www.boringby.com

M

 

 Forsiden

Til  Billeder Afsnit 21

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 21 -  Boring 2  - Boring.

 

 

Edit Henriksen & Jørn Braae. Foto 1967 

viet i Hvirring kirke, den 7.01.1967.

 

Brudeparret efter vielsen i Hvirring kirke.

Edith & Jørn Braae, den 7. januar 1967.

  

 

Uddrag fra Edith Henriksens indlæg i ”Vandrebogen for III. Real 1964, fra Rask Mølle skole”.

 

Edith Henriksen, født 30.10.1946; som dtr. af Christian Henriksen, Boring 2, landm. & skovarbejder i Rask Skov, & hustru Elna Henriksen, f. Østergaard Sørensen. Edith Henriksen skriver i ”Vandrebogen for III. real 1964” følgende:


Boring skov, den 29.09.1967: Kære venner! Så er der gået et år igen. Hvor bliver tiden dog af? Den største oplevelse for mig i det forløbne år var mit bryllup 7.01.1967 med Jørgen Braae. Mor & far holdt festen for os hjemme i Boring. Der var ingen sol og ingen fugle; men kun kulde og korte dage; men heldigvis kunne vi selv sprede lidt sol ved festen!


Nu må jeg ikke glemme det vigtigste: vores lille datter, Pia, som blev født den 2. juni 1967. Ja, nu går min tid igen med blevask og barnepasning, som den gjorde for 2 år siden, da jeg var på spædbørnshjemmet i Horsens; men det er noget andet, når det er ens eget barn!

 

I aftes var jeg ude i supermarkedet – FØTEX – i Horsens. Det var værre end at blive sat af inde midt i en storby man ikke kender! Folk vrimlede mellem hinanden, og forholdene er så store, at man er ved at fare vild. Jeg tager ihverfald ikke derud igen. Nej, i de små forretninger kan man da både finde varerne og sig selv! Venlig hilsen fra Edith Braae, Boring 37.

 

 

Uddrag fra det næste indlæg fra Edith Braae: Boring skov, den 18.02.1969. Kære alle! Ja, nu er det igen min tur til at fortælle, hvad jeg har oplevet i det sidste år! Jeg har ikke oplevet noget særligt, dog kan jeg fortælle, at jeg den 22.10.1968 begyndte at arbejde nede på Lund Fiskeindustri. Jeg sidder og flår skindet af sildene. Jeg håber, at alle har smagt Lund sild, ellers er I gået glip af noget! Vi er omkring 20 damer dernede som flår, pakker, piller løg o.s.v., og jeg er godt tilfreds med at være der. Arbejdstiden kan vi faktisk selv bestemme, så det er frit.

 

Vores lille datter Pia, bliver passet oppe hos sin farmor & farfar, og hun har det godt; det er rart at vide, hun er i gode hænder, når man selv er væk!

Ja. sådan går min tid, det er jo ikke meget man oplever, når man arbejder ude hele dagen og har hus, mand og barn at passe om aftenen; men jeg er godt tilfreds. Det er også mere interessant at komme ud og snakke med andre end at gå ene hjemme hver dag. Venlig hilsen fra Edith Braae, Boring 37

 


Kilde: Henning Rasmussen, Kalbækvej, Uldum, er med i Vandrebogen III. real 1964 fra Rask Mølle skole, Henning Rasmussen har overdraget vandrebogen til os på ”Boringbogens Arkivkontor”, den 5.12.2010 på Rask Mølle skole, under den lokalhistoriske udstilling om Boringegnen & Rask Mølle. Vi bruger bogens indhold til at give et tidsbillede af samfundsudviklingen i årene 1964 -1983.

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring2Edith&Jørn1967

Edith Henriksens indlæg i vandrebogen for III. real 1964 fra Rask Mølle skole.

Se side 156.

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!