, Sofiesminde. (Skøde: N 614).


På-tegning:

Ifølge skøde af 2. Aug. 1937, hviler der på 11d. Fredsskovforpligtigelse.
VI.

Marius Madsen og Gertrud Madsen

-

Købt:

-

Solgt: 02.08.1937

-

Ejer:

Marius Madsen og Gertrud Madsen

Søn af:

Født:

Gift m.:Marius Madsen og Gertrud Madsen

Dtr. af:

Født:


Skøde::

Marius Madsen og Gertrud Madsen købte / fik arveskøde på fredsskoven, Honum Skovvej 31, matr. 11d, fra

Afsnit 83 ender.