www.boringby.com

Boring By og Omegn - igennem tiderne! M 

 Forsiden

  Tilbage til afsnit 38 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

  Boring 38

Billeder - Afsnit 22 - sam142 

 

Jocums hus”, foto fra c. 1920.

 

Jocum Jensen og hustru Marie Kirstine, f. Hansen

ejede huset i Boring fra 1880–1936.

 

 

Jens Rabech (senior) Sørensen ejede huset fra 1936-47. Rabech Berggren og hustruen Else købte huset i 1947, og nu skete der store forandringer på stedet. Det gl. stråtækte bindingsværkshus blev væltet og det nuværende hus blev opført i 1947. Det nye hus blev placeret nogle meter længere mod vest med facaden parallel med vejen til ’Boring Nedergaard’

 

På billedet ses ægteparret Marie Kirstine og Jocum Jensen ved deres hus i Boring.


Jocum Jensen er født ca. 1853, som søn af Jens Peder Jocumsen, teglværksbestyrer på Rask Teglværk, og hustru Niels Katrine Mikkelsen.


Marie Kirstine Hansen er født i 1847, hun var i 1. ægteskab gift med Peter Thomsen, husmand i Tørring. Parret fik børnene: Mads Jørgen Thomsen, f. ca. 1870 i Tørring; Kirstine Marie Thomsen, f. 1871 i Tørring.


Marie Kirstine, f. Hansen og Jocum Jensen, ungkarl, tømrer, snedker, murer i Boring, blev viet den 19.05.1877 i Hvirring kirke.


Marie Kirstine og Jocum Jensen fik børnene:

Trine Jensen, f. 1878 i Honum; Thomas Peter Jensen, f. 1880 i Boring; Mette Kirstine Jensen, f. 1882 i Boring; Karen Marie Jensen, f. 1885 i Boring; Jens Jokum Jensen, f. 1886 i Boring; Hans Jørgen Lund Jensen, f. 1890 i Boring.

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Boring 38 sam-142 »

Jokums hus med Marie Kirst. & Jokum Jensen. Foto 1920.

Se side 142,

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.