www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Efterkommere i Bisgaard Therkelsen-slægten.

Familiens slægtsaner stammer fra: "Hanballegård", Boring 51;

" Anebjerg", Boring 35; "Østergaard" i Vester Ørum, i Grejs, Brande m.v..

 

 

Fætter- & kusinefest i Bisgaard-slægten den 1.07.2012

 

Jørgen Nielsen & hustru Eva Bisgaard Nielsen, Erik Bisgaard & hustru Jytte Otto.

 

 

 På billedet ses fra vinduet: gdr. Jørgen Nielsen & hustru kontorist og gårdmandskone

Eva Bisgaard Nielsen, journalist Erik Bisgaard, Brande, & hustru Jytte Otto, Thisted.


Gdr. Jørgen Nielsen & hustru Eva Bisgaard Nielsen. Eva Bisgaard Nielsen er født i 1948 i Grejs, (hun er datter af Gunnar Bisgaard, gmd. i Grejs, & hustru Gerda Marie Bisgaard, f. Olesen Thorup.

(Navneændring: Therkelsen-navnet blev slettet, 5.09.1963).

 

 

Journalist Erik Bisgaard & 2. hustru Jytte Otto, nuv. bosat i Thisted. (Erik Bisgaard er født ca. 1952 i Brande, (han er søn af rutebilvognmand Arne Bisgaard, Brande, & hustru Marie Petersen Østergaard. (Navneændring: Therkelsen-navnet blev slettet, .30.05.1967).

 

Kildefoto: slægtsforsker Bent Bisgaard, Pjedsted v. Fredericia.

Kildeoplysninger fra kirkebøger: Inga & Erik Madsen, fhv. politibetjent i Grenå, nuv. bosat i Brædstrup.

 

 

Fætter & kusinefest i Bisgaardslægten den 1.07.2012.

 

Fætre og kusiner samlet ved festbordet, fotografen er Bent Bisgaard

 

 

 

På billede fra venstre ses: Karla Ulstrup Bisgaard; Anne Grethe Kampmann; Anne Margrethe

Ladegaard & ven, Karl Erik Andersen. Stående ses: Bent Bisgaard med fotokamara.


Fotografen er overlærer Bent Bisgaard, Pjedsted; gift med Tove Holst Bisgaard. (Bent Bisgaard født i 1941 i Grejs, søn af gmd. Gunnar Bisgaard, Grejs, & hustru Gerda Marie, f. Olesen Thorup).


Karla Ulstrup Bisgaard, gift m. nu afd. gmd. Henning Bisgaard; (Henning Bisgaard var fdt. 1940; død 1996; han var søn af Gunnar Bisgaard, gmd. i Grejs, & hustru Gerda Marie, f. Olesen Thorup).


Anne Grethe Kampmann er gift med sagfører Therkel Ladegaard, (Therkel Ladegaard, f. 1942 i Hansted, han er søn af Karen Marie Bisgaard Ladegaard & Niels Ladegaard).


Anna Margrethe Ladegaard og ven, Karl Erik Andersen, (Anne Margrethe Ladegaard er f. 1945 i Horsens, datter af Karen Marie Bisgaard Ladegaard & Niels Ladegaard).

 

 

Kildefoto: slægtsforsker Bent Bisgaard, Pjedsted v. Fredericia.

Kildeopl. fra kirkebøger: Inga & Erik Madsen, tidl. politibetjent i Grenå; nuv. bosat i Brædstrup.

Fætter- & kusinefest i Bisgaard-slægten, den 1. juli 2012.

 

Karla Ulstrup; Anne Grethe Kampmann; Anne Margrethe L., & Karl Erik Andersen.

 

 

På foto ses fra v.: Karla Ulstrup Bisgaard, g. m. afd. Henning Bisgaard, & Anne Grethe Kampmann,

gift. med Therkel Ladegaard; Anne Margrethe Ladegaard. & ven, Karl Erik Andersen.


Karla Ulstrup Bisgaard, gift m. nu afd. gmd. Henning Bisgaard; (Henning Bisgaard var fdt. 1940; død 1996; han var søn af Gunnar Bisgaard, gmd. i Grejs, & hustru Gerda Marie, f. Olesen Thorup).


Anne Grethe Kampmann er gift med sagfører Therkel Ladegaard, (Therkel Ladegaard, f. 1942 i Hansted, han er søn af Karen Marie Bisgaard Ladegaard & Niels Ladegaard *Andersen).

Nb. * Efternavnet Andersen er senere slettet ved navneændring 8.07.1971.


Anna Margrethe Ladegaard og ven, Karl Erik Andersen, (Anne Margrethe Ladegaard er f. 1945 i Horsens, datter af Karen Marie Bisgaard Ladegaard & Niels Ladegaard *Andersen).

Nb. * Efternavnet Andersen er senere slettet ved navneændring 8.07.1971.


Kildefoto: slægtsforsker Bent Bisgaard, Pjedsted v. Fredericia.

 

 

 

 

Siden er opdateret

den 22.06.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

Boring35Dtr.AneK.1904

Dtr. fra Anebjerg: Ane K. Madsen, gift m. Therkel Bisgaard Therkelsen, han er ældste søn fra Hanballegård.

Se personificeret efterkommertavle for Bisgaardslægten, d.v.s. at fødselsdata på nulevende personer er blevet sløret på websiden: se side 231 

 

BisfamV2_page56 »

Ingers konfirmation c. 1955.

 gdr. Sigurd Bisgaard Th. og hustru Magda s.m. konfirmand Inger, og søskende: Arne, Hans Erik og Therkel.

Nederst ses farmor Ane Karoline Bisgaard, der har besøg af børnebørnene: Henning, 2 år og Kaja, 3 år.

Se page 56.

 

Bisfest1_page57 »

Fætter og kusinefest 2012 i Bisgaardslægten: Therkel Ladegaard og Arne Bisgaard; Oluf B. & Therkel Bisgaard; Erik Bisgaard & Jytte Otto; Jørgen & Eva Nielsen.

Se page 57.

 

 

Bisfest2_page58 »

Fest 2012 i Bisgaard-slægten: Bent Bisgaard fotograferer kusiner & fætre: Karla U. B., Anne Grethe K., A. Margr. L & ven Karl Erik Andersen;.Eva og Jørgen; Erik B. & hustru.

Se side 58.

 

Bisfest3_page59 »

Fætter og kusinefest 2012 i Bisgaardslægten: Kaja B. holder tale; Anne Grethe K.; Karla Ulstrup; Lis Bisgaard; Inger Jacobsen, Therkel Ladegaard.

Se side 59.

 

BisfamB1_page60»

Rutebilvognmand i Brande, foto 1959; Arne Bisgaard og hustru Marie; Kaja, Birthe og Erik.
Se page 60.

 

BisfamV1_page61 »

Bisgaardslægten i Vester Ørum i 1950: Ane Karoline fejrer sin 70 års fødselsdag.

1929: Familien Bisgaard ses stå i æresporten i V. Ørum ved Ane & Therkel Bisgaards sølvbryllup.

Se side 61.

 

BisfamP1_page62 »

Bisgaardslægten i Pjedsted: 1992: Bent Bisgaard, hustru Tove, Marie & Helle; 2009: dtr. Helle som brud, s. m. sine forældre; 2013: Helle, Bent Bisgaard og hustru Tove H. Bisgaard.

Se side 62.

 

BisfamP2_page63 »

Bisgaardslægten i Pjedsted:

2009: brudeparret Helle og Jonas T. Egelund; 2014:  Helle H. E. & 2 årige Nor. Foto af Falke & Nor, 2015.  

Se side 63.

 

BisfamG1_page64 »

Bisgaardslægten i Grejs: 1939: Gunnar Bisgaard; 1944: Henning,Bent og Bent; Kirsten og Eva; gdr. Gunnar & Gerda Bisgaard. Se side 64.

 

BisfestG2_page65 »

Bisgaardfamilien i Grejs; parrets børn fotograferet i 1963, på forældrenes sølvbryllupsdag: Oluf, Bent, Henning, Eva
og Kirsten. Se page 65.

BisfestK1_page 66
»
Kirsten Bisgaard 65 års fest:
1. ToveB, LisB; 2. Astrid H;

3. GitteB; Søren J. Bisgaard; SørenB. JaneB; 4. Kirsten B.; Søren; Anders H.; Chr.; Karen.
Se page 66.

BisfestK1_page 67 »

Kirsten Bisgaard 65 års fest:
5. Chr.D.; MarieH.; SørenJB.; NicolaiTh.; GitteB.: Ingrid H.; 6. KirstenB,; Karla B.; Eva B.; 7.: Lone B, Oluf B.; 2. Lars B.;

8. Marie cykler m. cykelvogn.

Se page 67.

 

BisfestK1_page68 »

Kirsten Bisgaards 65 års

fødselsdagsfest; gæster til festen 2015.

Se page 68.

 

 

 

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede

ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!