www.boringby.com

M

 

 Forsiden

Til  Billeder Afsnit 21

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 21 -  Boring 2  - Boring.

 

Boring gl. Præstegård. Foto ca. 1950.

 

Boring gl. præstegård lå indtil 1839 som en tvillinggård s.m. Boringgård.

Efter ildsvåden 1839 blev præstegården udflyttet/genopført: Boring 2. 

 

 

 

I forgrunden ses Boring gl. Præstegård, der er udflyttet / genopført på grunden, Boring 2 i 1839. I baggrunden til v. ses Boring Nedergård. Derefter ser man den udtørrede Boring sø m. engdrag, buskads der strækker langs søgrøften og rundt om kalkgraven. Ved Raskvejen ses "Martins hus og Savværk" & træerne i Rask skov. (Tømrermester Hans Kristensens Hus, Raskvej 52 & Rask Skov Savværk er endnu ikke bygget på dette tidspunkt. Hans Kristensen købte først Martins hus og savværk i 1960, hvorefter savværksbygningerne blev opført kort tid senere i 1960.

 

Det originale luftfotobillede af Boring gl. Præstegård ejes af John Løppenthin Larsen, Boring 2. Familien Løppenthin Larsen har velvilligt udlånt det lokalhistorisk værdifulde billede af den gl. præstegård til "Boringbogens Arkivkontor", der i samarbejde med  Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, har  mødelokaler på Rask Mølle skole! Vi fik kendskab til billedet på en glædelig måde! Det begyndte i november 2010, Jette Malund Larsen, Boring 2, henvendte sig til os på Boringarkivet med aktuelle oplysninger til brug på hjemmesiden ”Boring By og Omegn - igennem tiderne”!  Vi fortalte om Boring-udstillingen, der skulle afvikles fjorten dage senere på Rask Mølle skole. På udstillingsdagen  ventede os en overraskelse, skiltemaler John Løppenthin Larsen og datteren Signe L.S. Larsen, Boring 2, kom for at besøge vores udstilling. De viste os det lokalhistorisk set unikke billede af Boring gl. Præstegård.

Vi fik lov til at sætte  billedet op på udstillingen i Aulasalen på Rask Mølle skole den

5.10.2010, samt scanne billedet til hjemmesiden og bogen om Boring by & omegn!

 

Kildefoto: tak til lån af billedet John Løppenthin Larsen og familie, Boring 2

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer og den gl. præstegård Boring 2.

 

Afsnit 21

Boring 2

Boring

 

Opdateret10.07.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Bemærk: 

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Boring2Edith&Jørn1967

Edith Henriksens indlæg i vandrebogen for III. real 1964 fra Rask Mølle skole.

Se side 156.

 

BoringPræstegård1904

Billede af den firelængede Boring præstegård 1904.

Se side 158    

 

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs her: Ønskes udprintning - uden den sorte streg midt i afsnit 21! - Send en mail til Milrid! Du får dette afsnit tilsendt på en vedhæftet fil!

Afsnit 21

Boring 2

8763 Rask Mølle.

(Boring by, matr. 15d; Hvirring sogn).

Boring

by


 

"Boring gl. Præstegaard"

Nuværende gård, byggeår: 1840

Engang har der været både kirke og præstegård i Boring. Gamle optegnelser af arkæologiske fund viser, at grundstenene fra Boring ældre præstegård, matr. 15a, lå i nær forbindelse med Boringgård, matr. 16a, Boring 8. Præstegården lå indtil 1839, som en tvillinggård til Boringgård, Efter ildsvåde 1839, hvor præstegården nedbrændte til grunden, og gårdmand Mikkelsens to steddøtre omkom i flammerne – blev det besluttet at udflytte & genopføre præstegården ca. 200 m. mod sydøst – til en byggegrund på gårdens egen matrikel, hvor ejendommen Boring 2 i dag ligger. Materiale fra den nedbrændte gård blev brugt til at genopføre Boring præstegård, matr. 15a. Man kan endnu se præstegårdens smukke gl. stuehus på ejendommen, Boring 2.

 Før Reformationen i 1536, var Præstegårdens jorder ejet af Biskoppen.

I gamle dage, indtil sogneomlægningen i 1500-tallet, skulle Præstegaarden og Boring Kirke vedligeholdes af Boring Sogns Bønder, hvilket på dette tidspunkt ville sige: gårdmændene fra Kalhave, Dortheasminde og Boring.
Præstegård i Boring har været bolig for skiftende præster gennem årene.

I Hvirring-Hornborg sogns kirkebøger kan man læse, at pastor Axel Severin Bülow og hustru Jacobine Bodil Margrethe Gylding af Boring har boet i Boring Præstegaard fra 1855-57.
Søndagsgudstjeneste i Boring Kirke.

Bønderne i Boring var i 1500-tallet stærk gammelkatolske, hvilket irriterede de gejstlige provster overordentligt meget. De besluttede at overliste de stridige bønder, når de mindst ventede det. En søndag formiddag, mens alle var samlet til gudstjeneste i Boring kirke, omringede man kirken, så gårdmændene og deres tilhængere måtte overgive sig! Den voldsomme begivenhed har uden tvivl været medvirkende til at Boring kirke blev nedlagt efter Reformationen i 1536 !

Den øde kirke på kirkebakken i Boring.

Borgernes modstand og oprør mod kirkens nye lære, reddede ikke deres kirke, tværtimod. Kirken blev lukket, og de kirkelige handlinger skulle fremover foregå i Hvirring kirke. Snart kom den gamle kirke til at ligge som en øde tomt på kirkebakken i Boring. Halvtreds år senere besluttede herremanden, Claus Glambæk til Rask, at resterne af Boring kirke skulle anvendes ved ombygningen af kirken i Hvirring. Alle vidste, at det var en helligbrøde at flytte resterne af den gamle Boring kirke. Det ville nedbringe syv års sorg og ulykke over de mennesker, der forsøgte at røre fortidsminderne på kirkebakken. Herremanden kendte risikoen, men ville ikke lade sig standse af overtroisk kællingesnak !Claus Glambæks natlige ridetur til Hvirring kirke.

I slutningen af 1580´erne red Claus Glambæk fra Boring til Hvirring på en hvid hest ved midnatstide med resterne fra den gamle kirke i Boring. Han havde de tunge granitkvadersten og andet byggemateriale under den venstre arm, mens han mange nætter i træk styrede hesten med højre hånd i hurtigt ridt mod Hvirring. Boringborgerne fulgte herremandens natlige rideture fra Boring til Hvirring med tilbageholdt åndedræt. Ingen turde hjælpe Claus Glambæk; de frygtede 'Herrens straf' for den ugudelige handling?


Kort tid senere fik Claus Glambæk en vissen arm! Dette skyldtes ganske vist en ulykkelig hændelse, hvor hestene løb løbsk med herskabsvognen; men man vidste aldrig, om herremanden var blevet straffet af Gud på denne måde!

Under sit lange sygeleje blev Claus Glambæk passet og plejet af hustruen Birgitte Rosenkrantz på herregården i Vær, indtil han døde i 1591.

Resterne var Boring kirke er indmuret i Hvirring kirke, hvor vi endnu kan se fortidsminderne om 1100-tallets middelalderkirke i Boring."Boring gl. præstegaard":

På det følgende, kan man se, at ejendommen, Boring 2, matr. 15d, i 1950´erne kun var på 5 tdr. land.

Før i tiden var Boring Præstegård på flere hundrede tønder land !


Nuværende ejere:John Løppenthin Strøjret Larsen & Jette Malund Larsen, f. Nielsen

Købt: 08.12.1998

Solgt:


Ejere:

John Løppenthin Strøjret Larsen: uddannet skiltemaler.

Søn af:

Født: den 5.07.1972.

Viet den 12.08.2006 til: Jette Malund Nielsen


Hustru:


Jette Malund Larsen, f. Nielsen; uddannet Social- og sundhedshjælper.

Dtr. af:

Født: den 9.07.1975.Skøde:

John Løppenthin Strøjret Larsen og Jette M. Larsen, f. Nielsen køber /får skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d, af Tove Christiansen, den 08.12.1998. (Skøde: Q 669). Købspris: 575.000 Dkr.


Jette & John Løppenthin Larsens børn:

Signe Løppenthin Strøjret Larsen, f. den 13.06.2000 i Boring.


Simon Løppenthin Strøjret Larsen, f. den 12.06.2005 i Boring.
II.

Karl Christiansen

Agner Christiansen og Tove Christiansen, f. Jacobsen

Købt: 01.10.1973 (Karl Christiansen køber ejendommen; sælger bygn. i 1976).


Købt: 03.09.1976 (Agner Christiansen køber ejendommens bygninger, matr. 15d).

Solgt: 08.12.1998


Ejere:

Agner Christiansen, fhv. gdr. på "Boring Nedergaard".

Søn af: Anton Karl Christiansen, gdr. s.st., & hustru Kirstine, f. Seligmann.

Født: den 26.11.1920 i Boring. (Død: den 18.5.1981 i Boring; 61 år gl.).

Viet i Hvirring kirke, den 29.07.1951, til: Tove Jacobsen, Hvirring.


Hustru:

Tove Christiansen, f. Jacobsen, husmoder.

Dtr. af: Karl Jacobsen, gdr. på Hvirring Østergård, & hustru Sofie Jacobsen, f.

Født: 21.8.1924 i Porskær, Nim; opv. Hv. Østergaard; død: 13.09.2014 i R.M..Skøde:

Karl Christiansen købte /får skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d, af

Chr. Henriksen, 1.10.1973. Købspris: 199.000 Dkr. løsøre: 16.000 kr.


Agner Christiansen får skøde på ejendommen af sin søn, Karl Christiansen, gdr. i Boring, den 03.09.1976 . (Skøde: Q 669). Købspris:225.000 Dkr.

Skødet er omskrevet den 12.01.1981. Matr. 15o.Tove & Agner Christiansens børn:

Karl Christiansen, gdr. i Boring, født den 10.7.1952 i Boring; viet 30.07.1976, til: Grete Trier Nielsen, Skovby, udd. husholdningslærer. Børn: Sonja Trier, f. d. 27.04.1979; Ingrid Trier, f. d. 6.05.1983 journalist v. Horsens Folkeblad, lokalredaktionen i Hedensted; plejedatter Samantha A. Møller, f. 15.04.1990.

Gurli Pallesen, f. Christiansen, f. 28.10.1954; udd. sygeplejeske m. speciale i geriatri/ ældres sygdomme m.m.. Viet 10.05.1975 i Hvirring kirke til Jørn Erik Pallesen, (f. 1950), i Klovborg. Parret bor i Sønderdal v. Klovborg. Børn: Kristian (1977); Anita (1981); Randi (1988). Gurli Pallesen har været plejehjemsforstander; sen. ansat som geriatrisk konsulent i Grinsted.


Joan Ravn, f. Christiansen, udd. køkkenleder, f. 17.07.1959. udd. køkkenleder. Viet 4.06.1988 til Ejner Ravn, (f. 1959); minkavler i Gørding. Børn: Asger (1988); Thorbjørn (1990); Esben (1993); Kåre (1994).

Troels Christiansen, f. d. 27.01.1964; udd. agronom, ansat som bankrådgiver; sen. ansv. for afd. udenlandsk valuta i Varde Bank i Esbjerg; ansat i 4 år som bankdirektør i Varde Bank; købte hus i København i 2002, Troels fik job i Nykredit´ afd. v. Hovedbanegården i København. Viet 23.03.1996 til Mette Bendix (f. 1963), bankuddannet, ansat i bank i Hillerød, sen. i Kbh.. Børn: Frederik (f. 1993); Sofie (1996); Peter Bendix Christiansen (1999).Otium:

Tove og Agner Christiansen drev "Boring Nedergaard" i en årrække, indtil de

i 1976 flyttede til deres nye hjem, ejendommen Boring 37 på Broknæs i Boring; Tove og Agner nød begge den smukke natur i Boring kær, hvor hver årstid har sin charme med skøn udsigt over Gudenåen, tørvegravene og Uldum kær.Boring 2:

I 1976 købte Agner Christiansen ejendommen Boring 2., af sin søn Karl Christiansen. Efter ægtemandens død i 1981 flyttede Tove Christiansen ind til Boring by.

Markarealerne på ejendommen, Boring 2 var allerede drevet af sønnen, Karl Christiansen på "Boring Nedergaard".


Christian Henriksen & Elna Henriksen, f. Østergaard Sørensen.

Købt: 07.12.1950

App. dato: 26.06.1973 (skøde på det nye parcelhus, matr. 15o).

Solgt: 01.10.1973 (Den gl. præstegaard, matr. 15d).


Ejere:

Christian Henriksen, landmand og skovarbejder.

Søn af: Holger Henriksen, Jelling, & hustru Bodil, f. From.

Født: den 28.6.1922 i Jelling. (Døde d. 22.4.2002 på plejehjemmet "Højtoften" i Lindved; 79 år gl.). Begravet fra Uldum kirke den 27.4.2002).

Gift m.: Elna Østergaard Sørensen, Uldum.

Hustru:

Elna Henriksen, f. Østergaard Sørensen, servitrice på Hotel "Pejsegaarden".

Dtr. af: Jørgen Østergaard Sørensen, Uldum, & hustru Frida, f. Lundgaard.

Født: 15.06.1923 i Uldum.Skøde:

Christian Henriksen købte /fik skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d fra Tage Jensen, den 07.12.1950. (Skøde: N 630). Købspris: 27.000 Dkr.Skøde:

Christian Henriksen byggede /fik skøde på det nybyggede parcelhus, matr. 15o i 1973. Byggegrunden er fraskilt deres landbrugsejendom, Boring 2, matr. 15d. App. dato på parcelhuset, matr. 15o, er den 26.06.1973. (Skøde: N 630).Elna & Christian Henriksens børn:

Edith Henriksen, f. den 30.10.1946; beg. som barneplejeelev 1965 i Horsens; privat dagplejer 1970 i Hatting; arb. på Lund Fiskeindustri, 1968, Raachmann i Horsens; dagplejer i Lundum, 1974. Viet i Hvirring kirke, den 7.01.1967 til Jørn Braae. Bopæl 1967 i Boring 37. Parrets børn: Pia, født den 2.06.1967 i Boring; Tina, født 11.06.1970 i Hating; Lene, f. aug. 1973 i Horsens. Parrets bopæl i 1972 i Horsens; og 1974 i Lundum, hvor parret havde købt et hus!

Kilde: Vandrebogen for III. Real 1964 – fra Rask Mølle Skole.

Birthe Henriksen, f. den 23.03.1952. Gift m.


Erik Henriksen, f. den 28.03.1956.; udd. elektriker, ans. på Miele, elektronik virksomhed i Vejle. Bosat i Brædstrup. G.m.


Bente Knudsen, f. Henriksen, sygehjælper, f. den 16.07.1958. Gift/s. m. Niels Peter Knudsen, gdr. i Boring, sen. gdr. på "Havrebjerregaard" i Træden;

Børn: Gitte, f. 1979.
Vort sogn:

Christian Henriksen købte i 1950 ejendommen. Arealet er 5 tdr. land. Normal besætning er 3 køer plus opdræt, 2 søer, smågrise & 100 høns. Stuehuset er i 1948 blevet undermuret og moderniseret, mens stald og lade også er ældre. Chr. Henriksen driver ejendommen i sin fritid, da han for det meste arbejder i skoven, som hører under Gyllingnæs.Kilde: "Vort sogn i 100 år". (udg. 1959).
Ildebrand i Boring !

En eftermiddag midt i 1960´erne opdagede man, at der var ild i ejendommens udbygninger. Der var stor opstandelse i landsbyen for ingen vidste, om man ville være i stand til at redde stuehuset med alt dens indbo og familiens ejendele. Endnu værre var situationen, da man opdagede, at børnene havde opholdt sig i de brændende bygninger - kort tid før man opdagede ildens voldsomme hærgen. Man vidste ikke om børnene var kommet til skade eller var brændt inde. Naboerne kom ilende til, for at hjælpe familien. Brandfolkene kæmpede hårdt og ihærdigt, for at redde de gamle bygninger, hvilket ikke lykkedes. Bagefter kunne man konstatere, at stuehuset var blevet reddet, og det samme var heldigvis de to-tre børn, der havde opholdt sig i udbygningerne. Børnene havde leget med tændstikker, og havde fået et chok, da der pludselig var gået ild i noget brændbart materiale! Kilde Milrid & Aage Søndergaard.


Parcelhus på egen grund:

Elna og Christian Henriksen byggede et nyt parcelhus på deres egen grund i 1973. De solgte deres tidligere hjem, ejendommen, Boring 2, matr. 15d til Karl Christiansen, den 01.10.1973. Parret flyttede ind i det nye hjem kort tid senere.


Tage Jensen

Købt: 22.08.1950

Solgt: 07.12.1950


Ejere:Tage Jensen.

Søn af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

X

Dtr. af:

Født:
Skøde:

Tage Jensen købte /fik skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d m.fl., af Søren Florits, den 22.08.1950. (Skøde: N 630). Købspris: 27.275 Dkr.


Børn:Søren Florits & Emma Florits

Købt: 25.05.1950

Solgt: 22.08.1950


Ejere:

Søren Florits

Søn af:

Født:

Gift m.: Emma Florits


Hustru:

Emma Florits

Dtr. af:

Født:Skøde:

Søren Florits købte /fik skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d m.fl. af Egon Andersen, den 25.06.1950. (Skøde: N 630). Købspris: 28.500 Dkr.


Børn:Egon Andersen

Købt: 11.05.1950

Solgt: 25.05.1950


Ejere:

Egon Andersen,

Søn af:

Født:

Gift m.:X

Dtr. af:

Født:Skøde:

Egon Andersen købte /fik skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d m.fl. af Harry Egon Hansen, den 11.05.1950. (Skøde: N 630). Købspris: 25.000 Dkr.


Egon Andersen og hustrus børn:
Harry Egon Hansen & Pouline Hansen

Købt: 18.03.1938

Solgt: 11.05.1950


Ejere:

Harry Egon Hansen, skovarb. i Rask skov; banearb. for Horsens Vestbaner.

Søn af: Hansen, Barrit & hustru

Født: Barrit-egnen.

Viet til: Pouline Hansen


Hustru:

Pouline Hansen, senere stationsforstander i Krondal.

Dtr. af:

Født:Skøde:

Harry Egon Hansen købte /fik skøde på ejendommen, Boring 2, matr. 15d m.fl. af Ane Kirstine Hansen, den 18.03.1938. (Skøde: N 630).

Købspris: 10.000 Dkr.Harry Egon Hansen og hustrus børn:

Svend Erik Hansen, f.Ægteparret Harry Egon Hansen & hustru Pouline havde et godt naboskab m. Sofie & Kristian Jensen, Teglværksgården i Boring, deres venskab fortsatte også efter at Pouline og Egon Hansen flyttede til Krondal Station; og sen. til Stenderup. Egon Hansen & Pouline havde 4 eller 5 børn.

Sønnen Svend Erik Hansen var kammerat med Kjeld Bech, Boring Højgård. Svend Erik Hansen var inviteret med til gdr. Karl Bech og hustru Ragnhilds sølvbryllupsfest i 1958. (Svend Erik Hansen er med på ét af festbillederne).Ane Kirstine Hansen og sønnen Sigurd Hansen.

Købt: 14.01.1929

Solgt: 18.03.1938


Ejere:

(søn)

Sigurd Hansen, landm.. Gl. Præstegård; s.m. moderen, Ane Kirstine Hansen.

Søn af: ugift Ane Kirstine Hansen, Boring 21, (& Niels Hansen, Dortheasm.).

Født: den 2.01.1903 i Boring.

Udlagt barnefader: teglværksarbejder Niels Hansen, Dortheasminde Teglværk.

Ugift: driver gården, matr. 15d, i sameje m. moderen Ane Kirstine Hansen.


Ejer:

(moder)

Ane Kirstine Hansen, gdr. på matr. 15d - i samarbejde med sønnen Sigurd.

Dtr. af: Zackarias Hansen, gdr. matr. 15d i Boring gl. Præstegård, & hustru Maren Hansen, f. Pedersen.

Født: den 23.04.1880 i Kalhave. Forbliver ugift & lever hjemme hos sin mor efter faderen død i 1890.Skøde:

Frk. Ane Kirstine Hansen fik arveskøde på Boring gl. præstegård, Boring 2, matr. 15d m.fl., efter moderen, Maren Pedersen, enke efter Zackarias Hansen, den den 14.01.1929. (Skøde: D 397).Påtegning:

Den 28. Marts 1933 fik Ane Kirstine Hansen udlæg for skyld (196.00 Kr.) til Foderstofuddeler Hans Peter Andersen i Rask Mølle; aflyst kort tid senere.


*


Ane Kirstine Hansens søn m. teglværksarbejder Niels Hansen, Dortheasminde:

Sigurd Hansen, f. 2.01.1903 i Boring. Ugift. Senere medejer af Boring gl. præstegård sammen med sin mor Ane Kirstine Hansen i årene fra 1829-1838.


Kilde: slægtsforsker Flemming W Petersen, Gentofte.

Zackarias Hansen og hustru Maren Pedersen.

Købt: 23.04.1887

Solgt: 14.01.1929


Ejere:

Zakarias Hansen, boelsmand på Boring gl. præstegård.

Søn af: Hans Zackariassen, gmd. i Flemming (matr. 3a), & hustru Ane Kirstine Mikkelsdatter.

Født: den 21.09.1844. (Død: den 16.03.1890 i Boring; 45 år gl.).

Viet den 25.04.1879 i Hornborg kirke til: Maren Pedersdatter fra Hornborg.


Hustru:

Maren Pedersen, husmoder.

Dtr. af: Peder Mikkelsen gmd. i Hornborg, & hustru Ane Kirstine Sørensdatter.

(Peder Mikkelsen er søn af Mikkel Pedersen Handballe & Karen Pedersdatter i Boring)

Født: den 19.06.1843 i Hornborg. (Død den 28.12.1928 i Boring).Skøde:

Zackarias Hansen købte /fik skøde på Boring gl. præstegård, Boring 2, matr. 15d m. kongekvægtiende, fra Ole Madsen, den 23.04.1887. (Skøde: D 397).

Den 30.01.1897. Matr. 15d: 4, 3, 3/4 album. Matr. 15e: 1 album.Præste, konge, og kirkekvægtiende:

Den 03.04.1909. Boring gl. præstegård, matr. 15d: 4 skp., 2 fjk., 1½ album.

Matr. 15g: 2 1/4 album. Præste, Konge, og Kirkekvægtiende, til hver tiendetager: Matr. 15d: 0 235/ 864 td. Byg. Matr. 15g: 0.

Præstetiende, 15d: 3½ td. Rug.; 1 skp., 2fjk. Byg; 1 skp., 3½ fjkr. Havre. Matr. 15g: 1/4 td. Rug; 1/4 fjkr. Byg; 1/4 fjkr. Havre.

Præsten: Matr. 15d: 0 1175/ 3456 td. Byg. Nannest: 43/45 td. Byg.


Skifte:

Den 23.04.1897. Zackarias Hansens Enke Maren Pedersen får skifterets- attest som adkomst på matr. 15d, og 15e, med tilladelse til at sidde i uskiftet Bo.
Teglværksindustri:

Dekl. af 19.01.1912 ang. ret for ejere /samejerne af matr. 15f og 17b i Boring til at udgrave ler og mergel til tegl, v. teglværksindustrijorden, matr. 15d.Jordsalg:

Zackarias Hansens enke, Maren Pedersen solgte et stk. af præstegårdsjorden, matr. 15e til gårdejer Hans Peder Therkelsen, Boringgaard, den 15.03.1897;

samt matr. 15i til samme, den 22.06.1914. (Skøde: E 471).Skifte:

Den 14.01.1929. Skifteudskrift som adkomst på matr. 15d, for Frk. Ane Kirstine Hansen. (Skøde: D 397).
Lokalhistorie om Zacharias Hansen & Maren Pedersdatter:

Zacharias Hansen fødes 21. sept. 1844 i Flemming, han er søn af gmd. Hans Zachariassen & Ane Kirstine Mikkelsdatter, som havde matr. 2a i Flemming.


Maren Pedersdatter fødes 19. juni 1843 i Hornborg; hun er datter af Peder Mikkelsen; (som igen er søn af Mikkel Pedersen Handballe) & hustru Anne Kirstine Sørensdatter, som havde matr. 12a i Hornborg.


Zacharias & Maren gifter sig 25. april 1879 i Hornborg, og får børnene,

Ane Kirstine Hansen, f. 23. april 1880 i Kalhave & Marie Magdalene Hansen, f. den 25. november 1882 i Kalhave; død 23. marts 1896 i Boring.


Zacharias Hansen & Maren Pedersdatter driver en gård i Kalhave, indtil den 23. april 1887; hvorefter de flytter til Boring for at overtage Boring præstegård, matr. 15a.


Zacharias & Marens datter: Ane Kirstine Hansen forbliver ugift og bor hjemme hos forældrene (sin mor) på matr. 15a/15d i Boring. Hun får et ”uægte barn”: Sigurd Hansen, født 29. januar 1903 i Boring. I Hvirring sogns kirkebog, opslag 46, ses: ”Ugift Ane Kirstine Hansen i Boring og udlagt barnefader teglværksarbejder Niels Hansen, Dortheasminde teglværk. Moderen 22 år”.


Maren Pedersen dør den 28. december 1928 i Boring. Herefter overgår gården Boring gl. præstegård, til datteren Ane Kirstine Hansen (jf. skifte 14.01.1929), og hun driver gården videre sammen sin søn, Sigurd Hansen, der nu er 26 år gl.

Kilde: Uddrag fra slægtsforsker Flemming W Petersens mail vedr. slægtsaner.Zacharias Hansen & Maren Pedersdatters to døtre:

Ane Kirstine Hansen, født den 23.04.1880 i Kalhave – Død den 28.12.1928 i Boring. Ane Kirstine forbliver ugift, og bor hjemme hos forældrene (sin mor) på matr. 15a/15d i Boring. Ane Kirstine får som 22-årig, et uægte barn: Sigurd Hansen, født den 29.01.1903 i Boring. (I Hornborg sogns kirkebog, opslag 46 ses: Ugift Ane Kirstine Hansen i Boring og udlagt barnefader teglværksarbejder Niels Hansen Dortheasminde teglværk).


Marie Magdalene Hansen, f. 25.11.1882 i Kalhave. (død 23.03.1896 i Boring).


Familierelationer: Zacharias Hansens far: Hans Zachariassen, er gdr. i Flemming, matr. 2a; f. 27.09.1810 i Flemming; død 2.06.1883 i Flemming.

(Hans Zachariassens forældre er: Zacharias Thomasen (1775-1850) & hustru Maren Hansdatter (1779-1857).

Hans Zachariassens hustru: Ane Kirstine Mikkelsdatter, f. 27.06.1815 i Lund; død 14.08.1871 i Flemming; datter af Mikkel Jensen Brixen (1775-1838), & hustru Ane Cathrine Christensdatter (1778-1864).

Hans Zachariassen & Ane Kirstine Mikkelsdatter blev gift 9.10.1841 i Tamdrup sogn; parret fik seks børn, som således også var Zakarias Hansens søskende:


    I. Mikkel Hansen, født 9.07.1842 i Flemming; død den 29.10.1884 i Molgjer; viet 13.11.1869 i Hvirring kirke til Karen Hansen; født 24.07.1845 i Trebjerre, som datter af dtr. af Hans Mikkelsen & Karen Mikkelsdatter i Trebjerre (Karen døde 21.05.1928 i Vrønding). II. Zacharias Hansen, født den 21.09.1844 i Flemming; død 16.03.1890 i Boring; viet 25.09.1879 i Hornborg kirke til Maren Pedersen; f. 25.04.1879 i Hornborg. III. Maren Hansdatter, født 7.01.1847 i Flemming; død 20.03.1880 i Hornborg; viet 23.05.1879 i Hornborg kirke til til Søren Pedersen; født 8.02.1849 i Hornborg; død 4.01.1940 i Hornborg. IV. Ane Kathrine Hansdatter, født 15.03.1849 i Flemming; død 24.09.1896 i Tiset; viet 16.01.1875 i Tiset; Knud Jacobsen, født 16.11.828 i Tiset. V. Karen Hansen, født 25.08.1851 i Flemming; død efter 1906. VI. Jens Christian Hansen, født 19.07.1857 i Flemming; død efter 1906; viet 19.01.1883 i Hornborg; født 1.05.1858 i Ring; død efter 1906. Kilde: Flemming W Petersen, Gentofte.

Slægtsaner der starter v. Sejer Pedersen, Lindegården i Kalhave, (1779-1846):

Slægtsforsker Flemming W Petersen beretter om fælles slægtsaner i Kalhave: gmd. & sognefoged Sejer Pedersen, Lindegården i Kalhave, & hustru Birthe Kirstine Mikkelsdatter, der bl.a. er: tipoldeforældre til Aage Søndergaard Mikkelsen, Lupinvej i Rask Mølle; og samtidig er: tip2-oldeforældre til Flemming W Petersen, som er proband i denne beretning!

Sognefoged Sejer Pedersen & Birthe Kirstine Mikkelsdatter i Kalhave´s datter Kirstine Sejersdatter er: tipoldemor til FWP; Kirstine Sejersdatter giftede sig med sønnen Hans Mikkelsen fra Hanballe; men Hans overtog ikke Hanballe-gård; men fik/købte i stedet matr. 9a i Trebjerre ejerlav. Hans Mikkelsen & Kirstine Sejersdatter i Trebjerre fik seks børn; hvoraf nr. 4 er: FWP´s oldemor:, Karen Hansen, gift med Zacharias Hansens storebror Mikkel Hansen i Boring.
Af de seks søskende i Zacharias Hansen & Mikkel Hansens familie dør Mikkel Hansen i 1884; Zacharias Hansen i 1890; Maren Hansen i 1880, og Ane Kathrine Hansen i 1896, alle fire, inden de bliver 50 år. De to sidste: Jens Christian Hansen og Karen Hansen bestyrer faderen´s, Hans Zachariassen´s gård, (matr, 2a i Flemming); indtil faderens død i 1883; hvorefter Jens Christian Hansen gifter sig med tjenestepigen på gården i 1880 og flytter til Haurum, hvor han har matr. 23 / 22 i 1901 og 1906. Derefter flytter Jens Christian Hansen & familien ud af Haurum, og hvortil – vides ikke. Datteren Karen Hansen forbliver ugift og bliver hos Jens Christian Hansen som ”faster Karen”.


Hans Mikkelsens datter, Karen, og Hans Zachariassens søn, Mikkel gifter sig i 1869 og køber Molgjer kro til overtagelse året efter. Parret får 9 børn sammen; hvorefter Mikkel dør af en længerevarende sygdom i 1884. Da gifter Karen Hansdatter sig med staldkarlen på gården, Niels Chr. Simonsen, oldefar til FWP, – i 1886, & de får endnu tre børn; hvoraf den sidste er: Flemming W Petersens morfar!


Niels Chr. Simonsens far, Søren Simonsen var fattigforstander i Enner i 1870-1871; da faderen, fattigforstanderen, Søren Simonsen døde, og da moderen døde 3-4 år senere - måtte børnene ud at tjene – på egen hånd.

Karen Hansdatter & Niels Chr. Simonsen bliver stationsbestyreforvaltere på den netop etablerede jernbanestation i Vrønding i 1891. I øvrigt, fordi Niels Chr. Simonsens´ læge havde opfordret ham til ”et roligere job”! Han var 27 år. Af den samlede børneflok er en datter død i 1889 (i en alder af seks år); men af de resterende ni børn - følger tre drenge i faderens fodspor og bliver ansat indenfor DSB.


Det gør Flemming W Petersens mor (datter af yngste barn i flokken) & far også; og indenfor jernbanen på Fyn møder de hinanden i Nyborg i 1940´erne, og så bliver Flemming født i 1949; og søsteren Lis i 1951.


Af de i alt 11 overlevende børn overtager den ældste søn, Hans Mikkelsen Kroen i Molgjer til sin død i 1937; den næste Michael Mikkelsen overtager en gård (matr, 35) i Vrønding; den fjerde Adolf Mikkelsen bliver høker og foderstof-forhandler i Vrønding; den sjette Thorvald Mikkelsen bliver købmand og landpost i Hornborg, - siden landpost i Flemming til din død i 1951, og af det nye kuld blever datteren Sigrid Simonsen, gårdmandskone i Vrønding, (Kilde: Ferdinand Høfner).


Ole Madsen & Johanne Davidsdatter.

Købt: 03.06.1858

Solgt: 23.4.1887


Ejere:

Ole Madsen, gårdmand.

Søn af:

Født:

Gift m.: Johanne Davidsdatter.


Hustru:

Johanne Davidsdatter, husmoder.

Dtr. af: David

Født: ca. 1834. (Død: den 6.3.1878 i Boring; 44 år gl.).


Skøde:.

Ole Madsen fik skøde på gård med tilliggende, Boring 2, matr. 15a og 34c, fra pastor Bülow, den 03.06.1858. (Skøde: D 397).

Gårdens hartkorn er således, matr. 15a: 2, 1, 2, 1 album; samt matr. 34c: 2, 3/4 album, med besætning, sæd, avl, gjødske, gården og avlsredskaber, ind- og udbo, heste og kreaturbesætning for ------------ 1900 Kr.Skøde:

Ole Madsen. Skøde af 21. Dec. 1866, fra Gran Friis på kongekvægtiende af matr. 15a, og 34c. (Skøde: D 397).Deklaration:

Af 25. Marts 1877, hvormed der indrømmes ejeren af matr. 15a ret til vej over matr. nr. 21.Deklaration:

Af 04.12.1886, fra Mads Pedersen i Boring, om at han for sin ejendom, matr. 18b og 34f i Boring overtager den følg. Matr. 15a og 34c påhvilende Hovedparcelforpligtigelse. F. R. m. 26.03.1887.

Matr. 15a: 5, 1, 2 1/4 album; solgt. Matr. 15c: 7, 1, 0 album; solgt.

Matr. 34c: 2, 3/4 album. Matr. 15d: 4, 3, 1 3/4 album; udstykket.Johanne Davidsdatter & Ole Madsens børn:

Simon Olesen, f. den 10.3.1859 i Boring.


Anne Olesen, f. den 8.7.1861 i Boring; viet den 28.10.1885 i Hvirring kirke til: ungkarl Søren Nielsen i Honum, 46 år gl..


David Olesen, f. den 1.7.1870 i Boring.


Mette Marie Olesen, f. den 14.9.1872 i Boring. (Død: 2.4.1874; 1½ år gl.).Axel Severin Bülow & Jacobine Bodil Margrethe Gylding.

Købt: c. 1848

Solgt: 03.06.1858


Ejere:

Axel Severin Bülow, præst ved Hvirring kirke..

Søn af: Bülow, & hustru

Født:

Viet til: Jacobine Bodil Margrethe Gylding.


Hustru:

Jacobine Bodil Margrethe Gylding, gårdejer i Boring.

Dtr. af:

Født: ca. 1820.


Skøde:

Axel Severin Bülow og Jacobine Bodil Margrethe Gylding købte /fik skøde på gården, Boring 2, matr. 15a m.fl., fra Hans Mikkelsen c. 1848.Jacobine Bodil Margrethe Gylding & Axel Severin Bülows børn:

Anna Cathrine Bülow, f. den 15.04.1853; datter af kapellan Axel Severin Bülow og hustru Jacobine Bodil Margrethe Gylding af Boring (32½ år gl.). Faddere: kjøbmand N: Gyldings kone; Josef Bovich; Søren Cellimann Bovich; købmand N: (nådigherre) Gylding von Tjegen´s kone; N: Gylding; alle af Vejle.

August Frederik Bülow, f. den 13.12.1854; søn af kapellan Axel Severin Bülow og hustru Jacobine Bodil Margrethe Bülow, f. Gylding i Boring. Faddere: Jens Bülow i Skanderborg; N: Gyldings kone i Vejle; herredsfoged Bülow i Skanderborg; landsretssagfører Borg i Vejle; købmand N: Gylding i Vejle.


Nielsine Birgitte Christine Bülow, f. den 16.01.1857; datter af pastor A. S. Bülow og hustru J.B. Margrethe Bülow af Boring. Faddere: Barnets moder; Maren Elisabeth Fritz; sognepræsten Fritz; løjtnant H. Fritz; stud. Teolog G. Fritz, alle af præstegården i Hvirring. Kilde: kirkebogen Hvirring sogn.
Hans Mikkelsen & hustru Maren Andersdatter.

Købt: 1834

Solgt: 1848


Ejere:

Hans Mikkelsen, gårdmand på Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af:

Født: 1802 i Sindbjerg sogn, Vejle amt. (Død: 1848 i Boring.)

Gift i 1834 m.: enke Maren Andersdatter fra Hvejsel sogn.


Hustru:

Maren Andersdatter.

Dtr. af:

Født: 1790 i Ildved, Hvejsel sogn, Vejle amt. (Død: 1879 i Boring).

Gift i 1. ægteskab i Hauge, Langskov s. m.: Hans Jepsen, ( 1784 – 1817).

Gift 1817 i 2. ægteskab m.: Søren Jepsen, (1792 – 1833) svoger til Hans Jepsen. Gift 1834 i 3. ægteskab m.: Hans Mikkelsen, gdr. (1802 – 1848)Hans Mikkelsen fik skøde på ½ gården, den gl. præstegård, matr. 15a m.fl.

Han købte/ overtog gården ved sit giftemål i 1834 med Maren Andersdatter, enkekone i Boring.


*

Maren og Mikkelsens børn:

Kirsten Hansdatter, f. 1835 – 1836 i Boring.


*

Kirsten Hansdatter, f. 1837 i Boring.


*

Kirstine Hansdatter, f. 1842 i Boring.


*)

Anders Sørensen, f. 1821. Stedsøn. (Han bor på gården v. Ft. 1845).Ældste gård lå

s. med

Boring 8

flyttet til

Boring 2


Præstegården flyttes og genopbygges efter ildebranden i 1839.


Efter branden besluttede gårdejeren på Boring Præstegård, Hans Mikkelsen, at gården skulle genopbygges, men der skulle være afstand mellem gårdene; dette skulle forebygge ildsvåde og lignende. Der omkom to unge piger under branden, dette måtte aldrig ske igen! Præstegården blev genopført som en helgård o. 1840, - på den nuværende placering, matr. 15a / 15d. (Boring 2).Søren Jepsen & hustru Maren Andersdatter.

Købt: 1817

Solgt: 1834


Ejere:

Søren Jepsen, gårdmand på Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Jeppe Jensen, gmd. i gården, og hustru Kirsten Jensdatter.

Født: 1792 i gården, Død: 1833 s. sted.

Gift m.: enke Maren Andersdatter.


Hustru:

Maren Andersdatter.

Dtr. af:

Født: 1790 i Ildved, Hvejsel sogn, Vejle amt. (Død: 1879 i Boring).

Gift i 1. ægteskab i Langskov sogn m.: Hans Jepsen, ( 1784 – 1817).

Gift 1817 i 2. ægteskab m.: Søren Jepsen, (1792 – 1833) svoger til Hans Jepsen. Gift 1834 i 3. ægteskab m.: Hans Mikkelsen, gdr. (1802 – 1848)Søren Jepsen købte i 1817 Boring Præstegård, matr. 15a. Gården lå som ½ gård s.m. Boringgaard, Boring 8. Han overtog gården ved sit giftemål med enke Maren Andersdatter, Boring.*

Maren og Søren Jepsens børn:

Hans Sørensen, f. 2.10.1818 i Boring Præstegård, matr. 15. Død: 20.01.1899 på Boring mark. Gift 30.11.1849 m. Anne Kirstine Christensdatter, Boring 32, Gl. Vestergaard. Hans Sørensen & Anne Kirstine boede på Kalhavevej 11.


*

Anders Sørensen, f. 1822 i Boring.


*

Kirsten Sørensen, f. 1823 – 1839 i Boring.

Indebrændte ved Præstegårdens brand i 1839.

Præstegården lå på dette tidspunkt som en ½ gård til Boringgård.


*

Anne Elisabeth Sørensdatter, f. 1825 – 1839.

Indebrændte ved Præstegårdens brand i 1839.

Præstegården lå på dette tidspunkt som en ½ gård til Boringgård.


*

Jens Peter Sørensen, f. 1827 – 1831 i Boring.


*

Wilhelmine Sørensdatter, 1831 – 1831 i Boring.Hans Jepsen & Maren Andersdatter.

Købt: 1812

Solgt: 1817


Ejere:

Hans Jepsen, gårdmand på Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Jeppe Jensen, gmd. i gården, og hustru Kirsten Jensdatter.

Født: 1790 i Ildved, Hvejsel sogn. Død: 1879 i Boring.

Gift i 1813 m.: Maren Andersdatter,.


Hustru:

Andersdatter.

Dtr. af:

Født: 1790 i Ildved, Hvejsel sogn, Vejle amt. (Død: 1879 i Boring).

Gift i 1813 1. ægteskab i Langskov s. m.: Hans Jepsen, ( 1784 – 1817).

Gift 1817 i 2. ægteskab m.: Søren Jepsen, (1792 – 1833) svoger til Hans Jepsen. Gift 1834 i 3. ægteskab m.: Hans Mikkelsen, gdr. (1802 – 1848)Hans Jepsen fik skøde i 1812 på ½ gården, den gl. præstegård, matr. 15a, (Boring 8). Han købte/ overtog gården efter sine forældre i 1812.

Et år senere blev han gift med Maren Andersdatter fra Langskov sogn.


*

Maren og Hans Jepsens børn:

Jeppe Hansen, f. 1814 i Boring.


*

Anders Hansen, f. 1815 – 1818 i Boring.


*

Hans Hansen, f. 1817 – 1818 i Boring.Jeppe Jensen & 1. hustru, Anne Margrethe Jørgensdatter

Fæsteskøde: 31.12.1763.

Selvejerskøde: 1803

Solgt: 1812


Ejere:

Jeppe Jensen, fæstegmd. på, præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’

Søn af: Jens Jørgensen, Honum, og hustru Anne Jeppesdatter fra Honum.

Født: 1735 i Honum. Død: 1814 i Boring.

Gift i 1764 i 1. ægteskab m.: enke Anne Margrethe Jørgensdatter, fra gården.

Gift i 1778 m.: Kirsten Jensdatter, Boring.


1. hustru

Anne Margrethe Jørgensdatter, f. 1729 i gården. Død: 1778 i Boring.

Dtr. af: Jørgen Pedersen, gmd Boringgaard, og hustru, Maren Jensdatter.

Født: 1729 i gården. (Død: 1778 i Boring).

Gift i 1753 i 1. ægteskab m.: Hans Jensen, fra Gl. Vestergaard.

Gift i 1764 i 2. ægteskab m.: Jeppe Jensen fra Honum.


2. hustru

Kirsten Jensdatter

Dtr. af: Jens Pedersen, gmd. Gl. Vestergaard, og hustru Anne Nielsdatter.

Født: 1757 i Boring. (Død: 1835 i Boring.


Skøde:

Skøde:

Jeppe Jensen fik fæsteskød den 31.12.1763, på Boring Præstegård, ½ gård s.m. Boringgaard, matr. 15a. (Boring 8). Han fik selvejerskøde på gården i 1803.*

Jeppe Jensen & 1. hustru Anne Margrethe Jørgensdatters 4 børn:

Anne Jepsdatter, f. 1764 – 1809. Gift i 1803 med Ladefoged på Rask, Anders Lauridsen fra Føvling, senere Kodallund.


*

Hans Jepsen, f. 1768 – 1776.


*

Margrethe Jepsdatter, f. 1770 – 1770.


*

Anne Margrethe Jepsdatter, f. 1774 – 1816. Gift i 1803 med Terkel Knudsen i Kalhave.


*

Jeppe Jensen & 2. hustru Kirsten Jensdatters 10 børn:

Jens Jepsen, f. 1779 – 1807.


*

Anne Kirstine Jepsdatter, f. 1761 – 1831. Gift i 1809 med Anders Lauridsen i Kodallund, (afdøde halvsøsters enkemand).


*

Hans Jepsen, f. 1784 i gården. Gift i 1813 med Maren Andersdatter.Død: 1817.


*

Peder Jepsen, f. 1787 i Boring. Død som ugift tjenestekarl i 1819.


*

Niels Jepsen, hj.døbt. den 13.09.1790, (s.m. tvillingbror: Jørgen). Død: 1790.


*

* Jørgen Jeppesen, hj.døbt. Den 13.09.1790, (s.m. sin tvillingbror: Niels); død den 25.08.1867 i Boring skov, 76 år gl.. Viet i 1. ægteskab, 10.07.1819 til Johanne Kirstine Jensdatter fra Gl. Vestergaard, født 23.04.1795 i Boring by; død den 30.05.1830 i Boring skov, 35 år gl.. Jørgen Jeppesen) & 1. hustru Johanne Kirstine Jensdatter bosatte sig på ejendommen Boring 55, matr. 3+10, Boring skov. (Se afsnit 62). Jørgen Jeppesens 5 børn i 1. ægteskab med Johanne Kirstines Jensdatter: 1). Marie Kirstine Jørgensdtr., f. 1820. 2). Mette Sofie Jørgensdtr., f. 1822 – 1837. 3). Jens Jørgensen, født 1824. 4). Jeppe Jørgensen, født 1826 – 1827. 5). Kirsten Jørgensdatter, født 1828 - . Efter sin 1. hustrus død, giftede Jørgen Jeppesen sig igen fire måneder senere med Ane Madsdatter, født 6.03.1808 i Honum. Jørgen Jeppesen & 2. hustru Ane Madsdatter blev viet den 2.10.1830 i Hvirring kirke. Jørgen Jeppesens 10 børn i 2. ægteskab med Ane Madsdatter: 1. Mads Jørgensen, født 4.07.1831 i Boring skov. * 2. Johanne Kirstine Jørgensdtr., (tvilling) f. 21.02.1833 i Boring skov; (død: 12.05.1923 på Dalsgård mark, Klovborg sogn, Tyrsting herred, 90 år gl.); gift med Lars Andreas Larsen, husmand & tømrermester i Boring skov. 3. Karen Jørgensdtr. (tvilling), f. 21.02.1833 i Boring skov; døde i 1839 s. st.. 4. Anne Kirstine Jørgensen, f. 15.04.1835 i Boring skov; viet 6.03.1857 i Hvirring kirke til ungkarl Peder Jensen af Føvling, 37 år gl.. 5. Jeppe Jørgensen, f. 11.04.1837 i Boring. 6. Karen Jørgensen, f. 10.08.1839 i Boring skov. 7. Mette Sofie Jørgensen, f. 10.04.1841 i Boring skov. 8. Mette Marie Jørgensdatter født den 14.11.1843 i Boring skov, viet den 12.04.1865 i Hvirring kirke til ungkarl Christen Jensen af Føvling, 28 år gl.. 9. Hans Peter Jørgensen, f. 6.09.1846 i Boring skov. Hans Peter & Jens Jørgensen var de yngste af Jørgen Jeppesen & Anne Madsdatters børn. Efter faderens død i 1867 bestyrede de i fællesskab ejendommen i Boring skov, Boring 55´s drift, indtil 1875; hvor Hans Peter Jørgensen og hans hustru overtog /købte gården, efter at han var blevet gift 24.07.1874 i Hvirring kirke m. Maren Jørgensdatter fra Honum. Hans Peter Jørgensen & Maren Jørgensdatter fik en datter: Ane Jørgensen, f. 13.10.1874 i Boring. 10. Jens Jørgensen, f. 3.06.1849 i Boring skov. Jens Jørgensen og broderen Hans Peter Jørgensen overtog fødehjemmet, Boring 55, matr. 3a. (Moderen Ane Madsdatter døde i 1869).


*

Søren Jepsen, f. 1792 i gården. Død: 1833. Gårdmand i fødegården. Gift i 1817 med Maren Andersdatter.


*

Marie Kirstine Jepsdatter, f. 1792 – 1793


*

Marie Kirstine Jepsdatter, f. 1797 – 1807


*

Søren Christian Jepsen, f. 1800 – 1801.


T.2-olde-

forældre:

Tipolde-forældre:

Olde-

forældre:

Farmor & farfar:

Far:

Farmor

født i Boring.

Parrets

7 børn:


I.

II.

III.

IV.V.


VI.

VII.Slægtsaner for Christian Skov Larsen, Nr. Snedevej 86, Trebjerre:

Tiptip-oldeforældrene Jeppe Jensen & hustru Kirsten Jensdatter ejede Boring gl. præstegård, adr. Boring 2.

Tipoldeforældrene ejede Boring 55; Jørgen Jeppesen & hustru Anne Madsdatter.

Oldeforældrene ejede Boring 47: Johanne Kirstine Jørgensdatter & Lars Andreas Larsen, husm & tømrer i Boring skov.

Bedsteforældrene ejede gården Nr. Snedevej 86 i Trebjerre: Ane Madsine Larsen (2. hustru) & Steffen Peder Larsen, gmd på Elmegård i Trebjerre; parret havde 7 sønner, hvoraf Sigfred Larsen er nr. 4 i rækken; han er far til Christian Skov Larsen, se følgende:

    Chr. Skov Larsens farmor:*Ane Madsine Larsen blev viet 17.02.1893 til hans farfar: gmd & enkemand Steffen Peder Larsen i Kodallund. Parret fik 7 sønner:

    I: Ingvardt Larsen, f. 20.06.1895 på Hvirring mark, (Kb. Hv. 1892-1903, opslag 13); II: Andreas Larsen, f. 1.05.1897 på Hvirring mark, (Kb. Hv. 1892-1903, opslag 21); III: Jørgen Larsen, f. 3.09.1899 på Hvirring mark, (Kb. Hv. 1892-1903, opslag 21); g.m. Stinne Pedersen Fuglsbjerg; parret købte/ drev i nogle år en gård i Klovborg sogn; I 1935 købte parret gården 'Trampenbjerggård' i Amstrup, hvor familien Larsen boede i en årrække, mens deres døtre voksede op. Sen. købte parret et parcelhus i Odder, hvorfra Jørgen Larsen drev forretning som ejendomsmægler.

Jørgen Larsen & hustru Stinne Fuglsbjerg fik 4 døtre i deres ægteskab: én af døtrene fortjener at blive nævnt i Boringbogen: III-a: Solveig Larsen, f. ca. 1932 i Klovborg sogn; gift med Søren Jacobsen, gdr. på Kjeldbækgård i Ørting; Solveig Jacobsen har i en årrække været gymnastikleder i Odder og Ørting-Falling, samt højskolelærer på Rude pensionisthøjskole i Saksild. Parret har to døtre: Marit og Kirsti, født i henholdsvis 1961 & 1964; (Solveig Jacobsen bor nuv. (2012) i et hus på Randlevvej i Odder).

IV: Sigfred Larsen, født 5.02.1901 i Kodallund, (Kb. Hvirring 1892-1903, opslag 39); sen. gårdejer på gården, Nr. Snedevej i Trebjerre, Hvirring sogn; gift med Dorothea Frederikke Jensen Skov, f. 3.07.1897; Sigfred Larsen & hustru Dorothea Frederikke Jensen Skov fik 4 sønner: IV-a.: Arne Skov Larsen, f. 14.07.1928 i Trebjerre. IV-b.: Kristian Skov Larsen, f. 25.07.1930 i Trebjerre, han overtog senere fødegården på Nr. Snedevej i Hvirring. IV-c.: Bent Skov Larsen, f. 3.10.1935 i Trebjerre, lærer og slægtsforsker. IV-d: Thorkild Skov Larsen, f. 16.03.1942 i Trebjerre. V: Viggo Larsen, født 16.11.1902 i Kodallund. VI: Svend Aage Larsen, født 8.07.1905 i Kodallund, (Kb. Hv. 1900-1906, opslag 5); VII. Folmer Larsen, født den 26.06.1910 i Kodallund. (Kilde: Bent Skov Larsen, Kbh; & Solveig Jacobsen i Odder).


Otium:

Aftægtsmand på gården:

Søren Nielsen Kalhave, f. 1706, Kalhave. Død: 1774 som aftægtsm. i Kalhave.


På aftægt hos sønnen, Jeppe Jensen:

Anne Jeppesdatter, f. 1693 – 1765. Fra Honum, mor til Jeppe Jensen.Hans Jensen & hustru Anne Margrethe Jørgensdatter.

Købt: 1753

Solgt: 1763


Ejere:

Hans Jensen, fæstegmd. på, Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Jens Jørgensen, gmd. på Gl. Vestergaard og hustru Kirsten Hansdatter.

Født: 1721 i Boring. Død: 1761 i Boring.

Gift m.: Anne Margrethe Jørgensdatter.


Hustru:

Anne Margrethe Jørgensdatter, f. 1729 i gården. Død: 1778 i Boring.

Dtr. af: Jørgen Pedersen, gmd Boringgaard, og hustru, Maren Jensdatter.

Født: 1729 i gården. (Død: 1778 i Boring).

Gift i 1753 i 1. ægteskab m.: Hans Jensen, fra Gl. Vestergaard.

Gift i 1764 i 2. ægteskab m.: Jeppe Jensen fra Honum.Hans Jensen fik fæsteskøde i 1753 på Boring Præstegård, ½ gård s.m. Boringgaard, matr. 15a, (Boring 8).*

Anne Margrethe og Hans Jensens børn:

Jens Hansen, f. 1755 – før 1778.

*

Tvillinger 1757 – 1757.


*

Maren Hansdatter, f. 1758.


*

Jens Hansen, f. 1761.


Jørgen Pedersen & hustru Maren Jensdatter.

Købt: 1732

Solgt: 1753


Ejere:

Jørgen Pedersen, fæstegmd. på Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Peder Jørgensen, gdr. på Boringgaard, og hustru Margrethe Pedersdtr.

Født: 1710 i Boring. Død: 1783 i gården.

Gift i 1727 m.: Maren Jensdatter fra Honum.

Gift i 2. ægteskab m.:


1. hustru

Maren Jensdatter.

Dtr. af: Jens Sørensen og hustru Birgitte Christensdatter i Honum.

Født: 1695 i Boring by. – Død: 1734 i Boring.


2. hustru


Hustru

Dtr. af:

Født:


Jørgen Pedersen fik skøde på Præstegården, matr. 15a i 1732. Gården er beliggende s.m. Boringgaard, (Boring 8).*

Maren og Jørgen Pedersens børn:

Iver Jørgensen, f. 1727 – før 1756.


*

Anne Margrethe Jørgensdatter, f. 1729 – 1778. Født i Honum. Blev gift i 1753 1. ægteskab med Hans Jensen, gdr. i gården.


*

Peder Jørgensen, f. 1732 – 1756, født i Honum.


*

Jens Jørgensen, f. 1734 – før 1774.


*

2. hustru og Jørgen Pedersens børn:

Maren Jørgensdatter, f. 1736 -.


*

Maren Jørgensdatter, f. 1739 -.


*

Niels Jørgensen, f. 1743 -.


*

Iver Jørgensen, f. 1746 -.

Christen Sørensen & hustru Anne Rasmusdatter

Købt: ca. 1722

Solgt: 1732


Ejere:

Christen Sørensen, fæstegmd på Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af: Søren Rasmussen, Honum, og hustru.

Født: 1690 – ca, 1737.

Gift i 1722 m.: Anne Rasmusdatter.Anne Rasmusdatter

Dtr. af: Rasmus Jørgensen, gmd. på Boringgaard, og hustru

Født: 1701 – ca. 1733.Christen Sørensen køber ca. 1722 Præstegården, matr. 15a, beliggende som ½ gård s.m. ’Boringgaard’, (Boring 8).*

Anne og Christen Sørensens børn:

Søren Christensen, f. 1723 – Død: 1747 i Honum.


*

Rasmus Christensen, f. 1725 – 1792. Gift i 1763 med Else Pedersdatter fra Kodallund, boede i i Kokborg, fårehyrde på Rask.


*

Iver Christensen, f. 1727 – 1727.


*

Jørgen Christensen, f. 1728 – Død i 1747 i Honum.


*

Barn, f. 1730 – 1730.


*

Anne Christensdatter, f. 1732 – 1778 i Kodallund.Søren Sørensen & hustru.

Købt: 1683

Solgt: ca. 1722


Ejere:

Søren Sørensen, fæstegmd. på Præstegården, ½ gård s.m. ’Boringgaard’.

Søn af:

Født:

Gift m.: .


Hustru:

hustru

Dtr. af:

Født: .Søren Sørensen køber/ får skøde i 1683 på Præstegården, matr. 15a, beliggende som ½ gård s.m. ’Boringgaard’, (Boring 8).


*

Søren Søren og hustrus børn:


Afsnit 21 slutter

Afsnit 21 er opdateret den 21.09.2012, ang. gårdejere på Boring præstegård, Maren Pedersen og Zackarias Hansen, og deres familie.

Ang. Elna & Chr. Henriksens datter, Edith Henriksen, f. 1946 i Boring. Det er uddrag fra Edith Braae, f. Henriksens indlæg, hvor hun fortæller om sin familie og sine børn i ”Vandrebogen III. Real 1956, fra Rask Mølle Skole”. De første af Edith Henriksens indlæg er skrevet fra parret hjem, Boring 37, Boring skov, hvor Edith & Jørn Braae boede i september 1967. (Læs også side 156, siden viser et bryllupsbillede af Edith & Jørn Braae i 1967. Ediths indlæg giver samtidig et fint tidsbillede fra årene 1964 – 1983!

Opdateret den 9.11.2012: ang. Jeppe Jensen, gdr. på Boring 2, Boring gl. præstegård.