boringby.comwww.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 60 -  Boring 51  - Hanballegaard.

 

 

Hanballegård, Boring 51. Luftfoto ca. 2013.

 

 

 Luftfotobillede af gl. slægtsgård, Hanballegård, Boring 51. Foto fra ca. 2013. 

Gårdens stuehus er bygget i 1920, det er opført i to etager, fordelt på 211 m2

Avlsbygningerne rummer godt 1.000 m2, de er beliggende syd for hovedbygningen.

 

Kildefoto: agriteam,dk/Horsens.

 

Hanballegård´s stuehus er opført i 1920  

 

 

 Hanballegårds stuehus er opført af gdr. Karl Kristian Therkelsen, gdr. på Hanballegård i årene fra 1913 - 1958. 

Vi søger efter flere billeder af personer på gården Hanballegård.

 

 

Afsnit 60

Boring 51

Hanballe

 

Opdateret 15.08.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

  

Afsnit60Boring51Side60

Hovedsiden om Hanballegård, m. billede af gården. Foto ca. 2013.

Side 60, denne side.

 

Afsnit60Gunnar&AMpage31

Foto 1984. Anne Marie & Gunnar Therkelsen. Billeder af Hanballe-gård, Hanballegårds engskifte og Gudenåen, foto ca. 2013.

Se page 31.

 

Boring51Mikkel&Karen1893

Gmd. Mikkel Therkelsen går tur m. sønnerne: Therkel, Karl Kristian, Harald, Niels Holger i Hanballe; Karen Marie ser til. Efterslægtstavle over Bisgaard Therkelsen-slægten.

Se side 234.

 

Boring35Dtr.AneK.1904

Dtr. fra Anebjerg: Ane K. Madsen, gift m. Therkel Bisgaard Therkelsen, han er æld. søn fra Hanballegård.

Se personificeret efterkommertavle for Bisgaard-slægten, d.v.s. at fødselsdata på nulevende personer er blevet sløret på websiden: se side 231 

 

 

BisfamV1_page61 »

Bisgaardslægten i Vester Ørum i 1950: Ane Karoline fejrer sin 70 års fødselsdag.

1929: Familien Bisgaard ses stå i æresporten i V. Ørum ved Ane & Therkel Bisgaards sølvbryllup.

Se side 61.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 60

Boring 51

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 24a; Hvirring sogn).

Hanballe"Hanballegaard".

Byggeår (ældste gård): ca. 1741.

Byggeår: 1803 Nuv. stuehus opført: 1917


Hanballegaard har siden 1700-tallet været i Therkelsen-slægtens eje, hvor stedet den første tid virkede som et mindre boelsted fra ca. år 1742.

Gårdejer Gunnar Therkelsen fortæller, at man har fundet byggematerialer på gården med inskriptionen 1742, dette fund bestyrker i høj grad stedets ældste oprindelse.


Omkring århundredskiftet 1900 lå stuehuset ved indkørslen til gården, hvor det var sammenbygget vinkelret med en ældre bygning, (måske stedets ældste stuehus), der fungerede som aftægtsbolig for den ældre generation på gården.


Aftægtshuset eksisterede indtil 1917. På dette tidspunkt blev det nuværende stuehus bygget. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestalde fra 1962 og 1972. Hestestald og vognskur i 1917, laden blev restaureret samme år, mens kostalden er er opført ca. 1850-60.


Nye ejere på Hanballegård, matr. 24a:

Jeppe Kusk Clausen & Stine Rosenbæk Clausen

Købt: 20.05.2014 (matr. 24a og 4a)

Solgt:


Ejere:

Jeppe Kusk Clausen, læge, gdr. på Hanballegaard.

Søn af:

Født:

Gift/ forlovet: Stine Rosenbæk


Hustru:

Stine Rosenbæk Clausen

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Skøde:

Jeppe Kusk Clausen købte /fik skøde påHanballegaard, matr. 24a, og 4a,

af gdr. Gunnar Therkelsen & hustru Anne Marie Therkelsen, den 20.05.2015,

Kilde: OIS-ejendomsoplysninger. (Parret overtog gården ca. 1. marts 2014).


Børn:

Gdr. Karl Christiansen

Købt: 10.01.2014

Solgt:


Ejere:

Karl Christiansen, gdr. på Boring Nedergård, Boring 24.

Søn af: Agner Christiansen, gdr. på Boring Nedergård, & hustru Tove Christiansen.

Født: i 1952 i Boring.

Gift i Hvirring kirke den 30.07.1976 med Grethe Trier Nielsen, f. 1954 i Skovby.

Parrets børn: Sonja, f. 1979; Ingrid, f. 1983. Plejebørn: Svend, f. 1974; & Samantha, f. 1990.

Kildedatoer &/ navne i dette felt er fra bogen: ”Erindringer fra et dagligdagsliv” /Tove Helene Christiansen, af Ingrid Trier Christiansen.


Gunnar Therkeldsen & Anne Marie Grønfeldt Therkelsen, f. Nielsen.

Købt: 31.07.1958

Solgt: vinter 2003/04 (24a m. fl. delareal 2)

Solgt:


Ejere:

Gunnar Therkeldsen, gårdejer på Hanballegaard.

Søn af: Karl Kr. Therkeldsen, gårdejer s.st., & Nielsine Kathrine, f. Christensen.

Født: den 8.05.1933 i Boring.

Viet den 18.7.1959 i Hvirring kirke til: Anne Marie Grønfeldt Nielsen.


Hustru:

Anne Marie Grønfeldt Therkeldsen, f. Nielsen; medhjælpende hustru.

Dtr. af: Marius Nielsen, fhv. købmand i Træden, & hustru Bolette.

Født: den 9.04.1937 i Træden.


Skøde:

Skøde:

Gunnar Therkeldsen købte /fik skøde påHanballegaard, matr. 24a, 4a, og 8b, af sin far, Karl Kristian Therkildsen, den 31.07.1958. (Skøde: N 681).

Købspris: 69.470 Dkr.


Skøde:


Skøde:

Gunnar Therkeldsen købte /fik skøde på matr. 8g, af Julius Rasmussen, den 10.09.1963. (Skøde: N 681). Købspris: 12.376 Dkr.


Skøde:Skøde:

Brian Jensen og Lisbeth Poulsen, købte / fik skøde på matr. 24a, Boring By, delareal 2; af Gunnar Therkelsen, Hanballe, vinter 2003/2004. (Skøde: N 681).*

Anne Marie & Gunnar Therkelsens børn:

Lars Christian Therkeldsen, uddannet elektriker, elektrotekniker, født den 8.11.1961 i Hanballe; viet den 13.05.1989 i Hvirring kirke til: Susanne Jensen, Rask Mølle. Bosat: Årupparken, Hedensted. Børn: Pernille Therkelsen, f. ca. 1993, & Andreas Therkelsen, f. ca. 1995.


*

Karen Jette Therkeldsen, udd. kontorist, sekretær v. "Bents Rejser", Holstebro, sen. sekretær v. Wing Rejser i Holstebro; født 20.10.1965 i Hanballe; gift og bosat i Mejrup ved Holstebro. Børn:


*

Jens Holger Therkeldsen, udd. struktør for park og anlæg, ansat struktør v. Morten Friis´ murerfirma, i Hornsyld; født 26.12.1972 i Hanballe; gift den 28.09.2002, og bosat Bosat v. Børkop. Børn:Vort sogn:

Gunnar Therkeldsen overtog den 1. april 1958 gården matr. nr. 24a efter sin far, der havde ejet den siden 1917, og da overtaget den af sin far.

Hanballegaard har siden ca. år 1700 været i slægtens eje! Arealet er 25. tdr. ld.; men var større, da der i 1917 er frasolgt 20 tdr. ld til en anden gård. Normal besætning er 10 køer plus opdræt, 7 søer, 2 heste, der fedes ca. 50 svin årligt.

Stuehuset er opført 1917, hestestald og vognskur 1917, laden er omforandret 1917, mens kostalden er fra ca. 1850-60.

Kilde: "Vort sogns historie i 100 år". (udgivet 1959).Danske gårde:

Gunnar Therkelsen har været på Malling Landbrugsskole, han er konsulent for forsikringsselskabet "Top Danmark". Han overtog gården den 1. april 1958 fra sin far. Gården har været i slægtens siden omkring 1700-tallet! Areal 15,2 ha., heraf 2,5 eng og 0,55 mose. Der er tilkøbt 2,5 ha. og forpagtet 5,5 ha..


Stuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestalde fra 1962 og 1972, lade fra 1850 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 30 ungdyr af racerne SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps/korn. Der er to traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm/ kold luft. Kilde: "Danske gårde i tekst og billeder". Vejle amt. (udg. 1990-94).


Karl Kristian Therkeldsen & Kathrine Therkeldsen, f. Kristensen.

Købt: 04.09.1913 (1/3 del af gården, matr. 24a, 4a og 8b).

Købt: 20.09.1919 (2/3 andele af matr. 24a).

Solgt: 31.07.1958


Ejere:

Karl Kristian Therkeldsen, gårdejer på Hanballegaard.

Søn af: Mikkel Therkelsen, gdr. s. sted, & hustru Karen Marie, f. Nielsen i Honum.

Født: den 9.09.1889 i Hanballe. (Død: den 6.1.1971 i Rask Mølle; 82 år gl.).

Viet: den 8.10.1920 i Hvirring kirke: husbestyrerinde, Nielsine Kathrine Kristensen.


Hustru:

Nielsine Kathrine Therkeldsen, f. Kristensen, husmoder.

Dtr. af: Jens Kristensen, husm. i Trebjerre, & hustru Marie Kirstine Nielsen.

Født: 1.06.1895 i Trebjerre, Hv. sogn. (Død: 12.11.1966 i Rask Mølle; 71 år gl.).Skøde:

Karl Kristian Therkeldsen får arveudlægsskøde fra arvingerne efter Mikkel Therkelsen og enke Karen Marie, f. Nielsen til særeje for ham på andel (1/3) på Hanballegaard, Boring 51, matr. 24a, 4a, og 8b, m. kongekvægtiende af 24a, den 04.09.1913. (Skøde: N 681).Skøde:

Den 26.9.1919. Karl Kristian Therkeldsen får skøde på Karen Therkeldsen og Anna Cathrine Therkeldsen´s andele (2/3) i gården, matr. 24a, 4a, og 8b, m. kongekvægtiende af 24a. (Skøde:N 681)*

Kathrine & Karl Kristian Therkeldsens børn:

Jens Holger Therkeldsen, gdr. i Sejet, f. den 19.8.1922 i Hanballe. Ugift. (Død: den 7.01.1971 på "Elmely" i Rask Mølle; 49 år gl.).


*
Karen Marie Therkelsen, f. den 28.09.1925 i Hanballe. (Død: den 26.10.1964 i Nordsjælland, 39 år gl.). I 1964 tjente Karen Therkelsen hos et lægepar i Helsingør, hun havde en tid haft problemer med halsen, en specialelæge indstillede hende til operation for at få mandlerne fjernet. Operationen var i første omgang vellykket, men nogle timer senere, mens Karen Therkelsen lå alene uden tilsyn af personale opstod der en blødning fra operationssåret. Situationen var livstruende for Karen, hun blev med udrykning og blåt lys kørt til akutafdelingen på Hillerød sygehus. Lægen der modtog ambulancen var tilfældigvis hendes arbejdsgiver fra Helsingør, da han så Karen Therkelsen på båren, besvimede han på grund af chok!

Hjemme på Hanballegård sørgede alle over tabet af datteren Karen Therkelsen. Lægeparret fra Helsingør har siden besøgt Kristian Therkelsen og hustru i Hanballe, hvor de udtrykte deres sorg og store medfølelse med familien på Hanballegård.

Halsspecialisten fra Hillerød, der opererede Karen Therkelsen, blev senere frataget sin lægeautorisation p. g. a. grov pligtforsømmelse!


*

Gunnar Therkeldsen, gdr. på Hanballegaard, f. den 8.05.1933; gift m. AnneMarie Grønfeldt Nielsen. Gunnar Therkelsen & hustru Anne Marie Therkelsens tre børn: Lars Kristian Therkelsen; Karen Jette Therkelsen, og Jens Holger Therkelsen.


*


Ellen Therkeldsen, f. 20.05.1930, Hanballe; Gift i 1. ægteskab, 2.06.1950, Hvirring kirke, m. ugift boelsmand i Lundum, Villy Bro Justesen, f. 24.03.1923 i Sondrup v. Hundslund; parrets dtr. Eva er født 23.01.1952 i Lundum; (Villy Bro Justesen døde 11.12.1958 ved en arbejdsulykke i Føvling). Ellen T. var i 2 ægeskab g. m. Bagge fra Åle; parret fik en søn, Torben & en datter, Lene; familien Bagge boede på ejend. i Åle Østerkær; hvor Ellen Therkelsen endnu bor, i skrivende stund, aug. 2013.En beretning om Hanballe under den tyske besættelse i årene 1940-1945:

I en telefonsamtale, 10.09.2012, fortæller Ellen Bagge, Åle, at hun tydeligt erindrer krigsårene 1940-45. Hun var kun 10 år, da Danmark, 9. april 1940, blev besat af de tyske tropper. Ellen Bagge husker, at der straks blev hængt mørklægnings-gardiner for alle vinduer på Hanballegård. Der var en trykket stemning i hjemmet, fordi sønnen Holger var inde som soldat, han aftjente sin værnepligt i hæren.

På skæbnedagen 29. aug. 1943 overtog tyskerne kontrollen med dansk politi, millitær & retsvæsen; den danske Regering & det danske Folketing blev frataget alle beføjelser! Tyskerne lavede vejspærringer omkr. alle større byer; de anholdt alle der arbejdede mod tyske interesser. De danske soldater blev hjemsendt fra millitæret. Holger Therkelsen flyttede hjem til Hanballegård, hvor han blev medhjælper på gården; han havde god kontakt til nogle af soldaterkammeraterne fra Horsens, efter hjemkomsten dannede de en modstandsgruppe i Horsens.

Ellen Baggge husker, at broderen og faderen altid kom ind fra stalden præcis samme tid hver aften, de skulle høre radioen over BBC fra England med nyheder og meddelelser til den danske befolkning. Ellen Bagge kunne se, at de voksne lyttede til nyhedudsendelserne med spændte miner. En aften sprang Holger og faderen op af stolene, og faderen sagde: Ja, ja! Det var den!!! Hun havde ofte undret sig meget over faderen og Holgers udbrud denne aften; men i dag mange år senere forstod hun, at de ventede en kodet meddelelse fra deres engelske allierede; således at de var klar til at modtage våben, som blev nedkastet fra de allieredes fly. Hun havde også undret sig over, at faderen og broderen gav de to mindre søskende strenge ordrer om, at det var forbudt at gå over i gårdens kornlade!

Modstandsgruppen levede livet farligt, det var under en jernbanesabotage ved Bygholmbroen i Horsens, at en ung mand fra gruppen blev skudt af tyskerne; to andre blev taget til fange og overført til koncentrationslejre i Tyskland. Heldigvis var broderen Holger ikke med ved sabotagehandlingen denne nat; men han levede fremover i en evig angst for at blive taget af tyskerne, hvilket følgende episode vidner om:

Ellen Bagge fortæller, at det var en sen aftenstund på Hanballegård. Nabokonen Ebba Olesen skulle føde, en ambulance var sendt ud for at hente den fødende på nabogården; ambulancen kørte med fuldt opblændede lygter og i høj fart ned af deres vej; falckfolkene var inde på Hanballegård for at spørge om vej; chaufføren havde overset vejen ind til Hansgård, Boring 49, hvor den fødende kvinde ventede.

Næste morgen kunne deres far og mor ikke forstå, at Holger ikke lå i sin seng, han var som sunket i jorden; han viste sig først hen på dagen. Han havde skjult sig i deres barndomshule nede bagved gården. Han havde været frygeligt bange, han troede at det var tyskerne, der kom for at hente ham!

Holger Therkelsen holdt forbindelsen de to modstandsmænd i Horsens; de var bl.a. på besøg på Hanballegård et par gange, husker Ellen Bagge; de gav udtryk for, at de nød roen og stilheden, samt den skønne natur ved Gudenåen.

Kilde: Tak for beretningen om besættelsesårene til Ellen Bagge, f. Therkelsen, Åle, 2012.
Otium:

Kathrine og Karl Kristian Therkeldsen afhændede Hanballegaard til sønnen Gunnar Therkeldsen, 1958. På dette tidspunkt havde parret købt huset "Elmely" på Hovedgaden i Rask Mølle, og her boede de i en årrække, indtil Kathrines død i den 12.11.1966.

Sønnen Holger Therkelsen solgte sin landbrugsejendom i Sejet, og flyttede ind hos faderen i Rask Mølle. Tragedien ramte familien, da far og søn begge døde på Elmely, den 6., og den 7. januar 1971.

 

IV.

Mikkel Therkelsen og Karen Marie Therkelsen, f. Nielsen.

Købt: 19.11.1875

Solgt: 04.09.1913


Ejere:

Mikkel Therkelsen, gårdejer på Hanballegaard.

Søn af: Terkel Mikkelsen, gdr. s.st., & hustru Karen Mikkelsen, f.

Født: den 10.9.1845 i Hanballe. (Død: den 30.9.1909 s.sted; 64 år gl.).

Gift d. 8.10.1875 i Hvirring kirke m.: Karen Marie Therkelsen, f. Nielsen.


Hustru:

Karen Marie Therkelsen, f. Nielsen, husmoder.

Dtr. af: Niels Sørensen, gmd. i Honum; & hustru Anne Catrine Madsdatter (41 år).

Født: den 28.04.1852 i Honum. (Død: den 6.05.1913 i Hanballe; 61 år gl.).

Ft. 1901, opslag 814, Boring, Hvirring sogn.Skøde:

Mikkel Therkelsen købte /fik skøde på gården Hanballegaard, Boring 51, matr. 24a, 4a og 8b, m. kongekvægtiende af 24a, fra Therkel Mikkelsen, den 19.11.1875. (Skøde: K 149). Nb.: Jagten er bortforpagtet.Gårdens hartkorn:

Den 14.09.1887. Matr. 4a: 6, 1, 2½ alb., udstykket. Matr. 4b: 1/4 album, solgt.Behæftelser:

Karl Chr. Therkeldsen, Karen Therkeldsen og Anna Kathr. Therkeldsen. Oblig. af 12.11.1913, til bestyrer Niels Holger Therkeldsen af Klakring med opryk. prior. næst, samt reducerede pantegæld i gården, matr. 24a, ialt 2500 Kr.Behæftelser:

Karl Chr. Therkeldsen, Karen Therkeldsen og Anna Kathrine Therkeldsen. Oblig. af 04.09.1913, til bestyrer Harald Chr. Therkeldsen af Føvling med prior. som forrige i do, for ialt 2500 Kr.Skifte:

Den 04.09.1913. Skifteretsattest som adkomst på matr. 24a, 4a, og 8b, med kongekvægtiende af matr. 24a, for Karen Marie Therkeldsen, f. Nielsen, enke efter Mikkel Therkeldsen.Skifte:

Den 04.09.1913. Arveudlægsskøde på Hanballegaard, matr. 24a, 4a, og 8b, for Karl Kristian Therkeldsenfra sine søskende, Karen Therkeldsen og Anna Cathrine Therkeldsen på andel (1/3), den 04.09.1913 (Skøde: N 681).*

Karen Marie & Mikkel Therkeldsens børn:

Terkel Bisgaard Therkelsen, gdr., født 22.12.1878 i Hanballe; g. m. Ane Karoline Madsen, dtr. fra Anebjerg, i Boring. Ane & Terkel Bisgaards børn: Ellen Bisgaard Therkelsen, f. 1905; II. Sigurd Bisgaard Therkelsen, 1907, gmd. på Østergaard i V. Ørum, g.m. Magda Knudsen fra Vinding, (hun er søster til Peter Østerbæks kone i Rask Mølle); III. Karen Marie, Bisgaard Therkelsen, f. 1909;IV. Gunnar Bisgaard Therkelsen, f. 1911, gmd. i Grejs, g. m. Gerda Marie Olesen Thorup; V. Arne Bisgaard Therkelsen, f. 1913, rutebilejer i Brande, g. m. Anne Petersen Østergaard.

Familien Bisgaard Therkelsen fik navneændring til Bisgaard i 1969.


*

Niels Holger Therkelsen, f. den 7.4.1881 i Boring; gift m.


*

Harald Kristian Therkelsen, f. den 26.4.1883 i Boring; gift m.


*

Karen Kathrine Therkelsen, f. 22.5.1885 i Boring. (Død: den 18.5.1886).


*

Karl Kristian Therkelsen, gdr. på Hanballegård, f. 9.09.1889 i Boring; gift i Hvirring kirke 8.10.1920 m. Nielsine Kathrine Christensen fra Trebjerre. Parrets børn: I. Jens Holger Therkelsen, f. 1922; II. Karen Marie Therkelsen, f. 1925; III. Ellen Therkelsen, f. 1930; IV. Gunnar Therkelsen, f. 1933, gdr. på Hanballegård, g. m. Anne Marie Grønfeldt Nielsen fra Træden.


*

Karen Therkelsen, f. den 26.1.1891 i Boring; gift m.


*

Ane Kathrine Therkelsen, f. den 28.8.1895 i Hanballe. (Død: den 1.9.1990 i Østbirk, og begr. s.st.). Gift m. Morten Mortensen i Østbirk.


* )

Karen Eskildsen, (plejedatter) f. 20.11.1864 Boring Søvej, Boring skov. Karen kom i pleje hos familien Therkelsen på Hanballegård, efter hendes forældre, husmand Eskildsen og hustru fra Boring skov begge var døde. Karen blev gift m. fotograf Peder Madsen, Boring; senere fotograf m. fotoatelier i Hovedgaden 1, Rask Mølle.

 

 

V.

Therkild Mikkelsen og Karen Mikkelsdatter.

Købt: 22.06.1844

Solgt: 19.11.1875


Ejere:

Terkel Mikkelsen, gårdejer på Hanballegaard.

Søn af:

Født: den 20.12.1812 i Uldum. (Død: den 4.07.1882, enkem. & aftægtsmand i Hanballe; 70 år gl.).

Viet i 1843, i Hvirring kirke til: Karen Mikkelsdatter, Hanballe.


Hustru:

Karen Mikkelsdatter.

Dtr. af: Mikkel Pedersen, gmd. i Hanballe, & hustru Anne Lisbeth Christensdtr.

Født: den 15.12.1817 i Hanballe. (Død: den 8.2.1865 s.sted; 48 år gl.).Skøde:

Terkel Mikkelsen købte /fik skøde på en ejendom, matr. 24, med gl. hartkorn: 1, 2, 3, 3/4 album, og for hovedgårdstakst skovskyld af matr. 4a: 2, 2 album, fra Michel Pedersens Enke, den 22.06.1846.

Nb.: Køberen svarer aftægt til sælgerinden efter sidstkomne kontrakt.

Nb: Fra det nye hartkorn af matr. 24: 1, 5, 1, 3/4 album, har Therkild Mikkelsen solgt matr. 24b: 2 fjkr., 1½ album.

Tilbage af matr. 24a: 1, 4, 2, 2 1/4 album. (Skøde: K 149).Skøde:

Terkel Mikkelsen. Skøde af 24.06.1866, fra Mads Christian Madsen på matr. 8b, af hartkorn: 1 skp., 3 fjkr., ½ album. (Skøde: K 149).
Skøde:

Terkel Mikkelsen. Skøde af 21.12.1866, fra Gran Friis på kongekvægtiende af matr. 24a. (Skøde: K 149).Behæftelser:

Terkel Mikkelsen. Forpagtningskontrakt af 01.12.1866, hvormed Jagten på matr. 24a, 4, 8b, bortforpagtes til Christiansen på Rask i 10 år fra 01.09.1866.*

Karen og Therkel Mikkelsens børn:

Mikkel Terkelsen, gdr. på Hanballegaard, f. den 10.9.1845 i Hanballe; død: den 30.9.1909 s.st.)


*

Christen Therkelsen, f. den 12.11.1850. (Død: 19.12.1882; 32 år gl.).


*

Anne Elisabeth Therkelsen, f. 1844. (Død: den 7.6.1852 i Boring; 8 år gl.).


*

Anthon Elias Therkelsen, f. den 4.10.1852 i Hanballe.Medhjælper på gården:

Gårdens trofaste tjenestekarl Mads Madsen (Døde: den 2.10.1852; 58 år gl.).


Ft.: 1834

Karen Mikkelsdatter er med i Folketællingen år: 1834.


VI.

Mikkel Pedersen Hanballe og Anne Lisbeth Christensdatter.

Købt: 1803

Solgt: 22.06.1844


Ejer:

Mikkel Pedersen Hanballe; parcellist i Hanballe.

Søn af: Peder Mikkelsen, fæstegårdm. på "Gl. Vestergaard" i Boring, & hustru Anne Nielsdatter.

Født: den 12.03.1773 i Boring. (Død: den 10.08.1842 i Hanballe; 72 år gl.).

Viet den 22.08.1802, i Hvirring kirke til: Karen Pedersdatter fra Ørum.

Viet i 11.04.1812, i Hvirring kirke til: Anne Lisbeth Christensdatter af Boring.


1. hustru:

Karen Pedersdatter.

Dtr. af: Peder Pedersen Krage, tømrer i Ørum & hustru Sidsel Nielsdatter.

Døbt: den23.07.1780 i Sindbjerg kirke. (Død: 16.12.1811 i Hanballe; 38 år gl.),

Viet den 22.08.1802 i Hvirring kirke til:ungkarl Mikkel Pedersen Hanballe.

Forlovere: Peder Jensen af Rask Mølle, & Jens Mikkelsen af Rask Mølle.


2. hustru:

Anne Lisbeth Christensdatter.

Dtr. af: Christen Nielsen, gmd. i Solgaarden, & hustru Anne Lauridsdatter.

Født: den 19.10.1790 i Boring. (Død: den 14.12.1845 i Hanballe).

Viet 11.04.1812, Hvirring kirke til: enkem. & gdr. Mikkel Pedersen Hanballe.Skøde:

Mikkel Pedersen Hanballe købte /fik skøde på parcel på Boring mark /Hanballe, matr. 4, og 24. Parcellen er udstykket fra gården Gl. Vestergaard i Boring ca. 1803.*

Mikkel Pedersen & 1. hustru Karen Pedersdatters børn:

Peder Mikkelsen, f. 26.12.1802 i Ørum; (død 2.06.1875 i Hornborg). Peder Mikkelsen blev viet i 1. ægteskab, 4.04.1829 i Hornborg kirke tilElse Pedersdatter, f. 1894 i Hornborg – (død 12.03.1835 i Hornborg). Peder Mikkelsen blev viet i 2. ægteskab i Hornborg kirke, 11.04.1835 til Anne Cathrine Pedersdatter, f. 1806 i Hornborg – (død 28.09.1836 i Hornborg). Peder Mikkelsen blev viet i 3. ægteskab den 18.02.1837 til Anne Kirstine Sørensdatter, f. 27.11.1813 i Eriknaur – (død 9.06.1899 i Hornborg).


*

Jens Mikkelsen, f. 21.12.1806 i Boring – død 25.05.1874 i Åle); Jens Mikkelsen overtager gården i Åle, sandsynligvis ved sit bryllup (1. ægteskab) m. enkekone Helvig Poulsdatter: forlovere ved brylluppet: Mikkel Pedersen, Hanballe og husm. Mads Mikkelsen i Åle; (Helvig Poulsdatter døde 17.11.1831 i Åle, 27 år gl.). Jens Mikkelsen blev gift igen, i 2. ægteskab, den 11.02.1832 med Mette Marie Nielsdatter, født den 31.07.1805 i Åle: forlovere ved brylluppet: Morten Troelsen og husmand Mads Mikkelsen i Åle. (Mette Marie Nielsdatter døde 28.03.1899 i Åle). Gmd. Jens Mikkelsen havde 6 børn i sine to ægteskaber: med sin 1. hustru Helvig Nielsdatter: Peder Jensen, f. 26.08.1830 i Åle; og med sin 2. hustru Mette Marie Nielsdatter fik han fem børn på gården i Åle. (Begge bryllupper ses: I Kb-1814-1833-Åle-74).

Kilde: slægtsforsker Flemming W Petersen, Gentofte.


*

Hans Mikkelsen Hanballe, født den 15.11.1811 i Boring, (Kb-1811-Hvirring -320); trolovet 21.03. & viet 28.04.1838 i Hornborg kirke (Kb-1838-Hornborg- 120) til Kirstine Sejersdatter, hun er født 22.06.1812 i Hornborg, (som dtr. Sejer Pedersen, sognefoged i Hornborg, & hustru Birthe Kirstine Mikkelsdatter). Hans Mikkelsen og Kirstine Sejersdatter købte/bosatte sig på gård/ejendom matr. 9a i Trebjerre ejerlav. Parret fik 6 børn; hvoraf nr. 4, en datter, Karen er historisk interessant: Karen Hansen, bliver gift i 1869 med Mikkel, (søn af Hans Zakariasen, gmd. i matr. 2a i, i Flemming). Karen & Mikkel køber Molgier Kro i 1870, (overtagelse 1971). Karen Hansen & Mikkel får ni børn sammen; Mikkel dør fra kone og børn i 1884; Karen Hansen gifter sig igen i 1886, i 2. ægteskab med: staldkarlen Niels Chr. Simonsen, (er oldefar til vores kilde: Flemming W Pedersen.). Karen Hansen & Niels Chr. Simonsen bliver stationsbestyreforvaltere på den netop etablerede jernbanestation i Vrøndig i 1891. Karen Hansen og Niels Christian Simonsen får endnu 3 børn, hvoraf den sidste, en søn, (er morfar til vores kilde, Flemming W. Petersen).

Gmd. Hans Mikkelsen mistede sin hustru Kirstine Sejersdatter 20.02.1888 i Trebjerre; Hans Mikkelsen døde selv i 1890, han blev fundet ”død på vejen” mellem Vrønding og Hvirring, den 2. januar 1890. (Kb. Hvirring – opslag 182).Kilde: slægtsforsker Flemming W. Pedersen, Tværbommen 15, Gentofte).Mikkel Pedersen 1. hustru Karen Pedersdatter:

Karen Pedersdatter var født i Ørum, og døbt den 23.07.1780 i Sindbjerg kirke; som dtr. af Peder Pedersen Krage, tømrer i Ørum, & hustru Sidsel Nielsdatter.

Gdr. Mikkel Pedersen Hanballe & hans 1. hustru Karen Pedersdatter fik tre sønner i ægteskabet: 1. Peder Mikkelsen, født i Ørum, og døbt 26.12.1802 i Sindbjerg kirke. 2. søn: Jens Mikkelsen, født i 1806 i Hanballe; Jens Mikkelsen overtager en gård i Åle, sandsynligvis ved sit bryllup (1. ægteskab) m. enkekone Helvig Poulsdatter. (1. hustru døde 17.11.1831 i Åle, 27 år gl.). Jens Mikkelsen blev gift igen, i 2. ægteskab, 11.02.1832 med Mette Marie Nielsdatter, født den 31.07.1805 i Åle. Mikkel Pedersens & 1. hustrus 3. søn: Hans Mikkelsen, blev født i 1811 på Hanballegård; kort tid efter fødslen døde Karen Pedersdatter, kun 31 år gl.. I skiftet efter Karen Pedersdatter i 1811 kan man se, at ægtemanden, gmd Mikkel Pedersen benævnes som “børnenes morfar”! Børnenes biologiske morfar er: Peder Pedersen Krage fra Ørum, han var værge for de tre mindreårige børn på Hanballegård!Karen Pedersdatters forældre & søskende i Ørum, Sindbjerg sogn:

Karen Pedersdatters forældre: Peder Pedersen Krage, født omkr. 1743 – død 1820, tømrer i Ørum, & hustru Sidsel Nielsdatter, født omkr. 1748 – død 1820. Parret fik fem børn: 1. Lene Pedersdatter, født 1775 - ; * 2. Karen Pedersdatter, født 1780 – død 1811; 3. Niels Pedersen, født omkr. 1781 - ); 4. Peder Pedersen, (født omkr. 1784 - ); 5. Hans Pedersen, født 1792 - ); alle født i Ørum, Sindbjerg sogn.

Karen Pedersdatters farfar: Gl. Peder Pedersen Krag, født 1703 – død 1785 i Uldum. Karen pedersdatters morfar & mormor fra Hansted: Niels Nielsen, født 1708 – død 22.04.1793 i Tolstrup, & hustru Karen Olufsdatter, født 1710 – død 12.07.1772.

Kilde: slægtsforsker Flemming W Petersen, Gentofte.*

 


*

Mikkel Pedersen & hans 2. hustru Anne Lisbeth Christensdatters børn:

Therkel Mikkelsen, født 1812 i Hanballe – død 1882.

 


Karen Mikkelsdatter, f. 25.04.1813 i Hanballe – død 21.03.1814 s.st.


*

Christen Mikkelsen, f. 12.10.1815 i Hanballe – død: efter 1880 i Enner.


*

Karen Mikkelsdatter, født 15.12.1817 i Hanballe – død den 8.02.1865 s.sted. Karen Mikkelsdatter blev gift den 24.06.1843 i Hvirring kirke med Therkel Mikkelsen f. 1812 i Uldum – død 4.07.1882 i Hanballe.

(Karen Mikkelsdatter & Therkel Mikkelsen er oldeforældre til gmd. Gunnar Therkelsen, født 1933 i Hanballe).


*


Jens Mikkelsen, f. 16.05.1820 i Hanballe - død: 30.05.1842 s.st.


*

Jørgen Peter Mikkelsen, f. 13.10.1822 i Hanballe - død: 16.10.1822 s.st.


*

Anne Mikkelsdatter, f. 21.10.1823 i Hanballe; viet i 1848 i Hvirring kirke til: Niels Jensen, Horsens; død i 1848 i Horsens.


*

Anne Marie Mikkelsdatter, f. 8.07.1826 i Hanballe – død efter 1880 i Nim;

viet i 1856 i Hvirring kirke til: Julius Rasmussen fra Nim.


*

Marie Kirstine Mikkelsdatter, f. 29.09.1828 i Hanballe; død i Enner.


*

Kirsten Mikkelsdatter, f. 12.11.1830 i Hanballe – død efter 1880 i Enner fattiggård.


Ft.:

Mikkel Pedersen Hanballe er med i Folketællingen år: 1787; 1801; og 1834.

Mikkels 2. hustru, Anne Lisbeth Christensdatter er med i Ft.: 1801; og 1834.

Børnene er med i Ft.: 1834 (- undtagen Jørgen Peder Mikkelsen, død 1822).

 

 

VII.

Peder Mikkelsen, (Hanballe), og Anne Nielsdatter.

Købt: ca. 1776

Solgt: 1803

Gårdens jord bliver i 1802 matrikuleret som matr. 24a; Gmd. Peder Mikkelsens søn, Mikkel Pedersen får skøde på Hanballegård i 1803.


Ejere:

Peder Mikkelsen, fæstegmd. på Gl. Vestergård; sen. Selvejer på Hanballegård.

Søn af: Mikkel Pedersen, fæstegmd. Gl. Vestergård, & hustru Else Hansdatter.

Født: 1740 i Boring. (Død: den 16.05.1776 i Hanballe; 35 år gl.).

Viet den 7.08.1767 i Hornborg kirke til: enkefrue Anne Nielsdatter af Boring.

Forlovere v. vielsen: Christen Degn af Boring, & Hans Friis af Boring.


Hustru:

Ane Nielsdatter.

Dtr. af: Niels Nielsen Møller, Boring, & hustru Kirsten Hansdatter.

Født: den 14.11.1728 i Boring. (Død: den 27.04.1806 i Boring).

Viet i 1. ægteskab, den 7.06.1854 i Hvirring kirke til: ungkarl Jens Pedersen, (søn af Peder, Niels Sørensens søn af Honum).

Viet i 2. ægteskab, den 7.08.1767 i Hvirring kirke til ungkarl Peder Mikkelsen.

Viet i 3. ægteskab, 1.11.1776 i Hvirring kirke til Hans Sørensen af Rask Mølle.


Børn:

*
Ane Nielsdatter & Peder Mikkelsens børn:

Jens Pedersen, f. 8.01.1769 i Boring; (Jens Pedersen døde 24.03.1818 i Boring).Jens Pedersen blev gift m. Mette Sofie Christensdatter, hun var født i 1772 i Boring, (døde 1832 i Boring).

*

Mikkel Pedersen, f. 12.03.1773 i Boring; (døde 10.08.1842 i Hanballe). Mikkel Pedersen blev viet i 1. ægteskab den 22.08.1802 i Hvirring kirke til Karen Pedersdatter;Karen Pedersdatter var født i Ørum; døbt 23.07.1780 i Sindbjerg kirke, som datter af Peder Pedersen Krage, tømrer i Ørum, & hustru Sidsel Nielsdatter. Mikkel Pedersen & Karen Pedersdatters førstefødte: Peder Mikkelsen, født i Ørum, døbt 26.12.1802 i Sindbjerg kirke. Karen Pedersdatter, døde den 16.12.1811 i Hanballe, hun døde kort tid efter deres tredje søns fødsel. Fire måneder efter at have mistet sin 1. hustru, giftede gmd. Mikkel Pedersen sig igen i 2. ægteskab, den 11.04.1812 i Hvirring kirke med Ane Lisbeth Christensdatter; (datter af Chr. Nielsen, gmd. i Solgaarden (1745-1805) & hustru Anne Laursdatter (1750-1814); Ane Lisbeth Christensdatter var født i1790 i Boring - døde 1845 i Hanballe.
Afsnit 60 slutter.


Gmd. Mikkel Pedersen, Hanballe er søn ”Gl. Vestergaard” i Boring by, Boring 32.

Afsnit 60, Boring 51 er opdateret den 9.11.2012.

I. Mikkel Pedersens 1. hustru Karen Pedersdatter var født i Ørum, døbt i 1780 i Sindbjerg kirke. 2. Mikkel Pedersen Hanballe & hustru Karen Pedersdatter´s 1. søn Peder Mikkelsen var født i 1806 i Ørum; 2. søn var født 1806 i Hanballe; og tredje søn, Hans Mikkelsen, var født 1811 i Hanballe.

Kilde:Flemming W Petersen, Tværbommen 15, 2820 Gentofte.

3. Flemming W Petersens slægtsaner i Boring skov; hans tiptipoldeforældre var Mikkel Pedersen Handballe (1773-1842), gmd. på Hanballegård, & 1. hustru Karen Pedersdatter (1780-1811) fra Ørum; prrets tredje søn (tipoldefaderen) Hans Mikkelsen (1811-1890), bliver gift i 1838 i Hornborg kirke med Kirstine Sejersdatter (1812-1888), datter af gmd. & sognefoged Sejer Pedersen i Hornborg sogn. Kirstine & Hans Mikkelsens datter, (oldemoder) Karen Hansdatter (1845-1928), bliver i 1870 krokone på Molgjer kro med sin første mand Mikkel Hansen (1842-1884) fra Flemming.

Opdateret den 1.12.2013. m. navne og årstal på Therkel Bisgaard Therkelsen´s familie i Vester Ørum.

Opdateret 20.01.2015. Nye ejere på Hanballegård 1. marts 2014.

Opdateret: 20.01.2015. Datteren fra Hanballegård: Karen Marie Therkelsen tjente i Nordsjælland i 1964.