www.boringby.com

M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Fhv. fængselsinspektør Niels Olesen og hustru Mary Christine

 ejede ejendommen Kalhavevej 16 - fra 1918-1933.

  

 

Niels Olesen & familie i Christiansted på St. Croix. Foto 1918.

 

Pasfoto af Niels Olesen & hustru Mary Christine, og fire af parrets syv børn -

fotograferet  i Christiansted, St. Croix, inden hjemrejsen til Danmark i 1918.

 

 

Første Verdenskrig medførte krise i Danmark, derfor valgte den danske Regering efter folketingsvalget i 1916, at sælge De Dansk Vestindiske øer til amerikanerne i 1917. Fængselsinspektør Niels Olesen mistede derved sit embede i Richmond på St. Croix; da amerikanerne straks iværksatte  en fyringsrunde, for at indsætte deres egne folk i ledende stillinger på øerne.

 

Niels Olesen og hustru valgte at  sende deres to ældste døtre, Anne Mette, og Ingeborg Johanne i forvejen hjem til familien i Danmark i foråret 1918; selv rejste Niels Olesen & Mary Christine s. m. de fire yngste børn, (undtagen sønnen Lauritz), til Niels Olesens hjemland, Danmark, via USA, hvor familien ufrivilling måtte opholde sig i måneder, inden amerikanerne gav familien tilladelse til udrejse med et skib til Danmark via Sverige i 1918.

 

 

På foto ses bagerst fra venstre: May Alberta, f. 1906; faderen Niels Olesen, f. 1866;

Forrest fra venstre: Maren Alfrida, f. 1912; Niels Holtom, f. 1916; moderen Mary Christine, f. 1878; & Maria Cathrine Wilhelmine, f.  1909, (Hans Chr. Skibbys farmor).

 

Fængselsinspektør Niels Olesen var en velhavende mand St. Croix, han ejede bl.a. tre store ejendomme på de vestindiske øer. Niels Olesen drømte om at købe en stor gård på 100-125 td.land hjemme i Danmark; men hjemrejsen kostede familien en formue, specielt fordi de ufrivilligt måtte opholde sig i USA i måneder; inden amerikanerne omsider gav familien tilladelse til at rejse videre med et skib til Danmark - via Sverige i 1918.

Efter hjemkomsten til Danmark opdagede Niels Olesen, at priserne i landet var steget, der var KUN råd til at købe en mindre ejendom i Bandbjerg ved Rask Mølle. Niels Olesen og hustru Mary Christine Olesen fik skøde på ejendommen, Kalhavevej 16, den 9.08.1918.

 


Kilde: Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde; (søn af May Alberta Olesen, f. 1906).

Kildefoto: Hans Chr. Skiby Rasmussen, Tørring; (sønnesøn af Marie Cathr. Wilhelmine, f. 1909).

 

 

Fængselsinspektør Niels Olesen & familie på St. Croix. Foto 1910.

Niels Olesen & hustru venter i kareten, mens deres børn poserer for fotografen.


 

Niels Olesen var oprindeligt født i Danmark, han var udlært klejnsmed i Nim, og arbejdede en tid på ”Hotel Horsensgård” som beslagsmed. Han rejste o. 1890 til St. Croix, hvor han var ansat på en syvårig kontrakt som beslagsmed inden for dansk militærs ryttervæsen.

I Christiansted mødte han politidirektørens unge smukke datter Mary Christine Erichsen. Parret blev gift i 1897, og svigerfaderen Carl Fr. Erichsen fik Niels Olesen ansat som fængselsinspektør ved Ricmondfængslet, hvor inspektør-boligen stod til det unge par rådighed i tiden fremover.

 

 

 

På foto ses i vognen: Niels Olesen, Maren Alfrida (1 år) sidder ved sin mor Mary Christine,

Forrest fra v.: Ingeborg Johanne Sofie; Lauritz; May Alberta, og Maria Cathrine Wilhelmine.Havens eksotiske træer og buske skaber en smuk kontrast til den åbne hestetrukne karet og familiens medlemmer der alle er iklædt det fine skud. Inspektør Niels Olesen sidder selv på bukken som kusk denne dag, familien skal køres til kirke eller måske til familiefest.

På hverdage, når børnene blev kørt i skole, var det familiens gl. trofaste kusk der sad på bukken på den hestetrukne karet; kusken holdt hestene an præcis foran hovedtrappen, og en barnepige stod klar med børnene, eller var klar til at modtage børnene fra skolen.


Niels Olesen og Mary Christine fik 7 børn,

mens de boede i embedsboligen på St. Croix:

 

  1. Anne Mette Kirstine Olesen, født 29. aug. 1898 i Christiansted, på St. Croix.

  2. Ingeborg Johanne Sofie Olesen, født 27. okt. 1900i Christiansted, St. Croix.

  3. Lauritz Chr. Olesen, født o. 1904, Christiansted, St. Croix. (fik sen. spedalskhed).

  4. May Alberta Olesen, født i 1906i Christiansted, St. Croix.

  5. Maria Cathrine Wilhelmine Olesen, født 14. febr. 1909 i Christiansted, St. Croix.

  6. Maren Alfrida Olesen, født 6. nov. 1912 i Christiansted, St. Croix.

  7. Niels Holtom Olesen, født ca. 1916 i Christiansted, han døde 2 år gl. i USA i 1818.

  8. Karl Frederik Olesen, født  26. okt. 1919 på Boring mark; Karl Fredeik er født i Danmark, året efter familiens hjemkomst til Danmark.


Kilde: Knud Børge Thorning Christensen, Molsvej 3, Rønde, (søn af May Alberta Olesen, f. 1906).

Kildefoto: Hans Chr. Skiby Rasmussen, Tørring; (sønnesøn af Marie Cathr. Wilhelmine, f. 1909).

 

 

 

Marie Cathrine Wilhelmine & Hans Skibby Rasmussen,

gårdejer i Honum. Foto 1932.


Marie Cathrine Wilhelmine Olesen er født den 14. febr. 1909 i Christiansted på St. Croix, hun var datter af fængselsinspektør Niels Olesen og hustru Mary Christine, f. Erichsen. Faderen var oprindelig dansk, han var født og opvokset i Åle. Efter Den Danske Stats salg af de dansk vestindiske øer til amerikanerne i 1917; flyttede forældrene hjem til Danmark i 1918; de købte en mindre ejendom Kalhavevej 16, i Bandbjerg, ved Rask Mølle.

 

 

Bryllupsbillede af Marie Cathrine Wilhelmine

& Hans Skibby Rasmussen; møller 0g gdr. i Honum. Foto 1932.

 


Marie Cathrine Wilhelmine, f. Olesen, f. 1909 på St. Croix, blev viet i Hvirring kirke, den 9.10.1932, til ungkarl & møller Hans Skibby Rasmussen, Føvling sogn, f. i Åstrup, den 28.07.1905, søn af bager Mikkel Christian Rasmussen og hustru Karen Marie Rasmussen.

 

Marie Cathrine Wilhelmine & Hans Skibby Rasmussens fik sønnen: Kristian Skibby Rasmussen.


Kristian Skibby Rasmussen blev gift med Vera Rasmussen, parret fik 4 sønner:

1 af de 4 sønner er:

  1. Hans Christian Skibby (Rasmussen), født i januar 1959, uddannet speditør; han arbejdede i en årrække hos Flextek A/S i Vejle; var byrådsmedlem i den gl. Tørring-Uldum kommune; nuv. byrådsmedlem i Hedensted kommune (DF), nuværende folketingspolitiker på Christiansborg (DF); Hans Christian Skibby bor nuv. i Tørring s. m. sin hustru Linda, f. Olesen fra Tinnet ved Vonge.

 

Kildefoto: Hans Chr. Skiby Rasmussen, Tørring; (sønnesøn af Marie Cathrine Wilhelmine, f. Olesen & gdr. Hans Skibby Rasmussen i Honum, Hvirring sogn.

 

 

Marie Cathrine Wilhelmine Rasmussen, f. Olesen, død 20.01.1984 i Honum.

 

Gdr. i Honum, Hans Skibby Rasmussen, døde i 1968 i Honum, Hvirring sogn.

 

 

 

Julia Wilhelmina Hennemann. Foto o. 1900 på St. Croix

 Julia Wilhelmina blev gift med svenske Carl Fr. Erichsen i 1875.

 

Julia Wilhelmines mors efternavn var: Hennemann

Moderen kom til St. Croix som slave fra Africa i 1848; hun tjente hos rig hvid husbond, der misbrugte hende, hun blev gravid m.: Julia Wilhelmina Hennemann, født ca. 1848).

 

Julia Wilhelmines fars navn: Jacob Crause

Iflg. Kirkebogen i Christiansted, St. Croix, er moderens navn "sløret". Ved moders navn står: ukendt!  Faderen er cigarhandler Jacob Crause  i Christiansted!

 

 

På billedet ses Julia Wilhelmina Hennemann, født 1848. Foto ca. 1900.


Carl Fr. Erichsen var oprindelig svensker, udd. skomager i Sverige; i  militær-tjenesten blev han o. 1865 udsendt til de vestindiske øer, & St. Croix; her mødte han den unge smukke mulatpige Julia Wilhelmina Hennemann;

parret blev gift, og Carl Fr. Erichsen fik senere stillingen som politidirektør i Christiansted på St. Croix.

 

Julia Wilhelmina Hennemann & Carl Frederik Erichsen har 5 børn:

 

4. Mary Christine Erichsen, f. 17.08.1878, gift med danskeren Niels Olesen; død 12.03.1955 i Bandbjerg v. Rask Mølle.

 

1. Margereta Erichsen, født den 16.09.1872 i Christiansted på St. Croix.

 

2. Carl Frederik Erichsen.

 

3. August Erichsen.

 

5. Erik Erichsen

 

Kildefoto: Hans Christian Skibby; (oldebarn af nr.4: Mary Christine Erichsen, f. 1878, på St.Croix ).

 

 

Se tekstsiderne:  boringby.com/side97.html

boringby.com/side101.html

 

jælp os med at finde fotobilleder af personer eller af huset Kalhavevej 16.

 

 

 

Websiden opdat.

10.08.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i nogle af de 105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
Opdateringer på websiden!

 

Om os »

 

Kontakt »

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Rasmus&Nicoline1944»

Guldbryllupsbillede af Nicoline & Rasmus Jensen

& deres børnebørn.

Se side 190.

 

StCroix_NielsO_1918 »

Niels Olesen & Mary Christine

& deres børn emigrerer til Niels Olesens hjemland; fam. køber Kalhavevej 16, i Rask Mølle, hvor familien bor fra 1918 - 1933.

Se page 69 (er denne side), page 70; eller side 97.

 

St.Croix_karet_1914 »

Fængselsinspektør Niels Olesen & Mary Christine

 boede i inspektørboligen. Børnene blev kørt i skole i hestetrukken karet m. kusk.

Se page 70 (er denne side); page 69, eller side 97.

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!