www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 66 -  Raskvej 37  - Egeballe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer el. ejendommen, Raskvej 37.

 

Afsnit 66

Raskvej 37

Egeballe

 

Opdat. den 10.10.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Afsn.66MartinusPage12»

Kathrine & Martinus Larsens

ejede Raskvej 37, 1934-43.

Børnene: Uffe og Helga. 

Se Page 12,

 

Afsnit66side66»

Raskvej 37 -alle ejere. 

Se side 66, denne side!

 

Afsnit66HelgaF.page13»

Antikvitetshandler Helga F.

Se Page 13,

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 66

Raskvej 37

8763 Rask Mølle

(Rask Hovedgaard, matr. 1C; Hvirring sogn).

Egeballe


Byggeår:

-

Landbrugsejendommen er oprindelig opført:

Stuehuset restaureret ca. 1980.

-

Nuværende ejere:

Ejvind Søndergaard og Inger B. Mogensen

-

Købt: 20.06.1983

-

Solgt:

-

Ejere:

Ejvind Søndergaard, automekaniker.

Søn af:

Født:

Gift 1986 m.: Inger Benedikte Mogensen, Skovby.

 


Inger Benedikte Søndergaard, f. Mogensen, butiksass. i Aale Brugsf..

Dtr. af: Anders Karl Mogensen, husmand i Skovby og hustru Edith Ragnhild Mogensen, f. Hansen.

Født:

Skøde:

Ejvind Søndergaard og Inger B. Søndergaard, f. Mogensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 37, matr. 1c m.fl., af Knud Fjord Hansen, Sdr. Vissing, den 20.06.1983. (Skøde: H 559). Vielsesattest forevist d. 28. Juli 1986. Købspris: 399.000 Dkr.


Børn:


Knud Fjord Hansen og Hanne Fjord H. , f. Schüter

-

Købt: 26.10.1973

-

Solgt: 20.06.1983

-

Ejere:

Knud Fjord Hansen, repræsentant.

Søn af:

Født:

Gift m.: Hanne Fjord.


Hanne Fjord Hansen, f. Schlüter

Dtr. af:

Født:

Navneskifte: til Schlüter – eft. se/sk. fr. Knud Fjord Hansen

Skøde:

Knud Fjord Hansen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 37, matr. 1c, af Niels Sørensen, den 26.10.1973. (Skøde: H 559).

Købspris: 132.000 Dkr.


Hanne og Knud Fjords børn:

Fjord Hansen, f.               ; nuv. bor Merethe i Trige ved Aarhus.Anette Fjord Hansen; født o. 1964, forlovet/ gift med: Arno Christiansen, f. i Åle; tømrersvend; nuv. bor parret i Hedensted.Maria Louise Fjord Hansen, født i Egeballe; ansat på Ree Dyrepark på Djursland, hvor også hendes ven er ansat; nuv. bor Maria i Gravlev, ved Æbeltoft.


Stuehuset ombygges

Hanne og Knud Fjord Hansen foretog ca. 1980 en grundig restaurering af stuehuset i Egeballe, hvor bl.a. loftsetagen blev moderniseret og fuldt udnyttet til værelser og Tv-stue m.m.

De solgte ejendommen, og familien flyttede ind i et parcelhus i Rask Mølle.


Stenkær-gaard.

Bofællesskabet

Hanne Fjord Hansen var med ved indvielsen af seniorbofællesskabet ”Stenkærgaard” i Rask Mølle i 2002. Hun flyttede ind i lejligheden Møllersmindevej 8N, den 1. maj 2002.

Hanne Fjord bruger fremover sit ungpigenavn: Hanne Schlüter

Niels Sørensen og Tine Sørensen

-

Købt: 28.05.1947

-

Solgt: 26.10.1973

-

Ejere:

Niels Sørensen, landmand.

Søn af:

Født:

Gift m.: Tine Sørensen


Tine Sørensen

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Niels Sørensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 37, matr. 1c, 1p, og 1q, af Martin Nielsen Porr, den 28.05.1947. (Skøde: H 559).

Købspris: 27.455 Dkr.

Skøde:

salg

Den 19.03.1952. Niels Sørensen solgte jordareal til boelsmand Jens Søndergaard, Rask, på matr. 1p og 1q.


Skøde: salg

Den 27.11.1964. Niels Sørensen solgte jordareal matr. 1ca til gdr. Eigil Hansen, Boring skov. (Endelig indført under Raskvej 40, matr. 6a, Boring).


Tine & Niels Sørensens børn:

Kirsten Sørensen, sen. gift og bosat i nordjylland.

Otium:

Tine og Niels Sørensen flyttede på otium i 1973, - i nærheden af datteren, der var gift og bosat i Nordjylland.

 

 

Martin Nielsen Porr

-

Købt: 16.07.1943

-

Solgt: 28.05.1947

-

Ejere:

Martin Nielsen Porr

Søn af:

Født:

Viet til:


hustru

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Martin Nielsen Porr købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 37, matr. 1c, 1p, og 1q, af Martinus Larsen, den 16.07.1943. (Skøde: H 559).

Købspris: 27.200 Dkr.


Børn:


Martinus Larsen & Kathrine Larsen, f. Kjeldsen

-

Købt: 02.03.1934

-

Solgt: 16.07.1943

-

Ejer:

Martinus Larsen & Kathrine Larsen, f. Kjeldsen.

Søn af: Jens Larsen, gdr. i Åle, & hustru Therese Dorthea Henriksen.

Født: 5.05.1901 i Åle by. (Død: 23.01.1979 i Uldum, 78 år gl.).

Gift i 1. ægteskab m.: Sigrid Svenningsen, friskolelærer i Fasterholt.

Gift i 2. ægteskab den 25.03.1934 i Underup kirke m.: Kathrine Kjeldsen fra Torp.


Kathrine Larsen, f. Kjeldsen.

Dtr. af: Mads Kjeldsen, R.D. & sognefoged i Torp, & hustru Ane Jensen.

Født: den 27.10.1905 i Underup sogn. Død: 3.03.1969 i Uldum.

Skøde:

 

 

 

Opvækst

i Åle:

 

 

 

 

Martinus´

søskende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åle Efter-

skole:

 

 

Vestbirk

Højskole:

 

 

Elbæk

Lærer-

skole:

 

 

 

 

 

 

Kathrine,

Egeballe:

 

 

 

Uldum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handels-

mand i

Uldum:

 

 

 

 

 

Skudsmål

1925:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Jelling

seminarium

1958-62:

 

Bedsted

1962:

 

 

 

Mindeord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindeord:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinus Larsen købte / fik skøde på ejendommen, matr. 1c, 1p, og 1q, af Frk Metha A. Henriksen, den 02.03.1934. (Skøde: H 559).

 

Martinus Larsen var født d. 1.05.1901 i Åle by, som søn af Jens Larsen, (1877-1970), gdr. på Åle Søndermark, & hustru Therese Dorthea Larsen, f. Henriksen af Åle by og sogn (f. 1881-1945). Forældrene, der blev gift i 1901 i Åle kirke, havde slidsomme år på ejendommen på Åle, hvor en stor børneflok på voksede op.

 

Martinus Larsen, f. 1901, var den ældste i søskendeflokken:

2. Søren Peter Larsen, f. 27.11.1902; 3. Olga Larsen, f. 10.12.1903; 4. Amalie Larsen, f. 30.07.1905, g.m. Hans Bromi Nielsen, Nyborg, parret har boet i Nr. Snede; 5. Søren Peter Larsen, f. 20.12.1906 i Åle; g.m. Frida i Bryrup. 6. Hans Larsen, f. 02.09.1908, havde bøjlefabrik i Odense; 7. Marie Cecilie Larsen, f. 12.11.1909; 8. Edith Kristiane Larsen, f. 25.07.1911; 9. Otto Larsen, f. 12.01.1913 i Åle; g.m. Hedvig. 10. Johannes Larsen, f. 21.12.1914 i Åle, g.m. Ellen Karoline Sofie Bømler Hansen, parrets børn: Aase (f. 1942 i Sorø), Ruth (f. 1944 i Sorø); 11. Anne Larsen, f. 08.05.1916; 12. Ejnar Larsen, f. 13.08.1918 i Åle.

Kilde: Helga Frederiksen i Uldum, maj 2011; samt Kirkebogen for Åle sogn.

 

Martinus Larsens livshistorie:

han lærte tidligt at klare sig selv og at bruge sine evner på fornuftig vis! Han var elev på Åle Efterskole, da han var 15 år gl.; senere var han beskæftiget ved landbruget, indtil han aftjente sin værnepligt som feltartillerist i København.

Han blev elev på Vestbirk Højskole hos forstander Grønvald Nielsen, vinteren 1923-24; dette ophold gav Martinus Larsen mod og lyst til at gennemgå et 2-årigt lærerkursus i årene 1925-27 på Elbæk lærerskole, hvorefter han i to år var lærer ved Fasterholt Friskole, sammen med sin første hustru Sigrid, der også var uddannet lærer.

Til sin store sorg mistede han sin unge hustru Sigrid i barselsseng, også deres nyfødte datter døde straks efter fødslen i 1929. Han stoppede som lærer og gik tilbage til landbruget.

Efter at have haft forskellige bestyrerpladser, blev han i 1934 gift med Kathrine Kjeldsen, hun var datter af sognefoged, Mads Kjeldsen i Torp.

Kathrine & Martinus Larsen købte samtidig en landejendom, Raskvej 37, i Egeballe ved Rask Mølle, hvor familien boede fra 1934-43, og hvor børnene Uffe og Helga blev født i henholdsvis 1935 og 1940.

 

I 1943 flyttede ægteparret, Kathrine & Martinus Larsen, til et landbrug i Uldum, hvor de boede, indtil de i 1965 købte hus i Uldum by. Martinus´ hustru, Kathrine døde i 1969, men han blev boende, indtil han i 1978 flyttede til Tørringlund plejehjem v. Tørring.

Martinus Larsen var uddeler på Uldum Foderstofforening fra 1949-52; i årene 1958-76 var han kontrolassistent for Hornborg II. Kontrolforening.

Han var medlem af ”Aldrig mere krig” i Åle kredsen i 35 år, og dens kasserer i 30 år, indtil den opløstes i 1972, efter at være sammensluttet med Klovborg kreds. Han var meget interesseret i havebrug og havde siddet i havekredsens bestyrelse i Uldum. Martinus Larsen havde interesseret sig for oldtidssager siden han var dreng, han har igennem årene skrevet flere artikler om gl. dage.

Martinus Larsen har også været handelsmand, hvor han i en del år handlede med kreaturer og heste m.m..

Martinus Larsen efterlader sig en søn og en datter.


Kildemateriale: Uddrag fra nekrolog i Vejle amts Folkeblad, den 27.01.1979.

udlånt af datteren Helga Frederiksen, maj 2011.

 

Udtalelser fr. L.A. Godsk, Odense, til skudsmålsbog, 6.07.1925,

før Martinus Larsens 2-årige lærerkursus på Elbæk Lærerskole:

Martinus Larsen, hvis Færd og Udvikling jeg har haft lejlighed til at følge på nært Hold, lige fra hans Barndom, kan jeg med glæde give min bedste Anbefaling. Han er nu nået frem til at blive et meget selvstændigt tænkende Menneske, der ganske sikkert i fuldeste Alvor har truffet sit Valg m.h.t. den Gerning han ønsker at forberede sig til. Hans Evner er rige, og hans Færd blandt Kammeraterne og ikke mindst i Hjemmet i Åle har altid været nobel og smuk, så jeg er overbevist om, at han vil kunne blive en både dygtig og god Lærer.

 

L. A. Godsk

skolebestyrer

Fri- og Fortsættelsesskolen

Nørregade 59, Odense.

 

 

Martinus Larsen & 1. hustru, Sigrids nyfødte barn:

Johanne Larsen, blev født den 16.04.1929 på Amtssygehuset Herning. Den lille nyfødte pige var meget svag, og en præst blev tilkaldt. Pigen blev døbt i overværelse af sin mor og far, hvor hun fik navnet Johanne – efter sin mormor i Bjergby. ”Lille Johanne” døde få timer senere, og det samme gjorde hendes mor, der døde i barselssengen på Amtssygehuset. Martinus Larsen var i dyb krise og sorg, da han fulgte sin unge hustru, Sigrid, parrets nyfødte datter ”Lille Johanne” til graven på Ansgarkirkens Kirkegård i Øster Jølby på Mors.

Kildemateriale: Helga Frederiksen, Uldum, maj 2011.

 

 

Martinus Larsen og 2. hustru, Kathrines søn:

Uffe Larsen, f. d. 14.05.1935 i Egeballe; han trådte sine barnesko i Egeballe og begyndte sin skolegang som 7-årig i Boring Forskole; 1½ år senere flyttede hans forældre og lillesøster til en gård i Uldum by.

Uffe Larsen var som helt ung beskæftiget ved landbruget. Efter militærtjenesten og et ophold på Ryslinge højskole, begyndte han lærer-studiet på Jelling seminarium. Midt i studierne i 1960, blev han gift med lærer Inger Rasmussen fra Brønderslev. De første år boede parret i Give, indtil Uffe Larsen blev dimitteret som lærer; og de begge fik ansættelse på Bedsted skole i Sydthy i 1962.

Her i Bedsted havde de deres virke i årene fremover, indtil Uffe Larsen, der i mellemtiden var avanceret til overlærer i Bedsted, pludselig fik et ildebefindende og døde, den 17.05.1991, kun 56 år gl.

 

I mindeordet for Uffe Larsen skriver lærerkollegaen, Marie Gramstrup bl.a., at med Uffe Larsens bortgang har såvel familien, som Bedsted skole og naturen i Thy lidt et smerteligt tab!”

Uffe Larsen var en afholdt biologi-lærer på skolen. Han kunne påkalde sig elevernes fulde opmærksomhed, for hans faglige indsigt og sjældne fortælleevne skabte ro i klassen – på trods af, at han både kunne virke tilbageholdende og genert. Afdøde efterlader sig hustruen Inger og to sønner, der bor henholdsvis i Frederiksværk og København.

 

Bestyrelsen for Bedsted Egnshistoriske Forening skriver i mindeordet:

Overlærer Uffe Larsen i Bedsted var med til at stifte Egnshistorisk Forening for Sydthy i 1984, og han har været næstformand i foreningens bestyrelse fra stiftelsen til sin død i 1991.

Uffe Larsens interesse for egnen og for dens historie udmøntede sig blandt andet i, at han skrev/redigerede flere skrifter, af hvilke vi nævner: ”Da Bedsted var bedst” - en folkebog om Bedsted, Thy; ”Bedsted skole og dens rødder”; ”Elevskriften”; og ”Sydthy for 200 år siden”, m. fl..

Uffe Larsen var ofte ude at holde foredrag, f. eks kunne han tage udgangspunkt i sine egnshistoriske skrifter, eller han viste sin smukke lysbilledserie: ”Kirker i Sydthy”. Han havde en levende fortælleevne.

Kildemateriale: udlånt af Helga Frederiksen, Uldum, maj 2011.

 

*

 

 

 

Martinus Larsen & 2. hustru, Kathrines datter:

Helga Frederiksen, f. Larsen, den 7.05.1940 i Egeballe; forældrene flyttede i 1943 til Uldum by, hvor familien boede i årene fremover. Helga Frederiksen blev som 37-årig selvstændig erhvervsdrivende i Uldum. Hun ejede et brødudsalg på Søndergade, fra 1977-1980; og sen. antikvitetsforretningen ”Antikstuen”, 1986-2000. Gift m. /s.: John Frederiksen fra København; parret boede i et hus på Industrivej i Uldum. John Frederiksen havde job bl.a. som buschauffør for ”De blå Busser” i Brande. Helga Frederiksen arbejdede bl.a. som medhjælper på plejehjemmet i Uldum i nogle år, indtil hun fik egen virksomhed.

Helga Frederiksen, der har boet i Uldum fra sit 4.de år, har skrevet en interessant og selvafslørende bog om tilværelsens realiteter: skolemobning, lægelig fejlbehandling, udfordringer og et ukueligt livsmod! Bogen er skrevet med stor engagement, hvor forfatteren på en positiv måde fortæller om sit og byens liv igennem en menneskealder!

Læs Helga Frederiksens bog: ”Paradoks og Dobbeltmoral”, 170 sider, udg. 1.09.2009.

Frk Metha A. Henriksen

-

Købt:

-

Solgt: 02.03.1934

-

Ejere:

Frk Metha A. Henriksen

Dtr. af:

Født:

Gift m.:

Skøde:

Frk Metha A. Henriksen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 1c, 1p, og 1q, af
Niels Peter Henriksen og Ane M. H. Munch Nielsen

-

Købt:

-

Solgt:

-

Ejere:

Niels Peter Henriksen, statshusmand, jordbruger.

Søn af:

Født: 11.08.1866 i Yding,

Viet til: Ane Mette Hansine Munch Nielsen fra Hansted.


Ane Mette Hansine Munch Nielsen.

Dtr. af:

Født: 11.09.1865 i Hansted.

Nb.: Ane Mette Hansine Munch Nielsen er uden tvivl en søster til Niels Munch Nielsen på naboejendommen, Raskvvej 39. Han er født: 14.05.1869 i Egebjerg.v. Horsens!


Skøde:

Niels Peter Henriksen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 37, matr. 1c, 1p, og 1q, af M, den . (Skøde: H 559).Ane Mette Hansine og Niels Peter Henriksens børn:

Mette Anine Henriksen, f. 23.04.1899.Kilde:

Ft. 1906, opslag 128, Egeballe, Rask, Hvirring sogn.

Ft. 1925, opslag 50-59, her står, Mette Anine Henriksen født i 1899 i Egeballe.


Opdat. 16.08.2015: ang. Hanne Schlüters tre døtres nuv. bopæl, Merethe, Anette, og Maria Louise.,


Afsnit 66 ender.