www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder 

Boring st. Skole 

Forsamlingshuset

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Dilettant i Boring, 1957.

i Boring forsamlingshus.

 

"Den kloge mand"

 

 Skuespil i 3 akter (3. akt i 2. afdelinger) af Paul Saraw.

 

Skuespillerne på scenen i dilettantstykket, "Den kloge mand", 1957.

 

 

1. akt: foregår en vinterdag hos dr. Haller

i et jysk landsogn.

3. akt: (1. afdeling) hos Rasmus Thomsen

i oktober to år senere.

2. akt: i juni i Rasmus Thomsens hus.

 

4. akt: (2. afdeling hos dr. Haller en time senere).

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

De medvirkende i dilettantforestillingen.

På billedet, stående

fra venstre, ses:

1. Ejnar Andersen,

anlægsgartner i Rask Mølle.

( Instruktør).

2. Kirsten Andersen,

datter af anlægsgartner

Andersen i Rask Mølle.

3. H. A. Hansen,

barberer i Rask Mølle.

(sminkør).

4. Per Ravn, søn af

maler Viggo Ravn,

i Rask Mølle.

5. Jens O. Christiansen,

tjenestekarl hos Agner

Christiansen, Boring 24.

6. Aage Pedersen, søn

af Kr. Pedersen, Boring 32.

7. Karen Kragh, f. Olesen, g.m.

Anders Kragh på

Pederslyst, Boring 45.

8. Per Jensen,

9. Else Berggren, g.m.

Rabech Berggren,

Boring 22.

10. Agner Christiansen,

gdr. på Boring Nedergård,

11. Frode Olesen,

søn af Ole Olesen,

Hansgård, Boring 49.

12. Anders Kragh,

g.m. Karen Kragh, 

Boring 45.

13. Martha Blaabjerg,

datter af Jens Blaabjerg,

Raskvej 35, i Egeballe. 

På billeder, forrest,

siddende fra venstre, ses:

1. Ragna Jensen.

2. Arne Blaabjerg,

søn af Jens Blaabjerg,

Raskvej 35, Egeballe.

 

 

 

 

 

Udredning af navne

på skuespillerne:

Aage Søndergård,

Lupinvej 10, R.M

.

 

 

Dilettantstykket er arrangeret af Boring Skytte- og Gymnastikforening.

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Dilett.1950-Side209»

Dilettant i Boring:

"Min egen dreng", 1950.

Se side 209, 

 

Dilett.1952-Side210»

Dilettant i Boring:

"Husker du i høst",

forår 1952.

Se side 210,

 

Dilett.1954-Side211»

Dilettant i Boring:

"Martin kommer hjem",

forår 1954.

Se side 211,

 

Dilett.1956-Side208»

Dilettant i Boring:

"Landmandsliv",

forår 1956.

Se side 208,

 

Dilett.1957.Page15»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

1957. Se page 15,

denne side!

 

Dilett.1958.Page16»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

forår 1958.

Se page 16,

 

Dilett.1959-Page1

Dilettant i Boring:

"Under Skæbnens lov",

forår 1959.

Se page 1,

 

 

Boring10-Side27»

Forsamlingshuset

i Boring. De side 27,

 

 

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!