www.boringby.com

M 15.08.2017.

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 63 -  Raskvej 31  - Egeballe.

 

 

 

Ejendommen Raskvej 31 - Jens Peter Møller Pedersen ca. 1925. 

 

 

 

På billedet ses statshusmand Jens Peter Møller i Egeballe foran stuehusets entrédør. 

 

I følge familiesagaen byggede Jens Peter Møller Pedersen egenhændigt ejendommen Raskvej 31 i Egeballe i 1905. Jorden hørte tidligere ind under "Rask"; men ved Egeballeudstykningen i årene 1904-06  blev herregårdens jordareal i Egeballe udstykket i mindre jordlodder; d.v.s  at der på hvert lod /eller matrikel, kunne oprettes et husmandssted, hvor unge mennesker kunne etablere sig med deres børn, og drive stedet som  familiebrug. 

Således er baggrundshistorien bag ejendommen i Egeballe, hvor statshusmand Jens Peter Møller Pedersen, (født i 1869 på Boring mark), og hans hustru Jensine Marie Jacobsen,  (født i 1874 i Føvling), - efter syv års ægteskab - byggede ejendommen Raskvej 41 i Egeballe.      

 

Kildefoto: Steen Møller Pedersen, Boring 16, den 21.10.2009.

 

Hjælp os med at finde et fotobilleder af personer eller ejendommen Raskvej 31.

 

Afsnit 63

Raskvej 31

Egeballe

 

Opdateret:15.08.1017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk:

Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

JensP.MøllersBryllup1898

Jensine Marie Jacobsen

& Jens P. Møller, blev gift i Åle kirke, 2.12.1898. m.fl. billeder.

Se side 45.

 

Afsnit63Raskvej31

Hovedsiden med tekst og  navne på alle ejere af Raskvej 31 i Egeballe.

Se side 63 - denne side! 

 

Raskvej31Padetzski2012

Famien Padetzski har hestestutteri i fritiden.

Se side 46.

 

 

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 63

Raskvej 31

8763 Rask Mølle

(Rask Hovedgaard, matr. 1E; Hvirring sogn).

Egeballe


Byggeår: 1904-06

- 

Landbrugsejendommen ved Gudenåen er oprindeligt opført i 1905 af Jens Peter Møller Pedersen, & hustru JensineMarie Møller Pedersen, f. Jacobsen. Det unge par Jens Peter Møller & hustru Marie, der var gift på syvende år, købte i 1905 en jordlod af Egeballeudstykningen, da herregården ”Rask” udstykkede jorden i Egeballe til mindre husmands-brug i årene 1904-1906.

15.08.1017.

 

Nuværende ejere:

Gert J. Padetzski og Annalise Dahl Padetzski

-

Købt: 03.09.1984

-

Solgt:

-

Ejere:

 

 

 

 

 

Gert J. Padetzski, pædagog på Rask Mølle skole.

Søn af:

Født: ca. 1954.

Gift i 1. ægteskab m.: Margit Padetzski.

Gift i 2. ægteskab m.: Annalise Dahl Padetzski.

1. hustru:

Margit Padetzski

Dtr. af:

Født:

2. hustru:

Annalise Dahl Padetzski, sundhedscenterleder på ældreområdet i Horsens.

Dtr. af:

Født:

Børn:

Annalise & Gert Padetzskis børn:

Line Padetzski, f. ca. 1995 i Egeballe.

 

 

Lukas Padetzski, f. ca. 1993 i Egeballe.


Skøde:

Gert J. Padetzski og Margit Padetzski fik skøde på ejendommen, Raskvej 31, matr. 1e, af Alfred Møller Pedersen, den 03.09.1984. (Skøde: H 586).

Købspris: 499.000 Dkr.


Eneejer:

Bodelingsoverenskomst mellem Margit Padetzski og Gert J. Padetzski.

Gert Padetzski bliver Eneejer af ejendommen, 02.09.1987,(625.000 Dkr.)

Alfred Møller Pedersen og Marie Møller Jensen

-

Købt: 15.04.1947

-

Solgt: 03.09.1984

-

Ejere:

Alfred Møller Pedersen, landmand.

Søn af: Jens Peter Møller Pedersen, landm. i Boring skov, & J. Marie Jacobsen

Født: 07.11.1919 i Egeballe; Død: 23.08.2004 i Rask Mølle, 84 år gl.

Giftden 7.11.1946 i Hvirring kirke m.: Marie Jensen.


Marie Møller Pedersen, f. Jensen

Dtr. af:Andreas Kristian Jensen og Laura Petrea Marie Møller

Født:den 31.10.1922 på Rask mark. Døde: den 4.06.2004 i Tørring, 81 år gl.


Slægts-bog

Uddrag fra Steen Møller Pedersens slægtsbog:

Alfred Møller Pedersen var på Flemming Efterskole vinteren 1936-1937.

Han overtog sin Fars ejendom i Egeballe i 1946. Det var et Husmandssted på 7 tdr. land. Samtidig havde han job som skovarbejder i Rask Skov.

Fra 1961 arbejdede han som ufaglært arbejder på på Rask skov savværk. Der var han indtil sin 60 års fødselsdag, hvor han valgte at gå på efterløn.Skøde:

Alfred Møller Pedersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 31, matr. 1e, af Jens Peter Møller Pedersen, 15.04.1947. (Skøde: H 586). Kbs.: 20.000 Dkr.

Marie og Alfred Møllers børn:

Jørn Møller Pedersen, f. 8.11.1947 i Egeballe.


Harry Møller Pedersen, f. den 7.04.1950 i Egeballe.Steen Møller Pedersen, f. 4.12.1952 i Egeballe; bosat i Boring, gift: 8.05.1976 i 1. ægtesk. m.: Else M. Tandrup Olsen; Børn: Dorthe Møller Pedersen, f. 1974 i Vejle, Anette Tandrup Pedersen, f. 1977 i Boring. Gift: 4.08.1984, i 2. ægtesk. m.: Kirsten Bagge Johansen. Børn: Henning Møller Pedersen, f. 1984 i Boring.


Benny Møller Pedersen, f. den 22.02.1956 i Egeballe.Ft. 1925

Folketælling:

Marie og Alfred Møller Pedersen findes i nr. 11, Egeballe 1a folketællingen - 5 Nov. 1925 i Egeballe / Skovby, Hvirring sogn.

Jens Peter Møller Pedersen og Jensine Marie Jacobsen

-

Købt: 19.10.1906

-

Solgt: 15.04.1947

-

Ejere:

Jens Peter Møller Pedersen

Søn af: Peter Petersen, husmand i Boring skov, (1841-1911), og hustru Anne Johanne Jensen (1840-1975).

Født: 18.05.1869, Boring Mark. Død: 9.07.1958 i Boring by; 89 år gl..

Gift d. 2.12.1898 i Åle kirke m.: Jensine Marie Jacobsen, Føvling, Tyrsting,


Jensine Marie Møller Pedersen

Dtr. af:Johannes Jacobsen og Frederikke Andersen, Føvling

Født: 14.02.1874 i Føvling. (Død: 26.01.1960 i Boring; 86 år gl.).


Skøde:

Jens Peter Møller Pedersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 31, matr. 1e, af E. S. Høllund, den 19.10.1906. (Skøde: H 586).


Marie og Jens Peter møllers børn:

Johanne Møller Pedersen, f. 15.01.1906 i Boringskov.(Død: 12.10.1976; 70 år gl.). Ugift.

Aage Møller Pedersen, f. den6.04.1909 i Egeballe; døde i Lemvig.


Karen Møller Pedersen, f. 25.09.1913 i Egeballe. Døde: den 7.03.1995, 81 år gl., begravet på Dannemare kirkegård.

Margrethe Møller Pedersen, f. den 12.08.1915 i Egeballe. Døde: den 26.11.1986, 71 år gl., begravet på Hvirring kirkegård.


Alfred Møller Pedersen, boelsm. i Egeballe, f. d. 07.11.1919 i Egeballe;

Gift: den 7.11.1946 i Hvirring kirke m.Marie Møller Jensen. Død: 23.08.2004 i Rask Mølle, 84 år gl.

Skuds-målsbog:


Jens Peter Møller Pedersen er født d. 18.05.1869, Boring Mark, som datter af Peter Pedersen, husmand i Boring skov, (1841-1911), og hustru Anne Johanne Jensen (1840-1975).


Ft.

Jens Peter Møller Pedersen kan ses i Folketællingen den 1. febr. 1906, på Matr. 5a, Boring. Senere er han med i folketællingen den 1. febr. 1916 på Matr. 1a, Rask Hovedgård, Egeballe.

Jens P. Møller Pedersen findes på Matr. 1a, Egeballe, folketællingen den 5. nov. 1925 i Egeballe.

Kilde: Steen Møller Pedersens slægtsbog fra 2009


Familie

Familierelationer:

Jens Peter Møller Pedersen er opkaldt efter moderen Kirstine Pedersen´s.

1.ste mand, Jens Møller Vogelius Larsen, Rask Mølle.Flyttede til Borig by.

Marie og Jens Peter Møller Pedersen købte senere ’Karlas Hus’, Boring 11, da de i 1947 afhændede ejendommen i Egeballe.

Datteren Johanne Møller Pedersen boede hjemme hos forældrene i Egeballe, hun flyttede med sine forældre til huset i Boring by.


2009

Overlevering:

Steen Møller Pedersen i Boring, fortæller: at det var hans farfar: Jens Peter Møller Pedersen der byggede ejendommen Raskvej 31 i Egeballe.


Kilde:

Ft. 1925, opslag 56, Egeballe, Rask, Hvirring sogn.

E. S. Høllund

-

Købt:

-

Solgt: 19.10.1906

-

Ejere:

E. S. Høllund

Søn af:

Født:

Viet til:


hustru

Dtr. af:

Født:


Skøde:

E. S. Høllund købte /fik skøde på matr. 1e


Afsnit 63 slutter