www.boringby.com

M

 Forsiden

 Til Billeder afsnit 46 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 46 -  Boring 33  - Boring by.

 

Gården "Frydenslyst" på Boring mark. Foto 1906.

 

Det nybyggede stuehus på Frydenslyst.

Haven er endnu ikke anlagt, som det ses på billedet. 

 

På billedet ses den nybyggede gård i 1906.

 

Den gamle stråtækte bindingsværksgård "Gl. Frydenslyst" nedbrændte til grunden under er  tordenvejr i 1906. Lynet slog ned i stuehusets skorsten, netop som kokkepigen var ved at lave mad på ildstedet. Gårdens tjenestekarl reagerede lynhurtigt, han tog kokkepigen i sine arme og bar hende udenfor, lige før det brændende stråtag skred ned over bygningen, så ingen kunne komme ind eller ud af huset. Karlen fik senere overrakt et guldur af Brandforsikringen for sin tapre dåd under branden!

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

Kilde: Peter Søndergaard i Uldum har i 1980, fortalt ovenstående beretning om ildebranden på Boring mark. Peter Søndergård oplevede selv det voldsomme tordenvejr og lynbranden på Gl. Frydenslyst i 1906. Han var kun 6 år gl., da han var med sin far, gdr. Jens Pedersen, ovre på nabogården for at hjælpe med at få dyrene ud af båsene, inden ilden fik fat i stråtaget på staldene. Faderen og deres tjenestekarl talte med gårdejeren på Gl. Frydenslyst, og de aftalte at køer og kalve skulle opstaldes på Boring Søndergård, indtil gården blev genbygget på Boring mark. 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer el. af gården, Boring 33

 

Afsnit 46

Boring 33    

Boring by  

 

 

 

 

Opdat. 2.08.2017 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Afsnit46Boring33side46»

Hovedside om Boring 33,

tekst med ejere af gården Frydenslyst.

Se side 46, denne side!

 

Boring 33, sam-151»

Mads Pedersen, foto 1907. hædres med Dannebrogsorden.

Se side 151,

 

Boring 33, b2-152 »

Frydenslyst foto 1906

genopført efter brand.

Se side 152,

 

Boring 33, b3- 153»

Tre søstre på Frydenslyst, foto

1880-85.

Se side 153,

 

Boring 33, b4-154»

Gerda Knudsen, f. Mikkelsen og Tage Mikkelsen, foto 1938.

Se side 154!

 

HansHøjMadsen&fam1910

Anne Kirstine Larsen & Hans Høj Madsen, & deres 3 børn:

Sigrid, Dagmar & Herluf Høj.

Se side 182.

 

SørenKnudsen&forældre»

Knudsen-fam. i Kalhave: Niels Peter Knudsen med sine børn, svigerbørn & børnebørn.

Se side 230! 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 46

Boring 33

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 18B; Hvirring sogn). 

Boring mark


 

"Frydenslyst"

-

Byggeår: før 1846. Gården er genopbygget efter lynbrand i 1906-07.

-

Gården er oprindelig bygget som en firlænget bondegård ned bindingsværk og stråtag. Gården nedbrændte en sommerdag i 1906, efter et voldsomt tordenvejr, hvor lynet slog ned i den gamle bindingsværksgård. Kokkepigen stod inde ved ildstedet i køkkenet, da lynet ramte stuehusets skorsten og stråtag. Karlen reagerede lynhurtigt, han tog kokkepigen i sine arme og bar hende udenfor, lige før det brændende stråtag skred ned over bygningen, så ingen kunne komme ind eller ud af huset. Karlen fik senere overrakt et guldur af Brandforsikringen for sin tapre dåd under branden! (Kilde: Peter Søndergaard, Uldum).


Gården ’Gl. Frydenslyst’ var oprindelig en halvgård i Boring by.

I 1886 overtager ejeren af matr. 18b, Hovedparcelforpligtigelsen, der tidligere påhvilede matr. 15a.(Disse oplysninger viser, at jorden i ’gamle dage’ har hørt ind under Boring gl. præstegård, matr. 15a.).


Gårdens nuv. ejere ses øverst på listen:

Lars Peter J. Christensen og Tine Wennerberg

-

Købt: 15.06.1999(½ part i gården "Frydenslyst" m.fl. af J. Laursen Vig).

-

Købt: 2.11.2004 gården ’Frydenslyst’ inkl. ’Højskolegården’ i Boring.

-

Solgt:

-

Ejer:

 

 

 

 

Hustru:

Lars Peter J. Christensen, direktør og ejer af "Boring Højskolegaard A/S".

Søn af: Harald Christensen, Tørring mark, og hustru

Født:

Gift m: Tine Wennerberg Christensen, børnehavepædagog på Børnehaven ’Solstrålen’ i Rask Mølle.

Tine Wennerberg & Lars Christensens børn:

Lukas Wennerberg Christensen; Johannes Wennerberg Christensen og Marcus Wennerberg Christensen, alle født i Boring.A/S 2004


Generationsskifte i Boring:

Den 2.11.2004 blev Boring Højskolegård og gården Frydenslyst omdannet til et aktieselskab 100% ejet af Lars Peter J. Christensen og Tine Wennerberg Christensen.

Modellen til dette generationsskifte (udenfor familien) er udarbejdet af Jørgen Laursen Vig. Det er formentlig det første i landet, hvor gårdoverdragelsen er sket – uden skattebetaling.

Kilde: Uddrag fra Horsens Folkeblad den 2.11.2004.


½ part

1999:


Kompagniskab:

Lars Peter J. Christensen gik i kompagniskab (ca. 49%) med gårdejer Jørgen Laursen Vig, Højskolegaarden, Boring 30 & 32, matr. 19a, 18a, 18b, 14b, m.fl., den 15.06.1999.ApS. 2000


Stifter ApS:

Gdr. Lars Peter J. Christensen og gdr. Jørgen Laursen Vig stifter anparts-selskabet: "Boring Højskolegaard ApS.", den 14.03.2000. (Skøde: G 203).Driftsgård og personalebygning:

Lars Peter J. Christensen og Jørgen Laursen Vig anvender de bestående staldbygninger på "Frydenslyst" til slagtesvineproduktion.

Stuehuset benyttes som personalebolig for gårdens medarbejdere.
Jørgen Laursen Vig

-

Købt: 27.05.1992 ("Frydenslyst", matr. 18b).

-

Solgt: 15.06.1999(½ part i gården "Frydenslyst" til Lars P. Christensen.

-

Solgt: 2.11.2004sælger gården m.fl. til Lars Peter J. Christensen.

-

Fhv. ejer:

Jørgen Laursen Vig, gårdejer på "Boring Højskolegaard" m.fl. i Boring.

Søn af: Johannes L. Vig, højskoleforstander i Uldum, & hustru Edith L. Vig.

Født: 1945 i Uldum, Vejle amt.

Viet den 24.6.1966 til: Laila Jensen, udd. danseinstruktør.

Laila & Jørgens Laursen Vigs børn: 1. Britt L. Vig; Pia L. Vig og Lene L. Vig.

Skøde:Skøde:

Jørgen Laursen Vig a.skøde på gården "Frydenslyst", Boring 33, matr. 18b m.fl., den 27.05.1992. (Skøde: 640).Købspris: 876.866 Dkr., heraf løsøre 50.000 Dr.


½ part:

1999:

Kompagniskab:

Jørgen Laursen Vig gik i kompagniskab med Lars Peter J. Christensen Højskolegaarden, Boring 30 & 32, matr. 19a, 18a, 18b, 14b, m.fl., den 15.06.1999.


ApS. 2000

Stifter ApS:

Jørgen Laursen Vig og Lars Peter J. Christensen stifter anpartsselskabet: "Boring Højskolegaard ApS.", den 14.03.2000. (Skøde: G 203).A/S 2004


Generationsskifte i Boring:

Jørgen Laursen Vig og Lars Peter J. Christensen underskrev det sidste punkt på deres 5 årige plan for generationsskifte på gårdene Frydenslyst og Højskolegården m.fl.

Den 2.11.2004 blev Boring Højskolegård A/S dannet, det er 100% ejet af og Tine Wennerberg Christensen.


Mogens Hede Nielsen

-

Købt: ca. 05.11.1987

-

Solgt: 05.11.1991

-

Ejere:

 

 

 

Hustru:

Mogens Hede Nielsen, gårdejer på "Frydenslyst".

Søn af:

Født:

Gift m.:

Skøde:

Mogens Hede Nielsen købte /fik skøde på "Frydenslyst", Boring 33, matr. 18b, af Niels P. Knudsen, 5.11.1987. (Skøde: N 640). Købspris 1.220.000 Dkr. l. 50.000.

 

Niels Peter Knudsen og Bente Knudsen, f. Henriksen

-

Købt: 17.04.1978

-

Solgt: ca. 05.11.1987

-

Ejere:

Niels Peter Knudsen, gårdejer på "Frydenslyst".

Søn af: Søren Knudsen, gdr. på Boring mark, og hustru Gerda S, f. Mikkelsen.

Født: den 30.12.1953 i Boring.

Viet på Them Rådhus den 15.11.1990 til: Bente Henriksen.

Hustru:

Bente Knudsen, f. Henriksen, sygehjælper i Brædstrup.

Dtr. af: Christian Henriksen, Boring, landmand og skovarbejder, & hustru Elna, f. Østergaard Sørensen.

Født: den 16.7.1958 i Boring.

Skøde:


Skøde:

Niels Peter Knudsen købte /fik skøde på gården "Frydenslyst", Boring 33, matr. 18b m.fl., af sin far Søren Knudsen, den 17.04.1978. (Skøde: N 640).

Købspris: 800.000 Dkr.


*

Bente & Niels Peter Knudsens barn:

Gitte Knudsen, ekspeditrice; f. 13.07.1979 i Boring.Frydenslyst:

Niels Peter Knudsen forberedte sig i 1976,delvis, på en overtagelse af fødegården i Boring. Han byggede en stor moderne svinestald på "Frydenslyst". Han startede en svineproduktion i den nye stald, og arbejdede næsten i døgndrift, for at passe sit arbejde på gården, - samtidig med militærtjenesten. Heldigvis kunne hans mor træde til, når han ikke kunne nå hjem til dyrene om aftenen. Niels P. Knudsen fik skøde på fødegården i 1978, og drev den i ca. 6 år. Herefter blev gården Frydenslyst lejet ud til et lærerpar fra Hedensted. Parret boede på gården, og startede deres egen svineproduktion i staldene.

Lærerparret havde alle dage haft en idyllisk drøm om at bo på landet! Efter et par år måtte de sande, at livet på landet faktisk var slidsomt og krævende, især når arbejdet i staldene skulle foregå før og efter arbejdstid på skolen.

Kilde: Milrid Søndergaard.


Flyttede fra Boring:

Bente Henriksen og Niels P. Knudsen solgte gården Frydenslyst i 1984, hvorefter parret købte gården "Havbjerregaard" i Træden, den 01.09.1984.


Søren Knudsen og Gerda Sommer Mikkelsen

-

Købt: 12.01.1948

-

Solgt: 17.04.1978

-

Ejere:

Søren Knudsen, gårdejer på "Frydenslyst".

Søn af: Niels P. Knudsen, gdr. på "Teglværksminde" i Kalhave, & hustru Maren, f. Pedersen.

Født: den 28.9.1917 i Kalhave. (Død: den 21.8.1999 i Rask Mølle; 82 år gl.).

Viet den 27.10.1947 i Hvirring kirke til: Gerda Sommer Mikkelsen, Boring.


Hustru:

Gerda Sommer Knudsen, f. Mikkelsen; afd. leder for "Grethe´s Mad", (dinér tranportable) på Pejsegården i Brædstrup.

Dtr. af: Aage Mikkelsen, gdr. i Boring, og hustru Kristine Sommer.

Født: den 3.05.1927 i Boring.

Skøde:


Skøde:

Søren Knudsen købte /fik skøde på gården "Frydenslyst", Boring 33, matr. 18b m.fl., af Kristen Kristensen, 12.01.1948. (Skøde: N 640). Købspris: 82.500 Dkr.*

Gerda & Søren Knudsens børn:

Vagn Knudsen, f. den 22.03.1952 i Boring; fhv. købmand i Thyregod; medejer af købmandsforretningen "Focus" (Edeka) i Vesterlund fra 1. jan. 2002. Bosat i Vesterlund, gift/forlovet m.: Inger Marie Vestergaard. Parrets børn:


*

Niels Peter Knudsen, fhv. gdr. på "Frydenslyst", f. den 30.12.1953 i Boring; gdr. i Træden; handicapchauffør, bosat i Nr. Snede; g.m./s. Bente Henriksen; Datter: Gitte, f. 1979 i Boring.Fra slægtsbogen om Mikkelsen-slægten:

Gerda Sommer Mikkelsen er født i 1927 i Boring. Hun gik i skole i Boring.

Gerda var hjemme på gården til sit 16. år og havde i 1944 et ophold på Snoghøj Gymnastikhøjskole, hvorpå hun tjente 1 år på en gård i Enner ved Horsens. Derpå var hun atter hjemme indtil giftemålet.

Siden 1964 har Gerda S. Knudsen været ansat på "Pejsegården" i Brædstrup. Hun er i bestyrelsen for ungdomsforeningen, og har ledet gymnastik på Boring skole og selv deltaget i amatørteater i Boring.


Fra Slægtsbogen:

Søren Knudsen er født i 1917 i Kalhave. Han gik i skole i Kalhave.

Han lærte landbrug og tjente hjemme, 1 år på en gård i Åle og 1 år på en gård i Rask Mølle. Sin værnepligt aftjente han i 1938 i Fredericia. Efter et ophold på Uldum Højskole i 1941 var han fodermester på en gård i Hørup ved Jelling i ½ år og hos Morten Mortensen i Hornborg i 1 år.

I 1947 købte han gården "Frydenslyst" i Boring, der drives alsidigt landbrug med svin og kreaturer. Der er bl.a nyt maskinhus og stuehuset er moderniseret.

Søren Knudsen sidder i bestyrelsen for foderforeningen, forsamlingshuset og ungdomsforeningen, og han er næstformand i hesteforsikringen. Han har desuden deltaget i amatørteater.

Kilde: Slægtsbog for Karen Marie & Morten Nielsen i Hornborg. (udg. 1974).Boring /Rask Mølle:

Gerda og Søren Knudsen overdrog gården "Frydenslyst" til sønnen Niels Peter i 1978. På dette tidspunkt byggede parret et parcelhus i Rask Mølle, og kort tid senere flyttede Søren og Gerda ind i det nybyggede hus på Hybenvej 5.

 

Kristen Kristensen og Sine Kristensen

-

Købt: 12.06.1906(gården genopføres efter lynbrand).

-

Solgt: 12.01.1948

-

Ejer:

Kristen Kristensen, gårdejer på "Frydenslyst".

Søn af: Søren Kristensen, købmand i Boring, & hustru Kathrine M., f. Hansen.

Født: den 2.10.1874 i Boring. (Død: den 23.4.1953 i Rask Mølle; 79 år gl.).

Gift m.: Signe

Hustru:

Signe Kristensen, husmoder.

Dtr. af:

Født: den 26.4.1880. (Død: den 22.10.1968 i Rask Mølle; 88 år gl.).


Skøde:

Kristen Kristensen fik skøde på gården "Frydenslyst", Boring 33, matr. 18b, + 34f m. kongekvægtiende, fra Mads Pedersen, den 12.06.1906. (Skøde: N 640).


Dokument af 25.03.1920, om ret for Hvirring - Hornborg kommune til anlæg af vej over 15c.*

Signe & Kristen Kristensens børn:

Søren ’Høker’ Kristensen, gårdejer, f. den 4.8.1907 i Boring; (Død: den 24.2.1969; 62 år gl.). Gift m. Erna Else, (1911-1973).Høkerens søn i Boring:

Kristen Kristensen blev kaldt"Kristen Høker". Hele familien kom til bære dette efternavn, fordi faderen Søren Kristensen havde ejet Købmandshandelen i Boring i slutningen af 1800 tallet.

 

Mads Pedersen og Else Margrethe Pedersen, f. Høy

-

Købt: 16.12.1853

-

Solgt: 12.06.1906

-

Ejere:

Mads Pedersen, gdr. på ’Frydenslyst’.

Søn af: Peder Hansen, gdr. på Frydenslyst, og Valborg Katrine Madsdatter.

Født: 17.02.1825 i Langskov sogn.

Viet den 7.06.1853 i Hvirring kirke: ungkarl Mads Pedersen af Boring, 28 år gl., & pigen Else Margrethe Høy, 23 år.

Hustru:

Else Margrethe Pedersen, f. Høy.

Dtr. af: Hans Høy i Boring, & hustru Ane Kathrine Themsdatter.

Født: 21.01.1831 i Hornborg sogn, Aarhus amt.Skøde: a.

Mads Pedersen købte /fik skøde på gården, matr. 18b m.fl., fra Peder Hansen på en halvgård, matr. 18b, og 34f, med alt hartkorn: 2 td., 5 skp., 1 fjkr., 1½ alb., den 16.12.1853.

Den 16.12.1853. Køberen skal udrede aftægt til sælgeren og hustru Valborg Cathrine Madsdatter efter forudlæst kontrakt. (Skøde: N 640).

Indbemeldte halvgård er tilligemed den anden halvdel af gården påstedt til den kongelige kasse på 1000 rigsdaler.


Skøde: b.

Mads Pedersen. Skøde af 24.06.1866 på matr. 8d: hartkorn, 3/4 album, fra Mads Christian Madsen. (Skøde: N 640). Nb.: På matr. 8d hæfter forfaldsredelig andel aftægt til Hans Højs Enke, Ane Cathrine Thomasdatter.


Mads Pedersen. Skøde af 21.12.1866 fra Gran Friis på kongekvægtiende af matr. 18b, og 34f.


Behæftelser:

Mads Pedersen. Oblig. af 18.06.1864 til Provst Bülow i Hjortsvang m. 1. prior. i matr. 18b m, og 34f, for 2000 Kroner.


Mads Pedersen. Oblig. af 24.12.1871 til pigen Ane Pedersen af Haugbjerggård med 1. prior. i matr. 18b, og 34f, for 2000 Kroner.


Mads Pedersen. Oblig. af 12.06.1875 til Jørgen Madsens Enke i Sønder Aldum, med 1. prior. i matr. 18b, og 34f, for 1600 Kroner.Hovedparcel:

Dekl. af 04.12.1886, hvorved Mads Pedersen for sig og tilkommende Ejere af matr. 18b, og 34f, overtager den Gården matr. 15a, og 34c i Boring påhvilende Hovedparcelforpligtigelse.


*

Else Margrethe & Mads Pedersens børn:

Anne Madsen, f. 1.10.1853 i Boring; viet den 6.11.1894 i Hvirring kirke til Lars Jørgen Nielsen, f. 11.08.1853, gmd. i Fjællerup, Fjældsted sogn, Vens herred; søn af aftægtsmand Niels Jørgen Rasmussen i Fjællerup, & afdøde hustru Maren Larsdatter.

*

 

Valborg Kathrine Madsen, f. den 31.07.1856 i Boring. Trine Madsen købte huset, Boring 26, matr. 13c, i Boring i 1906, hvor hun boede i en årrække indtil 1938.

Aage Pedersen fortæller, at han (og broderen Gunnar Pedersen ) ofte i deres barndomstid blev sendt hen til ’Faster Trine’ med en kurv fuld af årstidens frugt / blomster eller ferske slagtervarer, når der blev slagtet gris hjemme på Gl. Vestergaard.


Ps.: Hvorfor Valborg Katrine Madsen er blevet kaldt ’Faster Trine’ har forvirret lokalhistorie-forskningen rigtig meget, - for Trine var retteligen moster til Mildred Madsen.

Vi har erfaret, at mandsdominerede udtryk og -navne har været ret udbredte i gamle dage.

Kilde: Milrid S.

*

Anne Kathrine Marie Madsen, f. den 23.6.1859 i Boring. Viet den 24.10.1885 i Hvirring kirke til: ungk. Hans Madsen, 29 år gl., søn af gmd. Mads Hansen i Boring. Marie og Hans Madsens børn: Mathea Katrine Marie (1886); Elna Marg. (1888-88); Mette Sofie (1890); Mildred Elise (1894); og Øjvind (1902).

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

Hans Høy Madsen, f. den 30.1.1862 på Boring mark. Viet 14.11.1891 i Hvirring kirke til: Ane Kirstine Lavrsen; dtr. af tømrer Lars Andreas Larsen, Boring skov. Ane Kirstine & Hans Høj Madsen købte gården Pederslyst i Klovborg. Parrets havde tre børn: Sigrid Høj Madsen, født den 19.09.1894; Dagmar Høj Madsen, f. 27.04.1897; & Herluf Høj Madsen, f. 25.06.1904; alle født i Klovborg. Sønnen Herluf Høj Madsen overtog senere fødegården Pederslyst på Dalsgårds mark i Klovborg. 


 

Jørgen Madsen, f. den 27.06.1869 i Boring.

 

 

Niels Ebbesen Madsen, f. den 19.08.1872 i Boring; i familien kaldet "Ebbe". Bosat i Egtved.

 


*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Peder Madsen f. den 12.04.1865 i Boring; udd. snedker og fotograf. (Død: den 19.04.1939 i Rask Mølle).

Snedker og fotograf Peder Madsen blev gift den 9.08.1890 med Karen Eskildsen fra Boring, født den 20.11.1864 i Hvirring sogn; Karen var plejedatter på Hanballegård.

Peder Madsen købte i 1890 huset, matr. 12, Boring 21; hvor han oprettede sit første  fotoatelier i den tidligere skolebygning, Boring gl. skole.

I årene 1890-95 var Peder Madsen samtidig ansat som fotograf  hos Fotograf  William Sørensen, "Rask Mølle Fotohandel og Atelier".

I 1895 købte Peder Madsen, fotoforretningen i Rask Mølle. Han flyttede 

s.m. sin familie til huset Hovedgaden 1, matr. 2b, Rask, hvor han fremover drev en højt anerkendt fotovirksomhed. Datteren Valborg Madsen var ass. hos faderen, hun arbejdede selvstændig i fotoatelieret; v. Peder Madsens død i 1939, overtog Valborg Madsen forretningen i Rask Mølle, som hun drev videre i en årrække indtil 1956-57.  

 

Karen & Peder Madsens børn:

Margrethe Madsen, f. 21.12.1890 i Boring; udd. fotograf, senere hoffotograf i København. Ugift. Kilde: KB Hvirring sogn 1876-1891; opslag 109.

 

Ane Madsen, f. 28.07.1892 i Boring. Kilde: KB Hvirring s., 1892-1903, opslag 53.

 

Valborg Madsen, f. 12.09.1894, udd. fotograf; Valborg Madsen overtog faderens fotoatellier i Rask Mølle i 1939-1956/57; ugift.

 

Holger Madsen, f. 13.06.1896 i Rask Mølle. Kilde: KB Hvirring sogn, 1892-1903, opslag 17.

 

Alma Madsen, f. 6.06.1898 i Rask Mølle, hun var gift og boede på gården Pederslyst i Klovborg.

 

Ida Madsen, f. 20.05.1900 i Rask Mølle, udd. fotograf. Ugift. Boede i Hjørring, hvor hun havde fotoatellier i en årrække.

 

Ejnar Madsen, f. 11.03.1902 i Hvirring. Kilde: KB. Hvirring sogn, 1892-1903, opslag 44.

 

Ellen Madsen, f. 22.05.1904, Kilde: HB Hvirring sogn, 128-33 opslag 139, G.m. friskolelærer Helge Sigurd Kristensen. Kb Hvirring sogn, 1928-33; opslag 44.


Kilde: Ft. 1901, Rask, Hvirring sogn.

Karen Eskildsen Madsens far, enkemand, Eskild Christensen var på aftægt hos dem i Hovedgaden 1, Rask Mølle. Han er født i 1834 i Hornborg.

-----------------------------------------------------------------

 

R.D.

Mads Pedersen var med i Treårskrigen 1848-50. Han fik den store ære, at få overrakt en Dannebrogsorden af "Vor kjære Konges hånd", som en påskønnelse for sin tapre indsats. Mads Pedersen fik sin udnævnelse til R.D. af kongen, Frederik VIII. ved en overrækkelses ceremoni på Viborg kaserne i 1907.

Kilde: Gunnar Pedersen, fhv. gårdejer på Gl. Vestergård i Boring.


Aftægt:


Aftægt:

Husfaderens svigermor Ane Kathrine Themsdatter, boede på aftægt hos Else Margrethe og Mads Pedersen i Boring. Ane Kathrine Themsdatter var enke efter Hans Høj; hun var født ca. 1798 i Jelling sogn, Vejle amt. Hun døde i Boring den 16. jan. 1882; 84 år gl..


Aftægt:

Husfaderens svigerforældre:

Else Margrethe Højs far, Hans Høi var født i Aale sogn i 1798.

I Folketællingen 1860 ser man, at Else Margrethe Højs forældre, Ane Kathrine Themsdatter (63 år gl.) og Hans Høj (62 år gl.) boede som aftægtsfolk i et hus på Boring mark sammen med Thommine Høi (22 år gl.), gift, og datter Kirstine Marie Madsen (1 år gl.).

Huset der i Folketællingen 1860 har nr. 34, er uden tvivl ’Bødkerens ejendom’, der indtil ca. 1910 var beliggende på ’Bødker jorden’ ved markvejen ned mod Boring kær.


Sølvske


Sølvske fundet på ’Bødker jorden’:

Gdr. Ejnar Jensen fra ’Teglværksgaarden’ fortæller, at ’Søren Høker’ engang i 1920’erne fandt en tretårnet sølvske på ’Bødker jorden’, mens han pløjede agerjorden, der hvor den gl. ejendom tidligere lå.

Man kan endnu finde mustensrester og sokkelsten af den gl. ’Bødker ejendom’ på Boring mark. Overleveringen fortæller, at ejendommen blev nedlagt og jævnet med jorden omkring 1910.

 

 

Peder Hansen og Valborg Kathrine Madsdatter

-

Købt: 1.05.1846

-

Solgt: 16.12.1853

-

Ejere:

Alfred Peder Hansen; gdr. ’Gl. Frydenslyst’ på Boring mark.

Søn af:

Født: 20.11.1791 i V. Ørum, døbt i Sindbjerg kirke Død: 23.05.1874, Boring.

Viet d. 28.09.1823 i Vejle til: Valborg Kathrine Madsdatter.

Hustru:

Valborg Kathrine Hansen, Madsdatter.

Dtr. af:

Født: hj. døbt 16.10.1797 i Børkop. (Død: den 3. 08.1878 i Boring; 81 år gl.).


Flytter

fra

Ølholm

til

Boring.

Peder og Valborg køber ’Wuldborggaard’ i Ølholm:

Gårdfolk Peder Hansen, 30 år, og hustru Valborg Cathrine Madsdatter, 28 år, tilflyttede i 1823 Langskov sogn. Gården de overtog var ’Wuldborggaard’ i Ølholm.

Fra Langskov flyttede 1. maj 1846, Peder Hansen, 52 år, gårdmand på Ølholm mark til Boring, Valborg Cathrine Madsdatter, 49 år, Johanne Pedersen, 23 år, Ane Pedersen, 23 år (?), Hans Pedersen, 18 år”.

Gården de overtog i Boring, var matr. 18b (Boring 33), og den overdrog de i 1853 til den ældste af sønnerne, Mads Pedersen (6). De blev på gården som aftægtsfolk til deres død..

Kilde: Lokalarkivet for Hvirring sogn. Mødelokale: Rask Mølle skole.Skøde:

Peder Hansen købte gården ’Gl. Frydenslyst’ på Boring mark i 1846, Hvirring sogn.*

Parrets børn:

Johanne Pedersen, f. 27.08.1823 i Ølholm. (Død: den 6.07.1908).

Gift med Niels Hansen på Hårup mark, senere gift med Ole Svane, Boring.

* 

Mads Pedersen, f. 11.02.1825. (Død: 11.12.1908); g.m. Else Margrethe Hansdatter.

*

Ane Pedersen, f. 19.09.1826. (Død: den 2.04.1852 i Boring, 25 år gl.).

*

Hans Pedersen, f. 29.04.1828. (Død: 2.09.1905); g.m. Sofie Hansdatter, f. i Honum Skovhus 25.08.1834. Bosat i ’Skovhuset’, Honum, Skovhusvej 21.

*

Bertel Pedersen, f. 29.07.1831 i Ølholm. (Død: 4.06.1831).

*

Ane Margrethe Pedersdatter, f. 8.07.1833 i Ølholm. (Død: 10.11.1897)

Viet den 26.10.1855 i Hvirring kirke til: ungkarl Peter Andreas Knudsen af Hvirring, 30 år gl.

*

Bertoline Kirstine Pedersdatter, f. 3.04.1835 i Ølholm.

(Død: 17.04.1838). 

*

Mogensine Jørgine Pedersdatter, f. 21.05.1837 i Ølholm. (Død: 10.10.1891). gift 19.10.1860 i Langskov kirke m. Jens Poulsen. Parret får et barn: Frederikke Rasmine Jensen, f. 25.11.1860.

*

Berthel Peder Pedersen, f. 9.12.1840 i Ølholm. (Død: 30.06.1927 i Boring); gift den 28.10.1865 i Hvirring kirke m. Ane Margrethe Jørgensdatter, hun er født 28.02.1835 i Boring. Død: 12.03.1920.

Ane Margrethe er datter af Jørgen Thomsen, gdr. på ’Boring Nedergaard’.


Berthel Peder Pedersen var med på flåden i slaget ved Helgoland i 1864 mod den østriske flåde. Eneste danske sejr i denne krig.

Kilde: Johs. Jensen, journalist og referent til Vejle Amts Folkeblad.


Valborg og Peder Hansens søn bliver hædret:

1. oktober 1924. Berthel Peder Pedersen får tildelt Den Kgl. Belønningsmedalje for sin tapre indsats i flåden under slaget ved Helgoland i 1864.

Kilde: Gunnar Therkelsen, gdr. på ’Hanballegaard’.

Afsnit 46 slutter

Sidste opdatering: 6.10.2011. Kl. 20.00.

1890-95 = Peder Madsen og familie.
1894 = Mads Pedersen & hustru Else Margrethes datter Anne Madsens bryllup m. Lars Jørgen Nielsen, gmd. i Fjællerup.

1891 = Mads Pedersen & hustru Grethes søn Hans Høj Madsens bryllup i 1991 med Ane Kirstine Larsen, parret køber Pederslyst i Klovborg m.m.