www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 Opbyggelig lokalhistorie !

Boring skole.

  

 

Boring skole - elever fra begge skoler - 1956.

 

På billedet ses Boring skole med skoleelever fra Boring st. skole s. m. lærer Gunnar Jensen

& familie; samt elever fra Forskolen s.m. lærerinde Frk. Anne Eriksen.

 

Kildefoto: Anne Munch, Vetervangsvej 8, Nr. Vissing, 8660 Skanderborg.

 

Skoleelevernes navne på skolebilledet 1956.

Nr.   Navne:                                  Forældrenes adresse:               

Bemærkninger - samt bopæl senere i livet                           

I øverste række fra venstre ses:

1.   LeifJørgensen                                  Boringvej, Rask Mølle                           

Leifs mor, Kamma Jørgensen havde et ishus på Boringvej,

ishuset lå mellem deres hus og sportspladsen i Rask Mølle.

2. Dan Danielsen  Boring 42                                    nr. 2 & 5 er søskende. Lillebror Frede (Danielsen) var fraværende.
3. Kurt Samsø Kildevej 8, Rask Mølle               
4. Leif Hansen Hovedgaden i Rask Mølle Leif´s far arbejdede vist på tjærefabrikken i Dortheasminde.
5. Erik Danielsen Boring 42
6. Tonny Nørum Skovbrynet, Rask Mølle

Nr. 6; og nr. 3 (i 2.øverste række);

og nr. 11 (i 2. forreste række) er søskende.

7. Bent Kingo Rask Mølle Rask savværk
8. Erik Madsen Anebjerg, Boring 35
9. Svend Berggreen Boring 22, Boring Nr. 9 og nr. 5 (i 2. øverste række) er søskende.
10. Evald Carlsen Gl. Aalevej 8.

Nr. 10; og nr. 2 (i 2. forreste række);

og nr. 13 (i 2. forreste række) er søskende.

11. Kristen Thomsen Boring Højskolegård, Boring 10,
12. Erik Borg Raskvej 40, Boring sø. 

Nr. 12, og nr. 15 (i 2. øverste række);

og nr. 9 (i forreste række) er søskende.

13. Leif Andersen Boring 8, Boring

Nr. 13; og nr. 14 (i 2. forreste række);

og nr. 7 (i forreste række) er søskende.

Fru lærer

Jensen

Boring skole,

Boring 14.

Fru Jensen var også seminarieuddannet lærer, hun underviste eleverne på Boring skole, når lærer Jensen var forhindret eller fraværende.
lærer Gunnar Jensen.

Boring skole,

Boring 14.

Skoleleder på Boring st. skole.

Öjvind (4 år)

Boring skole.

Lærer Hr. og Fru Jensen lille søn.

Kamma (c. 3 år).    

Boring skole. Lærer Hr. og Fru Jensen lille datter.

 

I 2. øverste række fra venstre ses:

1. Kirsten Jessen                   Skovbrynet, Rask Mølle                                                                                                             
2. Ingrid Rask Mølle
3. Lillian Nørum Skovbrynet, Rask Mølle
4. Kirsten Bech Boring Højgård, Boring 23
5. Birthe Berggren Boring 22, Boring
6. Henny Boede vist hos sine bedsteforældre i Rask Mølle.
7. Lis Jensen Bageren, Hovedgaden, Rask Mølle

Nr. 7 (i 2. øverste række);

og nr. 13 (i forreste række) er søskende. 

8. Inger
9. Ellen Pallesen Raskvej 41, Egeballe

Nr. 9 (i 2. øverste række);

og nr. 1 (i 2. forreste række) er søskende.

10. Grethe Friis

Elinstallatøren, Hovedgaden 27,

Rask Mølle.

11. Inger Margrethe Pedersen Kalhavevej 24, Bandbjerg.
12. Rigmor Christensen Kalhavevej, Bandbjerg.
13. Jytte Pedersen Bandbjerg. Tvilling til nr. 4 (i 2. forreste række), nr. 32
14. Anne Munch Raskvej 39, Rask Mølle.
15. Margit Borg Raskvej 40, Rask Mølle.

 

I 2. forreste række fra venstre ses:

1. Alice Pallesen               Raskvej 41, Egeballe                                                                                                     
2. Dagny Carlsen Gl. Aalevej 8.
3. Rita Pedersen Bandbjerg ?
4. Leif Pedersen Bandbjerg. Tvilling til nr. 13 (i 2. øverste række).
5. Rowland Langhorn Kildevej 3, Rask Mølle.
6. Henrik Holm Frederiksen Blikkenslageren, Hovedgaden, Rask Mølle.
7. Knud Hansen Elektrikeren, Mejerivej, Rask Mølle. Tvilling til nr. 11 i forreste række.
8. Poul Erik Blaabjerg Raskvej 35, Egeballe.
9. Ib Frydensbjerg Grønthandleren, Hovedgaden, Rask Mølle.

Nr. 8 (i 2. forreste række);

og 10 (i 2. forreste række) er søskende.

10. Vagn Blaabjerg Raskvej 35, Egeballe.
11. Ove Nørum Skovbrynet, Rask Mølle.
12. Bente Rask Mølle. Sang ved flere lejligheder "duet" med Frede Danielsen.
13. Ketty Carlsen Gl. Aalevej 8.
14. Ruth Andersen Boring 8, Boring.
15. Elin Johansen Kildevej 14, Rask Mølle.
16. Edith Henriksen Boring 4, Boring.
17. Anne Margrethe                        

 

I Forreste række fra venstre ses

1. Jens Christian Sørensen                                                             

                                                                                  

2. Henning Rasmussen Boring 53, Boringskov.

Nr. 2 (i forreste række);                                                          

og nr. 3 (i forreste række) er søskende.

3. Grethe Rasmussen Boring 53, Boringskov.
4. Grethe Jensen Boring st. skole, Boring 14, Boring.
5. Eva Kærsgaard ? Ca. Hovedgaden 36, Rask Mølle.  Savværk ?
6. Grethe Lange Hovedgaden 18, Rask Mølle.
7. Jytte Andersen Boring 8, Boring.
8. Hanne Iversen

Manufakturhandleren,

Hovedgaden, Rask Mølle.

9. Sonja Borg Raskvej 40, Boring sø.
10. Birthe Pedersen Sofiesminde, Skanderborgvej 76.
11. Ingrid Hansen Elektrikeren, Mejerivej, Rask Mølle. Tvilling til nr. 7 (i 2. forreste række).
12. Inger Retz Hansen Smeden, Hovedgaden, Rask Mølle.
13. Anne Margrethe Jensen Bageren, Hovedgaden, Rask Mølle.
14. Jørn Møller Raskvej 31, Egeballe.
15. Ove Berggren Tvilling til nr. 17 (i forreste række).
16. Hans Peter Sørensen (?) Bandbjerg.
17. Hans Berggren Tvilling til nr. 15 (i forreste række).

Kildeoplysninger om navne: Anne Munch, Vestervangsvej, Nr. Vissing.

 

Websiden er opdateret den 19.03.2012.

 

Indexsiden opdateret

den 27.01.2012.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

 

Om os »

 

Sponsorer til websiden »

boringby.com - er fra den

1. januar 2011 -

til den 15 marts 2013 -

sponsoreret af 

Lokalhistorisk Forening

for Hvirring sogn: 

Lokalarkivet i Rask Mølle.

 

Bliv sponsor på websiden: boringby.com!

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Gæstebog »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring14Afsnit30 »

Hovedsiden til

Boring st. skole.

Se side 30.

 

Boring skole.1956 »

Skoleelever & lærere fra begge skoler, m. navne.

Se page 20 - denne side!

 

Boringskole1944

Lærerparret Henriksen

s.m. eleverne v. skolen.

Se page 54,