www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 65 -  Raskvej 35  - Egeballe.

 

 

Fotobillede fra Egeballe, 1922.

Sofie & Kristian P. Jensen ejede ejendommen, Raskvej 35, fra 1917-24. 

 

 

Raskvej 35

Ejendommen i Egeballe er beliggende ved Rask Mølle-Åle vejen. Kører man på Raskvej i vestlig retning mod Åle by, passerer man Gudenåbroen; broen der i gl. dage o. 1920´ blot var en smal træbro med rækværk på begge sider. Den nye Gudenåbro blev bygget o. 1960; på samme tid blev vejen flyttet længere mod syd, således at ejendommen, Raskvej 35, kom til at ligge mere frit.

  

Kilde: Sofie og Kristian Jensens fotoalbum fra Teglværksgården i Boring.

 

Afsnit 65

Raskvej 35

Egeballe

 

Opdat. den 10.10.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Afsnit 65Raskvej35

Hovedsiden.

Se denne side!

 

Raskvej35FamMortensen1932

Marie & Karl Mortensen på

gårdspladsen s.m. fire børn.

Se page 28!

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 65

Raskvej 35

8763 Rask Mølle

Rask Hovedgaard, matr. 1D; Hvirring sogn.

Egeballe


Byggeår: før 1916.

-

Landbrugsejendommen er oprindelig opført

-

Nuværende ejere:-

Aksel Mikkelsen og Birgit Therkildsen

-

Købt: 29.11.1990

-

Solgt:

-

Ejere:

Aksel Mikkelsen, udd. automekaniker; ans. hos Peugot i Horsens.

Søn af: Aage Mikkelsen, Bryrup, og hustru Inger Mikkelsen.

Født: d. 8.02.1966 i Bryrup.

Gift/forlovet m.: Birgit Therkildsen.


Birgit Therkelsen, damefrisør i Horsens.

Dtr. af: Knud Ole Therkelsen, Tørring, og hustru

Født: d. 22.12.1963.

 

Skøde:

Aksel Mikkelsen og Birgit Therkildsen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 35, matr. 1d, af Arne Blåbjerg m.fl., den 29.11.1990. (Skøde: H 579). Købspris: 630.000 Dkr.


Børn:

 

 

Jens Søndergaard Blaabjerg og Martha Blaabjerg

-

Købt: 01.11.1937

-

Solgt: 29.11.1990

-

Ejere:

Jens søndergaard Blaabjerg, landmand.

Søn af:

Født: 13.02.1913. (Død: 1990 i Egeballe).

Gift i Linnerup kirke, 7.11.1937 m.: Martha Marcussen, Hjortsvang.


Martha Blaabjerg, f. Marcussen, husmoder.

Dtr. af: Marcussen, gdr. Hjortsvang og hustru

Født: 18.06.1908 i Hjortsvang. (Død: i 1983 i Egeballe)

Skøde: a

Jens Blaabjerg købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 35, matr. 1d, af Karl Mortensen, den 01.11.1937. (Skøde: H 57

Skøde: b

Den 12.11.1937. Jens Blaabjerg fik skøde på jordareal matr. 11n, Aale, af (?).

Skøde: c

Den 19.03.1952. Jens Blaabjerg fik skøde på jordareal matr. 1p, og 1q, af Niels Sørensen. Købspris: 7.000 Dkr.


 

*

 

 

 

 

*

 

Martha og Jens Blaabjergs børn:

Knud Søndergaard Blaabjergf. 22.03.1938 i Egeballe; lagerforvalter hos Aastedbro smedie; sen. sælger af værktøjsmaskiner i eget firma. Gift/s. 14.01.1970 i Hvirring kirke til Helle Eriksen fra Dortheasminde. Knud S. Blaabjerg var bosat i Rask Mølle. (Død: 1983 i Rask Mølle).

 

 

Arne Søndergaard Blaabjerg, f. den 18.11.1939 i Egeballe.


*

 

Anne Marie Søndergaard Blaabjerg, f. 7.06.1941 i Egeballe; gift og bosat i Uldum.

 

*

 

Poul Erik Søndergaard Blaabjerg, f. den 11.09.1945 i Egeballe.

 

*

 

Vagn Søndergaard Blaabjerg, overpostbud, f. d. 17.03.1948 i Egeballe; bosat i Rask Mølle, g/s. med Britta Yvonne Blaabjerg, overpostbud.

 

 

Kilde: Kirkebogen for Hvirring sogn, 1934-43; og 1944-52; samt Åle Kb. 1938.

Skifte:

Den 29.11.1990. Skifteretsatt. som adkomst på matr. 1d, for Arne Blåbjerg m.fl.

Karl Mortensen

-

Købt: 09.05.1924

-

Solgt: 01.11.1937

-

Ejere:

Karl Mortensen

Søn af:

Født: 19.01.1896 i Sindbjerg.

Gift m.: Marie Mortensen fra Uldum.


Marie Mortensen.

Dtr. af:

Født: 7.01.1896 i Uldum.


Skøde:

Karl Mortensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 35, bl.a. på matr. 1d, af Jacob Kr. Jensen, 09.05.1924. (Skøde: H 579).

Kbs.: 18.800 Dkr. ( Pris: 9.500 kr i forbindelse med 11n i Aale).


Børn:


Jacob Kristian Jensen

-

Købt: forår 1924

-

Solgt: 09.05.1924

-

Ejere:

Jacob Kristian Jensen

Søn af:

Født:

Viet til:


Hustru

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Jacob Kristian Jensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej, matr 1d, af Kristian Peter Jensen, forår 1924.

Børn:

 

Kristian P. Jensen og hustru Mette Sofie Madsen

-

Købt:

-

Solgt:

-

Ejere:

Kristian Peter Jensen, statshusmand, jordbruger.

Søn af: Jørgen P. Jensen og Hansine Jensen, f. Hansen.

Født: 19.03.1891 i Hvirring. (Død: d. 2.12.1981 i Boring; 90 år gl.).

Viet i Hvirring kirke, den 23.11.1915 til: Mette Sofie Madsen.


Mette Sofie Madsen.

Dtr. af: Hans Madsen, gdr. i Boring & Marie Madsen, f. Jensen.

Født: 12.01.1890 i Hvirring. (Død: d. 2.12.1981 i Boring; 90 år gl.).

Ft. 1916, opslag 128, Egeballe, Hvirring sogn.

 


*

 

 

Kilde:

 

Skøde:

Mette Sofie og Kristian Jensens børn: 

Ejnar Jensen, f. 11.7.1919 i Egeballe. Ejnar Jensen overtog i 1972 Teglværksgården efter forældrene; giftede sig d. 14.12.1985 med Else Marie Berggren; enke efter Rabech Berggren, Boring.

Ft. 1916, opslag 128, Egeballe, Hvirring sogn.


 

Kristian Peter Jensen købte / fik skøde på ejendommen, matr. 1d, Rask Hovedgård, den 10.07.1916 af Bertel Andreas Thomsen fra Aale.


 

 

1916

 

Ejerskifte:

Den 10. juli 1916. Underskrevne landarbejder, Kristian Peter Jensen, der ifølge skøde er bleven ejer af Husmandslodden, Matr. 1d af Rask By, Hvirring sogn og Matr. 11n af Aale By og sogn, tilstår herved i henhold til Lov nr. 101 af 22. april 1904 om tilvejebringelse af jordlodder for landarbejdere at være skyldig til Stats-Lånefonden den sum: 2790 kr. 29 Øre. For dette lån gælder i medfør af fornævnte lov følgende bestemmelser. Lånet forrentes og afdrages med 57 kr. 60 Øre halvårlig, der betales 1.ste gang i 11. juni 1916, og hvoraf beregnes rente 1½ % halvårlig.

(Skanderborg Amtsstue, den 2. juni 1920. På Lånefondens vegne at kvittere Obligationen som fuldt ud indfriet til udslettelse af Pantebogen).

Kilde: Ejerskifte og tillægslån på ejendommen i Egeballe, juli 1916.

 

 

1916-17


Ejerskifte:

Den 10.juli 1916. Undertegnede Statshusmand Kristian Peter Jensen af Rask erkender herved, at jeg ved køb af Ejendommen Matr. 1d af Rask og 11n af Aale m.m. er blevet skyldig til Bertel Andreas Thomsen af Aale den sum 1400 kr., som jeg forpligter mig til at udbetale i 11. dec. termin 1920, samt forrente med 4½ % p.a., hvilken rente erlægges med halvdelen i hver 11 juni og hver 11 december.

Som kautionister og solidariske selvskyldnere er: Erik Madsen, gdr, på Anebjerg og gdr. Hans Madsen, gdr. på Gl. Vestergård.

(Afviklet i 1917: Betalt 1400 kr., hvorfor kvitteres. Aale, den 13.06.1917 ved Andreas Thomsen).

Kilde: Lokalarkivet i Rask Mølle, 627-06. Hylde nr. 18.


Bertel Andreas Thomsen

    

Købt: 1907.

 

Solgt: 10.07.1916

 

Ejere:

 

Bertel Andreas Thomsen, landbruger. 

Søn af: Thor Kr. Thomsen, husm. på Østbirk Mark; & hustru Karen Sørensen.

Født: den 2.09.1871 på Østbirk Mark.


Katrine Thomsen, husholderske hos sin bror Bertel A. Thomsen.

Dtr. af: Thor Kr. Thomsen, husm. på Østbirk Mark; & hustru Karen Sørensen.

Født: den 4.09.1878 i Sattrup, Østbirk sogn.

 

Skøde:

 

 

 

1871-

1878.

 

 

Ft. 1911.

 

 

 

 

Afsnit 65 ender.

 

Bertel Andreas Thomsen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej, matr 1d, af


 

Ifølge Kirkebogen for Østbirk sogn: Bertel Andreas Thomsen er søskende, født i Østbirk sogn i 1871 - og 1878, af forældrene Thor Kr. Thomsen, husm. på Østbirk Mark; & hustru Karen Sørensen.

 

Ifølge Folketællingen fra 1911: Bertel Andreas Thomsen, landbruger, og Katrine Thomsen, husholderske, flytter til Hvirring sogn, fra Aale sogn i 1907; for at bosætte sig i Egeballe, matr, 1 d. Rask Mark.

 

Opdateret, den 4.12.2011: Ang. de to søskende fra Østbirk sogn, Bertel Andreas Thomsen, og Katrine Thomsen, bosat på Raskvej 35, 1907-16.