www.boringby.com

M

 Forsiden

 Til  Billeder Afsnit 30 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Konfirmander fra Hvirring & Hornborg sogne. Foto 1944.

 

Konfirmation i Hornborg kirke i efteråret 1944 & i Hvirring kirke, den 18.03.1945.

 

 

Konfirmander fra Hvirring og Hornborg sogne s. m. pastor Ostermann & frue. Foto 1944.

 

Der var konfirmation i Hornborg kirke, 1.10.1944, & i Hvirring kirke, 18.03.1945.

 

 

På billedet ses eleverne, der gik til konfirmandundervisning hos pastor Ostermann i Hornborg i efteråret 1944. Der var konfirmander fra både Hvirring og Hornborg sogne dette år, fordi pastor Ruth, sognepræsten ved Hvirring kirke, ”var gået under jorden” i krigens sidste år, 1944-45, for ikke at blive taget af tyskerne, ligesom digterpræsten Kaj Munk fra Vedersø, der i 1944 blev skudt af nazisterne i Hørbylunde bakker ved Silkeborg!

 

Pastor Ostermann konfirmerede 6 drenge & 4 piger fra konfirmandholdet, den 1.10.1944 i Hornborg kirke. Pastor Ostermann, der ligeledes var fungerende sognepræst v. Hvirring kirke i pastor Ruths fravær, konfirmerede de sidste 3 drenge & 2 piger fra konfirmandholdet, den 18.03.1945 i Hvirring kirke, det var sammen med konfirmanderne i Hvirring sogn!

 

Kildefoto: Karen Marethe Juhl Klausen, f. Andersen, Rask Mølle..

Oplysninger om navne: Karen Margrethe Juhl Klausen, Aage Søndergaard, og Kristen Juul, Uldum.

 

Konfirmander i Hornborg & Hvirring sogne 1944-1945 

& pastor Ostermann, sognepræst v. Hornborg kirke & fungerende sognepræst v. Hvirring kirke.

 

Konfirmation den 1.10.1944 i Hornborg kirke, & den 18.03.1945 i Hvirring kirke.

 

På billedet øverst fra venstre ses:  1. Jenny Dalsgaard Buch, Solbakken, Boring mark; født 20.06.1930 på Boring mark; dtr. af murer Dalsgaard Buch & hustru Karen Jensdatter Laursen, Rask Mølle. (konfirm. i Hornborg 2. Elly Therkelsen, Rask Mølle; f. 23.08.1930 i Sct. Johannes sogn, Aarhus; dtr. af adoptivforældre: gæstgiver Andreas Therkelsen & hustru Anne Marie Mathiasen, Rask Mølle. (konf. i Hornborg).

3. Kristen Juul, Dortheasminde, f. 6.08.1930 i Bøgballe, Øster Snede s.; søn af gmd. Jakob Olesen Juul & hustru Signe Marie Pedersen, Dortheasminde. (konfirmeret i Hornborg kirke, den 1.10.1944).

3. Kristen Juul, Dortheasminde, f. 6.08.1930 i Bøgballe, Øster Snede s.; søn af gmd. Jakob Olesen Juul & hustru Signe Marie Pedersen, Dortheasminde. (konfirmeret i Hornborg kirke, den 1.10.1944).

5. Verner Mikael Broch, Dortheasminde, f. 19.07.1930 i Dortheasminde; søn af gdr. Ejnar Madsen Broch & hustru Sara Kirstine Nielsen.(konfirmeret i Hornborg kirke, den 1.10.1944). 6. Svend Rosendahl Christoffersen, Hornborg Østermark, f. 19.10.1930 i Lundum; søn af Laurs Hansen Christoffers. & hustru Ane Kathrine Nielsen Rosendahl.(konfirm. i Hornborg).
På mellemste række fra venstre ses:  1. Gerda Kring Skibsted, Haurum Vestergård, f. 11.08.1930 i Haurum V.; dtr. af Kr. Kristensen Skibsted & hustru Anna Johanne Kirstine Kring Hansen. (konf. i Hornborg kirke).

2. Marie Juul Therkelsen, Kalhave; f. 11.01.1931i Elmegård i Kalhave; dtr. af gdr. Hans Peter Therkelsen & hustru Helga Eleonora Jensen, Kalhave. (konf. i Hvirring kirke, den 18.03.1945).

3. Knud Tingleff Pedersen, Thorsminde, Haurum, f. 12.02.1931 i Haurum; søn af gdr. Henry Pedersen & hustru Margrethe Tingleff Pedersen, Haurum. (konf. i Hvirring kirke).

 4. Hans Peder Jensen, Skræderbakken i Kalhave, f. 11.08.1930 i Langager i Uldum; søn af arbejdsm. Johannes Jensen & hustru Rasmine Jensine Jensen. (k. i Hornborg).
5. Svend Rasmus Pedersen, Haurum Skovgård, f. 31.12.1930 i Haurum; søn af gdr. Peder Viggo Pedersen & hustru Karen Marie Mortensen. (k. i Hvirring
I forreste række fra venstre ses:  1.Karen Margrethe Andersen, Rask Mølle, f. 29.10.1930 i Rask Mølle; dtr. af gartner Anker Ejnar Andersen & hustru Bodil Marie Andersen. (konfirmeret i Hornborg kirke, den 1.10.1944).

2. Anne Kirstine Zacho Rasmussen, Haurum, f. 7.03.1931 i Haurum; dtr. af gdr. Hans Jørgen Zacho Rasmussen & hustru Anna Marie Jensen Lund. (konfirm. i Hvirring kirke).

3. Pastor Ostermann, sognepræst v. Hornborg kirke, & fungerende sognepræst v. Hvirring kirke. 4. Fru pastor Ostermann, Hornborg præstegård.
5. Dennis Lykke Møller Sørensen, Trebjerre, f. 4.06.1930 i Skanderborg; søn af husassistent Rigmor Herdis Møller af Skanderborg amt. (konfirmeret i Hornborg kirke, den 1.10.1944). 6. Poul Johansen, Kalhave, f. 17.06.1930 i Kalhave; søn af arbejdsmand Karl Mathias Johansen & hustru Mette Kathrine Kristensen, Kalhave.

(konfirm. i Hornborg, 1.10.1944).

 

Kildeoplysninger om konfirmandernes navne: Karen Margrethe Juhl Klausen, Rask Mølle; Aage Søndergaard, Kristen Juul, Uldum.

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »

 

Maxiregister »

 

Oversigtsregister »

Nyheder »

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring18SkolenAfsnit30»

Hovedside: Boring skole.

Se Afsnit 30 ! 

 

StoreSkole1931Side213»

Boring St. skole 4.-5.-6.-7. klasse, s.m. 1. lærer Henrik Johs Henriksen.

Se side 213 !

 

StoreSkole1932Side159»

Boring St. skole 4.-5.-6.-7. kl., 1932. Lærer H. J. Henriksen.

Se side 159,

 

Boringskole.1956Page20» 

Skolebillede m. navne 1956.

Se Page 20 !

 

Boringskole.1953Page22»

Skolens 6.-7. kl. elever 1953:

I. foto fra skolens legeplads. II. fra udflugt til København. 

Se Page 22 !

 

Boringskole1936Page26»

Skolens 6.-7. kl. elever på udflugt til København 1936.

Se side 26 !

 

BoringskoleC1932Page27»

Skolens 6.-7. kl. elever s.m. 1. lærer Henrik Johs. Henriksen.

Se Page 27 !

 

KonfirmanderHvirring1943»

Pastor Ruth & konfirmander.

Konfirmation 11.10.1942 og 28.03.1943 i Hvirring kirke.

Se Page 32 !

 

Hvirringkonfirmation1954

Pastor Ruth & konfirmander

i Hvirring kirke, 1954.

Se side 207.

 

Hvirringkonfirmander1939

Pastor Ruth & konfirmander

i Hvirring kirke, 1939.

Se page 29.

 

Hvirringkonfirmander1938

Pastor Grøn & konfirmander

i Hvirring kirke, 1938.

Se page 30 !

 

Hornborgkonfirmander1944

Pastor Ostermann & frue, konfirmander: Hornborg 1944 & Hvirring 1945.

Se side 41. Denne side!

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!