Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

HBwwBBBBoringBorin                  Boring By & Omegn - igennem tiderne!

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 58 -  Boring 49  - Boring skov.

 

 

Hansgård med det gl. stuehus. Foto fra 1924.

 

Gårdens stald- og ladebygninger er opført 1801-05.

Et nyt stuehus blev opført i 1925.

 

 

På luftfotobilledet ses Hansgård med det gl. stuehus.

Før 1879 var gårdejeren  på Hansgård (i følge skødeprotokollen) bundet og forpligtiget af en Interessantskabskontrakt, med 1/3 af trillingegård, eller ¼ af ”firegårde” i Boring skov; d.v.s. at ejerne havde et tæt fællesskab  omkring driften af deres gårde, indtil samejet blev ophævet ved en deklaration i 1907. Gårdejeren blev eneejer af Hansgård, den 15. maj 1907.

 

Kilde: Luftfotobillede fra gdr. Frode Olesen, Hansgård, 2011.

 

Hjælp os med at finde billeder af personer el. gården fra Boring 49.

 

 

 

 

Afsnit 58

Boring 49

Boring skov

 

Opdat.: 15.08.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

 

Afsnit 58

Boring 49

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 22 / 25a; Hvirring sogn).

Boring


"Hansgaard".

Byggeår: 1801-34. Nuv. stuehus er opført: 1925

Gården har formentlig været en trillingegård eller ¼ af ”firegårde”, hvor flere familier har været bosiddende. De gamle gårdes beliggenhed er endnu uvis !


I korte træk: I året 1881 får Frederik Chr. Olesen og hustruen Karen Jensen skøde på Hansgaard, matr. 22 fra svigerfaderen Jens Jensen.

Fredrik Chr. Olesen køber senere (i 1907) skødet på nabomatriklen, matr. 25a, fra Niels Peter Rasmussen.

Sidstnævnte havde samme dag (den 15.05.1907) underskrevet en deklaration, hvor samejet af matr. 25, Boring, mellem Niels P. Rasmussen, Jacob Petersen og Thomas Nielsen ophæves, og hvorefter Niels Peter Rasmussen bliver Eneejer af matr. 25a!


Det er dette skøde (matr. 25a) han sælger videre til tømrer Frederik Chr. Olesen.

Spørgsmålet er: har "Hansgaard" været en tvillinggaard / trillinggaard i gamle dage; eller er det Ejvind Hansens gård, "Humlegaarden" i Boring skov, der har haft flere familier bosiddende med dels ½ og ¼ skøder på matr. 25?

 


Nuværende ejere:

Anders Juhl

Købt: 13.10.2015

Solgt:


Ejere:

Anders Juhl, gdr. på ”Hansgård”, Boring skov.

Søn af: Jacob Juhl, gdr. på Kalhave mark, & hustru Juhl.

Født: den

Gift m.:


Hustru:Skøde:

Anders Juhl købte /fik skøde på Boring 49, matr. 22 /25a m.fl. Boring By, fra Boet efter Frode Vagn Olesen, den 13.10.2015. 

Familie:

Anders Juhls far & mor er: Jacob Juhl, gdr. på Kalhave mark, & hustru, afd. Juhl; Anders Juhls farfar & farmor er: Kresten Juhl, Uldum, fhv. gdr., Kalhave mark & hustru Else Juhl; Anders Juhls oldeforældre var: afd. Jacob Juhl, gdr. på Kalhave mark, & hustru, afd. Signe Juhl.


Boet efter Frode Vagn Olesen

Boet overt.: ca. 1.06.2015

Solgt: 1.10.2015


Ejere:

Boet efter Frode Vagn Olesen

Navne:

Født:Skøde:

Boet efter Frode Vagn Olesen får skøde Hansgaard, Boring 49, matr. 22 /25a m.fl. Boring By, ca. 1.06.2015. (Skøde: N 679).

Frode Vagn Olesen

Købt: 23.05.1958

Solgt:


Ejere:

Frode Vagn Olesen, gårdejer på "Hansgaard".

Søn af: Ole Johan Olesen, gdr. Hansgaard, og hustru Ebba Olesen, f. Plugg

Født: den 13.04.1935 i Boring skov. (død: den 1.05.2015, 80 år gl.).Skøde:

Frode Olesen, gdr. Hansgaard købte /fik skøde på Boring 49, matr. 22 /25a m.fl. Boring By, af sine forældre Ebba og Ole J. Olesen. (Skøde: N 679).

Købspris: 87.989 Dkr.Ole Johan Olesen og Ebba Olesen, f. Plügg.

Købt: 13.12.1915

Solgt: 23.05.1958


Ejere:

Ole Johan Olesen, gårdejer på Hansgaard.

Søn af: Frederik Chr. Olesen, gdr. s.st., & hustru Karen Olesen, f. Jensen.

Født: den 14.08.1887 i Boring. (Død: den 26.06.1978 i Boring; 91 år gl.).

Viet den 2.10.1924 til: Ebba Plügg i Hvirring kirke.Ebba Olesen, f. Plügg.

Dtr. af: Peter Plügg, ostehandler i Odense og hustru Mary Plügg fra Fredericia

Født: den 2.07.1901 i Fredericia. (Død: den 4.04.1993 i Rask Mølle; 92 år gl.).


(Familien Plügg flyttede fra Odense til ’Teglværkshuset’, Rask skov; moderen arbejdede på Rask Hovedgård. Ebba Plügg kom ud at tjene som 9-årig).Skøde:

Ole Johan Olesen købte /fik skøde på, Boring 49, matr. 22 og 25a, m.fl., med kongekvægtiende, fra Frederik Chr. Olesen, den 13.12.1915. (Skøde: N 679).Skøde:

Den 14.03.1944. Ole J. Olesen fik skøde på jordareal, matr. 3d, fra Niels Sørensen. (Skøde: N 679). Købspris: 6.000 Dkr.
Behæftelser:

Obligation af 13.12.1915 til Ole Olesens søster, ugift Maren Olesen af Boring med prior. næst nr. 3 i gården for 6000 Kroner.*

Ebba og Ole Olesens børn:

Karen Kragh, f. Olesen, f. 17.05.1925; viet 12.7.1952 til Anders Kragh. Karen og Anders købte fasteren, Maren Nielsens gård "Pederslyst" i Boring i 1951.


*

Anna Mary Olesen, f. c. 1927; gift m. Ove Pedersen fra Egeballe; parret bosatte sig i Vester Nebel, ved Møgelkær.


*

Frederik Olesen, f. 1929; ingeniør i København; g. m. Lis, bosat i Fredensborg. Parret har 4 børn. (Frederik døde 2005 i Fredensborg).


*

Bent Olesen, studerende, f. den 5.06.1931 i Boring. (Død: den 7.06.1967 på Sjælland). Ugift.


*

Frode Vagn Olesen, f. 13.04.1935 i Boring skov. Frode overtog fødegården efter forældrene i 1958.


*


Grethe Frederiksen, f. Olesen, f. 1936 i Boring skov; g.m. Jens FrederiFrederik Christian Olesen og Karen Olesen, f. Jensen.

Købt: 07.05.1881 (matr. 22).

Købt: 15.05.1907 (matr. 25).

Solgt: 13.12.1915


Ejere:

Frederik Christian Olesen, gdr. på "Hansgaard", og tømrer i Boring skov.

Søn af:

Født: 24.03.1857 i Linnerup.

Viet den 15.03.1878 i Hvirring kirke til: Karen Jensen i Boring skov.Karen Olesen, f. Jensen, husmoder.

Dtr. af: Jens Jensen, gdr. på Hansgaard, & hustru Maren Jørgensen.

Født: ca. 1853 i Boring. (Død: 1893 i Boring skov).Skøde:

Frederik Christian Olesen købte /fik skøde på Hansgaard, matr. 22 med kongekvægtiende, fra Jens Jensen, den 07.05.1881. (Skøde: N 679).

Nb.: angående salær, og om at Jagtretten er bortforpagtet.Skøde:

Frederik Christian Olesen købte /fik skøde på gård, matr. 25a, fra Niels Peter Rasmussen. (Skøde: N 679).

(Se under IV b, matr. 25, købt den 15.05.1907 af Niels P. Rasmussen).Behæftelser:

Oblig. af 15. 05.1907 til particulier Clemnen Rasmussen, Kalhave, med 1. Prioritet; I. matr. 22, kongekvægtiende, besætning m.v. for 1000 Kroner.*

Karen og Frederik Olesens børn:

Jensine Frederikke Olesen, f. den 23.05.1878 i Boring.


*

Jørgine Olesen, f. den 24.07.1879 i Boring, udd. dameskrædderinde. Syerske.


*

Maren Olesen, f. den 15.09.1881 i Boring skov. "Faster Maren" boede på aftægt hos sin niece, Karen og Anders Kragh på Pederslyst i ca. 33 år. Maren døde den 21.11.1986 på Lægården i Flemming; 105 år gl.


*

Ole Johan Olesen, f. den 14.08.1887, gdr. på Hansgaard. Gift m. Ebba Plügg.

Børn: Karen, 1925; Anne, f. c. 1927; Frederik, f. 1929; Bent, f. 1931;

Frode, f. 1935; Grethe, f. 1936.

*

Jens Kristian Olesen, f. den 4.10.1891 i Boring.


Kilde:

Ft. 1901, opslag 817, Boring skov, Hvirring sogn. (Parret fik 4 levende, og 1 død barn).  1. a

Jens Jensen og Maren Jørgensen.

Købt: 30.06.1853

Solgt: 07.05.1881


Ejere:

Jens Jensen

Søn af: Rasmus Nielsen, & hustru

Født: 1813

Viet til:Maren Jørgensen

Dtr. af:

Født: 1813Skøde:

Jens Jensen købte /fik skøde på Sted, Boring 49, matr. 22, af hartkorn: 1 td., 2 fjk., 3/4 album, fra Jens Jørgensen, Åle, den 30.06.1853. (Skøde: N 679).Skøde:

Jens Jensen. Skøde af 21.12.1866 fra Gran Friis på kongekvægtiende af faliats matr. 22, m. hartkorn: 1 tdr., 2 fjdkr., 3/4 album.Jagten:

Forpagtningskontrakt af 01.12.1866, hvormed bortforpagtes jagten på matr. 22 til Christiansen på Rask i 10 år fra 1. Sept. 1866.Provstetiende:

Kontrakt af 10.10.1866, læst 26.04.1879; matr. 22; af hartkorn: 1, 2, 3/4 albumAng. Vejret:

Deklaration af 25.05.1877, hvormed indrømmes ejeren af matr. nr. 22 ret til vej over matr. nr. 21.Jens Jensen og Maren Jørgensen børn:

Karen Olesen, f. Jensen, ca. 1853. Viet den 15.3.1878 i Hvirring kirke til: tømrer Frederik Kr. Olesen, Linnerup; 26 år gl., senere gdr. på Hansgaard.  1. a

Jens Jørgensen og Gertrud Marie Mortensdatter

Købt: 1828 (?)

Solgt: 30.06.1853


Ejer:

Jens Jørgensen, gårdejer i Aale.

Søn af:

Født: 1802 i Aale sogn. Død:

Gift i 1828 m.: Gertrud Marie Mortensdatter.Skøde:

Jens Jørgensen købte /fik skøde på stedet, Boring 49, matr. 22 afSkøde:

Jens Jørgensen fik skøde på ejendommen, Hansgaard, matr. 22 af.*

Gertrud og Jens Jørgensens børn:

Karen Marie Jensdatter, f. 1828. Gift i 1858 med Jens Hansen Koch fra Mølholm Mølle ved Vejle.


*

Jørgen Jensen, f. 1830.


*

Morten Jensen, f. 1832.


*

Anne Kathrine Jensdatter, f. 1832.

VI.

Niels Hansen og hustru Karen Nielsdatter.

Købt: 1818

Solgt: 1828 (?)


Ejer:

Niels Hansen, husmand i Boring skov.

Søn af:

Født: 1777 i Føvling, Skanderborg amt. Fra Våbensholm. Død: 1856

Gift i 1818 m.: Karen Nielsdatter, fra Øster Snede.
Karen Nielsdatter.

Dtr. af:

Født: 1770 i Øster Snede sogn, Vejle amt. Død: 1856Skøde:

Niels Hansen fik skøde på ejendommen, Hansgaard, Matr. 22 + 5, i Boring skov, i 1805.Lokalhistoriske oplysninger:

Niels Hansen kommer til Boring fra Våbensholm, (ifølge Hanne Henriksen, Skodborg). Ifølge folketællingen 1845, er han aftægtsmand på ejendommen, Hansgaard, Matr.. 22 + 5, i Boring skov. (Kilde:Ft. 1845. Milrid Søndergaard).Karen og Niels Hansens børn:
VII.

Morten Hansen og hustru Karen Nielsdatter.

Købt: 1805

Solgt: 1818


Ejer:

Morten Hansen.

Søn af: Hans Mortensen, gmd. på Boring Vestergaard, og Margrethe Andersdtr.

Født: 1772 i Bøgballe, Øster Snede sogn.– 1818.

Gift m.: Karen NielsdatterKaren Nielsdatter.

Dtr. af:

Født: 1770 – 1856.
Skøde:

Morten Hansen købte / fik skøde på ejendommen, Hansgaard, matr. 22 + 5, i 1805 .


*

Karen og Morten Hansens børn:

Jens Mortensen, f. 1801 i Bøgballe. Død: 1803 i Boring.


*

Bodil Mortensen, f. 1803 -.


*

Hans Mortensen, f. 1805 -.


*

Valborg Mortensdatter, f. 1806 – 1816.


*

Gertrud Marie Mortensdatter, f. 1810 – 1863. Gift i 1828. Bosat i et hus i Boring.


(Kilde: Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).

Matr. 22 slutter måske her!

Ejendommen, ’Hansgaard’, matr. 22 + 5. Gården er opført i 1801-34. (ifølge Hanne Henriksen, Skodborg).


Del – B.

Matr. 25. Boring skov. 1/4 gård af ”Firegaarde”.

VI. b

Niels Peter Rasmussen

Købt: 21.07.1879 (køber halvdelen af matr. 25).

Deklaration: 15.05.1907 (ene ejer af matr. 25a).

Solgt: 15.05.1907


Ejere:

Niels Peter Rasmussen

Søn af: Rasmus Nielsen, & hustru

Født:

Viet til:hustru

Dtr. af:

Født:Skøde: på ½ af matr. 25.

Niels Peter Rasmussen købte /fik skøde på bl.a. halvdelen af matr. 25, med kongekvægtiende, fra Rasmus Nielsen, den 21.07.1879. (Skøde: N 679).

Nb.: ang. omnævnte deklaration (og den noterede Interessantskabskontrakt).

Samejet ophæves, på matr. 25, Boring:

Niels P. Rasmussen. Deklaration af 15.05.1907, mellem Niels Peter Rasmussen og Jacob Petersen og Thomas Nielsen, ang. ophævelse af samejet af matr. 25, Boring, og hvorefter Niels Peter Rasmussen bliver Eneejer af matr. 25a.


Aftægts-kontrakt:Behæftelser:

Niels Peter Rasmussen. Forpligtet at svare aftægt til Rasmus Nielsen og kone med prior. næst 1000 Kr., bl.a. ifølge kontrakt af 21.07.1879.

*

Niels Peter Rasmussens børn:
(Kilde: Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).VII. b

Rasmus Nielsen

Købt:

Solgt: 21.07.1879


Ejer:

Rasmus Nielsen; gårdejer.

Søn af:

Født:hustru

Dtr. af:

FødtSkøde:


Rasmus Nielsen købte /fik skøde på gården, matr. 22, Matr. 25.

Adkomst og Interessentskabskontrakt fra Folie 301.Rasmus Nielsen, sælger ½ af matr. 25, den 21.07.1879. (Skøde: N 679).Ang. vejret:

Rasmus Nielsen. Deklaration af 25.05.1877, ang ret til vej over matr. 21 for Rasmus Nielsen og efterkommende ejere af matr. 25.


*

Niels Rasmussen og hustru´s børn:

Niels Peter Rasmussen, f.

*(Kilde: Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).VIII.

Niels Jørgensen og hustru Anne Mikkelsdatter.

Købt: 1823

Solgt:


Ejer:

Niels Jørgensen, gmd.

Søn af:

Født: 1788 i Aale.

Gift i 1823 m.: Anne Mikkelsdatter fra huset, mtr. 29a. i Boring by.Anne Mikkelsdatter

Dtr. af: Mikkel Nielsen, smed i Boring, og hustru Mette Sørensdatter.

Født: 1786 – 1853.

Gift i 1815 i 1. ægteskab m.: Niels Pedersen, fra Boring By.

Gift i 1823 i 2. ægteskab m.: Niels Jørgensen, fra Aale.
Skøde:

Niels Pedersen købte / fik Skøde på ¼ del af gård / ejendom, matr. 25 (?), der er opført fra 1801-19, i tilslutning til Hansgaard, matr. 22 i Boring skov.*

Anne og Jens Jørgensens børn:

Niels Nielsen, f. 1824 -. Gift m. Karen Pedersdatter.


*

Jørgen Nielsen, f. 1827 -.


*

Anne Margrethe Nielsdatter, f. 1829 - 1845.(Kilde: Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).


VII.

Niels Pedersen og hustru Anne Mikkelsdatter.

Købt: c. 1815

Solgt: 1823


Ejer:

Niels Pedersen, f. 1792 i Boring. Død: 1823 i Boring skov.

Søn af: Peder Jensen, gmd. på Boringgaard, og 2. hustru Margrethe Nielsdatter.

Født: f. 1792 i Boring. Død: 1823 i Boring skov.

Gift i 1815 i Hvirring kirke m.: Anne Mikkelsdatter fra huset, mtr. 29a., Boring.


Anne Mikkelsdatter.

Dtr. af: Mikkel Nielsen, smed i Boring, og hustru Mette Sørensdatter.

Født: 1786 – 1853.

Gift i 1815 i 1. ægteskab m.: Niels Pedersen, fra Boring By.

Gift i 1823 i 2. ægteskab m.: Niels Jørgensen, fra Aale.


Skøde:

Niels Pedersen købte / fik Skøde på ¼ del af gård / ejendom, matr. 25, der er opført fra 1801-19, i tilslutning til Hansgaard, matr. 22 i Boring skov.*

Anne og Niels Pedersens børn:

Kirsten Nielsdatter, f. 1816.


*

Anne Margrethe Nielsdatter, f. 1818 – 1818.


*

Peder Nielsen, f. 1818 - 1819.


*

Afsnit 58

slutter

Mikkel Nielsen, f. 1820 -.


(Kilde: Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).