www.boringby.com

M

 Forsiden

 Til folkedans afsnit 27 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 27 -  Boring 10 - Boring by

 

Boring Forsamlingshus fra 1891 - 1967.

 

Det oprindelige Boring Forsamlingshus er idag ombygget til privatbolig:

 

Parcelhuset Boring 10.

 

Smukt vinterbillede af facaden med hoveddøren og

sneklædte buske, der pryder huset,  Boring 10.

 

 

Vinterbillede af gadefacaden på huset, Boring 10. 

 

 

  Boring Forsamlingshus, indtil 1967.

Huset fungerede som forsamlingshus fra 1891-1967.

 

 

Kildefoto: Tak til Kirsten Kathrine Wandborg, Boring 10.

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer /el. huset, Boring 10; /eller Boring forsamlingshus..

 

Afsnit 27

Boring 10    

Boring by  

 

Opdat:10.07.2017

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

1950Dilettant.Side209»

 

1952Dilettant.Side210»

 

1954Dilettant.Side211»

 

1956Dilettant.Side208»

 

1957Dilettant.Page15»

 

1958Dilettant.Page16»

 

1959Dilettant.Page1»

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 27

Boring 10

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 16f; Hvirring sogn).

Boring

by

"Boring Forsamlingshus"

-

Byggeår: 1891

-

Den 24. april 1891 vedtoges det på et borgermøde i Boring at arbejde hen til at bygge et Øvelseshus og Samlingshus i landsbyen. Huset skulle bygges dels ved indkomne bidrag, dels ved at tegning af aktier.


A/S Boring Forsamlingshus blev stiftet af gårdmand Hans Madsen m.fl. Der var i alt 34 aktionærer fra Boring og 2 fra Rask Mølle.

På et møde i Boring Skole den 7. maj 1891 vedtog man at opføre det påtænkte Samlingshus. Det vedtoges at tage aktier i huset, hver aktie lydende på 10 kr. Byggeriet blev finansieret af gårdmand Peder Nielsen i Boring. Alle frivillige bidrag samt de fastsatte renter og afdrag skulle tilbagebetales til Peder Nielsen to gange årligt til juni og december termin.


Den 4. Jan. 1892 blev Boring Forsamlingshus indviet med stor festivitas.

Indvielsesfesten gav et pænt overskud på 41.50 kr. (de faste udgifter fratrukket); sammen med frivillige bidrag på festdagen var overskuddet på i alt 749.15 kr.

Boring Forsamlingshus fungerede i knapt 74½ år, indtil huset blev nedlagt den 1. august 1966. Huset blev solgt den 11. august 1967 til en pris af 20.000 kr. + løsøre 1612 kr. til specialarbejder Frede Pedersen. Aktionærerne fik udbetalt 120% af Aktiebrevenes pålydende. Den opløste forening "A/S Boring Forsamlingshus"skænkede det overskydende beløb til Rask Mølle Hallen.


Nuværende ejere:

Benny Wandborg og Kirsten Kathrine Wandborg

-

Købt: 29.03.2000

-

Solgt:

 

Ejere:

Benny Wandborg, undervisningsleder på Horsens Statsfængsel.

Søn af:

Født:

Gift m.: Kirsten Kathrine


Kirsten Kathrine Wandborg, lærer.

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Benny Wandborg og Kirsten Kathrine Wandborg købte /fik skøde på huset, Boring 10, matr. 16f, fra Frede Pedersen, den 29.03.2000. (Skøde: N 638).

Købspris: 586.655 Dkr.


Børn:
Frede Pedersen og Gerda Pedersen

-

Købt: 01.10.1966

-

Solgt: 29.03.2000

-

Ejere:

Frede Pedersen, specialarbejder.

Søn af:

Født:

Gift m.: Gerda


Gerda Pedersen, f. , hjemmehjælper.

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Frede Pedersen købte /fik skøde på Forsamlingshuset, Boring 10, matr. 16f, fra "A/S Boring Forsamlingshus", 01.10.1966. (Skøde: N 638). Købspris: 20.000 Dkr.


Gerda & Frede Pedersens børn:

Erling Pedersen, f. 1963; døde ved en tragisk trafikulykke på Skanderborg-vejen på vej til Rask Mølle skole, den 1.10.1976, 13 år gl.

Anna-Grethe, f. Pedersen. Gift m. . Bosat i Hedegård v. Give.Otium i Rask Mølle:

Gerda og Frede Pedersen solgte "Det gl. Forsamlingshus" den 29.03.2000, for at flytte ind i de nybyggede andelsboliger i "Bryggergaarden".

Der var "Åbent Hus" på de nye lejligheder, den 5. februar 2000, hvor alle kunne se bl.a. en 96 m² stor lejlighed på 1. etage. Kun én familie var på dette tidspunkt flyttet ind i det nye boligkompleks. Gerda og Frede Pedersen flyttede til deres nye bolig den 1. april 2000.

A/S Boring Forsamlingshus

-

Købt: 25.05.1893

-

Solgt: 01.10.1966

-

Ejere:

A/S Boring Forsamlingshus er stiftet af Hans Madsen m.fl. (36 aktionærer fra Boring og 2 er fra Rask Mølle). Hver aktie lydende på 10 kr.

De 36 aktionærer er følgende:

A/S:

1). 4 aktier. Gmd. Hans Madsen

19). 2. aktier. Gmd. Jens Hansens Enke


2). 4 " . Gmd. Jørgen Hansen

20). 2 " . Ungkarl Kristen Kristensen


3). 2 " . Gmd. Simon Olesen

21). 1 " . Tømrer Andreas Larsen


4). 4 " . Gmd. Peder Nielsen

22). 1 " . Jørgen Kr. Pedersens Enke


5). 2 " . Gmd. H. P. Therkelsen

23). 1 " . Husm. Klaus Knudsen


6). 2 " . Købm. Søren Christensen

24). 1 " . Ungkarl Mikael Nielsen


7). 2 " . Gmd. Mads Pedersen

25). 1 " . Gmd. Jørgen Kr. Sørensen


8). 1 " . Snedker Peder Madsen

26). 1 " . Gmd. Frederik Olesen


9). 1 " . Husejer Jacob Olesen

27). 1 " . Ungkarl Jens Pedersen


10). 1 " . Gmd. Jens Christensen

28). 1 " . Gmd. Hans Jensen Sommer


11). 3 " . Gmd. Mikkel Therkelsen

29). 1 " Løjtn. Rold Frandsen, RaskMølle


12). 3 " . Gmd. Anders Andersen

30). 1 " . Husm. Hans Høi Madsen


13). 1 " . Gmd. Jakob Pedersen

31). 1 " . Ungkarl Jørgen Madsen


14). 1 " . Gmd. Peder Pedersen, yn

32). 1 " . Ungkarl Kristen Kristensen


15). 1 " Snedk. Bertel P. Pedersen

33). 1 " . Ungkarl Jørgen P. Petersen


16). 1 " . Gmd. Seier Pedersen

34). 1 ". Gmd. Jens Andersen, RaskMølle


17). 1 " . Ungkarl Jens Therkelsen

35). 1 " . Ungkarl Kristen Therkelsen


18). 2 " . Gmd. Peder Jensen

36). 1 " . Lærer M. Jensen, Boring
Skøde:

A/S Boring Forsamlingshus fik skøde på Boring Forsamlingshus, Boring 10, matr. 16f, af hartkorn: ½ album, fra gmd. Hans Peter Therkelsen, Boringgaard, den 25.05.1893. (Skøde: N 638).


Huset er nyopført:

1891

Boring Forsamlingshus.

Byggeriet er påbegyndt den 23. juli 1891, og afsluttet den 5. november s. år.

Murerarbejdet er udført af: R. Rasmussen, løn, 66.50 kr.; Kr. Frederiksen, løn 155.77 Kr.; Jacob Olesen, løn for 12¾ dage, 25.50 Kr.; Eskild Kristensen, løn for 12¼ dage 24.50 Kr.; Jens Kristian, løn for 4 dage a 2 Kr. = 8 Kr. + 2 dage = 3.25 Kr.; Laust Hansen, løn f. 1 dag a 2 Kr. I alt for murerarbejdet = 285.52 kr.

Tømrerarbejdet: Peter Madsen, løn for 69 dage a 2.35 kr. = 162.15 kr.


Andre udgifter: Et Komfur m.m. 22.20 kr.; Skøde på lergraven, 4 Kr.;

Fjel hos købmand Peter Hansen, 6 Kroner.; 2 spande 2.15 kr.; Eg savet i Møllen, 40 øre; 5 læs grus 1 Kr.; Vognleje til Mads Pedersen, 4 kr.; Reb og Skruer til lamper, 52 øre; Peder Seiersen, bud til Hvirring, 35 øre; Ane Mette for rengøring af huset i forbindelse med Indvielsesfesten 50 øre.Indvielsesfest:

Indvielsesfesten i Boring Forsamlingshus den 4. Januar 1892 blev en stor begivenhed i byens historie. Der var foredrag ved Grønvald Nielsen og om aftenen dans for både unge og ældre.

Forsamlingshusets indvielsesarrangement gav et overskud på 41.30 kr., men sammenlagt med de frivillige bidrag på festdagen gav det i alt 749.15 kr. i overskud til den nystartede forening "A/S Boring Forsamlingshus".


§ 1.


Vedtægter til Boring Forsamlingshus: 1891

Forsamlingshuset er bygget til afholdelse af foredrag, til gymnastik, til husflid og til eventuelle møder.


§ 2.

Huset ejes af aktionærerne; kun disse kan have stemmeret, dog bliver de bidragydende ved at være medlemmer af Huset.


§ 3.

Til varetagelse af Husets benyttelse er valgt en bestyrelse af 5 medlemmer, der skiftevis afgår hvert år ved lodtrækning.


§ 4.

Bestyrelsen har at sørge for foredragsholder, den bestemmer indgangspenge ved foredragene, sørger for bekendtgørelse i avisen o.s.v.

Tillige skal bestyrelsen træffe overenskomst med Husflidsforeningen og Skytte- eller Gymnastikforeningen om bidragene, som disse foreninger skal give.


§ 5.

Brugen af Huset:

Husflidsforeningen har ret til at benytte Huset til husflid og til en husflids-udstilling med dans, mod at svare en årlig afgift, for dette år 10 kr., dog gælder dette kun for 1892.


§ 6.

Skytte- eller Gymnastikforeningen har ret til at benytte Huset til gymnastik og til en gymnastikopvisning med dans mod at svare en årlig afgift af 15 kroner; for dette år, dog gælder dette kun for 1892.


§ 7.

Skytteforeningen afholder sin årlige Skyttefest i Huset uden vederlag. Afholdes en Kapskydning i årets løb, må Huset benyttes til uddeling af præmier og foredrag, hvis et sådant holdes, uden vederlag; bliver der dans efter Kapskydningen, må Skytteforeningens bestyrelse træffe afgørelse med Husets bestyrelse vedrørende vederlag for dansen.


§ 8.

Boring ungdom må benytte Huset til dans 4 gange årligt; tillige må de indbyde fremmede, når de indhenter to bestyrelsesmedlemmers samtykke.


§ 9.

Hvert år i januar måned afholdes generalforsamling, hvor regnskabet fremlægges til godkendelse. Generalforsamlingen kan forandre Lovene.


§ 10.

Generalforsamlingen er sat, når ¾ af aktionærerne er samlede. Møder de ¾ af aktionærerne ikke til den indvarslede generalforsamling, skal formanden atter lade indvarsle til Samling, møder så ikke det bestemte antal ¾, havde mødte samme myndighed, som de lovbefalede antal.


§ 11.

Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges hvert år v. Generalforsamlingen


§ 12.

Enhver kan i årets løb lade sig tegne for aktier i Huset og således få stemmeret, dog forbeholder bestyrelsen sig ret til at slutte aktietegning.

Bestyrelsens underskrift: Peder Nielsen; Mikkel Therkelsen; Hans Madsen; Simon Olesen og Jørgen Hansen.Boring Forsamlingshus er bygget i 1891.

Gmd. Peter Nielsen på "Anesminde" i Boring finansierede det trediveårige lån til byggeriet.


Eksempel på betaling af renter og afdrag: Udbetalt 50 kr. til Peter Nielsen, den 1.2.1894; altså skyldes 650 kr. på huset.

Den 13. juni 1895: Renter og afdrag af huset, 13 kr. juni termin; samt 13 kr. dec. termin, betales til Peder Nielsen.


Den 22 dec. 1896: Udbetalt af Forsamlingshusets gæld, 100 kroner til Peder Nielsen. Huset skylder altså 550 kr. på nuværende tidspunkt.


Renter (500 kr. til 4%) = 10 kr. til dec. termin 1910: Peder Nielsen får udbetalt renter og afdrag sidste gang. Efter gmd. Peder Nielsen død 1910/11 overgår lånet til datteren Ane Nielsen, som modtager afdrag første gang, den 12.6.1911.Ombygning af Boring Forsamlingshus:

Den 25. maj 1923 afholdes generalforsamling i Forsamlingshuset. Det vedtages at udvide Huset med 4 alen ud til den nordre side. Der blev tegnet aktier til et beløb af 7, 915 kr. Bestyrelsen valgtes til byggeudvalg og Rasmus Mikkelsen som sagkyndig ved byggeriet.

(Efter ombygningen blev der afholdt en stor Indvielsesfest, den 12. okt. 1923).Elektrisk lys i Boring Forsamlingshus:

Den 3. sept. 1923 blev der afholdt generalforsamling i Forsamlingshuset. Man vedtog at indlægge Elektrisk lys i Huset, og at der skal være 14 lampesteder.

Nb.: Den første Elregning er som følger: Forbrug og afgifter = 12.10 kr.

Afdrag på lysinstallation = 38.12 kr. Faste udgifter = 4.50 kr. Forbrug og målleje = 3.60 kr.Faste værter:

Bestyrelsen i A/S Boring Forsamlingshus havde til opgave at ansætte en person til rengøring af Huset, samt vedligeholdelse af gadejorden og Trekantanlægget; men i enkelte perioder ansatte man en fast vært ved Forsamlingshuset, bl.a.:

Fra den 1.2.1938 til den 1.2.1941. Elias og Margrethe Hansen i Boring,

Fra den 1.4.1944 til den 31.3.1945. Rasmus Pedersen.

Fra den 1.4.1949 til 1.4.1958. Johannes og Johanne Berggren i Boring.Omforandring af balkonen:

Den 25. okt. 1938 afholdes bestyrelsesmøde i Forsamlingshuset. Man vedtog at lade tømrer Kjær opsætte en træskillevæg mellem balkonen og salen m.m.; samtidig blev der lavet plads for en scene i den lille sal.Fugleskydning i Boring skov:

Ved bestyrelsesmødet den 23. juni 1938, blev der efter en foregående samtale med sognefoged H. Andersen og politimester Borchhorst i Horsens, givet mundtlig tilladelse til at A/S Boring Forsamlingshus og Boring Skytte- og Idrætsforening fremtidig må afholde Fester med påfølgende dans i fællesskab.

Det blev bestemt at afholde Fugleskydning for begge foreninger på banen i Rask Skov, den 10. juli 1938, og om aftenen fælles kaffebord og dans fra kl. 20.


Nb.: Dette arrangement er så vidt vides den første Fugleskydning på skydebanen i Boring skov ved landbrugsejendommen, Boring 47.Kongeegen i Boring:

Kongeegen blev plantet på Trekanten i Boring midtby, på Kong Chr. X.´s 70 års fødselsdag, den 26.9.1940. Gartner Andersen i Rask Mølle forestod den højtidelige handling sammen med en gruppe af byens borgere.

Gadejorden og Trekanten i Boring by:

På et bestyrelsesmøde i Boring Forsamlingshus, den 6. februar 1941 blev forslaget om at lave et anlæg af den af forsamlingshuset tilhørende parcel i Boring by, vedtaget. Det var dog en betingelse at udgifterne til Trekantanlægget skulle skaffes ved frivillige bidrag fra byens borgere og aktionærer.Tilbygning til Boring Forsamlingshus:

Ved et bestyrelsesmøde den 28. juli 1943 blev det vedtaget at opføre en sidebygning til Forsamlingshuset til afbenyttelse til W.C., og et rum til opbevaring af borde og bænke. Jordarealet, i den nye tilbygnings længde og forsamlingshusets grunds længde, skulle købes hos Henrik Therkelsen.

(Den 10. dec.1943 købte man 290 m² jord, nord og øst for forsamlingshuset). Aktionærerne skulle yde bidrag til opførelse af Tilbygningen.


Danmarks Befrielse:

Om morgenen den 5. maj 1945 gik der bud til alle i Boring og omegn, samt til borgerne i Rask Mølle, at man ville samles ved "Kongeegen" i Boring kl. 10, for af fejre Befrielsesdagen. Mange mennesker forsamlede sig i Boring midtby for at være med til at markere denne store dag - efter de fem mørke år, hvor Danmark havde været besat af tyske soldater. Aftenen før, den 4. maj havde de tyske tropper overgivet sig, og Danmark var atter et frit. Man festede i Boring og sang nationalsange som aldrig før. Lærer Henriksen holdt en tale for at markere begivenheden. Alle var lykkelige og meget glade over befrielsen.


Grundlovsstenen i Boring:

Den 5. juni 1949 samledes borgerne i Boring og Rask Mølle ved Kongeegen i Boring for at fejre 100 året for Grundlovens indførelse i Danmark. Det blev et begivenhedsrigt Grundlovsmøde, hvor Grundlovsstenen i Boring blev indviet med stor festivitas af de mange fremmødte.

Gartner Andersen i Rask Mølle, der var medlem af A/S Boring Forsamlingshus, havde på et bestyrelsesmøde i foråret 1949 fået vedtaget, at man måtte sætte en Grundlovssten på Trekantanlægget i anledning af 100 året for Den danske Grundlov, den 5. Juni 1949.

Den store Grundlovssten stammede fra gården "Møllersminde" på Boring mark, hvor den blev gravet op af en flok unge, stærke mænd fra Boring, som også sørgede for, at stenen blev transporteret til Boring midtby på Ejnar Jensens gummivogn i rette tid før Jubilæumsdagen. En professionel stensliber sørgede for indgravering og finpudsning af Grundlovsstenen, således at alt var klar til den højtidelige Indvielsesfest.Grundlovsfest i Boring:

Den 5. juni 1999 samledes borgerne i Boring igen til Grundlovsmøde ved Kongeegen og Grundlovsstenen. Det var nu 150 året for indførelsen af den danske Grundlov. Det blev en festlig dag med taler og sange, og hvor Søren Mønster Sørensen holdt Grundlovstalen for de mange fremmødte. Bagefter var der arrangeret sammenkomst med fælles kaffebord, i gdr. Jørgen Laursens Vig og Lars Christensens maskinhal på "Gl. Vestergaard", (tidl. Gunnar Pedersens ladebygning), hvor der blev serveret eftermiddagskaffe med kaffebrød bagt af Grethe Christiansen.

Senere på eftermiddagen stod Jens Jacob Falkenberg for arrangementet, da han passede den store lukkede grill ude i gården og efter endt stegetid sørgede for tranchering af den helstegte gris. Deltagerne medbragte selv tilbehør og grøn salat til stegen, samt en kande aftenkaffe. Drikkevarer kunne købes på stedet af bartender Ove Andersen. Grundlovsdagen i 1999 vil blive husket, som en virkelig hyggelig og festlig dag, trods regnvejr og kulde.


Nybygning til Boring Forsamlingshus:

Ved bestyrelsesmøde den 20. juni 1949 i Boring blev det bestemt at foretage en tilbygning til forsamlingshuset, bestående af WC., brændselsrum, redskabsrum, udarbejdet af Ingeniør Jørgensen i Horsens. Det blev vedtaget at foretage ny aktietegning for at tilvejebringe den fornødne kapital til tilbygning. Bestyrelsen skal foretage tilbygningen, og søge /optage lånet i en sparekasse.

Den 12. okt. 1950 købte man 366 m² jord af Henrik Therkelsen.

"Nybygningen" blev opført af tømrer Hans Kristensen og murermester Wurtz, og smeden Hans Peter Nielsen i Rask Mølle.Dans i Forsamlingshuset:

Ifølge vedtægterne måtte der afholdes 4 danseaftener årligt i Forsamlinghuset.

Gårdmændene i Boring afholdt efter tur bal for de unge; f. eks betalte Rasmus Mikkelsen på Boring Vestergaard for leje af salen til et bal den 6 januar 1913.

Mikkel Therkelsens enke på Hanballegaard afholdt et pigebal den 30. Juli 1910.

Den 23.6.1961 blev der afholdt Sct. Hansfest i Forsamlingshuset med foredrag og underholdning, samt afslutning med bål og fakler oppe på Karl Bechs Høj.Forskellige aktiviteter i Boring Forsamlingshus:

Jubilæumsfest i Forsamlingshuset med dans, den 1.6.1914, og den 9.7.1919.

"Genforeningsfest" i Forsamlingshuset den 9. juli 1920, i anledning af Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark.

 • Ringridning / ringridningsfest i Boring, den 1. juli 1947.

 • Gymnastikforeningen, leje af huset til gymnastik og badminton.

 • Husflidsforening, leje af huset til møder og udstillinger.

 • Leje af huset til gåse- og andespil; samt til præmiewhist.

 • Skytteforening, leje af huset ved kapskydning; præmieskydning og dans.

 • Gudstjeneste og Foredrag, og pensionistmøder.

 • Skolebørns brug af Forsamlingshuset. Kommunen betaler for leje af salen.

 • Danseundervisning og afdansningsbal.

 • Lysbilledfremvisning, foredrag; og fremvisning af film.

 • Husholdningskursus; og sykursus.

 • Juletræsfest, Vinterfest, Dilettant; Fastelavnsfest; Høstfest; Fugleskydning.

 • Møder angående Boring Søgrøft; og møder i Boring VandværksforeningGammeldaws aften i Boring Forsamlingshus:

På bestyrelsesmødet den 4.2.1960 besluttedes igen at afholde en "Gammeldaws aften" i Forsamlingshuset, lørdag den 18.2.1960 med spisning kl. 19 og derefter dans til Ove Hjortlunds orkester. Pris 10 kr. pr. persona.


Det bestemmes, at "Det rullende Køkken" fra Kølkær skulle sørge for bespisningen. Ove Hjortlund og troldmanden Nick underholder ved bordene. Det vedtoges også at søge spiritusbevilling, og opstilling af bar på balkonen.


Ejere:

Bestyrelsen for nedlæggelse af Boring Forsamlingshus har ved det indkomne salg af Forsamlingshuset, udbetalt til aktionærerne 120% af pålydende beløb på aktiebrevene. Det overskydende beløb er skænket til Rask Mølle Hallen, med forbehold, hvis der kommer krav fra en aktionær, hvis aktie ikke er udbetalt.

Underskrevet: Agner Christiansen; Jens Blaabjerg og Gunnar Pedersen.Aktionærer: den 15. Marts 1933


1. Jacob Hansen, gdr. i Boring

95. Jens S. Blaabjerg; husmd. i Egeballe


2. Hans P. Therkelsen; rentier i B.

96. P. Chr. Møller; møller i Rask Mølle


3. Knud Pedersen, handelsm. i R.M.

97. Hans Nielsen; slagter i Rask Mølle


4. Aage Karlsen; gdr. i Boring

98. Sofus Christensen; landmd., R. Ml.


5. Rasmus Mikkelsen; fhv. gdr. i B.

99. Kristian Falkenberg; gdr., Boring


6. Niels Sørensen; gdr. i Boring skov

100. Marius Johansen; landpost, R.M.


7. Kr. Kristensen; gdr. i Boring

101. Magnus Jensen; bager, Rask Mølle


8. Niels Nielsen; gdr. i Boring

102. Egon Hansen; husmand i Boring


9. A. Andersen; brygger, Rask Mølle

103. Max Jørgensen; husm., Rask mark


10. N. P. Nielsen Samsø; brygger

104. Kristian Sørensen; landm., Boring


11. Andersen; Ølhandler i Rask Ml.

105. Rasmus Jensen ?, købm. i R.Mølle


12. Kristen Kjær; Tømrer; i R. M.

106. Laust Thomsen; bestyrer i Boring


13. Anton Klausen; gdr. i Boring sk.

107. Johannes Jensen; husm. Bandbjerg


14. Karl Jensen; husm.i Boring sk.

108. Agner Christiansen; gdr. i Boring


15. Kr. A. Kristensen; husm., Boring

109. Martin Nielsen Porr; husm., Boring


16. Karl Mortensen, husm. i Boring

110. Alfred Møller; husmand i Egeballe


17. Ejner Andersen; gartner i R. M.

111. Anders Jørgensen; gdr. i B. mark


18. Th. Frederiksen; bødker i R. M.

112. Søren Knudsen; gdr. i Boring


19. Chr. Sørensen; snedker i R. M.

113. Johannes Berggren; dagl., Boring


20. Axel Rasmussen; murer i R. M.

114. Rabech Berggren; arbejdsm.; B.


21. Jens Nicolaisen; husm. i B. skov

115. Viggo Thomsen, Rask Mølle


22. Peter Clemmensen; husm. i R.M.

Aktiebreve efter 26.8.1950.


23. Sigvart Sørensen, mekaniker, i R.

116. Anker Pedersen, gdr., Boring mark


24. Thomas Pallesen; hsm., Egeballe

117. Margr. Hansen; gdr., Boring mark


25. Jens Møller; husm. i Egeballe

118. Morten Munch; husmd. i Egeballe


26. H. Selimann; teglværksejer, R.M

119. Chr Jepsen; gdr. i Boring


27. H.C. Lauritzen; bager i Rask Ml.

120. Sigurd Johansen; gdr., Boring skov


28. J.Jensen Bonde; mejeribest., RM.

121.Anna Eriksen; lærerinde, Boring


29. Martin Pedersen; husejer i R. sk.

122.Richart Larsen; medhjælper, Boring


30. Alfred Poulsen; husm. i Rask sk.

123.Svend Aa. Hansen; gdr., Boring mk


31. Thomas Nielsen; gdr. i Boring sk

124. Karl Klausen; husm. i Boring


32. Henry Madsen; gdr. i Boring

125.Kristian Therkelsen; Hanballegaard


33. Kristian Jensen; gdr. i Boring

126. Arne Sørensen; husm. Boring mark


34. Peder Pedersen; husm. i B. skov

127. Maren Nielsen, gdr. i Boring


35. Gunnar Mikkelsen; gdr. i Boring

128. Ove Lindhart P.; ldm., i Egeballe


36. Hans Madsen; particular i Boring

129. Olaf Johansen; medhj., Boring sk.


37. Kristian Therkelsen; gdr. i B. sk.

130. Peter Jensen; i Rask Mølle


38. J. Jacob Falkenberg; gdr., Boring

131. Kristian Klausen; husm. i Boring


39. Aage Mikkelsen; gdr. i Boring

132. Marinus Søndergård; husm. i B. sk.


40. Jens Therkelsen; particular i B.

133. Martin Pedersen; savskærer, R. sk.


41. Ole Olesen; gdr. i Boring skov

134. Niels Sørensen; husm. i Egeballe


42. Jacob Laursen; købm. i Boring

135. Margrethe Pedersen; husm. i Egeb.


43. Chr. Hansen; blikkenslager, R.M.

136. Peder Pedersen; medhj. i Egeballe


44. Hans P. Hansen; husejer i Boring

137. Alfred Møller; husm. i Egeballe


45. Anton Sørensen; gdr., Rask mark

138. Charles Pedersen; husm., Bandbj.


46. Niels Munch Nielsen; husm., i E.

139. Aage Sørensen; husm, Bandbjerg


47. Kristian Hansen; gdr. i Boring sk.

140. Jørgen Jensen; husm. Bandbjerg


48. Margrethe Hansen; gdr. i Boring

141. Johannes Jensen; husm. i Bandbj.


49. Kr. Jørgensen; gdr. i Boring

142. Rasmus Holgersen; gdr. Boring mk


50. Henrik Therkelsen; gdr. i Boring

143. Karen Olesen; husmedhj. B. skov


51. Albert Andersen; husejer, Boring

144. Anne M. Olesen; syerske, B. skov


52. Jens Mikkelsen; husejer i Boring

145. Frederik Olesen; radiotekn., B. sk.


53. Morten Munch; gdr. i Boring sk.

146. Bent Olesen; stud. oecon., B. skov


54. Elias Hansen; husejer i Boring

147. Thorvald Andersen; husm. B. mark


55. Johanne Kristensen; trikotagehdl.

148. Juul Jensen; skomager i Rask Ml.


56. Michael Nielsen Sigurd Johansen

149. Magnus Jensen; bager i Rask Ml.


57. Niels Th. Sørensen; gdr. i Boring

150. Chr. Hansen; blikkenslager, R. Ml.


58.Madsen Sørensen; husm. B. skov

151. H. P. Nielsen; smed i Rask Mølle


59. H. P. Andersen; uddeler i R. M.

152. H.A. Hansen; barberer i Rask Ml.


60. Laust Pedersen; husm. i Egeballe

153. K.O. Jepsen; uddeler i Rask Mølle


61. Søren Jørgensen; husm. i Boring

154. Viggo Ravn; maler i Rask Mølle


62. J. N. Jensen; sadelmager, i R. M.

155.Anne Sommer Poulsen; medhj. i B.


63. Dalgaard P. Buch; murer, i R. M.

156. Jens Sørensen; medhj. i Boring


64. Kr. Jørgensen; skrædder i R. M.

157. Kristine Sørensen; gdr. i Boring


65. Virgilius Toft; smedem. i R. M.

158. Kristen Kristensen; murer i R.M.


66. Viggo Ravn; maler i Rask Mølle

159.Søren Christoffersen; saddelmager


67. J. P. Madsen; husm. i Rask Mølle

160.Anton Sørensen; Rask Mølle


68. O. Rasmussen; købmand i R.M.

161. Helga Lange; rutebilejer; i R. M.


69. Axel Kjeldsen; dyrlæge i R. M.

162. Knud Nielsen; slagter i Rask Mølle


70. Hans Pedersen; gdr. i Rask Mølle

163. Hans Kristensen; tømrer i Rask Ml.


71. H. J. Henriksen; lærer i Boring

164. Svend Poulsen Ravn, Boring


72. Ane Nielsen; particular i Boring

165. Ejner Jensen; medhj. i Boring


73. Niels Hansen; gdr. i Boring

166. Aage Pedersen; gdr. i Kalhave


74. H.A. Hansen; barberer i Rask Ml.

167. Gunnar Pedersen; gdr. i Boring


75. Karl Jørgensen; landpost i R. M.

168. Aage Søndergaard Mikkelsen; i B.


76. Sejer Pedersen; gdr., Boring mk.

169.Gunnar Jensen; lærer i Boring


77. Marius Madsen; gdr., Boring mk.

170. Aage Nielsen; købmand i Boring


78. Carl Bech; gdr. i Boring

171.Christen Rasmussen; Boring


79. Søren Pedersen; tjenestekarl i B.

172. Bøge L. Jensen; købmand i Boring


80. Harald Andersen; gdr. I Rask mk.

173. Egon Hansen; husm. i Boring


81. Sigurd Hansen / Egon Hansen

174. Holger Sørensen; uddeler i R. M.


82. Øjvind Madsen; tjenestekarl i B.

175. Chr. Henriksen; skovarb., Boring


83. Kristen Pedersen; gdr. I Boring.

176.Ove Østergaard; landmand i Boring


84. Alfred Due; gdr. i Haarup

177. Karl Hansen; husm. i Boring skov


85. Kristian Mortensen; husm. i B.

178. Hans Nielsen; slagter i Rask Mølle


86. Peter Jørgensen; landpost i R.M.

179.Svedn Berggren; husm., Boring mk.


87. Würtz; murermester i Rask Mølle

180. Rasmus Pedersen; husm., B. mark


88. Karl Kristiansen; gdr. i Boring

181. Anders Kragh; gdr. i Boring skov


89. Niels Thomsen; vognmand, R.M.

182.Knud Hansen; bestyrer, i B. skov


90. Chr. Jørgensen; urmager i R. M.

183. Frits Jensen; mejeribestyrer i R. M.


91. S. Nielsen; slagter i Rask Mølle

184. Arne Ladefoged; gdr. Boring mark


92. Ejnar Mikkelsen; tømrer i R. M.

185. Martin Kjærgaard; uddeler i R. M.


93. Otto S. Hestlund; uddeler i R. M.

186. Ernst Therkelsen; husm. i B. skov


94. Askov Lykke; installatør i R M.


Likvidationsudvalget for A/S Boring Forsamlingshus.Boring, d.11.8.1967.

Ved nedlæggelsen af Boring Forsamlingshus var det ikke muligt at finde de retmæssige ejermænd til 27 aktiebreve. De overdrages til Rask Mølle Hallen, dog med den udtrykkelige betingelse, at Rask Mølle Hallen forpligter sig til indenfor et tidsrum på 20 år fra dato, at indløse aktiebreve fra personer, som måtte blive krævet indløst indenfor 20 år.

Underskrevet af: Gunnar Pedersen; Jens Blaabjerg; Agner Christiansen.Bestyrelsen for Rask Mølle Hallen. Rask Mølle, den 11.8.1967.

Underskrevet af: kæmner Svend Aage Nørgaard, Rask Mølle; Kaj ; lærer Poul J. Madsen, Rask Mølle og gårdejer Agner Christiansen, Boring.

For modtagelsen af beløb i alt 5.444,57 kr., kvitteres herved. / P.J. MadsenFoto af boringborgere, der planter Kongeegen i Boring den 26.09.1940, - kan ses i dette afsnit: Afsnit 27, Boring 10, forrest i afdelingen med billeder.


Boringborgere m. fl. planter "Kongeegen" på Trekanten i Boring

på kongen Chr. X´s 70 års fødselsdag, den 26. sept. 1940.Personerne på fotobilledet er fra venstre:1.

Anna Sørensen; dtr. a. N. Sørensen


16.

Kristian A. Kristensen; Boring 17.


2.

Karen Dam; Skovby; tj. v. degnen.


17.

Rabech Berggren; Boring 22. (b.)


3.

Søren Rasmussen; Boring 21

18.4.

Svend Bech; søn af gdr. Carl Bech


19.

Thorkild Pedersen


5.

Karen Sørensen; dtr. a. N. Sørensen


20.

Aage Karlsen; gdr. Højskolegården


6.

Knud Bech; døde 1941, 6 år gl.


21.

Hans Chr. Therkelsen; Boring 3.(f.)


7.

Ejnar Andersen; gartner i Rask Ml.


22.

Aage Søndergaard; Boring 34.


8.

Kr. Hansen; gdr. Humlegården. (b.)


23.

Laust Pedersen; Kr. Pedersens bror


9.

Kr. Pedersen; gdr. "Gl. Vestergård"


24.

Jens Sørensen; s. gdr. "Anesminde"


10.

Agnes Falkenberg; Boring 9.


25.

Hans J. Henriksen; lærer i Boring


11.

Kr. Falkenberg; gdr. Skytballegård


26.

Børge Carlsen; søn af Aa. Karlsen


12.

Niels Munch; Egeballe. (bagved)


27.

Knud Laursen (?)


13.

Gunnar A. Kristensen; Boring 17.


28.

Vagn Mortensen; Boring 19.


14.

Svend E. Hansen; s.a. Elias Hansen


29.

Jens Jacob Falkenberg (senior)


15.

Tove Karlsen; dtr. af Aage KarlsenNb.: (f.) = foran. (b.) = bagved.

Afsnit 27 slutter