www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Teknisk info 1.

om

opsætningen af websiden:

opdateret 9.05.2010.

 

Teknisk

info 2.

til websiden boringby.com                        indhold:               opdateret:                             

 

Afsnit indholdet: er opdateret den bemærkning
1 - 105 indeholder alle 105 afsnit med adresser på alle matrikler fra Møllersmindevej til Boring by, Boringskov, til Kalhavevej
106 viser slutn. på afnit 11x  - (uden sort felt v. 10. side) pga.sort felt
107 viser slutn. på afsnit 21x - (uden sort felt v. 10. side) pga.sort felt
108 viser slutn. på afsnit 25x - (uden sort felt v. 10. side) pga.sort felt

 

109 afsnit 25xx slutn. på afsnit 25 - (uden sort felt v. side 20)  pga. sorte felter
110 afsnit 26x slutn. på afsnit 26 - (uden sort felt v. 10. side) pga. sort felt.
111 Boring Kirkebanke
112 Ridder af Dannebrog  beskriver kort hvem der er blevet tildelt en orden / eller R. D. fra Amalienborg.
113 Teknisk Info 1 indholdet på alle sider, også fotobilleder, så det er let overskueligt
114 Maxiregister 2. Ekstra register  (delt i 10 dele), som alle computere kan bruge.
201 Gæstebog klar til gæstens kommentarer
202 Kontakt klar til Send mig en mail!
203 Om os. Jeg fortæller om formålet og grundlaget for at lave websiden om Boring.
204 Boring-billeder
205 Links side
206 Nyheds-side Ny opdateringer er med på denne side som henvisning til afsnit m.m.
207 Skolebilleder samleside
208 Dilettant - 1956 - samleside med links til dilettantstykker: på denne side:  Landmandsliv, spillet 1950
209 Dilettant - 1950 Min egen dreng, spillet 1950,
210 Dilettant - 1952 Husker du i Høst, spillet 1952
211 Dilettant - 1954 Martin kommer hjem, spillet 1954.
212 Skolebillede - Forskolen.
213 Skolebillede - St. Skole.
214 Gymnastik foto samleside med links til gymnastikfoto foto - 1933.
215 Gymnastik foto foto - 1932
216 Gymnastikfoto foto - 1920
217 Private bidrag og legater kontonummer er indlagt på denne side!
218 Landsbysamfund om debatemner
219  Adresseregister Her får man nøglen til alle 105 afsnit.
220 Maxiregister 1. Der er blevet oprettes Maxiregister 2, således, at alle kan se registeret. Det er delt i 10 dele, så det ikke er så tungt at fremvise) 

Dette fordi de små bærbare Pc

ikke kan vise maxiregister 1.

221 Oversigtsregister oversigt med skøder og matrikler m.m., men ikke med links til de forskellige afnit (der skal man gå til Adresseregisteret)!
222 Detailkort Kort over området Rask Mølle, Boring, Uldum kær m.m.
223 Boring kær Tørvegravning, link til Uldum kær Boring kær
224 Uldum kær  Tørvegravning
225 Boring vandværk A/S
226 Rask Mølle
227 Rask Mølle Borgerband

 

115 Billeder-afsnit1-samleside mangler billede af Boring Søndergaard.
116 Skanderborgvej 75 - b1 Peder Jensen og Hansine Sommer, foto 1890
117 Skanderborgvej 75 - b2 Marie Søndergaard og (mangler foto af Gunnar Mikkelsen, foto c. 1920
118 Skanderborgvej 75 - b3 Ellen Due Pedersen og hendes bror Alfred Due Andersen, foto c. 1900
119 Skanderborgvej 75 - b4

1). Ellen Due i haven. 2). Peter Søndergaard og Marius Madsen.

3). Kristian Søndergaard. 4).Børnene fra Boring Søndergaard, Kristian, Marie og Peter Søndergaard. 

 

120 Billede-afsnit2-samleside 122 foto: Sofie og Marius Madsen
121 Billede-afsnit13-samleside 121 Margrethe Hansen, Stenkærgaard
122 Billede-afsnit14-samleside 122

Agnes og Sejer Jensens guldbryllup på Møllersmindevej 8M.

2 års jubilæum på Stenkærgård, 1.05.2004

123 Stenkærgård-afsnit14-b2-side 123 Vinterdag på Stenkærgård. Det første spadestik.
124 Billede-afsnit16-samleside 124 Oluf Korgaards 80 års fødselsdag, fotograferet s.m. familie.

 

 

 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden: maxiregister 1:

Ekstra register er under opbygning!

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.

Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

Rep. af Websiden »

Hvis du på noget tidspunkt skal får behov for at ændre på links eller andet. Læs her: 

 

 

125 Billede-afsnit18-samleside 125 Ejnar Jensen (Teglværksgaarden) som 1-årig, 1920.
126 Billede-afsnit18-b2-126 Teglværksgaarden. ca. 1900.
127 Billede-afsnit21-samleside 127 Boring gl. præstegaard.
128 Billede-afsnit30-samleside 128 Lærer Henrik Henriksen, Fru Emilie Henriksen.
129 Billede-afsnit25-samleside Sølvbryllup på Boringgaard, 1912.

 

130 Billede-afsnit15-samleside 130

Sølvbryllupsbillede af Irma og Jørn Bech,

s.m. deres børn Anja og Lars bech.

131 Billede-afsnit 26 - samleside 131 Kristian Falkenberg, Aage og Gudrun Falkenberg, ca. 1915
132 Billede-afsnit 26 - b2-132 Stuehuset på Skytballegaard, Boring 9. med familien på fortrappen, 1918.
133 Billede-afsnit 26 - b3-133 Jens Jacob Falkenberg (senior) og hustru Anne Falkenberg, foto 1915.
134 Billede-afsnit 26 - b4-134 Kristian Falkenberg og vennen Viggo Therkelsen, Boring, 1919.

 

1935 Billede-afsnit25-b2 Boringgaards stuehus m.m., foto ca. år 1900.
1936 Teknisk Info 2 indeholder adresser og anvisninger på at lægge afsnit og registre ind på websiderne! 

 

 

 

 

 

Der vil senere blive etableret direkte links til "Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn"

i lokalarkivet på Rask Mølle skole! 

 

Lokalarkivet har mødelokaler på Rask Mølle. Åbent for besøgende - se åbningstider i dagbladene.