www.boringby.com

M B

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 9 -  Møllersmindevej 28  - Boring mark.

 

 

Rask Mølle Spåntagning A/S

Møllersmindevej 28

 

 

 

 

Virksomheden Rask Mølle Spåntagning A/S

blev udnævnt til

Årets virksomhed i 1996

 

Tørring-Uldum Erhvervssåd uddelte fredag, den 30. august 1996 årets erhvervspris til en virksomhed i Tørring-Uldum kommune.

 

Prisen  gik i år til RM Spåntagning i Rask Mølle,

der er specialister i spåntagende bearbejdning indenfor især rustfri stål, titan, aluminium, messing og stållegeringer.

 

RM Spåntagning startede som Jørgen Knap og Hans Jørgen Johansens fritidsvirksomhed i en tid med lavkonjuktur, hvor ingen tjente penge, og hvor arbejdsløsheden var høj. Alligevel havde de to grundlæggende modet og energien til at starte som selvstændige, og evnerne til at skabe den driftige og solide virksomhed, vi kender

 RM Spåntagning som i dag!

 

RM Spåntagning er således et sundt og godt forbillede for andre, der ønsker at starte egen virksomhed, og forbilleder har vi brug for i en tid, hvor vi hører mest om den danske befolknings manglende lyst og vilje til at blive selvstændige erhvervsdrivende.

 

RM Spåntagning har formået at sætte Rask Mølle på landkortet og er dermed bevis på, at også landkommunerne kan gøre sig gældende erhvervsmæssigt.

 

 

RM Spåntag har 15 ansatte (nuv. 2010), og der arbejdes  i tre holds skift, med produktion 24 timer i døgnet.
RM Spåntgning A/S er ejet af Jørgen Marquard Knap og Hans Jørgen Johansen. Siden starten af 1985 har maskinvirksomheder specialiseret sig i spåntagende bearbejdning af især rustfrit stål, titan, aluminium og stållegeringer.

 

Kilde: Tak til Jørgen Knap og Hans Jørgen Johansen - for lån af foto & materiale om virksomheden RM Spåntagning A/S  på Møllersmindevej28 til vores Boring-udstilling på Rask Mølle skole, 2010. Ovenstående tekst er uddrag fra avisartikel, 1996.

 

 Flere billeder fra virksomheden "RM Spåntagning" set indefra, hvor personalet betjener de topmoderne elektroniske specialmaskiner - bliver indsat senere - på hjemmesiden via links til denne hovedside!

 

Hvis du har interessante billeder fra Møllersmindevej 28 - så kontakt os gerne!  

 

Afsnit 9

Møllersminde 28

Boring mark

 

 

Opdat.: 2.04.2017

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af

de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail! Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her:

 

Afsnit 9

Møllersmindevej 28

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 31N, Hvirring sogn).

Boring

mark


Byggeår: 1990


Hans J. Johansen og Jørgen M. Knap købte industribyggegrunden, matr. 31N på Boring mark, af Tørring-Uldum kommune i 1990. Kort tid derefter blev firmaets værkstedshal bygget på Møllersmindevej 29.Nuværende ejere:

Hans Jørgen Johansen og Jørgen Marquard Knap

-

Købt: 03.05.1990 (industribyggegrund)

-

Opretter A/S: 15.11.1990 (R. M. Spåntagning A/S)

-

Solgt:

-

Ejere:

Hans Jørgen Johansen, direktør.

Søn af: Knud Johansen, Kalhave og hustru

Født:

Gift m.: Conni Mathiasen


Jørgen Marquard Knap, direktør.

Søn af:

Født:

Gift m.: Tove Knap

Privatbolig i Kodallund


Skøde:

Skøde:

Hans Jørgen Johansen og Jørgen Marquard Knap købte / fik skøde på industrigrunden, matr. 31N på Møllersmindevej, af Tørring-Uldum kommune, den 20.08.1990. Købspris: 65.120 Dkr.

A/S. oprettes d. 15.11.1990 under firmanavnet: R. M. Spåntagning A/S.

Købspris: 1.546.114 Dkr.

Udvidelser i firmaet / ifølge skøde den 02.02.1993. (Skøde: I 475).

Pris: 1.020.000 Dkr.

Tørring-Uldum kommune

-

Købt: 25.03.1975 (gården Møllersminde)

-

Solgt: 03.05.1990 (industribyggegrund)

-

Skøde:

Skøde:

Tørring-Uldum kommune købte/fik skøde på gården Møllersminde, matr. 20B m.fl., af gdr. Rasmus Holgersen, 25.03.1975. (Skøde: N 599).


Notat:

Kommunes tekniske udvalg har lavet en udvidet lokalplan over området på Boring mark.

Gården Møllersminde er delt, således at bygningerne er blevet solgt fra og udnyttes til privat beboelse.

Landbrugsjorden udstykkes til private parcelhusgrunde, samt til industrigrunde på Møllersmindevej.

Afsnit 9 slutter