www.boringby.com

R M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Forsamlingshus 

 Forskolen

 Boring St. Skole 

 

 

 Boring Forsamlingshus  

 

Gymnastikholdet 1933

 

 

 Emilie Henriksen leder skolens gymnastikhold 1933.

 

På billedet -

i øverste række - fra venstre, ses:

1.

Lilly Pedersen,

datter af posten

i Rask Mølle.

2.

Ina Hansen

 

3.

Gunhild Sørensen,

(dtr. af Mildred &

Kresten Pedersen, Boring 32).

4.

Mary Mortensen,

(dtr. af vestinder

Bandbjerg).

5.

Marie Møller, f. Hansen,

dtr. af Niels Hansen.

Boringsøgaard.

6.

Ragnhild Hansen,

(søster til Svend

Aage Hansen, Stenkærgaard).

7.

Ellen Laursen,

(købmandens

kone i Kalhave).

8.

Ingeborg Laursen,

(dtr. af købmanden

i Boring).

På billedet - i anden øverste  række - fra venstre, ses:

1.

Svend Aage Hansen,

Stenkærgaard.

2.

Karl Olsen

fra Bandbjerg.

3.

Rabech Berggren,

(g.m. Else Berggren)

bosat i Boring 22.

4.

Knud Nielsen, senere

slagermester i Rask Mølle

5.

Svend Berggren,

6.

Aksel Jensen,

Boring skov.

7.

Alfred Møller,

Egeballe.

På billedet - anden forreste række - fra venstre, ses:

1.

KirstenSørensen,

dtr. af Tinne & Niels

Sørensen, Egeballe.

2.

Marie Nielsen, Bandbjerg.

3. Johanne

fra Bandbjerg.

4.

Marie Astrup, f. Pedersen,

dtr. af Laust Pedersen, Egeballe.

5.

Katrine Nicolaisen,

dtr. af Nicolaisen,

Boring sø; hun var husholder

hos Rasmus Mikkelsen, Boring 34, da hun døde

af blindtarmsbetændelse.

6.

7.

fra Bandbjerg.

8.

Vera Jørgensen,

Boringvej, Rask Mølle.

9.

Dora Lange,

Rask Mølle.

10. Leder af gymnastikholdet:

Magda Munch, Egeballe.

Boring st. skole.

På billedet - forreste række - fra venstre, ses:

1.

Henry Jepsen

fra Rask Mølle.

2.

Erik Kjeldsen,

søn af dyrlæge

Kjeldsen i Rask Mølle.

3.

Gunnar Pedersen, søn af Kresten Pedersen,

Boring 32.

4.

Henry Berggren.

5.

Vilhelm Samsø.

6.

Aage Pedersen, søn af Kresten Pedersen,

Boring 32.

7.

Frode Laursen,

(søn af købmanden

i Boring).

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt  »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

GymnastikBoring1933 »

Pige & drengehold.

Leder Emilie Henriksen.

Side 214, denne side!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!