www.boringby.com

M

 Forsiden

  Til Billeder afsnit 37 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Hovedside, afsnit 37 -  Boring 21  - Boring by.

 

Boring gl. skole, fra 1819-78.

  

& fotograf Peder Madsens hus i Boring, fra 1890-95. 

 Foto af huset: fra ca. 1893 ved fotograf Peder Madsen, Boring.

 

Forrest t.h. ses Borings ældste skolebygning fra 1819-78; huset var senere ejet af fotograf Peder Madsen, som startede m. fotoatelier i Boring fra 1890-95 Bagerst t.v. ses et gl. bindingsværkshus, hvor Boring 28 i dag ligger. 

 

Husets historie er interessant, det fortæller en beretning om

Hyrdehuset, 1807-19, og Borings første skole 1819-78. 

I 1807 skænkede herremanden til Rask, Andreas Emanuel Bjørn, huset, matr. 12. i Boring til Hvirring-Hornborg kommunes fattigvæsen. Huset blev på dette tidspunkt kaldt "Hyrdehuset", det fungerede som fattighus fra 1807-19. 

Efter en lov af 1814 påbød tvungen skolegang til alle børn, oprettede Hvirring-Hornborg kommune, Boring Skole i 1819; herefter kunne bønderne ikke holde deres børn hjemme grundet arbejde! Undervisningen blev væsentligt udvidet efter den nye skolelov. Huset Boring 21 dannede ramme om børnenes skolegang ca. 60 år, indtil skolen blev nedlagt i 1878.

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

Kilde: Oplysninger fra bogen "Rod og Stavn". Træk fra 10 sognes historie, side 49, Hvirring sogn, uddrag skrevet af sognepræst Hans Jørgen Iversen, Hvirring.

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer el. huset Boring 21.

 

Afsnit 37

Boring 21  

Boring by

 

Sidst opdateret: tekst, 1890-95 = fotograf Peder Madsen, Boring 21; Valborg Madsen, Rask Mølle.

 

 

Opdat. 18.07.2017

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring21Afsn37Side37»

Hovedside til Boring gl. skole.

Hyrdehuset 1807-19, skole 1819-78, Foto 1893.

Fotografens hus, Boring 21.

Se side 37, denne side!

 

Boring21Afsn37Side173»

Fotograf Peder Madsen, 1925. Peder Madsen og  Karen Madsens børn.

Se side 173,  

 

Boring21Afsn37Page2»

Fotograf Peder Madsen, 1930. Peder Madsen og  Karen Madsens børn.

Se page 2,  

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 37

Boring 21

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 12; Hvirring sogn).

Boring

by


"Boring gl. Skole".               Byggeår: ca. 1750. 

-

Fotoatelier i den gl. skolestue: fra 1891-95.

 

Fotograf, Peder Madsen i Rask Mølle oprettede i 1890 sit første fotoatelier i den tidligere skolestue i dette hus, Boring 21. 

 -

Huset /ejendommen varr oprindelig bygget som et mindre husmandssted i Boring by. Senere kom det til at huse Boring gl. Skole fra 1819 til 1878, hvor det fungerede som landsbyskole for byens og egnens børn i næsten 60 år.


Tidligere har ejendommen formentlig været fattighus for landsbyens fattige og gamle, da vi i ældre skrifter kan læse: at herremanden til Rask, Andreas Emanuel Bjørn i 1807 skænker det såkaldte "Hyrdehus" på Boring Bygade til fattigvæsenet. Huset var i en elendig forfatning, så Kommissionen bevilgede penge til dens istandsættelse.


Husets historie:

 

 

 

Nuværende ejere står øverst på listen:

 

1. Boligselskabet HELMBO Aps.
  Skødedato:

Solgt:
Ejere: Boligselskabet Therkeline ApS. ejes af:

 Skødedato ukendt.

Boligselskabet Therkeline ApS.

-

Købt: 11.08.1995

-

Solgt:

-

Ejere:

Boligselskabet Therkeline ApS. ejes af:


Skøde:

Oprettelse af "Boligselskabet Therkeline ApS." Anpartsselskabet køber / fårskøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, d. 11.08.1995. (Skøde: N 621).

Købspris: 215.000 kr.

Lejere i Huset:Hans Madsen

-

Købt: 30.11.1993

-

Solgt: 11.08.1995

-

Ejer/lejer:

Hans Madsen

Søn af:

Født:

Gift m.:


Skøde:

Hans Madsen købte /fik betinget skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, den 30.11.1993. (Skøde: N 621). Købspris: 140.000 kr.
Realkredit Danmark A/S.

-

Købt: 10.11.1993

-

Solgt: 30.11.1993

-

Ejere:

Realkredit Danmark A/S.


Skøde:

Skøde:

Realkredit Danmark A/S. købte / fik a.skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, den 10.11.1993. (Skøde: N 621). Købspris: 82.000 kr.Bent Thomsen

-

Købt: 25.04.1988

-

Solgt: 10.11.1993

-

Ejere:

Bent Thomsen

Søn af: Eilert Thomsen, husmand og handelsmand i Skovby, og hustru Aase.

Født:

Viet til:

Skøde:

Skøde:

Bent Thomsen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Niels Erik Larsen ApS., den 25.04.1988. (Skøde: N 621). Købspris: 220.000 kr.

*

Børn:
Niels Erik Larsen ApS.

-

Købt: 05.04.1988

-

Solgt: 25.04.1988

-

Ejere:

Niels Erik Larsen ApS. ejet af:


Skøde:

Skøde:

Niels Erik Larsen ApS. købte / fik a.skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, den 05.04.1988. (Skøde: N 621). Købspris: 125.000 kr.


Poul Erik Eriksen

-

Købt: 14.08.1985

-

Solgt: 05.04.1988

-

Ejere:

Poul Erik Eriksen

Søn af:

Født:

Gift m.:


hustru

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Skøde:

Poul Erik Eriksen købte/ fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Troels Christiansen, den 14.08.1985. (Skøde: N 621). Købspris: 160.000 Dkr

*

Børn:

Troels Christiansen

-

Købt: 11.10.1981

-

Solgt: 14.08.1985

-

Ejere:

Troels Christiansen

Søn af: Agner Christiansen, gdr. på Boring Nedergaard, og hustru Tove.

Født: 1964 i Boring.

Viet til:

Børn:Hustru

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Troels Christiansen fik arveskøde på huset, Boring 21, matr. 12, efter sin far Agner Christiansen, den 11.10.1981. (Skøde: N 621). Købspris: 180.000 Dkr.


Husets ejer studerer i England:

Troels Christiansen er født i 1964.

Han gik i skole i Rask Mølle, og senere på gymnasiet i Tørring. Troels Christiansen har taget en 4-årig uddannelse på Landbohøjskolen i København, samt gået et år på Oxford /el. Cambridge Universitet i England.


Troels Christiansen har været ansat i Varde Bank i Esbjerg, hvor han i en årrække har været leder af afdelingen for udenlandsk valuta. Nuværende bor Troels i København sammen med sin hustru og børn.

Kilde: Milrid Søndergaard, 2009.

Agner Christiansen og Tove Christiansen, f. Jacobsen

-

Købt: 27.02.1953

-

Solgt: 11.10.1981

-


Agner Christiansen, gårdejer på Boring Nedergaard.

Søn af: Anton Karl Christiansen, gdr. i Boring, og hustru Kristine, f. Selimann.

Født: den 26.11.1920 i Kalhave. (Død: den 18.5.1981 i Boring, 61 år gl.).

Viet i Hvirring kirke den 30.7.1951 til: Tove Helene Jacobsen, Hvirring.

Børn: Karl, f. 1952; Gurli, f. . Joan, f. 1959; og Troels, f. 1964.


Tove Christiansen, f. Jacobsen.

Dtr. af: Karl Jacobsen, fhv. gdr. i Nim / Hvirring, og hustru Sofie Jacobsen.

Født: den 21.8.192(4) i Porskær v. Nim; opvokset på Hvirring Østergård.


Skøde:

Agner Christiansen købte / fik skøde på "Boring gl. Skole", huset Boring 21, matr. 12, af rentier Søren Rasmussen, den 27.02.1953. (Skøde: N 621).

Købspris: 10.500 Dkr.


Boede til leje i svigersønnens hus:

Tove Christiansens mor, Sofie Jacobsen boede til leje i huset fra 1956-1985. Sofie Jacobsen er født d. 24.12.1891 i Haarslev. (Død: den 24.8.1995; 104 år gl. på plejehjemmet Nedergaarden i Uldum).Sofie Jacobsen i Boring fylder 90 år Juleaftensdag 1981.

Sofie og Karl Jacobsen blev gift i 1912 og overtog en ejendom i Porskær ved Nim. Senere flyttede de til Hvirring. Sofie blev tidligt enke, men trods landbrugskrise i 1930´erne klarede hun driften af Hvirring Østergaard og opdragede syv døtre. Siden 1956 har Sofie Jacobsen boet i Boring.

Kilde: Interview med Sofie Jacobsen i Horsens Folkeblad, d. 24. Dec. 1981.Sofie Jacobsen, Nedergaarden i Uldum fylder 100 år Juleaftensdag 1991.

Sofie Jacobsen er født i Haarslev ved Næstved, hvor faderen havde en landejendom. Som fire-årig flyttede hun med til Lolland, hvor faderen pludselig døde fra 8 børn. Det løste man ved, at hver fadder tog sit barn til sig. Sofie kom til en moster på Svinø, hvor hun hver dag måtte malke syv køer, inden hun gik i skole. I 1909 var hun på Vallø Højskole.

Karl Jacobsen var fra Sattrup. Sofie og Karl fik sammen ni børn i Porskær. Hun stod pludselig alene med syv døtre. Hun drev selv Hvirring Østergaard til 1939, hvor den blev overdraget til den næstældste datter og Heide Mikkelsen, mens Sofie blev boende i stuehuset. Sofie har i nogle år - for midlerne fra gårdsalget, drevet en udlejningsejendom i Horsens, og hun har også haft en husholderplads, inden hun flyttede til sit hus i Boring, hvor hun boede i 25 år. I 1985 flyttede Sofie Jacobsen ind i en beskyttet bolig på plejehjemmet Nedergaarden i Uldum.

Kilde: Interview med Sofie Jacobsen i Horsens Folkeblad, d. 24. Dec. 1991.

Søren Rasmussen og hustru Marie Rasmussen

-

Købt: 28.10.1939

-

Solgt: 27.02.1953

-

Ejere:

Søren Rasmussen, husejer, rentier.

Søn af:

Født:

Gift m.: Marie


Marie Rasmussen

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Skøde:

Søren Rasmussen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Hans Peter Hansen, den 28.10.1939. (Skøde: N 621). Købspris: 4.900 kr.

*

Børn:
Hans Peter Hansen og Anne Marie Hansen, f. Thomsen

-

Købt: 24.06.1925

-

Solgt: 28.10.1939

-

Ejere:

Hans Peter Hansen, husejer, fhv. tømrer i Boring.

Søn af:

Født: 22.05.1866 i Hvirring sogn, Skanderborg amt.

Viet i år 1900 til: Anne Marie Thomsen fra Randbøl sogn.


Anne Marie Hansen, f. Thomsen.

Dtr. af:

Født: 22.10.1875 i Randbøl, Vejle amt

Skøde:

Skøde:

Hans Peter Hansen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, huset Boring 21, matr. 12, af Hans Karl Rasmussen, d. 03.07.1925. (Skøde: N 621).*

Marie og Hans Peter Hansens børn:

Anne Margrethe Hansen, f. 25.01.1903 i Hvirring sogn, Skanderborg amt.


Karen Hansen, f. 24.10.1918 i Hvirring sogn, Skanderborg amt.


Ft. 1925


Ved folketællingen i 1925 står Hans Peter Hansen som parteculier. Han er på dette tidspunkt 59/60 år gl.
Hans Karl Rasmussen

-

Købt: 07.02.1922

-

Solgt: 24.06.1925

-

Ejere:

Hans Karl Rasmussen

Søn af:

Født:

Viet til:


hustru

Dtr. af:

Født

Skøde:

Skøde:

Hans Karl Rasmussen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Jens Sørensen Nielsen, d. 7.2.1922. (Skøde: N 621).

*

Børn:Jens Sørensen Nielsen og Ane Elisabeth Nielsen

-

Købt: 19.02.1910

-

Solgt: 07.02.1922

-

Ejere:

Jens Sørensen Nielsen, arbejdsmand ved landbrug og tørvefabrikation.

Søn af:

Født: 6.08.1883.

Gift m.: Ane Elisabeth Nielsen


Ane Elisabeth Nielsen

Dtr. af:

Født: 11.11.1881.

Skøde:

Skøde:

Jens Sørensen Nielsen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, mart. 12, af Peter Sørensen, d. 19.02.1910. (Skøde: N 621).


*

Ane Elisabeth og Jens S. Nielsens børn:

Astrid Nielsen, f. 18.09.1906.

*

Hans Nielsen, f. 29.01.1908.

Peter Sørensen og Annette Marie Rasmussen

-

Købt: 24.06.1905

-

Solgt: 19.02.1910

-

Ejere:

Peter Sørensen, husejer, teglværksarbejder, stenslager..

Søn af:

Født: 1.01.1870.

Gift m.:Annette Marie Rasmussen.


Annette Marie Rasmussen.

Dtr. af:

Født: 10.03.1878.

Skøde:

Peter Sørensen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Jens Peter Møller Pedersen, d. 24.06.1905. (Skøde: N 621).


*

Annette Marie og Peter Sørensens børn:

Niels Evald Sørensen, f. 10.07.1900.

*

Hilda Sørensen, f. 1.09.1905


Jens Peter Møller Pedersen og Jensine Jacobsen

-

Købt: 30.04.1900

-

Solgt: 24.06.1905

-

Ejere:

Jens Peter Møller Pedersen husejer, vejmand.

Søn af:

Født: 18.05.1869 i Hvirring sogn, Skanderborg amt.

Gift i 1898 m.: Jennsine Jacobsen, der flyttede her til sognet fra Aale..


Jennsine Jacobsen.

Dtr. af:

Født: 14.02.1874 i Føvling sogn, Skanderborg amt.

Skøde:

Skøde:

Jens Peter Møller Pedersen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Jørgen Peter Pedersen, d. 30.04.1900. (Skøde: N 621).

*

Jensine og Jens Peter Møller Pedersens børn:

Møller Pedersen

Lejer i huset:

Enkekone bor i huset:

Ane Kirstine Eriksen, f. 11.05.1834 i Hornborg sogn. Hun blev gift i 1863 og flyttede her til sognet i 1863. Der var 3 børn i ægteskabet, manden døde i 1885.

Jørgen Peter Pedersen

-

Købt: 23.02.1898

-

Solgt: 30.04.1900

-

Ejere:

Jørgen Peter Pedersen

Søn af:

Født:

Gift m.:


hustru

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Skøde:

Jørgen Peter Pedersen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Maren Jørgensen, d. 23.02.1898. (Skøde: N 621).

*

Børn:

Maren Jørgensen

-

Købt: 05.09.1895

-

Solgt: 23.02.1898

-

Ejer:

Maren Jørgensen, syerske i Boring.

Dtr. af:

Født:

Gift m.:

Skøde:

Skøde:

Maren Jørgensen købte fik Skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Peder Madsen, d. 05.09.1895. (Skøde: N 621).

Nb.: om at Latrinet (ved Therkel Hansens vej) er nedbrudt.

Behæft.:

Syerske Maren Jørgensen. Oblig. af 05.09.1895 til Snedker og Husejer Peder Madsen, nu af Ras, med prior.næst 800 Kr. til Lensmandskreditforeningen i folg. Matr. nr. 12 for 200 Kroner.

Børn:

Fotograf Peder Madsen & hustru Karen Madsen, f. Eskildsen.

-

Købt: 23.07.1890

-

Solgt: 05.09.1895

-

Ejere:

Peder Madsen, husejer, snedker, udd. Fotograf i Boring & Rask Mølle.

Søn af: Mads Pedersen, gdr. Frydenslyst, og Els Margrethe, f. Høy.

Født: 12.04.1865 på gården Frydenslyst i Boring. (død: 19.04.1939).

Viet i Hvirring kirke d. 9.08.1890 til: Karen Eskildsen, (plejedatter) på Hanballegård.


Karen Eskildsen.

Dtr. af: Eskild Christensen, Boring, & hustru. 

Født: 20.11.1864 i Hvirring sogn.

Skøde:

Skøde:

Peder Madsen købte / fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Hans Christian Skjenst, d. 23.7.1890. (Skøde: N 621).

Nb.: om at tidligere ejer, Kommunen, mangler tinglæst adkomst og om at et Latrin, der er bygget på Vejen ind til Therkel Hansens Gård skal nedbrydes, når Therkel Hansen forlanger det.

Boring / Rask Mølle:

Peder Madsen solgte huset i Boring, matr. 12, besætning m. v. i 1895, hvorefter han flyttede til Rask Mølle.Fotograf Peder Madsen var 24 år og udd. snedker, da han købte "Boring gl. skole", den 23.07.1890. Peder Madsen blev gift den 9.08.1890 i Hvirring kirke med Karen Eskildsen, hun var plejedatter fra Hanballegård.

Parret restaurerede den gl. skolebygning, således at skolestuen og et mindre værelse kunne anvendes til fotoatelier og mørkekammer. Peder Madsens første portrætfotos fra Boring, 1890-95, kan kendes på, at fotobilledet er klæbet op på tykt grønt/gråt karton. Fra 1892 ses bag på billederne - et stempelmærke med logoet: "Peder Madsen, Boring". Gunnar Therkelsen på Hanballegård, nuv. Lupinvej 1; ejer flere af Peder Madsens portrætfotos m. logo bag på billedet, billeder lavet til familien

Hanballegård.

 

Peder Madsen arbejdede som fotograf hos "Rask Mølle Foto & Atelier" v. Fotograf William Sørensen i Rask Mølle, i årene fra 1890-95.

I 1995 købte Peder Madsen fotoforretning og huset på Hovedgaden 1, i Rask Mølle, som blev familien Madsens fremtidige hjem. Karen og Peder Madsen fik otte børn, hvor tre af pigerne: Margrethe, Valborg og Ida havde arvet faderens interesse  for portræt fotografering, således at de senere fik egen fotoforretning i henholdsvis København, Hjørring og Rask Mølle.

Datteren Valborg Madsen overtog forretningen i Rask Mølle efter Peder Madsens død den 19.04.1939.  

Peder Madsen blev landskendt for sine kunstnerisk udførte billeder og  portrætter. Nogle af disse billeder er scannet til denne hjemmeside!

Kilde: Kirkebogen, Hvirring sogn; personlig overlevering og billeder fra Peder Madsen til hans niece, Mildred Pedersen, f, Madsen, Boring 32.

 

*

Karen og Peder Madsens børn:

Margrethe Madsen, f. 21.12.1890 i Boring; udd. fotograf hos sin far, Peder Madsen. Efter nogle år som assistent i atelieret i Rask Mølle, fik hun ansættelse hos anerkendt hoffotograf på Amagertorv i København. Margrethe Madsen og en kollega overtog sen. fotoforretning: "Hoffotograf Holt & Madsen" på Amagertorv 33/ &44. Margrethe Madsens arbejde 

bestod ofte i at fotografere de kongelige personer, når officielle portrætter

skulle tages - eler ved festlige lejligheder på slottet Amalienborg.

*

Ane Madsen, f. 28.07.1892 i Boring (Kilde: Kb. Hvirring sogn, 1892-1903, opslag 53).

 

*

Valborg Madsen, f. 12.09.1894 i Boring; hun havde sin barndoms- og ungdomstid i Rask Mølle. Valborg Madsen uddannede sig til fotograf 

hjemme hos faderen. I en årrække var hun faderens højre hånd i atelieret. Valborg Madsen overtog fotoforretningen i Rask Mølle ved Peder Madsens død i 1939. Valborg havde arvet sin fars interesse og talent for portrætfotografering; hun var som sin far Peder Madsen kendt i vide kredse for at levere godt håndværk og gode billeder til de trofaste kunder, der igennem en årrække kørte til Rask Mølle for at blive fotograferet; indtil Valborg Madsen valgte at afhænde fotoforretningen til Foto Hans i 1956-57.

 

En beretning om Valborg Madsen i Rask Mølle: 

Eva Hansen fortæller, at hun arbejdede hos Valborg Madsen fra 1939-1942; Eva var i første omgang ansat som tjenestepige i privatboligen. Efter en tid blev hun Valborg Madsens medhjælper i fotoatelieret.  Eva var meget glad for arbejdet, og gik op i det med liv og lyst.

Valborg Madsen anbefalede på et tidspunkt , at hun skulle gå i lære som fotograf hos hende, fordi Eva havde vist stor interesse for arbejdet, samt at hun havde et godt overblik, når der skulle tages billeder i atelieret!

Eva Thomsen tænkte grundigt over tilbuddet; men måtte sige 'Nej tak' til det fine tilbud, fordi hun ikke kunne overskue 3-4 års læretid!  

Kilde: Eva Hansen, f. Thomsen, Dahliavej i Rask Mølle. Oktober 2010.

 

*

Holger Madsen, f. 13.06.1896 i Rask Mølle. (Kilde: Kb., Hvirring sogn, 1892-1903, opslag 17).

*

Alma Madsen, f. 6.06.1898 i Rask Mølle. Hun blev gift m. gdr. på Pederslyst i Klovborg.

*

Ida Madsen, f. 20.05.1900, uddannet fotograf hjemme hos sin far Peder Madsen. Efter nogle år som medhjælper i forretningen i Rask Mølle, flyttede Ida Madsen til Nordjylland, hvor hun i en årrække ejede en fotoforretning og atelier på hovedgaden i Hjørring. Ugift.

*

Ejnar Madsen, f. 11.03.1902 i Rask Mølle. (Kilde: Kb. Hvirring sogn, 1892-1903, opslag 44).

*

Ellen Madsen, 22.05.1904 i Rask Mølle. (Kilde: Kb. Hvirring sogn, 1892-1903). Ellen var gift m. friskolelærer Helge Sigurd Kristensen. (Kb. Hvirring sogn, 1928-33).


Aftægt:

Ft.: 1901

Karens far på aftægt hos fam. Madsen i huset Hovedgaden 1, R. M.:

Eskild Christensen, f. 30.10.1834. Han indgik ægteskab i 1858. Han og hans hustru fik fire raske børn, og 4 dødfødte børn. På tidspunktet for folketællingen er Eskild Christensen på alderdomsunderstøttelse, han arbejder som daglejer.

 

 

Hans Christian Skjemt og Kirstine Pedersen

-

Købt: 21.07.1881

-

Solgt: 23.07.1890

-

Ejere:

Hans Christian Skjemt, husmand i Boring.

Søn af:

Født: 1807. (Død: d. 25.10.1890 i Boring; 84 år gl.).

Gift m.: Kirstine Pedersen


Kirstine Pedersen

Dtr. af:

Født: ca. 1818 her i sognet.

Skøde:

Auktion på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, den 17. Sept. 1878.

Hans Christian Skjemt købte / fik skøde påBoring Skole, den 21. 07.1881 på den gl. Skolebygning med tilliggender., matr. 12. Hartkorn: - - - - 3/4 album.

Nb.: Kommunen har ingen tinglæst adkomst; denne grund er fig. på Udskiftnings-forretningen og kommunalloven. (Skøde: N 621).


Behæft.:

Vedr. skøde af 23.07.1890, har Hans Chr. Skjemt forbeholdt sig og hustru Kirstine Pedersen for livstid beboelse af 2½ Fag Hus, afbenyttelse af 135 kvadrat alen Have m.v., og med en årlig lejeafgift af 20 Kr.*

Kirstine og Hans Christian Skjemts børn:

Anne Kirstine Hansen, f. 11.1.1845. Hun får to børn udenfor ægteskab:

I kirkebogen, født i Hvirring sogn: 1) Hans Peter Jørgensen d. 29.4.1871. udlagt barnefader er Kristen Jørgensen, skræder i Boring; uægte, anmeldt til indførelse i Nr. Snede sogn. En søn, Jens Tomasen, f. 13.8.1874. 2) søn af ugift fruentimmer, Anne Kirstine Hansen, Boring.


*

Maren Hansen, f. 20.11.1953. Viet d. 17.11.1882 i Hvirring kirke til Anders Mikkelsen, ungkarl og husmand i Uldum, 28 år.


*

Jensine Hansen Skjemtz, f. 1.7.1863 i Boring.


Hvirring-Hornborg Kommune

-

Købt: ca. 1807

-

Solgt: 21.07.1881

-

Ejer:

Hvirring-Hornborg Kommune


Skøde:

Hvirring - Hornborg Kommune købte /fik skøde på Boring gl. Skole, Boring 21, matr. 12, af Herremanden til Rask, Andreas Emanuel Bjørn i 1807.


Hvirring - Hornborg Kommune nedlagde /solgte Boring gl. Skole ved Auktion den 17. Sept. 1878. Den 21.7.1881 fik Hans Chr. Skjemt skøde på den gl. skolebygning, matr. 12, med tilliggender af hartkorn: --------3/4 album.


Skole i Boring:

I Boring fik man skole i 1819.

Den første skoleholder hed Niels Sørensen Lund.


Tvungen skole-

gang:

Lov af 1814 påbød tvungen skolegang.

Nu kunne bønderne ikke holde deres børn hjemme. Undervisningen blev væsentligt udvidet og det nødvendige antal skoler blev oprettet landet over.


Skole-loven

af 1814:

I lovens allerførste kapitel siges det:

  • at intet barn må have mere end en kvart mil til skole (1 Mil = 7.532 m.). En bestemmelse, som man allerede havde haft med i forordningen af 1739, men som aldrig er opfyldt og aldrig blev det.

  • Der skulle nye og bedre bygninger til. Lærerens bolig skulle være væsentligt større.

  • Loven fordrede, at lærerens løn skulle forbedres betydeligt.

Det skete især op mod midten af 1800 tallet. En lærer fik da 135 Rdl., en landarbejder 123 Rdl.. Dertil kom, at lærerne fik øget deres jordtilliggende med mulighed for øget husdyrhold, dertil fri brændsel, når dertil kom, at de ofte var degne, var deres levestandard og dermed anseelse vokset ganske betydeligt.

Loven ophævede for øvrigt den gamle todeling af lærerstanden. Samtlige degnekald på landet, der blev ledige ved naturlig afgang blev nedlagt, og degnes indtægt fordelt mellem skolelærerne i sognet.

Lærerens løn:

Eksempel fra Honum skole. Lærer Frandsen´s løn var i hans sidste del af embedsperioden følgende:

  • Alderstillæg på 25 Rdl.

  • Kirkelig indtægt 20 Rdl.

  • Reguleringssummen for embedet 345 Rdl., 54 shilling.

  • Dertil fri tørv og brænde.

  • En jordlod på 7 tdr. land.

  • Offer i forbindelse med kirkelige højtider og handlinger 72 Rdl.. 4 shilling.

  • Nannest 10 Rdl.

Kilde: Bogen "Rod og Stavn" Træk fra 10 sognes historie. Side 49. Hvirring sogn. Afsnittet er skrevet af pastor Hans Jørn Iversen, Hvirring.


Hyrdehus:

Hvor lå "Hyrdehuset" i Boring? Dette spørgsmål er ikke helt opklaret, men formentlig har huset, Boring 21, matr. 12, været fattighus fra 1807 til 1819.


Boring fattighus:

Hyrdehuset. 1807 skænker herremanden til Rask, Andreas Emanuel Bjørn det såkaldte "Hyrdehus" på Boring Bygade til fattigvæsenet. Huset var i en elendig forfatning, så kommisionen bevilgede penge til dens istandsættelse.

Bøder gik de fattige:

Hvor kom pengene til de fattige fra?

Nogle penge kom ind ved fundne eller optagne kreaturer, eller bøder:

Jens Hansen, Boring fik en bøde på 3 Rdl for ulovligt skovhugst.

Mikkel Jensen og Søren Thygesen for utilbørlig forhold i deres tjeneste på Rask (3 Rdl.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit 37 slutter her: 

Sidst opdateret: torsdag 14.09.2011. Kl. 19.00.

1890-95 = Fotograf Peder Madsen, Boring 21; (Valborg Madsen i Rask Mølle).

+ opdatering på Peder Madsens børns fødselsår m.m. 

 

 

Opdat. den 7.09.2013: Kilde: Hanne Henriksen, på vores lokalhistoriske udstilling på Rask Mølle skole, den 19-20 nov. 2011:

Hyrde i Boring: - Knud Jensen Dal, født 1687 i Honum, Hvirring sogn; (død omkr. 1739 i Boring); han var husfæster under Rask; og husfæster i Honum ”Troldhus”; og husfæster i Honum; samt husfæster i Boring.

Knud Jensen Dal´s far, Jens Jensen Dal, havde flere kaldenavne: såsom: ”gris”, el. ”charmør”, muligvis fordi han fik børn med forskellige piger; og hans børn derved kom ind på gårdene i Boring.