www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 97 -  Kalhavevej 16  - Bandbjerg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer eller af huset Kalhavevej 16.

 

Afsnit 97

Kalhavevej 16

Bandbjerg

 

Opdat.: 16.08.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Rasmus&Nicoline1944»

Guldbryllupsbillede af Nicoline & Rasmus Jensen

& deres børnebørn.

Se side 190.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 97


Kalhavevej 16

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 28c, 29c; Hvirring sogn).

Boring

mark

Byggeår: før 1896 (ejendommens udbygninger);

Byggeår: 1896. (1. stuehus)

Byggeår: 1953. (2. stuehus), bygget i røde mursten & fast tag.

I 1896 købte Rasmus Jensen Rasmussen, murer & tømrer på Boring mark et stykke udmarksjord, matr. 29c, med herpå værende udbygniger af Mads Peter Møller Lange, Kalhavevej 19; Rasmus Jensen bygger straks et stuehus i tilslutning til sin nye ejendom, Kalhavevej 16, som han ejede fra 1896-97.


Huset tidligere ejer, Johannes Jensen, var referant til Vejle Amts Folkeblad i en længere årrække; Johannes Jensen og hans hustru Helga Bording Jensen, ejede ejendommen Kalhavevej 16, fra 1941 – 2003.Afsnit 97, i dette afsnit – i årene 1918 -1933, ses: ejeren af Kalhavevej 16: fhv. fængselsinspektør, og sen. husmand Niels Olesen på Boring mark, han var født i Åle i 1866; udd. beslagsmed i Nim; og under sin militærtjeneste i 1890, blev han udsendt til de dansk vestindiske øer på en 7- årig kontrakt m. militæret. På St. Croix mødte han en ung, smuk pige; det viste sig, at hun var politiinspektørens datter, Mary Christine Erichsen i Christiansted. Niels Olesen blev gift med Mary Christine i 1897, og fik i tilgift stillingen som fængselsinspektør på St.Croix.


Niels Olesen blev efterhånden en velhavende mand på St. Croix, han ejede en stor sukkerrørs-plantage og 3 ejendomme på de dansk vestindiske øer – indtil 1918.

Hjemme i Danmark var der økonomisk krise efter udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914. Efter en folkeafstemning i 1916, blev de dansk vestindiske øer solgt til amerikanerne i 1917. Niels Olesen var lovet fri hjemrejse og livsvarig pension af den danske Stat; men det var tomme løfter, for familien fik absolut ingen hjælp til hjemrejsen til Danmark; Niels Olesen & familie brugte en stor del af deres formue på et ufrivilligt ophold i USA, hvor de var igennem måneders tovtrækkeri med amerikanerne, før de fik lov til at rejse med et skib til Danmark i 1918.

Fra St. Croix havde Niels Olesen & Mary Christine i forvejen sendt de to ældste døtre til Danmark, glæden var derfor stor ved genforeningen i Rask Mølle, dog overskygget af sorgen over sønnernes skæbne! Niels Olesen havde drømt om at købe en gård på 100 – 125 td.l., i hjemlandet Danmark; det endte med, at der KUN var råd til at købe en mindre ejendom i Bandbjerg ved Rask Mølle. Den tidl. fængselsinspektør Niels Olesen fik skøde på ejendommen, matr, 28c, 29c, Kalhavevej 16, den 9. 08.1918.


Nuværende ejere:


Thomas Nybo Jensen og Mette Bording Nybo Jensen

Købt: 24.08.2003

Solgt:


Ejere:

Thomas Nybo Jensen.

Søn af:

Født:

Gift m.: Mette Bording Nybo Jensen


Hustru:

Mette Bording Nybo Jensen.

Dtr. af:

Født:Skøde:

Skøde:

Thomas Nybo Jensen og Mette Bording Nybo Jensen købte /fik skøde på huset, Kalhavevej 16, matr. 28c, 27g, 29c og 29g, af Johannes Jensen, 24.08.2003. (Skøde: N 693). Ejd.værdi: 760.000 Kr.Børn:

Johannes Jensen og Helga Bording Jensen.

Købt: 09.06.1941

Solgt: 24.08.2003


Ejere:

Johannes Jensen; journalist og referent til Vejle Amts Folkeblad.

Søn af: Jens Jørgen Jensen, gmd. i Hv. Mark; & hustru Matea Katrine M. Madsen.

Født: den 22.09.1914, Hvirring Mark. Død: 08.02.2004 i Rask Mølle.

Gift: den 8.06.1941 i Voerladegård kirke m.: Helga Bording, af Gantrup.


Hustru:

Helga Jensen, husmoder.

Dtr. af: Jens Peder Jensen Bording, boelsmand i Gantrup, & hustru Jørgine Jørgensen af Gantrup, Voerladegård sogn, Skanderborg amt.

Født: den 27.08.1916 i Gantrup, Voerladegård sogn; død: den 1.03.2015, Rask Mølle.


Skøde:

Skøde:

Johannes Jensen købte /fik skøde på huset, Kalhavevej 16, matr. 28c, 27g, 29c og 29g, af Chr. Andersen, den 09.06.1941. (Skøde: N 693). Købspris: 18.900 Dkr.


Kalhave-vej 16,

1941-

2003:
Nyt hus

1953:

Johannes Jensen købte Kalhavevej 16, i juni 1941, s.m. hustruen Helga; parret drev landbrugsejendommen i en årrække med en besætning på et par køer & en hest, samt svin & fjerkræ m.m.. For at tjene en ekstra skilling til sig og sin familie - arbejdede Johannes Jensen allerede i 1936 – med at duplikere & skrive festsange for folk fra egnen; Johannes Jensen blev udd. journalist & sen. ansat som journalist & referant på Vejle Amts Folkeblad, på lokalredaktionen for Tørring, Rask Mølle & Uldum, hvor han var beskæftiget, indtil sin død i 2004.


I 1953 byggede Johannes Jensen et nyt stuehus på Kalhavevej 16, huset blev opført i 3 etager, med 30 m² kælderlokaler; huset var sammenbygget med værksted & en bilgarage, der lå direkte ud til Kalhavevejen. Det nye stuehus skulle erstatte det gl. bindingsværks-stuehus fra 1896; ejendommens udbygninger fungerede i en årrække; indtil jorden blev solgt til byggegrunde, bl.a. Matr. 28e, Kalhavevej 14, der blev købt af Inger Dencker og Tage Sommer Mikkelsen, fra Boring Vestergård, i 1983!


Skøde:

Skøde: solgt

Den 06.07.1983. Johannes Jensen solgte byggegrunden, Kalhavevej 14, matr. 28e til gårdejer Tage Mikkelsen, Boring. (Skøde: I 393). Salgspris: 100.000 Dkr.
Helga & Johannes Jensens 2 døtre:

Birgit Bording Jensen, f. 25.06.1942 på Boring mark; bosat i Ulbjerg.Thea Bording Jensen, f. 27.12.1950 på Boring mark; bosat i Jelling.
Nekrolog:

Horsens Folkeblad skriver nekrolog over Johannes Jensen, Rask Mølle.

Johannes Jensen, Rask Mølle, er død 89 år gl.. Johannes Jensen var født på Hvirring mark. Efter sit giftemål med Helga Bording bosatte de sig i Rask Mølle.

Her startede de et lille landbrug. Da det var nødvendigt med en ekstra indtjening, begyndte Johannes at duplikere festsange, dagsordner osv.

Allerede i 1936 sendte Johanne Jensen de første nyheder til Horsens Folkeblad.


Fra 1947 arbejdede han freelance ved Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad både inden for nyheder og billedstof. I 1970 blev han fastansat ved Vejle Amts Folkeblad som lokalmeddeler for Hvirring-Hornborg, Uldum og Grejs-Sindbjerg sogne Her arbejdede han til han blev pensioneret som 67-årig.

Efter sin pensionering forskede han bl.a. i sin mors slægt, som han kunne datere til 1600-tallet. Forskningen foregik sammen med Helga fortrinsvis på Rigsarkivet i Viborg. Desuden deltog han og Helga i mange pensionistkurser på forskellige højskoler rundt omkring i landet.


En anden stor interesse var campingture.

Helga og Johannes camperede i telt over det ganske land, og hver en egn blev grundigt udforsket. Som pensionist tog Johannes også en gammel interesse op, nemlig violinen. Han spillede til folkedans i Åle Forsamlingshus.


I 2001 kunne Johannes og Helga fejre deres diamantbryllup.

Johannes Jensen efterlader sig foruden sin hustru Helga også to døtre, Birgit og Thea, som bor i henholdsvis Ulbjerg og Jelling, samt fem børnebørn og seks oldebørn.

Kilde: Horsens Folkeblad, den 12. februar 2004.


Nekrolog:

Horsens Folkeblad skriver nekrolog over Helga Jensen, Rask Mølle:

Helga Jensen, Rask Mølle er død, 98 år. Hun blev født i Gantrup ved Østbirk og blev i 1941 gift med Johannes Jensen. De boede på Kalhavevej i Rask Mølle indtil 2003 og flyttede derefter til Jasminvej, hvor Helga Jensen boede som enke fra 2004.

Hendes store interesse var blomster, og hun sad i bestyrelsen for den lokale havekreds i en årrække, bl.a. i en tid som formand. Hun holdt sig orienteret om samfundet som fast læser af både Horsens Folkeblad og Jyllands Posten, og hun fulgte sin familie tæt. Foruden sine to døtre efterlader Helga Jensen sig både svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Kilde: Horsens Folkeblad, den 4. marts 2015.Jens Chr. Andersen

Købt: 02.09.1933

Solgt: 09.06.1941


Ejere:

Jens Chr. Andersen

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Andersen

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Chr. Andersen købte /fik skøde på parcellen, matr. 28c, 27g, 29c og 29g; og 11h, Boringskov, af Niels Chr. Nielsen, d. 02.09.1933. (Skøde: N 693).


Børn:
IV.

Niels Olesen & Mary Kristine Olesen, f. Erichsen.

Købt: 09.08.1918

Solgt: 02.09.1933


Ejere:

Niels Olesen; udd. beslagsmed i Nim; indkaldt i militærtjeneste i 1890; udsendt til de vestindiske øer; fængselsinspektør i Richmond, Christiansted på St. Croix, 1897-1917.

Søn af: Søren Olesen, husmand i Aale By, & hustru Mette Kirstine Olesen.

Født: den 04.10.1866 i Åle By. (Død: 19.05.1948, Kalhavevej, Rask Mølle; 82 år gl.).

Gift i 1897 i Christiansted med: Mary Christine Erichsen, Christiansted på St. Croix.


Hustru:

Mary Christine Olesen, f. Erichsen.

Dtr. af: Carl Erichsen, f. i Sverige; udd. skomager, politidirektør i Christiansted på St. Croix, & hustru Julia Vilhelmina Olesen, f. Erichsen, f. 1848 på dansk vestindiske øer.

Født: den 17.08.1878 på St. Croix. (Død: den 12.03.1955 i Rask Mølle; 77 år gl.).Skøde: a.

Niels Olesen købte /fik skøde på huset, Kalhavevej 16; matr. 28c, og 29c m.fl., m. kongekvægtiende, fra Carl Johansen, den 09.08.1918. (Skøde: C 14). Parcellen strakte sig fra Kalhavevej, i en bred stribe ned til Mølleåen.Skøde:

Den 26.08.1921. Niels Olesen købte /fik skøde på matr. 11h, Boringskov, fra Jens Chr. Andersen. (Skøde: C 14).Skøde:

Den 21.07.1922. Niels Olesen købte /fik skøde på matr. 2 cf, 2 ch, og 11m, fra Peter Hansen. (Skøde: C 14).


Pantebreve & skøder:

Niels Nielsen, (nu ny matrikel: 2di, 2 dh, 11s.).

Skøde af 14 april 1926, læst 7.05. s. år, tillige læst som senere indtrædende matr 11r, m. H. 1. Ret for Køberen og senere egne til ved bebyggelse af 11s, at have vinduer ind mod matr. 11 r.. (Kilde: Statens Arkiver, Nim herredsfoged, Realregister, Hvirring sogn, opslag 225 /293.Skødeoversigt:

Landsmatrikel Skøde: 01.06.1918.

Hartkorn, Matr. 29c: 1½ album, solgt. Matr. 29f: 1., 0 alb., forandret.

Matr. 29g: 3., 0 album, solgt. Matr. 11h: uden hartkorn, forandret.

Matr. 11m: Boring uden hartkorn, udstykket. Matr. 2cf: Rask, hkt. 1 1/4 alb., udstykket, solgt. Matr. 2ch: Rask, 1/4 album, udstykket, solgtM. Skriver, 21.01.1926: 29f.: udstykket; 11_ Boring skov; 2cf Rask, udstykket; 2dh, Rask, solgt; 2di, Rask, solgt; 2ch Rask, solgt; 2dk Rask, solgt; 11m Boring, solgt; 11r Boring, solgt; 11s Boring, solgt; 29f Rask, forandret; 2 L Rask, solgt.


Fængselsinspektør Niels Olesen & hustru Mary Christine Olesens børn:

Anne Mette Kirstine Olesen, født den 29.08.1898 i Christiansted, på St. Croix; (forældrene flyttede til Danmark i 1918, hvor de købte & bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i året 1918, til 1933); Anne Mette blev gift den 23.09.1923 i Hvirring kirke, m. ungkarl, boelsmand, Johannes Mortensen af Kalhave, bosat på ejendommen ”Feldborg” på Kalhavevej; han var født den 21.12.1887 i Uldum; søn af Høker Peter Mortensen & hustru Karen Jensen. Forlover: karetmager Peter Mortensen, Uldum.


Ingeborg Johanne Sofie Olesen, f. 27.10.1900, i Christiansted, på St. Croix; (forældrene flyttede til Danmark i 1918, hvor de købte & bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i året 1918, til 1933); hun blev gift 4.11.1928 i Hvirring kirke, med ungkarl, fodermester Viggo Sigvald Poulsen, Boring, Hvirring sogn; født 3.05.1907 i Thorsted sogn; søn af snedker Poul Kristian Poulsen & hustru Ane Petrea Petersen.


Lauritz Christian Olesen, f. c. 1904, i Christiansted, på St. Croix; han var indlagt på et spedalskheds-hospital i Richmond, St. Croix; hans skæbne kendes ikke! Forældrene flyttede til Danmark i 1918, de bosatte sig på ejendom. Kalhavevej 16, i Rask Mølle.


May Alberta Christensen, f. Olesen, født den 7.03.1906, i Christiansted på St. Croix; (forældrene flyttede til Danmark i 1918, hvor de købte & bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i året 1918, til 1933); May blev gift den 7.03.1926 i Godthåbskirken i Kbh., m. arbejdsmand Niels Anton Thorning Christensen, Lindebjerg mark, pr. Sorø, Lynge sogn, Alsted herred; han var født 15.08.1904 i København. Parrets bryllups-adresse: Nikolajvej 3A, Kbh.. Forlovere: forsikringsagent Michael Paludan Thorning Christensens hustru Agathe Kragh, København. Parret May & Niels Th. Christensen købte sen. ejendommen, Kalhavevej 20, i Rask Mølle, hvor de boede fra 1930 - 1981.


Maria Cathrine Wilhelmine Rasmussen, f. Olesen, født 14.02.1909, i Christiansted, på St. Croix; (forældrene flyttede til Danmark i 1918, hvor de købte & bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i året 1918, til 1933); Wilhelmine blev gift 9.10.1932 i Hvirring kirke, m. møller Hans Skibby Rasmussen, gdr. i Honum, (f. 28.07.1905; død 1968 i Honum); Wilhelmine døde 20.01.1984 i Honum, Hvirring sogn, 75 år gl..


Maren Alfrida Olesen, født 6.11.1912, i Christiansted, St. Croix; (forældrene flyttede til Danmark i 1918, hvor de købte & bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i året 1918, til 1933); Maren blev gift den 6.11.1933 i Hvirring kirke, m. ungkarl, husmand Kristian Frederik Møller Andersen, han var født den 26.11.1908 i Hvirring sogn; søn af husmand Jens Kristian Andersen & hustru Kirsten Marie Andersen.


Niels Holtom Olesen, f. 1916 i Christiansted, på St. Croix; (forældrene flyttede til Danmark i 1918, hvor de købte & bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i året 1918, til 1933); Niels Holtom Olesen døde i 1918 i USA, kun 2 år gl., under familiens hjemrejse til Danmark, via Sverige.


Karl Frederik Olesen, f. den 26.10.1919 på Boring mark, (Karl Frederik blev født - efter familiens hjemkomst til Danmark). Iflg. Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde; var hans morbror, Karl Frederik Olesen, omkr. 1950, ansat som fodermester på en større gård i Rårup; sen. var Karl Frederik Olesen fodermester på ”Havreballegård” v. Skanderborg, hvor Karls hustru var ansat inde i hovedbygningen.


Farmor:

Far & mor


Hans Chr.

Skibbys

familie:

Marie Cathrine Wilhelmine, & gdr. i Honum, Hans Skibby Rasmussens søn:

Kristian Skibby Rasmussen, blev gift med Vera Rasmussen

Vera & Kristian Skibby Rasmussen fik 4 børn: én af sønnerne er politiker MF for DF.

Hans Chr. Skibby, er født i jan. 1959; gift i 1. ægteskab, m.______; børn: 2.

Hans Chr. Skibby, Tørring, er gift i 2. ægteskab med Linda Olesen, fra Tinnet v. Vonge; parret er bosat i Tørring; børn: 2 sønner.

Hans Christian Skibby er udd. speditør. Han arbejdede i en årrække hos Flextek A/S i Vejle. Hans Chr. Skibby sad i byrådet i det gl. Tørring-Uldum kommune indtil kommunalreformen 2006 /2007 , og derefter fortsat sidder i byrådet for Hedensted storkommune. Hans Christian Skibby passer samtidig sit tilforordnede politiske arbejde på Christiansborg, som MF i Folketinget for DF.

(Politiker Hans Chr. Skibby, Tørring, er sønnesøn af Marie Cathrine Wilhelmine, f. Olesen, & gdr. Hans Skibby Rasmussen, i Honum, v. Rask Mølle).


Niels Olesen var plantageejer i Christiansted på St. Croix:

Oldefaderen Niels Olesen var danskfødt i Åle, den 4.10.1866; han blev udlært klejnsmed i Nim, og arbejdede en tid på "Hotel Horsensgaard" som beslagsmed. Han rejste omkring 1890 til St. Croix, hvor han var ansat på en syvårig kontrakt som beslagsmed inden for dansk militærs ryttervæsen.

I sin fritid ejede han tre ejendomme, foruden en sukkerrørs-plantage. Han tog en uddannelse som bogholder, og endte som fængselsdirektør, hvor han foruden arresthuset havde tilsyn med øens fattiggård og spedalskheds-hospital.

Kilde: Horsens Folkeblad, 2000, & 2001: Hans Kr. Skibby, Tørring, viser fotos og fortæller om sine oldeforældre, Niels Olesen & Mary Kristine Olesen, på St. Croix.
Beretningen om fængselsinspektør Niels Olesen, & hustru Mary Kristine Olesen:

Niels Olesen, var dansker & født 1866 i Åle; hans hustru Mary Kristine, f. Erichsen, var født i 1906 på St. Croix; hun var datter af politiinspektør Carl Fr. Erichsen i Christiansted; Mary Christine og Niels Olesen blev gift i 1897; svigerfaderen har formentlig været medvirkende til, at Niels Olesen fik stillingen som fængselsinspektør i Christiansted med fri embedsbolig til det nygifte par.


Parrets første barn blev født i 1898 i Christiansted på St. Croix: 1. Anne Mette Kirstine Olesen, f. 1898; 2. Ingeborg Johanne Sofie Olesen, f. 1900; 3. Lauritz Christian Olesen, f. 1904, han blev senere indlagt på spedalskhedshospitalet på St. Croix; 4. May Alberta Olesen, f. 1906, hun blev sen. gift med Niels Thorning Christensen, og bosat på ejendommen, Kalhavevej 20 i Rask Mølle; 5. Maria Cathrine Wilhelmine Olesen, f. 1909, hun blev sen. gift med gdr. Hans Skibby Rasmussen, i Honum, Hvirring sogn; 6. Maren Alfrida Olesen, f. 1912; 7. Niels Holtom Olesen, f. 1916, han døde som 2-årig i USA, under hjemrejsen til Danmark;

8. Karl Frederik Olesen, f. 1919 på Boring mark, (han blev født efter familiens hjemkomst til Danmark i 1918).


Fængselsinspektør Niels Olesen og familie, boede i inspektørboligen i Richmond på St. Croix i en årrække, indtil 1918. Den danske Stat havde solgt de dansk vestindiske øer til amerikanerne i 1917; Niels Olesen frygtede at blive arbejdsløs på øen efter salget af de danske kronkolonier; frygten var stærkt begrundet, da amerikanerne straks startede en fyringsrunde, for at skaffe deres egne folk ind på alle ledende poster på øerne. Niels Olesen var en velhavende mand på St. Croix, han havde derfor en plan om at købe en gård på godt 100 td.land hjemme i Danmark; men hjemrejsen med skib via USA og Sverige kostede en formue, derfor var der ved hjemkomsten til landet KUN råd til at købe en mindre ejendom i Bandbjerg ved Rask Mølle. Niels Olesen fik skøde på ejendommen Kalhavevej 16, den 9.08.1918, dette blev familiens fremtidige hjem. Parret fik endnu en søn efter hjemkomsten fra St. Croix: sønnen Karl Frederik Olesen blev født den 26.10.1919, på Kalhavevej 16.


Kilde: Horsens Folkeblad, 2001: Hans Chr. Skibby Rasmussen fortæller om sine oldeforældre på St. Croix: Niels Olesen & Mary Kristine Olesen.
V

Carl Johansen og

Købt: 25.07.1916

Solgt: 01.08.1918


Ejere:

Carl Johansen

Søn af:

Født:

Viet til:

Hustru:

Johansen

Dtr. af:

Født:Skøde:

Carl Johansen købte /fik skøde på parcellen, Kalhavevej 16, matr. 29c m. kongekvægtiende, fra Marius A. Pedersen, den 25.07.1916. (Skøde: C 14).
VI

Marius A. Pedersen og Larsine Karoline Pedersen, f. Sørensen.

Købt: 07.04.1916

Solgt: 14.07.1916


Ejere:

Marius A. Pedersen; gmd. på Boring mark.

Søn af:

Født: 1854.

Viet d.10.10.1882 i Hvirring kirke: ungkarl og gårdmand på Boring mark, Marius Pedersen, 28 år, & Larsine Karoline Sørensen; pige i Boring, 23 år.


Hustru:

Larsine Karoline Pedersen, f. Sørensen.

Dtr. af:

Født: 1859.Skøde:

Marius A. Pedersen købte /fik skøde på parcellen, Kalhavevej 16, matr. 29c m. kongekvægtiende, fra Daniel Nielsen, den 07.04.1916. (Skøde: C 14).Larsine & Marius A. Pedersens børn:

Søren Kristian Pedersen, f. den 20.11.1885 på Boring mark.Inger Marie Pedersen, f. den 18.12.1887 på Boring mark.Sigrid Petrea Pedersen, f. den 14.11.1889 på Boring mark.Agnes Marie Pedersen, f. den 10.11.1891 på Boring mark.

VII

Daniel Nielsen & Mette Kjerstine Jensine, f. Kristensen.

Købt: 3.09.1915

Solgt: 07.04.1916


Ejere:

Daniel Nielsen

Søn af:

Født: 26.05.1860.

Gift m.: Mette Kjerstine Jensine Kristensen.


Hustru:

Mette Kjerstine Jensine Nielsen, f. Kristensen.

Dtr.af:

Født: 18.07.1863.
Skøde:

Daniel Nielsen købte /fik skøde på parcellen, matr. 29c, m. kongekvægtiende, fra Kristian Juhl Jacobsen, den 3.09.1915. (Skøde: C 14).

*

Mette Kjerstine Jensine & Daniel Nielsen´s børn:

Svend Herman Nielsen, f. 3.05.1902 i Silkeborg; og konfirmeret, den 1.10.1916 i Hvirring kirke, mens familien boede på Kalhavevej 16, i Rask Mølle.*


Kilder:

Aksel Peter Nielsen, f. 12.10.1909.


Ovenstående skødeoplysn. er fra Statens Arkiver online, Forsiden, Nim herredsfoged, Realregister, Hvirring sogn, (opslag 225/ af 293): Fødselsdata er fra Folketælling 1916.

I Hvirring sogns kirkebog er parrets søn Svend Herman Nielsen konfirmeret i Hvirring kirke, den 1. okt. 1916; familien Daniel Nielsen bor p. d. t. i Kalhave.
VIII

Kristian Juhl Jacobsen

Købt: 15.03.1912

Solgt: 3.09.1915


Ejere:

Kristian Juhl Jacobsen

Søn af:

Født:

Gift med:


Hustru:

Hustru

Dtr.af:

Født


Skøde:


Kristian Juhl Jacobsen købte /fik skøde på parcellen, matr. 29c, m. kongekvægtiende, fra Anders Jensen, den 15.03.1912. (Skøde: C 14).
IX

Anders Jensen & hustru Bodil Johannesdatter


Købt: 25.06.1897

Solgt: 07.03.1912


Ejere:

Anders Jensen

Søn af:

Født: 28.06.1832 i

Gift med: Bodil Johannesdatter.

Gift m. Jensine Caroline Jensen,


Hustru:

Bodil Johannesdatter.

Dtr. af:

Født: 5.07.1844
Anders Jensen købte /fik skøde på parcellen, matr. 29c, med kongekvægtiende, fra Rasmus Jensen Rasmussen, den 25.06.1897. (Skøde: C 14).
Bodil & Anders Jensens børn:

Ane Cathrine Andersdatter, f. på Rask mark, som datter af parcelist Anders Jensen & hustru Bodil Johannesdatter. Ugift. Død: 20.04.1915 i Hvirring sogn.

X

Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline Rasmussen, f. Eriksen.


Købt: 11.12.1896

Solgt: 17.06.1897


Ejere:

Rasmus Jensen Rasmussen

Søn af: afd. Kr. Rasmussen, husm. i Tyrsting, & hustru Ane Margrethe Jensen.

Født: 18.07.1870 på Tyrsting mark. Død: i 1959; aftægt hos søn, Raskvej 47.

Viet 22.05.1894 i Nr. Snede kirke: Nicoline Eriksen, Honum, Hvirring sogn.


Hustru:

Nicoline Rasmussen, f. Eriksen

Dtr. af: afd. Jørgen Eriksen, & hustru Kirsten Marie Nielsen, Vinderslev sogn.

Født: 3.12.1870 i Honum. Død 1952; s. aftægtskone, Raskvej 47, Boring skov.


Skøde:

Rasmus Jensen Rasmussen købte /fik skøde på matr. 29c, af hartkorn: 1., 3., 1½ alb., m. kongekvægtiende, fra Mads Peter Møller Lange, den 11.12.1896. (Skøde: C 14).


Nicoline & Rasmus Jensens børn:

Kristen Peter Rasmussen, f. 4.06.1896 på Boring mark; vognmand i Boring & husm. på ejend. ”Lille Dallas”, Raskvej 50, fra 1930-60; g.m. Ingrid Kristine f. Pallesen, Stinne gik ud som kogekone på egnen. I 1960 købte Kristen & Stinne huset, Kalhavevej 10; Kristen Rasmussen var landpostbud i Rask Mølle. Parrets børn: Johannes Christian, f. 1923; Kamma, f. 1930; Elisa/”Lis”, f. 1935.


Klara Margrethe Rasmussen, f. 10.10.1898 på Boring mark; g.m. Sigurd Ovesen. Parrets børn: Eigil Ovesen; & Karen Ovesen.Ester Marie Rasmussen, f. 6.10.1902 på Boring mark.Gunnar Møller Rasmussen, f. 26.06.1907 i Boring; statshusm., Skovbyvej 21

i Skovby, før brylluppet, 30.05.1937 i Nr. Snede kirke, med Marie Thomsen fra Lerret. Gunnar & Marie boede i Skovby indtil 1948, hvor de sammen med deres 4 børn flyttede til Boring skov, ejend. Raskvej 47. Parrets børn: Ruth, f. 1938;

Rosa, f. 1940; Ingerlise, f. 1943; & Evald, f. 1945; alle var født i Skovby.

Nedenstående liste er en fortegnelse over huse & ejendomme som Rasmus Jensen har ejet gennem årene. Hvis læserne kan berette om flere steder, hvor Nicoline & Rasmus har boet – modtager vi meget gerne en mail fra jer:

Rasmus & Nicoline

1895

* Den 24.08.1895, køber Rasmus Jensen ejendommen, matr. 2e i Hårup, Føvling sogn.

  * Fra den 28.02.1896 -1.06.1897 ejer Rasmus Jensen ejendommen, Kalhavevej 16, matr. 29c, Boring mk.

  * D. 27.11.1900 -2.06.1908 ejer Rasmus Jensen ejend. Kalhavevej 17, matr. 28b, Boring mark.

* 1907–1911 køber Rasmus Jensen jordareal matr. 21b / og bygger ejendommen, Boring 39, i Boring.

* 1911-1913 boede Rasmus Jensen & familie i “Søhuset”, matr. 4b, Boring 40; til gengæld skulle Rasmus Jensen lægge nyt genbrugstag på ejendommen /huset.

  * 12.06.1913–11.01.1918 ejer Rasmus Jensen ejend. “Stenkærhus”, Møllersmindevej 17, matr. 30b, på Boring mark.

  * 1918 – 18.11.1921 ejede Rasmus Jensen huset Kalhavevej 7, matr. 11i, Bandbjerg. (Alt tyder på at Rasmus Jensen byggede huset i 1918)?

  * 1935–28.09.1948 bygg. Rasmus Jensen ejend. Skovbyvej 21, Skovby til sønnen Gunnar.

  * 1947 – 1959, ejer Rasmus Jensen Søhuset, matr. 4b, han lægger nyt tag på Boring 40. Rasmus Jensen & Nicoline boede en tid hos sønnen Gunnar, fra ca. 1950-52, da Nicoline døde den 1.03.1952. Rasmus Jensen Rasmussen flyttede tilbage til Søhuset, hvor han boede i nogle år, indtil 1.nov.1958; på dette tidspunkt flyttede Rasmus ind på “De gamles hjem” i Flemming; hvor han døde den 23.04.1959.

Kilde: Lis Rasmussen har foræret værdifulde gl. skøder & billeder til: Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, v. formand Sonja Madsen.
XI

Mads Peter Møller Lange & Dorthea Marie Lange, f. Eriksen

Købt:

Solgt: 03.12.1896


Ejere:

Mads Peter Møller Lange, boelsmand på Boring mark.

Søn af:

Født: (Død: 25.12.1928 i Uldum).

Gift m.: Dorthea Marie Eriksen fra Honum.


Hustru:

Dorthea Marie, f. Eriksen.

Dtr. af: Jørgen Eriksen, indsidder på Honum mark, & hustru Kirsten Marie Nielsen.

Født: 1864. (Død: den 3.03.1946 på Boring mark).


Købt:


Skøde:

Mads P. Møller Lange fik skøde på jord, (matr. 29c), m. /el. uden bygninger.


Solgt:

Skøde:

Mads P. Møller Lange solgte udmarksjorden, matr. 29c, med bygninger – til Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline, den 3. 12.1896.*

Dorthea & Mads Peter Møller Langes børn:

Theodor Møller Lange

Lejere i huset, matr. 28cOplysninger fra Folketællingsliste: 1916, opslag 96.Lejer/ejer

Matr. 28c

Axel Marius Rasmussen og Katinka Katrine Rasmussen

Indflyttet: før 1916

Fraflyttet:


Lejer/

ejer:

Axel Marius Rasmussen, murermester i Rask Mølle.

Søn af:

Født: 1.04.1881.

Gift m.: Katinka Katrine


Hustru:

Katinka Katrine Rasmussen

Dtr. af:

Født: d. 2.10.1885.Kathinka & Axel Marius Rasmussens børn:

Marie Rasmussen, f. 6.03.1908 i Banbjerg/Boring mark.Anna Rasmussen, f. 21.06.1910 i Banbjerg/ Boring mark.Poul Elmann Rasmussen, f. 6.12.1911 i Banbjerg/ Boring mark.Olga Rasmussen, f. 18.12.1912 i Banbjerg/Boring mark.Ester Rasmussen, f. 16.08.1915 i Banbjerg/Boring mark.
Axel og Katinkas børn født efter 1916:

Oplysn. fra Folketællingen 1925, opslag 64; fam boede da på Matr. 27c.


Nelly Rasmussen, f. 7.04.1917 i Bandbjerg/Boring mark.Richardt Elmann Rasmussen, f. 15.09.1918 i Bandbjerg/Boring mark.
Evald Elmann Rasmussen, f. 30.11.1919 i Bandbjerg/Boring mark.
Børge Elmann Rasmussen, f. 10.04.1925 i Bandbjerg/Boring mark.
Afsnit 97 slutter

  Det første stuehus, i bindingsværk & stråtag, blev nyopført i 1896.

  Det andet stuehus, i røde mursten, er opført i 1953.


Afsnit 97 er opdat 7.08.2015, ang. Niels Olesen & Mary Christine, f. Erichsen.