www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 Rask Mølle Borgerband

Læs her!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Rask Mølle  

 

 

Parti fra Hovedgaden i Rask Mølle, ca. 1898.

 

På billedet ses en hestevogn fra Boring med kusk og passager, køre på hjulvejen i Rask Mølle, 1898. Køretøjet passerer 'Fotografens hus' på hjørnet af Hovedgaden og Honumvej. Kildefoto: Billedet er taget af fotograf, Peder Madsen, Hovedgaden 1. 

 

Fotograf Peder Madsen har fulgt Rask Mølle bys udvikling tæt i årene fra 1890-1937; Peder Madsen har, efter som udviklingen skred frem i Rask Mølle, taget billeder af byens og egnens huse efter opførelsen. Vi kan takke Peder Madsen for, at vi har så mange gode billeder fra Rask Mølle. Han havde altid sit kamera parat til at forevige vigtige begivenheder på egnen. På ovenstående billede kan man se Hovedgaden i Rask Mølle, mens der kun var enkelte huse på den sydlige side af gaden. 

 

 

 

Huset på Vandværksvej i Rask Mølle, ca. 1898.

- hvor fjernvarmeværket i dag har til huse.

 

 

 

På billedet ses Hovedgaden i Rask Mølle. I baggrunden ser man Møllegårdens vind- og vandmølle. Møllen var beliggende på skråningen ved Kalhavevej.   

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fortoalbum.

 
 

Siden er opdateret

den 25.05.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Rask Mølle 1895 »

Parti fra Hovedgaden

med Købmandshandel; sen. Brugsforening, sen. Bager; sen. Pizzaria.

Se side 226,

 

Rask Mølle Hovedgade»

Hovedgaden 1, fotograf Peder Madsens hus, 1895.

Se page 6, denne side. 

 

Marie&Ejnar Andersen»

Fest 1958. Gartner Ejnar Andersen, Marie, og datter Kirsten Andersen.

Se page 7,

 

Edith&Vagn Munkholm»

Fest 1958. Mekniker Vagn Munkholm og hustru Edith.

Se page 8,

 

Fotoatelier i Rask Mølle»

Fotograf P. Madsens hus på Hovedgaden 1, 1918.

Se page 9,