www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder 

Boring st. Skole 

Forsamlingshuset

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Dilettant i Boring, 1952.

i Boring forsamlingshus.

 

"Husker du i Høst"

 

Dilettantstykket er skrevet af Emil Henriks og Carl Johan Hvid

 

Instruktør: Jean Pedersen, Rask Mølle

Skuespillerne på scenen i dilettanstykket, "Husker du i Høst", 1952.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

De medvirkende i dilettantforestillingen:

På billedet, stående, ses:

1. Gunnar Pedersen,

søn af Kr. Pedersen,

Gl. Vestergård, Boring 32.

2. Sonja Broch,

dtr. af Kristian

Mortensen, Boring 19.

3. Jens Sørensen,

søn af Niels Sørensen,

Anesminde, Boring 29.

4. Jean Pedersen,

skorstensfejer i

Rask Mølle. Instruktør.

5. Minna Zacho.

6. Niels Hansen,

gdr. Boringsøgård.

7. Helga Johansen,

f. Hansen

8. Anne Pedersen,

f. Olesen, dtr. af

Ole Olesen, Hansgård. 

9. Kristian Jepsen, 10 Else Berggren,

11. Ove Pedersen,

g.m. Anne Olesen.

Forrest siddende, ses:

1. Ester Pedersen,

dtr. af Laust Pedersen,

Egeballe.

2. Søren Knudsen,

Gdr. Frydenslyst.

 

Udredning af navne

på billedet:

Aage Pedersen,

Lupinvej 15, Rask Mølle.

Aage Søndergaard,

Lupinvej 10. Rask Mølle.

 

Dilettansstykket er arrangeret af Boring Skytte- og Gymnastikforening.

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

 

Om os »

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Dilett.1950-Side209»

Dilettant i Boring:

"Min egen dreng", forår 1950.

Se side 209,

 

Dilett.1952-Side210»

Dilettant i Boring:

"Husker du i høst",

forår 1952.

Se side 210, denne side!

 

Dilett.1954-Side211»

Dilettant i Boring:

"Martin kommer hjem",

forår 1954.

Se side

 

Dilett.1956-Side208»

Dilettant i Boring:

"Landmandsliv",

forår 1956.

Se side 208, 

 

Dilett.1957.Page15»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

forår 1957.

Se page 15,

 

Dilett.1958.Page16»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

forår 1958.

Se page 16,

 

Dilett.1959-Page1

Dilettant i Boring:

"Under Skæbnens lov",

forår 1959.

Se Page 1,

 

 

Boring 10.Side27»

Forsamlingshuset i

Boring. Se side 27,

 

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!