www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder 

Boring st. Skole 

Forsamlingshuset

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Dilettant i Boring, 1950.

i Boring forsamlingshus.

 

"Min egen dreng"

 

 Dilettanstykket er skrevet af Adolf L´ Arronges

 

Stykket er instrueret af Jean Pedersen, Rask Mølle.

 

Skuespillerne på scenen i dilettantstykket, "Min egen dreng", 1950

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

De medvirkende i dilettantforestillingen.

På billedet, stående

fra venstre, ses:

1. Frode Olesen,

søn af Ole Olesen,

Hansgård.

2. Arne Poulsen,

søn af Alfred Poulsen,

Boring skov.

3. Ruth Thomsen,

4. Hans A. Hansen,

barberer i Rask Mølle.

5. Jean Pedersen,

skorstensfejer i Rask Mølle.

Instruktør.

6. Karen Margrethe

Andersen, dtr. af

gartner Andersen.

7. Aage Søndergaard

Mikkelsen, Boring 34.

8. Gerda Knudsen,

Frydenslyst.

Boring 33.

9. Laust Thomsen,

forpagter på

Højskolegården.

10. Kamma Jensen,

sen. g.m. mekaniker

Holger Sørensen, R.M.

11. Inger Møller,

sen. g.m. Knud

Thomsen, R.M.

12. Marie Sørensen,

dat. af Niels Sørensen,

Andesminde, Boring 29.

13. Svend P. Ravn,

elektriker, Rask Mølle.

På billeder, forrest,

siddende fra venstre, ses:

1. Søren Knudsen,

Frydenslyst, Boring 33.

2. Aase Kristensen,

 

3. Aage Pedersen,

søn fra Gl. Vestergård,

Boring 32.

4. Anne Olesen,

dtr. af Ole Olesen,

Hansgård.

5. Kresten Thomsen,

søn af Laust Thomsen,

Højskolegården, Boring 30.

 

6. Frederik Olesen,

søn af Ole Olesen,

Hansgård.

7. Gunnar Pedersen,

søn af Kr. Pedersen,

Gl. Vestergård, Boring 32.

Udredning af navne

på billedet:

Aage Pedersen,

Lupinvej 15, R.M.

Aage Søndergård,

Lupinvej 10, R.M.

 

Dilettantstykket er arrangeret af Boring Skytte- og Gymnastikforening. 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

Om os »

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Dilett.1950-Side209»

Dilettant i Boring:

"Min egen dreng",   forår 1950.

Se side 209, se denne side!

 

Dilett.1952-Side210»

Dilettant i Boring:

"Husker du i høst",

forår 1952.

Se side 210,

 

Dilett.1954-Side211»

Dilettant i Boring:

"Martin kommer hjem",

forår 1954.

Se side 211,

 

Dilett.1956-Side208»

Dilettant i Boring:

"Landmandsliv",

forår 1956.

Se side 208,

 

Dilett.1957.Page15»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

forår 1957.

Se page 15,

 

Dilett.1958.Page16»

Dilettant i Boring:

"Den kloge mand"

forår 1958.

Se page 16,

 

Dilett.1959-Page1»

Dilettant i Boring:

"Under Skæbnens lov",

forår 1959.

Se page 1,

 

Boring 10.Side27»

Forsamlingshuset i

Boring. Se side 27,

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!