www.boringby.com

Boring By og Omegn - igennem tiderne!M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Ekstra sider

 

Afsnit 11 -  Møllersmindevej 15  - Boring mark. 

  

 

Børnebørn & oldebarn besøger Axel Rasmussen & Kathinkas

ejendom på Møllersmindevej 15, Boring mark, Rask Mølle, 2012,

- stedet hvor deres far/ farfar Evald Elmann Rasmussen blev født i året 1919.

 

Murermester Axel Rasmussen´s efterkommere er fotograferet i Rask Mølle, de besøger "Boringbogens Arkivkontor" på Lupinvej 10, til kop kaffe, 28.04.2012: 

Fra v. ses: Thorkil - Søren - Axel, (Axel Rasmussen & hustru Kathinkas børnebørn). 

Mette Elmann Rasmussen fra Kbh., Sørens datter, (Axel & Kathinka´s oldebarn).

 

 

 På billedet ses fra venstre:

Thorkil Rasmussen, udd. maskinmester, nuv. reparatør på VIA Univerty College i Horsens, født 1950 i familiens hus ARKA, Skolegade, Uldum.

Tovholder Mette Elmann Rasmussen, ansat i revisorfirma i København; f. 1991 i Roskilde. Søren E. Rasmussen, tidl. Roskilde, nuv. bosat v. Middelhavskysten i Spanien; født i 1946, Nørregade i Uldum. Axel E. Rasmussen, tankvognschauffør, bosat i Erritsø ved Fredericia, f. 1943 i Stenderup sogn, dette var kort tid efter forældrenes bryllup i Dover, 1943. Faderen Evald Elmann Rasmussen fik ansættelse som landpostbud i Uldum i 1944, på dette tidspunkt flyttede Axels forældre til Nørregade i Uldum; et par år sen. købte postbud Evald Rasmussen & hustru Johanne, Evalds forældres hus ARKA på Skolegade; her boede de tre generationer under samme tag i 1950´erne; dette var mens Axel - Søren og Thorkil gik i Uldum skole. Kilde: Mette E. Rasmussen, Kbh. & fam. Rasmussen.

 

På billedet i øverste række fra venstre ses: Thorkild - Mette - Søren -

Axels veninde, Axel Elmann Rasmussen & dagens vært Milrid. Foto Aage

 

 

Murermester Axel Rasmussens oldebarn, Mette Elmann Rasmussen,

revisor i København. - ses i lyserød trøje! Mette har været tovholder i projektet om: ”Kathinka og Axel Rasmussens ni børn & efterkommere”!


På billedet ses fra venstre:

Farbror fra Horsens, Thorkil E. Rasmussen; tovholder Mette Elmann Rasmussen, revisor i København; Mettes far, Søren E. Rasmussen, nuv. bosat ved Middelhavskysten i Spanien; Axel Rasmussens veninde fra Middelfart; Mettes farbror fra Eritsø, Axel E. Rasmussen; dagens vært Milrid Søndergaard. Foto: Aage Søndergaard.

Den 28.04.2012 kl. 10.00 fik Milrid & Aage besøg af familien Elmann Rasmussen til "morgenkaffe m. rundstykker" på Lupinvej 10, Rask Mølle. Vi snakkede hyggeligt sammen om lokalhistoriske personer, indtil vi brød op for at vise gæsterne deres oldeforældre /bedsteforældres hus /eller ejendom på Møllersmindevej 15. Vi kørte derefter til Lokalarkivet i Rask Mølle kl. 11.50, hvor vi skulle møde Sonja Eskerod Madsen, formand for  "Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn"; hun modtog os alle på hjertelig vis og viste rundt på arkivet, således at vore gæster gav udtryk for, at de ville lægge vejen forbi Lokalarkivet på Rask Mølle skole inden længe - også Søren Elmann Rasmussen, der nuv. er bosat i Spanien ville komme igen, når han var hjemme i Danmark, han var meget interesseret i vores arbejde på Boringbogens Arkivkontor og Rask Mølle Lokalarkiv!

 

Kildefoto: Aage Søndergaard, Rask Mølle.

Historisk kilde: Mette Elmann Rasmussen, København, har været tovholder i kontakten - angående sin farfar, Evald Elmann Rasmussens livshistorie!

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Møllersmindevej15Side11»

Hovedsiden til afsnit 11.

Se denne side.

 

Afsnit11EvaldsBryllup1943»

Murermester Axel Rasmussen & Kathinkas guldbryllup1958

Se page 19.

 

Afsnit11EvaldPostbud1944»

Murer Rasmussens søn Evald

Elman Rasmussen er postbud,

han bor på Skolegade i Uldum.

Se Page 23. 

 

Afsnit11PostUldumPage24»

Murer Rasmussens søn Evald

Elman Rasmussen er postbud

i Uldum fra 1944-1965 - 1972.

Se Page 24.

 

Afsnit11MetteElmann2012»

Tovholder Mette E. Rasmussen, revisor fra Kbh. hun besøger Rask Mølle s.m. sin far & farbrødre!

Se page 33!

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Læs her: