www.boringby.com

M

 

 Forsiden

  Til Billeder afsnit 18 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Hovedafsnit 18 - Møllersmindevej 1 - Boring.

 


 

Teglværksgården og Boring Teglværk. Foto ca. 1900.

 

Boring Teglværk med stuehus blev bygget år 1890, og udvidet i 1894. Stuehuset blev i 1927 udbygget og forlænget med tre vinduer til en aftægtsbolig; det var murer og tømrer Andreas Jensen, der stod for tilbygningen. Gårdejerparret Sofie og Kristian Jensen købte gården i 1924. Sofies forældre, Marie og Hans Madsen, fhv. gdr. på Gl. Vestergård, boede på aftægt hos datteren i nogle år, fra 1927-32.  

 

 

Teglværksarbejdere holder frokostpause

Teglværksgården og Boring Teglværk blev bygget i 1890.

 

Stuehuset blev brugt som bolig for bestyrerparret på Boring Teglværk. På billedet ser man teglværksbestyrer Svingelberg. Fru Svingelberg står på hovedtrappen med parrets børn. Teglværksarbejderne holder frokostpause, det er stående fra venstre, Peer Jensen, Hornborg; siddende fra venstre: Niels Munch, Egeballe; Jørgen peter Jensen, Honum; Hans Nielsen Åle; Niels Clausen, Boring skov; Johan pedersen, Uldum.

Kilde: Mildred Pedersens fotopalbum, udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, Herning..

Kilde: Oplysning om Teglværksgården og Teglværkets byggeår er fra fhv. ejer Ejnar Jensen. Teglværksarbejdernes navne: Rask Mølle kalenderen 1981.

 

 

Afsnit 18

Møllersmindevej 1

Boring

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

Opdat. 1.07.2017

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Afsnit18Hovedside18»

Teglværksgården og Teglværket i Boring

Møllersmindevej 1.

Se side 18, denne side! 

 

Afsnit18Kr&SofiePage4

Sofie & Kr. Jensen til sølvbryllupsfest 1958.

Se page 4,

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 18

Møllersmindevej 1

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 15C /15H; Hvirring sogn).

Boring

"Teglværksgården". 

  

(& Boring Teglværk, o. 1890-1932).

-

Byggeår: 1890    

-

 

`Boring Teglværk med Stuehus blev bygget i 1890, og udvidet i 1894´, ifølge Ejnar Jensen, tidligere ejer af Teglværksgården.

I 1927 blev stuehuset forlænget med 3 vinduer til en aftægtsbolig; den blev bygget af Andreas Jensen. Stuehuset havde på dette tidspunkt en indgangskarnap ved hoveddøren, som det kan ses på det gl. billede af Teglværksgården.

Teglværket blev skilt fra gården i 1912, indtil da hørte jorden til Boring købmandshandel. Teglværket blev nedlagt den 31.12.1932.


Teglværksgården er igennem flere år, fra ca. 2004-07, renoveret fra kælder til kvist. Stuehuset, der før fremstod i grålige mursten med røde borter, har nu fået farveskift til en okkergul facademaling, samtidig er der pålagt nyt, rødt teglstenstag med to kviste, nye vinduer m.m..


Nuværende ejere:

Michael Andersen og Sussie Væver Andersen

-

Købt: 11.03.1991 – købte Teglværksgården

-

Solgt:

-

Ejere:

Michael Andersen,

Søn af: Ole Andersen, gdr. i Nim og hustru

Født:

Gift m.: Sussie Væver


Susie Væver Andersen; ejer tøjbutikken ”Viola”, Tørring & R.M.

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Michael Andersen købte / fik skøde på gården, matr. 15h, af Ejnar Jensen, gdr. på Teglværksgården, den 11.03.1991. (Skøde: N 628).

Købspris: 550.000 Dkr.

Servitut:

Attest af d. 08.08.1843. Dok. på matr. 15f , og 17b angående forbud mod at drive telgværksdrift vedr. matr. 15l, 17m.


*

Børn:

Louise Væver Andersen


*


Jacob Væver Andersen


*


Jonas Væver Andersen

 

 

Ejnar Jensen og Else Marie Berggren Jensen

-

Købt: 10.03.1972

-

Solgt: 11.03.1991

-

Ejere:

Ejnar Jensen, gårdejer på Teglværksgården.

Søn af: Kristian Jensen, gdr. i Boring, og hustru Mette Sofie Jensen, f. Madsen

Født: den 11.7.1919 i Egeballe. (Død: den 30.6.2000 i Rask Mølle; 81 år gl.).

Viet den 14.12.1985 til: Else Marie Berggren, Boring.


Else Marie Berggren Jensen, fabriksarbejder og husmoder.

Dtr. af:

Født: den 2.7.1922; (Død: d. 24.1.2001 i Rask Mølle; 79 år gl.).

Gift i 1. ægteskab m.: Rabech Berggren, specialarbejder, Boring.

Gift i 2.ægteskab m.: Ejnar Jensen, gårdejer i Boring.

Skøde:

Skøde:

Ejnar Jensen købte / fik skøde på gården, matr. 15c, Møllersmindevej 1, af sin far, Christian Jensen, den 10.03.1972. (Skøde: N 628).

Købspris: 134.000 Dkr.


Byrder og servitutter:

Den 08.08.1943. Dokument på matr. 15f og 17b angående forbud mod at drive telgværksdrift vedr. matr. 15l, 17m.

*

Rabech og Else Berggrens børn:

Svend Berggren, direktør i Bøgballe.

*

Birthe Berggren

*

Preben Berggren, salgskonsulent, f. Gift med Ketty Berggren


Ejnars gårdbutik:

Ejnar Jensen boede alene på gården efter forældrenes død. Han passede selv hus og have, gårdens drift, samt en mindre 'gårdbutik', hvor mange husmødre fra Rask Mølle var trofaste kunder. Ejnar Jensen kørte mælk for Rask Mølle Mejeri, indtil mejeriet lukkede omkring 1965-70. Senere kørte han vognmandskørsel for Tørring-Uldum kommune i en årrække.

Haven:

En blomsterhave:

Efter Ejnar Jensens giftermål med Else Berggren, blev Teglværksgårdens prydhave genstand for stor beundring, når man spadserede en tur på Boringvej eller Møllersmindevej. Haven var blomsterrig og smuk på alle årstider.

Otium:

En ny blomsterhave:

Else og Ejnar Jensen solgte Teglværksgården i 1991. Parret købte et hus på Anemonevej i Rask Mølle, hvor de kunne slappe af og nyde et velfortjent otium. Ejnar blev alvorligt syg, han døde i juni 2000. Else døde d. 24.01.2001.

 

Kristian P. Jensen og M. Sofie Jensen, f. Madsen

-

Købt: 26.06.1924

-

Solgt: 10.03.1972

-

Ejere:

Kristian Peter Jensen, gårdejer på Teglværksgården.

Søn af: Jørgen P. Jensen og hustru Hansine Jensen, f. Hansen.

Født: den 19.3.1891 i Hvirring. (Død: den 2.12.1981 i Boring; 90 år gl.).

Viet til: Mette Sofie Madsen i Boring.


Mette Sofie Jensen, f. Madsen, husmoder

Dtr. af: Hans Madsen, gdr. i Boring & hustru Marie Madsen, f. Jensen.

Født: den 12.1.1890 i Boring; (Død: den 17.7.1965 s.sted).

Skøde:

Skøde:

Kristian Jensen fik skøde på gården, Møllersmindevej 1, matr. 15h, 17d, 15c, og 34c, af Marius Georg Christensen Skibsted, den 26.06.1924. (Skøde: N 628).

Servitut:

Attest af 8.08.1943. Dokument på matr. 15f, og 17b ang. forbud mod at drive telgværksdrift vedr. matr. 15l, og 17m.

Delareal 1.

Kristian Jensen, gdr. på Teglværksgården, matr. 15c,sælger en byggegrund til landmand og murer, Laust Thomsen d. 28.09.1965, og bygger delvist selv familiens parcelhus på den nye matrikel, matr. 15m, Boring 1.

Delareal 2.

Kristian Jensen, gdr. på Teglværksgården, matr. 15c,sælger en byggegrund til fhv. gårdejer Vilhelm Sørensen, den10.06.1966, og bygger familiens parcelhus på den nye matrikel, matr. 15n, Møllersmindevej 2.

Børn:

Ejnar Jensen, f. 11.07.1919 i Egeballe. Gift den 14.12.1985 m. Else Marie Berggren; enke efter Svend Berggren, Boring.


Uddrag fra bog om egnen gårde:

Chr. Jensen og hustruen Mette Sofie har tidligere (ca. 5 år) ejet en ejendom i Uldum; og fra 1915-1919 en ejendom i Egeballe.

Chr. Jensen købte i 1924 Teglværksgården, matr. 15c af Georg Skibsted, der havde ejet den i den i ca. 4 år. Arealet er 13 tdr. land og normal besætning 7 køer plus opdræt, 1 so, ca. 10 svin og en traktor. Bygningerne er opført i 1912, dog er der siden bygget hønsehus og pålagt fast tag.


Tidligere har der hørt et teglværk til gården, dette blev skilt fra i 1912, da hørte jorden til Boring købmandshandel. Teglværket er nedlagt for mange år siden.

Kilde: "Vort sogn i 100 år" (udg. 1959).

Forældre på aftægt:

Sofie Jensens forældre,Hans og Marie Madsen, fhv. gårdmandspar på "Gl. Vestergård" i Boring, flyttede på aftægt hos Sofie og Kristian Jensen på Teglværksgården i 1926.

På dette tidspunkt blev gårdens stuehus forøget, så svigerforældrene kunne bo på gården. Efter Maries død i ca. 1932 flyttede Hans Madsen på aftægt hos datteren og svigersønnen Mildred og Chr. Pedersen på Gl. Vestergaard i Boring, hvor han boede til sin død i 1940.

 

Marius Georg Christensen Skibsted

-

Købt: 13.06.1919

-

Solgt: 26.06.1924

-

Ejer:

Marius Georg Christensen Skibsted

Søn af:

Født:

Gift m.:


Alma Dorthea Skibsted, f. Selimann

Datter af:

Født:

Skøde:

Marius Georg Christensen Skibsted købte /fik skøde på Teglværksgården, matr. 15c, 34c, 15h, og 17d med kongekvægtiende, fra Herman Selimann, den 13.06.1919. (Skøde: E 147). Nb.: om at stedet i Boring ikke må benyttes til Hovedgårds Komplettering.

Skøde:

Skøde:

Marius G. Christensen Skibsted. Modtaget skøde af 13.06.1919, der tillige er læst som underskriver m.h.t. ret for sælgeren, sålænge han er leder af Boring Teglværk, at tage vand fra den solgte ejendoms brønd til Boring ved Teglværket.

Behæft.: 9

Marius G. Christensen Skibsted. Oblig. af 13.06.1919, til Enke Marie Dorthea Christensen, f. Christensen af Haurum, m. opryk. 2. prior., for 5000 Kr.

*

Marius Georg Christensen Skibsted og hustrus børn: 

Helga Selimann Christensen Skibsted


Herman Bernt Selimann og Erikagine Madsen

-

Købt: 29.08.1911

-

Solgt: 13.06.1919

-

Ejer:

Herman Bernt Selimann, landmand og teglværksejer.

Søn af: Bernt Herman Selimann, Liber Dietmol, Tyskland, og hustru

Født: 25.01.1864 i Lysholt, Bredballe, Vejle. (død: 1.06.1954 i Hedensted,90 år gl.).

Viet i 1892 i Horsens til: Erikagine Madsen fra Hansted.


Erikagine Selimann, f. Madsen

Dtr. af.:

Født:12.01.1870 i Hvirring sogn. (død: 17.02.1932 i Rask Mølle).

Skøde:

Herman Bernt Selimann købte /fik skøde på Teglværksgården, matr. 16c, 15c, 34c, 27k, m. kongekvægtiende af 16c, 15c, 34c, fra Anders Knudsen Andersen, den 29.08.1911. Nb.: om vejret for 15c over 21. (Skøde: E 147).


*

Erikagine og Herman Bernt Selimanns børn:

Anne Marie Magdelene Selimann, f. Madsen, den 7.11.1892 i Hansted; gift med Peter Pedersen, skovarbejder i Rask skov. Ane og Peder Pedersen bor på ejendommen, matr. 5B, Raskvej 45.

*

Kristine Selimann, f. 7.02.1894 i Hansted; g.m. Anton Karl Christiansen, gdr. i Kalhave , gdr. Boring Nedergaard. (Død: 13.09.1981 i Rask Mølle). Parrets børn: Karen Sørensen, f. Christiansen, f. 23.06.1919 i Kalhave, (død: 1.01.2010 i Uldum). Agner Christiansen, f. 26.11.1920 i Kalhave, (død: 18.05.1981 i Boring).

*

Klara Lovisa Selimann, f. 12.08.1895. (Død: 8.08.1960, 65 år gl.). Hun var ugift. Hun boede sammen med faderen på Boringhøj; bagefter flyttede hun i et hus på Boringvej i Rask Mølle.


 

Berndine Elise Selimann, f. 16.01.1897 i Hansted sogn. G.m. Thorvald og boede i Gammelstrup. Lise var kontrolassistent. Parrets børn: Hans, Edel, Rigmor og Knud.

 

*

Alma Dorthea Selimann, f. 15.07.1898; Gift. m. Georg Skibsted. Parret overtog Teglværksgården i Boring i 1919-24, samt jorden fra teglværksjorden. De kunne ikke blive ved gården, og kom til Hedensted, hvor de byggede et lille hus. Parrets datter: Helga. 

Otium: Herman Selimann flyttede på aftægt hos sin datter Alma Selimann i Hedensted, hvor han boede til sin død i 1954. 


Marie Selimann, f. 5.01.1900 i Dortheasminde. G.m. Ejnar. Mie og Ejner boede i en lille bille lejlighed i Vestergade i Horsens. Parret havde to piger: Hilda og Karl. Ejner blev blind i 1951. Derefter blev han bestyrer for en forretning i Smedegade, der solgte børster, som de blinde havde lavet. Mie stod i butikken og Ejner stod i baglokalet og lavede børster.

*

Viggo Bernthardt Selimann, f. 25.07.1907 i Hvirring sogn. G.m. Marie. Parret fik fem børn: Oda, Herman, Anna, Gunhild og Hanne.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Historien om teglværket: 1890-1932.

Boring Teglværk med Stuehus er bygget Åar 1890, og udvidet i 1894. Stuehuset blev forlænget med 3 vinduer, den blev bygget af Andreas Jensen”. Boring Teglværk startede i 1890.

Kilde: Ejnar Jensen, tidlige ejer af Teglværksgården.

 

Boring 1902-06.

Herman Selimann er teglværksbestyrer på Hammersholm teglværk før og efter år 1900. Selimann er teglværksbestyrer på Dortheasminde teglværk i 1901. Familien Selimann flytter i 1902 til Boring – fra Kalhave. Herman Selimann er forpagter på Boring Teglværk i 1905-06, (ifølge forpagtningskontrakt).

 

Høkerens ejendom i Boring:

Herman Selimann køber og ejer i begyndelsen af århundredeskiftet,

et hus i Boring by, den tidl. ”Boring Høkerforretning”, Boring 16.

Han driver husmandsstedet med tilhørende jord, 7 tdr. land, der er beliggende mellem 'Teglværksgården' og 'Den gl. Præstegård', Boring 2.

Herman Selimann boede i huset, Boring 16, med sin familie. Senere lejede han huset ud, bl.a. til lærer Bernhard Henriksen (senior). Lærerfamilien boede i huset, mens 'Boring st. skole' fik en omfattende restaurering i årene o. 1904-06.

 

Herman Selimann køber Teglværksgården i 1911.

 

Herman Seliman køber Boring Teglværk på auktion i 1911.

Derefter lægger han jorden fra Boring 16, 'teglværksjorden', dvs. de 7 tdr. land jord fra den tidl. Høkerforretning, ind under Teglværksgården.

 

Teglværket skilles fra Teglværksgården i 1912:

 

 

Mageskifte på teglværksjorden: ifølge skøde 1943.

Hermann Selimann på Teglværksgården, lavede mageskifte på de 7 tdr. land teglværksjord, med svigersønnen, Anton Karl Christiansen, således, at de 7 tdr. land fremover skulle lægges sammen med Boring Nedergårds jorder.

Svigerfar Sellimann skulle til gengæld have et jordstykke på 18 tdr. land, der var beliggende på den østlige side af Boringvej. (Området vi i dag kender som parcelhuskvarteret: Cikorievej, Erantisvej, Dahliavej, m.m. ).

Kilde: Karl Christiansen, Boring Nedergård, 2010.

 

 

Boring Teglværk har været i funktion indtil 1933:

Teglværket fungerede i 1930-32, det er der sikre beviser for, da Svend Erik Hansen, der født 1926 i Boring, fortæller at han i sin barndom var med sin far, Elias Hansen, Boring, (Boring 20), på arbejde på Teglværket for at fyre op under teglovnene sidst på aftenen, så teglovnene var klar, når Elias Hansen og de andre teglværksarbejdere skulle begynde arbejdet om morgenen.

Svend måtte hjælpe sin far, Elias Hansen med at hente vand ved Kristian Jensens brønd på Teglværksgården, da der ingen vand var på teglværket, eller i lerjorden på teglværksgrunden! Svend Hansen husker, at teglværket havde en lang vandrende, der var lavet med niveau-hældning, så vandet kunne løbe fra Kr. Jensens gård til teglværket! Man skulle huske at sætte en prop i hullet / vandrenden, når spanden var fuld, for ellers ville vandet løbe ud på jorden, fik han fortalt af sin far!

Kilde: Svend Erik Hansen, Erantisvej i Rask Mølle, 2010.

 

 

Herman Selimann ejer og lukker teglværket i den 31.12.1932

med forbud mod Teglværksdrift på jorden fremover.

 

 

Teglværksjorden genetableres: ca. 1935-38:

Efter at teglværket var nedlagt, 31.12.1932, forestod et større arbejdede med at få træbygningerne fjernet og jorden jævnet med jorden efter de mange års arbejde på stedet. Kristian Jensen fra Teglværksgården og Elias Hansen fra Boring blev ansat som daglejere på teglværksgrunden. De var hyret til at fjerne alle synlige rester af teglværket og jævne de mange udgravninger på stedet ved hjælp af skovle og trillebør; sådan at jorden igen kunne bruges til landbrugsjord.

Kilde: Svend Erik Hansen, Erantisvej. Karl Christiansen, Boring

 

 

Bygger på Boringhøj i 1920:

Teglværksejer Herman Selimann sælger Teglværksgården i 1919 til datteren Alma og hendes mand Marius Georg Christen Skibsted. Selimann byggede "Boringhøj i 1920, som sin og sin familiens private bolig, og drev teglværket fra Boringhøj.

 

Selimann flytter til Rask Mølle:

Herman Selimann sælger Boringhøj i 1925 og flytter ind i et hus på Boringvej i Rask Mølle, da hans hustru Erikagine bliver syg af kræft og dør i 1932. Efter Erikagines død kan han ikke klare at bo alene!  Selimann bygger et nyt hus på Boringhøj, i 1933 sammen med sin datter Klara Selimann, der er ugift. Herman Selimann bor sammen med datteren i en årrække i slutningen af 1930´ og i beg. af 1940´.

Kilde: Karl Christiansen, Boring Nedergård.

 

----------------------------------------------------------------

Anders Knudsen Andersen

-

Købt: 17.06.1911   (køber Teglværksgården)

-

Solgt: 29.08.1911   (sælger Teglværksgården)

-

Ejer:

Anders Knudsen Andersen

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru

Datter af:

Født:

Skøde:

Anders Knudsen Andersen købte /fik skøde på Teglværksgården, matr. 16c, 15c, 34c, 27k, m. kongekvægtiende af 16c, 15c, 34c, fra Søren Christensens arvinger. Nb.: om vejret for 27c over 16c; 1 skifteudskrift og 1 fuldmagt fremvist. Nb.: om vejret for 15c over 21. (Skøde: E 147).


Behæft.:

Anders Knudsen Andersen. Oblig. af 17.06.1911, til bestyrerne Jens Jacob Falkenberg og Simon Olesen, begge af Boring, m. opryk. Prior., for 2000 Kr.


Behæft.:

Anders Knudsen Andersen. Modstående skøde af 17.06.1911, er tillige læst som servitutskrift m.h.t. fælles vej og fælles brønd for ejerne af matr. 16c, 15c, 27k, og af matr. 26b, og 27c. (Skøde: E 147).

Detaillist Søren Christensen

Købt: 15.12.1870

Solgt: 17.06.1911

Ejer:

Søren Christensen; høker i Boring.

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru

Datter af:

Født:


Skøde: c

Skøde: c

Søren Christensen købte / fik skøde på parcellen, matr. 15c, hartkorn: 7 skp., 1 fjkr., 0 alb., og 34c: 2 fjkr., 3/4 alb., m. kongekvægtiende, fra gårdejer Ole Madsen, den 23.04.1887. Nb.: Ifølge deklarationen, læst 12.10.1877, tilkommer der Hovedejendommen, matr. 15a, vejret over matr. 21. (Skøde: E 147).

Afsnit 18 slutter