www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

Opbyggelig lokalhistorie. Vil du være med til at skrive historien om konfirmanderne fra Boring & Rask Mølle, Honum & Hvirring!

 

Konfirmander og pastor Ruth ses i Hvirring kirke. Foto 1954.

 

 

Konfirmanderholdet fotograferet foran den smukke Altertavle i Hvirring kirke

med Joakim Skovgaards kalkmaleri af "Jesus opstandelse", malet ca. 1920.

 

På billedet ses pastor Ruth og konfirmandholdet i Hvirring kirke, foråret 1954.

 

Kildefoto: Tove Jensen, Pedersholms Alle, Vejle.

 

Konfirmation i Hvirring kirke 1954.

Konfirmandernes navne:

I øverste række

fra venstre ses:

1.

2. Svend Thomsen

fra Flemming, (bror til

Aage Thomsen,

tømrer i Flemming).

3.

4. Aage Andersen

fra Hornborg, tvillingbror

til Tove Andersen,

(nr. 4 forreste række).

5. Jens Jakob Falkenberg,

Boring 9.

(søn fra Skytballegård).

6. Palle Kærsgaard,

(søn af tømrer Kærsgaard,

Hvirring).

7. Poul Ove, fra "Lille By",

Aalevej, Rask Mølle.

8. Ove Rasmussen,

fra Rask Mølle; (sen.

gift med Gete Bager).

1 2. øverste

række

fra venstre ses:

1. Marie Hansen, dtr. af

Karl Hansen, i Kalhave.

2. Ruth Mikkelsen, dtr.

af Heide Mikkelsen, i Hvirring.

 

3.

4. Britta Tiedemann,

dtr. af Jordemoder Fru

Tiedemann, i Hvirring.

5.

6. Eva Sørensen, dtr. af

Karen & Kristian

Sørensen, Boringhøj,

Boringvej 14.

7. 8.

I 3. øverste række

fra venstre ses:

1. Ruth Nicolaisen, fra Honum..

2. Inge Sørensen,

fra Hvirring.

3. 4.
5. 6. Ejnar

7. Jytte Nørboe, fra Hvirring.

8. Gerda Hansen, fra Flemming.

9. Marie Møldrup, fra Flemming; sen. gift med

gdr. Bie, ejer af maskinstation i Hatting.

10. Pastor Ruth, sognepræst ved Hvirring kirke.

I 2. forreste række

fra venstre ses:

1. Benno, fra Hvirring.

2. Arne Balle, søn af

brugsuddeleren i Hvirring.

3. Ejnar Hansen, søn af Svend Hansen i Trebjerre.

4. Bent Andersen,

fra Hvirring; nuv. 2011-12, bosat i Hovedgård.

5. Bent Andersen, fra Boring; søn af Jenny &

Hans Andersen, Boring.

6. 7. Arne Blaabjerg, søn af Martha & Jens Blaabjerg, Egeballe. 8. Ove Mortensen, fra Hornborg.
9. Svend "Bødker" Frederiksen, fra Rask Mølle. 10. Kjeld Due Bech, søn af Karl Bech, Boring 23.

I forreste række

fra venstre ses:

1.

2. Poul Erik Jessen Hansen,

søn af Inger & Harald Jessen, Skovbrynet i Ras Mølle.

3. Leif fra Hvirring.

4. Tove Andersen

fra Hornborg, tvilling-

søster til Aage Andersen, (nr. 4 i øverste række).

5. Sonja Thomsen, dtr.

af vognmand Niels Thomsen i Rask Mølle.

6. Tove Jensen, dtr.

af Hilda & Bøge Jensen, købmand i Boring.

7. Aase Mortensen,

dtr. af Stinne & Kristian Mortensen, handelsmand

i Boring.

8. Birthe , fra Føvling;

sen. gift med Gunnar Sørensen i Honum.

Kildeoplysninger

 

Tove Jensen

Pedersholmsalle, Vejle.

 

Ekstra kildeoplysninger om navne: Arne Blaabjerg, Bøghsgade 67, Horsens.

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Gæstebog »

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen, - ligeledes på denne webside!

 

 

Hvirringkonfirmation1954

Pastor Ruth & konfirmander

i Hvirring kirke, 1954.

Se side 207 - denne side.

 

KonfirmanderHvirring1943»

Pastor Ruth & konfirmander.

Konfirmation 11.10.1942 og 28.03.1943 i Hvirring kirke.

Se Page 32 !

 

Hvirringkonfirmander1939

Pastor Ruth & konfirmander

i Hvirring kirke, 1939.

Se page 29 !

 

Hvirringkonfirmander1938

Pastor Grøn & konfirmander

i Hvirring kirke, 1938.

Se page 30 !

 

Boring18SkolenAfsnit30»

Hovedside: Boring skole.

Se Afsnit 30 !

 

StoreSkole1931Side213»

Boring St. skole 4.-5.-6.-7. klasse, s.m. 1. lærer Henrik Johs Henriksen.

Se side 213 !

 

StoreSkole1932Side159»

Boring St. skole 4.-5.-6.-7. kl., 1932. Lærer H. J. Henriksen.

Se side 159 ! 

 

Boringskole.1956Page20»

Skolebillede m. navne 1956.

Se Page 20 !

 

Boringskole.1953Page22»

Skolens 6.-7. kl. elever 1953:

I. foto fra skolens legeplads. II. fra udflugt til København.

Se Page 22 !

 

Boringskole1936Page26»

Skolens 6.-7. kl. elever på udflugt til København 1936.

Se side 26 !

 

BoringskoleC1932Page27»

Skolens 6.-7. kl. elever s.m. 1. lærer Henrik Johs. Henriksen.

Se Page 27 !

 

Præliminærskole1962-2012

Skolekammerater fra Boring skole, beg. 1. kl. hos frøken Eriksen, 1952; fejrede 50-års  jubilæum for præliminærskole eksamen fra Åle skole, 1962-2012. 

Se page 42!

 

Boringskole1944

Lærerparret Henriksen

s.m. eleverne v. skolen.

Se page 54,

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!