www.boringby.com

 Boring By og Omegn - igennem tiderne !

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

Detailkort

Boring st. Skole

Forsamlingshuset

Købmandshandel

Forskolen

Fotoatelier

 

 

Dilettant i Boring, 1956.

 i Boring Forsamlingshus 

 

Arrangeret af Boring Skytte- og Gymnastikforening

 

"Landmandsliv", 1956

 

Dilettantstykket er skrevet af Fritz Reuters

 

Folkekomedie i 5 akter, instrueret af Jean Pedersen, Rask Mølle.

 

Skuespillerne opførte dilettantstykket "Landmandsliv" i Boring Forsamlingshus, 1956.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

De medvirkende i dilettantforestillingen:

 

Bagerst, stående fra venstre:

1.  Ejnar Andersen,

anlægsgartner i

Rask Mølle.

2.  H. A. Hansen,

barberer i Rask Mølle.

3.  Gunnar Therkelsen,

gdr. på Hanballegård,

Boring 51.

4.  Jens Sørensen,

søn fra Anesminde,

Boring 29.

5.  Niels Hansen,

gdr. på Boringsøgård,

Boring 38.

6. Johannes Berggren,

Boring 16.

7.  Oda Thomsen,

datter af Edith & Laust

Thomsen, Boring 30.

8.  Tove Jensen, datter

af købmand, Bøge Jensen,

Boring 18.

9.  Rabech Berggren, g.m.

Else Berggren, Boring 22.

10.  Else Berggren, g.m.

Rabech Berggren,

Boring 22.

11.  Anders Kragh,

gdr. på Pederslyst,

Boring 45.

12.  Anne Blaabjerg, datter

af Jens Blaabjerg, Egeballe.

13.  Frode Olesen, søn af

Ole Olesen, Hansgård,

Boring 49.

14. Karen Kragh, f. Olesen

g.m. Anders Kragh,

Pederslyst, Boring 45.

15.  Knud Hansen

gårdbestyrer på Humlegård,

Boring 44.

Knud Hansen og

Ejvind Hansen er fætre.

Forrest siddende

fra venstre:

1.  Aage Pedersen, søn af

Mildred & Kr. Pedersen,

Boring 32.

2.  Ester Pedersen,

datter af Laust Pedersen,

Egeballe.

3.  Laust Thomsen,

forpagter på Højskolegården,

Boring 30.

4. Agner Christiansen,

gdr. på Boring Nedergård,

Boring 24.

5.  Aase Mortensen,

datter af Stinne & Kristian

Mortensen, Boring 19.

6.  Aage Søndergaard, søn af

Marie Søndergaard &

Gunnar Mikkelsen,

Boring 34.

Kildeudredning af navne

på billedet:

Aage Pedersen, Lupinvej 15, 

Rask Mølle. 

 

Aage Søndergaard,

Lupinvej 10.

 

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

Dilett.1950-Side209»

Dilettant i Boring:

"Min egen dreng",   forår 1950.

Se side ,

 

Dilett.1952-Side210»

Dilettant i Boring:

"Husker du i høst",

forår 1952.

Se side

 

Dilett.1954-Side211»

Dilettant i Boring:

"Martin kommer hjem",

forår 1954.

Se side

 

Dilett.1956-Side208»

Dilettant i Boring:

"Landmandsliv",

forår 1956.

Se side 208, denne side!

 

Dilett.1957.Page15»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

1957. Se page 15,

denne side!

 

Dilett.1958.Page16»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

forår 1958.

Se page 16,

 

Dilett.1959-Page1

Dilettant i Boring:

"Under Skæbnens lov",

forår 1959.

Se page 1,

 

 

Boring10-Side27»

Forsamlingshuset

i Boring. De side 27,

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.