www.boringby.com

M

 Forsiden

 Til Billeder afsnit 46 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 46 -  Boring 33  - Boring by.

 

Knudsen-familien i Kalhave. Foto ca. 1946.

 

Niels Peter Knudsen, gdr. på "Teglværksminde" i Kalhave, & hustru Maren, f. Pedersen har samlet deres børn, svigerbørn & børnebørn til familiefest i hjemmet i Kalhave. 

 

På billedet bagerst fra venstre ses: 1. Søren Knudsen, (sen. gdr. på Frydenslyst, Boring mark); 2. Frederik Mortensen, (gdr. på Højgård, Ålevej i Tørring); 3. Laurits (svigersøn); 4. Bedstefar: Niels Peter Knudsen, gdr. på Teglværksminde i Kalhave; 5. Aksel Knudsen, (gdr. i Vonge); 6. Ejner Knudsen; Jens Knudsen.

 

Siddende i forreste række: 1. Agnes, g. Mortensen, Tørring, sidder m. lille søn Børge; 2. Mary, f. Knudsen, sidder m lille søn Kjeld, & datteren Inga; 3. Bedstemor: Maren Knudsen, f. Pedersen, Kalhave; 4. Lene, gift Knudsen, sidder m. lille datter Anne Grethe; & datteren Margit.

 

Kildefoto: Vagn Knudsen, Vesterlundvej.

 

Maren & Niels Peter Knudsen, gdr. på Teglværksminde i Kalhave,

har samlet deres børn, svigerbørn & børnebørn til familiefest, ca. 1947!

På billedet, stående,

øverste række,

fra venstre ses:

1. Søren Knudsen,

sen. gdr. på Boring

mark. Søren Knudsen

har ikke sin forlovede: Gerda Sommer

Mikkelsen fra Boring med til familiefesten!

(Gerda & Søren blev gift den 27.10.1947 i Hvirring kirke).

2. Frederik Mortensen,

handelsm. & gdr.

Højgård, Aalevej i Tørring.

Frederik er gift m.

Agnes Mortensen.

Børge; Knud Erik;

3. Laurits

(svigersøn),

gift m. Mary,

f. Knudsen.

4. Bedstefar:

Niels Peter

Knudsen,

gdr. på Teglværks-

minde i Kalhave,

gift med Maren,

f. Pedersen.

7. Aksel Knudsen

gdr. i Vonge, gift

med Lene

Knudsen.

6. Ejner Knudsen, (bosat i Overby,)

gift m. Maren Knudsen; 1. Inge

Lise; 2. Niels; 3. Niels Jørgen;4. Knud Erik.

7. Jens Knudsen,

(overt. fødegården i Kalhave).

gift m. Irene Knudsen; 1. Svend Åge; 2. Sonja, 3. Solveg.

På billedet,

siddende,

fra venstre ses: 

1. Agnes Knudsen gift med Frederik Mortensen, gdr. i Tørring.

Agnes sidder med deres lille søn, Børge, (1 mdr. gl.).

2. Mary Knudsen,

gift med Laurits

Mary, sidder med

deres lille søn Kjeld (2-mdr. gl.); samt datteren, 2-årige

Inga, der står tæt på hende - på stolen.

3. Bedstemor:

Maren Knudsen,

f. Pedersen, gift m.

Niels Peter Knudsen, gdr. på Teglværksminde i Kalhave.

4. Lene Knudsen,

g. m. Aksel Knudsen,

Vonge. Lene sidder

m. deres lille datter Anne Grethe, (1½ år gl.); samt deres 3-årige datter

Margit, der står tæt på hende på stolen.

Kildefoto: Vagn Knudsen, Vesterlund, søn af Gerda & Søren Knudsen på Frydenslyst, Boring 33.

 

 

 

 

Lindegården, Kalhavevej 53, i Kalhave. Foto ca. 1890.


Slægtsgården ”Lindegård” i Kalhave har tætte slægtsbånd til ”Boring Vestergård”, Boring 36; & ”Gl. Vestergård”, Boring 32 i Boring.

 

Lindegården i Kalhave, var i ca. 200 år, (indtil 1979), ejet af slægterne: Jensen og Mikkelsen. 

 

Gmd. Michel Sejersen Lindegården gifter sig i 1862 med Anne. Anne & Michel får 2 sønner, hvor den ældste søn, Sejer Mikkelsen, født 1963, overtager Lindegården.

(Ét år senere i 1964, fødes sønnen Rasmus Mikkelsen; Rasmus Mikkelsen køber i 1893 gården "Boring Vestergård" i Boring).

Sønnen Sejer Mikkelsen, gmd. på Lindegården, & hustru Johanne blev gift 1888: de får 4 børn. Datteren Ane arver gården. Ane Mikkelsen & gmd. Morten Jensen, bliver gift i 1924, parret får 5 børn: Sejer Jensen, Johannes Jensen, Viggo Jensen, Jens Jensen, og datteren Johanne Jensen, der overtager fødegården i 1960, samtidig med sit bryllup, 26.11.1960 i Hornborg kirke, hvor hun bliver viet til Aage Pedersen; søn af gmd. Kristen Pedensen, & hustru Mildred Madsen, "Gl. Vestergård" i Boring.

 

Kildefoto: Johanne & Aage Pedersen, fhv. gdr. på Lindegården;, nuv. Lupinvej 15 i Rask Mølle.

 

 

 

Gården Kalhavevej 49, i Kalhave skov. Foto ca. 1901.

 

Gdr. & fhv. Høker i Kalhave, Knud Jensen & hustru Karen Pedersen er fotograferet på deres nyerhvervede gård, Kalhavevej 49, matr. 34, i Kalhave skov. Billedet er taget kort tid efter salget af familiens købmandsforretning, matr. 28b. i Kalhave by.

 

På billedet ses fra ventre: Høker Knud Jensen i Kalhave, & hustru Karen Pedersen på gården Kalhavevej 49, matr. 34, i Kalhave skov & parrets to sønner: Peder ”Høker”, der står med gårdens unghest, & Jens ”Høker”, der er klar til at rykke ud med arbejdshestene!

 

Købmand Knud Jensen var født i Grejs, Vejle amt, den 11.02.1827; han giftede sig ca 1865, m. Karen Pedersen født den 4.12.1831, Hornborg sogn. De nygifte købte /overtog i 1865, Kalhave Høkerforretning, matr. 28b, m. tilhørende landbrug i Kalhave by. Parret fik to sønner: Peder Jensen, født den 9.09.1867; & Jens Jensen, født den 7.08.1873 i Kalhave. Høker Knud Jensen & hustruen Karen drev forretningen i en årrække, indtil 1901, hvor de solgte ejendommen & købmandshandel, matr. 28b, i Kalhave by; samtidigt købte han & hustruen Karen gården Kalhavevej 49, matr. 34, i Kalhave skov.

 

Efter Karen & Knud Jensen´s død i henholdsvis år 1909 & 1911, overtog sønnerne Peder & Jens gården i Kalhave skov; de drev gården i fællesskab, indtil Peder Jensen blev alvorligt syg i 1938, & døde 1939. Gdr. Kristian Nielsen & hustru Signe købte gården i 1938, (parrets fire børn: Bodil; Svend; Jens; Niels Nielsen). 

Kilde: Billedet er udlånt af fhv. gdr. i Kalhave skov, Niels Nielsen, (nuværende bosat: Lupinvej 16, i Rask Mølle).

Niels Nielsen var 2 år gl. i 1938, da hans forældre købte gården, af brødrene: Peder Høker (Jensen) & Jens Høker (Jensen), Kalhavevej 49, i Kalhave skov.

Kildefoto: Fotograf Peder Madsen, Rask Mølle.

 

 

 

Opdat.  18.10.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Afsnit46Boring33side46»

Hovedside om Boring 33,

tekst med ejere af gården Frydenslyst.

Se side 46, 

 

Boring 33, sam-151»

Mads Pedersen, foto 1907. hædres med Dannebrogsorden.

Se side 151,

 

Boring 33, b2-152 »

Frydenslyst foto 1906

genopført efter brand.

Se side 152,

 

Boring 33, b3- 153»

Tre søstre på Frydenslyst, foto

1880-85.

Se side 153,

 

Boring 33, b4-154»

Gerda Knudsen, f. Mikkelsen og Tage Mikkelsen, foto 1938.

Se side 154!

 

HansHøjMadsen&fam1910

Anne Kirstine Larsen & Hans Høj Madsen, & deres 3 børn:

Sigrid, Dagmar & Herluf Høj.

Se side 182.

 

SørenKnudsen&forældre»

Knudsen-fam. i Kalhave: Niels Peter Knudsen med sine børn, svigerbørn & børnebørn.

Købmand i Kalhave; matr. 28b og 17b; Høker Knud Jensen i Kalhave, + fam.; & gården Kalhavevej 49 i Kalhave skov.

Se side 230, denne side

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 

Købmandsfamilier i ejendommen, matr. 28b, Kalhave, 1867-1925.

 

Høkerforretning,

Matr. 28b, i Kalhave by.


1867. matr. 28b. Høkerforretning & i Kalhave by.


1865- c. 1901.

Købmand Knud Jensen & hustru Karen´s 2 sønner:

Købmandsforretning, matr. 28b, i Kalhave by, lå i gl. dage, på den vestre side af Kalhave bygade, der hvor Skrædderbakken udmunder i Bygaden i et T-kryds.


1867. Kalhave by, matr. 28b.: Knud Jensen´s Høkerforretning med tilhørende landbrug, (ses i fødselsregisteret, 1867, i Hornborg sogns kirkebog); & i Folketællingen 1880, (opslag 104).


1865- c. 1901. Høker Knud Jensen, Kalhave & hustru Karen Pedersen ejede købmandsforretning & tilhørende landbrud, matr. 28b i Kalhave By. I kirkebogen, Hornborg sogn, ses ved sønnen Peders dåb i sept. 1867, at faderen Knud Jensen er nævnt som: købmand & landbruger i Kalhave, han

er født den 11.02.1827, i Grejs, Vejle amt; & hustru Karen Pedersen, er født den 4.12.1831 i Hornborg sogn.

Knud Jensen & Karen Pedersen havde overtaget høkerforretningen i Kalhave omkr. 1865; de drev forretningen i en årrække, indtil slutningen af 1890´; på dette tidspunkt købte parret gården matr. 34, i Kalhave skov, på adressen Kalhavevej 49, i Kalhave, hvor parret boede på deres otium.

(Karen Pedersen døde den 1.09.1909, 78 år gl. på gården i Kalhave skov).


Købmand Knud Jensen & hustru Karen Pedersen´s børn:

1. Peder Jensen, f. den 9.09.1867 i Kalhave, Hornborg sogn; (død: den 2.02.1939 i Kalhave, 71 år gl.);

2. Jens Jensen, f. 7.08.1873 i Kalhave, Hornborg sogn, (død: den 7.12.1963 på Horsens Kommunehospital & Kloster sogn. Begr. på Hornborg sogns kirkegård).


Efter moderen, Karen Pedersen´s sygdom & død i 1909, overtog de to

brødre, Peder Jensen & Jens Jensen, forældrenes gård, Kalhavevej 49,

matr. 34, i Kalhave skov.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Købmandshandel, Matr. 28b, i Kalhave by, 1901.
1880. Brugsuddeler

i Hvirring Brugs.
1901-ca. 1925. Købmandshandel i matrikel 28b. i Kalhave by.
Købmand Niels Knudsen, og hustru Marianne´s 5 børn:

  1901. Kalhave by, matr. 28b.: Niels Knudsen´s Købmandsforretning,

  (ses i Ft. 1901 – 1925).

(Ft. 1901, opslag 551), Ft. 1906, (opslag 550), Ft. 1911, (opslag 82), Ft. 1916, (opslag 94), Ft. 1921, (opslag 70), Ft. 1925, (opslag 71).

1880. Niels Knudsen var brugsuddeler i Hvirring Brugs, da han blev gift, den 26.11.1881 i Hvirring kirke med Marianne Madsen fra Vrønding. I kirkebogens vielsesregister har præsten indskrevet følgende: ”Udsælger i Hvirring Forbrugsforening”, Niels Knudsen viet til Marianne Madsen fra Vrønding.

Niels Knudsen & hustru Marianne var Brugsuddelerpar i Hvirring i en årrække, indtil Niels Knudsen købte Købmandsforretningen, matr. 28b Kalhave, ca. år 1900. Familien flyttede til Kalhave omkr. år 1900.


Købmand Niels Knudsen & hustru Marianne Madsen, ejede købmands-forretningen & tilhørende landbrug, matr. 28b i Kalhave By, i en årrække fra 1901 – c. 1925.


Efter 1921, er matr. 28b også benævnt som matr. 28c / eller matr. 5c, Kalhave, Hornborg sogn.


Købmand Niels Knudsen og hustru Marianne Madsen´s børn:

1). Marie Charlotte Knudsen, f. 1885 i Hvirring;

2.). Maren Knudsen, f. 1887 i Hvirring;

3). Mads Aage Knudsen, f. 1889 i Hvirring;

4). Dagmar Knudsen, f. 1895;

5). Valdemar Knudsen, f. 1896 i Hvirring by og s., Nim herred, Skanderborg amt.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Købmandshandel i ejendommen, matr. 17h, Kalhavevej 69, i Kalhave by, 1867-1895.

Kalhavevej 69,

Matr. 17b.

Købmandshandel,

1865-ca. 1900.


Folketælling 1880:


Købmand Therkel Knudsen & hustru Marianne´ børn:

Købmandsforretningen, matr. 17h, i Kalhave by.

Købmandsforretningen, matr. 17h, lå på Kalhave bygade, indtil 1960.

Huset, matr. 17h, ligger endnu på adressen, Kalhavevej 69, d.v.s. på hjørnet

af Horsensvej & Kalhave bygade.

Ved folketællingen i 1880, var huset & købmandsforretningen, matr. 17h, i Kalhave by, ejet af Høker: Therkel Knudsen, & hustru Marianne Winter Jørgensen; parret drev deres købmandsforretning i Kalhave, matr. 17h, fra ca. 1865 – til 1895.

Kilder: Ft. 1870, (opslag 35); Ft. 1880, (opslag 61); Ft. 1890, (opslag 64).


Købmand Therkel Knudsen, & hustru Marianne Winter Jørgensen´s børn:

  1). Knud Peter Knudsen, f. 1865;

  2). Winter Knudsen, f. 1867;

  3). Johanne Knudsen, f. 1869;

  4). Karen Marie Knudsen, fl 1872;

  5). Johanne Kirstine Knudsen, f. 1874;

  6). Marie Sofie Knudsen, f. 1877;

  7). Louise Margrethe Knudsen, f. 1882, alle født i Kalhave.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kalhavevej 69,

matr. 17b,

Købmandshandel & snedker,

ca. 1904- ca. 1920.


Købmand Jacob Jensen & hustru Maren´s børn:


Ved folketællingen 1906, var huset & købmandsforretningen, matr. 17h i Kalhave by, ejet af købmand og snedkermester,

Jacob Jensen, & hustru Maren Jensen; parret drev købmandsforretningen i Kalhave, matr. 17h, igennem en årrække, fra ca. 1904, til omkring år 1920. Kilde: Ft. 1906, (opslag 88).


Købmand Jacob Jensen i Kalhave, & hustru Maren Jensen´s børn:

  1). Kristen Peter Jensen, f. 2.09.1901 i Hover sogn, Vejle a.

  2). Anker Jensen, f. 3.12.1902 i Hover sogn, Vejle amt;

  3). Karl Marius Jensen, f. 17.05.1905 i Hornborg sogn;

  4). Ejnar Jensen, f. 12.01.1908 i Hornborg sogn.

  Kilde: Kirkebogen for Hornborg sogn, 1905 & 1908.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hvem kan finde familiebånd mell. oldeforældre: Anne Pedersen & Thomas Nielsen + børn, og Knud Høker Jensen i Kalhave?

Probanden på denne side er: Aage Thomsen, tømrer i Flemming.

Aage Thomsen´s oldeforældre ses her:

Thomas Nielsen, boelsmand i Kalhave skov, & hustru Anne Pedersen.

 

Oldefaderen Thomas Nielsen, var født den 18.12.1814 i Hornborg sogn; (han døde den 4.03.1875, som boelsmand i Kalhave skov, 61 år gl.); han var søn af Niels Thomsen &

hustru Else Jørgensdatter i Hornborg.

Ungkarl Thomas Nielsen i Hornborg, bliver gift, 36½ år gl., i Hornborg kirke, d. 14.06.1851; med pige i Kalhave, Anne Pedersen, 25 år gl., hun er datter af gmd. Peder Pedersen.

Forlovere ved vielsen: Christen Pedersen og Laurs Sørensen, gmd. i Hornborg.

Boelsmand i Kalhave skov, Thomas Nielsen & Anne Pedersen´s børn:

Oldeforældrene Thomas Nielsen, & hustru Anne Pedersen havde 8 børn,

heraf var 3 piger og 5 drenge:


 1. Niels Thomsen, f. 29.02.1852 i Kalhave, Hornborg sogn,

  (malermester i Uldum, & bosat samme sted).

 2. Peder Thomsen, født d. 4.07.1853, i Kalhave, Hornborg sogn.

 3. Else Thomsen, født d. 10.06.1855, i Kalhave, Hornborg sogn.

 4. Hans Thomasen, født d. 3.09.1856, i Kalhave, Hornborg sogn,

  (probanden, Aage Thomsen´s farfar).

 5. Anders Thomsen, født d. 15.02.1858 i Kalhave, Hornborg s..

 6. Mette Cathrine Thomsen, f. 8.08.1860, Kalhave, Hornborg s..

 7. Jørgen Lund Thomsen, f. 10.01.1862, i Kalhave Hornborg s..

 8. Martine Andrea Thomsen, født den 10.09.1865, i Kalhave, Hornborg sogn.

  I Ft. 1880: er oldemoderen Ane Pedersdatter, enkekone i Kalhave.