www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 7 - Møllersmindevej 30  - Boring mark.

 

 

Gården "Møllersminde", Foto 1950.

 

Gården  Møllersminde var indtil 1885 en fuldt udbygget  møllegård under herregården Rask. Møllegården havde en vind- & vandmølle; hvor mølleriet var at finde i ladebygningen til højre for stuehuset Der var ligeledes et pumpehus ude v. åen, til højre for ladebygningen. Vandet fra Navlhale å, fik møllehjulet til at køre. På billedet kan man kun se konturerne af den fordums vandrige Navlhale å, (se højre hjørne); hvor åen først følger havehegnet, hvor vandmøllen opringeligt lå, og dernæst drejer skråt ud mod jernbanen! Denne svingning på åen er dog ikke åens naturlige løb. Navlhale å er udgravet /omlagt af tidligere gårdejere på Møllersminde.

 

På billedet ses "Møllersminde", på Boring mark, gården er beliggende ved Møllersmindevejen, der krydser jernbanelinien fra Rask Mølle til Tørring; jernbaneoverskæringen lå umiddelbar øst for gårdens stuehus, & pryd /køkkenhave. I 1950´ blev gården drevet på tradiotionelt vis, med landbrug & dyrehold, d.v.s. heste, køer, svin & fjerkræ; man var selvforsynende på gården i gl. dage, i 1950.  

 

Kildefoto: Lokalhistorisk arkiv, Rask Mølle skole; "Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn".

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer eller gården Møllersminde 30.

 

Afsnit 7

Møllersmindevej 30

Boring mark

 

Opdateret 2.07.2017

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Afsnit7MøllerJørgensen

Christian & oldefar Mads Møller Jørgensen; samt  sølvbryllup 1932, m.m. 

Se side 48.

 

Gl.Skytballegård,1782-1808

På web-side 235, ses foto af tre gravminder fra kirkegården i Hvirring: Anne Madsdatter Jyde, & Niels Jensen, parret

der var bosat på Møllersminde & grundlagde Rask Mølle by! 

Se side 235.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs Her:

   

Afsnit 7

Møllersmindevej 30

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 20B / 31F, Hvirring sogn).

Boring

mark

"Møllersminde".    

 

Byggeår: før 1800

 


Ejerne af gården Møllersminde på Boring mark, i 1800-tallet, gmd. og møller Niels Nielsen Møller og hustru Anne Andersdatter, havde fælles slægtsskab med møllerfamilien på Møllegården i Rask Mølle.

 

"Møllersminde" er opført før århundredskiftet 1800, gårdens ældre historie beskrives senere.

 

Gården Møllersminde blev drevet som traditionel landbrugsbedrift fra 1885, indtil år 1975, hvor gården blev solgt til Tørring-Uldum kommune, der havde planer om at inddrage jorden under Byzone: Rask Mølle Syd.


Matr. 20b er aflyst 17.02.1986; udgået og inddraget under 15b.

Matr. 20b er aflyst 17.09.2000, indgået under 31b.

Bemærk: Matr. 20b er dermed udgået af matriklen!


Kommunes tekniske udvalg lavede en udvidet lokalplan over området på Boring mark. Landbrugsjorden udstykkes og sælges efterhånden til private parcelhusgrunde, samt til industrigrunde på Møllersmindevej.

Gården bygninger blev solgt til privat beboelse i 1976.


Nuværende ejere:

Jens Egebjerg Benfeldt og Henny Solveig Skou

Arveskøde: 15.08.1980: (for Henny Solveig Skou).

Købt: 07.10.1981 (½ part til Jens E. Benfeldt fra Henny S. Skou)

Solgt:


Ejer:

Jens Egebjerg Benfeldt,

Søn af:

Født:

Gift/bofællesskab m.: Henny Solveig Skou


Ejer:

Henny Solveig Skou

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Jens Egebjerg Benfeldt købte / fik skøde på halvpart af Møllersminde, matr. 31f, af Henny Solveig Skou, den 07.10.1981. (Skøde: I 654).

Købspris: 175.000 Dkr.
Henny og Jens Egebjerg Benfeldts børn:


Jens J. Skou og Henny Solveig Skou

Købt: 10.06.1976(gårdens bygninger).

Arv: 15.08.1980(skifteretsatt. som adkomst for Henny Solveig Skou).


Ejere:

Jens J. Skou,

Søn af:

Født:

Gift m.: Henny Solveig Skou


Hustru:

Henny Solveig Skou

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Jens J. Skou, købte / fik skøde på gården Møllersmindes bygninger, matr. 31f, af Tørring-Uldum kommune, den 10.06.1976. (Skøde: (I 654).

Købspris: 85.000 Dkr.


Skifte:

Den 15.08.1980. Skifteretsattest som adkomst på ’Møllersminde’, matr. 31f, for Henny Solveig Skov.*

Børn:


 

Tørring-Uldum kommune

Købt: 25.03.1975 (gården "Møllersminde").

Solgt: 10.06.1976 (gårdens bygninger)


Skøde:

Tørring-Uldum kommune købte / fik skøde på gården, matr. 33a, 20b, 31b Boring; 20d, af Rasmus Jørgen Holgersen, den 25.03.1975. (Skøde: N 599). Pris 350.000 kr. Løsøre 2000. -- endelig indført.10.09.1975.


Lokal-plan

Kommunes tekniske udvalg lavede en udvidet lokalplan over området på Boring mark. Landbrugsjorden udstykkes og sælges efterhånden til private parcelhusgrunde, samt til industrigrunde på Møllersmindevej.

Gården bygninger blev solgt til privat beboelse i 1976.


Rasmus Jørgen Holgersen & Line Kathr. Holgersen, f. Jørgensen

Arveskøde: 12.11.1943 (for Line Jørgensen).

Skifteretsatt.: 25.03.1975 - som adkomst for Rasmus Holgersen.

Solgt: 25.03.1975 (til Tørring-Uldum kommune)


Ejer:

Line Kathrine Holgersen, f. Jørgensen; gårdejerske på Møllersminde.

Dtr. af: Jørgen Kristian Jørgensen, gdr. , & hustru Sidsel Marie Nielsen.

Født: 22.04.1891, på Boring mark, (Død: 15.11.1974, s. sted; 83 år gl.).

Viet i 1. ægteskab, 30.03.1944 til: Rasmus Jørgen Holgersen, Nebsager.


Ejer:

Rasmus Jørgen Holgersen, gårdbestyrer/ gårdejer på Møllersminde.

Søn af: Jens Holgersen, husm. i Nebsager, & hustru Sørine Rasmussen.

Født: 8.08.1895 i Nebsager s.. (Død: 1.04.1975, Boring mark; 80 år gl.).

Viet 30.03.1944 i Hvirring kirke: gårdejerske Line Kathrine Jørgensen.


Skøde:

Line Jørgensen fik arveskøde på gården Møllersminde, matr. 20b m.fl. efter moderens død i 1943, den 12.11.1943. (Skøde: N 599). (21.000)


Skifte:

Den 12.11.1943. Skifteretsattest som adkomst på gården Møllersminde, matr. 33a, 33b, 20b, 31b, og 20c til Frk. Line Jørgensen.

Skøde:

Den 13.06.1953. Line Jørgensen fik skøde på matr. 17b, Rask H., fra Svend Balle. Pris 546.00 (e.a) Nu Line Holgersen.


Skifte:

Den 25.03.1975. Skifteretsattest som adkomst på 33a, 20b, 31b, Boring, og 20d Rask H., for Rasmus Jørgen Holgersen.


Jørgen Kristian Jørgensen og Sidsel Marie Jørgensen

Købt: 06.02.1891

Arveskøde: 13.10.1939: (for Enke Sidsel Marie Jørgensen).

Arveskøde: 12.11.1943 (for datteren Line Kathrine Jørgensen).

 

Ejere:

Jørgen Kristian Jørgensen, gmd. på Møllersminde, Boring mark.

Søn af: Jørgen Kristensen, Ørum skov, & hustru Karoline Jørgensen.

Født: 5.12.1861/1962 i Vester Ørum. (Død: 30.11.1934, Boring mark).

Viet 2.12.1890 m.: Sidsel Marie Jørgensen, f. Nielsen.


Hustru:

Sidsel Marie Jørgensen, f. Nielsen.

Dtr.af: Niels Skibsted Christiansen, gmd. på Træden mark, & hustru Ane Kathrine Andersdatter.

Født: den 11.4.1854 i Træden. (Død: den 25.09.1943 på Boring mark).


Skøde:

Jørgen Christian Jørgensen købte i 1891 /fik skøde på gården ”Møllersminde”, matr. 33, 20b, 31b og 20c., af Poul Nyborg, den 06.02.1891. (Skøde: N 599).


Skifte:

Den 13.10.1939. Skifteretsattest som adkomst på matr. 33a, 33b, 20b, 31b og 20c, for Enke Sidsel Marie Jørgensen, f. Skibsted Nielsen.*

Sidsel Marie og Jørgen Chr. Jørgensen har et barn, datteren:

Line Kathrine Jørgensen, den 22.04.1891 på Boring mark. Død: den 15.11.1974 s.st.. Viet 30.03.1944 i Træden kirke til gårdbestyrer Rasmus Jørgen Holgersen fra Nebsager.


Kilde:

Skødeprotokollen, Hvirring sogn, Boring by, matr. 20b (33), N599. (Bemærk at der er ikke overensstemmelse mellem Skifteretsatt. efter Jørgen Kr. Jørgensen i 1939, og hans død i 1934)!


Poul Nyborg

Købt:

Solgt: 06.02.1891


Ejere:

Poul Nyborg

Søn af:

Født:


Hustru:

X

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Skøde:

Poul Nyborg købte i / fik skøde på gården, matr. 33.

(Bemærk, at matrikelnr. i nyere tid er ændret til matr. 20 / 31 f.)


*

Poul Nyborgs børn:


Kilde:

Skødeprotokollen, Hvirring sogn, Boring by, matr. 20b (33), 1891.

(Jeg kan ikke finde Poul Nyborg i folketællingen i 1890.


X

Købt:

Solgt:


Ejere:

X

Søn af:

Født:

Viet til:


Hustru:

X

Dtr. af:

Født:


Ft.: 1890

Ved folketællingen 1890, Boring mark, en gård:

Gårdbestyrer Karl Jensen fra Nim og hustru Johanne Marie Pedersdatter, parrets børn Jens Jensen og Johannes Jensen.

Karl Jensen er gårdbestyrer på Møllersminde. Hvem er ejer af gården?

Hvor bor gdr. Jens Møller Madsen sønner i 1890?

Jens Madsen Møller & 2. hustru Anne Elisabeth Jacobsdatter.

Købt: ca. 1867-68

Solgt: ca. 1885.


Ejere:

Jens Madsen Møller, gmd. på ”Rask Mølle”, Boring mark.

Søn af: Mads Møller Jacobsen, gmd. Boring mark, & Johanna Jensdatter.

Født: 8.03.1819 i Rask Mølle; død 28.01.1885 i Boring, 65 år gl..

Viet 17.07.1851 i Hornborg k. til: Anne Margr. Marie K. Jacobsdatter.

Viet 21.12.1867 til sin kusine, & 2. hustru: Anne Elisabeth Jacobsen.


1. hustru:

Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter.

Dtr. af: Jacob Hansen, gmd i Kalhave & Else Kjerstine Henriksdatter.

Født: 17.10.1829, Kalhave, Hornborg s.. Død 17.07.1867 Boring mark.


2. hustru:

Anne Elisabeth Jacobsen

Dtr. af: Jacob Jacobsen, gmd. i Boring skov, & Ane Elisabeth Jensdatter.

Født: den 1.12.1838 i Boring skov; død 29.10.1876 på Boring mark.


Skøde:

Skøde:

Jens Madsen Møller købte gården Møllersminde, matr. 33, ca. 1867. (Bemærk, at matrikelnr. i nyere tid er ændret til matr. 20 / 31 f.).


1.ægteskab:

*

Jens Madsen Møller & 1. hustru Anne Margrethe Marie Kirstines børn:

Jacob Jensen, 26.05.1852 i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Mads Møller Jensen, f. 4.06.1854, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Søren Jensen, f. 23.08.1856, Boring mark; død: 31.07.1866, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Johanne Jensen, f.13.11.1858, Boring mk; Død 30.12.1865 i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Hans Jensen, f. 13.03.1861, Boring mark; Død 20.04.1871 i ”Rask Mølle” Boring mark. Hvirring sogn.


*

Søren Jensen, f. 6.05.1867 (tvilling), Boring mark, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Johanne Kirstine Jensen, f, den 6.05.1867 på Boring mark, (tvilling); døde 15.07.1867 s.st.; to dage senere døde moderen, Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter, 17.07.1867, på Boring mark. Enkemand & gmd. Jens Madsen Møller stod nu alene med to mindreårige to sønner, Søren & Hans på henholdsvis to mdr. & 6 år gl.; efter at have mistet sin hustru Anne Margrethe & deres spæde datter.


2. ægteskab:

*

Jens Madsen Møller & 2. hustru Anne Elisabet Jacobsens børn:

Hans Madsen, f. 3.06.1871 Boring mark; Hans fik navnebevis den 20.09.1906 på Baag Herredskontor til navnet: Hans El.


Den 29.10.1876, døde Anne Elisabeth Jacobsdatter i barsel – efter at have fået en dødfødt datter. Jens Madsen Møller mistede indenfor to måneder både en tvillingdatter & sin 2. hustru, Anne Elisabeth.


Husstyrer-inde på gården:

Ved folketælling 1880 på Møllersminde ses:

Gårdmand, 1. husfader og enkemand Jens Madsen Møller. Hans søn fra første ægteskab: 2. Søren Jensen, f. 1867; 3. søn fra sit andet ægteskab, Hans Jensen, på otte år. Desuden ses fraskilt husholderske 5. Bodil Jensen, f. 1835 i Hvirring sogn; 6. Hendes 12 årige datter Gjertrud Sofie Nielsen, f. 1868 i Linnerup sogn, Aahus amt.


Aftægt:


Ved folketællingen 1870:

Enkekone Johanne Jensdatter, f. 1829 i Hornborg sogn bor på aftægt hos sønnen & svigerdatteren, gmd. Jens Madsen Møller & Ane Elisabeth på Møllersminde. Johanne Jensdatter havde ca. 1865, sin mand, tidl. gårdejer på Møllersminde, Mads Møller Jacobsen.

Jens Madsen Møller & 1. hustru Ane Margrethe M. K. Jacobsen.

Købt: o. 1850

Solgt: 1860´erne


Ejere:

Jens Madsen Møller, gmd. & møller på ”Rask Mølle”, Boring mark.

Søn af: Mads Møller Jacobsen, møller, & hustru Johanne Jensdatter.

Født: 8.03.1819, Boring mark; død den 28.01.1885 i Boring, 65 år gl..

Viet i 1. ægteskab, den 17.07.1851 i Hornborg kirke til Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter fra Kalhave.

Viet i 2. ægteskab, den 21.12.1867 i Hvirring kirke til: Anne Elisabeth Jacobsdatter fra Boring skov.


Hustru:

Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsen.

Dtr. af: Jacob Hansen, gmd i Kalhave, & hustru Else KirstineHenriksdtr.

Født: 17.10.1829, Kalhave, Hornborg s.; død: 17.07.1867 på Boring mk..


2. hustru:

Anne Elisabeth Jacobsen

Dtr. af: Jacob Jacobsen, gmd. i Boring skov, & Ane Elisabeth Jensdatter.

Født: den 1.12.1838. I Boring skov; død 29.10.1876 på Boring mark.


Skøde:

Jens Madsen Møller købte/fik skøde på møllegården, matr. 33, på Boring mark, o. 1850. (Bemærk, at matrikelnr. i nyere tid er ændret til matr. 20 / 31 f.).*

Jens Madsen Møller & 1. hustru Anne Margrethe Marie Kirstines børn:

Jacob Jensen, f. den 26.05.1852, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Mads Møller Jensen, f. den 4.06.1854, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Søren Jensen, f. den 23.08.1856, Boring mark; død: 31.07.1866, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Johanne Jensen, f. den 13.11.1858, Boring mark; død 30.12.1865, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Søren Jensen, f. 6.05.1867 (tvilling), Boring mark, i ”Rask Mølle” Boring mark, Hvirring sogn.


*

Johanne Kirstine Jensen, f. 6.05.1867, Boring mark; død 15.07.1867 i ”Rask Mølle” Boring mark. Moderen Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter døde 17.07.1867 Boring mk., Hvirring sogn.


Aftægt:

1860

På aftægt hos familien på gården:

Mads Møller Jacobsen, f. 1785 i Harte sogn, Vejle amt. Johanne Jensdatter, f. 1790 i Harte sogn, Vejle amt. Forældrene bor på aftægt hos sønnen og svigerdatteren, Jens Madsen Møller & Ane Margrethe på Møllersminde ved folketællingen 1860.


Kilde:

Familien på Møllersminde, gdr. Jens Madsen Møller og Ane Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter er med i Folketællingen 1860.

 

Mads Møller Jacobsen og hustru Johanne Jensdatter.

Købt: 17.05.1815

Solgt: o. 1850


Ejere:

U.E.`s

Tip2-

oldefar.Mads Møller Jacobsen,tømmermand & gdm. på ”Rask Mølle”.

Søn af:Jacob Hansen Thorndal, selvejerbonde i Højen sogn, (1758-1801); & hustru Maren Madsdatter Jyde af Højen (1759-1806).

Født: maj 1785 i Højen sogn, Vejle amt; Død 1.05.1863 i Boring mark.

Viet 17.07.1814 i Højen kirke til: Johanna Jensdatter fra Højen, Vejle sogn.


Hustru:

U.E.`s

Tip2-

oldemor.

Johanne Jensdatter.

Dtr. af: Jens Nielsen, bonde, gårdbeboer, & hustru Mette Poulsdatter.

Født: juli 1790 i Jerlev sogn, Vejle amt. Død: 27.09.1871 i Boring.


Fæste-

brev:

1815.


Uddrag fra Rask Gods Fæsteprotokol 1719 -1837: Nr. 413.

Mads Jacobsen Højen, fæster på ”Rask Mølle”, som Niels Jensen har afstået mod ophold. Fæstebrev af 17.05.1815, folio 1448.


Tilgangsliste for Hvirring sogn 1814 – Mads Jacobsen (29 år) og hustru Hanne Jensdatter (25 år) – ægtefolk fra Hover By og sogn – beskæftigelse: Tømmermand og Møller.U.E.s

Tip3-olde-

forældre

+ 6 børn.

Mads Møller Jacobsens forældre og søskende fra Højen:

Faderen: Selvejerbonde i Højen sogn.Jacob Hansen Thorndal, (1758-1801); Viet 28.06.1782 til Maren Madsdatter Jydeaf Højen (1759-1806); Maren Madsdatter Jyde var ½ søster til Anne Madsdatter Jyde, de havde samme far: Mads Sørensen Jyde (1725-1800) i Højen. Marens mor hed: Zidsel Lauritsdatter (f. 1732 i Højen sogn).

Jacob Hansen Thorndal & Maren Madsdatter Jyde havde 6 børn: Hans, Mads,Laurits/Laurs, Jacob, Povel og Abelone.

Kilde: Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand; det er hendes Tip3-oldeforældre.


Mads Møller Jacobsen & hustru Johanna Jensdatters 8 børn:

*


1. Maren Madsdatter, f. 21.08.1815 i Naulhale Mølle; død: 16.09.1884 i Thornbogade 14, Horsens; Maren gift 21.04.1854 i Hvirring kirke til Søren Enevoldsen, f. 11.09.1819 i Eriknaur; død: 8.11.1900 i Horsens; (han var søn af Enevold Sørensen, selvejergårdmand & hustru Gyde Michelsdatter). Maren & Søren Enevoldsen blev Præstegårdsforpagtere i Vinding.; parret får en datter, 21.09.1855 hun får navnet: Gyda Johanne Enevoldsen. Parret blev forpagtere i Ring ca. 1866-68; I 1870 havde Maren & Søren Enevoldsen deres eget værtshus på Jessensgade i Hs.. Ved Marens død i 1884 var Søren ejendomsmægler i Horsens. I nov. 1885 gifter Søren sig med Kirsten Nielsdatter fra Haurum.


*

2. Jacob Madsen Møller, f. 2.05.1817 i Naulhale Mølle; han var tjenestekarl på Bygholm Hovedgård v. folketællingen 1840; gårdbestyrer på Provstlundgård i Lund v. Ft. 1845; senere ses han i Ft. 1850 i Ålborg, Hornum, Aarestrup, Torstedlund, Er Jørgen Madsen, 33 år, avlsbestyrer på en hovedgård v. Horsens i 1850!


*

3. Jens Madsen Møller, f. 8.03.1819 på ”Naulhale Mølle”; (han døde 28.01.1885 i Boring); Jens Madsen Møller boede på Møllersminde i nogle år; inden han blev ejer af gården ca. 1867-68. Han blev gift den 17.07.1851 i Hornborg kirke til Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter; (hun var datter af gmd. i Kalhave, Jacob Hansen & hustru Else Kjerstine Henriksdatter), Anne Margrethe Marie Kirstine var født den 17.10.1829 i Kalhave, Hornborg sogn.

Gdr. & møller Jens Madsen Møller & 1. hustru Anne Margrethe Marie Kirstine Jacobsdatter havde 7 børn: 3.1.Jacob Jensen, f. 26.05.1852 på Boring Mark; 3.2. Mads Møller Jensen, f. 4.06.1854 på Boring Mark, (død 2.10.1908, Tårs sogn); 3.3. Søren Jensen, f. 23.08.1856 på Boring Mark, (død: 31.07.1866); 3.4. Johanne, f. 13.11.1858 på Boring Mark, (30.12.1865); 3.5. Hans, f. 13.03.1861 på Boring Mark, (20.04.1871 på Boring Mark; 3.6. Johanne Kirstine, f. 6.05.1867, (død 15.07.1867 s.st.).

Jens Madsen Møller mistede sin 1. hustru, Anne Margrethe M. Kirstine Jacobsdatter, hun døde 17.07.1867, Boring Mark. Jens Madsen Møller giftede sig 5 måneder sen., den 21.12.1867 med sin kusine & 2. hustru, Anne Elisabeth Jacobsen, hun var født 1.12.1838 i Boring skov, (dtr. af gmd. Jacob Jacobsen, Boring skov, & Ane Elisabeth Jensdatter).

Gmd. & møller Jens Madsen Møller & Ane Elisabeth Jacobsdatter fik en søn: Hans Jensen, f. 3.06.1871 navneændring til: Hans El i 1906). Hustruen Anne Elisabeth blev gravid igen, men i barselseng 29.10.1876. Jens Madsen Møller havde dermed mistet sin 2. hustru og ufødte datter.

Kilde: slægtsforsker, Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.


*

U.E.`s

Tipolde-

forældre: 1. Jørgen Madsen (Møller), f. 10.08.1821 i Naulhale Mølle; (død: 21.10.1867 på Rask mark). Jørgen blev uddannet snedker- & tømmermand; han blev boende hos forældrene – længe; inden han købte en ejendom i Honum, men blev senere parcellist på Rask Mark, matr. 19. Jørgen Madsen Møller blev gift i Hvirring kirke, den 25.10.1856 til Christine Marie Rasmussen fra Dauding Mark, (tjenestepige på Boring mark); hun var født 29.11.1833 på Dauding mark; død 26.11.1905 på Rask Mark); hun var datter af Rasmus Rasmussen, (1804-1873), skovfoged i Rask Skov & hustru Gjertrud Cathrina Laursdatter (1808-1881). Christine Maries forældre døde på fattighuset i Honum.

  (Efter Jørgen Madsen Møllers død den 21.10.1867 – gifter Christine Marie Rasmussen sig igen den 25.07.1868 i Hvirring kirke m. sin 2. ægtemand væver Jens Mikkelsen, han er født 11.06.1842 i Over Isen, Ikast sogn, (han døde 15.04.1890 på Rask Mark.

  Christine Marie Rasmusdatter & hendes 2. ægtemand Jens Mikkelsen fik 2 børn: Datteren Jørgine Mikkelsen, født 11.04.1869 på Rask Mark, (gift m. Jens Chr. Jensen f. 1869 i Egebjerg. Parret fik 10 børn på Rask Mark). Sønnen Mikael Mikkelsen, født den 14.11.1874 på Rask Mark, (gift m. Ane Johanne Jensen, f. 1866 i Hylke sogn. Parret fik 2 børn i Skjold).

  Jørgen Madsen Møller & 1. hustru Christine Marie Rasmusdtr.s børn:

  4.1. Johanne Catrine Jørgensen, f. 19.02.1856 i Honum. (Død: 21.05.1863, Rask mark). 4.2. Anne Dorthea Jørgensen, f. 22.10.1857; (død 29.03.1859, Rask mark). 4.3. Anne Dorthea Jørgensen, f. 1.02.1860, Rask mark; (død: 18.11.1895 i Brørup, Hylke), viet i Hvirring kirke til Michel Hansen, f. 9.04.1854 på Hylke mark, (død 7.10.1940 i Horsens). Parret fik 3 piger:

  4.3.a. Jørgine Christine Hansen, f. 6.07.1887 i Hylke; 4.3.b. Anne Marie, f. 23.02.1885 i Hylke; 4.3.c. Hansine, f. 14.08.1893, Hylke, Brørup Mark. Efter Anne Dortheas død i 1895, gifter Michel Hansen sig igen i 1898.


U.E.`s

Oldefar

&

Oldemor:
U.E.´s

Morfar &

Mormor:


U.E´s

Morfar

&

Mormor:
U.E.´s

Moster:

-

gift med Jørgen

Hansen

født i Boring

1916:

U.E.´s

Mor:
  4.4. Mads Møller Jørgensen, f. den 28.05.1865 på Rask Mark; (død: 1955-56). Viet 6.11.1885 i Hvirring kirke til Ane Karoline Knudsen; f. 14.08.1867 i Ring sogn; (død: 27.02.1942 - og skulle ifølge familiehistorierne være den første der blev begravet på den nye kirkegård i Brædstrup); Ane Karoline Knudsdatter er dtr. af Jørgen Knudsen (1838 i Øster Snede -1920 i Tørring), & Jensine Marie Jeppesen (1841 Uldum -1920 Tørring).

  Mads Møller Jørgensen & hustrus 13 børn ses her:

  4.4.1. Dødfødt dreng, den 1.10.1885, på Føvling mark.

  4.4.2. Jørgen Madsen Jørgensen, f. 24.07.1886 i Honum; død 17.10.1949, var smed på Løndal; (Ulla Esbjergs morfar); han var gift med Ane Kirstine, f. Sørensen, (Ulla Esbjergs mormor).

  4.4.3. Axel Jørgensen, f. 1888 i Honum by; 4.4.4. Jens Mikkel Jørgensen, f. 14.04.1890, Honum by; udd. murer, sen. murermester i København. 4.4.5. Dagmar Jørgensen, f. 15.08.1892, Honum by; (død: 2.06.1915, Over Jerstal, Vamdrup sogn). 4.4.6. Frede Jørgensen, f. den 15.06.1894, Honum by; 4.4.7. Folmar Jørgensen, f. den 18.03.1896, Føvling; blev kommis og boede i København, i 1970´erne var der en artikel om ham i ugebladet Hjemmet. 4.4.8. Dødfødt pige, født d. 19.04.1900 i Føvling. 4.4.9. Sine Marie Jørgensen, f. 1.05.1901; (død: den 1.05.1901 i Føvling).4.4.l0. Sine Marie Jørgensen, f. 28.03.1902, Føvling; (død: 17.01.1931 i Brædstrup; Viet den 27.01.1924 til Peder Svendsen, f. den 7.10.1900 i Vorladegaard. Parret fik 2 børn: Edith, f. 31.05.1924; & Finn Rørbech, f. 17.06.1928.

  4.4.11. Svend Aage Jørgensen, f. den 17.02.1905, Føvling; han blev kommis i en stor trikotageforretning i Odense; 4.4.12. Olga Jørgensen, f. 18.08.1906, i Føvling, hun blev aldrig gift, men boede i København; og havde en søn. 4.4.13. Anne Jørgensen, f. den 19.07.1908, Brædstrup; blev gift, og boede også i København.


Familiehistorie om Jørgen Madsen Jørgensen, smed på Løndal, & hans hustru Ane Kirstine og deres 12 børn:4.4.2: Jørgen Madsen Jørgensen, født 24.07.1886 i Honum; (død 17.10.1949 i Brædstrup); han var smed på Løndal; Jørgen Madsen Jørgensen blev viet 8.08.1908 i Tamdrup kirke til Ane Kirstine, f. Sørensen, født den 22.12.1885 i Lund; (død 1979 i Tamdrup); hun var datter af ugift Jensine Jørgine Jensen, (1858–1925); Ane Kirstine Sørensens far var Christen Sørensen, Eriknaur.

  Jørgen Madsen Jørgensen & Ane Kirstines 12 børn:

  4.4.2.1: Agnes Marie Jørgensen, f. 17.01.1909 i Løve, Bryrup; 4.4.2.2: Astrid Jørgine Jørgensen, f. 23.02.1910 i Løve, Bryrup; 4.4.2.3: Kristian Albert, f. 26.05.1911 i Addit, Sdr. Vissing; 4.4.2.4: Signe Karoline Jørgensen, f. 26.09.1912 i Addit, Sdr. Vissing, (2.01.1916 i Linå); 4.4.2.5: Ellen Margrethe Jørgensen, f. 26.01.1914 i Addit, Sdr. Vissing; 4.4.2.6: Oskar Jørgensen, f. 20.04.1915 i Addit, Sdr. Vissing; 4.4.2.7: Gunnar Sigvald Jørgensen, f. 25.10.1916, (død 6.06.1933 i Løndal, af minigitis); 4.4.2.8: Signe Karoline, f. Jørgensen, f. 13.11.1918 på Løndal (er Ulla Esbjergs moster); hun døde 26.12.2002 i Horsens; Signe Karoline Jørgensen var gift med Jørgen Hansen, han var født på Boring Nedergård 5.04.1916; Jørgen Hansens forældre var Christiane Nielsine Andersen, tidl. lærerinde ved Boring Forskole, & gmd. Jens Jacob Hansen, Boring. Christiane Nielsine Andersen var født 12.04.1885 i Ølsted; hun Jens Jacob Hansens 1. hustru på Boring Nedergård, Boring 24.

  4.4.2.9: Svend Aage Jørgensen, f. 9.06.1921 på Løndal; 4.4.2.10: Dagmar Rigmor Jørgensen, f. 22.10.1922 på Løndal; 4.4.2.11: Anne Ida Jørgensen, f. 28.01.1924 på Løndal; 4.4.2.12: Marianne Dusine Jørgensen, født den 16.08.1927 på Løndal, (Ulla Esbjergs mor).

  I september 1895 købte Mads Møller Jørgensen & Ane Karoline Knudsdatter (Ulla Esbjergs oldeforældrene), et hus i Føvling by, matr. 7a, - et bindingsværkshus, 5 fags (huset findes endnu i 2012). Ca 1907 byggede oldefaderen et hus på Søgade 23 i Brædstrup, matr. 5f; parret boede selv i lejligheden ”stuen th” + der var 2 andre lejligheder + værelser. Datteren Sine Marie boede i den ene lejlighed fra 1924. I kirkebøgerne og folketællinger beskrives Mads Møller Jørgensen enten som indsidder, husmand eller daglejer; men Ulla Esbjerg tror at han var kudsk i Hvirring; men blev brøndgraver og murearbejdsmand i Føvling og Brædstrup. Alle Ane Karoline & Mads Møller Jørgensen børn fik en faglig uddannelse!

Familieoverlevering fra smedehuset på Løndal:

  Ifølge Ulla Esbjerg cyklede hendes morfar Jørgen Madsen Jørgensen - hver lørdag aften fra Løndal til Brædstrup – han købte en pose kaffe ved købmand Martin Sørensen på Bredgade i Brædstrup. Til gengæld købte han ugebladet Hjemmet med retur til smedehuset i Løndal. Min morfars søskende var meget talende og muntre - ifølge min far; men min morfar var meget stille. Ifølge mine kusiner var han en meget lun mand – i det stille en drillepind!

  Kilde: slægtsforsker, Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.

*


5. Mette Madsdatter, f. 1823-1826.

*


6. Anne Dorthe Madsdatter, f 1825-1826.

*

7. Mette Madsdatter, f. 24.02.1827, i Boring; (død 14.01.1871, Rask mark); Mette Madsdatter blev viet i Hvirring kirke, den 14.10.1853 til Niels Jørgensen; han er født 4.11.1825 i Øster Snede sogn, som søn af pige Ane Marie Nielsdatter & tjenestekarl Jørgen Hansen. Niels Jørgensen var plejebarn hos en tømrerfamilie i Kragelund By v. Ft. 1834. Ved vielsen nævnes hans biologiske forældre ikke – kun Mettes familie. Mette Madsdatter & Niels Jørgensen startede som indsiddere på Boring mark; senere flyttede de til parcellisterne på Rask Mark, da Niels Jørgensen blev skovfoged på Rask. Ifølge Ft. 1901 Rask Mark benævnes et hus ”Skovfogedhuset”, ubeboet i 1901. Ejet af proprietær H. Christiansen på Rask; matr. nr. 1.

Mette Madsdatter & Niels Jørgensens 8 børn:

7.1. Mads Møller Nielsen, f. 24.11.1852 på Boring mark; viet juli 1878 til murer i Horsens; v. Ft. 1880 højskoleelev på Gedved Folkehøjskole. 7.2. Jørgen Nielsen, f. 17.09.1855; død 23.04.1868 på Rask mark. 7.3. Søren Christian Nielsen, f. 12.10.1857, Rask mark; 7.4. Johannes Peder Nielsen, f. 15.10.1860; død 16.04.1868, Rask mark; Tvillingerne 7.5. Niels Peder, f. 23.12.1863, & 7.6. Søren Enevold Nielsen, f. 23.12.1863, Rask mark; 7.7. Ane Marie Nielsen, f. 12.09.1867, Rask mark; 7.8. Johannes Peter Nielsen, f. 9.09.1870; død 8.03.1871 på Rask mark. I Hvirring sogns kirkebog kan man se, at skovfoged Niels Jørgensen mistede sin 1. hustru, Mette Madsdatter den 14.01.1871, Rask mark. Nogle år senere ses i kirkebogen, at Niels Jørgensens 2. hustru, Sidsel Kirstine Olesen, er død den 5.04.1876 på Rask mark, 45 år gl. Et halvt år senere bliver skovfoged Niels Jørgensen viet i Hvirring kirke 2.12.1876 til sin 3. hustru, husholderske på Rask, Ingeborg Schjötz. Parret får en datter den 15.12.1877, hun får navnet Johanne Margrethe Nielsen. Kilde: slægtsforsker, Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.


*

8. Hans Madsen, f. 12.01.1830 i Rask Mølle; Hans Madsen flyttede i 1854 til Vinding sogn, hvor han skulle arbejde for sin svoger Søren Enevoldsen. Hans Madsen blev gift 28.02.1857 m. Johanne Marie Hansen Hessel, f. 6.05.1835 i Hillerslev sogn; Johanne var datter af væver Hans Rasmussen & Else Pedersdatter, der var udvandret fra Fyn og bosatte sig i Vinding by. De nygifte Hans & Johanne boede først til leje, sen. købte de et hus på Vinding Tved ”Bøgelund”, og Hans Madsen blev skovarbejder. Efter 1901 flyttede parret til Vinten Skov i Tamdrup sogn, for nyde deres otium hos datteren Else Evine Johanne Kirstine Andersen, der var blevet alene, hun havde mistet sin mand Jørgen Andersen i Vinten. Hans Madsen døde 24.04.1906 i Vinten, og Johanne Marie Hansen Hessel døde 2½ år senere, den 4.10.1808 i Vinten skov.

Johanne & Hans Madsen havde 10 børn:

8.1. Mads Jacob Madsen, født den 10.04.1857 i Vinding by; (død 26.04.1933 i Horsens); hans hustru Ane Kathrine Jensen, var født den 5.12.1851; i Hovedskov, Græstrup sogn; død 11.06.1944 i Horsens. Parret havde 3 børn.

8.2. Hans Enevold Madsen, f. 7.12.1860, Vinding skov, postbud; viet 6.05.1858 til Marie Elisabeth Thomsen, hun var født i Hatting, men forældrene havde et gartneri/butik i Horsens. 8.3.

   Johanne Dorthea Madsen, f. 3.10.1860, Tved. 8.4. Rasmus Peter Madsen, f. 16.03.1863; (død 29.07.1869, Tveden); 8.5. Marius Madsen; 8.03.1865, Tveden; arbejdede som kelner hos onkel Søren; 8.6. Else Evine Johanne Kirstine Madsen, f. 16.12.1866, Tveden; viet 7.02.1897 i Vinding kirke til Jørgen Andersen, gmd. på Vinten Mark; han var f. 23.12.1848 i Vinten, Tamdrup sogn. 8.7. Theodora Jørgine Madsen, f. 4.09.1868 i Tveden; viet den 19.09.1895 i Vinding kirke til Simon Nielsen, gmd i Hatting, f. 23.10.1863 i Hatting; parret bosat i København. 8.8. Rasmus Peter Madsen, 1.01.1871 i Tveden; arbejdede som kelner hos onkel Søren. 8.9. Mette Nielsine Madsen, f. 25.04.1873, (død 31.03.1886, Tveden). 8.10. Søren Madsen, f. 18.09.1875 i Tveden; (død 18.02.1953 i København), gift med Christine Sophia Dorothea Brandt, f. 28.10.1871 i Horsens, (død 28.10.1947 i København).

   Kilde: Slægtsforsker Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.

Kilde:

Familien på Møllersminde, gdr. Mads Møller Jacobsen og Johanne Jensdatter er med i Folketællingen 1845.

 

 

 

 

Der er ingen tekst under den sorte bjælke!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Nielsen Møller og hustru Anne Andersdatter.

Skøde: 1808

Solgt: 17.05.1815


Ejere:

Niels Nielsen Møller, gmd. på Møllersminde på Boring mark.

Søn af: Niels Nielsen Møller, fæstegdm., & hustru Margrethe Hansdtr /eller Jensdatter.

Født: 1769 i Møllersminde. – død 1843.

Viet i 1801 i 1. ægteskab til: Karen Pedersdatter, Ring sogn, Brædstrup.

Viet i 1810 i 2. ægteskab til: Anne Christensdatter fra Kodallund.

Viet i 1816 i 3. ægteskab til: Anne Andersdatter, kokkepige på Rask.


1. hustru:

Karen Pedersdatter,

Dtr. af: Peder Knudsen, Ring sogn, & hustru

Født: 1771 i Ring sogn, v. Brædstrup; død 1810 i Møllersminde.

Viet i 1801 til Niels Nielsen Møller, gmd. på Møllersminde.


2. hustru:

Anne Christensdatter.

Dtr. af: Søren Jensen i Kodallund, & hustru.

Født: 1781 i Kodallund; – død 1816 i Møllersminde.

Viet i 1810 til Niels Nielsen Møller, gmd. på Møllersminde.


3. hustru:

Anne Andersdatter, kokkepige på Rask.

Dtr. af:

Født: 1775 – 1837.

Viet i 1816 til Niels Nielsen Møller, gmd. på Møllersminde.


Skøde:

Skøde:

Niels Nielsen Møller købte/ fik skøde på gården, Møllersminde, matr. 33, af hartkorn: 0 2 3 1. Skøde i 1808.

(Bemærk, at matrikelnr. 33, i nyere tid er ændret til matr. 20b / 31 f).


*

Karen Pedersdatter & Niels Nielsen Møllers 3 børn:

Niels Nielsen, ffødt 1802 på Boring mark.


*

Peder Nielsen, født 1804 -.


*

Dødfødt barn, født 1806.

*

Anne Margrethe Nielsdatter, født 1808 -.
*

Anne Christensdatter og Niels Nielsen Møllers 3 børn:

Hans Nielsen, født 1811 -.


*

Søren Christian Nielsen, født 1814 – død 1814.


*

Søren Christian Nielsen, født 1816 – død 1816.
*

Anne og Niels Nielsen Møllers 3 børn:

Andreas Emanuel Nielsen, født 1817 - . Bosat i Honum.


*

Hans Nielsen, født 1819 -.


*

Anders Nielsen, f. 1919 -. Gift i 1846 m. Catrine Marie Christensdatter fra ”Skytballegaard” i Boring.Kilde: Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).


Niels Jensen & hustru Anne Madsdatter Jyde

Fæsteskøde 29.07.1789

Afstod: 1808


Ejere:

Niels Jensen, fæstergmd. & møller, på Rask Mølle, Raskhovedgårds mk.

Søn af: Chresten Nielsen, gmd. Boring by, & hustru

Født: 1760 i Boring by. Død: 14.05.1838, 78 år gl.

Viet 7.08.1789 i Hvirring kirke til: enkekone Anne Madsdatter Jyde.


Hustru:

Anne Madsdatter Jyde,

Dtr. af: Mads Sørensen Jyde i Højen sogn, & hustru Maren Thomasdtr..

Født: 1748 i Højen sogn. Død: 27.03.1815, 66 år gl. på Boring mark.

Viet i 1. ægteskab m.: Jens Mikkelsen Bisgaard fra Kalhave.

Viet i 2. ægteskab, 7.08.1789 i Hvirring kirke til: Niels Jensen af Boring.


Skifte:

Den 10.08.1789 er der skifte over Jens Mikkelsen Bisgaard.


Familie-

relationer:

Anne Madsdatter Jydes ½ søster Maren: fælles far og hver deres mor:

Anne Madsdatter Jyde (1748-1815) havde en halvsøster: Maren Madsdatter i Højen (1759-1806); de to halvsøstre havde samme far: Mads Sørensen Jyde, (1725-1800), selvejerbonde i Højen sogn, men hver deres mor! Anne Madsdatter Jydes mor var: Maren Thomasdatter, (1728-1758). Maren Madsdatter Jydes mor var Zidsel Lauritsdatter, 1732 i Højen.

Maren Madsdatter Jyde i Højen blev viet 28.06.1782 til selvejerbonde i Højen, Jacob Hansen Thorndal, (1758-1801). Parret fik 6 børn: 1. Hans Jacobsen, 2. Mads Jacobsen/Mads Møller Jacobsen; 3. Laurits Jacobsen; 4. Jacob Jacobsen, 5. Povel jacobsen; 6. Abelona Jacobsen.


Familie-relation:U.E.´s

Tip3-

oldemor

Maren´s

½-søster:

Anne

Mads-

datter.


Familien Jyde i Højen var velansete og havde mange penge!

Allerede i 1674 købte den 1.ste Mads Sørensen Jyde, (1636 -1712) gården i Højen. Gården forblev selveje i hele rytterperioden, selvom flere Jyde´r var dragoner under Koldinghus Rytterdistrikt.


Junior, Mads Sørensen Jyde, (1725-1800), selvejergårdmand i Højen, havde som resten af familien mange penge; datteren Anne Madsdatter Jyde var et godt parti, sikkert derfor blev hun, Anne Madsdatter hentet til Rasch; hvor hun i 1779 blev gift med Jens Mikkelsen Bisgaard fra Kalhave; han overtog ved giftemålet med Anne Madsdatter - fæsteskøde på møllegården ”Naulhale” på Raschhovedgaards Mark. Arbejdet i mølleriet var slidsomt, og parret havde tilmed den store sorg, at de var barnløse, da Jens Mikkelsen Bisgaard pludselig døde i 1789. Gården og møllen skulle køres videre; seks måneder sen. giftede Anne Madsdatter Jyde sig med sin 2. ægtemand Niels Jensen, f. 1760 Boring; Niels Jensen overtog fæstet på møllegården ”Rask Mølle” på Raschhovedgårds Mark. Anne Madsdatter Jyde og Niels Jensens tilværelse blev meget slidsomt og krank. Parret fik en dødfødt søn i 1790, og to sønner, i 1792 og 1794, der døde kort tid efter fødslen. Anne & Niels Jensens ægteskabet forblev barnløst; der var ingen arving til møllegården! Anne Madsdatter Jyde var forudseende: hun hentede sin 29-årige nevø Mads Jacobsen til ”Rask Mølle” i 1814.


1808

Møllegården på Boring mark, matr. 33, bliver solgt til Niels Nielsen Møller (& hustru Margrethe) i 1808; Niels Nielsen Møller får skøde på gården, der er af 0 2 3 1 hartkorn. Kilde: Hanne Henriksen, Skodborg.


U.E.´s

Tip2-

oldefar:

Mads

Halvsøsteren Maren Madsdatter Jydes søn fra Højen.

Tømrersvend og møller Mads Jacobsen af Højen & hans unge hustru Johanna Jensdatter ankom til møllegården ”Rask Mølle” i 1814. Mads Jacobsen blev møllersvend på ”Rask Mølle” i det første år. Efter Anne Madsdatters død i 1815 overtog Mads Møller Jacobsen fæsteskødet på ”Rask Mølle”, som enkemand Niels Jensen afstod til ham – mod at han måtte få ophold på møllegården, så længe han levede! Niels Jensen døde den 17.05.1838 på ”Rask Mølle”.

Kilde: Slægtsforsker Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.

Fæste-

skøde:

1789.

Uddrag fra Rask Gods Fæsteprotokol 1719 -1837: Nr. 370.

Niels Jensen af Boring, fæster af ”Rask Mølle” på Rask hovedgårds Mark, som Jens Mikkelsen Bisgaard fradøde. Skifte den 10.08.1789, Niels Jensen ægter enken Anne Madsdatter, den 29.07.1789, Folie 127B.

(Hvirring Kirkebog: Raskmølle den 26.06.1789, trolovet Ungkarl Niels Jensen fra Boring, og Enkekonen Anne Madsdatter i Raskmølle. Forlovere: fæstebønderne Terchel Laursen og Chresten Nielsen af Boring Bye; copulerede den 7.08.1789).


Aftægts-

kontrakt:

Niels Jensen på Møllersminde mister sin hustru Anne Madsdatter Jyde den 27.03.1815; to måneder senere ses i et fæstebrev den 17.05.1815, (folie 1448), at han afstår møllegården Raskmølle på Raschhovedgårds Mark, til møller, Mads Jacobsen Møller og hustru Johanna Jensdatter fra Højen, (hustruen Anne Madsdatters nevø).


Jens Mikkelsen Bisgaard & hustru Anne Madsdatter.

Fæsteskøde: 29.12.1778

Fradøde /afstået : 29.07.1789


Ejere:

Jens Mikkelsen Bisgaard, fæster af ”Naulhale Mølle”

Søn af: Mikkel Jensen Bisgaard, Kalhave, & hustru Mette Pedersdatter.

Født: 1737 i Kalhave. Død: 10 maj 1789 på ”Rask Mølle”, Boring mark.

Viet 19.02.1779 i Hvirring kirke til: Anne Madsdatter Jyde.


Hustru:


Anne Madsdatter Jyde.

Dtr. af: Mads Sørensen Jyde i Højen sogn, & hustru Maren Thomasdtr..

Født: 1748 i Højen sogn. Død: 27.03.1815 på Boring mark.

Viet i 1. ægteskab m.: Jens Mikkelsen Bisgaard af Kalhave.

Viet i 2. ægteskab i Hvirring kirke, 7.08.1789 til: Niels Jensen af Boring.


Ulla

Esbjergs


Gravminder over Anne Madsdatter Jyde (1748-1815) & Niels Jensen af Boring (1760-1838), - kan endnu ses på Hvirring kirkegård:


Gårdmandsslægten Jyde i Højen sogn havde penge; måske derfor blev Ane Madsdatter Jyde hentet til Rasch for at blive gift, den 19.02.1779 i Hvirring kirke til Jens Mikkelsen Bisgaard af Kalhave; han var født i 1737, som søn af Mikkel Jensen Bisgård (1700-1741), gmd. i Kalhave, & hustru Mette Pedersdatter, (1707-1771).

Anne Madsdatter Jyde var født 1748 i Højen sogn; som datter af Mads Sørensen Jyde (1725-1800), selvejergårdmand i Højen sogn, & hustru Maren Thomasdatter (1728-1758) i Højen sogn. Det nygifte par, Anne Madsdatter Jyde & Jens Mikkelsen Bisgaard skulle overtage ”Naulhale Mølle” på Raschhovedgårds Mark i forbindelse med deres bryllup den 19.02.1779. Jens Mikkelsen Bisgård fik fæsteskøde på ”Naulhale Mølle” på Boring mark; som den tidligere fæster, Hans Nielsen fradøde. Møllearbejdet var slidsomt, ægtemanden Jens Mikkelsen Bisgård døde i 1789, kun 52 år gl.; Anne Madsdatter Jyde giftede sig igen, 7.08.1789 i Hvirring kirke m. sin 2. ægtemand Niels Jensen af Boring; han overtog i 1789 fæsteskøde på ”Rask Mølle” på Raschhovedgårds Mark.

Arven efter Anne Madsdatter kan endnu ses på kirkegården i Hvirring: ude på kirkegården - til venstre for kirkedøren – ses et fredet gravminde - en træstamme sten i rødlig granit m. inskiption: Her under hviler Anne Masdatter, fød i 1748 i Høyen og død 1815 i Raskmølle; nederst på den 150 cm lange og 32 cm høje gravtræ - ses et timeglas og et par knogler.


På Hvirring kirkegård ses et tilsvarende fredet gravminde over Anne Madsdatters mand, møller Niels Jensen på ”Rask Mølle”, Boring mark; gravmindet ses udenfor og til venstre for våbenhuset, her ses træstamme stenen – med inskriptionen: Her under hviler Salig Niels Jensen, f. 1760 i Boring, døde Rask Mølle 1838.

(Slægtsforsker Ulla Esbjerg er tip2-oldebarn af Mads Møller Jacobsen).

Se: Gravminder på Hvirring kirkegård – se netadresse: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchseach/Aahus_5265.pdf


Børn:

Jens Mikkelsen Bisgaard & hustru Anne Madsdatter Jydes børn:

Anne Madsdatter Jyde havde ingen børn med sin 1. mand: Parret havde mistet 4 børn ved fødslen – eller kort tid derefter. Anne Madsdatter mistede sin 1. mand i 1789; kort tid senere giftede hun sig igen med møllersvenden Niels Jensen fra Boring. Anne Madsdatter Jyde fik ikke ønsket opfyldt, om at få et barn med sin 2. ægtemand Niels Jensen: Parrets børn døde ved fødslen eller kort tid derefter: I 1779 – døde en nyfødt datter; i 1789 – døde en nyfødt søn; i 1783 – døde en nyfødt søn; i 1785 – døde en nyfødt søn; i 1788 døde en nyfødt søn.

Fæste-

skøde:

1778.

Uddrag fra Rask Gods Fæsteprotokol 1719 -1837: Nr. 331.

Jens Mikkelsen Bisgaard fik fæsteskøde den 29.12.1778. på Naulhale Mølle, (Møllersminde?) på Raskhovedgårds Mark, som Hans Nielsen fradøde, 12. 12.1778, Folie 107.

 

Niels Nielsen Møller og hustru Margrethe Hansdtr. / Jensdatter.

Købt: 1773 / 1776

Solgt: 29.12.1778


Ejere:

Niels Nielsen Møller, sen., fæster, Naulhale mølle, Raskhovedgårds mk.

Søn af: Niels Nielsen Møller, gmd. på ’Gl. Vestergaard’ i Boring, & hustru Kirsten Hansdatter.

Født: 1735 i Boring. Død 1801 på Boring mark.

Viet i 1768 til: Margrethe Hans / Jensdatter.


Hustru:

Margrethe Hansdtr. /Jensdatter.

Dtr. af:

Født: 1737 1805.


Skøde:

Skøde:

Niels Nielsen Møller købte i 1773-76 /fik skøde på gården, matr. 33. (Bemærk, at matrikelnr. 33, i nyere tid er ændret til matr. 20b / 31f.).*

Margrethe og Niels Nielsen Møllers børn:

Niels Nielsen Møller, f. 1769 – 1843; gmd. på ”Naulhale”. Gift i 1801 i 1. ægteskab til: Anne Andersdatter. Gift i 1810 i 2. ægteskab til: Anne Christensdatter. Gift i 1816 i 3. ægteskab til: Karen Pedersdatter.


*

Apellone Nielsdatter, f. 1773 -.


*

Apellone Nielsdatter, f. 1774 -.


*

Jens Nielsen, f. 1778 -.


forlovelse før 1768.

Margrethe Hans /Jensdatter og Niels Nielsen Møller lærte hinanden at kende, mens de begge i tjente hos Jørgen Offersen i Kalhave før 1768.


Hans Nielsen & hustru Kirsten Jensdatter.

Fæsteskøde: 23.03.1768

Fradøde /afstået: 1773-76


Ejere:

Hans Nielsen, fæster på Naulhale mølle på Rask Hovedgårds Mark.

Søn af:

Født: i Uldum. Død: 1778 på Boring mark.

Viet 23.03.1768 i Hvirring kirke til enkekone Kirsten Jensen, Boring mk.


Hustru:

Kirsten Jensdatter,

Dtr. af:

Født:

Viet i 1. ægteskab til Niels Sørensen fra Haurum.

Viet i 2. ægteskab den 23.03.1768 til Hans Nielsen fra Uldum.


Fæste-skøde:

1768.

Uddrag fra Rask Gods Fæsteprotokol 1719 -1837:

275. Hans Nielsen får fæsteskøde på Naulhale Mølle på Rask Hovedgårds Mark, som Niels Sørensen fradøde, og ægter enken Kirsten Jensdatter, 23.03.1768, Folie 90.

 

Niels Sørensen & Kirsten Jensdatter.

Fæsteskøde: 14.06.1757

Fradøde /afstået: 23.03.1768


Ejere:

Niels Sørensen, fæster på Naulhale Mølle på Rask Hovedgårds Mark.

Søn af:

Født: i Haurum. Død: 1768 på Boring Mark.

Viet til Kirsten Jensdatter.


Hustru:

Kirsten Jensdatter,

Dtr. af:

Født:

Viet i 1. ægteskab m. Niels Sørensen fra Haurum.

Viet i 2. ægteskab, 23.03.1768 i Hvirring kirke til Hans Nielsen, Uldum.


Fæste-skøde:

1757.

Uddrag fra Rask Gods Fæsteprotokol 1719 -1837: Nr. 184.

Niels Sørensen får fæsteskøde på Naulhale Mølle på Rask hovedgårds Mark, som Jens Rasmussen fradøde og hans enke har afstået (der nævnes en del marknavne), den 14.06.1757, Folie 57 .

 

Jens Rasmussen Møller

Fæsteskøde:

Afstået: 14.06.1757


Ejere:

Jens Rasmussen Møller, fæster Naulhale Mølle, Rask hovedgårds Mk.

Søn af:

Født: Død: 1957 på Boring mark.

Viet den


Hustru:

Hustru

Dtr. af:

Født:

Viet


Fæste-skøde:

1719.

Uddrag fra Rask Gods Fæsteprotokol 1719 -1837: Skøde nr. 83.

  Jens Rasmussen Møller fæster Naulhale Mølle på Rask Mark, som han selv bebor, den 16.05.1719, Folie 22.

Børn:Kilde:

På Landsarkivet i Viborg har Ulla Esbjerg fundet disse værdifulde oplysninger:

I ”Rask Gods Fæsteprotokol 1719-1837” ses, at gården, Møllersminde på Boring mark, fra 1719-1778 - blev kaldt: ”Naulhale Mølle” på Rask hovedgårds Mark. Ti år senere ses i fæsteprotokollen – fra 1789-1885, at møllegården på Boring Mark bliver kaldt: ”Rask Mølle” på Rask hovedgårds Mark. Senere skødeoplysninger viser, at Møller-slægten har ejet møllegården på Boring mark gennem mange generationer; indtil gmd. og møller Jens Madsen Møller omkring 1880 oplevede dødsfald i familien, hvorved han tabte lysten til arbejdet på møllen – først mistede han sin 1. hustru efter en svær tvillingefødsel i 1867, og knap ti år sen. mistede han sin 2. hustru i barsel i 1876; Jens Madsen Møller blev selv alvorligt syg, og en tid sen. døde han i Boring, den 28.01.1885, kun 65 år gl.. Ingen af hans voksne sønner ønskede at overtage eller drive gården ”Møllersminde”, som gården nu blev kaldt – som minde om møller Jens Madsen Møller. Slægtsforsker Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand .
Boring Bys historie:

Mølleriet på Møllersminde nedlægges i 1885:

Efter Jens Madsen Møllers død i januar 1885 blev gården Møllersminde afhændet til fremmede, da sønnerne ikke ønskede at overtage den slægtsejede møllegård på Boring mark. (Kilde: Ulla Esbjerg, Fjellerup).

I folketællingslister kan vi se, at gårdbestyrer Karl Jensen fra Nim & hans hustru Johanne Marie Pedersdatter boede på gården i 1890!


Vind-møllen

flyttes fra ”Møllers-minde”

til Rask ”Mølle-gård”:

i 1885.

Hvem blev ejer af vindmøllen & mølleriet på Møllersminde eft. år 1885?


Gdr. Jens Andersen i Flemming, solgte sin gård, Flemming Nørregård i 1884. Jens Andersen havde altid haft et stort ønske om at blive møller, dette var grunden til, at han købte Rask Møllegård i Rask Mølle m. tilhørende vandmølle i 1885. Gården var sat til salg efter møllerfruen Kristine Larsine Jørgensdatters død i 1883.

Jens Andersen tænkte længe over sagen, han havde flere muligheder, da gmd. & møller Jens Madsen Møller på Møllersminde også ville sælge møllegården på Boring mark, her medfulgte et fuldt udbygget mølleri og den store vindmølle.


Alt tyder på, at Jens Andersen valgte at kombinere købet, ved at købe Rask Møllegård i Rask Mølle - i året 1885; og samtidig opkøbe det fuldt udbyggede mølleri & den store vindmølle på Møllersminde; det vil sige, at vindmøllen & møllekværnen m.m. skulle flyttes og opstilles på henholdsvis på Mølletoften og inde i mølleriet på Rask Møllegård.


Møller Jens Andersen kunne dermed påbegynde sin nye tilværelse som møller på Møllegården i Rask Mølle i 1885, han hyrede straks et par møllersvende til at hjælpe sig i mølleriet.

Vind & vand-møllen

i Rask Mølle:

1856-

1884.

Rask Mølle bys historie: uddrag fra lysbilledtekst 1.

Vand- & Vindmøllen på Mølletoften i Rask Mølle, 1856 - 1884:

Mølleren på Rask Møllegård, Niels Jensen Koch (Møller), var født i Nørup sogn, den 8.02.1818; (død 1872 i Rask Mølle); han blev viet den 27.06.1851 i Kolding kirke til Kristine Larsine Jørgendatter, hun var født i Kolding den 14.09.1819, (død den 14.02.1883 i Rask Mølle).

(Niels Jensen Koch (Møller) havde tidligere været bestyrer af Naundrup Mølle i Seest sogn, før han kom til Rask Mølle).


Niels Jensen Koch (Møller) flytter til Hvirring sogn og overtager forpagtningen af af Rask Mølle, der hørte under Rask Hovedgård.

Efter Niels Jensen Koch (Møller)´s død i 1872, har hans kone Kristine Larsine Jørgensdatter, parrets 2 sønner & 1 datter - formentlig videreført forpagtningen af møllen – indtil 1884, hvorefter gmd. Jens Andersen fra Flemming køber Møllegården i 1885.


Vand- & vind-møllen i

Rask Mølle : 1885-1904.

Rask Mølle bys historie: uddrag fra lysbilledtekst 2.

Vandmøllen på Mølletoften i Rask Mølle: 1885

Den første selvejer af Møllegården i Rask Mølle, var gårdejer Jens Andersen fra Flemming Nørregård, han købte Rask Møllegård på Mølletoften m. tilhørende vandmølle i 1885, samtidig med købet af den store vindmølle & mølleriet på Møllersminde i 1885.

Møller Jens Andersen var oldefar til Ole Nørregaard, (bankassistent & senere filialchef i Horsens Bank, Rask Mølle afdeling i 1960´erne!


Ole Nørgaard Andersen fortæller, at hans oldefar, gmd. Jens Andersen solgte sin gård, Flemming Nørregård i 1884; hvorefter han købte Møllegården i Rask Mølle med tilhørende vand- & * vindmølle i 1885!


Jens Andersen var ikke nogen god møller, han lod møllersvendene passe mølleriet, og det gik dårligt på Møllegården. Den ene ulykke afløste den anden, bl.a. da vindmøllen brændte, og Jens Andersen så sig nødsaget til at udbygge vandmøllen med en dampmølle, som blev stillet op ved siden af vandmøllen. Da de skal til at starte motoren viser det sig, at der er en revne i kedlen! Den nye dampmølle kom aldrig til at fungere i mølleriet. Møller Jens Andersen sagsøgte firmaet, der havde solgt ham damp-møllen; men firmaet fralagde sig et hvert ansvar, og han tabte retssagen og således måtte han afhænde Møllegården i 1904.

Derefter købte Jens Andersen, ejendommen, Hovedgaden 4, i Rask Mølle, hvor han var telefon-centralbestyrer i en årrække.


Senere kender vi ejendommen, Hovedgaden 4, som malermester Viggo Ravn hus, som han ejede igennem en årrække indtil 1960´erne. Viggo Ravn havde sin malerforretning ud mod Hovedgaden, mens han også privat boede i huset sammen med sin familie.


Senere rejste Jens Andersen til Nr. Snede, hvor han købte ”Hotel Landbohjemmet”, som han drev i en årrække.

Kilde: ”Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn”, med mødested på Rask Mølle skole. Uddrag fra bogen med lysbilledtekster.

Kilde:

Skøder, Ft., kirkebøger, fra 1683 – 1834, Hanne Henriksen, Skodborg).


Afsnit 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutter

her.

Afsnit 7 er opdateret 17.01.2013.

I. ang. Møller & gmd. på Møllersminde, Mads Møller Jacobsen og hans efterslægt.

ang. Anne Madsdatter Jyde, (f. 1749, Højen; død 1815, Boring mark); Anne Madsdatter Jyde var ud af en velhavende familie i Højen; hun blev hentet til Rasch, for at blive gift med Jens Mikkelsen Bisgaard fra Kalhave i 1779; ægtemanden overtager fæsteskøde på ”Naulhale Mølle” på Raschhovedgårds Mark. Efter ægtemanden Jens´ død i 1789, gifter Anne Madsdatter Jyde sig igen - med sin 2. ægtemand Niels Jensen fra Boring i 1789; han overtager fæsteskødet på ”Rask Mølle” på Raschhovedgårds Mark, (som møllegården Møllersminde, på Boring mark p.d.t. blev kaldt i Rasch Gods Fæsteprotokol 1719-1737).

 1. Anne Madsdatter Jyde døde i 1815. Arven efter hende og ægtemanden Niels Jensen kan ses endnu på Hvirring kirkegård.

  Det er et fredet gravminde, der ligger udenfor kirkedøren – det er én af de tre granit "møllesten" med inskriptionen: Her hviler Salig Niels Jensen, f. 1760 i Boring, død i Rask Mølle 1838.

  Kilde: Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.

 2. Ang. Møller Jens Andersen ejer af Rask Møllegård, 1885-1904.   (Kilde: Lokalhistorisk arkiv i Rask Mølle, lysbilledtekster)

 3.  

Møllegården Møllersminde og Rask Møllegård i Rask Mølle´s historie er flettet tæt ind i hinanden igennem tiderne!

Skriv til os, hvis du har nye oplysninger om Møllersminde og slægterne, der har boet på møllegården!

 

Jeg drømte forleden, at jeg stod med ”The missing Link”, et gl. dokument i hånden - det var et selvejer skøde (m. harkort & tiender); hvor Ane Madsdatter Jyde køber Rask Møllegård omkr. århundredeskiftet 1800!

Hvem kan hjælpe med at finde de gl. dokumenter /skøder fra møllegården Møllersminde, Boring mark, & Møllegården i Rask Mølle! (kilde: kulturmindesamler Milrid Søndergård, ”Boring Arkivkontor”. E-mail: milrid@mail.dk).

 

Nb.: området ved Møllersminde hed i ældre tid: "Naulhane" ifølge gl. kort!