www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Tørvegravning i Boring kær, og Uldum Kær,

- bl.a. i årene fra 1914 - 1945.

 

 

 

"Boring gl. Vestergård"s tørveskifte i Boring kær, ca. 1915.

 

 Mildred Madsen stakker tørv i "Gl. Vestergård"  tørveskifte i Boringkær.

 

Mildred Madsen blev senere gift med Kristen Pedersen fra Boring skov, gdr. på Boring gl. Vestergård, parret  overtog Mildred´s fødehjem i 1926;

efter nogle år i Dortheasminde, hvor de ejede / drev "Solgården" i ca. 8 år. Parrets tre børn: Gunhild, Gunnar & Aage er født i Dortheasminde.

 

Kilde: Mildred Pedersenn, f. Madsensfotoalbumm, udlånts af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Hernin..

 

Tørvegravning i Uldum Kær. Foto ca. 1941.

 

Arbejdsfolkene er fuldt beskæftiget med at grave tørv m.m. i Uldum kær under 2. Verdenskrig fra 1940-45.

Man kan se tørvebåden, hvor tørvedyndet æltes til en passende konsistens før det skovles op i den ventende tørvegig!

 Hvis du kender nogle af tørvearbejderne eller andre på billedet vil vi gerne høre fra jer - send en mail til os!

 

Kilde: Mildred Pedersen, f. Madsens fotoalbum, udlånts af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Herning.

 

Tørvegravning i Uldum kær, Foto ca 1920. 

 

Tørvearbejdere er i færd med at ælte tørvedyndet i tørvebåden - før det skal læsses op i de to trillebøre på tørveskiftet i Uldum kær.

 

 

 Hvis du kender nogle af tørvearbejderne eller andre på billedet vil vi gerne høre fra jer - send en mail til os!Hvis du kender nogle af tørvearbejderne eller andre på billedet vil vi gerne høre fra jer - send en mail til os!

 

Kilde: Mildred Pedersenn, f. Madsensfotoalbumm, udlånts af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Hernin..

 

Tørvegravning i Uldum kær, Foto ca 1920

 

På billedet ses: En ældre gårdmand (eller en turist) er kommet ud i Uldum tørvekær.

Landmandskonen på billedet er i færd med at stakke tørv i kuber /eller runde tørvestakke.  

 

Tørvearbejderen på den modsatte side af tørvegraven - står i en hjemmebygget tørvebåd, han er i færd med at blande den opgravede tørvejord til en lind grød. Dette tørvedynd bliver - efterhånden som det får en passende i konsistens, læsset op på en ventende tørvegig. Tørvedyndet hældes fra hestegiggen ud over tørveformene, og blandingen kan her efter kaldes for tørvebriketter. Tørvene skal tørre i et par dage, inden de rejses i formene, og sen.erespredes for at blive ordentligt tørre af sol og vind, inden de stakkes i kuber /eller trunde ørvestakke..

 

Hvis du kender nogle af personerne på billedet - vil vi gerne høre fra jer. Send en mail til os!

 

 

Kilde: Mildred Pedersenn, f. Madsensfotoalbumm, udlånts af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Hernin..

 

 

Tørvegravning i Uldum kær, Foto ca 20. 

 

På billedet ses: Et lille føl, der er med i Uldum kær, mens dens mor er forspændt tørvegiggen.

Tørvearbejderne arbejder hårdt i kæret, men holder en pause, mens pigen afleverer forfriskninger. 

 

 

Hvis du kender nogle af personerne på billedet - vil vi gerne høre fra jer. Send en mail til os!

 

Klde: Mildred Pedersenn, f. Madsensfotoalbumm, udlånts af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Hernin..

 

Tørvearbejdet i Boring kær, Foto ca. 1941.

 

 

I tørvekæret læsser tjenestekarlen tørvene på den hestetrukne stivvogn.

 

Kilde: Mildred Pedersenn, f. Madsensfotoalbumm, udlånts af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Hernin.. 

 

 

Mads Jensen Hedensted, & hans arbejdskammerater,

graver tørv i Uldum kær. Foto ca. 1920.

 

Det gl. billede af tørvegravning i Uldum kær er taget ved én af tørvegravene, hvor der i baggrunden er udsigt

 

 

Tørvearbejdere graver tørv med ketch i Uldum kær.

 

Mads Jensen Hedensted ejede/boede i ”det gl. søhus”, matr. 7b, Boring 42, på Boring sø, s. m. m. sin

hustru & børn fra 1929 - 1937. Mads Jensen Hedensted var født den 18.05.1902 i Langskov sogn, han var

søn af Peder Madsen Hedensted, vognmand i Horsens & hustru Karen Kristine Kristensen. Mads Jensen

Hedensted blev gift i Hvirring kirke, den 17.12.1926 med Karen Elfrida Munch Nielsen, Egeballe.

 

Tørvearbejder Mads Jensen Hedensted ses på det gl. billede fra Uldum kær

Mads Jensen Hedensted står i tørvebåden, mens han bruger en langskaftet kech til at trække tørvedyndet op fra tørvegraven.

Mads Hedensted´s arbejdskammerat i tørvebåden skovler dyndet fra tørvebåden op på en trillebør; mens kammeraten til venstre

hælder trillebørens indhold over på en tørvekærre!

[2. Når tørvedyndet var fyldt på den hestetrukne tørvekærre, kørte man med kærren hen over tørveformene, mens ”bagklappen” var åben – således at dyndet løb ud i alle tørveformens huller, som til sidst blev ”strøget af”! Herefter skulle tørvebrikkerne soltørre: de blev sat på højkant i formene; på 3.-dagen blev tørvene vendt;

en uge sen. skulle tørvene stables i bikubelignende tørvestakke, til sol- & vindtørring! ]

 

Kildefoto: Anne Munch, Vestervangsvej, Nørre Vissing

 

 

 

Opdateret

18.10.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

 

 

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.

Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!