www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Afsnit 64 -  Raskvej 33  - Egeballe.

 

 

 

Skovfoged Laurs Pedersen, Egeballe, & hustru Margrethes børn, 1929.

 

 

På billedet ses fra venstre: 1. Ove Lindhardt Pedersen, født 13.12.1925 i Egeballe, han blev sen gift med Anna Mary Olesen, Boring skov; 2. Peder Lindhardt Pedersen, født 29.05.1923 i Egeballe, (han overtog sen. fødehjemmet, Raskvej 33, i Egeballe, ugift; 3. Marie Lindhardt Pedersen, født 21.06.1920 i Egeballe, (hun blev senere gift med Vagn Astrup, Skovby; 4. Gudrun Lindhardt Pedersen, født 6.07.1929 i Egeballe, (hun blev senere gift med Adolf Nielsen. Parret var bosat på Bøgager, Vejle; 5. Karl Pedersen, født 26.10.1918 i Egeballe, senere udd. polibetjent, gift med Anna Laursen, datter af Købmand Laursen i Boring.

Bemærk: Familiens yngste barn: Ester Lindhardt Pedersen, er ikke med på billedet, hun blev først født den 22.02.1936 i Egeballe.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning.

 

 

Marie Lindhardt Pedersen, Egeballe, som konfirmand, ca. 1933.

 

 

 Marie Astrup, f. Lindhardt Pedersen fotograferet på konfirmationsdagen.

 

 

 Marie Lindhardt Pedersen, født 21.06.1920 i Egeballe, hun blev gift den 8.11.1947 i Hvirring kirke, med ugift boelsmand af Rask, Vagn Astrup, født 18.10.1923 i Haasum, Viborg amt. Marie og Vagn Astrup købte ejendommen, Krogen 8, i Skovby i 1947, som de drev som familiebrug i en årrække indtil 1970. Vagn Astrup var blevet ansat som specialarbejder og senere formand hos entreprenørfirmaet Langberg i Aarhus.

Marie & Vagn Astrup solgte ejendommen i Skovby, for derefter at bygge et parcelhus på Cikorievej i Rask Mølle, på én af de første  byggegrunde udstykket fra gdr. Kristian Sørensens jorder på Boringhøj. Indtil deres hus stod indflytningsklar boede Marie og Vagn Astrup til leje på Boringsøgård, Boring 38 i Boring i nogle måneder.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning.

 

 jælp os med at finde et billede af ejendommen Raskvej 33.

 

Afsnit 63

Raskvej 33

Egeballe

 

Opdateret 16.08.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en sandfærdig historie - eller fotos fra Boring-egnen, da send det i en mail til mig.

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. 

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

LaursPedersen_Egeballe

Skovfoged i Egeballe, Lars Pedersen, hans hustru Margrethe og datter Marie Astrup, ca. 1923. Laurs P. som soldat.

Se side 247.

.

 

 

Hovedsiden_Raskvej33

alle ejere af ejendommen

med billeder af Marie Astrup, f. Lindhardt Pedersen s.m. sine søskende. Ove, Karl; Peder; Gudrun, 1929.

Se Side 64.

 

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Afsnit 64

Raskvej 33

8763 Rask Mølle

(Rask Hovedgaard, matr. 1F / 25B; Hvirring sogn).

Egeballe


Byggeår: 1856

-

Landbrugsejendommen er oprindeligt opført året efter at Nicolaj Christophersen, den 29.12.1855, fik Interessentskabskontrakt på (1/4) af matr. 25.

16.08.2017.

Nuværende ejere:

Jesper Andersen

-

Købt: 06.02.1991

-

Solgt:

-

Ejere:

Jesper Andersen

Søn af:

Født:

Gift m.:

Hustru:

Pernille Lund

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Jesper Andersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 33, matr. 1f, og 25b, fra Karl Pedersen, 06.02.1991. (Skøde: H 610). Kbs. 420.000 kr.

Børn:
 

 

Peder Lindhardt Pedersen

-

Købt: 14.09.1966

-

Solgt: 06.02.1991

-

Ejere:

Peder Lindhardt Pedersen, landmand.

Søn af: Laust Pedersen, skovfoged i Rask skov, & hustru Anne Margrethe Kirstine, f. Kristensen.

Født: 29.05.1923 i Egeballe. (Død: ca. 1990 i Egeballe). Ugift.Skøde:

Peder Lindhardt Pedersen fik arveudlægsskøde på ejendommen, Raskvej 33, matr. 1f, og 25b, fra Karl Pedersen, den 14.09.1966. (Skøde: H 610). Købspris: 54.210 Dkr.


Skifte:

Peder Lindhardt Pedersen døde i efteråret 1990 efter en kort sygdoms-periode. Hans søskende arvede ejendommen, og solgte den i febr. 1991.

 

Broen over Gudenåen:

Omkring år 1960 ændrede man Egeballe udstykningen, således at vejen, (Raskvej) fra Aale til Rask Mølle blev udvidet og ændret i forhold til de nærliggende ejendomme i Egeballe og Boring skov; ligeledes blev den gamle træbro over Gudenåen erstattet af en ny og mere tidssvarende bro.

 

Laust Pedersen og Anne Margr. K. Kristensen

-

Købt: 21.04.1925

-

Solgt: 14.09.1966

-

Ejere:

Laurs Pedersen, skovfoged i Rask skov.

Søn af: Peter Pedersen, husmand, i Raskvej 45, & hustru Kathrine Marie Kirstine, f. Lindhardtsen.

Født: 11.09.1891 i Boring skov. (Død: den 10.01.1947 i Egeballe).

Gift 24.05.1918 m.: Anne Margrethe Kirstine Kristensen fra Nørup.

Hustru:

Anne Margrethe Kirstine Pedersen, f. Kristensen.

Dtr. af: Carl Christensen, mejerist, & hustru Ane Johanne Christensen.

Født: 27.12.1894 i Nørup sogn. (Død: 1966 i Rask Mølle).Skøde:

Laust Pedersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 33, matr. 1f, og 25b, fra Jens Peter Andersen, den 21.04.1925. (Skøde: H 610).


Skøde:

Laust Pedersen købte /fik skøde på parcel, matr. 1cr Rask, og 21c, fra E. S. Høllund, den 22.11.1924. (Skøde: H 610).


Skøde: solgt

Laust Pedersen solgte skøde på parcel, matr. 1cr Rask, og 21c, til Knud Pedersen, den 25.04.1926. (Skøde: H 610).Skifte:

Den 09.01.1960. Skifteretsattest som adkomst på matr., 25b, og 1f, for Anne Margrethe Kirstine Pedersen, f. Kristensen.

 

 

 

*


Margrethe og Laurs Pedersens børn:

Karl Pedersen, politibetjent i Vejle, f. 26.10.1918 i Egeballe; gift med Anna Laursen, datter af købmand Laursen i Boring.

*

Marie Lindhardt Astrup, f. Pedersen, f. 21.06.1920 i Egeballe; tidl. bosat i Skovby; sen. i Rask Mølle; g.m. Vagn Astrup, form. for Rask Mølleafd., Langberg A/S, Aarhus. Parret datter: Birgit Astrup, bygningskontruktør, bosat i Horsens. Ugift.

*

Peder Lindhardt Pedersen, f. 29.05.1923 i Egeballe; overtog fødehjemmet, Raskvej 33. Peter var ugift, han boede hjemme hos moderen, og ved hendes død i 1966 overtog han han fødehjemmet, Raskvej 33.

*

Ove Lindhardt Pedersen, f. 13.12.1925 i Egeballe; død 8.06.2010 i Rårup; gift med Anna Mary Olesen, dtr. af Ebba & Ole Olesen; Hansgård i Boring skov. Bosat i Vester Nebel, v. Møgelkær.

*

Gudrun Lindhardt Pedersen, f. 6.07.1929 i Egeballe; død 12.08.2013 på Højagercenteret i Jelling; gift med Adolf Nielsen. Bosat i Bøgager, Vejle.

*


Ester Lindhardt Pedersen, f. 22.02.1936 i Egeballe; gift med Jørgen Møller, urmager i Tim, i Vestjylland.

 


 

 

 

 

 

 


Skifte:

Den 14.09.1966. Skifte efter Anne Margrethe Pedersen.Skifteretsattest som adkomst på matr. 1f, og 25b, for arvingerne: Karl Pedersen m.fl.


 

Laurs Pedersen og Anne Margrethe Kirstine, f. Kristensen bygger ca. 1924 et parcelhus i Rask Mølle; huset er i 1½ etager i røde mursten, på hjørnet af Skovbrynet og Kildevej, sen. blev huset kaldt ”Smedens hus”.

I 1926 sælger Laurs Pedersen det nybyggede hus. Familien bosætter sig fremover i Egeballe. Margrethe og Laurs Pedersen har fået skøde på ejendommen, matr. 1f, og 25b, Raskvej 33, den 21.04.1925, og i fællesskab driver parret deres ejendom, sideløbende med Laurs Pedersens job som skovarbejder, og skovfoged i Rask skov.


Margrethe Pedersen mister sin mand Laurs Pedersen i 1947. (Han døde måske i sorg/chok, efter at han havde været vidne til den tragiske ulykke i 1946, hvor Peder Pedersen, blev dræbt under træfældning i Rask skov). Efter ægtemanden Laurs Pedersens død sørger Margrethe Pedersen for, at ejendommen i Egeballe bliver drevet videre med hjælp fra sine børn, bl.a. sønnen Peder Lindhardt Pedersen bliver en stor hjælp og støtte i årene fremover hjemme på ejendommen. Det ligger ligesom i kortene, at han på et tidspunkt skal overtage ejendommen, Raskvej 33.

Efter moderen, Margrethe Pedersens død i 1966 køber/overtager Peder Pedersen barndomshjemmet i Egeballe.

Kilde: Aage Pedersen, Lupinvej, Rask Mølle, 14.02.2011.

 




Familierelationer: Anne Margrethe Kirstine, f. Kristensen

var en søster til Kristen Anton Kristensen; gymnastikleder i Boring, husm. på ejendommen i Boring 39; sen. i huset Boring 17, i Boring by.

Kilde:

Ft. 1925, opslag 50-59, Egeballe, Rask, Hvirring sogn.


Jens Peter Andersen

-

Købt: 24.10.1923

-

Solgt: 21.04.1925

-

Ejere:

Jens Peter Andersen

Søn af:

Født:

Viet til:

Hustru:

hustru

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Jens Peter Andersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 33, matr., 1f, og 25b, fra Laust Pedersen, den 24.10.1923. (Skøde:


Børn:Laust Pedersen

-

Købt: 17.06.1918

-

Solgt: 24.10.1923

-

Ejer:

Laust Pedersen,

Søn af: Peder Pedersen, væver og husm., og Kirsten Laursdatter.

Født: 27.04.1847 i Boring skov.

Viet 12.10.1872 i Hvirring kirke til: pige Maren Jensen af Boring mark, f. ca. 1842.m.:


Hustru:

Maren Jensen.

Dtr. af:

Født: c. 1842 på Boring mark.


Skøde:

Laust Pedersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 33, matr. 1f, og 25b, fra Jørgen Knudsen Sørensen, den 17.06.1918. (Skøde:
Børn:

Kilde:

Kirkebogen, Hvirring kirkes., Maren og Laust Pedersen bliver viet i kirken 12.10.1872.

Parret køber Raskvej 33, i 1918 til deres otium, de er henholdsvis 76 år, og laust 71 år.

 

Jørgen Christian Sørensen

-

Købt: 27.03.1912

-

Solgt: 17.06.1918

-

Ejer:

Jørgen Christian Sørensen; statshusmand i Egeballe.

Søn af:

Født:15.01.1865

Gift m.:Bodil Katrine Madsen

Hustru:


Bodil Katrine Madsen

Dtr. af:

Født:28.06.1870

Skøde:


Skøde:

Jørgen Christian Sørensen købte /fik skøde på ejendommen, matr. 25b, fra Jens Pedersen, den 27.03.1912. Nb.: om vejret over matr. 21.

Jørgen Kr. Sørensen fik skøde på matr. 1f , Raskvej 33, (Skøde: H 610), Egeballe, Rask Hovedgaard.


 

*

Bodil og Jørgen Kr. Sørensens børn:

Dorthea Marie Sørensen, f. 9.10.1902

 

*


Mads Sørensen, f. 10.10.1905

 

*


Hans Peter Sørensen, f. 2.08.1909

 

*


Aage Sørensen, f. 16.04.1910


*


Kristian Nygaard Sørensen, f. 1.01.1912


*


Marie Katrine Sørensen, f. 14.10.1915


Kilde:

Ft. 1916, Rask Hovedgård, Egeballe.


Jens Pedersen

-

Købt: 15.05.1907

-

Solgt: 27.03.1912

-

Ejer:

Jens Pedersen; gårdejer på Boring mark.

Søn af: Peder Jensen, gdr. Boring Søndergård & Hansine Sommer

Født: den 23.02.1859 på Boring mark.

Gift m.: Ellen Due Andersen fra Rask Mark.

Hustru:

Ellen Due Jensen, f. Andersen

Dtr. af: Søren Andersen, husmand og murer, & Anne Marie, f. Sørensen.

Født: 25.09.1977 på Rask Mark. Død: d. 8.08.1935, Nørregade, i Uldum.

 


 

 

 

Skøde:

Jens Pedersen købte /fik skøde på ejendommen, Raskvej 33, matr. 25b, fra Thomas Nielsen, den 15.05.1907. (Skøde:

Børn:

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

Ellen Due & Jens Pedersens børn:

Peter Søndergaard Pedersen, f. 1900-1991; gdr., gift i 1937 med Lydia, f. Jensen, 1917-1986. (Peter & Lydias børn: Inger Søndergaard, f. 1942; Arne Søndergaard Pedersen, f. 1947; Erik Søndergaard P., født 1956).

 

Marie Søndergaard Pedersen, f. 29.06.1902; gift i 1927 m. Gunnar Mikkelsen, Boring, f. 1901. Børn: Aage Søndergaard Mikkelsen, f. 1931, gift i 1959 med Milrid Søndergaard, f. Schønemann Hansen i 1939.

 

Kristian Søndergaard Pedersen, f. 1.04.1904; maskinmester; gift med Gertrud S. Pedersen, udd. læge, ans. på Faxinge Sanatorie v. Præstø; bosat på Skodsborg Strandvej. (Børn: Ellen Due Søndergaard, f. 1937).

 

Signe Søndergaard Pedersen, f. 8.03.1909; gift med købmand Otto Nielsen, Alderslyst; (Børn: Ellen Due Nielsen, f. 1937 i Alderslyst).

Kilde: Milrid & Aage Milrid Søndergaard.

 

 

Thomas Nielsen

-

Købt: 14.11.1905

-

Solgt: 15.05.1907

-

Ejer:

Thomas Nielsen

Søn af:

Født:

Gift m.:

Hustru:

hustru

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Thomas Nielsen købte /fik skøde på ejendommen, matr. 25b, fra Christen Nielsen Christensen, den 14.11.1905. Nb.: Samtykke fra sælgerens hustru forevist.

Om Interessentskabskontrakten og deklaration, læst 12.10.1879.


Eneejer:

Thomas Nielsen. Deklaration af 15.05.1907, mellem Niels Peter Rasmussen, Jacob Petersen og Thomas Nielsen, ang. ophævelse af sameje til matr. 25, Boring, og hvorved Thomas Nielsen bliver Eneejer af følg. matr. 25b.


Børn:

 


Christen Nielsen Christensen og Helene Kathrine, f. Olesdatter Jensen.

-

Købt: 11.08.1905 (enke Helene Kathrine får skøde på matr. 25b)

-

Solgt: 14.11.1905

-

Ejer:

Christen Nielsen Christensen; husmand i Boring skov.

Søn af:

Født:

Gift m.:

Hustru:

Helene KathrineChristensen, f. Olesdatter Jensen.

Dtr. af:

Født:

  1. ægteskab, gift m.: Anders Nielsen, husmand i Boring skov.

  2. ægteskab, gift m.: Christen Nielsen Christensen, husm. Boring skov.Skøde:

Christen Nielsen Christensen får skøde på matr. 25b, da han gifter sig med Anders Nielsens Enke Helene Kathrine, f. Olesdatter Jensen. Vielsesattest læst den 11.08.1905. (Skøde:


Børn:

 

Anders Nielsen og Helene Kathrine, f. Olesdatter Jensen.

-

Købt: 25.11.1861

-

Solgt: 11.08.1905 (skifteudskr. som adkomst for Enke Helene K.).

-

Ejer:

Anders Nielsen; husmand i Boring skov; smed i Boring.

Søn af:

Født:

Gift m.: Helene Kathrine Olesdatter Jensen.


Hustru:

Helene KathrineNielsen, f. Olesdatter Jensen.

Dtr. af:

Født:Skøde:

Anders Nielsen fik skøde på parcel 1/4 af matr. 25, fra Nicolaj Christophersens Enke Kirsten Marie Nielsdatter, den 25.11.1861. (Skøde:

Anmærkning: om at Interessentskabskontrakten er forpligtende for køberen).


Ang. vejret:

Deklaration af 25.05.1877, ang. ret for Anders Nielsen og efterkommende ejere af matr. 25 til vej over matr. 21.


Skifte:

Anders Nielsens Enke Helene Kathrine, f. Olesdatter Jensen. Ekstraret. Boet på skifte efter manden. Skifteudskrift læst 21.08.1905, som adkomst bl.a. til hans andel (1/4) i ejendomsretten til matr. 25, Boring.
Egeballeudstykning:

Udstykning: 1/4 af matr. 25b: af hartkorn, 1 fjkr., 2½ album. Husmandsbrug, der er indeholdende i Lov nr. 101 af 22.04.1904, fra Lov nr. 94 af 30.04.1909, fortsatte vilkår i forbindelse med matr. nr. 1 f.*


Børn:

Jens Kristian Marius Nielsen, f. den 1.1.1872 i Eriknaur; tjente på Rask mark v. sin konfirmation, Palmesøndag, 1886. Faderen Anders Nielsen er på dette tidspunkt smed i Boring.


*

Kirstine Marie Kathrine Nielsen, f. den 13.03.1875 i Boring; konfirmeret søndag efter påske 1889. Faderen er smed i Boring.


(?)

Der er ikke helt overensstemmelse i oplysningerne fra Skifterretten, og Skøder!

I Hvirring sogns kirkebog er Anders Nielsen smed i Boring, g.m. Maren Jensen.

 

 

 

Nicolaj Christophersen og Kirsten Marie Nielsdtr.

-

Købt: 29.12.1855

-

Solgt: 25.11.1861

-

Ejer:

Nicolaj Christophersen

Søn af:

Født:

Gift m.: Helene Kathrine Olesdatter Jensen.

Hustru:

Kirsten Marie Nielsdatter

Dtr. af:

Født:

 


Skøde:

Nicolaj Christophersen skøde på parcel (1/4) af matr. 25, fra (Johs. P. Frich ?),

den 29.12.1855, og Interessentskabskontrakt fra Fol. 301.


Børn:


Afsnit 64 slutter