www.boringby.com

M

 Forsiden

  Til Billeder afsnit 24 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 24 -  Boring 6  - Boring Forskole.

 

 Den nybyggede Boring Forskole. Foto 1907.

 

Billedet af den nyopførte Boring Forskole viser bl.a. et par mindre børn, der er på vej til skole i den nye skolebygning, der var opført som forskole for 1.- 3. klasse elever fra Boring og omegn; sen. skulle børnene gå i 4. - 7. kl. på Boring st. skole.   

 

På billedet ses fra venstre: Skytballegård, Boring 9, matr. 13a; gården var nyopført i 1979 - efter udflytning fra den tidligere placering i Boring by. Den tidligere gård lå indtil 1879, på grunden matr. 13a, hvor "Ove Andersens hus", Boring 26, i dag er beliggende.

 

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer eller huset, der rummede Boring Forskole, Boring 6.

 

 

Afsnit 24

Boring 6

Boring

 

 

Opdat. 10.07.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 24

Boring 6

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 15G; Hvirring sogn).

Boring

by.


Boring gl. Forskole

Byggeår: 1907


Boring Forskole er bygget af Hvirring-Hornborg Kommune i 1907.

Lidt oplysning om boligen i nyere tid:

I en salgsopstilling for Den gamle Forskole fra ca. år 2006 står at læse:Ejendommen er en tidligere skole og med flotte rum med højt til loftet. Boligen indeholder: Stor hall, 2 badeværelser, soveværelse, pænt køkken, 3 stuer, 1 loftsværelse og 2 gavlværelser m.m.


Hvad der ikke står mellem linierne i salgsopstillingen:

- at der er et ”hemmeligt kælderrum” i den gamle skole - med en skjult nedgang – hvor der har været mange spændende effekter fra krigs-årene 1940-45!

I kælderrummet er der fundet materialer fra modstandsbevægelsen tid, og noget tyder på, at det har været skjulested for bl.a. én af de engelske/australske flyversoldater, der styrtede ned med et fly i Mattrup Skov ved Åle under Besættelsen 1940-1945.


10.07.2017.Forskolens historieDer fortælles om ejere og lejere gennem alle årene fra huset blev bygget i 1907 til de nuværende ejere:

Jesper H. Kristiansen og Mette H. Kristiansen

 

Købt: 2006

Skøde:             Mette Hamann Kristiansen

 

Solgt:

Ejere:

Jesper H. Kristiansen,

Dtr. af:

Født:

Gift/forlovet med:

Hustru:

Mette Hamann Kristiansen,

Dtr. af:

Født:

Død:

Skøde:

Jesper H. Kristiansen og Mette H. Kristiansen købte / fik skøde på "Boring gl. Forskole", Boring 6, matr. 15G, af Thomas Sørensen . (Skøde: N 631).

Thomas Sørensen

Købt: 2005

Solgt: 2006


Ejere:

Thomas Sørensen; traktorfører på Hyrup Maskinstation.

Plejesøn af: Eva Therkelsen, f. Frandsen; og Jens Henrik Therkelsen.

Født: 13. august 1980

Forlovet m: Line

Hustru:

Line

Dtr. af:

Født: 1987

*

Børn:

Mads Sørensen, f. 2/3. nov. 2005 i Boring.


*

Line og Thomas Sørensen solgte Forskolen i 2006, hvorefter de flyttede til Vinderslev. Thomas arbejder på en maskinstation i Vinderslev.


Skøde:

Thomas Sørensen købte / fik skøde på "Boring gl. Forskole", Boring 6, matr. 15G, af Grethe Andersen, Bygholm. (Skøde: N 631).


Grethe Andersen

Købt: 10.03.1961

Solgt: 2005

Ejere:

Grethe Albæk Andersen, f. Rasmussen, sygeplejerske.

Dtr. af: Rasmussen og hustru Jenny

Født:

Gift m: Andersen

Bofællesskab m.: Preben


Moderen Jenny Rasmussen

Dtr. af:

Født:

Død: 4.5.1984 i Boring.

Gift m.: Rasmussen


Skøde:

Grethe Andersen købte / fik skøde på "Boring gl. Forskole", Boring 6, matr. 15G, af Hvirring-Hornborg sognekommune, d. 10.03.1961. (Skøde: N 631). Købspris: 25.000 Dkr.*

Grethe Andersen´s datter:

Agnethe S. Andersen


Notat: 1

De gode gamle dage –var de egenlig så gode?

Grethe Andersen var uddannet sygeplejerske på Sjælland.

Grethe Andersen havde tidligere været ansat ved Københavns kommune, da hun blev ansat som hjemmesygeplejerske i Hvirring-Hornborg sogn i 1961.

Grethe Andersen fortæller om sit arbejde i det gl. Hvirring-Hornborg sogn. Forholdene var ofte besværlige, - f. eks. når hun skulle hente sin løn hos Sygekassens kasserer i Hornborg.

Selvom hun havde en fast aftale med kassereren, (der samtidig var gårdmand af den gamle skole); var der altid lang ventetid, før han vågnede op fra sin lange middagssøvn, sådan at hun kunne forelægge ham sit regnskab for den sidste måned.

Hun fik ikke sine penge, - uden at han brokkede sig grundigt over, at hun skulle have alt for meget for sit arbejde; og hvordan kunne han være sikker på, at hun ikke havde skrevet ½ time for meget på sin arbejdsseddel?

Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev forholdene for hjemmesygeplejersker og andet personale i den nye Tørring-Uldum kommune anderledes og bedre. Kilde: Grethe Andersen.


Notat: 2

Grethe Andersen og datteren Agnethe boede alene i det store hus, Boring 6 i nogle år. Senere flyttede Grethe Andersens forældre ind i "Forskolen". Faderen var syg og plejekrævende på dette tidspunkt, så Grethe Andersen og Jenny Rasmussen måtte hjælpe hinanden med at passe og pleje faderen. Han døde nogle år senere. Moderen, Jenny Rasmussen boede i Boring til sin død i 1984.


SOS på Skagerak


Færgeforlis den 7. september 1966:

Datteren Agnethe Andersen var med skibet "Skagerrak", da det forliste i hårdt uvejr, undervejs fra Kristianssand til Hirtshals, den 7.09.1966.


Rask Mølle skoles 7. klasse havde glædet sig til rejsen til Norge. Ingen havde forestillet sig, at det skulle blive deres livs værste mareridt!


Forældrene opholdt sig hjemme i Rask Mølle, de var chokerede og bange, via radioen hørte om skibskatastrofen på Skagerrak.


Skoleinspektøren indkaldte straks alle pårørende op på skolen, således at man i fællesskab kunne høre nyt om redningsaktionen på Nordsøen.


Der gik et helt døgn før skoleinspektøren og forældrene havde vished for, at alle 7. klasse eleverne og deres tre lærere havde overlevet skibsulykken!

Det var et sandt mirakel at alle overlevede. Dette kunne de takke de lykkelige omstændigheder, besætningen på skibet, samt de mange dygtige redningsfolk for!

Kilde: Uddrag fra Horsens Folkeblad, den 8. september 1966.

Hvirring-Hornborg kommune

Købt: 03.05.1907 (byggegrunden, matr. 15G)

Solgt: 10.03.1961 (den nedlagte Boring Forskole)


Skøde:

Hvirring-Hornborg Kommune købte / fik skøde på byggegrunden, Boring 6, matr. 15G, af Zacharias Hansens Enke Maren Hansen, f. Pedersen, gdr. på Boring præstegård, den 3.05.1907. (Skøde: N 631).


Boring Forskole:

Forskolen nedlagt:

Boring gl. Forskole fungerede som "Forskole" for 1.-3. klasse indtil 1960. På dette tidspunkt flyttede man alle elever fra skolerne i Boring til den nybyggede skole på Skolebakken i Rask Mølle. Rask Mølle Skole blev taget i brug i august 1960, men blev først indviet i 1961.Lærere i Forskolen: i tiden fra 1907 til 1960
1960-61

Privat-bolig i Forskole

Lærerparret Friis / Rasmussen, var ansat ved Rask Mølle skole.

Parret boede i Forskolen fra 1960/61, indtil deres bolig i Rask Mølle stod færdig til indflytning i 1961.
Frk. Eriksen

Anna Eriksen, lærerinde i Boring Forskole fra o. 1952 til 1.09.1960.

Dtr. af: Erik Rasmus Eriksen, Hornborg, & hustru Elisabeth Kirstine.

Født: den 28.10.1902 i Voerladegård. Død: 25.05.1981 i Rask Mølle.

Ugift.


Familierelationer: Anna Eriksens forældre og søskende:

Faderen Erik Rasmus Eriksen, født den 3.05.1874 - (død d.29.09.1957); var skolelærer i Hornborg fra 1913 – 1939. Hornborg skole skiftede 1. lærer i 1913. Lærer Eriksen flytter ind i lærerboligen, matr. 1a; s. m. sin hustru Elisabeth Kirstine, født den 26.11.1877 – (død den 30.10.1968). Lærer Erik Rasmus Eriksen havde været lærer i Vestbirk, da han og hustruen Elisabeth Kirstine blev gift 20.12.1901 i Voerladegård.

Parrets børn: I. Anna Eriksen, født 28.10.1901; blev seminarieuddannet lærer som sin far; hun virkede som lærer v. Kalhave skole i en årrække, indtil 1952, hvor Anna Eriksen blev ansat som lærer på Boring Forskole /indtil Rask Mølle Centralskole stod færdig til indflytning omkring 2. september 1960. Frk. Anna Eriksen, der var en kvalificeret og afholdt lærer, skulle tage hånd om Forskolens elever (1-3 klasse) ved overflytningen til skolen i Rask Mølle i 1960. Anne Eriksen virkede som lærer for de mindste klasser på Rask Mølle i årene fra 1960 til 1970/71, hvorefter hun gik på pension for at nyde et velfortjent otium i hjemmet i Rask Mølle. Anne Eriksen døde den 25.05. 1981, i Rask Mølle.

II. Lærerinde Kirsten Therkelsen, f. Eriksen, født 6.05.1904; blev seminarieuddannet lærer som sin søster Anna og faderen, lærer Erik Rasmus Eriksen. I 1930 virkede Kirsten som lærer v. Hornborg skole. Lærer Kirsten Therkelsen var gift med sognerådsformand Therkel Therkelsen i Haurum. III. Vera Agnete Eriksen, født 28.02.1907 – (død 10.04.202); ugift, husassistent hos forældrene i Hornborg. I 1925 er Erik Rasmus Eriksen stadig lærer i Hornborg, familien boede nu i lærer-boligen, matr. 42b, (vist samme sted som matr. 1a).

Kilde: slægtsforsker Flemming W Petersen, Gentofte.


Forskole ned-lægges:

1960

Efter nedlæggelsen af skolerne i Boring i efteråret 1960:

Anna Eriksen flyttede med til den nyopførte Centralskole i Rask Mølle. Frk Eriksen var klasselærer for 1.-3. klasse elever på den nye skole i Rask Mølle. Det var trygt og godt for både forældre og børn, når børnene skulle begynde i 1. klasse hos Anna Eriksen. Hun var som en ’hønemor’ for de små elever!


1970/71

Kommunalreformen 1970:

Anna Eriksen var lærer på skolen i Rask Mølle i en ti års periode, fra 2.09.1960 til den nye kommunalreform trådte i kraft i 1970.

Lærer Anna Eriksen valgte at gå på pension i 1971; hendes elever i 1. og 2. klasse blev overtaget af en anden lærer, der ifølge den nye skolelov fremover skulle skulle følge eleverne hele vejen igennem skoleforløbet fra 1. til 10 klassetrin. Lærerfaget og undervisningen i folkeskolen var under forandring i 1970´erne!


Forskole

lærere

Lærere og vikarer ved Forskolen i 1940’erne:


lærerinde i Boring.

Anna Isager, lærerinde ved Boring Forskole i besættelsesårene og senere, indtil foråret 1948.


1948 Brev fra Frk. Isager.

Anna Isager i Sydslesvig. Brev til tidl. elev, Lis Rasmussen, Raskvej 50, fra Skærsbjerg, den 6.11.1948.

Kære Lis! Mange tak for dit brev! Det var så pænt af dig at skrive til mig, jeg håber, du har det godt! Jeg tænker tit på mine piger og drenge i Boring. Jeg har det godt her; men det er en stor forandring. - Vi har kun een skolestue til 73 børn, den meste tid står vi to lærere og underviser børnene, 50 børn ad gangen. Det går helt godt, børnene har vænnet sig til, at de skal høre efter deres egen lærer; men let er det ikke, det er vist!

Jeg bor hos en meget flink familie, som taler dansk, der er ikke lang vej til skolen, - jeg kan gå på 10 minutter. Jeg flyttede hertil igår, før boede jeg langt ude på landet, jeg havde 3-4 km til skolen. - Jeg er glad for at være med til arbejdet her, det er interessant, og børnene er glade for den danske skole; når jeg går I skole om morgenen møder jeg tit børn, som skal i den tyske skole, de hilser god morgen! Dog ikke alle, nogen vil ikke sige god dag til Danskerne! Desværre er der mange mænd herfra, som endnu sidder i russisk fangenskab, og her er mange flygtninge, så folkene må dele deres huse og deres mad med dem, det er ikke let. Vi kan se over til Danmark: Sønderborg, Dybbøl mølle, Broager o.s.v., det er dejligt at se lysene i Sønderborg om aftenen, men vi kan jo ikke komme derover, vi må ikke komme over grænsen før til jul! Det er godt, I har fået en ny lærerinde og I er jo glade for hende, det er også godt. Jeg ville gerne op og se jeres håndarbejde, nu er I vel færdige med det? Hils dine forældre, og hils Ejvind Hansen og sig tak for hilsnen fra ham. Hilsen til hvem der bryder sig om en hilsen fra mig. - Mange hjertelige hilsner fra din Anna Isager.

Kilde: Sonja E. Madsen, formand for Lokalhistorisk arkiv, Rask Mølle, har fået dette brev overdraget fra Lis Rasmussen, Galten. Febr. 2013.


Lærer Therkelsen, lærer ved Boring Forskole i en kort periode i beg. af 1940’erneLærer Johnsen lærer ved Boring Forskole i en kort periode i beg. af 1940’erneFrk. Panum

1920’-40.


Mette Jensen Panum, lærerinde i Boring Forskole fra 1920´erne til 1939/40.

Dtr. af:

Født: 2.05.1880 i Flade v. Thisted. Ugift.


Ft. 1916 og 1925

Lærerinde Mette J. Panum

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Frk. Panum flyttede til Boring. Ifølge folketællingen er hun lærer ved Boring Forskole i 1925; men hendes navn er ikke med ved Ft. 1916 i Boring.Mette Panum var endnu lærerinde på Forskolen i 1939/40.

Gunnar Therkelsen fra Hanballegård fortæller, at Frk Panum var hans klasselærer, da han begyndte at gå i skole i første klasse i 1939; dette var året før Frk. Panum som 60-årig blev pensioneret og flyttede fra Boring.


1939/40

Isvinter i Boring:

Mette Panum passede godt på sine små elever i den strenge vinterkulde. Aage Søndergaard husker tydeligt en kold vinterdag, hvor han mødte i Forskolen i 1. eller 2. klasse. Skolestuen var uhyggelig kold, vindues-ruderne dannede iskrystaller, fordi kakkelovnen ikke kunne varme skolestuen op i den hårde vinter. Gode råd var dyre. Hurtigt flyttede Frk. Panum ’skolestuen’ ind i hendes private stue, hvor der var en god varme i kakkelovnen. Eleverne fik lov til at sidde i hendes bløde sofa og lænestole med deres skolebøger! Frk. Panum huskes endnu for sin hjertevarme på disse kolde vinterdage.


Vikarer

Lærere og vikarer ved Forskolen i

For eftertiden havde Aages klasse (årgang 1931) mange eller forskellige vikarer, der skulle undervise eleverne bl.a. lærerinderne: Johnsen, Therkelsen og Frk Isager, der boede i Boring Foskole i besættelsesårene 1940-45.
V.

Zacharias Hansen og Maren Hansen, f. Pedersen

Købt:

Solgt: 03.05.1907 (byggegrunden, matr. 15G)


Ejere:

Zacharias Hansen

Søn af: Hans Zachariassen, gdr. på Boring præstegård, & hustru Ane Kirstine Mikkelsdatter.

Født: den 21.09.1844 i Flemming. (død den 16.03.1890 i Boring).

Viet til: Maren Pedersen, 25.04.1879 i Hornborg.Maren Hansen, f. Pedersen

Dtr. af: Peder Mikkelsen, og hustru Anne Kirstine Sørensdatter.

Født: den 19.06.1843 i Hornborg. (Død den 28.12.1928 i Boring).


Skøde:

Zacharias Hansen købte / fik skøde på Boring Købmandshandel, Boring 18, matr. 15B.

Børn:Afsnit 24 slutter.

Afsnit 24 er opdateret den 11.08.2012; ang. Boring Forskole, Frk. Anna Eriksen, lærer ved Forskolen i Boring fra 1952-1960. Familierelationer: forældrene Erik Rasmus Eriksen & hustru Elisabeth Kirstine; & to søstre: Kirsten Therkelsen, f. Eriksen i Haurum; & Vera Agnete Eriksen, Hornborg.

Afsnit 24 er opdateret den 26.02.2013, ang. brev fra Frk. Anna Isager i Sydslesvig – til sin tidl. elev i Boring skole, Lis Rasmussen, Raskvej 50.

Afsnit 24 er opdateret 10.07.2017, ang. nuv. ejere af huset.