www.boringby.com

M

 Forsiden

  Tilbage til afsnit 34 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

   Boring 18

  Billeder - Afsnit 34 - sam-147 

 

Boring 18

- sam-147.

Du står på denne side

foto c. 1895

 

foto: Boring købmandshandel, ca. 1895 

Kildefoto:

Mildred

Pedersens fotoalbum.

Boring 18-

b2-148

ca. 1900 Boring bygade og købmandshandel, ca. 1900.

Kildefoto: Mildred

Pedersens fotoalbum.

 

 

  
  

Boring Købmandshandel, foto fra 1890’erne.


Huset fungerede som købmandshandel i Boring i ca. 80 år, d.v.s. fra 1890’erne til 1. april 1971.

   

 

 

 

 

 

 

    

På billedet ses: købmand Søren Kristensen og hustru Katrine Marie, f. Hansen s.m. to af børnene foran købmandsbutikkens udstillingsvinduer.


Boring købmandshandel’, Boring 18, var beliggende i Boring midtby - med facaden ud mod bygaden.

Butikslokalerne lå på dette tidspunkt, i 1890’erne, til venstre for entredøren, som det også kan ses (på udstillingsvinduerne på billedet).

 

Omkring år 1900 blev der foretaget en gennemgribende ombygning af huset, hvor købmandsbutikken og baglokalerne blev flyttet til den østre ende af huset. Købmandens private bolig blev flyttet til de tidligere butikslokaler i husets vestre ende. Der blev ligeledes bygget et par fag til huset, for at skabe mere plads i huset.

 

Købmand Søren Kristensen boede tidligere i nabohuset, Boring 16, matr. 16c, som dengang kaldtes:

’Boring Høkerforretning og bageri’.

 

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!