www.boringby.com

M

 Forsiden

  Til Billeder afsnit 39 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 39 -  Boring 23  - Boring by.

 

Boring Højgård & Boring kirkebanke. Foto fra 1951.

 

Boring kirkebanke var p.d.t. i 1951 bevokset med 3-4 elmetræer. Træerne stod smukt på kirkebanken og gav det omkringliggende landskab karakter, (t.v.). Desværre blev træerne ramt af elmetræssyge i 1970-80´. Boringborgere ønskede/ønsker at plante tre nye træer til erstatning for de udgåede træer på kirkebanken; men Naturfrednings-nævnet tillader IKKE plantning af nye træer på stedet!

 

 

 På billedet ses Boring Højgård, med Boring Kirkebanke til v. for gården. Luftfoto 1951.

 

Luftfotoet af Boring Højgård er taget en høstdag i 1951; man kan se, at selvbinderen netop har smidt kornnegene på jorden, negene er klar til at blive sat i traver. Billedet er taget fra nord mod syd, hvor man i baggrunden t. v. ser gården Boring Søndergård, Dortheasminde og Uldum by.

 

Stuehuset på Boring Højgård er opført i 1913, kostalden er fra 1907, laden er bygget i 1929. De øvrige bygninger er ældre. Der blev lagt fast tag på på alle bygninger i 1952.

 

 

 

Kildefoto: Rosa & Svend Due Bech´s fotoalbum, nuv. Elmevej i Åle, juni 2011.

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer /eller gården Boring 23.

 

Afsnit 39

Boring 23    

Boring by     

 

Opdateret.

1.10.2017.

.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Festbillede2010s174 »

Rosa Bech´s 70 års fødselsdagsfest.

Se side 174.

 

Svend&Rosa1962 »

Bryllupsbillede af Svend & Rosa, den 19.05.1962.

Se side 186.

 

JensTherkelsen_1922

Sølvbryllupsbillede af fam.

Ane & Jens Therkelsen & deres børn, 1922.

Gmd. Terkel Hansen og hustru Kirsten Jensen, Boring Højgård.

Se side 241.

 

 

Lynbrand_1934 »

Gdr. Jens Therkelsen genopbygger Boring Højgård i 1934. Børn og svigerbørn på besøg i Boring, 1930.

Børge Therkelsen (6 år. gl.), besøger farfar og farmor i Boring, 1930.

Se side 243.

 

EjnarTherkelsen_1945 »

Børn & svigerbørn i

Therkelsen-familien,

på Boring Højgård, 1930.

Ejnar & Estrids bryllup m. forl. Jørgen Jensen Klejst, 1945.

Se side 244.

 

AstridTherkelsen »

Gdr. i Boring, Ane & Jens Therkelsens datter: Astrid, fejrer guldbryllup med Sejer Lund,1982, og deres datter: Gerda Lund bliver gift med Gdr. Gunnar Skibsted, 1957.

Se side 245.

 

ViggoTh_Anna_fam » Viggo Th. & hustru Anna Kristine blev gift 1929; parrets børn: Margit, f. 1931; Ruth, f. 1933, og Bent, f. 1938. Viggo Th.s bageri & bagerforretning  Valdemarsgade 31, og sen. Valdemarsgade 8, i Aalborg.

Se side 246.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her: Hvis aktuel tekst er skjult af sort bjælke. Skriv en mail til os: milrid@mail.dk

Afsnit 39

Boring 23

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 20A; Hvirring sogn).

Boring

byBoring Højgaard”.

Byggeår: 1913 og 1933 (stuehus/ udbygninger). Ældste gård: 1683

Boring Højgaard ligger umiddelbar tæt på kirkebanken, der blev fredet i 1949.

Gården er oprindelig bygget som en firlænget bondegård med stråtækt tag og bindingsværksbygninger.

Det nuværende stuehus er opført i 1913. Foderhuset er fra 1907.

Gården nedbrændte ved en lynbrand i 1930´erne. Der blev lagt fast tag på alle bygninger ved genopførelsen i 1933. Kvægstalden er bygget af gmd. Svend Bech i 1972, svinestald i 1965, samt maskinhus i 1974.

På den østre side af gården ligger kirkebanken, som tidligere har været grunden, hvor Boring kirke lå, fra ca. år 1100 til 1500tallet. Den gamle Boring kirke blev nedlagt ca. 1536-45, men resterne af den gamle middelalderkirke er den dag i dag bevaret i Hvirring kirke.Lokalhistorie fra Boring kirke:

Claus Glambech til Rask red i året 1589 ved midnatstide på en hvid hest fra Boring til Hvirring med granitkvadre og træplanker fra den nedlagte Boring kirke under den ene arm. Bønderne i Boring turde ikke røre de kirkelige rester på kirketomten, da det kunne varsle "syv års ulykke"; hvilket de også troede, at herremanden til Rask kom til at lide under, spådommen gik måske i opfyldelse, for få år sen. fik Claus Glambech en vissen arm, og døde efter kort tids sygdom.

Beretningen om Claus Glambechs skal være sandfærdig. Det synlige bevis på herremandens vilde ridt kan stadig ses i Hvirring kirke, hvor granitkvadre fra kirketomten i Boring er indmuret i kirkemuren ved en ombygningen i 1591 og 1593, og ligeledes er flere træplanker fra den gamle Boring kirke anvendt som hvælvinger over Hvirring kirke.

Boring kirkebakke.

Gudstjeneste i det fri: En tradition tager sin begyndelse!

På søndag, den 31 august 2003, kl. 14 er der friluftsgudstjeneste på Boring kirkebakke. Det er Hvirring Kirke, som står bag initiativet, og der vil være sørget for siddepladser til alle kirkegængere - i form af halmballer.

Boring kirke blev for første gang nævnt i 1524, da den ydede beskedne beløb af otte Mark. Til den ekstraskat, som Frederik den første pålagde landets kirker.

En mindesten på kirkebakken bærer indskriften:

Her lå Boring kirke til år 1536. Fredet 1949”. Kirkebanken var tidligere beplantet med asketræer og beskrives i 1975 som ”én af Danmarks smukkeste kirketomter”.

Ved Friluftsgudstjenesten vil der være musikledsagelse til salmerne af et Brass-band med bl.a. Taus Houmøller, der er kendt i Hvirring Kirke for sit smukke trompetspil. Alteret vil være bygget af Flemmingspejderne, og efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe.

Kilde: Horsens Folkeblad, september 2003.


Nuværende ejere står øverst på listen:

Karsten Bech og Gitte Bech, f. Bank.

Købt: 21.06.1996

Solgt:


Ejere:

Karsten Bech, e. Boring Højgaard; elektrikersvend v "Honum El", Rask Mølle.

Søn af: Svend Due Bech, gdr. s.st., & hustru Rosa, f. Rasmussen.

Født: den 16.8.1963 i Boring.

Viet: den 17.07.2000 på Uldum Rådhus til: Gitte Bank, Boring.


Hustru:

Gitte Bech, f. Bank; udd. smørrebrødsjomfru.

Dtr. af: Svend Bank, fhv. specialarbejder i Brædstrup, & hustru Anna Bank.

Født: den 15.03.1976 i Ring v. Brædstrup.


Skøde:


Skøde:

Karsten Bech købte /fik skøde på Højgaardens stuehus og udbygninger, Boring 23, matr. 20a, af sin far Svend Due Bech, den 21.06.1996. (Skøde: N 675).

Købspriser: 650.000 Dkr.Gitte & Carsten Bech´s børn:

Kristoffer Bank Bech, f. 1998 i Boring.


Cecilia Bank Bech, f. sommer 2001 i Boring.Generationsskifte mellem far og søn:

Karsten Bech er uddannet elektriker hos installatør Ejnar Kjær i Rask Mølle og fastansat samme sted i virksomheden "Honum El", Hovedgaden i Rask Mølle. Karsten Bech overtog fødegården "Boring Højgaard" i foråret 1996. Det er dog kun gårdens bygninger han overtog, den 1. april 1996, da forældrene Rosa og Svend Bech, et halvt års tid før generationsskiftet havde solgt hovedparten af landbrugsjorden (undtagen et jordareal på 4 td. land nær Boring Højgaard) til gårdejer Carl Christiansen på Boring Nedergaard til overtagelse den 1.11.1995.

Boring Højgård er således stadig approbationeret som landbrugsejendom.Svend Due Bech og Rosa Bech, f. Rasmussen.

Købt: 12.11.1964

Solgt: 21.06.1996


Ejere:

Svend Due Bech, gårdejer på Boring Højgaard.

Søn af: Karl Pedersen Bech, gdr. s.st., & hustru Ragnhild Bech, f. Due.

Født: den 15.10.1936 i Boring.

Viet: den 19.05.1962 i Hvirring kirke til: Rosa Rasmussen, Boring.


Hustru:

Rosa Bech, f. Rasmussen; medhj. hustru; køkkenass. på Møllebocenteret i R.M.

Dtr. af: Gunnar Rasmussen, landmand i Boring skov, og hustru Marie.

Født: den 18.07.1940 i Boring skov.


Skøde:


Skøde:

Svend Due Bech købte /fik skøde på Boring Højgård, Boring 23, matr. 20a, 34h, 20d, og 20g, af sin far Karl Pedersen Bech, d. 12.11.1964. (Skøde: N 675).

Købspris: 175.000 kr., og skøde på 14c: købspris 8.000 kr.
Fortidsminder i Boring:

Fredning af Boring kirkebanke er tinglyst ifølge deklaration af 24.08.1949 (Fortidsminder vedrørende 20a, er fredede af hensyn til Naturfredningsloven).Rosa & Svend Bech´s børn:

Karsten Bech; udd. elektriker, f. den 16.08.1963 i Boring; viet 17.07.2000 på

Uldum Rådhus til Gitte Bank, fra Ring. Børn: Kristoffer, f. 1998 i Boring; Cecilia, f. 2001 i Boring.

Birgit Bech, hospitalslaborant på Hvidovre hospital, f. 3.12.1965 i Boring; g.m. Michael Holm Bech, Tørr. Børn: Rasmus, f. 1991; Søren f. 1994 i Vallensbæk.


Erling Bech, f. 13.03.1974; EDB-uddannet, IT-tekniker på plastikfabrik, Vejen. G.m. Majbrit Laursen, Lund. Børn: Nicoline, f. 2003; Marcus, f. 2004 i Lund.
Danske gårde:

Svend Due Bech overtog Boring Højgård den 1.11.1964, fra sin far Karl Pedersen Bech, som købte gården i 1933. Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestald fra 1965, foderhus fra 1907 og maskinhus fra 1974. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 30 års-køer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen S.D.M.. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er to traktorer og en gummiged på gården.

Kilde: "Danske gårde i tekst og billeder". Vejle Amt. (udg. 1990-94).Købte et parcelhus i Aale:

Svend Bech solgte Højgårdens stuehus/bygninger til sønnen Karsten Bech, den 1. April 1996. Rosa og Svend Bech købte huset Elmevej 3, i Åle, hvor parret flyttede ind i påsken 1996. Svend Bech arbejder på nuværende tidspunkt som tankvogns-chauffør hos gårdejer Søren Mønster Sørensen, Boring Søgaard.

Rosa Bech har været ansat som køkkenassistent på Møllebo-centeret i Rask Mølle fra 1998 til 2000; hun har ligeledes deltaget på forskellige kurser på T.U.C. (Tørring Uddannelses Center) som led i en specialuddannelse indenfor sundhedsområdet.

Karl Pedersen Bech og Ragnhild Bech, f. Due.

Købt: 07.07.1933

Solgt: 12.11.1964


Ejere:

Karl Pedersen Bech, gårdejer på Boring Højgaard.

Søn af: Niels Pedersen Bech, gårdejer i Ølsted, og hustru Jensine, f. Jensen.

Født: d. 6.08.1906 i Ølsted. (Død: 16.10.1977 i Rask Mølle; 71 år gl.).

Viet den 25.7.1933 til: Ragnhild Due, Rannerød, Skagen landsogn.


Hustru:

Ragnhild Bech, f. Due.

Dtr. af: Kjeld Jensen Due, lærer & hustru Ane Kirstine, f. Andersen; Ølsted.

Født: d. 8.02.1910 i Rannerød, Skagen landsogn. Død: 28.6.1990 i Rask Mølle.

Skøde:


Skøde:

Karl Pedersen Bech købte /fik skøde på Højgaarden, Boring 23, matr. 20a, 34h, 20d, 13g af gårdejer Jens Therkelsen, den 07.07.1933. (Skøde: N 675).

Købspris: 54.000 Dkr. og skøde på matr. 20d: købspris: 33.000 Dkr.Ang. vejret:

Dokument af 28.02.1945, ang. vejret for 14a m.fl. over 20d, 13g og 20a, og om pligt til vedligeholdelse af Vej over 14a.Ragnhild & Karl Bech´s børn:

Knud Due Bech, f. den 16.08.1934. (Død: 15.2.1942 i Boring; 7½ år gl.).


Svend Due Bech, f. den 15.10.1936; gdr. på Boring Højgård (1964-96); sen. Tankvognschauffør; g.m. Rosa Rasmussen, Boring skov. Børn: Karsten Bech, g.m. Gitte Bank; Birgit Bech, g.m. Michael Holm; Erling Bech, g.m. Majbritt L.


Kjeld Due Bech, f. den 26.11.1939. Installatør i Silkeborg. Gift med Inge Lise Rasmussen, Boring skov. Dobbelt svogerskab: Kjeld Bech´s kone, I nger Lise er en søster til Svend Bech´s kone, Rosa Bech).


Kirsten Due Bech, f. 14.06.1943; gift m. vognmand Eigil Midtgaard, Træden. Kirsten Midtgaard var byrådsmedlem i Brædstrup kommune:Vort sogn:

Carl Pedersen Bech købte Boring Højgaard den 5. Juli 1933, matr. 20a m. fl., af Jens Therkelsen, der havde ejet den i mange år og overtaget den af sin far.

Arealet er 32 tdr. td. og normal besætning 14 køer plus opdræt, 4 søer, ca. 20 svin. 1 traktor. Stuehuset er opført 1913, kostalden 1907, laden 1929, mens de øvrige bygninger er ældre. Der er i 1952 lagt fast tag på alle udbygningerne.

Kilde: "Vort sogn i 100 år" (udg. 1958/59).Naturfredningssag i Boring:

Boring kirkebanke blev fredet 1949. Ragnhild og Carl Pedersen Bech var meget velvillige og forstående angående fredningssagen; parret havde et stort ønske, at der blev rejst en mindesten med inskriptionen: "Her lå Boring kirke til år 1936. Fredet 1949". Løftet blev indfriet af fredningsnævnet.

Fredning af Boring kirkebanke er tinglyst ifølge dokument af 24.08.1949.


Jens Therkelsen og Ane Marie Therkelsen

Købt: 19.07.1894

Solgt: 07.07.1933


Ejere:

Jens Therkelsen, gdr. på Boring Højgaard.

Søn af: Terkel Hansen, gdr. s.st., og hustru Kirsten Marie, f. Jensen.

Født: den 28.02.1860 i Boring. (Død: den 11.05.1946 på Sygehuset i Horsens.

Viet: i Tørring kirke, den 27.10.1897 til: Ane Marie Jensen fra Ølholm.


Hustru:

Ane Marie Therkelsen, f. Jensen

Dtr. af: Christen Jensen, husmand i Tørring Fælled, & hustru Mette Kristensen.

Født: den 21.05.1876 i Tørring. (Død: den 21.10.1938 i Rask Mølle).Skøde:

Jens Therkelsen købte /fik skøde på Boring Højgaard, Boring 23, matr. 20a, 34h, 20d, og 20g, m. kongekvægtiende, af Therkel Hansens enke, Kirsten Jensen, den 19.07.1894. (Skøde: C 682).Skøde:

Jens Therkelsen fik skøde på matr. 13g og 13h med kongekvægtiende, af Jens Jacob Falkenberg, den 13.06.1912. (Skøde C 682).
Behæftelser:

Deklaration af 12.dec. 1923 fra Jens Therkelsen som servitut-forhæftende 20a ang. ret for nuværende og senere ejere af matr. 14b, og for nuværende og senere ejere af matr. 14a s.st., til fri færdsel af enhver art andele vej over matr. 20a.Ane Marie & Jens Therkelsens børn:

Therkel Therkelsen er født 16.03.1899 på Boring Højgård; tjenestekarl i Rask Mølle i 1934; Therkel Therkelsen er boelsmand i Trebjerre, Hvirring sogn, v. sit bryllup i Hornborg kirke, 24.05.1935, m. pige, husbestyrerinde Astrid Kirstine Mortensen fra Hornborg, hun var født den 16.02.1902 i Hornborg by og sogn, datter af gmd. Morten Mortensen i Hornborg, & hustru Hansine Kirstine Hansen. Parrets børn: en datter: Ruth Therkelsen, født 20.12.1939, dbt. 24. dec. i hjemmet; død: 24.12.1939; (jeg kan ikke finde flere dåbsindførsler i kirkebog. for Hvirring sogn), i Astrid & Therkel Therkelsens familie, årene 1935-1961).


Kristen Therkelsen, født 1.04.1900 i Boring; boelsmand i Bjødstrup, Elling s.; viet i Hvirring kirke, den 29.04.1925, til pige Agnes Nielsen, født 16.07.1902 i Boring skov, datter af Mikael Nielsen, gmd. på Skovgård i Boring skov, & hustru Laurine Nielsen. Kristen Therkelsen & hustru Agnes Nielsens børn:

1). Børge Therkelsen, f. 25.07.1925, Bjødstrup, Elling s.; kontrolass., & gmd. i Trebjerre, bofællessk. m. Else Anne Sørensen; parrets børn: Inger Sørensen, f. 1.08.1954, Bjødstrup, Elling s.; Gerda Sørensen, f. 26.08.1955, Trebjerre, Hv. s.

Børge Therkelsen blev gift den 5.07.1980 på Vejle Rådhus m. Lea Tolentino, f. 22.12.1960 i Piddig på Filipinerne, parret boede på gården i Trebjerre, hvor sønnen Michael blev født 25.05.1985; Børge Therkelsen & hustru Lea bor nuv. 2017, på Kornelvej 2, i Rask Mølle; 2). Inga Therkelsen, født den 3.03.1928 i Bjødstrup, Elling sogn.


Viggo Therkelsen, er født 16.02.1901 på Boring Højgård; udd. bager & kom til Aalborg i slutningen af 1920erne; åbnede bagerforretning i Valdemarsgade 31 i Aalborg, & sen. bagerforretning i Valdemarsgade 8, i Aalborg.

Viggo Therkelsen blev gift den 19.11.1929 med Anna Kristine Thomsen fra Dronninglund; parret fik 3 børn: 1). Margit Therkelsen, født 1931 i Aalborg; udd. sygeplejerske, sen. oversygeplejerske på Rigshospitalet i Kbh.. 2). Ruth Therkelsen, født 1933 i Aalborg; 3). Bent Therkelsen, født 1938 i Aalborg, uddannet merkonom. Bent var fuldmægtig (evt. skattefuldmægtig) i Aalborg; gift m. Else Therkelsen, f. Korsbæk Pedersen, udd. merkonom, sen. ekspeditionssekretær; nuv. slægtsforsker i Therkelsen-slægten, parret har været utrolig venlige at give os nye oplysninger om familien Therkelsen & efterkommere fra Boring Højgård, samt sølvbryllupsbillede fra 1922 af Ane & Jens Therkelsen & deres 6 børn; billederne bliver lagt ud på vores hjemmeside: www.boringby.com.Ejnar Therkelsen, født 27.01.1903 i Boring; døbt 15.03.1903 i Hvirring kirke, (dåbsfaddere: gmd. Peder Nielsen, Anesminde i Boring; Fru Marie Jensen, gift med gårdmand Jørgen Hansen, Boring Nedergård). Ejnar Therkelsen var indtil sit bryllup i 1945, ugift & gdr. i Kørup, Tamdrup sogn, han blev gift i Linnerup kirke den 28.12.1945 med husbestyrerinde Estrid Agnete Markussen, født den 14.05.1910 i Hjortsvang by, Linnerup sogn, af forældre: Markus Markussen, gmd. på Museumsgården i Hjortsvang, & hustru Inger Marie Andersen Jensen.

Estrid Markussen & Ejnar Therkelsens søn: Jens Jørgen Therkelsen, f. den 14.09.1948 i Kørup, Tamdrup sogn; nuv. bosat i hus ved Klaks Mølle, ansat hos A/S N. P. Trucks - Horsens.


Alfred Therkelsen, født den 16.12.1904 på Boring Højgård; (død: 28.02.1964 i Aalborg); udd. kommis, sen. ekspeditionsleder i Aalborg; g. m. Mary Madsen, (kaldenavn: Maja), f. den 29.06.1904 i Østbirk, (død den 25.02.1970 i Aalborg).

Maja og Alfred Therkelsen købte /drev købmandsforretning i Hou i nogle år; derefter flyttede parret til Tvingstrup købmandshandel, som de drev i nogle år.

Alfred Therkelsen fik arbejde hos en bilforhandler i Silkeborg og familien flyttede til Alderslyst. (Det var i denne periode at Alfred Therkelsen & hustru Maja blev nære venner med købmandsparret * Signe & Otto Nielsen, Borgergade 67, Alderslyst. Signe Søndergaard Nielsen var født på Boring Søndergård i 1909, dermed var de gode bekendte fra Boring, & med fælles interesse for købmandshandel)! Familien Therkelsen flyttede til Aalborg, hvor Alfred Therkelsen fik ansættelse som ekspeditionsleder på Nr. Uttrup kaserne i Ålborg, (hvilket han var kvalificeret til med sin købmandsuddannelse). Parrets børn: 1. Jens Frede Therkelsen, f. 30.10.1930 i Hs.; død: 31.05.1931, ½ år gl. i Hou, Halling s.) ; 2. Vagn Therkelsen, f. 20.09.1932 i Hou, Halling sogn, døde: 8.11.1934 i Odder Sygehus, (efter at have slugt en mønt, 2 år gl.);

3. Kurt Therkelsen, f. 27.04.1934 i Hou, Halling sogn; død: 10.07.1998 i Aalborg, knap 60 år gl., (gift m. Else Møller Jensen, født i 1939 i Aarhus), før 1998 var Kurt Therkelsen afdelingschef i firmaet Christiansen & Nielsens tømmerhandel i Aalborg; 4. Ada Therkelsen, f. 12.01.1936 i Tvingstrup, Ørridslev sogn; udd. merkonom, ansat 1961 - 2002 på Gyldendals Bogforlag, Kbh., afdelingschef; * Købmandsparret Signe Søndergard & Otto Nielsen i Alderslyst satte stor pris på fam. Alfred Therkelsen & datteren Ada Therkelsen.

Astrid Therkelsen, f. 12.09.1908 i Boring; (død: c. 2004, i en alder af 96 år); Astrid Therkelsen blev viet i Hvirring kirke, den 11.11.1932, til ungkarl, landm. Sejer Lund, født den 12.02.1907 i Kalhave, Hornborg sogn; søn af gdr. Mikkel Sørensen Lund, Kalhave, & 1. hustru Sofie Elisabeth Pedersen, f. 19.04.1882 på Stenkærgård i Boring, Hvirring sogn. De nygifte, Sejer Lund & hustru Astrid, købte et statshusmandsbrug på Hatting Nørremark, som de drev indtil ca. 1947, hvor de skulle overtage Sejers fødegård, Kalhavevej 37. Astrid & Sejer Lund fik to børn: 1. Gerda Lund, født 8.05.1934 i Nørremarken, Hatting sogn; Gerda gik på Hatting skole indtil 4. klasse, derefter flyttede familien til Kalhavevej 37. Gerda Lund blev gift den 27.04.1957 i Hornborg kirke, med ungkarl, landmand Gunnar Skibsted, søn fra Haurum Vestergård; de nygifte købte en gård ved Hansted, hvor de boede med deres familie i årene fremover. 2. Tage Lund, født 29.03.1936 i Nørremarken, Hatting sogn; konfirmeret i 1950 i Hornborg kirke; uddannelse v. politiet, ansat ved Østjyllands Politi i Horsens. Tage Lund blev gift med Estrid Anne Kirstine Thomsen, de fejrede guldbryllup i 2015/ 2016.

Kilde: Børge Therkelsen & hustru Lea, der var gæster ved Estrid og Tages guldbryllup.

Aftægt:

Enkekone Kirsten Marie Jensen boede på aftægt hos sin søn og svigerdatter: Jens Therkelsen & svigerdatteren Ane Marie Jensen, på Boring Højgård.Aftægtskontrakt:

Jens Therkelsen underskrev aftægtskontrakt af 19 .07.1894, til Therkel Hansens Enke, Kirsten M. Jensen m. 2. prior. 11.000 kr., som må være kredit-foreningsmidler eller andre midler og forrentes med over 4 % p. å., og afgift til Hvirring kirkeejere i følg. matr. 20a , 34h m. kongekvægtiende, besætning m.m.


Terkel Hansen og Kirsten Marie Hansen, f. Jensen.

Købt: 01.11.1853

Solgt: 19.07.1894


Ejer:

Terkel Hansen, gårdejer på Boring Højgaard.

Søn af: Hans Christensen, sognefoged i Hvirring & hustru Johanne Kirstine, dtr. af Terkel Laursen, sognefoged i Boring, & hustru Karen Nielsdatter Brixen.

Født: den 4.01.1813 i Hvirring by; (Død: den 7.05.1882 i Boring; 69 år gl.).

Viet: til (1. hustru), 27.06.1851 i Hvirring kirke: Kirstine Marie Christensdtr., 29 år gl.; enke efter afdøde gmd. Peder Jensen Ravn af Boring.

Viet: til (2. hustru), 27.11.1857 i Hvirring kirke: Kirsten Jensdatter, Hvirring s.

1. hustru:

Kirstine Marie Christensdatter.

Dtr. af: Chr. Sørensen, gmd. Kodallund, & hustru Margr. Kirstine Michelsdtr.

Født: den 8.09.1821 i Kodallund. (Død: den 26.07.1857 i Boring; 36 år gl.).

Viet: i (1. ægtesk.), 9.08.1845 i Hv. kirke til: enkem. Peder Jensen Ravn, Boring

Viet: til (2. ægtesk.), 27.06.1851, Hv. kirke: ungkarl Therkel Hansen, Hvirring.


2. hustru:

Kirsten Marie, f. Jensdatter.

Dtr. af: Jens Christensen, afd. gmd. på Anesminde, & hustru Ane Pedersdatter.

Født: den 7.11.1829 i Hvirring sogn. Død: d. 11.03.1901 i Boring by, 71 år gl.

Viet: d. 27.11.1857 i Hvirring kirke til: enkemand, gmd. Terkel Hansen, Boring
Skøde:

Terkel Hansen fik skøde på gården, Boring Højgård, Boring 23, matr. 20a og 34h, af hartkorn i alt: 4, 6, 2, 2½ album. Terkel Hansen underskrev en panteattest den 01.11.1853, om at være gift med enken efter Peder Jensen Ravn, som adkomst for ham på gårdenSkøde:

Skøde af 21.12.1866, fra Gran Friis på kongekvægtiende af matr. 20a, og 34h.Ang. vejret:

Dekl. af 25. Maj 1877, hvormed indrømmes ejeren af matr, 20a ret til vej over matr. 21.
Skifte: På gården hæfter:

a). 18 skæp. byg årligt til Hvirring kirke;

b). 500 rigsdaler ifølge skifteudlæg læst den 13.12.1844;

c). 800 rigsdaler til Therkel Pedersen på Kalhave mark;

d). 360 rigsdaler, og en seng med klæder ifølge skifteudlæg, lyst den 13.6.1854. Gårdens hartkorn: 4, 6, 2, 2½ album.

Therkel Hansen har solgt matr. 20b: 4, 2, 1 1/4 album.

Tilbage på matr. 20a og 34h: 4, 2, 0, 1 1/4 album.Kirstine Marie Christensdatter & Terkel Hansens børn:

Hans Peder Therkildsen, gdr. på Boringgaard, f. den 18.02.1852 i Boring; gift med Rasmine Jensine Ullum; hun var plejedatter på Boring Højgaard.


Johanne Kirstine Therkildsen, f. den 25.10.1853. Viet den 29.4.1878 i Hvirring kirke til: Kristian Andersen, ungkarl og gmd. på Rask mark. 37 år.Kirsten Marie Jensdatter & Terkel Hansens børn:

Jens Therkildsen, f. den 16.10.1858. (Død: 19.02.1859 i Boring; 4 mdr. gl.).


Jens Therkelsen, gdr. på Boring Højgaard, født 28.02.1860 i Boring; gift med Ane Marie Jensen, den 27.10.1897; Ane Marie var født 21.05.1876 i Tørring. (Død: 21.10.1938 i Rask Mølle). Parret fik seks børn: Therkel. f. 1899; Kristen, f. 1900; Viggo, f. 1901; Ejnar, f. 1903; Alfred, f. 1905; og Astrid, f. 1908.


Anne Kirstine Terkelsen, f. den 13.01.1864 i Boring.


Kirsten Marie Therkelsen, f. den 20.05.1866 i Boring. (Død: 23.8.1871 i Boring; 3 år gl.).


Kirsten Therkelsen, f. den 12.9.1872 i Boring. (tvilling).


Kristen Therkelsen, f. den 13.9.1872 i Boring. (tvilling).Plejedatteren Rasmine:

Terkel Hansen 1. hustru, Kirstine Marie tog sin 3-årige næstsøskendedatter, Rasmine Jensine Ullum fra Tørring i pleje i 1866. Desværre døde Kirstine Marie i 1857, kun 36 år gl.. Den 10-årige Rasmine var dybt ulykkelig over plejemoderens død. Kirstine Marie Christensdatter var hendes moders moster.

Rasmine Jensine Ullum blev senere gift med sønnen, Hans Peder Therkelsen. Han var på dette tidspunkt gårdejer på Boringgaard.


Rasmine havde allerede som 6-årig fået pant i Boringgaard: 1.800 Rigsdaler, som gmd. Christen Mikkelsen Sommer i 1869 havde tilskrevet hende.

Det store spørgsmål: Hvorfor forærer gårdejeren på Boringgaard pludselig naboens plejedatter Rasmine J. Ullum i sit testamente, når hans egen søn: Mikkel Kr. Kristensen Sommer måtte se på, at gården skulle sælges på auktion!

I det tinglyste dokument fra 1869 står skrevet, at Rasmine Jensine Ullum skal have 1.800 Rigsdaler, når hun bliver 18 år, samt pant i gården Boringgård.

Kilde: Landsarkivet i Viborg. Skøde- og Panteprotokollen, vedr. Boringgaard.
Skifte:

Skifteudlæg af 14.09.1857, efter Therkel Hansens hustru Kirstine Marie Christensdatter, med prior. næst. den årlige afgift af 2 tdr., 2 skpr. Byg til Hvirring kirkeejer i gården matr. nr. 20a, og 34h, m. hartkorn: 4, 2, 0., 1 1/4 alb. med sæd, avl, besætning, ind- og udbo til sikkerhed for børnemidler 4200 Kr.


Den 06.02.1880, skifteudlæg for Bodil Cathrine og Margrethe Kirstines andel 1800 Kr.; til Hans Peter og Johanne Kirstine Therkelsen med 2400. Kr.Skifte:

Den 30.10.1882. Skifteretsattest som adkomst på matr. 20a, og 34h, med kongekvægtiende, for Therkel Hansens enke, Kirsten Hansen, f. Jensen, med tilladelse til at sidde i uskiftet Bo.


Aftægtskontrakt:

Therkel Hansens enke, Kirsten Hansen, f. Jensen bliver aftægtskone på gården i 1894. Jens Therkelsen underskriver aftægtskontrakt den 19. Juli 1894.Peder Jensen Ravn og Bodil Jensdatter.

Købt: 07.11.1812

Solgt: 01.11.1853


Ejere:

Peder Jensen Ravn, gårdejer på Boring Højgaard.

Søn af:

Født: 1787, her i sognet. (Død den 3.02.1851 i Boring, 63 ¾ år gl.).

Viet til (1. ægteskab) i 1813 i Hvirring kirke: Bodil Jensdatter, Boring.

Viet til (2. ægteskab) i 1845 i Hvirring kirke: pige Kirstine Marie Christensdtr. af Kodallund, 24 år gl..


1. hustru:

Bodil Jensdatter.

Dtr. af: Jens Hansen, fæstebonde på Boring Vestergaard, & hustru Birthe Kirstine Nielsdatter.

Født: 1793 i Boring. (Død: 1844 s. st.).


2.hustru:

Kirstine Marie Christensdatter

Dtr. af:

Født: 1822 i Kodallund

Viet den 9.8.1845 (1. ægteskab) i Hvirring kirke til: enkemand Peder Jensen Ravn, gdr. i Boring, 57 år gl..

Viet den 27.6.1851 (2. ægteskab) i Hvirring kirke til: ungkarl Therkild Hansen af Hvirring.

Skøde:

Peder Jensen Ravn fik skøde af 07.11.1812, fra konsistorialråd Bechmann til Rask på den for Jens Mikkelsen fæstede gård i Boring af hartkorn: 2, 6, 2, 2 album med særforpligtelse for køberen at udrede årlig i slette til den på ejendommen hæftende bestemte afgift til Hvirring kirkeejere 18 skp. Byg.


Bodil og Peder Jensen Ravns børn:

Marie Pedersdatter Ravn, f. 1814 i Boring; viet 11.5.1839 i Hvirring kirke til: ungkarl Christen Nielsen Mønster i Ørum, s. a. skolelærer Mønster i Hvirring.


Birthe Kirstine Pedersdatter Ravn, f. 1816 i Boring;

Jens Pedersen Ravn, f. 1818 i Boring.


Jens Christian Pedersen Ravn, f. 1821 i Boring.


Margrethe Kirstine Pedersdatter Ravn, f. 1823 i Boring; viet 26.11.1845 til: ungkarl Børge Madsen af Tørring, 24 år gl..


Morten Pedersen Ravn, f. 1825 i Boring. (Død: 1847).


Hans Peter Pedersen Ravn, f. 1827 i Boring.


Maren Cathrine Pedersdatter Ravn, f. 1829 i Boring).


Mikkel Pedersen Ravn, f. 1832 i Boring.Bodil Jensen, f. 1834 i Boring; viet den 8.11.1861 i Hvirring kirke til: Niels Pedersen af Ale, 24 år gl. (Er Bodil datter af: Peder Jensen, Boring)

Der står intet om moderen, kun at Peder Jensen er forlover til brylluppet.


)


Niels Christian Hansen, f. 1840 her i sognet. (Plejebarn, ifølge folketællingen 1845).Kirstine & Peder Jensen Ravns børn:

Bodil Cathrine Pedersen, f. den 7.07.1846 i Boring.


Margrethe Kirstine Pedersen, f. den 24.01.1848; dtr. af Peder J. Ravn.


Kilde:

Ft. 1851, opslag 187, dødsreg. for gårdmand Peter Jensen Ravn, Hvirring s., Skanderborg amt.
Jens Mikkelsen og Anne Marie Knudsdatter.

Købt: ca. 1786

Solgt: 07.11.1812


Ejere:

Jens Mikkelsen; fæstegårdmand på Boring Højgård.

Søn af: Mikkel Pedersen Ladefoged, gmd. på Solgården i Boring, & hustru Maren Jensdatter.

Født: 1751 i Boring. (Død: 1827 s.st.).

V.: 1786 i Hv. k. til: Anne Marie Knudsdatter; e. eft. gmd. Peder Olufsen Ravn.


Hustru:

Anne Marie Knudsdatter.

Dtr. af: Knud i Flemming, & hustru

Født: 1741 i Flemming. (Død: 1830 i Boring).

Viet i 1773 i Hvirring kirke til: Peder Olufsen Ravn fra Vrønding.

Viet i 1786 i Hvirring kirke til: Jens Mikkelsen fra Solgaarden i Boring.Skøde:

Jens Mikkelsen fik fæsteskøde på Boring Højgaard i 1786, matr. 20A. Gårdens hartkorn: 2, 6, 2, 2 album.(Anne) M. Knudsdatter & Jens Mikkelsens børn:

Peder Jensen Ravn, f. 1787 i Boring. (Død: 1851 sst.).


Stine Jensdatter, f.


Peder Olufsen Ravn og Anne Marie Knudsdatter.

Købt: 1761

Solgt: 1786


Ejere:

Peder Olufsen Ravn; fæstegårdmand på Boring Højgaard.

Søn af: Oluf Jensen Lystrup, Vrønding, & hustru

Født: 1730 i Vrønding. (Død: 1786 i Boring).

Viet i 1761 i Hvirring kirke til: Margrethe Kirstine Pedersdatter fra Boring.

Viet i 1773 i Hvirring kirke til: Anne Marie Knudsdatter fra Flemming.


1. hustru:

Margrethe Kirstine Pedersdatter.

Dtr. af: Peder Johansen Ravn, gmd. s.st., & hustru Kirsten Nielsdatter.

Født: 1730 i Boring. (Død: 1773 s.st.).


2. hustru:

Anne Marie Knudsdatter.

Dtr. af: Knud i Flemming, & hustru

Født: 1741 i Flemming. (Død: 1830 i Boring).

Viet i 1773 i Hvirring kirke til: Peder Olufsen Ravn fra Vrønding.

Viet i 1786 i Hvirring kirke til: Jens Mikkelsen fra Solgaarden i Boring.Skøde:

Peder Olufsen Ravn fik fæsteskøde på (½ gården) Boring Højgaard i 1761, matr. 20A. Gårdens hartkorn: 2, 6, 2, 2 album.Margrethe og Peder Olufsen Ravns børn:

Else Pedersdatter, f. 1762 i Boring; viet i 1789 til: Niels Nielsen i Boring.


Peder Pedersen, f. 1763 i Boring.


Kirstine Pedersen, f. 1765 i Boring.


Maren Pedersdatter, f. 1767 i Boring. (Død: før 1773 s.st.).


Ole Pedersen, f. 1768 i Boring. (Død: 1769 s.st.).


Ole Pedersen, f. 1770 i Boring.


Karen Pedersdatter, f. 1773 i Boring.(Anne) Marie og Peder Olufsen Ravns børn:

Margrethe Kirstine Pedersdatter, f. 1774 i Boring. (Død: 1814) Ugift.


Anne Margrethe Pedersdatter, f. 1777 i Boring. (Død: 1777 s.st.).


Anne Margrethe Pedersdatter, f. 1778 i Boring. (Død: 1869 s.st.); viet i 1816 til: Gregers Thomsen Smed i hus 8 i Boring.


Knud Pedersen, f. 1780 i Boring.


Terkel Pedersen, f. 1783 i Boring.Peder Johansen Ravn og Kirsten Nielsdatter.

Købt: 1727

Solgt: 1761


Ejere:

Peder Johansen Ravn; gårdmand på Boring Højgaard.

Søn af: Johan Ravn, gmd. s.st., & hustru

Født: ca. 1697 i Boring. (Død: 1761 s.st.).

Viet i 1727 i Hvirring kirke til: Kirsten Nielsdatter, fra Kalhave.


1. hustru:

Kirsten Nielsdatter.

Dtr. af: Niels Thomsen, fra Kalhave, & hustru

Født:Skøde:

Peder Johansen Ravn fik skøde på Boring Højgaard, Matr. 20A, i 1727.


Kirsten Nielsdatter & Peder Johansen Ravn børn:

Karen Pedersdatter; f. 1727, født før ægteskabet. (Død: 1727 i Boring).


Margrethe Kirstine Pedersdatter, f. 1730 i Boring. (Død: 1773 s.st.); viet i 1761 i Hvirring kirke til: Peder Olufsen Ravn, fra Vrønding.


Cathrine Pedersdatter, f. 1733 i Boring. Viet i 1762 til: Christian Rudolf, smed i Uldum.


Barn, f. 1740 i Boring. (Død: 1740 s.st.).


Maren Pedersdatter, f. 1741 i Boring. (Død: 1759)


Johan Pedersen, f. 1743 i Boring. (Død: 1749 s.st.).


Johan Ravn og hustru

Købt: ca. 1703

Solgt: 1727


Ejere:

Johan Ravn; gårdmand på Boring Højgaard.

Søn af:

Født: 1740 i Boring. (Død: 1761 s.st.).

Gift m.:

Hustru:

hustru

Dtr. af:

Født: 1658. (Død: 1745 i Boring).Skøde:

Johan Ravn fik skøde på Boring Højgaard, matr. 20A, i 1703.Johan Ravn & hustrus børn:

Datter; gift med Jens Nielsen i Hjortsvang.


Peder Johansen Ravn, f. ca. 1697 i Boring. (Død: 1761 i Boring); viet i 1727 til: Kirsten Nielsdatter, fra Kalhave.


Karen Johansdatter Ravn, f. ; viet i 1731 til: Rasmus Nielsen fra Boring.


Mads Lassen

Købt: ca. 1683

Solgt: ca. 1703


Ejere:

Mads Lassen; gårdmand på Boring Højgaard.

Søn af:

Født:

Gift m.:

Hustru:

hustru

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Mads Lassen fik skøde på Boring Højgaard, matr. 20A, i 1683.


Børn:

Børn:

Kilde:

Kildemateriale fra ca. 1683-1840: Hanne Henriksen, Skodborg.


Afsnit 39 slutter

Opda. 18.07.2016, ang. gmd. Jens Therkelsen, Boring Højgård, & hustru Ane Marie Jensen, & deres seks børn: Therkel, Kristen, Viggo, Ejnar, Alfred, & Astrid. Kildefoto & oplysninger: Kristen Therkelsens søn: fhv. gdr. Børge Therkelsen, Trebjerre, nuv. bosat: Kornelvej 2, Rask Mølle.

Opdateret den 11.08.2016, ang. tekst og billedmateriale vedr. Jens Therkelsens forældre: gmd. Therkel Hansen, Boring Højgård & hustru Kirsten Jensen; og tekst og billeder af gmd. Jens Therkelsen, Boring Højgård, & hustru Ane Marie.

Opdat. 18.07.2017, vedr. sønnen fra Boring Højgård, Alfred Therkelsen, f. 1904, købmand og ekspeditionsleder i Aalborg, og hustru Maja.

Opdateret 10.08.2017. vedr. gdr. på Boring Højgård, Jens Therkelsens familie. Kilde: Bent og Else Therkelsen, slægtsforsker i Aalborg.