www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 5 -  Møllersmindevej 35  - Boring mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde et fotobillede fra Møllersmindevej 35.

 

 

Afsnit 5

Møllersmindevej 35

Boring mark

 

Opdat.: 4.04.2017

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af

de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

 

Afsnit 5

Møllersmindevej 35

8763 Rask Mølle.

(Boring by, matr. 31K, Hvirring sogn).

Boring

mark


Byggeår: 1999-2000

 

 

Bo Johansen købte byggegrunden, matr. 31K på Boring mark af Tørring-Uldum kommune i 1988. Kort tid derefter blev huset bygget på Møllersmindevej 35.


Nuværende ejere:

  1.  

Jørgen Mejer Nielsen og Jette Nielsen

-

Købt: 9.06.2003

-

Solgt:

 

Ejere:

 

 

 

Jørgen Mejer Nielsen, folkeskolelærer.

Søn af: Carsten Nielsen og hustru Inger Nielsen.

Født:

Gift m.:


 

 

Iflg.: OIS:

Jette Nielsen, folkeskolelærer.

Datter af:

Født:


2017,  (1 ejer), Beboelsesejendom.

Skøde:

Skøde:

Jørgen M. Nielsen og Jette Nielsen, købte / fik skøde på parcelhus m. værksted /lager, matr. 31 k, Møllersmindevej 35, 2005.


Børn:
  1.  

Bo Johansen og Lene Juul Thomsen

-

Købt: 04.01.2000 (købte byggegrund/ byggede huset m.m.).

-

Solgt:

-

Ejere:

Bo Johansen, murermester.

Søn af: John Johansen, tømrersvend, Rask Mølle, og hustru Birgit Marie Johansen, rengøringsassistent.

Født:

Viet til: Lene Juul Johansen, f. Thomsen.Lene Juul Johansen, f. Thomsen.

Dtr. af: Gunnar Juul Thomsen, vognmand i Uldum, og hustru Sonja Thomsen

Født:


Skøde:

Skøde:

Bo Johansen og hustru Lene Juul købte /fik skøde på huset, , matr. 31K, Møllersmindevej 35, af Tørring-Uldum kommune, den 4.01.2000, Købspris: ---.- .Dkr.(ægtepagt/gave). (Skøde: S 122).Murermester Bo Johansen starter sit eget firma i eftersommeren 2000. Det første store projekt i Rask Mølle er opførelsen af tre rækkehuse på Kornelvej, hvor terrassefacaden vender mod vest parallel med et stykke af Møllersmindevej.

III.

Tørring-Uldum kommune

-

Købt: 25.03.1975 (gården Møllersminde)

-

Solgt: 04.01.2000 (byggegrund)

-

Skøde:

Skøde:

Tørring-Uldum kommune købte / fik skøde på gården Møllersminde, matr. 20B m.fl., af gdr. Rasmus J. Holgersen, d. 25.03.1975. (Skøde: N 599).


Notat:

Lokalplan:

Kommunes tekniske udvalg har lavet en udvidet lokalplan over området på Boring mark; hvor der er taget passende hensyn til alle kategorier, private boligejere, såvel som egnens industrivirksomheder.


Gården Møllersminde er delt, således at bygningerne er blevet solgt fra og udnyttes til privat beboelse.

Landbrugsjorden udstykkes til private parcelhusgrunde, samt til industrigrunde på Møllersmindevej.


Afsnit 5

slutter