www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

  Fhv. Fængselsinspektør Niels Olesen & hustru Mary Christine

boede på ejendommen Kalhavevej 16, i Rask Mølle - fra 1918-33.

 

 

 

Fængselsinspektør Niels Olesen & familie på St. Croix, ca. 1910.

Kusken står klar med den hestetrukne karet s. m. tjenestefolkene.


Niels Olesen var oprindelig dansker, han var født og opvokset i Åle ved Tørring, og udd. beslagsmed i Nim; han blev indkaldt til militæret i 1890, og udsendt i 7 års militærtjeneste på de dansk vestindiske øer.

På St. Croix mødte Niels Olesen den unge smukke Mary Christine Erichsen, hun var datter af politidirektøren i Christiansted. Mary Christine og Niels Olesen blev gift i 1897 i kirken i Christiansted; svigerfaderen skaffede Niels Olesen stillingen som fængselsinspektør i Richmond med fri embedsbolig til det unge par og deres kommende familie.

 

 

På billedet ses fra højre: fængselsinspektør Niels Olesen; tre døtre og hustruen Mary Christine, tjenestefolkene og lille dreng; kusken holder ved hesten, der er forspændt den åbne karet.


Omkring 20 år boede Niels Olesen & hustru Mary Christine i det smukke 2-etagers hus i Richmond ved Christiansted på St. Croix.

Familien havde indfødte tjenestefolk til hjælp til alle opgaver i inspektør-boligen; kusken kørte for herskabet, når de skulle ind til byen i Christiansted, eller han kørte for deres gæster, når der var fest i inspektørhjemmet; kusken  holdt  standsmæssigt foran hovedtrappen og ventede på herskabet eller på deres gæster i den hestetrukne åbne karet. Til hverdag kørte han for herskabets børn, når de skulle til og fra deres skole; barnepigen stod klar med børnene, eller hun var klar til at modtage dem fra skolen.

 


 

Niels Olesen & hustru Mary Christine blev viet i Christiansted kirke i 1897;

 parret fik syv børn, mens de boede i embedsboligen i Richnond på St. Croix:

 

  1. Anne Mette Kirstine Olesen, født 29.08.1898 i Christiansted, St. Croix.

  2. Ingeborg Johanne Sofie Olesen, f. 27.10.1900 i Christiansted, St. Croix.

  3. Lauritz Chr. Olesen, født o. 1904, i Christiansted, (han var syg og  indlagt på spedalskhedshospitalet på St. Croix).

  4. May Alberta Olesen, født den  7.03.1906 i Christiansted på St. Croix.

  5. Maria Cathrine Wilhelmine Olesen, f. 14.02.1909 i Christiansted, St. Croix.

  6. Maren Alfrida Olesen, født 6.11.1912 i Christiansted på St. Croix.

  7. Niels Holtom Olesen, født ca. 1916 i Christiansted, han døde 2 år gl. i USA i 1818, under familiens hjemrejse og det ufrivillige ophold i USA, på vej hjem til Danmark.


Efter hjemkomst til Danmark i 1918, købte Niels Olesen ejendommen Kalhavevej 16, i Bandbjerg v.  Rask Mølle, hvor familien boede fra 1918-33.

 

Kilde: Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde; (søn af May Alberta Olesen, f. 1906).

Kildefoto: Hans Chr. Skiby Rasmussen, Tørring; (sønnesøn af Marie Cathrine Wilhelmine, f. 1909).

 

 

Inspektørboligen i Richmond på St. Croix. Foto 1912.

Niels Olesen og hans familie boede i embedsboligen fra ca 1897-1918.


Niels Olesen var oprindelig dansker, han var født og opvokset i Åle, og udd. kleinsmed i Nim. Han blev indkaldt som soldat i 1890 og udsendt i militærtjeneste på *de dansk vestindiske øer. På St. Croix mødte han en ung smuk pige, der viste sig at være politidirektørens datter, Mary Christine Erichsen, født den 17.08.1878 i Christiansted; parret blev gift i 1897; svigerfaderen Carl Erichsen sørgede for at Niels Olesen fik stillingen som fængselsinspektør i Richmond med fri embedsbolig til det unge par.

 

 

På billedet ses fra venstre: 1. vindue: inspektør-parrets døtre; 2. vindue: Niels Olesen & Mary Christine med deres lille baby; 3. vindue: tjenestefolk; 4. vindue: Carl Erichsen og Wilhelmine.

 

 

Niels Olesen & Mary Christine fik 7 børn, mens de boede i fængselsinspektørboligen i Richmond på St. Croix:

 

1. Anne Mette Kirstine Olesen, f. 1890; 2. Ingeborg Johanne Sofie, Olesen f. 1900; 3. Lauritz Christian, født o. 1904, han blev syg og indlagt på et spedalskheds-holpital på St. Croix;

4. May Alberta, f. 1906; 5. Maria Cathrine Wilhelmine, f. 1909; 6. Maren Alfrida, f. 1912;

7. Niels Holtum, f. 1916, (han døde som 2-årig i USA, under familiens hjemrejse til Danmark).

 

Umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark købte Niels Olesen og hustru Mary Christine en ejendom på Boring mark v. Rask Mølle. Niels Olesen fik skøde på ejendom. Kalhavevej 16, den 9.08.1918.

 

Parrets barn nr.: 8. sønnen, Karl Frederik Olesen, blev født i 1919 på Kalhavevej 16, i Bandbjerg v. Rask Mølle, et år efter forældrenes hjemkomst til Danmark, 1918.

 

 

Kilde: Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde; (søn af May Alberta Olesen, f. 1906).

Kildefoto: Hans Chr. Skiby Rasmussen, Tørring; (sønnesøn af Marie Cathr. Wilhelmine, f. 1909).

 

 

Inspektørboligen i Richmond på St. Croix. Foto: 1900-10.

 

Fængselsinspektør Niels Olesen & hustru Mary Christine, f. Erichsen,

 boede i den smukke 2-etagers inspektørbolig, fra ca. 1897-1918.

 

Fængselsinspektørens stue er fornemt udstyret med et smukt mahogni-bord med stole; og ægte tæpper på gulvet; gyngestole med himmel; en fornem petroleumslampe hænger over bordet. Der er adskillige billeder på væggene i den smukke stue, måske ses der billeder af Niels Olesens forældre og søskende fra Åle i inspektørboligens stue på St. Croix.

 


På billedet ses Niels Olesen & hustru Mary Christine Olesen i den smukke stue i inspektørboligen i Richmond på St. Croix, Foto: ca. 1900-10.


Niels Olesen var en velhavende mand på de vestindiske øer, han ejede 3  ejendomme og en sukkerrørsplantage på St. Croix.

Niels Olesen havde drømt om, at han ville købe en gård på 100-125 td. land, når familien vendte hjem til Danmark. Niels Olesen var som embedsmand lovet livsvarig pension & fri hjemrejse, af den danske Stat, efter salget af de dansk vestindiske øer i 1917; men det var tomme løfter. Hjemrejsen fra St. Croix til Danmark kostede familien en stor del af deres kapital; derfor havde Niels Olesen og hustru Mary Christine kun råd til at købe en mindre ejendom i Bandbjerg v. Rask Mølle - efter hjemkomsten fra St. Croix i 1818.

 

Niels Olesen & Mary Christine fik 7 børn, mens de boede i huset i Richmond på St. Croix, sønnen Karl Frederik Olesen, blev født i 1919, et år efter hjemkomsten til Danmark.

 

Kilde: Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde; (søn af May Alberta Olesen, f. 1906).

Kildefoto: Hans Chr. Skiby Rasmussen, Tørring; (sønnesøn af Marie Cathr. Wilhelmine, f. 1909).

 

 

Fængselsinspektør Niels Olesen & familie, ca. 1905

fotograferet i inspektørboligens have på St. Croix.

 

 

På billedet ses øverst fra v.: Fru Mary Christine med 1-årige Lauritz på armen;  fængselsinspektør Niels Olesen holder fridag sammen sin familie i den smukke have;

Forrest fra venstre: Anne Mette, f. 1900, og Ingeborg, f. 1898; og familiens hund.

 

 

Hjælp os med at finde fotobilleder af personer /eller af huset Kalhavevej 16, (evt. ejere før 1930, og efter 1981), i Bandbjerg, v. Rask Mølle.

 

Se tekstsiderne:  boringby.com/side97.html

boringby.com/side101.html

 

 

Websiden opdat.

10.08.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Rasmus&Nicoline1944»

Guldbryllupsbillede af Nicoline & Rasmus Jensen

& deres børnebørn.

Se side 190.

 

StCroix_NielsO_1918»

Niels Olesen & Mary Christine

& deres børn emigrerer til Niels Olesens hjemland; fam. køber Kalhavevej 16, i Rask Mølle, hvor familien bor fra 1918 - 1933.

Se page 69 (er denne side), page 70; eller side 97.

 

St.Croix_karet_1914»

Fængselsinspektør Niels Olesen & Mary Christine

 boede i inspektørboligen. Børnene blev kørt i skole i hestetrukken karet m. kusk.

Se page 70 (er denne side); page 69, eller side 97.

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!