www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 102 -  Kalhavevej 22  - Bandbjerg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde et fotobillede fra Kalhavevej 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit 102

Kalhavevej 22

Bandbjerg

 

Opdat. 7.07.2014.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit

102

Kalhavevej 22

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 32a, Hvirring sogn).

Boring

mark

BandbjergHistorie:

Byggeår: 1847.            Byggeår, ældste hus: o. 1750I skødeprotokollen 1763 kan man se, at huset, der hører til matriklen, er jordløs. Senere tilkøbes et stykke jord til det lille husmandssted på Boring mark.

I følge skøderegister fra Rigsarkivet køber den daværende ejer i 1847 mere jord til ejendommen, der bliver udbygget og udflyttet (?) på dette tidspunkt og ligeledes får ny matrikel på 5 Skæpper, 5 Fj.kar, 2 album, tønder hartkorn.


Ejendommens nyere historie:

De nuværende bygninger, lade og kostald er opført i 1925. Stuehuset er ældre, men det er løbende blevet restaureret og moderniseret.


Nuværende ejere:

I.

Henrik Friis Knudsen & Inger Lindegaard Knudsen, f. Nordvig.

Købt: 17.06.1994

Solgt:


Ejere:

Henrik Friis Knudsen, udd. smed, cykelhandler i Rask Mølle

Søn af:

Født:

Gift m.: Inger Lindegaard Nordvig, Rask Mølle.


Hustru:

Inger Lindegaard Nordvig, f. Sørensen; syerske.

Dtr. af: Henning Sørensen, chauffør, Rask Mølle, & hustru Gudrun, f. Nordvig.

Født: i Rask Mølle.

Gift m.: Jørgen Pedersen, fra Kragelund, lastvognschauffør.

Gift/bofællesskab m.: Henrik Friis Knudsen.

Skøde:

Henrik Friis Knudsen og Inger Lindegaard Nordvig købte /fik skøde på landbrugsejendommen, Kalhavevej 22, matr. 32a og 2, fra Marie Sørensen, enke efter Aage Sørensen, 17.06.1994. (Skøde: N 598). Købspris: 797.060 Dk..Brugsrettigheder:

Den 22.11.1844. Dokument på 32a ang. bortleje af ret til Tørvegravning i 100 år (fra 1. Maj 1844) i 2/3 af et tørveskifte i Boring kær.Cykelhandler:

Henrik Friis Knudsen er indehaver af Rask Mølle Cykelforretning, og driver virksomheden med værksted og udstillingslokaler på Kalhavevej 22.Inger og Henrik Friis Knudsen har indrettet en gårdbutik i udbygningen, hvor cykelsmeden også har sit lagerlokale og reparationsværksted.

*

Inger og Jørgen Pedersens børn:

Jane Lindegaard Nordvig, f. 2.12.1979 i Rask Mølle.


*


Tommy Lindegaard Nordvig, f. april 1882 i Rask Mølle.


*

Inger & Henrik Friis Knudsens børn:

Mike Nordvig, f. 1996 i Rask Mølle.


*

Marie Nordvig, f. 2001 i Rask Mølle.
II.

Aage Sørensen og Marie Sørensen.

Købt: 16.11.1943

Solgt: 17.06.1994


Ejere:

Aage Sørensen; landmand på Boring mark.

Søn af: Søren P. Sørensen, Ørritslev, & hustru Kirstine, f. Andersen.

Født: den 24.04.1896 i Ørritslev. (Død: 8.04.1979 på Boring mark; 83 år gl.).

Viet i Øster Nykirke, den 5.04.1945 til: Marie Jensen fra Hvirring.


Hustru:

Marie Sørensen, medhjælpende hustru.

Dtr. af: Peder Jensen, Hvirring, & hustru Maren Jensen, f. Bredvig.

Født: den 10.8.1912. (Død: den 15.12.1993 på Boring mark: 81 år gl.).

Viet i Øster Nykirke, 5.04.1945 til: ungkarl & gmd, Aage Sørensen, Boring mk.Skøde:

Aage Sørensen købte /fik skøde på landbrugsejendommen, Kalhavevej 22, matr. 32a og 2, af Ane Kirstine Hansen, den 16.11.1943. (Skøde: N 598).

Bemærk: Dokument på 32a, ang. brugsret af 2/3 af tørveskifte i Boring kær.

Købspris: 32.000 Dkr.Vort sogn:

Aage Sørensen overtog i 1944 ejendommen matr. 32a efter Magnus Nielsen´s enke Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted, der s. m. ægtemanden havde ejet landbrugsejendommen siden 1921. Tidligere ejer i ca. 50 år var Marius Pedersen. Aage Sørensen har bestyret gården fra 1927 til 1944. Arealet er 15 tdr. land og normal besætning 7 køer plus opdræt, 2søer, 12 svin og 2 heste. Lade og kostald er opført i 1925, mens stuehuset er ældre, men moderniseret. Ejdsk. 45.000 kr.

Kilde: "Vort sogns Historie i 100 år", (udg. 1959).


 

*

Marie & Aage Sørensens børn:

Søren Peter Sørensen, f. den 18.7.1945 i Bandbjerg.


*

Svend Sørensen, f. den 8.10.1947 i Bandbjerg.


*

Kristian Sørensen, f. den 28.10.1949 i Bandbjerg.
III.

Frk. Ane Kirstine Hansen

Købt: 03.05.1940

Solgt: 16.11.1943


Ejer:

Frk. Ane Kirstine Hansen.

Dtr. af:

Født:Skøde:

Frk. Ane Kirstine Hansen købte /fik skøde på landbrugsejendommen, Kalhavevej 22, af Enke Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted, den 03.05.1940. (Skøde: N 598).

Nb.: Dokument på 32a, ang. brugsret af 2/3 af tørveskifte i Boring kær.

Lyst: Dødsboskifte den 14.03.1940 på matr. 32a, 2. Købspris: 30.000 Dkr.
IV.

Enke Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted.

Købt: 23.06.1931

Solgt: 03.05.1940


Ejer:

Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted; enke efter Magnus Nielsen.

Dtr. af: Søren Kristensen, gmd. i Haurum, & hustru Dorthe Marie Kristensen.

Født: den 19.06.1895 i Hornborg sogn. Død: 26.02.1940 på Boring mark.

Gift m.: Magnus Nielsen fra Christianshede, Bording sogn, Hammerum herred.


Ægte-mand:

f. 1898.

d. 1929:

Magnus Nielsen, boelsmand på Boring mark.

Søn af: Søren Chr. Nielsen, husm. i Christianshede & hustru Mariane Pedersen.

Født: f. 15.12.1898, Christianshede, Bording s.. Død: 25.02.1929, Boring mark.

Gift m.: Nielsine Kristine Kristensen Skibsted fra Haurum.

Skøde:

Skøde:

Enke Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo, efter ægtemanden Magnus Nielsen´s død, den 26.02.1929. Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted fik Skøde på landbrugs- ejendommen, Kalhavevej 22, matr. 32a og 2, den 13.06, læst den 23.06.1931.

(Skøde: N 598). (Ejendomsværdi: 15.000 kr.).

Bemærk: Dokument på 32a, ang. brugsret af 2/3 af tørveskifte i Boring kær.


Skøde:

Enke Nielsine Kristine Nielsen, f. Kristensen Skibsted. Pantebrev af den 20.02.1932 til Landmand Aage Laursen, Boring, med prioritet næst, hæfte nr. 10 & 15, på matr. 32a & matr. 2, med besætning m.m., for …... 1.500 kr.*

Nielsine Kristine og Magnus Nielsens børn:

Marie Skibsted Nielsen, f. 3.01.1923 på Boring mark.Ft. 1925

Folketællingen 1925, (opslag 61):

Bedstemoderen Dorthe Marie Kristensen, der er født, den 24.02.1853 i Hesselballe v. Uldum, bor på ejendommen hos sin datter og svigersøn i 1925.


VI.

Magnus Nielsen & hustru Nielsine Kristine, f. Kristensen Skibsted.

Købt: Skøde af 8.04.1921.

Skøde & Skifteretsatt.: 23.06.1931. Enken driver gården videre.


Ejere:

Magnus Nielsen, boelsmand på Boring mark.

Søn af: Søren Chr. Nielsen, husm. i Christianshede & hustru Mariane Pedersen.

Født: f. 15.12.1898, Christianshede, Bording s.. Død: 25.02.1929, Boring mark.

Gift m.: Nielsine Kristine Kristensen Skibsted fra Haurum.

Ejere:

Nielsine Christine Nielsen, f. Kristensen Skibsted.

Dtr. af: Søren Kristensen, gmd. i Haurum, & hustru Dorthe Marie Kristensen.

Født: den 19.06.1895 i Hornborg sogn. Død: 26.02.1940 på Boring mark.

Gift m.: Magnus Nielsen fra Christianshede, Bording sogn, Hammerum herred.


Skøde:

Magnus Nielsen & Nielsine Kristine Nielsen, f, Kristensen Skibsted købte /fik skøde, læst 8.04.1921 på landbrugsejendommen, matr. 32a, & matr. 2, fra Marius Pedersen. (Akt: Skab J. nr. 95). Statens Arkiver, Forside, Nim herredsfoged, Realregister, opslag 210/ af 293.Nielsine Kristine og Magnus Nielsens børn:

Marie Skibsted Nielsen, f. 3.01.1923 på Boring mark.Skifte:

Enke Nielsine Christine Nielsen, f. Kristensen Skibsted.

Tilladelse til at sidde i uskiftet bo, læst 13.06.1931, som adkomst på matr. 32a, og matr. 2. (Ejendomsværdi: 15.000).


Ft. 1925

Folketællingen 1925, (opslag 61):

Husfaderen Magnus Nielsen er med ved Ft. 1925! Bedstemoderen Dorthe Marie Kristensen, der er født, den 24.02.1853 i Hesselballe v. Uldum, bor på ejendommen hos sin datter og svigersøn i 1925.
VII.

Marius Pedersen & hustru Larsine Karoline Sørensen.

Købt: 21.12.1882, læst 22.12.1882.

Solgt: Skøde af 8.04.1921.


Ejere:

Marius Pedersen, boelsmand, landbruger.

Søn af: Peder Rasmussen, indsidder i Hjortsvang, & hustru Inger Pedersdatter.

Født: 24.02.1854 i Linnerup sogn, Skanderborg amt.

Viet i Hvirring kirke, 10.11.1882 til:Larsine Karoline Sørensen, tj.pige, Boring.

Forlovere v. brylluppet 1882: Søren Frederiksen, gårdmand i Kragelund;

& aftægtsmand Peder Rasmussen i Hjortsvang.

Hustru:

Larsine Karoline Sørensen.

Dtr. af: Søren Christian Christiansen, Jelling mark, & hustru Nielsine Hansen.

Født: 20.05.1859 i Jelling sogn, Vejle amt.

Viet i Hvirring kirke, 10.11.1882 til: Marius Pedersen, ungkarl & gmd., Boring.


Skøde:

Marius Pedersen & hustru Larsine Karoline, f. Sørensen, købte /fik skøde af 21.12. 1882, læst 22.12.1882, fra Jens Carl Petersen, på følg. matrikel nr.: 32a, og 2.; Nb.: om Lejekontrakt blandt hæftehaveren, Nr. 1. samt overtagen Pantegæld 4.500 kr.


Skøde:

Marius Pedersen, Obligation af 24., læst 26. juni 1885, til Jens Madsens Dødsbo i Boring …........... 2.000 kr.

Nb.: 1. prioritet i følg. matrikel` m.v..*

Larsine Karoline og Marius Pedersens børn:

Inger Marie Pedersen, f. 18.02.1887 i Hvirring sogn.*

Agnes Marie Pedersen, f. 10.11.1891 i Hvirring sogn.*

Dagmar Pedersen, f. 8.06.1894 i Hvirring sogn.*

Elna Kristine Pedersen, f. 1.09.1897 i Hvirring sogn.


*

Sigrid Petrea Pedersen, f. 14.11.1889 i Hvirring sogn.*

Valdemar Pedersen, f. 26.03.1900 i Hvirring sogn.


Marius Pedersen og Larsine Karoline Sørensen fik 8 levendefødte børn.


Kilde: fra Ft. 1901, Dataarkivet, opslag 686, Hvirring sogn, Skanderborg amt.

VIII.


Jens Carl Pedersen & Hanne Kirstine Nielsen.

Købt: Skøde af 7.01.1875,læst 19.02. s. år.

Solgt: Skøde af 21.12.1882, læst 22.12.1882.


Ejere:

Jens Carl Pedersen, gmd. på Boring mark.

Søn af: Peder Knudsen, husm., Østrup mk., & hustru Johanne Kirstine Jensdtr..

Født: 1841 på Østrup mark, Glud sogn, Vejle amt..

Gift: m. Hanne Kirstine Nielsen, Horsens.


Hustru:

Hanne Kirstine Pedersen, f. Nielsen.

Dtr. af:

Født: 1843 i Horsens; død: 27.04.1877 på Boring mark, 33 år gl..

Gift m.: Jens Carl Pedersen fra Glud.


Skøde:

Jens Carl Petersen købte /fik skøde af 7.01.1875, læst den 19.02. 1875, fra Hans Jensen, på følg. matrikel nr.: 32a, og 2.

Nb.: som forrige, og om at Lejekøb, overtager samme dag1.500 kr. Del t.v.


Skøde:

Jens Carl Petersen. Forlig af 20. marts 1873, læst 22 marts s. år, med Hendrik Møller Lange, med prioritet næst i følgende besætning med 3.000 kr., og en lejekontrakt for 240 kr.


Skøde:

Obligation af 17. juli, læst 18. juli 1879 til Kræn Bjerregård med prioritet næst ….. 3.000 kr, og lige 600 kr, til samme kreditor i følg besætning for 400.


*


Jens Carl Petersen´s børn:

Kirstine Nielsine Marie Pedersen, f. 1869 i Horsens.


*

Niels Peter Pedersen, f. 11.03.1871 på Aale mark.


*

 

Peter Guni Pedersen, f. 14.09.1873 på Aale mark.


IX.


Hans Jensen

Købt: Skøde af 21.06.1873, læst 4.07. s. år.

Solgt: Skøde af 7.01.1875, læst 19.02. s. år.


Ejere:

Hans Jensen

Søn af:

Født:

Gift:


Hustru:

X.

Dtr. af: .

Født:


Skøde:

Hans Jensen købte /fik skøde af 21.06.1876, læst 4.07. s. år, fra Christian Andersen, på følg. matrikler: 32a, og 2.


Skøde:

Hans Jensen, Obligation af 21 juni 1873, læst 4. juli s. år, fra Jørgen Pedersen i Horsens, med 1. prioritet i følg.: et stk. jord m. tilliggender for ….... 1.500 kr.

X.


Christian Andersen & hustru Anne Marie Andersen

Købt: Skøde af 13.06.1867, læst 12.01.1872.

Solgt: Skøde af 21.06.1873, læst 4.07. s. år.


Ejere:

Christian Andersen, gmd. på Boring mark.

Søn af: Anders Christensen Ring, Flemming, & hustru Maren Jørgensdatter.

Født: den 17.02.1847 i Hornborg sogn.

Viet i Hvirring kirke, den 29.03.1867 til: Anne Marie Andersen, fra Honum.

Forlovere: Anders Christensen, Flemming; og Anders Peter Hansen, Honum.

Hustru:

Anne Marie Andersen

Dtr. af: Anders Peter Hansen, gmd. i Honum, & hustru Karen Frandsdatter.

Født: den 2.07.1845 i Hvirring sogn.Skøde:

Christian Andersen købte /fik skøde af 13.06.1867, læst den 12.01.1872, fra Søren Pedersen, på følg. matrikler: 32a, og 2.

Att. modstående Lejekontrakt af 29. 06.1844.*

Christian Andersen, & Anne Marie Andersen´s børn:

Anders Peter Andersen, f. 1869 i Hvirring sogn,

XI.


Søren Pedersen & hustru Mette Marie Mortensdatter.

Købt: Skøde af 10.03.1853, læst 4.07.1856.

Solgt: Skøde af 13.06.1867, læst 12.01.1872.


Ejere:

Søren Pedersen, gmd. på Boring mark.

Søn af: Peder Jensen, gmd. i Haurum, & hustru Anne Cathrine Sørensdatter.

Født: den 12.01.1826 i Hornborg sogn. (opslag 32).

Viet i Hornborg kirke, 19.03.1853, til: Mette Marie Mortensdatter , Hornborg.

Hustru:

Mette Marie Mortensdatter.

Dtr. af: Morten Michelsen, gmd. i Hornborg, & hustru Birthe Therkelsdatter.

Født: 10/11 febr. 1827 i Hornborg.

Faddere: gmd. Christen Therkelsen´s hustru i Boring, Peder Sørensens´s hustru, og Seir Pedersen af Hornborg; Christen Therkelsen i Boring, og ungkarl Morten Jensen i Vrønding, (se opslag 87).Skøde:

Skøde:

Søren Pedersen købte /fik skøde af 10 marts 1853, læst den 4. juli 1856, på landbrugsejendommen, Kalhavevej 22, matr. 32a, m. hartkorn: 2 skæppe, 1 Fj.kar, 2 album; fra Christen Nielsen Münster.

Køberen overtager bankforretningerne og skal deklarere den med Niels Andersen, (husmand i Honum skov)´s oprettede Lejekontrakt med 2/3 del af Tørveskifte i Boring kær. (Skøde: J. nr. 95). (Se Opslag 201/ af 293: i Statens Arkiver, Forside, Nim herredsfoged, Realregister, Hvirring sogn).


Skøde:


Søren Pedersen købte /fik skøde af den 31 dec. 1855, læst den 3 okt. 1855, fra Lars Ammitsbøll, på parcel matr. 2, med hartkorn: 2 Sk., 1 Fj., 2 album.

(Nb.: se OIS ejendomsoplysninger matr. 2, = Kalhavevej 39, matr. 20)!


Skøde:

Søren Pedersen købte / fik skøde af den 21 dec. 1899, læst 4 okt. 1867 fra Gran Friis på kongekvægtiende af matr. 32 a. Ann. Andre, Adkomst.*

Mette Marie Mortensdatter, & Søren Pedersen´s børn:

Peder Sørensen, f. 1853 i Hvirring sogn.


*

Birthe Kirstine Sørensen, f. 1855 i Hvirring sogn.


XII.

Christen Nielsen Münster & hustru Marie Pedersdatter.

Købt: 29.06.1844

Solgt: Skøde af 10.03.1853, læst 4.07.1856.


Ejere:

Christen Nielsen Münster, husmand på Boring mark.

Søn af: Niels Münster, degn i Hvirring, & hustru Anne Magrethe Andersdatter.

Født: 25.05.1813 i Hvirring sogn.

Gift: Marie Pedersdatter fra Boring.


Hustru:

Marie Pedersdatter.

Dtr. af: Peder Jensen, gmd i Boring, & hustru Bodil Jensen.

Født: den 11.nov. 1814 i Boring, Hvirring sogn.

Vacc. Af Hr. Mikisch, den 20.07.1818.


Skøde:
Kontrakt:

Skøde:

Christen Nielsen Münster køber /får skøde på ejendommen af (0 2 3 1 htk.), matr. 32a, Kalhavevej 22,


Lejekontrakt af 29. juni, læst 22. nov. 1844, hvormed Christen Nielsen Münster bortlejer til Niels Andersen, husmand i Honum skov, de 2/3 dele af et ham tilhørende tørveskifte i Boring Kær på den måde, finder af skiftet, blot til tørvegravning og frit læggerum til tørvene på det, lejet i 100 år, fra 1. maj 1844.

Udlejeren har forbeholdt sig fri for græsning i en 6 alen bred stribe med næste Side, til derads i den øvrige 1/15 Kær.


*


Marie Pedersdatter & Chr. Nielsen Münster´s børn:

Niels Nielsen Münster, f. 1839, i Hvirring sogn.


*

Peder Nielsen Münster, f. 1841, i Hvirring sogn.


*

Jens Mogensen Münster, f. 1843, i Hvirring sogn.


*

Hans Nielsen Münster, f. 1845, i Hvirring sogn.


*

Niels Christensen Lund Münster, f. 1847, i Hvirring sogn.

XIII.

Niels Andersen og hustru Kirsten Hansdatter.

Købt: før 1834

Solgt: 29.06.1844


Ejere:

Niels Andersen, husmand.

Plejesøn af: Jens Madsen, gmd. Skovborg, & søn af Marie Margr. Mortensdtr..

Født: 6.12.1805 i Hjortsvang, hjemmedøbt, begyndt båret dagligt i Linnerup kirke, konfirmeret 7.02.1806 i Linnerup kirke. Død:

Gift i 1829 m.: Kirsten Hansdatter fra Boring.


Hustru:

Kirsten Hansdatter.

Dtr. af: Hans Jørgensen, husmand i Boring, og hustru

Født: den 6.01.1790 i Boring.


Skøde:

Skøde:

Niels Andersen køber / får skøde på ejendommen af (0 2 3 1 htk.), matr. 32a, Kalhavevej 22, ca. 1830-33.Register:

Kopi af Register fra Rigsarkivet: 1847.

Niels Andersen. Ejer / Bruger.

Matr. 32a: Gl. hartkorn, upriviligeret, 2, 3, ½ alb. Rente 2 Rigsbankdaler, 37 skilling. Ny matr. upriviligeret, htk.: 5, 2, 2 album.


*)

Kirsten og Niels Andersens børn:

Anders Pedersen, f. 1829 i Aale s., Ugift. Plejesøn. Gift m. Ane Kirstine Hansdatter, f. 1834 i Åle s.. Det unge par bor s. m. familien i huset i Honum.

Kilde: Ft. 1860).


Aftægt:


Hans Jørgensen, f. 1750, enkemand Bor på aftægt 1834-40 hos Kirsten og Niels Andersen på Boring mark. Hans Jørgensen er den tidligere ejer af stedet.

(Ft. 1834-40 ).


Otium:


Niels Andersen er 56 gl. blevet aftægtsmand i 1860. Han og hustruen Kirsten Hansdatter bor nu i et hus i Honum skov.flytter til Honum skov:


Ifølge Folketællingen 1834 bor Mette Hansdatter, født 1789 her i sognet, hos Kirsten og Niels Andersen på ejendommen i Bandbjerg.

Hun er ugift og følger med familien, da de o. 1844-58, flytter til huset i Honum skov. (I Ft. 1860 står skrevet: Mette Hansdatter, 69 år gl., aftægtsnyder.)


XIV.

Hans Jørgensen og hustru Anne Rasmusdatter.

Købt: 1765

Solgt: før 1834


Ejere:

Hans Jørgensen, post / skrædder.

Søn af:

Født: 1749 – 1840.

Viet i Hvirring kirke, den 31.03.1788 til: Anne Rasmusdatter, af Boring.

Hustru:

Anne Rasmusdatter.

Dtr. af: Rasmus og hustru Kirsten Andersdatter i Aale.

Født: 1757 i Aale. Død: 1809.


Skøde:

Skøde:

Hans Jørgensen køber / får skøde på ejendommen, matr. 32a, Kalhavevej 22, i 1765 fra Jørgen Jensen.*

Anne og Hans Jørgensens børn:

Mette Hansdatter, f. 1788


*

Kirsten Hansdatter, f. 1790 i Boring. Gift i 1829 og bor i huset.


*

Maren Hansdatter, f. 1791 i Boring. Ugift. Død: 1814.


*

Else Marie Hansdatter, f. 1794 - 1808.


*

Jørgen Hansen, f. 1795 i Boring.


*

Rasmus Hansen, f. 1798 i Boring.Relationer til egnen og familie:

Anne Rasmusdatter har været tjenestepige hos Hans Sørensen og hans kone i 1788. Annes broder er Christian Rasmussen i Aale.(Kilde: Skøde, Ft., kirkebøger 1683 - 1840, Hanne Henriksen, Skodborg).

XV.

Jørgen Jensen og hustru Mette Hansdatter.

Købt: 1763

Solgt: 1785


Ejere:

Jørgen Jensen, husmand.

Søn af: Jens Jørgensen, gmd. på Boring Vestergaard og Kirsten Hansdatter.

Født: 1719 i Boring. Død: 1785.

Gift i 1762 m.: Mette Hansdatter.


Hustru:

Mette Hansdatter.

Dtr. af:

Født: 1710 – 1786.Skøde:

Jørgen Jensen køber / får skøde på huset (jordløs), matr. 32a, Kalhavevej 22, i 1763 af Jørgen Christensen Skrædder.


Mette og Jørgen Jensen har ingen børn.

XVI.

Jørgen Christensen Skrædder og hustru Mette Hansdatter.

Købt:

Solgt: 1763.


Ejere:

Jørgen Christensen Skrædder.

Søn af: Christen i Honum / Kodallund,og hustru (Anne Jensdatter (?).

Født: 1713 - Død: 1761.

Gift m.: Mette Hansdatter.


Hustru:

Mette Hansdatter.

Dtr. af:

Født: ca. 1710 – 1786.


Skøde:

Jørgen Christensen Skrædder købte / fik skøde på huset (jordløs), matr. 32, Kalhavevej 22.*

Mette og Jørgen Christensen Skrædders børn:

Anne Jørgensdatter, f. 1746 - 1816. Gift i 1775 m. Jens Frandsen fra Boring Præstegård.


*

Hans JørgensenPost / Skrædder, f. 1750 – 1840. Gift i 1788 og bor i huset.

*

Christian Jørgensen, f. 1754 – før 1761.


Kilde:

(Kilde: Skøde, Ft., kirkebøger 1683 - 1840, Hanne Henriksen, Skodborg).


Afsnit 102 slutter.

Afnit 102, Kalhavevej 22 er blevet opdateret den 7.07.2014, m. skøde-oplysninger om ejere af ejendommen fra 1940-1853, skødedatoer m.m..

Kilde: Statens Arkiver, Nim herredsfoged, Realregister, Hvirring sogn.