www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Detailkort

fra egnen omkr. Boring og Rask Mølle, 1995.

Gudenåen ses i øverste/ venstre side af detailkortet. Åen slynger sig igennem eng-draget vest for Hanballegård, videre igennem Hjortsvang kær, tæt på/vest for tørve-gravene i Uldum kær og Ølholm kær. Hvad vi ikke kan se på dette kort er Gudenåens videre løb mod Tørring og Gudenåens udspring ved Tinnet krat nær Vonge.  

 

 

Kort over egnen omkring Boring og Rask Mølle - med Horsensvej (nederst på detailkortet) der mødes med Skanderborgvej i et T-kryds / el. rettede i den nuv. rundkørsel ved Dotheasminde.

 

 

I bogen og på hjemmesiden om "Boring by og omegn - igennem tiderne, tages læserne med på en rundtur på egnen - til så at sige alle huse, gårde og ejendomme i 105 matrikler= 105 afsnit :

 

Afsnit 1: starter ved "Boring Søndergård", Skanderborgvej 55, Boring mark, (gården ses midt på kortet, nederst til venstre); Afsnit 2: "Sofiesminde", Skanderborgejv 76, Boring mark, (gården ligger midt på/ nederst på kortet, øst for Skanderborgvejen).

 

På vores rundtur springer vi til Møllersminde. Starter på hjørnet af Møllersmindevej og Kalhavevej.  Vi følger Møllersmindevej til Boringvej 14; videre over Skanderborgvejen til Boring. Igennem Boring by, Boringsøgård, til Boring Skov, Hanballegård, Egeballe, Boring Skov, Rask Skov, Rask Hovedgård i Skovby, Rask Mølle, "Kildespring", enkelte billeder med tekst af personer fra Rask Mølle; Kalhavevej. Rundturen afsluttes på Møllersmindevej 14b.

 

Har du interessante detailkort over egnen, fra fortid eller nutid, da må du gerne kontakte os via mailboxen.

Se adressen på index-siden evt på Kontakt os!   

 

Links:

Detailkort

Boring st. Skole

Forsamlingshuset

Købmandshandel

Forskolen

Fotoatelier

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

 

 

 

 

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.

Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

 

Har du lyst til at læse om livet på Boringegnen - i fortid, nutid og fremtid, da

tryk på nogle af de interne links

Søg og find dit emne: Tryk på Adresseregister

Du kommer direkte til det ønskede AFSNIT!

Opdateringer af billeder og tekstsider fra 2011- 2012:

Se: "Nyheds-side/ side 206" eller "2Nyheder Page 3 /Page3".

 

 

Der vil blive etableret direkte links til lokalarkivet i Rask Mølle, senere!

Lokalarkivet på Rask Mølle skole rummer "Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn".

Arkivet er åbent for besøgende - se åbningstider i dagbladene.

På index- siden ses mail-adresser m.m. på formand & bestyrelsesmedlemmer i Lokalhistorisk forening.