www.boringby.com

Boring By og Omegn - igennem tiderne! 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Afsnit 74 -  Raskvej 50  - Boring skov.

 

 

Kristen Peter Rasmussen & hustru Stinne 

boede /ejede Raskvej 50, fra 1930-60.

 

Kristen Peter Rasmussen, var født d. 4.06.1897 på Boring mark, (søn af Rasmus Jensen Rasmussen, murer /tømrer i Boring, & hustru Nicoline, f. Eriksen).

 

Kristen Peter Rasmussen blev viet i Klovborg kirke, 25.02.1922 til pigen Ingrid Kristine Pallesen, (kaldet Stinne), fra Klovborg; hun var født den 5.08.1898 i Nørre Snede sogn; datter af Palle Kristian Pallesen, & hustru Johanne Marie Pouline Johansen i Nørre Snede.

 

Sølvbrudeparret Stinne & Kristen Peter Rasmussen, den 25.02.1947.

 

 

Kildefoto: Rosa Bech´, f. Rasmussen´s fotoalbum. Nuv. 2013, Vinkelvej i Brædstrup.

 

Stinne & Kristen Peter Rasmussens børn:

Johannes Rasmussen, f. 28.01.1923 i Klovborg sogn; han blev konfirmeret i Hvirring kirke den 4.04.1937, (som søn af Kristen Peter Rasmussen, vognmand i Boring & Ingrid Kristine).


Kamma Nørgaard, f. Rasmussen, f. 23.03.1930 i Raskvej 50, på Boring sø, Hvirring sogn.


Elisa /Lis Aakilde, f. Rasmussen, f. 27.03.1935, Raskvej 50. Nuv. 2013 bosat i Galten.

 

Hjælp os med at finde et fotobilleder af personer eller af ejendommen Raskvej 50.

.

                                                                    

Afsnit 74

Raskvej 50

Boring skov

 

 

Websiden opdat.

3.12.2013

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Raskvej50Kristen1930-60

Fam. Kristen P. Rasmussen & Kristine og deres tre børn.

(Besøg af Viola & Karen M.).

Se side 191.

 

Rasmus&Nicoline1944»

Guldbryllupsbillede af Nicoline & Rasmus Jensen

& deres børnebørn.

Se side 190.

Afsnit 74

Raskvej 50

8763 Rask Mølle

(Boring by, matr. 1F, Hvirring sogn).

Boring

skov


"Lille Dallas" (før 1980 blev ejend. kaldt: ”Sølyst”; før 1970: "Skrub sult"; før 1940: "Storkereden")!

Byggeår:

Ejendommen er oprindelig opført

Ejendommen ”Lille Dallas’ fik en omfattende restaurering i 1980´erne; der blev på dette tidspunkt lagt nyt fast tag på det hvidmalede stuehus og udbygningen. Ejendommen kom derfor til at præsentere sig smukt og idyllisk, med hvidmalet hestehegn foran huset, lysspot hele vejen op til indkørslen ved Raskvejen!


Nuværende ejere:

Emmert Emmertsen og Birthe Blom Emmertsen

Købt: 22.09.2000

Solgt:


Ejere:

Emmert Emmertsen

Søn. af:

Født

Gift m.: Birthe Blom Emmertsen.


Hustru:

Birthe Blom Emmertsen

Dtr. af:

Født


Skøde:

Emmert Emmertsen og Birthe Blom Emmertsen købte / fik skøde på landbrugsejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Jørgen Sunny Lund, den 22.09.2000. (Skøde: N 601).


Brugsret:

Den 11.12.1996. Dokument om frilandsgrise og suppleringsjord.

Brugsret:

Den 29.11.1999. Vilkår om bygning alene må anvendes til dyrehold på ejendommen.


Børn:

Emmert Emmertsen & hustru Birthe Blom Emmertsen´s Børn:

Jørgen Sunny Lund

Købt: 19.08.1999(?) Pantebrev udstedt denne dato, Emmertsen overtager).

Solgt: 22.09.2000


Ejere:

Jørgen Sunny Lund, maskinoperatør.

Søn af:

Født:

Gift med:Kirsten Maason Lund.


Hustru:

Kirsten Maanson Lund, rengøringsassistent.

Dtr. af:

Født:


Skøde:Børn:

*


Jørgen Sunny Lund købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af den


Jørgen Maason Lund & hustru Kirsten Maason Lund´s børn:


Zenia Christensen

Købt: 12.10.1992

Solgt:


Ejere:

Zenia Christensen

Søn af:

Født

Gift m.:


Ejere:

Christensen

Dtr. af:

Født


Skøde:


Zenia Christensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Benny Holm, den 12.10.1992. (Skøde: N 601).


Vejret:

Vejret aflyst den 18.08.1993 over matr. 1F.

 

 

Benny Holm

Købt: 23.04.1986

Solgt: 12.10.1992


Ejere:

Benny Holm, folkeskolelærer på Rask Mølle skole.

Søn af:

Født:

Viet til:

Hustru:

Fru Holm

Dtr. af:

Født


Skøde:
*

Benny Holm købte / fik skøde på matr. 1f, Raskvej 50, af Astrid Mathorne Schou-Nielsen og Gorm Mathorne Hitting, den 23.04.1986. (Skøde: N 601).


Benny Holm & hustrus børn:
Ejendomshandel:

Benny Holm og hustru solgte ejendommen ”Lille Dallas” i 1992.

Ægteparret flyttede på dette tidspunkt (i 1992) til Fruens Kirkevej 2 i Hvirring; i den tidligere ’Hvirring Brugs’ og ’Købmandsbutik´, der var blevet nedlagt henholdsvis i 1985-86 og 1989-90.Carl Hitting

Købt: 02.12.1974

Solgt: 04.03.1982


Ejer:

Carl Hitting

Dtr. af:

Født:

Gift m.:


Hustru:

Fru Hitting

Dtr. af:

Født


Skøde:

Carl Hitting købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Kaj Myrfild, den 02.12.1974. (Skøde: N 601).


Skifte:

Den 04.03.1982. Skifteretsattest og arveudlægsskøde som adkomst på matr. 1F, for Astrid Mathorne Schou - Nielsen og Gorm Mathorne Hitting.


Børn:

*

Carl Hitting & hustru´s børn:

Gorm Mathorne Hitting.


*

Astrid Mathorne Schou - Nielsen.
Kaj Myrfeld

Købt: 07.07.1967

Solgt: 02.12.1974


Ejere:

Kaj Myrfeld, fiskehandler i Horsens.

Søn af:

Født:

Gift m.:

Hustru:

Fru Myrfeldt

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Kaj Myrfeld købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Daniel Pedersen, den 07.07.1967. (Skøde: N 601).Kaj Myrfeld drev en fiskeforretning i Horsens i mange år. Familiens private adresse var Eriknauer ved Løsning, samt landsbyen Ræhr ved Hanstholm.


Børn:

*

Kaj Myrfeldt & hustru´s børn:
Daniel Pedersen

Købt: 27.05.1966

Solgt: 07.07.1967


Ejere:

Daniel Pedersen

Søn af:

Født:

Viet til:

Hustru:

Fru Pedersen

Dtr. af:

Født:

Skøde:

Daniel Pedersen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Aksel Johansen, den 27.05.1966. (Skøde: N 601).


Børn:

*

Daniel Pedersen´s børn:

Aksel Johansen

Købt: 04.01.1965

Solgt: 27.05.1966


Ejere:

Aksel Johansen

Dtr. af:

Født

Gift m.:


Hustru:

Fru Johansen

Dtr. af:

Født:


Skøde:Børn:

Aksel Johansen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Erik Klausen Kristensen, den 04.01.1965. (Skøde: N 601).


Aksel Johansen & hustru´s børn:

*

Erik Klausen Kristensen

Købt: 24.05.1963

Solgt: 04.01.1965


Ejere:

Erik Klausen Kristensen

Dtr. af:

Født

Gift m.:


Hustru:

Fru Klausen Kristensen

Dtr. af:

Født:


Skøde:

Erik Klausen Kristensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Bjarne Sørensen, den 24.05.1963. (Skøde: N 601).


Børn:

*

Erik Klausen Kristensen´s børn:
Bjarne Sørensen

Købt: 22.09.1961

Solgt: 24.05.1963


Ejere:

Bjarne Sørensen

Søn af:

Født:

Viet til:


Hustru:

Fru Sørensen

Dtr. af:

Født


Skøde:

Bjarne Sørensen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr. 1f, af Otto Jensenius Post, den 22.09.1961. (Skøde: N 601).


Brugsret:

1961. Landvæsenkommissioskendelse som hæftelse på matr. 1f, ang. forpligtigelse til at aftage Mergel oprettet 1961, og aflyst igen den 10.01.1977.


Børn:

Bjarne Sørensen & hustru´s børn:
Otto Jensenius Post

Købt: 26.10.1960

Solgt: 22.09.1961


Ejere:

Otto Jensenius Post

Søn af:

Født

Gift m.:


Hustru:

Fru Jensenius Post

Dtr. af:

Født


Skøde:

Otto Jensenius Post købte / fik skøde på parceller, Raskvej 50, matr. 1f, af Chr. Peter Rasmussen, den 26.10.1960. (Skøde: N 601).


Brugsret:Børn:

Mergelkontrakt oprettet 1961, og aflyst igen den 10.01.1977.Otto Jensenius Post & hustru´s børn:


Kristen Peter Rasmussen og Ingrid Kristine Rasmussen

Købt: 08.05.1930

Solgt: 26.10.1960(1960 købte parret huset Kalhavevej 10, Rask Mølle).


Ejere:

Kristen Peter Rasmussen, vognmand; landpostbud i Boring & Rask Ml.

Søn af: Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline Eriksen, Hvirring.

Født: den 4.06.1896 i Hvirring sogn; (død: 1980 i Rask Mølle; 84 år gl.)

Viet 25.02.1922 i Klovborg kirke til: pigen Ingrid Kristine Pallesen.


Hustru:

Ingrid Kristine Rasmussen, f. Pallesen.

Dtr. af: Palle Kr. Pallesen, Klovborg, & hustru Johanne M. P. Johansen.

Født: den 5.08.1898 i Nr. Snede s.; (død: 1988 i Rask Mølle, 90 år gl.).


Skøde:

Kristen Peter Rasmussen købte / fik skøde på parcel, Raskvej 50, matr. 1f, af Niels Hansen, den 08.05.1930. (Skøde: E 319). Matr. 4; under 24a.


Brugsret:

1931. Landvæsenkommissionskendelse som hæftelse på matr. 1f, ang. forpligtigelse til at aftage Mergel oprettet i 1931; og aflyst igen den 08.01.1944.


Børn:

*

Stinne og Kristen Rasmussens børn:

Johannes Kristian Rasmussen, født 28.01.1923 i Klovborg sogn; han blev konfirmeret i Hvirring kirke, 4.04.1937. I Kb.: Hvirring sogn ses: at konfirmanden Johannes´ far er vognmand i Boring, Kristen Rasmussen.

*

Kamma Rasmussen, født den 23.03.1930, Boring sø, Hvirring sogn; gift Nørgaard.


*

Elisa Rasmussen, f. 27.03.1935 Boring sø, Hvirring sogn; gift Aakilde;

bosat i Galten, nuv. 2013. Lis Rasmussen har samlet familiebilleder fra faderens ungdomstid, samt billeder fra forældrene Stinne & Kristen Peter Rasmussens sølvbryllup i 1947 & guldbryllup i 1972; disse værdifulde billeder, samt gl. skøder fra farfaderen Rasmus Jensen Rasmussens tid har Lis Rasmussen overdraget til: ”Lokalhistorisk Arkiv i Rask Mølle” (v. formand Sonja Madsen, Skovby); & den lokalhistoriske Boringbog.


Skifte:

Den 26.05.1981. Skifteretsattest som adkomst på Kalhavevej 10, matr. 27L, for enke Ingrid Kristine Rasmussen.


Skifte:

Kalhave-

vej 16:

1896:
Opførte

stuehus:

Kalhave-vej 16:

Den 10.08.1989. Skifteretsattest. Efter Ingrid Kristine Rasmussens død i 1989 fik parrets tre børn, Kamma Nørgaard, Elisa Aakilde og Johannes Chr. Rasmussen skifteretsattest som adkomst til ejendommen Kalhavevej 10, matr. 27L.


Beretningen om Kristen Rasmussen´s liv og familie:

Kristen Peter Rasmussen var født den 4.06.1896 på Kalhavevej 16, på Boring mark; søn af Rasmus Jensen Rasmussen, autodidakt murer/ tømrer i Boring, & hustru Nicoline, f. Eriksen.


Faderen Rasmus Jensen købte ejendommen, matr. 29c, Kalhavevej 16, den 28.02.1896, af Mads Peter Møller Lange, Boring mark; ifølge dette skøde kan man læse: ejendommen, agerjord m. m., med herpå værende udbygninger & tilbehør, korn og furage m.m., (s. m. et stykke udstykningsjord – på den nordøstlige side af Kalhavevejen), er udskiftet fra Mads Peter Møller Lange´s ejendom, matr. 29g b, Kalhavevej 19, - til overtagelse den 1.05.1896.


Faderen Rasmus Jensen Rasmussen byggede straks et stuehus på stedet - i tilslutning til ejendommens udbygninger. Rasmus Jensen fik skøde på ejendommen, matr, 29c, den 3.12.1896.

I efteråret 1896 kunne Rasmus & Nicoline flytte ind i det nye hjem, s. m. deres lille søn, Kristen Peter Rasmussen!


Flyttede

fra ejend. i 1897:


Boring 39,

i Boring:

1908-09:Forældre:

& børn:


*

*


*


*

Kristen Peter Rasmussen´s forældre Rasmus & Nicoline boede kun i ejend. Kalhavevej 16, i 1½ år. Ifølge tinglysningen, købte / ejede forældrene senere ejend. Kalhavevej 17 fra den 27.11.1900, hvor familien boede indtil 2.06.1908.


I 1908-09 byggede faderen Rasmus Jensen Rasmussen ejendommen Boring 39, matr. 21b i Boring, på en parcel i Boring (af hartk. 5 skp., 1 fdk. 1 alb.), der ifølge skøde af 14.01.1909, blev udstykket fra matr. 21a., Boring Vestergård, (ejet af gmd. Rasmus Mikkelsen i Boring).


I 1908/10 flyttede forældrene Nicoline & Rasmus Jensen Rasmussen ind i den nybyggede ejendom, Boring 39; sammen med deres børn:


  1. Kristen Peter Rasmussen, f. 4.06.1896 på Boring mark. Kristen var vognmand i Boring, hvor han kørte træ for skovarbejderne i Rask skov med hest & vogn. Kristen blev indkaldt til militæret under 1. Verdenskrig - i årene 1914-1918; Kristen Peter Rasmussen blev gift med Ingrid Kristine Pallesen, d. 25.02.1922 i Klovborg kirke: parret fik tre børn: Johannes, født i 1923; Kamma, født i 1930, & Elisa /Lis Rasmussen, født i 1935 på ejendommen, Raskvej 50. Boring skov.

  2. Klara Margrethe Rasmussen, født 10.10.1898, udd. syerske; gift m. Sigurd Ovesen; Margrethe & Sigurd fik to børn: Karen & Eigil Ovesen.

  3. Ester Marie Rasmussen, f. 6.10.1902.

  4. Gunnar Rasmussen, født 26.06.1907, statshusmand på ejend. Skovbyvej 21 i Skovby; & husm. på ejendommen, Raskvej 47 i Boring skov; han blev gift med Marie Thomsen, den 30.05.1937 i Nr. Snede kirke. Marie & Gunnar fik fire 4 børn: Ruth, født 1938 i Skovby; Rosa, f. 1940 i Skovby; Ingerlise, f. 1943 i Skovby; & Evald, f. 1945 i Skovby; alle fire børn havde deres skolegang i Skovbyskolen, (i vestfløjen på Rask Hovedgård); også efter at familien i 1948 var flyttet til ejendommen Raskvej 47, i Boring skov; sønnen Evald opnåede at være med, da Skovbyskolen blev nedlagt 1960, & eleverne fra de mindre skoler i kommunen: Boring, Kalhave, Hornborg, Flemming & Hvirring, i 1960 - blev overflyttet til den nyopførte Rask Mølle centralskole, 2.09.1960.


 

Sølyst”,

1930-

1960:

Vogn-mand

& kogekone:
Kalhave-vej 10:

1960

1988.
Forældre:

Rasmus & Nicoline:

1894.Ejendommen “Sølyst” på Boring sø: 1930-1960:

Kristen Peter Rasmussen & hustru Ingrid Kristine, købte ejend., Raskvej 50, på Boring sø, den 8.05.1930. Ejendommen havde igennem tiderne - haft mange forskellige navne. Efter TV-serien “Dallas” (amk. film) i 1980´, blev ejendommen “Sølyst”, Raskvej 50, omdøbt til “Lille Dallas”; navnet passede til hobbyejendommen efter moderniseringen!

Kristen Peter Rasmussen & hustru Ingrid Kristine kunne ikke leve af de begrænsede indtægter fra ejendommen på Boring sø; de havde begge et job udenfor hjemmet: Stinne Rasmussen var god til at lave mad, derfor blev hun ofte hyret til at lave maden, når folk på egnen skulle have fest, fejre runde fødselsdage eller andre begivenheder!


Kristen Peter Rasmussen var vognmand i Boring ved sit bryllup i 1922, også frem i tiden tjente han til dagen og vejen ved at køre træ for skovarbejderne i Rask Skov med hest & vogn; han var indmeldt i Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund i Rask Mølle i en årrække, fra 1.12.1926, indtil 28.11,1963, hvor han udmeldte sig af Forbundet!

I 1960 købte Kristen Rasmussen & familie huset Kalhavevej 10, i Rask Mølle. I 1963 blev Kristen Peter Rasmussen ansat som som reservepostbud ved postvæsnet i Rask Mølle; han kørte hver dag – i al slags vejr - på sin cykel med posttasken hængt op på styret - på landruten til Boring, Rask Mølle & Skovby.


Kristen Rasmussen & hustruen Stinne boede i huset på Kalhavevej 10 i Rask Mølle, i en årrække, indtil Kristen Peter Rasmussens døde i 1980, 84 år gl.; hustruen Ingrid Kristine blev boende i huset i de følgende otte år, indtil hun døde i 1988, 90 år gl..


Kristen P. Rasmussen´s forældre: Rasmus Jensen Rasmussen, & hustru Nicoline flyttede ofte i børnenes barndomstid; dette var dog positivt for børnene, for de fik nye venner, hver gang familien bosatte sig et nyt sted på egnen. Faderen Rasmus Jensen havde altid gang i et eller andet byggeprojekt, han fattede straks murerske eller hammer, når familien tilflyttede deres nye hjem. Faderen arbejdede koncentreret med restaurering af de eksisterende bygninger; men andre gange opførte han et nyt hus eller en hel ejendom, som familien derefter kunne flyttede ind i, hvilket især glædede moderen! Faderen Rasmus Jensen havde ofte en aftale med gårdejerne i Boring, når man på gårdene byggede nyt; derved kunne han få gode genbrugsmaterialer til sit eget arbejde, f.eks. brugte tagsten & tagplader, som han kunne bruge til oplægning på hans egne huse og ejendomme!

Kilde: Ernst Danielsen, Rask Mølle!


Nedenstående liste er en fortegnelse over huse & ejendomme som Rasmus Jensen har ejet gennem årene. Hvis læserne kan berette om flere steder, hvor Nicoline & Rasmus har boet – modtager vi meget gerne en mail fra jer:

Rasmus & Nicoline:

1895
Nicoline d. 1952.

Rasmus d.: 1959.* Den 24.08.1895, køber Rasmus Jensen ejendommen, matr. 2e i Hårup, Føvling sogn.

* Fra den 28.02.1896 -1.06.1897 ejer Rasmus Jensen ejend. Kalhavevej 16, matr. 29c, Boring mark.

* D. 27.11.1900 -2.06.1908 ejer Rasmus Jensen ejend. Kalhavevej 17, matr. 28b, Boring mk.

* 1907–1911 køber Rasmus Jensen grund. matr. 21b /bygger ejendommen, Boring 39, Boring.

* 1911-1913 boede Rasmus Jensen & familie i “Søhuset”, matr. 4b, Boring 40; til gengæld skulle Rasmus Jensen lægge nyt genbrugstag på huset /ejendommen.

* 12.06.1913–11.01.1918 ejer Rasmus Jensen ejendommen Møllersmindevej 17, matr. 30b, Boring mark.

* 1918 – 18.11.1921 ejede Rasmus Jensen ejend. Kalhavevej 7, matr. 11l, Boring mark.

* 1935–28.09.1948 bygg. Rasmus Jensen ejend. Skovbyvej 21, Skovby til søn Gunnar.

* 1947 – 1959, ejer Rasmus Jensen Søhuset, matr. 4b, han lægger nyt tag på Boring 40. Rasmus Jensen & Nicoline boede en tid hos sønnen Gunnar, fra ca. 1950-52, da Nicoline døde den 1.03.1952. Rasmus Jensen Rasmussen flyttede tilbage til Søhuset, hvor han boede i nogle år, indtil 1.nov.1958; på dette tidspunkt flyttede Rasmus ind på “De gamles hjem” i Flemming; hvor han døde den 23.04.1959.

Kilde: Lis Rasmussen har foræret værdifulde gl. skøder & billeder til: Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, v. formand Sonja Madsen.Niels Hansen

Købt:

Solgt: 08.05.1930Ejere:

Niels Hansen

Søn af:

Født

Gift m.:


Hustru:

Fru Hansen

Dtr. af:

Født


Skøde:

Niels Hansen købte / fik skøde på ejendommen, Raskvej 50, matr.1F.Vejret:

Den 19.08.1929. Vejret indskrevet over 1F. Vejret udlagt den 08.05.1930.Børn:

Niels Hansen og hustrus børn:

X

Købt: efter 1916

Solgt:Ejere:

X

Søn af:

Født

Gift m.:


Hustru:

Skøde:


Børn:X

Dtr. af:

FødtJørgen Kr. Sørensen og hustru Bodil Katrine Madsen.

Købt: før 1916

Solgt: efter 1916


Ejere:

Jørgen Kr. Sørensen, statshusmand, landarbejder.

Søn af:

Født

Gift m.: Bodil Katrine Madsen.


Hustru:

Bodil Katrine Madsen.

Dtr. af:

Født


Skøde:

Jørgen Kr. Sørensen købte / fik skøde på ejendommen, matr. 1f, Raskvej 50, før 1916.


Børn:

*

Bodil Katrine og Jørgen Kr. Sørensens børn:

Dorthea Marie Sørensen, f. 9.10.1902.


*

Mads Sørensen, f. 10.10.1905.


*

Hans Peter Sørensen, f. 2.08.1909.


*

Aage Sørensen, f. 16.04.1910.


*

Kristian Nygaard Sørensen, f. 1.01.1912.


*

Marie Katrine Sørensen, f. 14.10.1915.Kilde:

Ft. 1916, opslag 128, Egeballe, Rask, Hvirring sogn.Afsnit 74 slutter

Opdateret den 15.05.2013, ang. Kristen Peter Rasmussen og Stinne Rasmussen, f. Pallesen, der ejede ejendommen fra 1930-1960. hvorefter de flyttede til huset Kalhavevej 10 i Rask Mølle i 1960.