www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 51 -  Boring 38  - Boring kær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde et fotobilleder af personer eller Boringsøgård, Boring 38.

 

 

Afsnit 51

Boring 38  

Boring kær.  

 

Opdat. 2-08.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

Har du en interessant historie - send en mail til os!

 

 

Priv. bidrag & legater » 

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

Afsnit 51

Boring 38

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 13b; (matr. 8c), Hvirring sogn).

Boring


"Boringsøgaard".

Byggeår: 1917


Gården er opført af gårdejer Niels Hansen i 1917.

Han købte jorden matr. 13b m.fl. + 21c, der er gårdens grundareal, som på dette tidspunkt blev udstykket fra "Boring Vestergaard", matr. 24a. Samtidigt købte gårdejer Niels Hansen 25 tdr. land, som blev udstykket fra "Hanballegaard", matr. 24a i 1916.


Boringsøgaards udbygninger nedbrændte i 1977. Staldlængerne blev kort tid efter genopført. Efter endnu en voldsom ildebrand på gården i 1998 blev staldlængerne ombygget til en fuldt moderne étlænget varmestald til smågrise.Nuv. ejere af gården ses øverst på denne liste:
I.

Lars Jørgen Knudsen

Købt: 2.11.2012

Solgt:


Ejer:

Lars Jørgen Knudsen, gdr. på Boringsøgård, gårdejer i Uldum.

Søn af:

Født:

Gift m.: Jane Thomsen, krokone og ejer af Uldum Kro.

Børn:

 Skøde:Skøde:

Gdr. Lars Jørgen Knudsen købte /fik skøde på gården, Boringsøgård, matr. 8C, Boring 38, den 2.11.2012. Kilde: OIS-ejendomsoplysninger.

   
   

I.

Karl Christiansen

Købt: 2002-05 (Landbrugsjorden matr. 13B m.fl.).

Købt:                  (gårdens bygning m.m.)

Solgt: 2.11.2012 (gårdens bygninger m.m., matr. 8C.)

   

Ejere:

Karl Christiansen, gårdejer, gdr. på Boring Nedergård m. fl..

Søn af: Agner Christiansen, gdr. i Boring, og hustru Tove Christiansen.

Født:

Gift m.: Grethe Trier Christiansen.

Børn:
Skøde:


Skøde:

Gdr. Karl Christiansen købte /fik skøde på gårdens landbrugsjord matr. 13B m. fl., Boring 38, i årene 2002-05.Skøde:


Skøde:

Gdr. Karl Christiansen købte /fik skøde på gårdens bygninger m.m., Boring 38, ukendt købsdato.

   

I.

Rasmus Mønster Sørensen

Købt: ca. 1. dec. 2001

Solgt: 2002-05; (landbrugsjorden, matr.13B m.fl. til Karl Christiansen

Solgt:


Ejere:

Rasmus Mønster Sørensen, gårdejer på "Boringsøgaard".

Søn af: Søren Mønster Sørensen, gdr., & Anne Marie Sørensen, f. Møller.

Født:

Gift m.:


Skøde:


Skøde:

Rasmus Mønster Sørensen købte /fik skøde på jorden, matr. 13b m.fl. (+ 21c, der er gårdens grundareal). Han købte jorden af sin far, Søren Mønster Sørensen ca. 1.12.2001. (N 622).


Skøde:

Skøde:

Rasmus Mønster Sørensen, sælger 13B m.fl., Boring By, Hvirring, del, beliggende Boring 38, til Karl Christiansen, Boring Nedergaard, efterår 2005.*

Børn:
II.

Søren Mønster Sørensen og hustru, Anne Marie Møller

Købt: 28.04.1971

Solgt: ca. 1. Dec. 2001


Ejere:

Søren Mønster Sørensen, agronom, gårdejer på "Boringsøgaard" m.fl.

Søn af: Ejler Sørensen, mejeribestyrer i Østbirk, & hustru Ellen Sørensen

Født: 1945 i Østbirk.

1. ægteskab, g. m.: Anne Marie Møller, Hornborg.

2. ægteskab, g. m.: Inge Fick, skolesekretær på Vestbirk højskole.

3. ægteskab, g. m.: Kirsten Høgh, sognepræst v. Nim kirke.


1. hustru:

Anne Marie Sørensen, f. Møller; gymnastik- og svømmeinstruktør i Uldum.

Dtr. af: Frode Møller, gdr. i Hornborg, & Marie Møller, f. Hansen, Boring.

Født:

1. ægteskab: Søren Mønster Sørensen, agronom, Østbirk.

2. ægteskab m.: II. Ole Krabbe, friskolelærer i Haslev; forstander på Himmerlands Ungdomsskole; psykologisk rådgiver på privat behandlingscenter i Odense.


Skøde:


Skøde:

Søren Mønster Sørensen og Anne Marie Sørensen, f. Møller købte /fik skøde på gården, Boring 38, matr. 13b m.fl., + 21c, fra svigerforældrene, Marie og Frode Møller, Hornborg, den 28.04.1971. (Skøde: N 622) - (Skøde: S 72)

Købspris: 485.000 Dkr. (Skøde på matr. 21c, den 27.10.1977. Købspris: 15.000 Dkr.)
Tinglysning:

Anne Marie og Søren Mønster Sørensen blev sep. D. 19.11.1980. Forkøbsret til gården for: Anne Marie Sørensen, adresse: Gl. Jernbanegade 10, Rask Mølle.

1). Rasmus Mønster Sørensen. 2). Trine Mønster Sørensen.Anne Marie & Søren Mønster Sørensens børn:

Rasmus Mønster Sørensen, f. 1970 i København; gdr. s.m. faderen Søren Mønster Sørensen på en svinefarm i Rårup; købte barndomshjemmet "Boring- søgaard" (ca.) 1. Dec. 2001.


Trine Mønster Sørensen, f. 1971 i København.

Indebrand i Boring

"Boringsøgaard" er lagt i ruiner ved ildebrand i Boring, tirsdag den 20. sept. 1977, og over 200 grise omkom under den kraftige brand.

Der var ca. 1000 grise på gården oplyser gårdejer Søren Mønster Sørensen; deraf var de 90 søer, og ca 50 af disse brændte inde. Derudover er der indebrændt ca. 300 grise i størrelsen fra 30 til 50 kg.

Udover svineproduktionen har Søren Mønster 110 kreaturer, der går i kæret, hvor der også er en staldbygning; så denne produktionsgren vil fortsætte uberørt af branden.

Det var en halmsnittemaskine på gården, der var årsag til den voldsomme brand. Naboer og venner kom hurtigt til, for at hjælpe med at få dyrene ud af de brændende staldlænger.

Mange satte liv og lemmer på spil under redningsarbejdet, og flere fortæller, at de kunne se flammerne i tagkonstruktionen over sig, medens de gennede de panikslagne svin ud af de brændende bygninger. Magtesløse måtte de nogle gange se på, at en del af svinene løb tilbage til deres boxe i den brændende stald.

Søren Mønster har drevet gården siden 1971, han udtalte til Folkebladets udsendte medarbejder, at staldlængerne skulle genopbygges i nærmeste fremtid.

Kilde: Artikel på Horsens Folkeblade, den 21. sept. 1977.Det hyologiske tidsskrift "Svinet".

Søren Mønster Sørensen bliver ansvarshavende redaktør af det nystartede tidsskrift "Svinet". Søren er på dette tidspunkt 33 år gl.

Søren Mønster er født i Østbirk, hvor faderen var mejeribestyrer. Søren kom i mejerilære, men praktisk landbrug var mere tiltrækkende. Han kom på Malling Landbrugsskole og på Landbohøjskolen i København, hvorfra han dimitteredes som agronom (på økonomilinien) i 1971.

Søren havde bestyret "Boringsøgaard" 1967-68, og i 1971 blev gården, som er på 35 ha, erhvervet.

Senere er forpagtet yderligere 10 ha. Der skabtes plads, så der kunne produceres 1.300-1.400 svin på årsbasis. Desuden byggedes spaltestald til 96 ungtyre med tilhørende fodercentral.

Den 20. september brændte gårdens udbygninger, og man besluttede sig til mere at koncentrere sig om svineproduktion. Nye moderne bygninger blev opført.

Kilde: Avisartikel i Horsens Folkeblad, ca. 1. okt. 1977.
Voldsom brand på "Boringsøgaard" den 20. juli 1998.

Da en af medarbejderne mødte på arbejde om morgenen, så han, at der strømmede tyk, sort røg ud fra svinestaldens fodercentral, og snart brød ilden gennem tagkonstruktionen, så man på lang afstand kunne høre tagpladerne springe pga. den voldsomme varme. Han alarmerede straks brandvæsnet, der mødte talstærkt op, og straks gik i gang med slukningsarbejdet. Naboer kom hurtigt tilstede, for at hjælpe med at få de mange svin ud i det fri.

Der var 1.600-1.700 grise på gården, hvoraf flere hundrede slagtesvin indebrændte Mange søer med smågrise omkom, fordi søerne i panik løb tilbage i de brændende staldbygninger.

Kilde: Artikel i Horsens Folkeblad den 21.07.1998.Øjenvidneberetninger fra brandstedet, den 20.07.1998.

Det var frygteligt at høre skrigene fra de indebrændte svin. Brandfolkene havde aldrig været med noget lignende, for også oppe på tagene lød der angstfyldte skrig; det var rotter der forsøgte at redde sig fra branden. Branden var startet i fodercentralen; men årsagen er ikke opklaret med sikkerhed, fordi alt var smeltet i den frygtelige varme. Dog formodes, at det er rotter, der har bidt i elinstallationen. Staldbygningerne nedbrændte til grunden, stuehuset blev reddetSkøde- og Panteprotokollen på Tinglysningskontoret i Brædstrup:

Boringsøgaard. Søren Mønsters besiddelser, pr. 1. februar 2001.

Alle 15 matrikler er landbrugsejendom. Boring By, Hvirring sogn: 13b, 21c, 4d, 8c, 8e, 8f, 8d, 21e, + 7a.; Rask Hovedgård, Hvirring sogn: 1bu /eller 1bc; Uldum By, Uldum: 5ag, 10h, 11r, 13z, 14g.Søren Mønster Sørensens besiddelser:

Under et personligt interview i Horsens Folkeblad, fortæller gårdejer Søren Mønster Sørensen, at det var hans farbroder i Søvind, der gav ham lysten til landbruget, og siden han i 1971 købte sin tidligere hustru´s barndomshjem, en gård i Boring, har han levet af svineproduktion, vognmandsforretning og handel med fast ejendom.

I dag producerer Søren Mønster Sørensen ca. 60.000 smågrise årligt. Heraf laver han selv 25.000 til slagtesvin, desuden 10 tons æg om dagen, og han har følgende ejendomme og besiddelser:


  • Samsøfarmen på Samsø (ejer 81 %).


  • Østergaard Hovedgaard i Salling. Til ejendommen hører 340 hektar jord og gårdene Nissumgaard og Korsgaard. Der er tale om eneeje.


  • Med sønnen Rasmus som hovedaktionær er han med 19 procent medejer af to gårde i Stouby og Ørnstrup.


  • Østjysk Svinecenter i Lund A/S. Under selskabet hører tre gårde i Lund, Nim og Gedved. (19 %).


  • Slagteri i Voerladegaard. Det er nu lejet ud. (38 %).


  • Autoværksted i Rask Mølle, hvor han driver vognmandsforretning. Eneeje.


  • Fem en-familiehuse i Tørring-Uldum kommune. Eneeje. Gården i Boring er solgt og tilhører nu alene sønnen Rasmus.


Kilde: Artikel i Horsens Folkeblad, lørdag den 16. marts 2002.III.

Frode Møller og Marie Møller, f. Hansen

Arveskøde: 28.04.1971

Solgt: 28.04.1971


Ejere:

Frode Møller, gårdejer i Hornborg.

Søn af: Møller

Født: 8.10.1914 på Kjærgården i Hornborg. Død: 14.10.2009 i Uldum, 95 år gl.

Gift: d. 8.10.1942 m. Marie Hansen, Boring.


Hustru:

Marie Møller, f. Hansen, husmoder.

Dtr. af: Niels Hansen, gdr. i Boring, & hustru Olga Marie, f. Olesen i Løsning.

Født: den 19.07.1919 i Boring. (Død: 10.08.2011 på Nedergården i Uldum).Skøde:

Marie og Frode Møller fik arveskøde på "Boringsøgaard", matr. 13b m.fl. + 21c, den 28.04.1971, og overdrog skødet til datteren og svigersønnen, Anne Marie og Søren Mønster Sørensen, samme dag, d. 28.04.1971. (Skøde: N 622).Marie & Frode Møllers børn:

Hans Peter Møller, gdr. i Hornborg.


Anne Marie Møller, gymnastik- og svømmeinstruktør på Uldum Højskole fra ca. 1975-80. 1). Gift m. Søren Mønster Sørensen, gdr. på "Boringsøgaard".

2). Gift m. Ole Krabbe, ansat som friskolelærer i Haslev da parret lærte hinanden at kende; senere ansat som forstander på Himmerslands Ungdoms-skole; pt. driver parret et psykologisk opholdssted /privat socialcenter på Fyn.


Ellen Margrethe Møller, børnehavepædagog på Rask Mølle skole; instruktør og kursusleder på privat ejendom i Skovby.


Bodil Møller, f.


Ingrid Møller, f.Lejere i gårdens stuehus:

Ester og Jens Sørensen boede på gården i en periode fra 1.12.1966 til Kr. Himmelfartsdag 1967, sammen med deres to børn, datteren Vibeke og en søn. Jens Sørensen er uddannet mejerist og var netop blevet ansat på Rask Mølle Mejeri v. mejeribestyrer Jensen. Familien kom fra Lindved, hvor Jens Sørensen havde haft ansættelse på Lindved Mejeri.

Ester og Jens Sørensen havde lejet det tomme stuehus på "Boringsøgaard" et halvt års tid, indtil familiens nybyggede parcelhus på Cikorievej stod færdig.Lejere i gårdens stuehus:

Marie og Vagn Astrup boede på gården i 1967.

Efter at parret havde solgt deres husmandsbrug i Skovby, havde de lejet det tomme stuehus på "Boringsøgaard" i en periode, mens de ventede på at deres nye parcelhus på Cikorievej i Rask Mølle blev bygget. Vagn Astrup var ansat hos entreprenørfirmaet "Langberg" i Aarhus. Han var formand for det lokale arbejdshold, der gravede telefonkabler i jorden for Jydsk Telefon Aktieselskab. Mange af specialarbejderne var husmænd fra Skovby, der pga. de nye tider havde behov for at tjene en ekstra dagløn ved siden af landbrugsbedriften. Vagn Astrup blev senere lokalformand og driftsleder for Firmaet Langbergs Hal, da den blev bygget i 1976/77 på Møllersmindevej 29 i Rask Mølle.
På otium:

Marie Møller og Frode Møller fik arveskøde på "Boringsøgaard", den 28.04.1971, efter Marie Møllers mor, Olga Hansen. Dette arveskøde overdrog de direkte til datteren Anne Marie og hendes mand, Søren Mønster Sørensen, som tidligere havde bestyret gårdens drift et års tid, fra 1967 til 1968.

Efter Olga Hansens død i 1973, flyttede Marie og Frode Møller fra gården i Hornborg, til huset i fredsskoven, "Skovhuset", Hovedgaden 52 i Rask Mølle.


IV.

Niels Hansen og Olga Marie Hansen, f. Olesen

Købt: 1916 (grundareal, matr. 21c, + 13b m.fl.)


Nyopført: gården blev bygget 1917


Solgt: 28.04.1971


Ejere:

Niels Hansen, gårdejer på "Boringsøgaard".

Søn af: Jørgen Hansen, gdr. på Boring Nedergaard, & Johanne Marie, f. Jensen.

Født: 25.03.1890 i Boring. (Død: den 4.11.1966 i Rask Mølle; 76 år gl.).

Gift m.: Olga Marie Olesen, Løsning.


Hustru:

Olga Marie Hansen, f. Olesen, husmoder.

Dtr. af: Jens Chr. Olesen, Løsning, og hustru Johanne, f. Hansen.

Født: den 25.12.1890. (Død: den 7.10.1973 i Rask Mølle; 83 år gl.).


Skøde:


Skøde:

Niels Hansen købte /fik skøde på jorden, matr. 13b m.fl. (+ 21c, der er gårdens grundareal). Han købte jorden af gårdejer Rasmus Mikkelsen på "Boring Vestergaard", i 1916. (N 622).Olga & Niels Hansens børn:

Johanne Marie Bie, f. Hansen, den 10.7.1917 i Boring. Gift m.: Bie, gdr. i Hatting.

Marie Møller, f. Hansen, den 19.7.1919 i Boring. (Død: 10.08.2011 i Uldum). Gift m.: Frode Møller, gdr. i Hornborg. Parret fik 5 børn:
Sandfærdig beretning fra Boring:

Niels Hansen (efternavnet udtales: Han´sen) var en dygtig og solid mand. Han passede sin gård på forsvarlig vis, og han var vellidt af alle i landsbyen.

Når der var fest i Boring Forsamlingshus - eller andre steder, da holdt Niels Hansen altid tale, enten han havde noget væsentligt på hjerte eller ej; også selvom hans tandprotese knirkede en anelse!

En dag i slutningen af 1950´ var Aage Søndergaard på besøg på hos Niels Hansen, og talen faldt på en rolig og stille bryllupsfest i Boring, hvor Aage havde været med. Niels Hansen spurgte interesseret: "Var der nogen der holdt tale"! "Nej, det var der nu ikke, så vidt Aage kunne erindre". "Der kan du se", sagde han, "Olga siger godt nok, at det er noget pladder A sejer, når A holder tale; men det sætter nu stemning"!


Kilde: en gæst i Niels Hansens stue i 1958.Gården nyopføres i 1917.

"Boringsøgaard"

Niels Hansen købte i 1916 jorden matr. 13b, + 21c m.fl., som blev udstykket fra "Boring Vestergaard", matr. 21a, samt 25 tdr. land, som blev udstykket fra "Hanballegaard", matr. 24a. Bygningerne er opført 1917.


Siden har Niels Hansen tilkøbt 35 tdr. land jord, så der i dag er et areal på 75 tdr. land. Normal besætning er 24 køer plus opdræt, 8 søer, 50 svin, 1 hest og traktor. Der er siden opførelsen bygget svinehus.

Kilde: Bogen "Vort sogn i 100 år" (udg. ca. 1959).Niels Hansens arvepart:

Niels Hansens far, gmd. Jørgen Hansen, Boring Nedergaard byggede i 1917 en aftægtsbolig til sig selv og hustruen Johanne Marie, på Hovedgaden 50 i Rask Mølle, efter at have afhændet "Nedergaarden" til sønnen, Jens Jacob Hansen.

Samtidig arrangerede han det således, at Niels Hansen fik mulighed for at købe grundarealet til en ny udmarksgård i Boring: "Boringsøgaard", matr. matr. 13b, + 21c af gmd. Rasmus Mikkelsen på "Boring Vestergaard" i 1916.Aftægtshuset i Rask Mølle:

Olga og Niels Hansen, gmd. på "Boringsøgaard", byggede i 1966 et parcelhus på egen grund i fredsskoven i Rask Mølle; men så vidt vides nåede Niels Hansen ikke at nyde sit otium i "Skovhuset". Han faldt pludseligt under bordet midt under sin tale til en begravelse i Hornborg forsamlingshus, ramt af en blodprop i hjertet; hvorefter hustruen Olga Hansen måtte bo alene i parrets nyopførte hus i Rask Mølle. Hun nåede dog at få nogle gode år i "Skovhuset", inden hun blev syg og døde 6-7 år senere. Datteren Marie og hendes mand Frode Møller overtog parcelhuset på Hovedgaden 52 i Rask Mølle i 1973.Læs mere:

Læs evt. mere om Niels Hansens forældre på "Boring Nedergaard" (afsnit 40), samt beretningen om Niels Hansens hus ”Skovhuset” i fredsskoven på Hovedgaden 52 i Rask Mølle (afsnit 84).


Afsnit 51 slutter

Afsnit 51, Boring 38, er opdateret den 2.08.2017, vedrørende nye ejere af gården.