www.boringby.com

M

 

 Forsiden

Til  Billeder Afsnit 21

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 21 -  Boring 2  - Boring.

 

Boring gl. Præstegård. Foto ca. 1904.

 

Boring Præstegård, matr. 15 lå indtil 1839 som tvillinggård s.m. Boringgård, matr. 16.

Eft. ildsvåde 1839 blev den gl. præstegård udflyttet & genopført på grunden: Boring 2.

  

 Billedet af den gl. præstegård, Boring 2, er taget fra vest mod nordøst - med et kig til Skanderborgvejen og Bandbjerg i baggrunden!  Fotograf Peder Madsen i Rask Mølle St..

 

Chr. Skov Larsen, Nr. Snedevej 86 i Trebjerre ejer det originale billede af den gl. præstegård i Boring. Billedet har han arvet efter sin farmor, Ane Madsine Larsen på Elmegård i Trebjerre. Farmoderen var født i 1868 på ejendommen, Boring 47 i Boring skov; hun var blevet gift i Hvirring kirke den 17.02.1893 med hans farfar, gmd. Steffen Peder Larsen i Trebjerre. Farmoderen & farfaderen fik syv sønner, hvoraf hans far var nr. 4 i søskendeflokken: Sigfred Larsen, født i 1901 i Trebjerre, Hvirring sogn.   

 

Christan Skov Larsen fortæller, at fotograf Peder Madsens billede fra 1904 altid var at se på væggen i bedsteforældrenes stue. Farmoderen var meget glad for dette billede fra Boring, men han anede dengang ikke, at billedet stammede fra Boring gl. præstegård! Chr. Skov Larsen har først fået vished for billedets oprindelse - ved at se i "Boringbogen" på afsnit 21- Boring 2; afsnit 57- Boring 47, & afsnit 62- Boring 55; samt lokalhistoriske tekster og billeder på hjemmesiden: boringby.com, hvor Ane Madsine Larsens slægtsaner er med på de omtalte afsnit i bogen.

 

Kildefoto: Chr. Skov Larsen, Elmegård i Trebjerre.

 

 

Matrikelkort over Boring by 1790. Her ses matr. 15a,

som er Boring gl. præstegård (indtil 1839).

 

Efter ildebranden i 1839 – blev Boring gl. præstegård udflyttet

(ca. 200 m. mod sydøst), & genopbygget som firelænget gård: Boring 2.

 

Kilde: Karl Christiansen, Boring Nedergård, fra bogen om Danmarks Kirker.

 

Forklaring til matrikelnumrene på ovenstående kort fra 1995.

 

Gård 13 = Gl. Skytballegård, Boring 9, flyttet og genopført i 1879.

Gård 14 = Anesminde, Boring 29.

Gård 15 = Den æld. Præstegård, Boring 2; flyttet og genopført i 1839.

Gård 16 = Boringgård, Boring 8.

Gård 17 = Boring Nedergård, Boring 24.

Gård 18 = Højskolegården, Boring 30.

Gård 19 = Boring gl. Vestergård, Boring 32.

Gård 20 = Boring Højgård, Boring 23.

Gård 21 = Boring Vestergård, Boring 36, udflyttet

& genopført på gårdens udmarksjord, omkr. 1790-1800.

Gården (uden nr.) = ”Den skjulte gård”.

Arkæologerne har i sommeren 2010, fundet grundsten

og stolpehuller på matrikel 28a m.fl., som viser

at der engang har ligget en anseelig gård på stedet,

nærmere bestemt nogle meter nord for de to huse Boring 20

og nabohuset Boring 22 m.fl..

 

Detailkort over Boring by & omegn – Rask Mølle by & omegn, 1995.

- ikke alle gårdnavne er med på kortet!

 

 

Vej nr. 409 er Skanderborgvejen, der går fra kortets øverste kant - Skanderborg mod Vejle - nederst på kortet. 

 

 

 

Opdateret 2.10.2012.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring2Edith&Jørn1967

Edith Henriksens indlæg i vandrebogen for III. real 1964 fra Rask Mølle skole.

Se side 156.

 

BoringPræstegård1904

Billede af den firelængede Boring præstegård 1904.

Se side 158    

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Slægtstavle & familierelationer til Boring gl. Præstegård, i årene fra 1778 – 2012.

* Jeppe Jensen

Ejer af Boringgård:

Fæsteskøde: 1763

Selvejer: 1803-1812.

Selvejergårdmand på ½ gården Boring præstegård, matr. 15 a:

Jeppe Jensen, f. 1735 i Honum; død 1814 i Boring, gift i 1778 i Hv. kirke m. 2. hustru: Kirsten Jensdatter, f. 1757 i Boring ; død 1835 i Boring. Parret havde 10 børn i ægteskabet; hvoraf nr. 6 er slægtsane til Larsenfamilien.

* Sønnen Jørgen Jeppesen, f. 1790 i den gl. præstegård, (adr. Boring 2).

Kirsten Jensdatter & Jeppe Jensen,

Boring by er tiptip-oldeforældre til:

bl.a. Christian Skov Larsen i Trebjerre;

& Bent Skov Larsen, Kbh;

& Solveig Jacobsen, f. Larsen i Odder.

*Jørgen Jeppesen

Boelsmand på ejendommen Boring 55, i Boring skov.

Boelsmand på ejendommen Boring 55 i Boring skov,

Jørgen Jeppesen, f. 1790 på Boring gl. præstegård; død 1867 i Boring skov; gift i 1830 i Hv. kirke m. 2. hustruAne Madsdatter, f. 1808 i Honum. Parret havde 10 børn i ægteskabet; hvoraf nr. 2 er Chr. Skov Larsen & broderen Bent Skov Larsens slægtsaner:

* Datteren Johanne Kirstine Jørgensdatter, f. 1833 i Boring 55, Boring skov.

Ane Madsdatter & Peder Larsen,

Boring 55, er tip-oldeforældre til:

bl.a. Christian Skov Larsen i Trebjerre;

& Bent Skov Larsen, Kbh;

& Solveig Jacobsen, f. Larsen i Odder.

*Johanne Kirstine Jørgensdatter, husmor i Boring 47, Boring skov.


Husmand & tømrermester i Boring 47, Boring skov.

Lars Andreas Larsen, f. 1824 i Lerret by, Nr. Snede sogn; død 1902 i Boring skov; gift m. Johanne Kirstine Jørgensdatter, f. 1833 i Boring skov; død 1923 på Dalsgård mark, Klovborg sogn. Parret havde 9 børn:

* Datteren Ane Madsine Larsen, f. 1868 i Boring 47 i Boring skov.

Johanne Kirstine Jørgensdatter & Lars Andreas Larsen, Boring 47 er

oldeforældre til til bl.a. Christian Skov Larsen i Trebjerre; & Bent Skov Larsen, Kbh; & Solveig Jacobsen, f. Larsen i Odder.

* Ane Madsine Larsen, husmor på Nr. Snedevej 86,

i Trebjerre.

Gmd. på Elmegård, Nr. Snedevej 86, i Trebjerre.

Steffen Peder Larsen, f. 1866 i Trelde, Vejle by & s., Elbo herred; død 1952 i Trebjerre; gift med Ane Madsine Larsen, f. 1868 i Boring 47, Boring skov; død 1948 i Trebjerre. Parret fik 7 sønner: hvor nr. 4 er slægtsane til Larsenfamilien:

* Sønnen Sigfred Larsen, f. 1901 i Trebjerre.

Ane Madsine Larsen & Steffen Peder Larsen, Trebjerre, er farmor & farfar til:

til bl.a. Christian Skov Larsen i Trebjerre;

& Bent Skov Larsen, Kbh;

& Solveig Jacobsen, f. Larsen i Odder.

* Sigfred Larsen,

gmd. i Trebjerre.

Gmd. på Elmegård, Nr. Snedevej 86, i Trebjerre.

Sigfred Larsen, f. 1901 i Trebjerre; gift med musiklærer Dorothea Frederikke Jensen Skov, f. 1897. Parret fik 4 sønner; hvoraf nr. 2 er: * Christian Skov Larsen, f. 1930 i Trebjerre;

& nr. 3 i søskendeflokken er:

* Bent Skov Larsen, Kbh., er slægtstavlens probander.

Dorothea Frederikke Jensen Skov & Sigfred Larsen er forældre til: Arne Skov Larsen; Chr. Skov Larsen; Bent Skov Larsen; & Thorkild Skov Larsen.

Kilde: Bent Skov Larsen, m.fl. i Larsen-slægten.

* Jørn Larsen ejendomsmægler

i Odder

Ejendomsmægler i Odder, Jørn Larsen, f. 1899 på Hvirring

Mark; gift m. Stinna Pedersen Fuglsbjerg. Parret havde fire døtre; hvoraf  nr. 4 i søskendeflokken er:

* Solveig Jacobsen, f. Larsen i 1932 i Klovborg, hun er én af slægtstavlens probander.

Jørn Larsen & Stinna Pedersen Fuglsbjerg er forældre til: Lisbeth Larsen; Ida Larsen; Anne Kirstine Larsen & Solveig Larsen.