www.boringby.com

M

 Forsiden

  Til Billeder afsnit 37 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 37 -  Boring 21  - Boring by.

 

Fotograf Peder Madsen i Boring. Foto ca. 1930.

 

Peder Madsen er født den 12.04.1865 på gården Frydenslyst, Boring 33, på Boring mark; han blev gift den 9.08.1890 i Hvirring kirke med Karen Eskildsen fra Boring, hun var en plejedatter fra Hanballegård. Peder Madsen står i skødeprotokollen som snedker ved købet af den nedlagte skole i Boring i 1890, han kunne dermed selv sætte huset i stand, så det passede til familien behov. Peder Madsen interesserede sig meget for at fotografere, dette var nyt og udfordrende i beg. af 1890´; han indrettede et af husets rum til fotoatelier og et lille værelse blev fotografens mørkekammer; hvorefter han, i 1890, oprettede sit første fotoatelier i huset Boring 21. I årene fra 1890-95 var Peder Madsen ansat hos "Rask Mølle Foto & Atelier" v. Fotograf William Sørensen i Rask Mølle.

 

Billedet af Peder Madsen er taget af

datteren Valborg Madsen i Rask Mølle.

 

I 1895 købte Peder Madsen fotoforretningen i Rask Mølle; han flyttede sammen med sin familie til huset Hovedgaden 1; hvor Peder Madsen i en årrække drev en anerkendelsesværdig fotoforretning, indtil sin død i 1939. Datteren Valborg Madsen, der var uddannet fotograf hjemme hos faderen, overtog fotoforretningen efter Peder Madsens død den 19.04.1939. Valborg Madsen drev fotovirksomheden i Rask Mølle videre i faderens stil og ånd, indtil hun afhændede forretningen i 1956-57. 

 

 

Karen & Peder Madsen blev viet i Hvirring kirke, d. 9.08.1890 m. Karen Eskildsenfik otte børn:

1). Margrethe Madsen, født den 21.12.1890 i Boring; hoffotograf med egen fotoatelier "Holt & Madsen" på Amagertorv 44 i København, ugift.

2). Ane Madsen, født den 28.07.1892 i Boring.

3). Valborg Madsen, f. 12.09.1894 i Boring; portrætfotograf, med egen fotoforretning

i Rask Mølle, ugift..

4). Holger Madsen, f. den 13.06.1896 i Rask Mølle.

5). Alma Madsen, født den 6.06.1898 i Rask Mølle, gift og bosat i Klovborg.

6). Ida Madsen, født den 20.05.1900 i Rask Mølle, fotograf med eget fotoatelier i Hjørring. Ugift.   

7). Ejnar Madsen, født den 11.03.1902 i Rask Mølle.

8). Ellen Madsen, født den 22.05.1904 i Rask Mølle.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

Fotograf Peder Madsen & hustru Karen Madsen  

fotograferet s.m. barnebarn. Foto ca. 1930. 

 

Dette billede af Karen & Peder Madsen sammen med et barnebarn 

har Karen og Peder Madsen foræret til familien på Hanballegård.

Gunnar Therkelsen, gdr. på Hanballegård, opbevarer det originale fotobillede! 

 

 

Kilde: Mildred Pedersens Fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, f. Pedersen, Gl. Kirkevej i Herning.

Kilde: Oplysninger fra Ft. 1901, opslag 877, Rask mark; Ft. 1906, opslag 122, Rask Mølle st.; Ft. 1916 og 1925, opslag 139, Rask Mølle, matr. 2b. Hvirring sogn.

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af Karen og Peder Madsens familie!

 

Afsnit 37

Boring 21  

Boring by

 

Opdateret 25.05.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring21Afsn37Side37»

Hovedside, Fotobillede af huset fra 1893: kaldtes Hyrdehuset 1807-19, Boring gl. skole 1819-78, Fotografens hus, Boring 21.

Se side 37,

 

Boring21Afsn37side173»

Foto af Peder Madsen fra 1925 Tekst med Karen og Peder Madsens børns fødselsdage.

Se side 173, 

 

Boring21Afsn37page2»

Foto af Peder Madsen fra 1930 Tekst med Karen og Peder Madsens børns fødselsdage.

Se page 2html, denne side!

 

Denne side er opdateret:

torsdag den 15.09.2011.

1890-95 = Peder Madsen

+ opdatering på et par af børnenes navne..

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!