www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 44 -  Boring 30  - Boring by.

 

Boring Højskolegård 

Gårdens navn var indtil 1940: Solgården.

Det hvidmalede hus t.h. var gårdens gl. stuehus fra 1888-1912.

 

Boring Højskolegård

 

 

Stuehuset var bygget i røde teglsten, det var Højskolegårdens stuehus, indtil 1979. På dette tidspunkt byggede gdr. Jørgen Laursen Vig & hustru Laila L. Vig et nyt stuehus på gården. 

Nuværende 2013, er gården ejet af Tine Wennerberg og Lars P. Christensen siden 2004. 

 

Kilde: Skødeprotokollen for Boring By, Hvirring sogn, m.m.. 19.06.2016

 

Hjælp os med at finde billeder af personer og /eller Højskolegården, Boring 44, i nyere eller ældre tid.

 

Afsnit 44

Boring 30    

Boring by  

 

Opdateret 24.07.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

 

 

Boring30.OdaThomsen1944»

Højskolegården i Boring;

Oda´s 3 års fødselsdag fejres s. m. 8 kammerater.

Se side 197.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 44

Boring 30

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 18a; Hvirring sogn).

Boring

by.

Gårdens navn indtil 1940: "Solgaarden". Byggeår:

Gårdens navn, eft. 1940: "Højskolegården".

Stuehus, byggeår: 1912. Nyt stuehus, byggeår: 1979 


Solgaarden, matr. 18a har tidligere været en tvillinggård sammen med "Gl. Skytballegaard" (matr. 13a), der dengang lå på hjørnegrunden, hvor huset Boring 26 i dag er beliggende; men gården blev flyttet i 1879.
I et skøde af 23.11.1883 ses, at Hans Christensens enke fra "Gl. Skytballegaard" giver tilladelse til, at jordarealet matr. 13d forenes med matr. 18a, og at Mette Marie Christensen, enke efter gmd. Christen Laursen på "Solgaarden", køber grundarealet af enke Edele Cathrine Falkenberg Christensen, Gl. Skytballegård, undtagen de to byggegrunde på Boring bygade: matr. 13c (O. Andersens hus), Boring 26; og 13f (Jette Kyndesens hus), Boring 28.


Solgaardens gamle stuehus kan stadig ses i Boring, hvor det hvidkalkede hus indgår som én af udbygningerne på gården; derimod er det røde teglstens-stuehus, som gmd. Mikkel Chr. Christensen Sommer byggede til sin hustru Charlotte i 1912 ikke kan ses, det er erstattet af et nyt, arkitekttegnet stuehus.
Boring Højskolegård
I 1979 byggede Laila og Jørgen Laursen Vig et nyt stort stuehus med alle moderne faciliteter i tilslutning til "Højskolegården".


Avlsbygningerne består af 7 staldbygninger opført i perioden 1966-1990, samt et maskinhus, der er bygget i 1972. Stuehuset på "Gl. Vestergaard" anvendes som personalebolig for gårdens folk; denne gård, matr. 19a blev opkøbt af Jørgen Laursen Vig i 1984. I det efterfølgende ses uddrag fra Skødeprotokollen på Tinglysningskontoret i Brædstrup ang. gårdkøb og jordhandler.


Sidste nyt: I påsken 2002 flyttede Tine og Lars Christensen fra deres tidligere privatbolig i stuehuset på "Gl. Vestergaard", til stuehuset på Højskolegården, Boring 30.

Medio marts 2002 er Laila og Jørgen Laursen Vig flyttet fra Boring til det nyopførte parcelhus i Uldum.Nuværende ejere:

Lars Peter J. Christensen og Tine Wennerberg Christensen.

Købt: 15.06.1999 køber ½ parten af ’Højskolegården’ af Jørgen Laursen Vig. Stifter Aps: 14.03.2000 - s.m. Jørgen Laursen Vig, ’Højskolegården Aps’. Købt: 2.11.2004 Tine & Lars Christensen ejer nu ’Højskolegården A/S’, 100%.

Solgt:

Ejere:

Lars Peter J. Christensen, ejer af "Boring Højskolegård A/S".

Søn af: Harald Hans Christensen, Tørring mark, & hustru

Født:

Gift m: Tine Wennerberg Christensen.

Hustru:

Tine Wennerberg Christensen, børnehavepædagog /”Solstrålen”, Rask Mølle.

Dtr. af:

Født:

Skøde:

ApS.

Skøde:

Lars Peter J. Christensen købte ½ part i "Højskolegården", Boring 30, matr. 14a, 14b m.fl., af Jørgen Laursen Vig, den 15.06.1999. (Skøde: G 203). Købspris: 10.850.000 Dkr. Anpartselskab: Lars P. J. Christensen og Jørgen L. Vig stifter "Boring Højskolegård ApS.", den 14.03.2000. (Skøde: G 203).

Skøde:


Køb/ salg:

Lars P. Christensen og Jørgen L. Vig køber gården, matr. 10a, Brædstrupvej 25, Aale, stifter ApS. d. 24.11.1999. (Salg til Højskolegården A/S. d. 2.09.2004).

2004

A/S

Generationsskifte på Højskolegården, den 2.09. 2004. Boring Højskolegård er i dag et aktieselskab, 100% ejet af Tine og Lars Christensen. (Ejd.værdi: 12.800.000). Jørgen Laursen Vig er formand for Boring Højskolegård A/S.


Tina Wennerberg & Lars Christensens børn:

Lukas Wennerberg Christensen, f. den 12.11.1999 i Boring.


Johannes Wennerberg Christensen, f. den 28.8.2001 i Boring.Markus Wennerberg Christensen, f. den i Boring.


Jørgen Laursen Vig og Laila Laursen Vig, f. Jensen.

Købt: 02.02.1967 køber Højskolegården.

Solgt: 15.06.1999 - ½ part i ’Højskolegården’ til Lars P. Christensen.

Stifter Aps.: 14.03.2000 - s.m. Lars Peter Christensen,’Højskolegården Aps’. Solgt: 2.11.2004 - til Tine & Lars Christensen, ejer ’Højskolegården A/S.’, 100%.

Ejere:

Jørgen Laursen Vig, gårdejer i "Højskolegården" m.fl. i Boring.

Søn af: Johannes Laursen Vig, fhv. højskoleforstander i Uldum, og hustru Edith Laursen Vig.

Født: den 3.3.1945 i Uldum.

Viet den 24.6.1966 til: Laila Jensen.

Hustru:


Laila Laursen Vig, f. Jensen, tidl. danselærer; medhjælpende hustru.

Dtr. af: Jens Jensen, tidl. gdr. på Rask mark; i Tvingstrup; og i Rårup, & hustru Kirsten. Parret har været værter i Rårup forsamlingshus.

Født: den 2.8.1945.
Skøde:

Jørgen Laursen Vig købte /fik skøde på "Højskolegården", Boring 30, matr. 18a, 13d, og 34g, af sin far Johannes Laursen Vig, højskoleforstander på Uldum Højskole, den 02.02.1967. (Skøde: G 203). Købspris: 211.000 Dkr.Skøde: Køb og salg.

Jørgen Laursen Vig fik skøde på "Boring Søndergaard", matr. 14b, Skanderborgvej 75, fra Arne Ladefoged, den 24.11.1967. (Skøde: N 626). Købspris: 154.000 Dkr. Jørgen Laursen Vig sælger Søndergaardens bygninger, (matr. 14d) til Magnus Laursen, møller i Rask Mølle, den 02.11.1970.

Salgspris: 50.000 Dkr.


Skøde:

Jørgen L. Vig fik skøde på gården "Gl. Vestergaard", Boring 32, matr. 19a, m. fl., af Gunnar Pedersen, den 06.09.1984. (Skøde: G 203). Købspris: 1.033.500 Dkr. Løsøre 21.500 Dkr.


Brugsrettigheder:

Jørgen Laursen Vig. Dok. af 17.09.1985 om evt. afhændelse af 18a, 14b til sammenlægning med landbrugsejendom.

Skøde:


Skøde:

Jørgen Laursen Vig fik a.skøde på gården Frydenslyst, Boring 33, matr. 18b m.fl., den 27.05.1992. (Skøde: G 203). Købspris: 876.866 Dkr., heraf løsøre 50.000 kr.

Skøde:

Jørgen Laursen Vig solgte ½ part af "Højskolegården", Boring 30, matr. 14a, 14b m.fl., til Lars Peter J. Christensen, den 15.06.1999. (Skøde: G 203).

Skøde:


Jørgen Laursen Vig og Lars Peter J. Christensen stifter anpartsselskabet Boring Højskolegård ApS., 14.03.2000. (Skøde: G 203). Beløb: 10.850.000 Dkr.

A/S 2004

Generationsskifte på Højskolegården: Jørgen Laursen Vig afhænder den sidste ½ del af gården til Tine og Lars Christensen. Jørgen Laursen Vig bliver formand for det nye aktieselskab ’Højskolegården A/S’.Laila & Jørgen Laursen Vigs børn:

Britt Laursen Vig, kontorass. på ejendomskontor i Horsens, f. den 2.8.1971; gift m. Lars Lykke Andersen, Rask Mølle. Parret er bosat i Uldum. Børn: Michelle, f. 1998; Jeanette, f. ca. 2000.

Pia Laursen Vig, uddannet keramiker; har haft pottemagerværksted i Boring. Læser til friskolelærer i Ollerup; f. den 10.10.1973 i Boring.


Lene Laursen Vig, under uddannelse i Århus, f. den 14.6.1976 i Boring; viet den 28.7.2001 i kirke v. Aarhus til: Franch Juan Hernandez Vig, fra Argentina. Børn: Lea.


Potte-mager i Boring:Nyuddannet pottemager starter værksted og forretning i Boring.

Pia Laursen Vig bestod som 21-årig svendeprøven fra sin læreplads hos Barholt Pottemageri i Lønstrup. Pia startede kort tid efter et keramisk værksted hjemme hos forældrene i Boring, i den tidligere kornlade på "Gl. Vestergaard", i slutningen af september 1997. De første to weekender i december måned havde Pia Laursen Vig sit værksted åbent for publikum med et "Julemarked", hvor de besøgende kunne købe Pias keramik, såsom spisestel, skåle og kander, samt gaveartikler m.m.. Pottemagerværkstedet kan besøges på adressen Boring 30. Kilde: Artikel i Horsens Folkeblad, december 1997.
Protecta slagtesvinestald på "Boring Nygaard".

Jørgen Lauersen Vig bygger i 1977 en moderne protecta slagtesvinestald på gården i Boring. Besætn. er på dette tidspunkt på 220 søer og 1100 slagtesvin.Danske gårde:

Jørgen Laursen Vig er født i 1945. Han gik i skole i Uldum og senere i Vejle.

Jørgen L. V. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Danish Crown, formand for Skærbæk Slagteri og formand for landsudvalget for svin. Jørgen Laursen Vig overtog i 1966 gården fra sin far, som købte den i 1944. Areal 66,2 ha. Det gamle stuehus, der var fra omkring 1888 blev revet ned i 1979 og et nyt blev bygget. Avlsbygningerne består af 7 staldbygninger opført i perioden 1966-90, samt maskinhus fra 1972. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 320 årssøer, der sælges 7.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og kornsilo på gården. Der er ansat 3 medhjælpere, og der bruges maskinstation.

Jørgen Laursen Vig ejer og driver også Boring 32, 8763 Rask Mølle. Stuehuset bruges som personalebygning. Kilde: Danske gårde i tekst og billeder. Vejle A.Jørgen Laursen Vig fylder 50 år.

Jørgen Laursen Vig er formand for Landsudvalget for Svin, i bestyrelsen for Danske Slagterier Danish Crown, tilforordnet i bestyrelsen for De danske Landboforeninger samt i bestyrelsen i Forskningscenter Foulum. Sidste sommer afsluttede han en 3-årig periode som formand for den nystiftede Europæiske Sammenslutning af Svineavlere. Stoppede som formand for Danish Crown.

Jørgen Laursen Vig arbejder i det daglige fra sit konter på Akselborg i København. Herhjemme på gården i Boring passer tre medarbejdere bedriften med 350 søer og 10.000 slagtesvin årligt. Hustruen tager sig af regnskabet og går til hånde. PS.: Selv på Jørgen Laursen Vigs 50 års fødselsdag i morgen er han i København! Kilde: Horsens Folkeblad den 4. Marts 1995.

Johannes Laursen Vig og Edith Laursen Vig.

Købt: 01.11.1940

Solgt: 02.02.1967

Ejere:

Johannes Laursen Vig, forstander på Uldum Højskole.

Søn af: Laursen Vig, gdr. på "Eriksminde" i Boulstrup, og hustru

Født: 1908

Viet til: Edith Laursen Vig

Hustru:

Edith Laursen Vig, faglærer på Uldum Højskole.

Dtr. af:

Født: 1928Skøde:

Johannes Laursen Vig købte /fik skøde på gården, Boring 30, matr. 18a, 13d, og 34g, af Aage Carlsen, den 01.11.1940. (Skøde: G 203).

Købspris: 58.500 Dkr.

Laust Thomsen – var gårdbestyrer på Højskolegården - 1940-1967:

Laust Thomsen var født 13.05.1915 i Salling, gift d. 20.10.1940 i Håsum kirke, v. Ramsing, Viborg amt, m. Edith Astrup, f. 29.01.1917 i Salling. Parrets børn: 1. Oda Thomsen, f. 16.05.1941 i Boring; sen. udd. lærer; g. m. Svend Sommer, gdr. i Vrønding; 2. Kristen Thomsen, f. 9.01.1945, udd. radiotekniker g. m. Edel Frandsen, Honum; 3. Henning Thomsen, f. 8.03.1953 i Boring, g. /bosat i Norge. Laust Thomsen startede som forpagter på Højskolegården, d. 1.11.1940.

Laust Thomsen & hustru Edith drev gården i Boring i 27 år, som var det deres egen bedrift! Da højskoleforstander Johs. Laursens Vig købte gården i 1940 var det kort tid efter udbruddet af 2. Verdenskrig. Laursen Vig ville uden tvivl sikre forsyningen af levnedsmidler til højskolens køkken, da mange varer var /blev rationerede under Besættelsen, 1940-1945. Sammen med en tjenestekarl /daglejer producerede Laust Thomsen mælk, kød, æg, kartofler m.m. på gården, han leverede råvarerne på Højskolen - efter aftale med køkkenchefen.

Kilde: Milrid Søndergaard; Kirkebogen for Hvirring sogn, dåb 1945. (Se også Afnit 20).Edith & Johannes Laursens Vigs børn:

Jørgen Laursen Vig, gårdejer på "Boring Højskolegård" m.fl., f. 1945 i Uldum; gift m. Laila Jensen, Rårup. Børn: Britt, Pia, og Lene Laursen Vig.


Mads Laursen Vig, udd. teolog; lektor på Københavns Universitet, f. Ugift.


Uffe Laursen Vig, smedemester, f.


Aage Carlsen og Thora Carlsen

Købt: 19.08.1929

Solgt: 01.11.1940


Ejere:

Aage Carlsen; gårdejer på "Solgaarden".

Søn af: Stoustrup Karlsen, købmand i Horsens, & hustru Mette Karlsen.

Født: 6.12.1905 i Horsens.

Viet til: Thora Munch Therkildsen fra Horsens.

Hustru:

Thora Carlsen, f. Munch Therkildsen; husmoder.

Dtr. af: Therkildsen og hustru Karen Therkildsen, Horsens.

Født: 5.11.1909 i Horsens.Skøde:

Aage Carlsen fik skøde på "Solgaarden", Boring 30, matr. 18a, 34g og 13d, fra Mikkel Chr. Christensen Sommer, den 19.08.1929. (Skøde: G 203; og E 1)Thora og Aage Carlsens børn:

Børge Carlsen, f. 5.02.1931 i Boring; specialarbejder i Horsens, han var bosat i Horsens; gift med Hanne Carlsen. Børge Carlsen døde den 10.02.1010. Ifølge Horsens Folkeblad var den nærmeste fam.: hustruen Hanne, samt Freja og Maj.

Tove Carlsen, f. ca. 1934 i Boring.


Bent Carlsen, f. ca. 1941 i Eriknauer.


Aase Carlsen, f. ca. 1943 i Eriknauer.Boring og Eriknauer.

Thora og Aage Carlsen drev "Solgaarden" i 11 år, derefter solgte de gården, og familien flyttede til Eriknauer. Børnenes gode venner fra Boring kan fortælle, at de flere gange i 1940´erne var på sommerferie hos familien Carlsen i Eriknauer. På dette tidspunkt havde Thora og Aage Carlsen fået endnu to børn.

Mikkel Chr. Christensen Sommer & Cecilie Charlotte Kristensen.

Købt: 14.08.1912

Solgt: 19.08.1929


Ejer:

Mikkel Chr. Christensen Sommer, gårdejer på "Solgaarden".

Søn af: Chr. Mikkelsen Sommer, gdr.Boringård, & hustru Helene J. Kristensen

Født: 27.07.1873 på Boringgaard. Død: 26.08.1965, ”De gl. Hjem”, Flemming.

Gift m.: Cecilie Charlotte Kristensen fra Åle.


Hustru:

Cecilie Charlotte Sommer, f. Kristensen, husmoder og kogekone.

Dtr. af: Niels P. Kristensen, slagter i Åle mark, & hustru Bodil Nielsen, 27 år.

Født: 6.04.1877 i Aale sogn, Sk. Amt. Død: 24.01.1953 i Dortheasminde, Hb.s.Skøde:

Mikkel Chr. Christensen Sommer købte /fik skøde på "Solgaarden", Boring 30, matr. 18a, 34g og 13d, af Simon Olesen, den 14.08.1912. (Skøde: E1).Charlotte & Mikkel Sommers børn:

Kristine Sommer Mikkelsen, f. 17.04.1899 i Ølholm, Langskov sogn, Vejle amt. Viet den 27.10.1922 i Hvirring til: Aage Mikkelsen, gdr. på Boring Vestergaard. Børn: Tage Mikkelsen, f. 1926; gift m. Inger Dencher Hansen, Hvirring. Gerda Mikkelsen, f. 1927, gift m. Søren Knudsen, fra Kalhave.


Emmy Sommer, f. 5.08.1903 i Ølholm, Langskov sogn, Vejle amt ; gift m. Jens Sørensen, gmd. i Ølholm.

Ida Sommer, f. 2.05.1907 i Ølholm, Langskov sogn, Vejle amt; gift og bosat i Serridslev.

Bodil Sommer Poulsen, f. den 6.03.1897 i Ølholm, Langskov sogn, Vejle amt. (Død: d. 7.04.1981; 84 år gl.); gift m. husm. Alfred Poulsen (1893-1966), Boring skov. Børn: Erna, f. 1924; gift m. Egon Hansen, Boring. Povl, f. gift m. Ritta Frandsen, Vester Ørum.

Christen Sommer, f. 7.05.1910 i Ølholm, Langskov sogn, Vejle amt; gmd. på Sjælland.


Solgaardens nye stuehus:

Mikkel Chr. Christensen Sommer og hustruen Charlotte boede i de første år af deres ægteskab på en gård i Ølholm (overfor Bundgaard på Bygaden). De solgte gården i 1912; fordi hustruen Charlotte ikke kunne acceptere den voldsomme sandstorm fra sandmarken, når vinden hvert forår bar ind over Ølholm by. Mikkel Sommer var en godmodig mand, han føjede sin hustru, og købte en gård i sin fødeby Boring.

Charlotte ville ikke flytte til Boring, før der blev bygget et nyt moderne stuehus på gården. Dette var der råd for, så Mikkel Sommer startede med at opføre et nyt stuehus på "Solgaarden" i 1912.Otium:

Charlotte og Mikkel Chr. Christensen Sommer solgte Solgaarden i Boring, og flyttede til Dortheasminde, den 19.08.1929.

Simon Olesen og Kirstine Kristensen

Købt: 22.06.1886

Solgt: 14.08.1912


Ejere:

Simon Olesen, gårdejer på ”Solgaarden".

Søn af: Forlover v. vielsen var: gmd Ole Madsen i Boring. Er det Simons far?

Født: 10.03.1859 i Hvirring sogn

Gift i 1886 m.: Kirstine Kristensen


Hustru:

Kirstine Olesen, f. Kristensen, husmoder.

Dtr. af: gmd. Kristen Lavrsen i Boring.

Født: 8.08.1862 i Hvirring sogn.Skøde:

Simon Olesen fik skøde på gården, Boring 30, matr. 18a, 34g, og 13d, fra gdr. Christen Laursens Enke Mette Marie Christensen, den 22.06.1886. (Skøde E1).Aftægtskontrakt:

Simon Olesen. Oblig. af 22.06.1886, til Gdr. Christen Laursens Enke Mette Marie Christensen med prior. næst aftægt til samme Enke eller evt. pantegjæld til samme: 4000 Kr. på følg. matr. 18a m.fl. besætning m. v. (Skøde: E 1).Kirstine & Simon Olesens børn:

Ole Johan Olesen, f. den 8.12.1887 i Boring, Hvirring sogn, Skanderborg amt. Død: den 31.01.1888 i Boring; (den lille dreng blev smittet med tuberkulose, han døde før dåbens kundgørelse i kirken).


Ole Johan Olesen, f. den 5.11.1890 i Boring, Hvirring sogn, Skanderborg amt.

Død: 13.01.1891 i Boring; (den lille dreng døde af tuberkulose, kun 2. mdr. gl.).
Mette Marie Olesen, f. 7.10.1891 i Boring, Hvirring sogn, Skanderborg amt.


Gdr. Simon Olesen og hustru Kirstine, mistede en datter på ca. 15 år, ca. 1906.

(I kirkebogen for Hvirring sogn, kan vi ikke finde datterens død og begravelse)!


Gdr. Karl Christiansen, Boring Nedergård i Boring, fortæller her en beretning fra Boring, ca. 1906; det er hans farmor, Kristine Seligmann, der har oplevet tuberkulose-epidemiens hærgen i Boring omkring århundredskiftet 1900:


Kristine Seligmann gik i skole sammen med Mette Marie Olesen, født 1891 i Boring, Mette Marie var datter af gmd. Simon Olesen & hustru Kirstine Kristensen på ”Solgården” i Boring.

Skoleveninden Mette Marie Olesen blev alvorligt syg af tuberkulose, hun lå i sengen og spiste kun ganske lidt.

Kristine Seligmann og hendes søskende besøgte ofte veninden på Solgården. Inden de tog hjemmefra gav deres forældre stærke formaninger om, at de ikke måtte spise af de samme tallerkner og det samme bestik, eller af maden som den syge pige havde spist af, for de kunne blive smittede med dødelig tuberkulose!

Under besøget på Solgården, spiste og drak deres syge veninde meget lidt, og uden at Seligmann-børnene tænkte mere over det spiste de, deriblandt Kristine, alligevel noget af kagen og maden, som pigen havde levnet på tallerknen!

Kort tid senere døde deres gode skoleveninde, ca. 15 år gl., af den smitsomme tuberkulose, der hærgede Boring i begyndelsen af 1900-tallet.Familie:

Lars Andreas Kristensen, f. 20.12.1857 i Hvirring sogn. Er Lars Andreas en bror til Kirstine Olesen, fruen på gården?


Spørgsmål:


Er Simon Olesen i familie med indsidder Peder Simonsen, Boring skov

Peder Simonsen er født ca. 1829. (Død: den 5.11.1882 i Boring skov; 53 år gl.).


Christen Laursen og Mette Marie Laursen, f. Christensen.

Købt: 19.06.1853

Solgt: 22.06.1886


Ejere:

Christen Laursen, gårdejer på Solgaarden.

Søn af:

Født: ca. 1815, Timdrup s.,Århus amt.Død: d. 21. Juni 1880 i Boring; 65 år gl..

Viet den 7.4.1854 i Hvirring kirke: Mette Marie Christensen af Boring, 20 år gl.


Hustru:

Mette Marie Laursen, f. Christensen.

Dtr. af: Christen Therkelsen, gdr. i Boring; og hustru

Født: ca. 1834, her i sognet. 


Skøde:

Christen Laursen købte /fik skøde på gården, Boring 30, matr. 18a, 34g, af Thomas Christensen på halvdelen af en gård i Boring, den 09.06.1853.

Hartkorn, matr. 18a: 2, 4, 1, 2½ album., matr. 34g: 1, 2 album.

Påtegning: Det solgte er tilligemed den anden halvdel af den udstykkede gård pantført for 1000 Rd. til den Kongelige Kasse. (Skøde: E1).Skøde:

Christen Laursen. Skøde af 21.12.1866, fra Gran Friis på kongekvægtiende.


Skifte:

Den 30.03.1880. Skifteretsattest som adkomst på matr. 18a, med tilladelse til at sidde i uskiftet Bo, til Christen Laursens Enke Mette Marie Christensen.Behæftelser:

Christen Laursen. Oblig. af 16.12.1882 til Købmand Peder Nielsen, Horsens med 1. prior. i følg. matr. 18a m.fl. for 2000 Kr..


 


Skøde:

Christen Laursens Enke Mette Marie Christensen. Skøde af 23.11.1883 fra Hans Christiansens Enke på matr. 13d til forening med 18a. (Skøde: E1).
Mette Marie og Kristen Laursens børn

Anne Oline Kristensen, f. den 29.01.1855 i Boring. (Død: 7.7.1874; 19 år gl.).


Laurs Andreas Kristensen, f. den 20.12.1857 i Boring.


Kirsten Kristensen, f. 9.02.1860 i Boring. (Død: 19.4.1872 i Boring; 12 år gl.).


Kirstine Kristensen, f. den 8.08.1862 i Boring; viet den 16.07.1886 i Hvirring kirke til: ungkarl Simon Olesen i Boring, 27 år gl.. Parret overtog sen. Kirstine Kristensen´s fødegård i Boring. Forlovere ved brylluppet i Hvirring kirke 1886: gmd. Ole Madsen og gmd. Hans Peter Madsen i Uldum.


Kristiane Kristensen, f. 24.08.1864 i Boring. Død: 31.07.1878 s.st.; 13 år gl.).


Mads Kristensen, f. den 27.10.1866 i Boring. (Død: den 2.4.1867; ½ år gl.).


Severine Kristensen, f. den 23.11.1867 i Boring. (Død: 9.5.1871; 3½ år gl.).


Mads Kristensen, f. 26.6.1869 i Boring. (Død: 15.10.1870 s.sted, 1 1/4 år gl.).


Severine Kristensen, f. den 6.06.1871 i Boring.


Kirsten Kristensen, f. den 12.10. 1872 i Boring. (Død: den 4.4.1873; ½ år gl.) 

Købt: efter 1850

Solgt: 19.06.1853


Ejere:


Søn af:

Født:

Hustru:


Dtr. af:

Født:


 


Skøde:

købte /fik skøde på gården, Boring 30, matr. 18a, 34g, af

halvdelen af en gård i Boring,


Børn:

Jens Hansen Brønde Nim og Anne Marie Jørgensdatter.

Købt: 1829

Solgt: efter 1850


Ejere:

Jens Hansen Brønde Nim; Indsidder i 1828; gårdmand i Solgaarden 1829-50.

Søn af:

Født: 1802 i Nim s., Skb. amt. Død: 21.04.1851 i Boring, enkemand, 49 år gl..

Viet i 1827 til: Anne Marie Jørgensdatter.

Hustru:

Anne Marie Jørgensdatter.

Dtr. af: Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter, fra Solgaarden.

Født: 1806 i Boring. (Død: 1847 s.st.). 


Skøde:

Jens Hansen Brønde Nim købte /fik skøde på gården, Boring 30, matr. 18a, 34g, fra på halvdelen af en gård i Boring i 1829.Anne Marie og Jens Hansen Brøndes børn:

Hans Jensen, f. 1828 i Boring. (Død: 1837 s.st.).


Jørgen Jensen, f. 1829 i Boring.


Peder Jensen, f. 1831 i Boring. (Død: 1833 s.st.).


Christen Jensen, f. 1832 i Boring.


Anne Jensdatter, f. 1834 i Boring. (Død: 1850).Arnold Jensen, f. 1835 i Boring.

Kilde:

Ft. 1850, opslag 37; og Ft. 1840, Boring, Hvirring sogn.

Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter.

Købt: 1805

Solgt: 1829


Ejere:

Jørgen Nielsen; gårdmand i Solgaarden.

Søn af: Niels Knudsen, gmd. i Nedergaarden, & hustru Anne Marie Pedersdtr.

Født: 1770 i Boring. (Død: 1858 i Boring).


Anne Kirstine Christensdatter.

Dtr. af: Christen Nielsen, gmd. i Solgaarden, & hustru Anne Laursdatter.

Født: 1784 i Boring. (Død: 1833 i Boring).


 


Skøde:

Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Christensdatter.

købte /fik skøde på gården, Boring 30, matr. 18a, 34g, af

halvdelen af en gård i Boring, i 1805.Anne Kirstine og Jørgen Nielsens børn:

Anne Marie Jørgensdatter, f. 1806 i Boring. (Død: 1847 s.st.); viet 1827 i Hvirring kirke til: Jens Hansen Brønde Nim, fra Nim.

Christen Jørgensen, f. 1808 i Boring. (Død: 1877 i Kalhave); gift m.: Kjerstin Marie Hansen, fra Kalhave.

Anne Jørgensdatter, f. 1809 i Boring. (Død: 1809 s.st.).


Anne Jørgensdatter, f. 1811 i Boring; viet 1838 i Hvirring kirke til: Peder Mikkelsen fra Ørum.

Niels Jørgensen, f. 1812 i Boring.


Søren Jørgensen, f. 1815 i Boring. (Død: 1815 s.st.).


Anne Elisabeth Jørgensdatter, f. 1816 i Boring.


Mette Kirstine Jørgensdatter, f. 1819 i Boring.


Søren Jørgensen, f. 1822 i Boring. (Død: 1855). Ugift.


Morten Jørgensen, f. 1824 i Boring.

Peder Jørgensen, f. 1832.

Christen Nielsen og 1. hustru, Kirsten Pedersdatter.

Købt: 1777

Solgt: 1805


Ejere:

Christen Nielsen; gårdmand i Solgaarden.

Søn af:

Født: 1740 i Lund. (Død: 1805 i Boring).

Viet i 1. ægteskab 1777 til: Kirsten Pedersdatter.

Viet i 2. Ægteskab 1782 i Tamdrup kirke til: Anne Laursdatter, fra Vrønding.

1. hustru:

Kirsten Pedersdatter.

Dtr. af:

Født: 1720. (Død: 1782 i Boring).

2. hustru:

Anne Laursdatter.

Dtr. af: Laurs i Vrønding, & hustru

Født: 1750 i Vrønding. (Død: 1814 i Boring). 


Skøde:

Christen Nielsen købte /fik skøde på gården Boring 30, matr. 18a, 34g, af

halvdelen af en gård i Boring. Chr. Nielsen overtog gården ved giftemålet med Kirsten Pedersdatter i 1777.


Anne og Christen Nielsens børn:

Anne Kirstine Christensdatter, f. 1783 i Boring. (Død: 1833 s.st.). Viet 1805 til: Jørgen Nielsen fra Boring Nedergaard; søn af gmd. Niels Knudsen).

Dødt pigebarn, f. 1785.


Anne Elisabeth Christensdatter, f. 1786 i Boring. (Død: 1788 s.st.).


Niels Christensen, f. 1788 i Boring. (Død: 1789 s.st.).


Anne Lisbeth Christensdatter, f. 1790 i Boring. (Død: 1845). Viet i 1812 i Hvirring kirke til: Mikkel Pedersen i Hanballe.


Kirsten Christensen, f. 1793 i Boring. (Død: 1850 i Honum fattighus). Viet i 1813 i Hvirring kirke til: Søren Pedersen fra Boringgaard, matr. 16.

Rasmus Thomsen og 1. hustru, Maren Jensdatter.

Købt: 1756

Solgt: 1777


Ejere:

Rasmus Thomsen; fæstebonde på Solgaarden, og Ladefoged på Rask.

Søn af: Thomas Holgersen i Kalhave, & hustru

Født: 1718. (Død: 1776 i Boring).

Viet i 1. ægteskab 1756 til: Maren Jensdatter fra Boring.

Viet i 2. ægteskab 1782 i Kirsten Pedersdatter fra Ry (?).


1. hustru:

Maren Jensdatter.

Dtr. af: Jens Jørgensen, gmd. på Gl. Vestergaard, & hustru Kirsten Hansdatter.

Født: 1716 i Boring. (Død: 1770 s.st.).


2. hustru:

Kirsten Pedersdatter

Dtr. af:

Født: 1720. (Død: 1782 i Boring).Skøde:

Rasmus Thomsen købte /fik skøde på gården




Familierelationer:

Rasmus Thomsens søskende: broderen Jørgen var bosat i Kalhave; broderen Jens boede i Honum, død i 1764; søster Maren er død i Yding; broderen Christen er død i Nim; søsteren Anne bliver 40 i 1776 i København.

Mikkel Pedersen Ladefoged og 1. hustru, Maren Pedersdatter.

Købt: 1731

Solgt: 1756


Ejer:

Mikkel Pedersen Ladefoged.

Søn af:

Født: 1692. (Død: 1756 i Boring).

Viet i 1. ægteskab i 1731 til: Maren Pedersdatter.

Viet i 2. ægteskab i 1732 til: Else Hansdatter.

Viet i 3. ægteskab i 1740 til: Maren Jensdatter.

1. hustru:

Maren Pedersdatter.

Dtr. af:

Født:

2. hustru:

Else Hansdatter, f. 1740.

Dtr. af:

Født:

3. hustru:

Maren Jensdatter, f. 1716 i Boring. (Død: 1770 s.st.).

Dtr. af: Jens Jørgensen, gmd. på Gl. Vestergaard, & hustru Kirsten Hansdatter.

Født: 1716 i Boring. (Død: 1770 s.st.).

Viet i 1. ægteskab i 1740 til Mikkel Pedersen Ladefoged

Viet i 2. ægteskab i 1756 til Rasmus Thomsen fra Kalhave.


Skøde:

Mikkel Pedersen Ladefoged købte /fik skøde på gården


Else og Mikkel Pedersen Ladefogeds børn:

Dødfødt barn, f. 1733.

Peder Mikkelsen, f. 1740 Boring; død: 1776 s.st.; gifter sig 1767 til gården Gl. Vestergård & datteren Anne Nielsdatter; dtr. af Kirsten & Niels Nielsen Møller.


Maren Jensdatter og Mikkel Pedersens barn:

Jens Mikkelsen, f. 1751 Boring; død: 1827 s.st.; gifter sig til gården & datteren på Boring Højgård, matr. 20a, ved vielsen i 1786 til (Anne) Marie Knudsdatter.




Familierelationer:

Mikkel Pedersen Ladefoged var broder til Simon Pedersen i Amstrup.

Peder Nielsen Kørup og Kirsten Madsdatter.

Købt: 1707

Solgt: 1731


Ejer:

Peder Nielsen Kørup; gårdmand på Solgaarden.

Søn af:

Født: 1730 i Kørup.

Viet i 1707 til: Kirsten Madsdatter.

Hustru:

Kirsten Madsdatter.

Søn af: Mads Lassen, & hustru

Født: 1678


Skøde:

Peder Nielsen Kørup købte /fik skøde på Solgaarden, matr. 18a denKirsten og Peder Nielsen Kørus børn:

Anne Pedersdatter, f. 1708 i Boring.


Maren Pedersdatter, f. 1711 i Boring. (Død: 1732 s.st.). Viet i 1731 til: fæstebonde /og ladefoged, Mikkel Pedersen Ladefoged på Solgaarden i Boring.


Kirsten Pedersdatter, f. 1714 i Boring. (Død: 1714 s.st.).


Rasmus Jensen og 1. hustru, Karen Terkelsdatter.

Købt: 1676

Solgt: 1707


Ejer:

Rasmus Jensen; gmd. på Solgaarden.

Søn af: (Rasmus Jensens stedfader var Peder Mikkelsen).

Født: 1703

Viet i 1670 til: Karen Terkelsdatter; enke efter gmd. Jens Hansen Kirkemand.

Viet i 1676 til: Kirsten Jensdatter; der tjente i Haurum ved vielsen

1. hustru:

Karen Terkelsdatter.

Dtr. af: Terkel , & hustru

Født: 1625. (Død: 1676 i Boring).

2. hustru:

Kirsten Jensdatter.

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Rasmus Jensen købte /fik skøde på gårdenKirsten og Rasmus Jensens børn:

Jens Rasmussen, f. 1678 i Boring.


Morten Rasmussen, f. 1680 i Boring. (Død: 1680 s.st.).


Anne Rasmusdatter, f. 1681 i Boring. (Død: 1703 s.st.). Viet i 1701 til: Søren Jensen på Gl. Skytballegaard.


Jens Rasmussen, f. 1684 i Boring.


Stephen Rasmussen, f. 1688 i Boring. (Død: 1690 s.st.).


Karen Rasmusdatter, f. 1690 i Boring; viet i 1712 til: Hans Ibsen fra Hestballegaard (?).

Rasmus Rasmussen, f. 1692 i Boring.


Kirsten Rasmusdatter, f. 1698 i Boring. (Død: 1698 s.st.).


Stephen Rasmussen, f. 1702 i Boring; viet i 1727 til: Dorthe Hansdatter.


Jens Hansen Kirkemand og Karen Terkelsdatter.

Købt:

Solgt: 1676


Ejer:

Jens Hansen Kirkemand; gmd. på Solgaarden.

Søn af:

Født: 1605. (Død: 1669 i Boring).

Gift m.: Karen Terkelsdatter.

Hustru:

Karen Terkelsdatter.

Dtr. af: Terkel , & hustru

Født: 1625. (Død: 1676 i Boring).Skøde:

Jens Hansen Kirkemand købte /fik skøde på Solgården, matr. 18a.
Afsnit 44 slutter

Kilde: Skøder, Ft. Kirkebøger, 1686 – 1840, Hanne Henriksen, Skodborg.

Afsnit 44, Boring 30, er opdateret den 19.06.2016, ang. Mikkels Sommer Kristensen og hans familie. Mikkel Sommer er født på Boringgård, Boring 8.