www.boringby.com

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Afsnit 101 -  Kalhavevej 20  - Bandbjerg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde et fotobillede fre Kalhavevej 20.

 

Søg og find dit emne.

Tryk på Adresseregister!

Du kommer til det ønskede AFSNIT.

 

 

Afsnit 101

Kalhavevej 20

Bandbjerg

 

 

 

Opdateret 12.08.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler.Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit

101

Kalhavevej 20

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 29f; Hvirring sogn).

Boring

mark

Bandbjerg


Byggeår: 1916-24


Ejendommen er formentlig opført i årene 1916-1924, da matr. 29f ikke er med i folketællingerne 1906 & 1916.Afsnit 101, læs i dette afsnit, fra 1930, til 1981, Kalhavevej 20, beretningen om ”vestinderpigen” May Alberta Olesen, f. 1906 på St. Croix; (datter af fhv. fængselsinspektør Niels Olesen, og hustru Mary Christine, Kalhavevej 16).

May Alberta Olesen blev gift med Niels Thorning Christensen, den 7.03.1926 i Godthåbskirke i Kbh.. Det unge par købte ejendommen, Kalhavevej 20, ved Rask Mølle i 1930; hvor de boede med deres børn, indtil 1981. Parret fik fire børn, hvor af de 3 yngste er født på ejendommen på Kalhavevej i Bandbjerg.Nuværende ejere:Ivan Ole Nielsen og Anette Ebbesen.

Købt: 12.02.1986

Solgt:


Ejere:

Ivan Ole Nielsen og Anette Ebbesen, bygningsingeniør.

Søn af:

Født:

Gift / m.:


Hustru:


Anette Ebbesen

Dtr. af:

Født:Skøde:

Ivan Ole Nielsen og Anette Ebbesen købte /fik skøde på Kalhavevej 20, matr. 29f, af Niels Peter Jensen, den 12.02.1986. (Skøde: N 696).Bodeling:

Den 12.04.1994. Bodelingsoverenskomst mellem Ivan Ole Nielsen og Anette Ebbesen på matr. 29f, Kalhavevej 20. (Skøde: N 696). Købspris:350.000 Dkr.


Børn:


Parret børn:

Niels Peter Jensen

Købt: 11.12.1981

Solgt: 12.02.1986


Ejere:

Niels Peter Jensen,

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:


X

Dtr. af:

Født:Skøde:

Niels Peter Jensen købte /fik skøde på Kalhavevej 20, matr. 29f, af Niels Thorning Christensen, den 11.12.1981. (Skøde: N 696).Købspris: 192.000 Dkr.
Børn:

Niels Anton Thorning Christensen & May Alberta, f. Olesen.

Købt: 03.09.1930

Solgt: 11.12.1981


Ejere:

Niels Anton Thorning Christensen, husmand på Boring mark.

Søn af: Michael Paludan Thorning Christensen, barberer & forsikringsagent, Nikolajvej 3A, København, & hustru Agatha, f. Kragh; Nikolajvej 3A.

Født: 15.08.1904 i København; (Død ca. 1986-87 i Voerladegård, ca. 82 år gl.).

Viet 7.03.1926 i Godthåbskirken i Kbh. til: May Alberta Olesen, Nicolajvej 3A.


Hustru:


May Alberta Christensen, f. Olesen.

Dtr. af: Niels Olesen, kleinsmed, sen. fængselsbetjent, St. Croix, fr. 1897-1918,

& hustru Mary Christine, f. Erichsen, f. p. St. Croix; fam. flyttede til DK i 1918.

Født: 7.03.1906 på St. Croix. (Død: ca. 1986/ 87 i Voerladegård; ca. 80 år gl.).Skøde:

Niels Thorning Christensen købte /fik skøde på Kalhavevej 20, matr. 29f, af Sigvald Sørensen, d. 03.09.1930. (Skøde: N 696). Nb.: Ejendommens jordareal strakte sig på dette tidspunkt fra Kalhavevej, i en bred stribe ned til Mølleåen.May Alberta & Niels Thorning Christensens børn:

Niels Helge Thorning Christensen, f. 03.07.1926 i Lindebjerg i Lynge sogn, Alsted herred; udd. smed, sen. smedemester i Vestbirk; døde den 7.10.2003 i Vestbirk. Niels Helge var gift m. Minna Christensen, f. Bovien, f. 1926, d.1988.


Knud Børge Thorning Christensen, f. den 13.08.1928 i Hornborg sogn; han giftede sig med den unge pige, Elna; parret fik 4 børn: Tonni Leon, født 1953; Anna Dorthe, født 1954; Jørgen Flemming, f. 1958; & Anne Marie, født 1965.


Else Agathe Thorning Christensen, født den 29.12.1931 på Boring mark, Rask Mølle.

Aage Paludan Thorning Christensen, født den 26.03.1938 på Boring mark, Rask Mølle.I 2004 rejste Knud Thorning Christensen & datteren Anna Dorthe med et rejseselskab til St. Croix, (hustruen Elna var ikke med på rejsen, p.g.a. sygdom).

Det blev en uforglemmelig rejse, hvor de bl.a. søgte viden om inspektørboligen i Richmond, hvor Knuds mor, May Alberta, f. Olesen blev født i 1906.

Den dansktalende guide på turen fortalte, at de dansk vestindiske øer blev solgt til amerikanerne i 1917, efter en folkeafstemning hjemme i Danmark i 1916.


Knud Thorning Christensen kendte historien om Den danske Stats salg af de dansk vestindiske øer i 1917, fra moderens fortællinger om barndomstiden på St. Croix. Han vidste, at morfaderen Niels Olesen mistede sin stilling som embedsmand og fængselsinspektør, i 1918, fordi amerikanerne straks startede en fyringsrunde for at indsætte deres egne folk på de ledende poster på øerne. Morfaderen Niels Olesen måtte i hast sælge sine aktiver på St. Croix. Hjemrejsen til Danmark i 1918 kostede familien en formue, da de gennem måneder, ufrivilligt måtte opholde sig i USA, indtil amerikanerne gav tilladelse til, at familien kunne rejse videre med et skib til Danmark via Sverige. Hjemme i Danmark købte Niels Olesen en ejendom i Rask Mølle; han fik skøde på ejendommen Kalhavevej 16, i Bandbjerg, den 9.aug. 1918, hvor Niels Olesen bosatte sig med sin familie fra 1918 til 1933.På rejsen til St. Croix i 2004, søgte Knud Christensen og Anna Dorthe efter spor efter deres slægtsaner på øen. Det var lidt trist at se, at inspektørboligen, det store 2-etagers hus i Richmond, nu lå i ruiner, kun trappen til huset stod tilbage!

TV2 var med på turen med en fotograf /journalist; der blev lavet filmoptagelser fra deres møder med ambassadøren; arkivarerne på landsarkivet, samt samtaler med indfødte; og kendte danskere der opholdt sig på St. Croix.Fam. Thorning Christensen boede på Kalhavevej 20. i Bandbjerg, 1930-81:

Niels Thorning Christensen & May Alberta boede på Kalhavevej 20, i godt 50 år, indtil de i deres otium flyttede til Brædstrup, og senere til en beskyttet bolig i Voerladegård. Parret fik fire børn: den ældste søn, Niels Helge, er født 1926 i Lindebjerg, pr. Sorø; Lynge sogn, Alsted herred; de næste tre børn er født på Kalhavevej 20, v. Rask mølle; sønnen Knud Børge, er født 1928; datteren Else Agathe, er født 29. dec. 1931; parrets yngste søn, Aage Paludan, er født i 1938.Besøg på Arkivet:

Den 24. febr. 2015, var 87-årige Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde; på besøg på ”Lokalhistorisk Arkiv for Hvirring sogn” i Rask Mølle.

Knud Th. Christensen havde læst nærværende Boringbog: www.boringby.com og der fundet anledning til at kontakte Lokalarkivet i Rask Mølle med flere oplysninger om sine forældre, søskende og slægtsaner på St. Croix.

Mødet med ”Knud Københavner”, blev en virkelig god og interessant oplevelse.

Knud Thorning Christensen havde forskellige fotoalbum med, hvor der bl.a. var billeder af kendte personer i Rask Mølle, som var hans forældres bekendte.

Knud kendte navnene på alle personer, samt deres tilhørsforhold til egnen.
Knud Thorning Christensens hukommelse var knivskarp både i fortid og nutid; det var således interessant at se hans medbragte fotos, lysbilleder & TV2-film, og samtidigt høre Knud fortælle om sin mor, May Alberta, & hendes forældre: fhv. fængselsinspektør på St. Croix: Niels Olesen & hustru Mary Christine, der i Knuds barndomstid boede i Bandbjerg, på ejendommen Kalhavevej 16;

men tidligere/ før 1918 boede hans morforældre på de dansk vestindiske øer: morfaderen, Niels Olesen var danskfødt i Åle, udd. beslagsmed i Nim, da han efter 7 års militærtjeneste på øerne, blev indstillet som embedsmand med en stilling som fængselsinspektør i Richmond; og mormoderen, Mary Christine Olesen, f. Erichsen, var født 1878 på St. Croix, parret boede sammen med deres 7 børn i inspektørboligen i Richmond, det var et stort 2-etagers hus, hvor fam. havde indfødte tjenestefolk og havemand til at klare alle opgaver i hus og have, og en kusk, der sørgede for at børnene blev kørt i skole i den hestetrukne karet.Knud Thorning Christensen havde et væld af nyere lysbilleder & filmbilleder med fra St. Croix. I 2004 var han & datteren Anna Dorthe med et rejseselskab på St. Croix, for at søge information om deres slægtsaner på øen.

En fotograf /journalist fra TV2 deltog på samme rejse; fotografen var hele tiden med på sidelinjen, når Knud Thorning Christensen & datteren Anne Dorthe talte med embedsfolk og indfødte på øen, i jagten på at følge i forfædrenes spor.

Venskab

1985:


Et godt venskab:

Undertegnede havde den store oplevelse at dele hospitalsstue med May Alberta Christensen i efteråret 1985. Det var virkelig interessant at høre hende fortælle om sin barndomstid på De Vestindiske øer. May var god til at trække de uventede og morsomme oplevelser frem, så vi tre medpatienter på stuen morede os kosteligt! Vi lærte også hendes mand, Niels Thorning Christensen at kende som en rar og god mand, når han kom på besøg hos sin kone.

I Rask Mølle var Niels Thorning Christensen også en kendt og respekteret person. Han blev ofte i al venskabelighed kaldt: ”Niels Københavner”, fordi han oprindeligt var født og opvokset i København; og hans tungemål røbede tydeligt hans københavnske oprindelse!May og Niels:Ét uheld kommer sjældent alene!

Det sidste vi hørte fra Maj og Niels Thorning Christensen var i maj 1986, hvor de to søde og rare mennesker havde været ramt af et sort uheld!

Vi fire damer på hospitalsstuen havde virkelig haft det så rart sammen; selvom vi selvfølgelig hver især havde kæmpet med helbredsproblemer under indlæggelsen; og lægerne havde anbefalet det ældre ægtepar, May og Niels, at de skulle flytte ind i en beskyttet ældrebolig - i Voerladegård.

Vi besluttede ved afskeden, at vi ville mødes igen, når vi havde fået det lidt bedre; og i foråret 1986 ville jeg invitere damerne til en let frokost.

Jeg talte da med May i telefonen, hun var meget ked af, at hun ikke kunne deltage i damefrokosten – fordi hun netop havde været indlagt på sygehuset igen efter et uheldigt fald i deres hjem.

Årsagen var lidt tragikomisk, hun vidste ikke om hun skulle grine eller græde:

ægtemanden Niels havde siddet og hygget sig i en lænestol i deres lille stue; han ville rejse sig fra stolen, men kom ud af balance, sådan at han var ved at falde! May forsøgte at hjælpe sin mand; men faldt uheldigvis over hans ben; dermed faldt de begge omkuld i stuen! Niels og May faldt så uheldigt, at Niels brækkede benet, også May var kommet til skade med et ben; således at de begge blev indlagt på sygehuset med benbrud!

Kildeoplysninger: Milrid Søndergaard.
Sigvald Sørensen.

Købt:

Solgt: 03.09.1930


Ejere:

Sigvald Sørensen

Søn af:

Født:

Viet til:


Hustru:


hustru

Dtr. af:

Født:Skøde:

Sigvald Sørensen købte /fik skøde på Kalhavevej 20, matr. 29f, fra
Børn:

Ejere:

Niels Kristian Nielsen og Marie Nielsen

Købt: 1923-25.

Solgt:


Ejere:

Niels Kristian Nielsen, husmand.

Søn af:

Født: 6.05.1866 i Nørre Snede sogn.

Viet til: Marie Nielsen fra Ring sogn.


Hustru:


Marie Nielsen.

Dtr. af:

Født: 30.03.1859 i Ring sogn.Skøde:

Niels Kristian Nielsen købte /fik skøde

Parrets børn:

Henrik Nielsen, f. 20.01.1891 i Nørre Snede; sen. uldhandler.


Kristine Nielsen, f. 26.04.1897 i Vester sogn.


Børge Kristian Nielsen f. 23.11.1920 i Bredal, Engum sogn.


Marie Kristine Nielsen, f. 5.05.1923 i Uldum.
101 slutterOpdat:


Afsnit 101 er opdateret tirsdag den 18.09.2012:

ang. Sigvald Sørensen, der ejede huset i nogle år – for at sælge det 3.09.1930.

Nb.: det var ikke Sigvard Sørensen, Rask Mølle.Opdateret den 7.08.2015.

May Alberta Christensen, f. Olesen & Niels Thorning Christensen boede på ejendommen: Kalhavevej 20, i Bandbjerg, fra 1930 - 1981.

Forældrene Niels Olesen & Mary Christine Olesen, f. Erichsen boede på ejendommen, Kalhavevej 16, i Bandbjerg, fra 1918 – 1933.


Vestinderpigen” May Alberta Olesens forældre: fhv. fængselsinspektør på St. Croix, Niels Olesen & hustru Mary Christine f. Erichsen, var bosat på de dansk vestindiske øer, indtil 1918, hvor fam. flyttede til faderens hjemland, Danmark. Forældrene købte ejendommen Kalhavevej 16, v. Rask Mølle, 9 august 1918; hvor parret bosatte sig med deres børn, i årene fra 1918-33, (se evt. Afsnit 97).