www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 17 -  Møllersmindevej 17  - Boring mark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer eller fra ejend.  Møllersmindevej 17.

 

 

Afsnit 10

Møllersmindevej 17

Boring mark

 

Opdateret

19.08.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

   

Afsnit 10

Møllersmindevej 17

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 30b; Hvirring sogn).

Boring

mark



 

"Stenkærhus”. Ældre navn til ejendommen: ”Katrineborg” i 1906.

Byggeår: 1845



Den 20.12.1846. Den tidl. fæstebonde Jens Nielsen får skøde på stedet matr. 30b, sammen med Laurs Jacobsen. De bliver ejere af ejendommen "Stenkærhus" med hver en halvdel. De har til Interessentskabskontrakten samme folium (315).


Stedet fungerede indtil 1892, som en tvillingejendom, hvor en del af jorden var beliggende i Bandbjerg på den anden side af Kalhavevejen.


Stenkærhus fik den 25.05.1892 udstykningstilladelse til at dele jordarealet i to parceller, hvorved "Jens Thomsen´s ejendom", matr. 30c på Kalhavevej 25, blev udstykket fra denne ejendom, matr. 30b.


I 1892 ophæver de to ejere Andreas Nielsen og Laurs Hansen samejet, og Andreas Nielsen bliver Eneejer af "Stenkærhus", matr. 30b (htkorn 1, 3, ½ album); han får ligedes jordareal, matr. 30d (hartk. 3/4 album) af Laurs Hansen.


Den 12. aug. 1975 er ejendommens landbrugsjord inddraget under Tørring-Uldum kommunes "Lokalplan for området Boring mark og Rask Mølle Syd".

Kommunen sælger ejendommens bygninger til privat beboelse i 1977.

Den nuværende ejer "Stenkærhus" er (januar 2001) i færd med at nedrive ejendommens gamle staldbygninger, samt foretage en restaurering af stuehuset.





Nyere ejere af matriklen ses øverst på listen:


Ove Sommer og Vibeke Sommer

Købt: 02.07.1986 – købte Stenkærhus

Solgt:


Ejere:

Ove Sommer, tapperiassistent.

Søn af:

Født:

Gift m.: Vibeke Sommer.


Hustru:

Vibeke Sommer,

Datter af:

Født:



Vibeke & Ove Sommer´s børn:








Skøde:

Ove Sommer købte /fik skøde på Stenkærhus, matr. 31b, af Gudmund Nyborg, Uldum, den 02.07.1986. (Skøde: N 699). Købspris: 276.000 Dkr.





Gudmund Nyborg

Købt: 26.06.1986

Solgt: 02.07.1986


Ejere:

Gudmund Nyborg; gdr. på ’Nedergaarden i Uldum; ejendomsmægler s.st.

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Nyborg,

Datter af:

Født:




Gudmund Nyborg & hustrus børn:




Nedergaarden’ i Uldum:

Gudmund Nyborg, fhv. gårdejer i Uldum. Ejede i mange år den gl. firlængede gård Nedergaarden på hjørnegrunden, hvor plejehjemmet ’Nedergaarden’ i dag er beliggende. Den gl. gård blev nedrevet i begyndelsen af 1960´erne.


Svend Olaf Sørensen og Grethe Kyndesen

Købt: 19.12.1984

Solgt: 26.06.1986


Ejere:

Svend Olaf Sørensen, udd. smed, chauffør.

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Grethe Kyndesen,

Dtr. af: Oskar Kyndesen, Skovby, og hustru Ingrid Kyndesen.

Født:



Skøde:

Svend O. Sørensen og Grethe Kyndesen købte /fik skøde på "Stenkærhus", matr. 30b, af Bent Daugaard Sørensen, den 19.12.1984. (Skøde: N 699).

Købspris: 320.000 Dkr.


Svend Olaf Sørensen & hustru Grethe Kyndesen´s børn:
















En solstrålehistorie:

Svend Olaf Sørensen er kendt for sin medvirken i flere TV-programmer, samt interviews til Horsens Folkeblad. Her fortæller Svend Olaf Sørensen ærligt og oprigtigt om sin kamp mod sygdommen: dissemineret sklerose. Han var i nogle år totalt lammet af sygdommen, så tilværelsen var både tragisk og ulykkelig for ham selv, kone og børn, samt den øvrige familie.

I begyndelsen af 1990´erne fandt forskere og læger i fællesskab et nyt middel mod sklerose, men medicinen kostede en formue -ca. 10.000.- kr. pr. måned, det kunne derfor KUN bevilges til særligt udvalgte patienter her i landet.


Svend Olaf Sørensen henvendte sig til speciallægen, der behandlede hans lidelse. Han udtrykte et stærkt ønske om at prøve den nye medicin, selv med risiko for ubehagelige bivirkninger: Medicinen blev bevilget.


Miraklet skete!


Få måneder senere kunne han rejse sig fra kørestolen. Svend Olaf Sørensen var i stand til at genoptage de tidligere aktiviteter i hjemmet og på fodboldbanen, samtidigt med at han startede med at passe et halvdagsjob som lastbilchauffør hos et vognmandsfirma på egnen.

I skrivende stund 2008 arbejder Svend O Sørensen i sit eget firma, hvor han som smedemester reparerer og opretter containere m.v.

Kilde: Horsens Folkeblad, ca. 1998.


Bent Daugaard Sørensen

Købt: 03.12.1977

Solgt: 19.12.1984


Ejer:

Bent Daugaard Sørensen,

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Sørensen,

Datter af:

Født:


Skøde:

Skøde:



Bent Daugaard & hustrus børn:




Tørring-Uldum kommune

Købt: 12.08.1975

Solgt: 03.12.1977 (ejendommens bygninger)



Skøde:

Tørring-Uldum kommune købte /fik skøde på ejendommen "Stenkærhus", matr. 30b, og 30d, af Sørine Helene Pedersen, den 12.08.1975. (Skøde: N 699).

Købspris: 210.000 Dkr.



Niels M. Pedersen og Sørine Helene Pedersen

Købt: 22.09.1960

Solgt: 12.08.1975 (til Tørring-Uldum kommune)


Ejere:

Niels Marius Pedersen, fhv. husm. i Skovby.

Søn af:

Født:

Viet til: Sørine Helene Pedersen


Hustru:

Sørine Helene Pedersen,

Dtr. af:

Født:



Skøde:

Niels M. Pedersen og Sørine H. Pedersen købte /fik skøde på Stenkærhus, matr. 30b, og 30d, fra Anna Margrethe Hansen, d. 22.09.1960. (Skøde: N 699).

Købspris: 28.500 Dkr.


Skifte:

Skifte:

Den 12.03.1975: Skifteretsattest som adkomst på matr. 30b, og 30d, for Sørine Helene Pedersen.












Sørine Helene & Niels M Pedersen´s børn:

Helga Kristensen, f. Ellebæk Pedersen, f. 8.11.1932 i Bredsten sogn, Vejle amt. Viet i Hvirring kirke den 10.11.1951, til tømrermester Hans Kristensen i Rask Mølle; senere tømrermester på Rask Savværk, og valgt på upolitisk liste som borgmester i Tørring-Uldum kommune.







Ane Margrethe Hansen

Købt: 02.02.1949

Solgt: 22.09.1960


Ejer:

Ane Margrethe Hansen, gårdejer på Boring mark.

Dtr. af: Sejer Pedersen, gdr. på "Stenkærgård", & hustru Karen Marie, f. Rasmussen i Hornborg.

Født: den 2.06.1890 på Boring mark. Død: 24.10.1963 i Rask Mølle, 73 år gl..

Viet d. 31.03.1915 i Hvirring kirke, til: ungkarl Jens Julius Hansen fra Føvling.


Ægte-mand:

Jens Julius Hansen,

Søn af: Rasmus Hansen, gmd. i Føvling, & hustru Karen Hansen, f. Kristensen.

Født: den 26.02.1888 i Føvling sogn. Død: den 13.12.1929 på Boring mark.



Skøde:

Ane Margrethe Hansen købte /fik skøde på ejendommen Stenkærhus, matr. 30b, og 30d, fra Svend Haakon Hammer, den 02.02.1949. (Skøde: N 699).

Købspris: 20.000 Dkr.



Julius Hansen & Ane Margrethe Hansens børn:

Rasmus Julius Hansen, f. den 26.09.1915 i Føvling sogn; udd. maskiningeniør, ansat som sådan på Burmeister og Wain i Kbh.; gift i Kolding kirke, den 14.11.1942, med Hetty Nielsen, f. 1918 i Randers. Parrets bopæl: Øster Marievej 17, Kastrup.

Sejer Hansen, f. 28.08.1917 i Føvling; udd. elektroinstallatør, ansat ved De Danske Sukkerfabrikker i Kbh., Assens og Maribo, sen. ansat ved F.D.B. som maskinmester for Centralværkstederne i Albertslund; gift den 27.12.1943 i Hvirring kirke med Edith Arla Henriette Møller, f. 1920 i Kbh.. Bopæl Jyllinge, Roskilde; sen. Fredensborg.


Ragnhild Hansen, f. den 18.11.1919 i Føvling sogn; (død 21.04.1967 i Vinding); gift 5.08.1944 i Hvirring kirke m. planteavlskonsulent Hans Kr. Olesen, f. 1919 i Tørring.


Svend Aage Hansen, f. den 27.04.1924 i Boring, (død den 24.08.1971 s. st.); gift den 13.04.1949 i Åle kirke m. Ella Møller Mogensen fra Aale. Svend Aage Hansen overtog slægtsgården ”Stenkærgård” i 1949. Parret drev gården fra 1949 - 1971.

Karen Marie Hansen, den 31.08.1927 i Boring; gift 2.12.1951 i Hvirring kirke med Verner Mortensen, f. 1928 i Honum, Hv. Sogn. Karen & Verner Mortensen drev i en årrække Klovenhøjgård i Nim. Karen har været organist v. Lundum kirke siden 1973.



Svend Haakon Hammer

Købt: 23.02.1940

Solgt: 02.02.1949


Ejere:

Svend Haakon Hammer, boelsmand, sen. chauffør i Horsens.

Søn af: Anton Lassen Hammer, gdr. i Føvling, & hustru Ane Knudsen.

Født: 10.08.1916 i Føvling sogn.

Gift i 1. ægtesk.: 26.01.1940 i Føvling kirke m.: pige Dagmar Andersen, Rask Mølle.

Gift i 2. ægteskab.:


1. hustru:

Dagmar Hammer, f. Andersen.

Dtr. af: Andrea Johan Andersen, syerske i Rask Mølle.

Født: den 25.09.1916 i Rask Mølle.

2. hustru:

Hammer

Dtr. af:

Født:



Skøde:

Svend Haakon Hammer købte /fik skøde på Stenkærhus, Møllersmindevej 17, matr. 30b, og 30d, fra Anna Margrethe Hansen, d. 23.02.1940. (Skøde: N 699).

Købspris: 10.400 Dkr.



*

Svend Haakon Hammer & (1. hustru) Dagmar´s børn:

Inger Lis Hammer, f. 24.07.1940 på Boring mark. Lis Hammer gik i Boring skole, mens familien boede på Boring mark.


*

Bente Hammer, f. 27.11.1943 på Boring mark.


*

Svend Erik Hammer, f. 20.10.1947 på Boring mark. (Svend Erik Hammer har været gift med slægtsforsker, Hanne Bjørn´s kusine). Hanne Bjørn, Horsens, fortæller, at hendes kusine har været gift to gange, og at Svend Erik Hammer var hendes første mand! Hanne Bjørn kendte familien Hammer som meget søde & venlige mennesker.


Familien flytter til Østerlund:

Svend Haakon Hammer & hustru Dagmar havde mange gode venner her på egnen, bl.a. Mie & Svend Aage Hansen Juhl, Krogen 2, i Skovby. De to vennepar holdt forbindelsen i en årrække, også efter at Dagmar & Haakon Hammer i 1950 var flyttet og havde bosat sig i Østerlund ved Horsens. Mie og Svend Aage Hansen Juhl kom senere til at kende Haakon Hammer´s 2. hustru, som de også fik et godt forhold til.



Ane Margrethe Hansen, f. Pedersen.

Købt: 04.10.1939

Solgt: 23.02.1940


Ejer:

Ane Margrethe Hansen, f. Pedersen.

Dtr. af: Sejer Pedersen, gdr. på Stenkærgård, og hustru Karen Marie, f. Rasmussen i Hornborg.

Født: den 2.06.1890 i Boring. (Død: den 24.10.1963 i Rask Mølle; 73 år gl.).

Viet d. 31.03.1915 i Hvirring kirke, til: ungkarl Jens Julius Hansen fra Føvling.



Julius Hansen & Ane Margrethe Hansens børn:

Rasmus Julius Hansen, f. 26.09.1915 i Føvling, udd. ingeniør, gift 1942 i Kolding, med Hetty Nielsen, f. 1918 i Randers, Parrets bopæl, 1977: Øster Marievej, Kastrup.


Sejer Hansen, f. den 28.08.1917 i Føvling, udd. elektroingeniør i 1943, gift 1943 i Hvirring kirke m. Edith Arla Henriette Møller, f. 1920 i København. Parrets bopæl 1977, Hagenæs 23, Jyllinge, Roskilde.


Ragnhild Hansen, f. den 18.11.1919 i Føvling, (døde 21.04.1967 i Vinding), gift 1944 i Hvirring kirke m. planteavlskonsulent Hans Kristian Olesen, f. 1919 i Tørring.


Svend Aage Hansen, f. den 27.04.1922 i Boring, (død. 24.08.1971 på Boring mark, 49 år gl.), gift 13.04.1949 i Aale kirke, m. Ella Møller Mogensen, Aale. Svend Aage Hansenovertog slægtsgården ”Stenkærgård” i 1949 efter moderen Margrethe Hansen, f. Pedersen. Parrrets børn: Jens Julius, f. 1950, Peter, f. 1954, Mette Marie, f. 1960.


Karen Marie Hansen, den 31.08.1927 i Boring; gift m. Verner Mortensen, søn af Peder Mortensen fra Honum. Karen & Verner Mortensen drev i mange år en gård i Nim. Parrets børn: Sejer Mortensen, f. 1952 i Ring, udd. tømrer i 1973, startede udd. på Bygholm Landbrugsskole, 1975, sen. gdr. i Linnerup sogn. Birthe Mortensen, f. 19.05.1953 i Purup, Østbirke sogn, udd. børneforsorgspædagog, hun blev gift i 1951 i Nim kirke m. Thorkild Brønd, typograf i Brædstrup. f. 1951.



Skøde:

Ane Margrethe Hansen købte /fik skøde på ejendommen Stenkærhus, matr. 30b, og 30d, fra Kristian Mortensen, den 04.10.1939. (Skøde: N 699).

Købspris: 14.000 Dkr.




Kristian Mortensen og Kirstine Mortensen

Købt: 21.07.1934

Solgt: 04.10.1939


Ejere:

Kristian Mortensen, handelsmand i Boring.

Søn af: Mads Peter Mortensen, husmand i Linnerup, og hustru Ane Frederiksen.

Født: den 26.05.1910 i Linnerup sogn. (Død: den 24.03.1971 i Boring, 61 år gl.).

Viet til: Kirstine Jensen fra Aale.


Hustru:

Kirstine Mortensen, f. Jensen, kaldet ”Stinne”, husmoder.

Dtr. af: Hansine Laurine Jensen i Aale.

Født: den 1.02.1911 i Aale sogn. (Død: den 24.02.1996 i Rask Mølle, 85 år gl.).



Skøde:

Kristian Mortensen købte /fik skøde på Stenkærhus, Møllersmindevej 17, matr. 30b, 30d, fra Enke Anna Margr. Hansen, d. 21.07.1943. (Skøde: N 699).

Købspris: 10.750 Dkr.


Stinne & Kristian Morten´s børn:

Vagn Skovborg Mortensen, f. 17.06.1932 på Rask. (Faddere v. dåben: Peter Hansen & hustru Marie Hansen af Rask).


Aase Skovborg Mortensen, f. 17.04.1940 på Boring mark. (Faddere v. dåben: Henrik Kr. Therkelsen & hustru Signe Edith Pedersen).


Sonja Skovborg Broch, f. Mortensen, den 4.12.1936 på Boring mark. (Faddere v. dåben: Aage Mortensen og Erna Mortensen fra Hjortvang). Sonja blev viet i Hvirring kirke i 1958 til Hans Madsen Broch, vognmand i Dortheasminde. Parrets børn: Per Broch, Hanne Broch, Lars Broch, & Bente Broch


Jørgen Skovborg Mortensen, f. 19.01.1950 i Boring; (død: 23.05.2011 I Nim), udd. mekaniker, gift med Bente Mortensen. Parrets børn: Jens Mortensen, f. 1981, Birgitte Mortensen, f. 1977. Jørgen Skovborg Mortensen havde s.m. kolleger opstartet “BBK Bio Airclean” I Hjortsvang, en virksomhed med speciale I udvikling af ormekultur til fjernelse af luftgener fra industrivirksomheder I ind- og udland.



Flyttede til Boring midtby:

Stinne og Kristian Mortensen boede sen., fra 1942-1985, i Boring midtby, i huset, Boring 19, matr. 31a/32b. (Læs evt. afsnit 35, huset”Boring gl. smedie” i Boring-bogen).



Jens Julius Hansen og Anna Margrethe Hansen, f. Pedersen.

Købt: 29.07.1920

Solgt: 21.07.1934


Ejere:

Jens Julius Hansen, gårdejer på Boring mark..

Søn af: Rasmus Hansen, gdr. på "Kirstinelyst" i Føvling, & hustru Karen.

Født: den 26.02.1888 i Føvling; (Død: den 13.12.1929 i Boring; 41 år gl.).

Viet d. 31.03.1915 i Hvirring kirke, til: Ane Margrethe Pedersen, Boring mark.


Hustru:

Anna Margrethe Hansen.

Dtr. af: Sejer Pedersen, gdr. på "Stenkærgaard", & hustru Karen Marie, f. Rasmussen i Hornborg.

Født: den 2.06.1890 i Boring. (Død: den 24.10.1963 i Rask Mølle; 73 år gl.).


Skøde:

Skøde:

Jens J. Hansen købte /fik skøde på ejendommen Stenkærhus, Møllersmindevej 17, matr. 30b, og 30d, fra Daniel Nielsen, den 29.07.1920. (Skøde: E 217).


Skifte:

Skifte:

Den 10.02.1930. Skifteretsatt. som adkomst på matr. 30b, og 30d, m. tilladelse til at sidde i uskiftet Bo, for Enke Anna Margrethe Hansen, f. Pedersen.



Julius Hansen & Ane Margrethe Hansens børn:

Rasmus Julius Hansen, f. 26.09.1915 i Føvling, udd. ingeniør, gift 1942 i Kolding, med Hetty Nielsen, f. 1918 i Randers, Parrets bopæl, 1977: Øster Marievej, Kastrup.


Sejer Hansen, f. den 28.08.1917 i Føvling, udd. elektroingeniør i 1943, gift 1943 i Hvirring kirke m. Edith Arla Henriette Møller, f. 1920 i København. Parrets bopæl 1977, Hagenæs 23, Jyllinge, Roskilde.


Ragnhild Hansen, f. den 18.11.1919 i Føvling, (døde 21.04.1967 i Vinding), gift 1944 i Hvirring kirke m. planteavlskonsulent Hans Kristian Olesen, f. 1919 i Tørring.


Svend Aage Hansen, f. den 27.04.1922 i Boring, (død. 24.08.1971 på Boring mark, 49 år gl.), gift 13.04.1949 i Aale kirke, m. Ella Møller Mogensen, Aale. Svend Aage Hansenovertog slægtsgården ”Stenkærgård” i 1949 efter moderen Margrethe Hansen, f. Pedersen. Parrrets børn: Jens Julius, f. 1950, Peter, f. 1954, Mette Marie, f. 1960.


Karen Marie Hansen, den 31.08.1927 i Boring; gift m. Verner Mortensen, søn af Peder Mortensen fra Honum. Karen & Verner Mortensen drev i mange år en gård i Nim. Parrets børn: Sejer Mortensen, f. 1952 i Ring, udd. tømrer i 1973, startede udd. på Bygholm Landbrugsskole, 1975, sen. gdr. i Linnerup sogn. Birthe Mortensen, f. 19.05.1953 i Purup, Østbirke sogn, udd. børneforsorgspædagog, hun blev gift i 1951 i Nim kirke m. Thorkild Brønd, typograf i Brædstrup. f. 1951.


Daniel Nielsen

Købt: 27.03.1918

Solgt: 29.07.1920


Ejere:

Daniel Nielsen

Søn af:

Født:

Gift m.


Hustru:

Nielsen

Dtr. af:

Født:



Skøde:

Daniel Nielsen købte /fik skøde på ejendommen, Møllersmindevej 17, matr. 30b, og 30d, fra Marius Johansen, den 27.03.1918. (Skøde: E 217).


Børn:





Marius Johansen

Købt: 11.01.1918

Solgt: 27.03.1918


Ejere:

Marius Johansen

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Johansen

Dtr. af:

Født:



Skøde:

Marius Johansen købte /fik skøde på ejendommen, Møllersmindevej 17, matr. 30b, og 30d, fra Rasmus Jensen Rasmussen, den 11.01.1918. (Skøde: E 217).



Behæftelser:

Marius Johansen. Oblig. af 11.01.1918 til købmand Peter Hansen, Rask Mølle, med oprykkende prior. til 4½ % rente. 1300 rigsdaler.



Marius Johansen & hustrus børn:







Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline, f. Eriksen.

Købt: 12.06.1913

Solgt: 11.01.1918


Ejere:

Rasmus Jensen Rasmussen

Søn af: Kristen Rasmussen, husm. på Tyrsting sogn & herred, & hustru Ane Margrethe Jensen, nu gift m. husmand Hans Peder Jensen på Rask mark, Hvirring sogn, Nim herred.

Født: 18.07.1870, Tyrsting s.. Død: 23.04.1959, 89 år gl. De gl. Hj., Flemming.

Gift d. 22.05.1894 i Hvirring kirke m.: Nicoline Eriksen fra Honum, Hv. sogn.


Hustru:

Nicoline Rasmussen, f. Eriksen.

Dtr. af: Jørgen Eriksen, Vinderlev Mark, & hustru Kirsten Marie Nielsen.

Født: 3.12.1870 i Honum, Hv. sogn. Død: 1.03.1952, 82 år gl., Boring sk..



Skøde:

Rasmus Jensen Rasmussen købte /fik skøde på parcel, Møllersmindevej 17, matr. 30b, og 30d, fra Hans Jensen, den 12.06.1913. (Skøde: E 217).


Kalhave-vej 16,

1896

1997:




Opførte

stuehus:

Kalhave-vej 16:



Kalhave-vej 17,

1900-08:


Rasmus Jensen var Boringegnens ”byggematador” i årene fra 1896-1959.

Rasmus Jensen købte ejendommen, matr. 29c, Kalhavevej 16, den 28.02.1896, af Mads Peter Møller Lange, Boring mark; ifølge dette skøde kan man læse: ejendommen, agerjord m. m., med herpå værende udbygninger & tilbehør, korn og furage m.m., (s. m. et stykke udstykningsjord – på den nordøstlige side af Kalhavevejen), er udskiftet fra Mads Peter Møller Lange´s ejendom, matr. 29g b, Kalhavevej 19, - til overtagelse den 1.05.1896.


Rasmus Jensen Rasmussen byggede straks et stuehus på stedet - i tilslutning til ejendommens udbygninger. Rasmus Jensen fik skøde på ejendommen, matr, 29c, den 3.12.1896. I efteråret 1896 kunne Rasmus & Nicoline flytte ind i det nye hjem, s. m. deres lille søn, Kristen Peter Rasmussen!


Rasmus Jensen & Nicoline boede kun i ejendommen Kalhavevej 16, i 1½ år. Ifølge tinglysningen, købte / ejede Rasmus Jensen sen. ejend. Kalhavevej 17 fra den 27.11.1900, hvor familien boede indtil 2.06.1908.


Boring 39,

i Boring,

1908-09:



I 1908 byggede Rasmus Jensen Rasmussen ejendommen Boring 39, matr. 21b i Boring, på en parcel i Boring (af hartk. 5 skp., 1 fdk. 1 alb.), der ifølge skøde af 14.01.1909, blev udstykket fra matr. 21a., Boring Vestergård, (ejet af gmd. Rasmus Mikkelsen i Boring).


Forældre:


Børn:

*









*


*


*




*

I 1908 flyttede Nicoline & Rasmus Jensen Rasmussen ind i den nybyggede ejendom, Boring 39; sammen med deres børn:


  1. Kristen P. Rasmussen, f. 4.06.1896 på Boring mark. Kristen var vognmand i Boring, hvor han kørte træ for skovarbejderne i Rask skov med hest & vogn. Kristen blev indkaldt til militæret under 1. Verdenskrig - i årene 1914-1918. Kristen Peter Rasmussen blev gift med Ingrid Kristine Pallesen, d. 25.02.1922 i Klovborg kirke: Kristen Rasmussen købte i 1930 ejendommen Raskvej 50 på Boring sø; Parret fik tre børn: Johannes, født i 1923; Kamma, født i 1930, & Elisa /Lis Rasmussen, født i 1935 på ejendommen, Raskvej 50. Boring skov. I 1960 flyttede parret til Rask Mølle, til huset Kalhavevej 10, i Rask Mølle, som blev familien´s fremtidige hjem. Kristen Rasmussen, der var reservepost i Boring og Rask Mølle i en årrække, døde i 1980, 84 år gl..

  Stinne Rasmussen blev boende i huset i 8 år, indtil hun døde i 1988. 90 år gl..

  2. Klara Margrethe Rasmussen, født 10.10.1898, udd. syerske; gift m. Sigurd Ovesen; Margrethe & Sigurd fik to børn: 1). Karen Ovesen, g.m. gartner Helge Hansen, børn: Knud Erik, ; 2). Eigil Ovesen.

 1. 3. Ester Marie Rasmussen, f. 6.10.1902 på Boring mark; g. m. Hans Kristensen. Ester & Hans´ børn: 1). Hartvig Kristensen, g.m. Ragnhild, hun havde datteren Aase med ind i ægteskabet; fælles børn: Margit, f. 1944; Hans; & Lene.

  4. Gunnar Rasmussen, født 26.06.1907, statshusmand på ejend. Skovbyvej 21 i Skovby; & senere landmand på ejendommen, Raskvej 47 i Boring skov. Gunnar Rasmussen blev gift med Marie Thomsen, den 30.05.1937 i Nr. Snede kirke. Marie & Gunnar fik fire 4 børn: Ruth, født 1938 i Skovby; Rosa, f. 1940 i Skovby; Ingerlise, f. 1943 i Skovby; & Evald, f. 1945 i Skovby; alle fire børn havde deres skolegang i Skovbyskolen, (i vestfløjen på Rask Hovedgård); også efter at familien i 1948 var flyttet til ejendommen Raskvej 47, i Boring skov; sønnen Evald opnåede at være med, da Skovbyskolen blev nedlagt i 1960, og eleverne fra de mindre skoler i kommunen: Boring, Kalhave, Hornborg, Flemming & Hvirring, i 1960 - blev overflyttet til den nyopførte Rask Mølle centralskole, 2.09.1960.


Stenkær-hus”,

1913-

1918:



Kalhave-vej 7,

1918-

1921:

Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline købte ejend. ”Stenkærhus”, matr. 30b, Møllersmindevej 17, på Boring mark, den 12.06.1913. Familien boede på ejendommen i seks år, indtil parret sælger ejendommen igen, den 11.01.1918, for at flytte til Kalhavevej 7, matr. 11i., Boring mark. Meget tyder på, at det er Rasmus Jensen Rasmussen, der bygger ejend. Kalhavevej 7!


Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline køber huset /byggegrund på Kalhavevej 7, matr. 11i, ca. 1.01.1918. Der er sandsynligt, at det er Rasmus Jensen der bygger huset i 1918. Rasmus J. & familie bor i huset i 3 år, til 1921.


Rasmus Jensen & hans familie flyttede ofte i børnenes barndomstid; dette var dog positivt for børnene, for de fik nye venner, hver gang familien bosatte sig et nyt sted på egnen. Rasmus Jensen havde altid gang i et eller andet byggeprojekt, han fattede straks murerske eller hammer, når familien tilflyttede deres nye hjem. Rasmus arbejdede koncentreret med restaurering af eksisterende bygninger; men andre gange opførte han et nyt hus eller en hel ejendom, som familien derefter kunne flyttede ind i, hvilket især glædede Nicoline! Rasmus Jensen havde ofte en aftale med gårdejerne i Boring, når man på gårdene byggede nyt; derved kunne han få gode genbrugsmaterialer til sit eget arbejde, f.eks. brugte vinduer og døre eller tagsten & tagplader, som han kunne bruge til oplægning på hans eget hus og ejendom! Kilde: Ernst Danielsen, Rask Mølle!



Nedenstående liste er en fortegnelse over huse & ejendomme som Rasmus Jensen har ejet gennem årene. Hvis læserne kan berette om flere steder, hvor Nicoline & Rasmus har boet – modtager vi meget gerne en mail fra jer:

Rasmus & Nicoline

1895

* Den 24.08.1895, køber Rasmus Jensen ejendommen, matr. 2e i Hårup, Føvling sogn.

  * Fra den 28.02.1896 -1.06.1897 ejer Rasmus Jensen ejendommen, Kalhavevej 16, matr. 29c, Boring mk.

  * D. 27.11.1900- 2.06.1908 ejer Rasmus Jensen ejend. Kalhavevej 17, matr. 28b, Boring mark.

* 1907–1911 køber Rasmus Jensen jordareal matr. 21b / og bygger ejendommen, Boring 39, i Boring.

* 1911-1913 boede Rasmus Jensen & familie i “Søhuset”, matr. 4b, Boring 40; til gengæld skulle Rasmus Jensen lægge nyt genbrugstag på ejendommen /huset.

  * 12.06.1913–11.01.1918 ejer Rasmus Jensen ejend. “Stenkærhus”, Møllersmindevej 17, matr. 30b, på Boring mark.

  * 1918 – 18.11.1921 ejede Rasmus Jensen huset Kalhavevej 7, matr. 11i, Bandbjerg. (Alt tyder på at Rasmus Jensen byggede huset i 1918).

  * 1935–28.09.1948 bygg. Rasmus Jensen ejend. Skovbyvej 21, Skovby til sønnen Gunnar.

  * 1947 – 1959, ejer Rasmus Jensen Søhuset, matr. 4b, han lægger nyt tag på Boring 40. Rasmus Jensen & Nicoline boede en tid hos sønnen Gunnar, fra ca. 1950-52, da Nicoline døde den 1.03.1952. Rasmus Jensen Rasmussen flyttede tilbage til Søhuset, hvor han boede i nogle år, indtil 1.nov.1958; på dette tidspunkt flyttede Rasmus ind på “De gamles hjem” i Flemming; hvor han døde den 23.04.1959.

Kilde: Lis Rasmussen har foræret værdifulde gl. skøder & billeder til: Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, v. formand Sonja Madsen.





Hans Jensen

Købt: 15.12.1909

Solgt: 12.06.1913


Ejere:

Hans Jensen

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Jensen

Dtr. af:

Født:



Skøde:

Hans Jensen købte /fik skøde på parcel, Møllersmindevej 17, matr. 30b, og 30d, fra Døds- og Fællesboet efter afd. husmand Andreas Nielsen af Boring og hans Enke, den 15.12.1909. (Skøde: E 217). Voer og Nim Herredsret.



Børn:





Andreas Nielsen og Maren Jensen.

Købt: 30.09.1874

Solgt: 15.12.1909


Ejere:

Andreas Nielsen; smed.

Søn af:

Født: d. 11.11.1838 i Aale.

Gift m.: Maren Jensen


Hustru:

Maren Nielsen, f. Jensen.

Dtr. af:

Født: d. 2.08.1837 i Hvirring.






Eneejer:

Skøde: a.

Andreas Nielsen købte /fik skøde på halvdelen af matr. 30b: 3, 2, 1 album, Møllersmindevej 17, fra Jens Nielsens Enke Dorthea Cathrine Frederiksen, den 30.09.1874. (Skøde: E 217).


Ved deklaration af 12.07.1892, mellem Andreas Nielsen og Laurs Hansen er samejet angående matr. 30b ophævet og

Andreas Nielsen bliver Eneejer af matr. 30b: 1, 3, ½ album



Den 29.01.1879: ejer en halvdel hver.

Matr. 30b: Andreas Nielsen, hartkorn, 1, 3, ½ album.

Matr. 30c: Hans Christensens Enke, hartkorn, 1, 3, ½ album, ca. 1847. (Skøde: E 217).



Skøde: b.

Den 12.07.1892. Andreas Nielsen køber /får skøde på matr. 30d, fra Laurs Hansen. (Skøde: E 217).




Jernbanen:

Skrivelse af 29.09.1893. På grund af Horsens-Tørring Jernbaneanlæg, ændres matr. 30b, m. hartkorn: 1, 2, 2 1/4 album.



Andreas Nielsen og Maren Jensens børn:

Kirstine Marie Kathrine Nielsen, f. den 13.3.1875 på Boring mark.




Ft 1906

I huset, matr. 30. bor også, ifølge Folketællingsliste: Opslag 82-83, 1906.

Kristian Thomsen, f. 20.05.1837, murermester, alderdomsstøtte.


Ann Kjerstine Madsen, f. 18.05.1833.


Kristian Thomsen, f. 13.05.1896.



Aftægtskontrakt:

Andreas Nielsen er forpligtet at svare aftægt til Jens Nielsens Enke Dorthea Cathrine Frederiksen m. 1. prior. i hans halvdel af matr. 30b, ifølge contrakt af 30.09.1874. Nb.: angående den tinglæste Interessentskabskontrakt, se fol. 315.


Jens Nielsen og Laurs Jacobsen

Købt: 20.12.1846

Solgt: 30.09.1874


Ejer:

Jens Nielsen; fæsteb.; selvejer (½ del) af tvillingejend. "Stenkærhus".

Søn af:

Født: ca. 1806. (Død: den 25.2.1874 på Boring mark; 68 år gl.).

Gift m.: Dorthea Cathrine Frederiksen.


Hustru:

Dorthea Cathrine Frederiksen.

Dtr. af:

Født:



Skifte:

Den 22.07.1892. Skifteretsattest som adkomst på halvdelen af matr. 30b, med kongekvægtiende, med tilladelse til at sidde i uskiftet Bo, for Jens Nielsens Enke Dorthea Cathrine Frederiksen.



Dorthea Frederiksen & Jens Nielsens børn:

Kirstine Elisabeth Jensen, f. 1843; viet den 28.1.1862 i Hvirring kirke til: ungkarl Christian Sophus Hansen (22 år) af Follerup By, Herslev sogn v. Vejle.


)

 1. (steddatter) Louise Seiersdatter på Boring mk., f. 1830; viet den 1.9.1854 i Hvirring kirke til: ungkarl Anders Jensen Kudsk fra Ussinggård, 24 år gl.


Ejer:

Laurs Jacobsen; selvejer af (½ del) af "Stenkærhus" på Boring mark.

Søn af:

Født:

Gift m.:



Laurs Jacobsens børn:

Christen Laursen, f. 20.10.1862 på Boring mark.





Skøde:

Den 20.12.1846. Jens Nielsen; tidl. fæstebonde, får skøde på stedet matr. 30b, sammen med Laurs Jacobsen. De bliver ejere af ejendommen "Stenkærhus" med hver en halvdel. De har til Interessentskabskontrakten samme folium (315).



Skøde: a.

Jens Nielsen og Laurs Jacobsen. Skøde af 20.12.1846, læst 26.02.1847, fra proprietær Frich til det af Jens Nielsen, hans fæste hidtil betroede hus med tilliggende matr. nr. 30b. (Skøde: E 217), hans fæstejord er således.

Nb.: Jens Nielsen og Laurs Jacobsen har tilkøbt en halvdel.




Skøde: b.

Jens Nielsen og Laurs Jacobsen. Skøde af 21.12.1866, fra Gran Friis på kongekvægtiende af følg. matr. 30b. (Skøde: E 217). Folie delt.


Anmærkning: L. M. Skr. 29. jan. 1879.

Jens Nielsens halvdel (matr. 30b). Laurs Jacobsens halvdel (matr. 30c).

Matr. 30b: Andreas Nielsen, hartkorn, 1, 3, ½ album.

Matr. 30c: Hans Christensens Enke, hartkorn, 1, 3, ½ album,

som adkomster for 316 og 317.


Byggeår

1847-66:

Behæftelser:

Jens Nielsen. Oblig. af 20.12.1866, læst 26.02.1847, til Rasmus P. Jensen, på Kalhave Mark m. 1. prior. i hans (Jens Nielsens) halvdel af matr. 30b med den nyes opførte 7 fag bygning samt sæd, avl, og gødske for 150 rigsdaler.



XVIII.

Proprietær Johannes P. Frich

Købt:

Solgt: 20.12.1846


Ejer:

Johannes P. Frich, proprietær.

Søn af:

Født:

Gift m.:



Fæstekontrakt:

Jens Nielsen, fæstebonde på Stenkærhus.

Gift m. Dorthea Cathrine Frederiksen. (Se ovenstående tekst og skøde).


Afsnit 10 slutter

Opdat. Den 9.07.2014: ang. nye oplysninger fra Realregisteret, Nim herredsfoged, Hvirring sogn, side 204 af 293. Det er omkring skøde af 26. februar 1847 fra proprietær Frich på Rask til den første selvejer af ejendommen, Møllersminde 17, Stenkærhus, matr. 30b.


Opdat. 19.08.2017, ang. korrekte fødselsdata på Margrethe og Julius Hansens børn, samt Stinne og Kristian Mortensens børn.